Kurs i obuka - Kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim

Najpre menadžeri u oblasti ljudskih resursa, ali i svi oni koji su na visokim rukovodećim pozicijama u kompanijama zaposleni spadaju u ciljnu grupu, odnosno u osobe kojima je specijalizovani kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim namenjen. Međutim, ako postoje zainteresovani koji su zaposleni na drugim radnim pozicijama, oni takođe mogu pristupiti praćenju ove specijalizovane edukacije, zato što ne postoji nijedan uslov koji je organizator pred zainteresovane postavio.

Osnovna je obaveza svakoga, ko odluči ovaj kurs da pohađa, da u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši prijavu, odnosno upiše se.

Svakog radnog dana, u periodu kada je konkretno predstavništvo otvoreno, zainteresovani mogu lično da izvrše prijavljivanje. Druga opcija koja im se nudi podrazumeva slanje osnovnih informacija o svakome od njih na mejl adresu ili njihovo diktiranje putem telefona zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Inače se očekuje da svaki zainteresovani u prijavi navede datum svog rođenja, zatim naravno ime i prezime, te da obavezno ostavi i informacije za kontakt, to jest broj telefona.


Lično prisustvo svakog prijavljenog je obavezno onog momenta, kada bude bio vršen upis. Ističemo da oni moraju tom prilikom priložiti i određena dokumenta, a svakako će i o tome i o datumu upisa oni naknadno da budu informisani.

Inače je u ponudi kako onlajn i klasična nastava, tako isto i mogućnost da stručni seminar - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim bude pohađan kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu edukaciju. Jednostavnije govoreći, uzevši u obzir da su sve te opcija u ponudi, to kandidati imaju obavezu da se između svih njih u trenutku zvaničnog upisa i opredele.

Očekuje se da svako ko bude odlučio na klasičan način časove da pohađa, u prostorijama izabrane poslovnice organizatora bude u prethodno dogovorenom terminima prisutan.

TESTOVI


Isto tako se od svakoga, koga bude interesovala opcija da specijalizovani kurs pohađa online, na prvom mestu očekuje da ima sopstveni računar. Bitno je i da izabere prostor, u kome će boraviti dok časove pohađa, ali tu mora postojati stabilna veza sa internetom. Razlog za to je vezan za kvalitet ove edukacije, uzevši u obzir da do ometanja ne sme da dođe. Inače se onlajn nastava organizuje preko kompjutera svakog zainteresovanog kandidata. Upravo na njega će on u skladu sa aktuelnim pravilima instalirati tačno određeni program. Proces instalacije tog softvera se ni u kom slučaju ne smatra zahtevnim, pa je zato važno da kandidat samostalno instalira softver. Uzevši u obzir da u svakom predstavništvu pomenute institucije postoje i stručnjaci, zaposleni u IT odeljenju, to podrazumeva da kandidati mogu njima da se obrate ako im bude bila potrebna pomoć stručnjaka. Naglasili bismo i to da kandidati imaju i pravo i dozvolu da ih kontaktiraju, a ako se pojavi bilo kakav problem kada nastavu pohađaju online, odnosno kada počnu da instaliraju konkretni program.

Predviđeno je pravilnikom navedene institucije da se i klasična i onlajn nastava mogu pohađati kako potpuno samostalno, tako isto i u okviru takozvane nastave u paru, odnosno grupne.

Iako na prvi pogled deluje da se osnovna razlika između ponuđenih tipova edukacija ogleda u broju polaznika, neosporna je činjenica da postoje i različita pravila prema kojima se stručna obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim organizuje.

Naime, u okviru grupe časove treba između četvoro ljudi najmanje i osmoro najviše da pohađaju. Sa druge strane, samo jedna osoba prati individualnu nastavu, te je pravilnikom takođe predviđeno da dvoje kandidata časove pohađaju u okviru poluindividualne.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da se sa jedne strane nalaze individualna i poluindividualna edukacija, koje su prilično fleksibilne, a sa druge grupna, koja podrazumeva i striktno definisana pravila.

Ovlašćeni koordinator za nastavu, zatim osoba koja će poluindividualnu ili individualnu nastavu da pohađa, kao i profeesor svakako treba i da se zajedno usaglase oko načina organizacije časova u tom slučaju. Naime, oni bi zajedno trebalo da precizno definišu kako datum početka bilo individualne nastave, bilo takozvane nastave u paru, tako isto i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine. Sve to znači da oni zahvaljujući takvom principu organizacije odlučuju, praktično govoreći i o trajanju odabranog tipa nastave.

Vrlo su rigorozna pravila, prema kojima se organizuje grupni tip nastave. A radi se o tome da organizator podrazumeva formiranje grupe najpre, a da bi uopšte u konkretnoj poslovnici nastava mogla da bude održana na taj način. Naveli smo već koliko ljudi treba da prisustvuje grupi, pa je zato vrlo važno da četvoro kandidata minimalno izvrše prijavu za praćenje nastave na taj način. Neophodno je da se vrlo brzo posle toga ovlašćeno lice poslovnice, u kojoj je konkretni zahtev ispunjen, posveti definisanju pravila, prema kojima će grupni kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim da bude organizovan. Očekuje se da to lice definiše ne samo termine u kojima će radnici predavanja da pohađaju, nego isto tako i dinamiku njihovog sprovođenja, odnosno datum početka obuke za grupu polaznika. Svako od njih će biti informisan kako o datumu početka nastave tog tipa, isto tako i u dinamici prema koji će časovi biti organizovani i naravno terminima. Sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu u tom slučaju bude odredio, nije podložno promenama, što znači da se zahtevi kandidata vezano za sve to ni u kom slučaju ne uzimaju u obzir.

Tematika ove edukacije može da bude posebno interesantna zaposlenima u nekom preduzeću, tako da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar. Prethodno tačno određeni broj radnika te kompanije će i da pohađaju časove. Nastava se za zaposlene organizuje isključivo prema smernicama, koje će klijent dati nadležnom licu jedne od poslovnica, a sa kojim se inače i dogovara oko svega. Važno je da oni zajedno odluče kao prvo o tome na kom mestu će nastava za zaposlene da bude održana. Stvar je u tome da organizator nudi mogućnost sprovođenja takozvane nastave in house obuke. A to znači da u samoj firmi može biti ova obuka održana, uz uslov da prisutnima bude omogućeno da nastavu pohađaju u adekvatno opremljenom prostoru. Svakako je potrebno da se sa jedne strane nadležno lice u jednoj od poslovnica, a sa druge predstavnik institucije klijenta, usaglase kako oko tačnog datuma početka korporativne obuke, isto tako i oko toga u kojim terminima bi radnici trebalo predavanja da pohađaju, odnosno na koji način bi trebalo da predviđeni nastavni fond u tom slučaju bude raspoređen.

Plan i program stručnog kursa - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim

Na samom početku ove specijalizovane edukacije će polaznici biti upoznati sa time zbog čega je važno da zaposleni u određenoj kompaniji na prvom mestu budu zadovoljni uslovima rada. Zatim će specijalizovani seminar - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim kroz primere omogućiti kandidatima da dobiju jasnu sliku o tome kako izgleda kompanija, u kojoj su radnici zadovoljni uslovima, a kako izgleda ona u kojoj se ne vodi računa o zadovoljstvu zaposlenih.

Takođe će profesori govoriti i o procesima, koji bi trebalo da budu primenjivani u određenom preduzeću, a kako bi takozvani ljudski kapital bio kvalitetniji i da bi sve to pozitivno uticalo na poslovanje samog preduzeća.

Šta se sve smatra talentima zaposlenih, odnosno kako se definiše taj pojam, je isto tema kojom će ova edukacija da se bavi. Predviđeno je da profesori pripreme adekvatne primere, kako bi na licu mesta pokazali polaznicima zbog čega je važno pronaći koji talenat ima konkretni zaposleni i na koji način on treba da bude negovan, odnosno razvijan.

Jasno je da u okviru svake kompanije postoje tačno određeni tipovi ličnosti, pa će i njihovom predstavljanju biti posvećena specijalizovana obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim. Takođe će na primerima kandidati saznati kako izgleda tip dobrog i poštenog radnika, a zatim i kako se definiše osoba koja se smatra uzbunjivačem i slično. Posle toga je predviđeno da bude održana diskusija o ovoj temi, a kako bi svi učesnici pomenute edukacije razmenili mišljenja i među sobom i sa profesorom.

Naravno da će korak po korak profesori objasniti prisutnima i na koji način se mora pristupiti definisanju talenata, a zatim i šta je potrebno da učine da bi se taj zaposleni razvijao.

Vrlo je važno da u određenom kolektivu vlada disciplina, ali ne sila. Upravo će polaznici ove edukacije dobiti informacije o tome šta se smatra dobrom i kvalitetnom disciplinom u jednom kolektivu, a šta lošom. Naravno da će specijalizovana obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim posvetiti pažnju i definisanju prednosti i mana različitih vidova upravljanja kolektivom.

Neretko se događa da u određenoj kompaniji ljudi jednostavno ne žele da se zadrže, jer im ili uslovi ne odgovaraju ili kvalitet kolektiva, odnosno ljudi koji su u njoj zaposleni. A da bi to bilo sprečeno, potrebno je pažljivo birati kandidate koji se javljaju na konkurs za posao. I tome će naravno ova edukacija određeni segment da posveti. Saznaće prisutni i o čemu treba da vode računa kada biraju osobe koje treba da zaposle.

Biće govora i o mnogim drugim aspektima funkcionisanja određenog kolektiva, a predviđeno je da ova edukacija prvenstveno bude usmerena na interaktivan rad. A to znači da će učestvovati svi kandidati u toku predavanja, tako da će moći na licu mesta da razmene mišljenje sa predavačima, odnosno sa svojim kolegama. Podrazumeva se da mogu postavljati i pitanja u vezi sa svim temama, kojima će se ova edukacija baviti.

Gde i kada će biti organizovan specijalizovani seminar - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim?

Kako je u ponudi nekoliko vidova edukacija, to u principu nije moguće unapred precizno navesti gde će biti održan stručni kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim, ali ni kada. Iz tog razloga se zahteva od svakog prijavljenog kandidata da jasno naglasi i na koji od svih ponuđenih načina časove želi da pohađa i gde. Napominjemo da se to odnosi na fizička lica, odnosno na pojedinačne polaznike.

Međutim, moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost određenom broju zaposlenih u nekom preduzeću da pohađaju ovu specijalizovanu obuku. Naravno, tada će biti održan korporativni seminar, a u skladu sa zahtevima nadležnih u toj kompaniji. Radi se o tome da nastava namenjena zaposlenima može da bude organizovana baš onako, kako to budu zahtevali vlasnici konkretnog preduzeća, odnosno njegovi zvanično ovlašćeni predstavnici. Upravo bi oni trebalo da se sa nadležnim licem bilo koje poslovnice institucije organizatora dogovore oko svih detalja. Najpre će biti potrebno da se usaglase oko datuma početka edukacije, potom oko tačnih termina u kojima će radnici časove da pohađaju i svakako oko njihovog rasporeda. Međutim, postoji i odstupanje u odnosu na nastavu namenjenu fizičkim licima, a odnosi se na mesto održavanja časova. Stvar je u tome da shodno zahtevu klijenata, organizator može da ponudi opciju da radnici časove pohađaju u svom preduzeću. Naravno, tada je obaveza nadležnog zainteresovane kompanije da obezbedi adekvatan prostor. A sve smernice o tome šta mora sadržati izabrani prostor će nadležni dobiti na vreme od strane ovlašćenog lica konkretnog predstavništva organizatora.

Od pojedinačnih polaznika se zahteva da samostalno izaberu i na kojoj lokaciji će časove pohađati (u poslovnicama pomenute institucije preko interneta), ali i na koji će to način učiniti (u okviru poluindividualne, individualne ili grupne nastave).

Važno je napomenuti da sopstveni računar mora imati svaki kandidat, koji bude izabrao da časove pohađa onlajn. Zapravo, u tom slučaju specijalizovana obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim biva praćena preko namenskog programa. Neophodno je da njega u skladu sa pravilima svaki kandidat prethodno instalira na sopstveni kompjuter. Sve informacije o postupku instalacije će dobiti od strane nadležnih, uz napomenu da može da kontaktira i IT sektor bilo koje poslovnice. Naime, obezbeđena je i tehnička podrška svakome, ko bude imao neku poteškoću u toku postupka instalacije programa ili kada bude počeo kurs na taj način da prati. Svakako je važno da on pravilno instalira taj softver, ali i da osigura stabilnu vezu sa internetom. A to znači da je važno da izabere adekvatan prostor, u kome će biti dok pohađa predavanja.

Sasvim je logično da je klasična nastava ona, koja se organizuje širom Srbije, to jest u prostorijama bilo koje poslovnice navedene institucije. Naravno da od odabira svakog kandidata zavisi i u kojim terminima će časovi u tom slučaju da budu organizovani.

Moramo naglasiti da za oba tipa edukacije važi pravilo da kandidati nastavu mogu da pohađaju individualno, zatim u grupi ili u paru. A upravo od toga će i zavisiti termini u kojima će oni časove pratiti.

Ako se neko bude opredelio da nastavu pohađa potpuno samostalno, mora znati da tada ima apsolutno pravo da se usaglasi sa nadležnima u konkretnoj poslovnici oko načina njihove organizacije. U suštini, potrebno je da oni preciziraju kako datum početka edukacije za samo jednu osobu, tako isto i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno njihov raspored.

Moramo naglasiti i to da se poluindividualni seminar - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim na potpuno isti način organizuje. U suštini, razlika je samo u broju osoba, koje bi trebalo časove da prate. Kako je okarakterisan kao nastava u paru, to je sasvim jasno da dvoje kandidata tada treba da pohađaju časove.

Međutim, kada je u pitanju nastava u grupi, potpuno se drugačija pravila organizacije primenjuje. Naime, isključivo koordinator za nastavu ima pravo tada da definiše ne samo kojim tempom će časovi biti organizovani, nego i u kojim terminima. Ipak, organizator je naveo uslov za početak nastave u grupi, koji neizostavno mora prvo da bude ispunjen. Zapravo se radi o tome da četvoro ljudi najmanje moraju izvršiti prijavu i upis, a da bi grupni tip edukacije mogao da bude organizovan. U suštini, kvalitet edukacije je najbitniji, pa zato organizator dozvoljava da osmoro ljudi najviše prisustvuju predavanjima u tom slučaju. Zahteva se od svakog prijavljenog prvo da bude strpljiv, odnosno da sačeka formiranje grupe, a zatim i da prihvati apsolutno sve što bude koordinator za nastavu tom prilikom definisao. Trebalo bi da znaju svi polaznici u tom slučaju da se ne uzimaju u obzir njihovi zahtevi u vezi sa izmenom niti datuma od početka, niti rasporeda časova, a ni termina njihovog održavanja.

Koliko prema programu traje stručni kurs i obuka - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim?

Uzevši u obzir da se u nastavnom programu nalazi ukupno 12 časova, a da je u ponudi grupna, individualna obuka i kurs - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim i poluindividualna nastava, to njihovo trajanje može da bude različito.

Uopšteno rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi da će mesec dana kandidati pohađati nastavu u okviru grupne. Zapravo je to ujedno i jedini tip edukacije, gde unapred polaznici dobijaju informacije o trajanju, pošto se to definiše na nivou svakog predstavništva pomenute institucije uopšteno. Ipak, naknadno će svako od njih dobiti informacije o datumu početka nastave u grupi, kao i o terminima u kojima bi trebalo časove da prate i o tačnom rasporedu, jer je tako predviđeno pravilnikom.

Nasuprot tome, kada se neko opredeli da časove pohađa ili potpuno samostalno ili u okviru nastave u paru, odnosno takozvane poluindividualne, definisaće sa nadležnima dinamiku pohađanja časova. U suštini to znači da će profesor, zatim dvoje polaznika ili samo jedan, zajedno sa profesorom da odluče o tome koliko će trajati ili individualni ili poluindividualni seminar - kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim.

Kada je neophodno da ova specijalizovana edukacija bude organizovana za radnike nekog preduzeća, onda o trajanju korporativne edukacije odlučuju zajedno nadležni u toj kompaniji i nadležni u instituciji organizatora, odnosno u jednoj od poslovnica. Ne samo da će oni precizirati dinamiku održavanja časova, nego bi trebalo da se dogovore i o tome kog datuma će početi korporativna obuka, ali i o terminima u kojima bi trebalo predavanja zaposleni da pohađaju, kao i o tome na kom mestu će časovi biti održani. Vrlo brzo posle toga će polaznici i da dobiju sve detaljne informacije o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da maksimalno iskoristite potencijal zaposlenih i očuvate kvalitetan tim"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje