Kurs i obuka - Kako da iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje

Ukoliko niste imali prilike do sada da se upoznate sa svim prednostima, koje vam može ponuditi društvena mreža LinkedIn, a kako biste maksimalno unapredili svoje poslovanje, onda je najbolje da se odlučite za pohađanje ove stručne edukacije.

Uopšteno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje namenjena svim onim pojedincima, koji zbog prirode svog posla imaju dodira sa oblašću marketinga, ali i sa odeljenjem ljudskih resursa i prodaje, to jest svima onima koji žele da prezentovanjem svoje kompanije, to jest konkretne usluge ili proizvoda na ovoj društvenoj mreži poboljšaju poslovanje. Moramo naglasiti i to da organizator, u principu ne navodi apsolutno nijedan zahtev, koji bi polaznici trebalo da ispoštuju, te iz tog razloga možemo reći da ovu edukaciju može apsolutno svako ko to želi ili ima potrebu da pohađa.

Zahteva se od zainteresovanih da putem telefona kontaktiraju jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili da lično dođu, kako bi izvršili prijavu. Takođe, otvorena je i mogućnost da prijavljivanje bude izvršeno elektronski, kada na zvaničnu mejl adresu kandidati treba da pošalju osnovne informacije o sebi, a koje izuzev prezimena i imena, moraju uključivati i datum rođenja, te obavezno broj telefona za kontakt.


Istakli bismo i to da je obavezan svaki prethodno prijavljeni pojedinac lično da bude prisutan onog trenutka, kada bude bio vršen zvanični upis, a o čemu će dobiti detaljne informacije naknadno. Naravno da mora priložiti i propisanu dokumentaciju, te se podrazumeva da će i o tome svaki prethodno prijavljeni kandidat da bude detaljno i na vreme informisan od strane zaposlenih u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Iako je primarno ova edukacija namenjena pojedinačnim polaznicima, odnosno fizičkim licima, u ponudi se nalazi i korporativni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje, kada prethodno definisani broj zaposlenih neke kompanije treba da pohađaju predavanja. Svakako će u tom slučaju organizator da se potrudi zahteve klijenata što je moguće bolje da ispoštuje, jer je upravo korporativni seminar jedini tip nastave kod koga se dozvoljava vršenje izmene vezano za mesto održavanja časova. Naime, u prostorijama samog preduzeća mogu predavanja tada biti održana, ali isključivo ako to klijent bude zahtevao i ako obezbedi optimalne uslove za rad, a sa kojima će svakako on da bude upoznat. Naravno da će nadležno lice u okviru zainteresovane firme u tom slučaju morati da precizira zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i na koji način će predavanja da budu organizovana, što znači da će oni precizirati kako datum početka nastave, tako isto i termine održavanja časova, odnosno njihovu dinamiku. Podrazumeva se da će posle toga svaki kandidat dobiti precizno obaveštenje o ovim detaljima.

Fizička lica bi nakon izvršene prijave i upisa trebalo da se opredele između nekoliko ponuđenih varijanti, kako bi dobili detaljne informacije i o terminima održavanja časova, ali i o dinamici, odnosno o svim ostalim detaljima.

TESTOVI


Jednostavnije govoreći, ovo institucija nudi mogućnost kandidatima da nastavu pohađaju u okviru individualne, grupne ili poluindividualne, a da to čine ili na klasičan način, odnosno u jednoj od poslovnica pomenute institucije ili preko interneta, kada oni putem računara, to jest specijalne online platforme pohađaju predavanja sa različitih lokacija.

Baš zato što je ponuda tako obimna, potrebno je da svaki prijavljeni kandidat odabere i gde će pohađati predavanja i na koji od svih ponuđenih načina.

Ako je njegova odluka vezana za klasičan tip edukacije, to zapravo znači da u tačno određenim terminima mora biti prisutan u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije, uzevši u obzir da se nastava tamo organizuje.

Međutim, kada je u pitanju edukacija koju kandidati prate online, tada je njima dozvoljeno da izaberu lokaciju, sa koje će pohađati predavanja, uzevši u obzir da to čine preko sopstvenog računara, odnosno namenskog softvera, koji će prethodno instalirati samostalno na taj uređaj. Ukoliko se, međutim dogodi da polaznik ne uspe samostalno da instalira namenski program, onda može da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora, te da zahteva pomoć IT stručnjaka, koji su u okviru svake od njih naravno zaposleni.

Pravilnikom organizatora je predviđeno da se i onlajn edukacija, koja podrazumeva klasični princip mogu pratiti u grupi, individualno ili u paru, uzevši u obzir da je u ponudi grupni, individualni i poluindividualni seminar - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje, pa je neophodno da se i oko toga svaki prijavljeni opredeli.

Prednost praćenja nastave u paru, odnosno potpuno samostalno jeste u tome, što se svakom kandidatu dozvoljava u tom slučaju da zajedno sa nadležnim koordinatorom za nastavu, odnosno sa predavačem definiše na koji način će časovi biti organizovani. Zapravo bi oni trebalo da se usaglase kako oko datuma početka individualne ili poluindividualne nastave, tako isto i oko tačnih termina, u kojima će jedan ili dvoje polaznika pohađati predavanja, a zatim i oko toga na koji način će biti raspoređen nastavni fond, odnosno koliko će ukupno konkretni tip edukacije da traje.

Potpuno drugačije od toga se organizuje grupni tip obuke, a prvenstveno zato što koordinator za nastavu u tom slučaju definiše kako će časovi biti organizovani, odnosno u kojim terminima će predavanja biti održana i kakvom dinamikom. A ono na šta, u principu on nema naročito uticaj jeste datum početka nastave, uzevši u obzir da to prvenstveno zavisi od ispunjenja osnovnog zahteva za početak tog vida edukacije, odnosno od formiranja grupe, a koja mora brojati najmanje četiri člana. Dakle, koordinator za nastavu će definisati sve navedeno tek nakon što bude u jednoj od poslovnica pomenute institucije oformljena grupa, a napominjemo da zarad očuvanja visokog kvaliteta edukacije, jedna grupa može brojati najviše osmoro kandidata. Takođe je važno da svi oni znaju i to da pomenuta institucija ne dozvoljava nikakve izmene definisanog, pa čak i ukoliko neko od prijavljenih to bude zvanično zahtevao.

Nastavni program stručne obuke - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje

Mada se ne može osporiti činjenica da su druge društvene mreže, kao na primer Facebook, Instagram ili Twitter zastupljenije, isto tako se ne može osporiti ni činjenica da je društvena mreža LinkedIn izuzetno važna za poslovanje.

Upravo iz tog razloga bi trebalo da specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje omogući zainteresovanima da se upoznaju najpre sa postupkom kreiranja naloga na ovoj društvenoj mreži, a zatim i sa njegovim uspešnim vođenjem, sve sa ciljem da određeno pravno lice, odnosno fizičko lice koje želi svoje poslovanje da unapredi, iskoristi na najbolji mogući način brojne prednosti koje neizostavno ova društvena mreža može da ponudi.

Predviđeno je programom da profesori upute prisutne u detalje, koji su vezani prvenstveno za brojke, odnosno za analize broja korisnika te društvene mreže, zatim broja aktivnih korisnika, te mnoge druge detalje, kako bi odmah bili upoznati sa tom vrstom prednosti, koju nudi predstavljanje poslovanja u velikom broju ljudi.

Posebno je važno napomenuti da fizička lica, koja imaju želju da predstave svoj rad i na taj način poboljšaju šanse da pronađu ili unaprede posao, svakako treba da imaju nalog na ovoj društvenoj mreži. Međutim, nije dovoljno samo da kreiraju nalog, već i da ga na pravilan način vode, pa će posebno baš tim detaljima i biti posvećena stručna obuka i kurs - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje.

Za vreme trajanja predavanja će biti uzeti različiti primeri, kako bi polaznici shvatili šta podrazumeva dobro kreiran i dobro vođen nalog na toj društvenoj mreži, a šta podrazumeva onaj kod koga se ne poštuju pravila dobrog marketinga. Prisutni će u tom segmentu imati obavezu da uoče nedostatke konkretnog LinkedIn profila, te da objasne profesoru na koji način bi ih oni ispravili, to jest kako bi poboljšali kvalitet konkretnog profila.

A po kom principu funkcioniše povezivanje na toj društvenoj mreži je, isto tako tema koju će profesori obraditi detaljno. Biće objašnjeno polaznicima ove edukacije i kako bi trebalo da postupaju u komunikaciji sa vlasnicima drugih profila na konkretnoj društvenoj mreži.

Ipak, ono što je najvažnije jeste da sadržaj određenog LinkedIn profila bude sa puno pažnje i znanja kreiran, tako da će na primerima iz prakse predavači pojasniti i to polaznicima ove edukacije. Biće neophodno i i da dobiju informacije o tome zbog čega je važno da sa pažnjom bude definisana ciljna grupa, te na osnovu kojih parametara se ona određuje. Tom prilikom će predavači govoriti i o tome zbog čega je posebno važno da u određenom LinkedIn profilu bude precizno naveden i naziv konkretne kompanije, odnosno radno iskustvo zaposlenih, ali i da bude kratko predstavljeno čime se bavi firma, odnosno koji su lični afiniteti fizičkog lica, koje je vlasnik konkretnog profila.

Naučiće polaznici i uz pomoć kojih alata i tehnika bi trebalo da istaknu uslugu koju pružaju, odnosno proizvod, koji žele da prodaju, te kako da se povežu sa što većim brojem baš onih ljudi, koji mogu da doprinesu poboljšanju kvaliteta poslovanja njihove firme.

Posebno je važno i da svaki stručnjak bude upoznat sa konkurencijom, odnosno sa načinom poslovanja konkurentnih kompanija i njihovih zaposlenih, pa će stručni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje i toj vrlo važnoj temi posvetiti pažnju. Naravno da će profesori i u tom segmentu predstaviti adekvatne primere, a na osnovu kojih će prisutni moći da dobiju sve neophodne informacije o pomenutim detaljima.

Da bi određena firma mogla da bude brendirana, moraju biti preduzeti konkretni koraci u oblasti marketinga, a upravo će sa njima biti upoznati svi polaznici ove edukacije. Isto tako će biti govora i o tome na koji način bi trebalo kreirati postove za navedenu društvenu mrežu, a da bi vidljivost konkretnog preduzeća bila mnogo bolja ne samo na toj društvenoj mreži, nego i na internetu.

Kada bude bila organizovana korporativna obuka, vlasnici kompanije u koji su polaznici zaposleni imaju pravo da od predavača zahtevaju da primere iz prakse, odnosno praktičan rad koji je predviđen nastavnim programom, usklade sa oblašću poslovanja njihove matične kompanije. Zahvaljujući tome će radnici biti u situaciji da mnogo bolje i brže usvoje znanja, koja su predviđena nastavnim programom ovog kursa.

Što se praktičnog rada tiče, trebalo bi da kandidati dobiju zadatak da otvore nalog na društvenoj mreži LinkedIn, a zatim i da kreiraju osnovni sadržaj, prema smernicama koje su pre toga u toku edukacije dobili od nadležnih predavača.

Podrazumeva se da će profesori ukratko objasniti prisutnima i na koji način celokupna LinkedIn platforma funkcioniše, a biće upoznati i sa tipovima profila na toj društvenoj mreži. Zapravo će im biti ukazano na to na osnovu čega se razlikuje lični, odnosno privatni profil određenog korisnika i profil konkretnog preduzeća, te kako bi trebalo koji od njih da izgleda da bi bio što bolje vidljiv.

Isto tako je predviđeno da specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje omogući polaznicima da nauče i koje su to tehnike, koje je poželjno koristiti za plasiranje marketinških tekstova, a biće im dodatno objašnjeno i zbog čega je važno da neprekidno budu u toku sa novitetima vezano za funkcionisanje pomenute društvene mreže.

Interaktivno bi trebalo da bude završno predavanje tokom ove edukacije, a to podrazumeva da će kandidati upravo tada dobiti šansu da pitaju predavače sve što im nije bilo jasno za vreme trajanja nastave. Zahvaljujući takvom principu rada će svako od njih biti u prilici da na najbolji mogući način implementira usvojena znanja, te da upravo zahvaljujući kreiranju ličnog ili kompanijskog profila na društvenoj mreži LinkedIn unapredi poslovanje, ali i da naravno vremenom počne i više da zarađuje.

Kada će biti održan stručni seminar - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje i u kojim terminima?

Uzevši u obzir činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svim zainteresovanima na nastavu pohađaju na nekoliko načina, to će oni odgovor na pitanje i kada i gde će biti održana stručna obuka i kurs - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje dobiti onog momenta kada budu izabrali između svih ponuđenih opcija.

Najpre moramo napomenuti da edukacija može biti organizovana kako za grupu polaznika, kada nastavi prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi, tako isto i za samo jednu osobu, odnosno za njih dvoje, jer se u ponudi nalaze i individualna i poluindividualna edukacija. Upravo iz tog razloga i nije moguće unapred reći u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, zato što se svaki od ponuđenih vidova kursa sprovodi na drugačiji način.

Jednostavnije rečeno, najrigorozniji je princip, koji se poštuje prilikom sprovođenja nastave u grupi, zato što u tom slučaju ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora donosi odluku o tome kako će časovi biti organizovani. Ustvari, koordinator za nastavu ima obavezu prvo da zvanično formira grupu, a što će se dogoditi nakon što četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile u toj poslovnici. Inače, osmoro ljudi najviše imaju pravo da prisustvuju nastavi u grupi, jer se upravo zahvaljujući tome može očuvati kvalitet edukacije. Dakle, onog trenutka kada grupa bude bila kreirana, zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu će definisati kog datuma edukacija počinje, potom u kojim terminima će časovi da budu organizovani i koliko će ona trajati, odnosno kakvom dinamikom će biti sproveden predviđeni nastavni fond.

A kada je u pitanju poluindividualni i individualni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje, primenjuje se potpuno isti princip organizacije, a osnovna razlika je vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da dvoje njih pohađaju poluindividualnu nastavu, a individualnu samo jedna osoba. Direktno sa predavačima, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu će se oni dogovoriti kako će časovi biti organizovani, u smislu da će definisati datum početka individualne ili poluindividualne edukacije, zatim termine u kojima će časovi biti organizovani i svakako raspored predavanja, odnosno trajanje izabranog tipa nastave.

Što se tiče mesta održavanja ove specijalizovane edukacije, na raspolaganju je svakom prijavljenom da izabere hoće li časove pohađati u jednoj od poslovnica institucije organizatora, a kada se primenjuje klasičan princip sprovođenja nastave ili će to učiniti online, pošto je i ta opcija dostupna.

Da naglasimo i to da sopstveni kompjuter mora imati svako, ko odluči da pohađa časove onlajn, te će biti neophodno i da instalira specijalni softver na taj računar. Bitno je da u skladu sa pravilima institucije organizatora, svaki kandidat u tom slučaju ispoštuje sve smernice vezano za instalaciju namenskog softvera, a treba da zna i to da će biti obezbeđena tehnička podrška svakome, ko bude imao potrebu, odnosno ko se ne bude adekvatno snašao bilo prilikom instalacije samog softvera, bilo prilikom pristupa nastavi na taj način.

Pored mogućnosti da specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje pohađaju fizička lica, ova institucija organizuje i korporativnu obuku, a kada časovima isključivo moraju pristupiti zaposleni u nekoj kompaniji i to tačno određeni broj njih. U principu, korporativni kurs može biti organizovan i za grupu polaznika, ali i prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave, te svakako klijent bira da li će časovi biti organizovani u poslovnicama ove institucije ili online, s tim da postoji mogućnost i da taj tip edukacije bude organizovan direktno u prostorijama preduzeća, čiji nadležni su zainteresovani. Svakako se podrazumeva da klijent mora precizirati detalje sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora, a kako bi bili ispoštovan i svi zahtevi koji se odnose na opremljenost prostora, jer je neophodno da kvalitet edukacije ostane na visokom nivou.

Koliko će trajati specijalizovana obuka i kurs - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje?

Da bi mogli da dobiju informaciju o tome koliko će ukupno specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje da traje, kandidati imaju obavezu da se prilikom zvaničnog upisa opredele između tri ponuđene varijante, to jest da odluče da li će časove pohađati potpuno samostalno, odnosno u grupi ili u paru, s obzirom na to da je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford individualna, grupna i poluindividualna nastava.

Naime, samo kada se odluče za praćenje časova u formi grupne edukacije, oni unapred dobijaju informaciju i o trajanju, a zato što je tako predviđeno u okviru pomenute institucije.

Uzevši u obzir da je ukupno 12 časova u nastavnom programu, to je pravilnikom predviđeno da mesec dana kandidati pohađaju grupni tip edukacije. Podrazumeva se da će informacije o tačnom rasporedu časova, zatim o svim ostalim detaljima, kao što su termini održavanja predavanja i datum početka tog tipa nastave, njima biti na raspolaganju naknadno, odnosno tek pošto u jednoj od poslovnica pomenute institucije grupa od 4 kandidata najmanje bude bila formirana.

Trajanje individualne nastave, ali i poluindividualne zavisi, u principu od svakog kandidata, odnosno od njih dvoje. Stvar je u tome da jedna osoba, to jest dvoje polaznika treba da se dogovore i oko dinamike održavanja časova, ali i oko datuma početka, te oko termina sprovođenja individualne ili poluindividualne edukacije direktno sa zvanično ovlašćenim licem izabrane poslovnice organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu i predavačem. Zapravo to znači da i poluindividualna obuka i individualni seminar - iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje mogu trajati i duže nego nastava u grupi i kraće.

Ako se javi potreba za sprovođenjem korporativne obuke, primenjuju se gotovo istovetna pravila kao i kada nastavu pohađa jedan ili dvoje polaznika. U tom slučaju je predviđeno da se ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora o svemu vezano za sprovođenje časova za zaposlene, pa i o dinamici, odnosno o trajanju korporativne obuke, dogovara direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom preduzeća, koje je za taj tip edukacije zainteresovano.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da iskoristite sve prednosti koje LinkedIn nudi za vaše poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje