Kurs i obuka - Kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis

Izuzetnu će korist od pohađanja ove edukacije imati na prvom mestu svi koji su nadležni u odeljenju marketinga u okviru bilo koje kompanije. Naravno da i osobe, koje samostalno vode svoje poslovanje treba da budu upoznate sa temom, kojom se u osnovi bavi specijalizovana obuka i kurs - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis. Ali s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford ne navodi kao obavezno ispunjenje niti jednog zahteva, to svaki pojedinac kome ova tema izgleda interesantno, ima i dozvolu da pohađa edukaciju.

A pored toga što fizička lica imaju pravo da pristupe praćenju nastave, pomenuta obrazovna institucija nude mogućnost organizacije i korporativnog seminara. U pitanju je edukacija donekle specifična, zato što zaposleni u okviru konkretnog preduzeća treba tom prilikom predavanja da pohađaju. Važno je da nadležni u preduzeću, čije bi zainteresovani trebalo nastavu da pohađaju znaju da postoji mogućnost izmene mesta održavanja časova za zaposlene. U suštini ako nadležni to budu zahtevali, odnosno ako prilikom procene bude definisano da je to bolja opcija za zaposlene, korporativni tip nastave će biti održan i u okviru kompanije, u kojoj su oni radno angažovani. Ipak, moraju biti ispoštovana pravila organizatora u potpunosti tom prilikom, to jest klijent neizostavno ima obavezu da odabere prostor koji je opremljen uz maksimalno poštovanje smernica iznetih od strane organizatora. Vrlo je važno da tada kvalitet edukacije bude na visokom nivou, potpuno isto kao i da zaposleni nastavu pohađaju u poslovnicama konkretne obrazovne institucije. Inače je u pitanju prilično slobodan princip organizacije, tako da bi trebalo nadležni u konkretnom preduzeću da definišu sve detalje direktno sa predstavnikom institucije organizatora. A to zapravo podrazumeva da će se oni usaglasiti ne samo oko mesta održavanja časova za zaposlene, nego i oko svega ostalog. Pored lokacije sprovođenja časova, biće precizirano tom prilikom i kog datuma je najbolje da počne korporativni tip nastave, te u kojim terminima će da budu održana predavanja, ali i kako će da bude predviđeni broj časova raspoređen u tom slučaju. S obzirom na to da će precizirati i dinamiku organizacije predavanja, automatski to znači da će oni zajedno odlučiti i o trajanju korporativnog tipa edukacije. Zatim će biti informisani polaznici o tim detaljima na propisani način od strane nadležnih.

Svako fizičko lice, koje želi da pohađa stručni seminar - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis, ima obavezu da izvrši prijavu prema pravilima konkretne obrazovne institucije. A tom prilikom će navesti svoje ime i prezime, kao i datum rođenja i naravno broj telefona. Svakog radnog dana direktno u jednoj od poslovnica ili putem telefona kandidati mogu da izvrše prijavu, a kad god im to odgovara, imaju pravo i da to učine elektronski, odnosno da na mejl pošalju navedene informacije.


U skladu je sa pravilnikom konkretne institucije da nadležni obaveste prijavljene o postupku zvaničnog upisa, jer tada svako od njih mora lično u konkretnom predstavništvu da bude prisutan. Isto tako će dobiti svaki prijavljeni informacije i o dokumentima, koja ima obavezu prilikom zvaničnog upisa na propisani način i da dostavi.

Ali je izuzetno značajno i to da konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja nastave ne samo u grupi, već i samostalno i u paru, odnosno kroz individualnu i poluindividualnu. Pravilnikom je predviđeno da se svaka od njih može organizovati i na način, koji se smatra uobičajenim i putem interneta. Uzevši u obzir da toliko različitih opcija ima u ponudi, jasno je zbog čega se od svakog prijavljenog kandidata očekuje i da odluči gde želi nastavu da pohađa i prema kom principu od svih pomenutih.

U slučaju da nekome odgovara grupni kurs i obuka - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis, najpre se od njega očekuje da bude posebno strpljiv. Radi se o tome da taj tip edukacije ne može ni u jednoj poslovnici da bude organizovan dok osnovni uslov za to ne bude ostvaren. Naime, u okviru jedne grupe nastavu treba da prate od četvoro do najviše osmoro polaznika. A kako je jasno definisano sve to od strane organizatora, to je zvanično iznet i zahtev da u toj poslovnici grupa prvo mora da bude oformljena, kako bi nastava na taj način uopšte u tom predstavništvu i mogla da bude prema pravilima organizovana. Kada 4 osobe najmanje u toj poslovnici konkretne institucije prijavu budu izvršile, imaće pravo ovlašćeni koordinator za nastavu da pristupi definisanju svih detalja u vezi sa organizacijom časova. Da naglasimo i to da sve ono što koordinator bude tada odlučio ne sme da bude izmenjeno, što znači da će svaki kandidat biti u obavezi da se pridržava onoga što prethodno bude sa njegove strane precizno definisano. U suštini, on odlučuje o datumu početka edukacije, kao i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani, odnosno o rasporedu predavanja. Međutim, moramo istaći informaciju koja je vezana za trajanje edukacije u grupi, jer o tome ne odlučuje koordinator za nastavu, već tu odluku donose nadležni u okviru institucije organizatora i primenjuje se za svako predstavništvo. Kao što smo već pomenuli, nijedan kandidat nema pravo da zahteva izmene, odnosno od njega se očekuje da se pridržava u potpunosti svih detalja koje prethodno koordinator za nastavu bude definisao.

TESTOVI


Postoji mogućnost i da stručna obuka i kurs - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis bude organizovana za dve osobe u isto vreme, odnosno u okviru poluindividualne, kao i za samo jednog kandidata, u kom slučaju će biti organizovana individualna nastava. A u svakom slučaju se na potpuno isti način one organizuju, dok razlika postoji samo u broju osoba koje predavanja treba da pohađaju. Važno je da zainteresovani polaznici imaju na umu i to da su u pitanju posebno slobodna pravila organizacije nastave. Inače, njih u tom slučaju kandidat ili dvoje njih definišu sa ovlašćenim licima u konkretnoj poslovnici, to jest prvenstveno sa koordinatorom za nastavu, a potom i sa nadležnim predavačima. Uopšteno rečeno, oni će odlučiti kako o tačnom datumu početka individualne ili nastave u paru, tako isto i o terminima u kojima će polaznici predavanja da pohađaju, odnosno o rasporedu časova. Napominjemo da na taj način oni odlučuju i o trajanju jednog ili drugog tipa edukacije.

A kako i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu biti online ili na klasičan način organizovane, tako se očekuje i da prilikom zvaničnog upisa svaki kandidat odluči gde želi specijalizovani seminar - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis da pohađa.

U suštini je jednostavniji princip organizacije nastave na klasičan način, zato što se ona tada održava u prostorijama poslovnice konkretne institucije, u okviru koje se polaznik zvanično prijavi i upiše pre toga.

Postoji i opcija da nastava bude organizovana onlajn, to jest preko računara. U tom slučaju se zahteva da svaki kandidat poseduje kompjuter, čije karakteristike moraju biti odgovarajuće, kao i da boravi u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom. Upravo to jeste jedan od najvažnijih uslova, koji mora biti ispoštovan, jer je vrlo važno da kvalitet edukacije bude na visokom nivou. Namenski softver bi trebalo svaki polaznik samostalno da instalira na kompjuter, koji želi da koristi za praćenje nastave. Sve to će mu predočiti nadležni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, a u svakom slučaju se očekuje da svaki polaznik može samostalno da prođe kroz proces instalacije programa. U slučaju da se javi bilo kakav problem tom prilikom ili dok polaznik bude pohađao časove prema tom principu, trebalo bi da kontaktira nadležne u sektoru za pružanje tehničke podrške. Inače taj sektor funkcioniše u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije, a u okviru njega su zaposleni vrhunski stručnjaci, koji će nastojati da reše bilo koji problem na koji kandidat bude eventualno i naišao.

Program stručne obuke - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis

Moraju prvo biti na najbolji mogući način osmišljene marketinške aktivnosti u određenom preduzeću, kako bi to imalo pozitivan uticaj na kvalitet poslovnog procesa. Upravo tim temama će se specijalizovani kurs i obuka - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis baviti, a akcenat će svakako da bude stavljen na primere.

Predviđeno je da profesori objasne prisutnima i kako bi trebalo da funkcioniše planiranje marketinških aktivnosti. A u tom segmentu će oni govoriti o svim onim koracima, koji bi morali u praksi da budu preduzeti, odnosno o aspektima poslovanja i uopšteno tržišta, kao i oblasti marketinga, koje bi trebalo da budu analizirane. Upravo tu će predavači usmeriti pažnju na što bolje predstavljanje adekvatnih praktičnih primera. Jednostavnije će polaznici shvatiti kroz primere koje sve aktivnosti bi trebalo da sprovedu, jda bi kreirali adekvatan plan marketinških aktivnosti. Potrebno je i da polaznici ove specijalizovane edukacije uzmu svakako učešće u toku predavanja, jer će većina njih biti interaktivna. A to znači da bi oni trebalo zajedno sa profesorom, kao i sa ostalim polaznicima da diskutuju o temama koje su obrađene, te da predlože kako bi oni u praksi izvršili konkretne aktivnosti.

U skladu sa programom ove edukacije je predviđeno da svaki polaznik bude informisan i o tome koji se alati sve koriste kada je potrebno sprovoditi različite marketinške kampanje. Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis i u tom segmentu ponuditi odgovarajuće primere prisutnima, tako da će oni biti upoznati i sa različitim vrstama marketinških strategija. Biće im predstavljene i osnovne karakteristike konkretne strategije, ali i to o čemu bi valjalo voditi računa prilikom njenog korišćenja, kako ne bi došlo do bilo kakvih propusta.

Podrazumeva se da će profesori svakako fokus staviti na internet marketinške aktivnosti, te će u tom smislu i pokazati prisutnima koji su to alati koji se koriste za bolje planiranje marketinških aktivnosti na različitim društvenim mrežama i uopšteno na različitim online medijima.

Ukratko će biti predstavljene i osnove web dizajna, ali i optimizacije marketinških kampanja, što znači da će profesori govoriti i u osnovnom korišćenju SEO alata (Search Engine Optimisation).

Isto tako moramo napomenuti i podatak da je nastavnim programom po kome se stručni seminar - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis organizuje, predviđeno da kandidati budu upoznati ukratko sa načinom funkcionisanja različitih društvenih mreža i sa postupkom reklamiranja, odnosno osmišljavanje marketinških kampanja u okviru svake od njih. Prisutni će biti u prilici da nauče i kako se kasnije moraju analizirati rezultati svake sprovedene marketinške kampanje, te o čemu od podataka posebno treba tom prilikom voditi računa. Svakako da će fokus biti stavljen na praksu, a u smislu da će svaki polaznik biti u obavezi nakon predstavljen od gradiva da izvrši predviđeni zadatak. Naime, profesori će zahtevati tom prilikom od polaznika da pokaže u kojoj su meri shvatili sva predstavljanja znanja, a u smislu da se od njih očekuje da izvrše jednostavnije zadatke koje će im profesori dati. Upravo na taj način će oni shvatiti gde greše u primeni konkretnih alata, te će naučiti i kako te greške u prakse da isprave.

U toku završnog predavanja se očekuje učešće apsolutno svakog pojedinačnog polaznika, a tada bi trebalo i da sve nedoumice reše prisutni. Zapravo je predviđeno da bude interaktivno predavanje, odnosno da tom prilikom svaki polaznik pita nadležne o svemu što nije razumeo do tog momenta, kako bi bio u prilici u praksi sve alate da samostalno primenjuje, te da na taj način odabere adekvatne marketinške aktivnosti i utiče pozitivno na poslovni proces u matičnom preduzeću.

Na kom mestu i u kojim terminima bi trebalo stručni kurs i obuka - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis da bude organizovan?

Kada budu vršili prijavljivanje, odnosno zvaničan upis, svi koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis treba i da se odluče na koji način žele časove da prate.

Inače se u ponudi nalazi mogućnost pohađanja nastave individualno, zatim u grupi ili u paru, s tim da Obrazovni centar Akademije Oxford predviđa da i jedan i drugi i treći tip edukacije može da bude organizovan online i na klasičan način. Ponuda je vrlo obimna, pa je zato i važno da svaki pojedinačni polaznik u trenutku zvaničnog upisa odabere kako mu najviše odgovara predavanja da pohađa. Svakako da će biti upoznat od strane nadležnih sa neophodnim detaljima, tako da će mu biti predočeno i koje zahteve mora da ispuni ukoliko želi određeni tip nastave da pohađa.

Vrlo je važno da prijavljeni kandidat ima sopstveni računar ukoliko želi da časove pohađa onlajn, jer ću upravo njega tom prilikom i koristiti za praćenje predavanja. Odgovarajuće performanse bi taj uređaj trebalo da ima, a svaki polaznik pojedinačno će biti upoznat i sa neophodnim detaljima. Inače se u tom slučaju edukacija organizuje uz korišćenje specijalnog programa, a u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije će svaki kandidat instalirati taj softver na konkretni uređaj samostalno. Napominjemo da sam postupak instalacije programa ni u kom slučaju nije zahtevan, te bi trebalo da svaki polaznik može da se snađe samostalno tom prilikom. Međutim, postoje situacija kada mu je potrebna pomoć stručnjaka, tako da svako od njih ima pravo da kontaktira članove IT sektora konkretnog predstavništva i da zahteva stručnu pomoć. Stabilna internet veza mora da postoji na lokaciji, na kojoj odluči kandidat da bude dok nastavu onlajn bude pohađao.

Postoji mogućnost i da polaznik časove pohađa na uobičajeni način. A u tom slučaju će specijalizovana obuka i kurs - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis biti održana u namenskim prostorijama odabranog predstavništva navedene institucije. A da bi pravilnik bio u potpunosti ispoštovan, neophodno je da svaki polaznik izabere kako želi nastavu da pohađa, posle čega će od organizatora da dobije informacije o svim detaljima.

Uzevši u obzir da i online i klasični tip edukacije može biti na tri načina organizovan, a očekuje se da svaki kandidat odluči da li će časove pohađati u formi grupne nastave ili mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna, odnosno takozvana nastava u paru ili poluindividualna. U skladu sa tom odlukom će i dobiti sve informacije kako o terminima održavanja časova i datumu početka odabranog tipa nastave, tako isto i o rasporedu časova, odnosno o trajanju nastave.

Dakle, naročito je važno napomenuti da između četvoro i osmoro ljudi treba da prisustvuje grupnom tipu edukacije, a da dvoje njih prate predavanja ukoliko je u pitanju poluindividualna nastava, te samo jedno lice pohađa individualnu.

Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da broj polaznika ne može da se smatra jedinom razlikom između njih, jer postoje i različita pravila u vezi sa načinom organizacija časova.

Kada je u pitanju specijalizovani seminar - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis koji se organizuje za dvoje kandidata istovremeno, moramo naglasiti da tada važe potpuno ista pravila kao i kada jedno lice treba da pohađa predavanja. Praktično govoreći se poluindividualna i individualna nastava na potpuno isti način organizuju. A pravila su tom prilikom naročito fleksibilna, jer njih zajedno moraju definisati dvoje polaznika ili samo jedan, a u skladu sa tim koji tip edukacije je u pitanju, kao i nadležni profesor i ovlašćeni koordinator za nastavu. Dakle, svi oni zajedno bi trebalo da preciziraju kog datuma će da počne bilo individualni tip edukacije bilo poluindividualni, ali i da se dogovore oko tačnih termina održavanja časova, kao i oko toga na koji način će da budu raspoređena predavanja. S obzirom na to da u tom slučaju treba zajedno da preciziraju i dinamiku u skladu sa kojom će časovi da budu organizovani, oni se na taj način dogovaraju i o tome koliko bi trebalo da traje nastava u paru ili individualni tip edukacije.

Bitno je da kandidati koji žele časove da pohađaju u grupi znaju da se na potpuno drugačiji način tada predavanja organizuju. Radi se o mnogo strožije definisanim pravilima, te o tome da nije dozvoljeno vršenje apsolutno nikakvih izmena na osnovu zahteva polaznika. Potrebno je da oni ispoštuju u potpunosti sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu u jednojod poslovnica institucije organizatora, a u skladu sa pravilnikom, bude prethodno definisao. Dakle, ovlašćeno lice tog predstavništva odlučuje ne samo o tačnom datumu početka nastave u grupi, već i o ostalim detaljima, a u koje primarno spadaju termini održavanja časova i raspored predavanja. Posebno je važno naglasiti informaciju da grupni kurs i obuka - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis ne može da bude organizovan u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije, već isključivo u onoj u okviru koje će grupa da bude formirana. A uzevši u obzir da je od strane nadležnih u okviru institucije organizatora jasno definisano koliko ljudi treba da prisustvuje nastavi u tom slučaju, zahteva se da minimum četiri osobe prijavu izvrše, posle čega će biti formirana i zvanično grupa.

S obzirom na to da tematika ove obuke može donekle da bude interesantna i zaposlenima u određenim firmama, to pomenuta obrazovna institucija organizuje po zahtevu i korporativni tip kursa. Ciljna grupa polaznika je tada specifična, jer je isključivo čine radnici zainteresovanog preduzeća, te se samim tim i nastava organizuje baš onako kako njima i njihovim nadležnima u datom momentu odgovara. Iz tog razloga i jeste predviđeno da se sa vlasnikom ili direktorom te kompanije, nadležno lice odabranog predstavništva institucije organizatora dogovara kako oko načina sprovođenja časova, tako isto i oko mesta na kome će nastava za određeni broj radnika da bude održana. Jednostavno rečeno, da ne bi bespotrebno gubili svoje slobodno vreme, radnici imaju pravo i da predavanja pohađaju u okviru svog matičnog preduzeća, ali samo ako njihovi nadležni to budu zahtevali i ukoliko sve uslove za rad, koji su propisani od strane organizatora, oni budu tom prilikom obezbedili. Svakako da se podrazumeva i to da će nadležno lice te kompanije dobiti sve informacije o detaljima u vezi sa prostorom i sa time šta bi on sve trebalo da sadrži, jer jedino ako bude bio tako opremljen prostor, nastava će biti održana u dotičnoj kompaniji. Inače je predviđeno pravilnikom da se oni usaglase i oko tačnog datuma početka korporativnog kursa, odnosno oko detalja u vezi sa terminima održavanja časova. Svakako da će precizno definisati i na koji način bi trebalo nastavni fond, koji je predviđen aktuelnim programom da bude raspoređen, posle čega će definisati i trajanje edukacije koja je namenjena zaposlenima. Svi koji treba nastavu u tom slučaju da pohađaju će precizno i na vreme od strane nadležnih da dobiju obaveštenje kako o detaljima vezano za sprovođenje časova, tako isto i o mestu održavanja obuke, ali i o svemu ostalom.

Koliko je po planu određeno da specijalizovani seminar - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis traje ukupno?

Najvažnije je da svako fizičko lice, koje želi da pohađa ovu edukaciju zna da je trajanje različito u zavisnosti od toga za koji tip nastave se odluči.

U principu će individualna obuka i kurs - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis trajati onoliko, koliko taj kandidat bude odredio u dogovoru sa nadležnima. Zapravo je prisutan fleksibilan princip organizacije, pa je i dozvoljeno svakom pojedinačnom polazniku u tom slučaju da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru same poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se prijavio i prethodno upisao prema pravilima, dogovori oko toga kako će 15 časova nastavnog programa da bude raspoređeno. A izuzev sa koordinatorom, on se o tim detaljima mora dogovoriti i sa nadležnim profesorom, tako da, praktično govoreći individualni tip edukacije može trajati koliko god oni budu definisali.

U ponudi se nalazi i poluindividualni tip nastave, a u tom slučaju dvoje polaznika predavanja treba da pohađaju. Inače važe potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualna obuka, samo što je razlika u tome što će dvoje polaznika u tom slučaju da preciziraju detalje sa pomenutim licima.

A kako se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i grupni kurs i obuka - kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis, kada između četvoro i osmoro ljudi treba časove da pohađaju, to se primenjuje drugačije pravilo organizacije. Najbitnije je da svi oni znaju da isključivo organizator precizira u tom slučaju koliko će nastava trajati i ta informacija je unapred dostupna. Dakle, mesec dana će članovi jedne grupe pohađati predavanja, ali će naknadno biti informisani o rasporedu časova, zatim o terminima u kojima će biti održana predavanja, kao i o datumu početka grupne edukacije. Naime, sve to zavisi od formiranje grupe, odnosno od ispunjenja zahteva u vezi sa prijavljivanjem minimum 4 kandidata. Svakako će posle ostvarenja tog zahteva svaki član te grupe da bude informisan o ovim detaljima i obavezan to da poštuje, jer se izmene po zahtevu polaznika u tom slučaju ne dozvoljavaju.

Ukoliko nadležni u nekoj kompaniji smatraju da je ova tema njihovim zaposlenima interesantna, pomenuta obrazovna institucija može da organizuje i takozvani korporativni kurs. Fleksibilna su u velikoj meri pravila, koja se tada primenjuju, pa tako nastava može trajati baš koliko odgovara polaznicima, odnosno nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća. Stvar je u tome da će se o dinamici sprovođenja časova, između ostalog dogovarati direktor te kompanije, odnosno njen ovlašćeni predstavnik direktno sa licem, koje je u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije za te poslove ovlašćeno. Međutim, oni bi trebalo da se dogovore i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno se misli na lokaciju sprovođenja časova za zaposlene, zatim i na datum početka nastave tog tipa, odnosno termine u kojima će časovi da budu održani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da isplanirate i sprovedete u delo najbolje marketinške aktivnosti za vaš biznis"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje