Kurs i obuka - Kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju

Pravo da pohađa ovu stručnu edukaciju ima svako fizičko lice. S obzirom na to da nije neophodno nikakvo predznanje u vezi sa konkretnom tematikom da poseduju kandidati, svako zainteresovan ima pravo i da izvrši prijavljivanje. Podrazumeva se da će imati najveću korist od tema, koje će ova obuka obraditi prodavci, odnosno nadležni u sektoru prodaje.

Sve informacije o načinu organizacije časova će biti dostupne kandidatima već kada budu vršili prijavljivanje. Svakako se od njih zahteva da ispoštuju proceduru, te da posle prijavljivanja pristupe i zvaničnom upisu.

Moramo naglasiti odmah da se prijavljivanje vrši ili direktno u poslovnici lično ili preko telefona, s tim da zainteresovani imaju pravo i da pošalju na mail adresu svoje podatke. Od podataka se u sva tri slučaja zahteva dostavljanje prezimena i imena, zatim broja telefona svakog kandidata i njegovog datuma rođenja.


Pošto bude izvršio prijavljivanje, u obavezi je i da se upiše, kojom prilikom se zahteva njegovo lično prisustvo u jednoj od poslovnica.

Nadležni će informisati svakog prijavljenog o tome koja dokumenta će biti u obavezi da dostavi u momentu upisa, kako bi taj proces bio izvršen u skladu sa pravilima.

Važno je napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati na jedan od tri načina, tako da svaki pojedinačni polaznik bira da li će specijalizovani seminar - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju pohađati u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave. U skladu sa time i i dobija sve potrebne informacije o načinu organizacije časova.

TESTOVI


A što se tiče lokacije na kojoj bi trebalo predavanja da budu organizovana, kandidati imaju mogućnost da izaberu da li će ih pohađati online, kada samostalno biraju lokaciju ili će to učiniti u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije.

Da krenemo od početka, grupna edukacija podrazumeva prisustvo od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše. Poluindividualna ili nastava u paru se organizuje za dve osobe u isto vreme, a budući da je poznata kao nastava jedan na jedan, to individualna podrazumeva prisustvo samo jednog kandidata u toku predavanja.

Iako na prvi pogled izgleda da je osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika, činjenica je da postoje i odstupanja u načinu organizacije. Preciznije, individualna i poluindividualna edukacija se organizuju prema istovetnom principu, a različita pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi.

Svaki kandidat koji odluči da predavanja pohađa u formi poluindividualne ili individualne nastave treba da se sa predstavnicima institucije organizatora usaglasi oko svih neophodnih detalja. Jednostavnije bi bilo da kažemo da bi ovlašćeni koordinator za nastavu i nadležni predavač trebalo u tom slučaju da sa jednim ili sa dvoje polaznika, što u principu sve zavisi od toga koji vid edukacije je u pitanju, preciziraju i kako će predavanja da budu organizovana. Uz to što će se usaglasiti datum početka nastave u paru ili individualne, oni će precizirati i u kojim terminima će časovi da budu održani u konkretnom slučaju. Međutim, s obzirom na to da donose odluku i o tačnim rasporedu predavanja, to znači da automatski zajedno odlučuju i o trajanju konkretnog tipa edukacije.

Sa druge strane, kada kandidat odluči da nastavu pohađa u formi grupne, on prihvata sve ono što ovlašćeno lice u izabranoj poslovnici bude odredilo. Ustvari će koordinator za nastavu prvo pričekati formiranje grupe od minimalnog broja polaznika, pa će onda odrediti kog datuma bi trebalo da počne specijalizovana obuka i kurs - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju tom slučaju. Uz to će definisati takođe i raspored časova, odnosno u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana. A prilikom zvaničnog prijavljivanja će polaznici dobiti informaciju samo o trajanju nastave u grupi, budući da se to određuje na nivou celokupne institucije organizatora.

Online nastava podrazumeva da svaki polaznik bira lokaciju sa koje će časove da prati, uzevši u obzir da im pristupa preko sopstvenog računara. Instaliraće tačno određenu vrstu softvera na konkretni kompjuter, a uz to će biti unapred obavešten i o tome kako bi trebalo kroz celokupan postupak instalacije softvera da prođe. Biće svakome od zainteresovanih za praćenje na taj način dostupna i pomoć IT stručnjaka, jer u okviru svake poslovnice ove institucije postoji i tim za pružanje tehničke podrške.

Druga opcija je pohađanje nastave na klasičan način, to jest u namenskim prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije.

Korporativni vid nastave može biti organizovan ako nadležni u nekom preduzeću to budu zahtevali zvanično. Potrebno je u tom slučaju da predstavnik zainteresovane kompanije kontaktira direktno ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica, te da sa njim precizira detalje u vezi sa organizacijom nastave namenjene zaposlenima. Najvažnije je da se oni usaglase oko lokacije, na kojoj će predavanja da budu organizovana, jer samo u tom slučaju postoji mogućnost da dođe do izmene. Naime, ako se to bude smatralo boljom varijantom i naravno ukoliko bude bio naveden zvaničan zahteva od strane klijenta, organizator će omogućiti zaposlenima da na svom radnom mestu predavanja pohađaju. Prostor mora biti opremljen u skladu sa pravilima institucije organizatora. Inače se upravo klijent i ovlašćeno lice odabranog predstavništva dogovaraju o načinu organizacije časova u tom slučaju, počev od termina njihovog održavanja i datuma početka nastave, pa do trajanja, te definišu i kakva dinamika mora biti primenjena u konkretnom slučaju.

Kojim temama se bavi specijalizovana obuka i kurs - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju?

Na prvom mestu je predviđeno da svaki kandidat, koji odluči da pohađa specijalizovani seminar - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju bude upoznat sa time kako se kreira cena određenog proizvoda. Tom prilikom će profesor objasniti na konkretnom slučaju na koji način je najbolje koristiti, odnosno kako da tržišna vrednost i cena proizvoda bude adekvatno formirana.

Nastavnim programom je predviđeno da predavač objasni i na koji način cena može da utiče na profit, odnosno zašto je važno da se cene menjaju uz maksimalno poštovanje tržišnih pravila.

Kakav uticaj promena cene ima na globalni profit je izuzetno značajna tema, kojoj će predavač svakako da posveti adekvatnu pažnju.

Šta je to lestvica volumena će saznati svaki kandidat, koji bude pohađao ovu specijalizovanu edukaciju. Takođe će biti govora i o tome kako u praksi izgleda asimetričan efekat prilikom promene cene i koje on benefite ima u odnosu na profit. Sve to će biti propraćeno odgovarajućim primerima iz prakse, jer će na taj način svaki kandidat mnogo bolje razumeti konkretnu tematiku.

Na koji način je definisana takozvana cenovna elastičnost će, takođe saznati svako ko bude odlučio da pohađa pomenutu obuku.

Biće govora i o tome šta je elastičnost tražnje, ali je predviđeno nastavnim programom u skladu sa čim pravilima se organizuje stručni kurs i obuka - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju da profesor objasni i na koji način se optimizuje cene sa aspekta elastičnosti. Sve to će naravno da uključi i primere, na osnovu kojih će polaznicima biti mnogo jasnije kako sve to funkcioniše u praksi.

A da bi oni mogli naučeno da primene, moraju saznati i po kom principu funkcioniše elastičnost i kako se ona meri. Pored ostalog, u tom segmentu će biti govora o internoj proceni stručnjaka, ali i o tome kako bi trebalo da bude anketirano tržište i šta tačno podrazumeva živi test. Svi predstavljeni alati za merenje elastičnosti će biti dodatno pojašnjeni kroz pažljivo odabrane primere.

Različiti metodi prema kojima funkcioniše anketiranje tržišta će biti, takođe u narednom segmentu detaljno predstavljeni. A isto kao i ranije, tako će i ovde profesor omogućiti polaznicima da kroz primere nauče kako bi to trebalo praktično da izgleda.

Uz to, specijalizovana obuka i kurs - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju će biti usmerena i na predstavljanje različitih alata, koji se primenjuju prilikom analize osetljivosti promene prodajne cene, a prvenstveno se misli na donošenje odluke o popustima i na analizu takozvane prelomne tačke.

Kako u praksi funkcioniše životni ciklus proizvoda, ali i koji su to troškovi i vrednosti, koji se smatraju pokretačkim su teme, koje će posle toga da predstavi profesor. Ostali strateški alati će, u tom segmentu isto tako da budu i teoretski i praktično predstavljeni prisutnima.

A nakon svega toga će kandidati imati priliku da izvrše zadatak, na osnovu smernica koje će da dobiju od nadležnog predavača. Pošto to budu učinili, predviđena je diskusija o izvršenim zadacima. Svakako da se očekuje da učešće u diskusiji o tome uzme svaki prisutni polaznik, te da analizira zadatak svog kolege i ukaže mu na eventualno načinjene propuste. Da bi profesor video u kojoj su meri polaznici razumeli obrađeno gradivo, od njih se očekuje i da navedu kako bi oni postupili u konkretnom slučaju i koje bi izmene možda izvršili.

Ukoliko bilo ko od prisutnih ima neko pitanje, može na kraju svakog predavanja, a prvenstveno u toku završnog da ga postavi predavaču.

Kada i gde će biti održan specijalizovani seminar - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju?

Uzevši u obzir da se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko mogućnosti za pohađanje edukacije, to i nije dozvoljeno ranije, odnosno unapred navesti ni u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju, ni kog datuma će početi, odnosno na kojoj lokaciji će biti sprovedena predavanja. Možda zvuči čudno, ali je ustvari razlog vrlo jednostavan i logičan.

Naime, edukacija može biti organizovana kako prema pravilima grupne nastave, tako isto i u skladu sa principima poluindividualne i individualne. Što se tiče lokacije održavanja, svaki pojedinačni polaznik ima pravo da izabere da li želi časove da pohađa onlajn, odnosno da joj pristupa preko sopstvenog računara ili će to učiniti u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, kada se primenjuju klasična pravila organizacije nastave.

Posle svega navedenog bi trebalo i da je vrlo logično zbog čega nije moguće unapred navesti ni lokaciju održavanja časova, a gotovo ni bilo koji drugi detalj. Prosto, kada bude izvršio prijavu svaki polaznik će biti u obavezi da se opredeli između tih opcija, pa će u skladu sa time i da bude obavešten.

Da napomenemo odmah da institucija organizatora posluje na brojnim lokacijama u zemlji. Tačnije, na više od 35 lokacija postoje njene poslovnice, pa se u okviru svake od njih može pohađati nastava prema klasičnom principu. Dovoljno je da polaznik izabere u kom gradu želi da prati predavanja i da izvrši prijavu, odnosno da se upiše prema pravilima.

Naravno da ima mogućnost i da pohađa nastavu onlajn. Ističemo da svako od njih mora za pristup časovima da koristi sopstveni računar, a vrlo je važno da taj uređaj ima odgovarajuće karakteristike. Prethodno će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije obavestiti svakog pojedinačnog kandidata o karakteristikama, koje neizostavno mora da ima računar, kako bi online kurs i obuka - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju funkcionisao besprekorno. Isto tako za visok kvalitet nastave je potrebno da polaznik obezbedi propisane uslove, a prvenstveno se pod tim misli na kvalitet internet veze i to u toku svakog predavanja. U principu svako od njih ima pravo i dozvolu da odabere gde želi da boravi dok predavanja prati, te je takođe i vrlo važno da vodi računa i o tome da veza sa internetom u tom prostoru bude odgovarajuća, odnosno da ne dolazi ni do kakvih smetnji. Posebnu vrstu programa, isto tako mora svaki pojedinačni polaznik u skladu sa pravilima institucije organizatora da samostalno instalira na računar, preko koga je odlučio da pristupa predavanjima. Podrazumeva se da će on dobiti jasne smernice o tome na koji način bi trebalo da izvrši instalaciju, a ovom prilikom napominjemo da taj postupak uopšte ne može da se tretira kao zahtevan. Međutim, ako bilo kod njih bude imao neko pitanje, odnosno nedoumicu koju ne može samostalno da razreši, slobodan je da se obrati zaposlenim u konkretnoj poslovnici, koji će ga uputiti na tim za pružanje tehničke podrške.

Kako se i online i klasičan tip edukacije mogu pohađati na tri načina, to je svakako pred prijavljene iznet i zvaničan zahtev da izaberu da li će predavanja pohađati u formi grupne, odnosno poluindividualne ili individualne nastave. Tek kada oni budu izabrali jednu od ponuđenih varijanti, moći će i da dobiju precizne informacije o načinu organizacije časova.

Najstrožija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave, koju treba da pohađa grupa kandidata, a njih isključivo ima pravo da definiše ovlašćeni koordinator i to samo u okviru predstavništva, u kome je grupa oformljena. A da bi jedna grupa bila formirana, neophodno je da četiri osobe minimum zvanično izvrše prijavu, jer je to najmanji broj polaznika potreban za organizaciju nastave tog tipa.

Moramo odmah napomenuti da sve ono što koordinator za nastavu bude u tom slučaju odredio nije podložno promenama. A to znači da čak i ako kandidati budu zahtevali izmenu bilo čega, pa makar to bili i termini održavanja časova, treba da znaju i to da nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji nemaju pravo taj zahtev da ostvare. Dakle, upravo ono što oni budu definisali su polaznici u obavezi u potpunosti da prihvate. Pošto grupa od četvoro ljudi najmanje bude oformljena, obaveza je koordinatora za nastavu da precizira kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova i njihov raspored, s tim da ja unapred određeno samo koliko bi trebalo nastava u grupi da traje.

Međutim, ako nekom kandidatu bude više odgovaralo da predavanja pohađa samostalno ili sa još jednom osobom, to jest u formi takozvane poluindividualne nastave, to znači da on ima i mnogo veću slobodu u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Svakako se podrazumeva da će se profesor, zatim i koordinator za nastavu sa jednim ili dvoje polaznika u tom slučaju dogovoriti najpre od datumu početka edukacije, zatim o tome u kojim će terminima da budu časovi organizovani. Isto tako je njihova obaveza da preciziraju i kojim tempom bi trebalo predviđeni broj predavanja da bude sproveden, što znači da će na taj način da se usaglase oko toga koliko bi trebalo da traje poluindividualni ili individualni seminar - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju.

Posle svega navedenog, moramo obavestiti sve zainteresovane za korporativni tip nastave da ova obrazovna institucija nudi i tu mogućnost, ali isključivo po zahtevu. A to zapravo znači da bi trebalo nadležno lice određenog preduzeća da kontaktira predstavnika institucije organizatora, to jest bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije i iznese zahtev za organizacijom nastave za zaposlene. Potrebno je da se oni usaglase oko načina organizacije časova, u smislu da definišu kog datuma će početi korporativna obuka, odnosno u kojim će terminima radnici predavanja pohađati i kako će biti raspoređen predviđeni broj časova. Samim tim su u obavezi i da se usaglase oko toga koliko bi trebalo kurs u tom slučaju da traje. Kako organizator nastoji da ostvari zahteva klijenata tom prilikom što je moguće više, to će dozvoliti i izmenu lokacije održavanja časova, a ako to klijent bude prethodno zahtevao. Isto tako će definisati i kako mora da bude opremljen prostor, da bi bila dozvoljena promena lokacije održavanja nastave. Podrazumeva se da klijent mora u potpunosti da ispoštuje svete detalje, odnosno da izabere prostor koji će biti propisno opremljen, jer jedino u tom slučaju može da bude dozvoljena promena. Svi radnici koji treba da pristupe pohađanju predavanja u tom slučaju će naknadno dobiti informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o njenom trajanju, odnosno o terminima održavanja predavanja i o datumu početka nastave.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju?

Svi koji prema pravilima budu izvršili prijavljivanje u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford će tom prilikom dobiti informaciju o tačnom trajanju nastave, ali isključivo ukoliko budu izabrali opciju da predavanja pohađaju u grupi. Jednostavnije rečeno, kada je u pitanju nastava tog tipa, ova obrazovna institucija unapred ima pravo da definiše i koliko će ona trajati. A u svim ostalim slučajevima se primenjuje drugačiji princip organizacije.

Zvaničnim nastavnim programom, u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana ova specijalizovana edukacija je određeno da svaki kandidat ima obavezu ukupno 12 časova da pohađa.

A kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika, određeno je da ona treba da traje ukupno 8 dana.

Sve informacije o rasporedu časova, zatim o terminima njihovog održavanja i o tome kog datuma će početi nastava u grupi će biti prijavljenima dostupne vrlo brzo pošto glavni zahtev bude bio zvanično ostvaren, to jest nakon što u okviru konkretne poslovnice četiri osobe minimalno prijavu budu izvršile, jer će tek nakon toga grupa biti oformljena, pa će i moći da bude nastava organizovana.

Potrebno je da napomenemo i to ova specijalizovana obrazovna institucija nudi svakom fizičkom licu mogućnost i da predavanja pohađa u društvu još jedne osobe, a u formi poluindividualne nastave ili da to učini potpuno samostalno, u kom slučaju se primenjuju pravila za organizaciju individualne obuke. Svakako moraju znati zainteresovani i za jedan i za drugi tip edukacije da važe potpuno ista pravila organizacije, a koja su izuzetno fleksibilna. Radi se o tome da svaki kandidat u tom slučaju treba da se usaglasi sa predstavnicima institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj se pre toga prijavio i upisao prema pravilima, kao i sa profesorom koji bi trebalo individualni ili poluindividualni seminar - kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju da vodi. Svakako je važno da se dogovore prvo oko tačnog datuma početka nastave, a zatim i da preciziraju sve ostale detalje, poput termina održavanja časova, njihove dinamike i posredno trajanja i jednog i drugog tipa obuke.

Potpuno će isti princip biti primenjeni i kada nadležni u okviru bilo kog preduzeća budu želeli da omoguće određenom broju svojih zaposlenih da se upoznaju sa tematikom ove edukacije. Naime, korporativni tip nastave će biti organizovan kako na lokaciji, koju će prethodno definisati nadležni u okviru konkretne kompanije i institucije organizatora, tako isto i o terminima, koji bi trebalo između njih da budu prethodno usaglašeni. Osim toga, u obavezi su da se dogovore i o tome kog datuma će početi korporativni kurs, ali i kojim tempom će definisani broj časova da bude organizovan, što će dovesti do toga da se usaglašavanju oko trajanja edukacije, koja ja baš zaposlenima na prvom mestu i namenjena.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da kreirate najbolju cenu i poboljšate prodaju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje