Kurs i obuka - Kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer

Ne postoji ograničenje za osobe koje zanima tematika ove edukacije, odnosno nije neophodno nikakvo predznanje, osim osnovnog korišćenja računara i znanja rada na internetu. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da je specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer namenjena svakome ko je zainteresovan za tu tematiku.

Potrebno je da svako fizičko lice koje želi ovu edukaciju da prati izvrši prvo prijavu, a u skladu sa pravilima koja navodi Obrazovni centar Akademije Oxford. Prijava može biti izvršena na nekoliko načina, a svaki kandidat će odabrati koji mu najviše odgovara. U principu, potrebno je da navede osnovne informacije o sebi, koje moraju uključivati kako prezime i ime, tako isto i datum rođenja, a zatim i obavezno kontakt informacije, to jest broj telefona. Sve te podatke on može poslati na mejl adresu najbliže poslovnice ove institucije, ali ih i izdiktirati putem telefona, s tim što je moguće da prijavu izvrši i lično direktno u predstavništvu.

Obavezno je prisustvo apsolutno svakog prijavljenog kandidata upisu, što će naravno da bude i naglašeno. Bitno je i da dostavi sva dokumenta koja se zahtevaju, a i o tome će ga obavestiti zaposleni u konkretnoj poslovnici.


Da bi mogao da dobije informacije o tome u kojim će terminima časovi da budu organizovani, odnosno kojim tempom i koliko će trajati edukacija, polaznik mora izabrati kako će da je pohađa. Uopšteno rečeno, u ponudi je grupni kurs i obuka - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer, u kom slučaju od četvoro do osmoro ljudi maksimalno treba da pohađaju nastavu, kao i individualni tip edukacije, te poluindividualni, kada dvoje polaznika treba da prate časove.

Različit je i princip organizacije svake od njih, a polaznici će dobiti jasne smernice o svemu tome, kako bi mogli da se odluče.

Generalno rečeno, najstrožiji je princip koji se primenjuje kada je u pitanju grupni tip edukacije. Stvar je u tome da ovlašćeni koordinator za nastavu u svakoj poslovnici odlučuje tada o datumu početka edukacije, odnosno definiše i sve ostale detalje. Ipak, on sve to ne može da učini dok grupa od četvoro kandidata najmanje u konkretnom predstavništvu ne bude zvanično bila formirana. Jednostavnije govoreći, pošto najmanje četiri osobe budu izvršile prijavu, koordinator za nastavu je u obavezi da oformi grupu, a zatim i da definiše datum početka edukacije tog tipa, kao i raspored časova i termine u kojima će oni biti održani. Podrazumeva se da će svaki kandidat o tome biti informisan na adekvatan način, a naročito će biti naglašeno da se zahtev i polaznika za izmenama niti jednog segmenta ne smeju uzeti u obzir, jer bi to bilo protivno pravilima institucije organizatora.

TESTOVI


Baš zato što je u pitanju naročito strog princip organizacije, ponudom je obuhvaćena i individualna nastava, kao i ona koja se organizuje u paru, to jest za dvoje polaznika u isto vreme. U tom slučaju su pravila drugačija i mnogo slobodnija. Naime, dozvoljeno je svakom polazniku tada da precizira sve detalje vezano za organizaciju nastave direktno sa ovlašćenim licem u okviru one poslovnice, u kojoj je prijavu izvršio, kao i sa nadležnim predavačem. Ustvari to znači da će se oni usaglasiti prvo oko datuma početka individualne nastave, odnosno poluindividualne, a potom će definisati i tačne termine u kojima bi časovi trebalo da bude organizovani, pa će se dogovoriti i oko njihovog rasporeda, to jest oko toga kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond ove edukacije da bude raspoređen.

Mesto održavanja nastave takođe zavisi od odluke svakog polaznika, zato što specijalizovani seminar - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer može biti održan u poslovnicama pomenute institucije, a kada se nastava organizuje na klasičan način i preko interneta, to jest online.

Svaki kandidat koji bude drugu ponuđenu opciju izabrao mora obezbediti računar. Takođe je njegova obaveza i da boravi u prostoru, u kome je konekcija sa internetom kvalitetna dok prati predavanja. S obzirom na to da se preko specijalnog softvera nastava u tom slučaju organizuje, jasno je zbog čega se očekuje samostalno da svaki prijavljeni njega instalira na kompjuter, preko koga će časove pratiti. Ističemo da je u pitanju prilično jednostavan postupak, te da bi trebalo svaki polaznik da može samostalno da ga izvrši, ali su u svakom slučaju zainteresovanima na raspolaganju i članovi IT sektora u okviru svakog predstavništva pomenute institucije. Njima se polaznik može obratiti ne samo u toku postupka instalacije programa, nego i ako ima bilo kakvo poteškoće dok prati nastavu na taj način.

U zvaničnoj ponudi ove institucije se nalazi i korporativna obuka, a što je zapravo specifičan tip edukacije, zato što zaposleni u kompanijama nastavu tada pohađaju. Pravilo je da se nadležno lice te firme dogovara o načinu organizacije edukacije za zaposlene direktno sa zvanično ovlašćenim licem ma koje poslovnice navedene institucije. Oni su u obavezi da se usaglase prvo oko toga gde će obuka za zaposlene da bude organizovana, jer postoji mogućnost da to bude i u prostorijama firme u kojoj oni rade. Podrazumeva se da su nadležna lica te kompanije u obavezi da se pridržavaju pravilnika institucije organizatora, odnosno da prostor u kome bi trebalo nastava da bude održana, opreme prema tim pravilima. Isto tako je bitno napomenuti i da će se oni dogovoriti oko termina u kojima bi predavanja za radnike tog preduzeća trebalo da budu održana, kao i oko trajanja nastave, a u smislu da će definisati i dinamiku sprovođenja časova. Takođe, obavezni su i da precizno utvrde kog datuma će korporativni kurs da počne, pa da o svemu tome obaveste polaznike na propisan način.

Kojim temama se specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer bavi?

Možda na prvi pogled tako ne izgleda, ali oblasti internet marketinga je izuzetno kreativna i donekle se zahteva da svako koga interesuje stručni kurs i obuka - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer ima razvijenu određenu dozu kreativnostii. Sa osnovama ove vrlo interesantne i nadasve zastupljene, a ujedno i isplative oblasti marketinga će na samom početku ove edukacije da budu upoznati svi prisutni.

Ukratko će profesori govoriti i o tome kako se razvijao marketing na internetu i kroz koje je faze do sada prošao.

Naravno da će biti govora o osnovnim karakteristikama društvenih mreža, jer se upravo internet kampanje najpre na njima odvijaju. Međutim, to nije jedino polje gde deluje ova vrsta marketinga, već je vrlo važno i da osoba koja želi da se kvalifikuje za ovo zanimanje bude upoznata sa funkcionisanjem marketinga na pretraživačima, zatim u okviru mejl kampanja i svakako da savlada primenu pravila marketinga te vrste za veb sajtove.

Koja je razlika između vođenih marketinških kampanja na društvenoj mreži LinkedIn i Facebook je prva tema koja će detaljno da bude predstavljena polaznicima navedene edukacije. Naravno da će profesori, koji budu vodili specijalizovani seminar - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer da se potrude i da izaberu što bolje primere pravilno vođenje internet kampanje na društvenim mrežama kao što su Instagram, LinkedIn i Facebook. Da bi polaznici još bolje razumeli kako to treba da funkcioniše, oni će predstaviti i neuspešne kampanje, odnosno one u kojima stručnjaci nisu vodili računa o osnovnim pravilima marketinga.

Takođe će biti govora i o optimizaciji web sadržaja, odnosno o alatima SEO (Search engine Optimisation). Naučiće prisutni i na koji način se mora formirati sadržaj određenog web sajta ili objave na nekoj društvenoj mreži, a da bi on bio što bolje pozicioniran na celokupnom internetu.

S obzirom na to da je email marketing jedan od relativno lakih načina komunikacije sa klijentima, to će i njemu biti posvećena adekvatna pažnja tokom ove stručne obuke. Naučiće prisutni šta je takozvani newsletter, odnosno na koji način se formira i u kojim vremenskim intervalima bi trebalo da se šalje klijentima.

Vrlo je važno naglasiti i da je za kreiranje uspešne internet kampanje bitno da budu pažljivo definisani ciljevi. Tačnije, potrebno je da bude određena ciljna grupa, kao i efekat koji konkretna reklama treba da postigne. Iz tog razloga će profesori prvo objasniti kako se sve to definiše, odnosno na osnovu kojih parametara, a zatim će dati zadatak svakom polazniku za samostalno napravi prvi korak u određenoj marketinškoj kampanji na internetu.

A nakon definisanja ciljne grupe, potrebno je da stručnjak za internet marketing odredi i koji je cilj same kampanje, odnosno šta treba da postigne - da li bolju prodaju ili bolju posećenost sajta ili možda povećanje broja klijenata koji koriste određenu uslugu. Tek posle svega toga marketinška kampanja za određenu društvenu mrežu ili bilo koji segment na internetu može da bude kreirana.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici nauče i kako se kreiraju oglasi na različitim društvenim mrežama, odnosno kako se otvaraju nalozi na svakoj od njih i kako se njima upravlja.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer da posveti adekvatnu pažnju i načinu kreiranja sadržaja za određeni sajt. Naime, tom prilikom će prisutni naučiti i kako se koriste specijalni SEO alati, a da bi sadržaj na tom sajtu bio još bolje vidljiv na internetu. Upravo na taj način će osnovni cilj marketinške kampanje da bude ostvaren, jer će pozicija tog sajta biti mnogo bolja.

Sve nedoumice koje polaznici ove edukacije budu imali mogu razrešiti odmah, jer većina predavanja je zamišljena kao interaktivna. A to znači da bi oni trebalo pitanja koja imaju u vezi sa navedenom tematikom da postavljaju kada im profesori budu dali dozvolu.

Nakon što završe ovu specijalizovanu edukaciju, kandidati će imati dovoljno znanja da mogu da počnu da kreiraju marketinške kampanje za različite kompanije i za različite društvene mreže, odnosno web. Iskustvo koje će tom prilikom steći će im samo pomoći da unaprede kvalitet usluga koje pružaju.

Kada i gde će biti održan specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer?

Sve neophodne podatke o tome u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer su polaznicima naknadno na raspolaganju. A isto to se odnosi i na mesto održavanja nastave.

Ustvari je reč o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko opcija, pa je zato neophodno da svaki polaznik izabere kako mu odgovara nastavu da pohađa. Posle toga će on dobiti informacije i o datumu početka i o terminima, te svakako o mestu njenog održavanja.

A što se tiče lokacije, ponuđene su dve opcije, tako da polaznik bira da li će časove pohađati u poslovnicama institucije organizatora ili online, što podrazumeva praćenje predavanja sa bilo koje lokacije, a preko računara.

Ako se odluči za prvu opciju koja je ponuđena, to znači da on mora biti u dogovorenim terminima prisutan u prostorijama odabranog predstavništva navedene institucije.

Kada je u pitanju specijalizovani seminar - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer, koji polaznik odluči da prati onlajn, tada on bira samostalno mesto na kome će boraviti dok pohađa predavanja. Uopšteno govoreći, online edukacija je ona, koju kandidat prati preko sopstvenog računara. A njegova je obaveza u tom slučaju da specijalizovani softver instalira na svoj kompjuter, sve u skladu sa smernicama koje će mu dati nadležni u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Da bi edukacija tog tipa mogla da bude sprovedena bez ikakvih poteškoća, potrebno je i da veza sa internetom u samom prostoru bude zadovoljavajuća. Sve poteškoće koje kandidat bude imao ili dok prati predavanja online ili u toku postupka instaliranja softvera će mu pomoći članovi IT sektora svake poslovnice da otkloni. Upravo njima bi polaznik trebalo da se obrati ako ima bilo kakvu nejasnoću.

Uzevši u obzir da i online i klasična edukacija mogu biti organizovane ne jedan od tri načina, to je obavezan svaki polaznik u trenutku upisa da izabere hoće li časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru. Naravno da se svaki tip edukacije od navedenih organizuje prema jasno definisanim pravilima, a sa njima će kandidat na vreme da bude upoznat.

Važno je naglasiti da samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, dok poluindividualnu prate dvoje kandidata u isto vreme. Upravo se i jedan i drugi tip edukacije organizuju na potpuno isti način, a jedina razlika se odnosi na broj polaznika. Najjednostavnije bi bilo reći da se radi o fleksibilnom principu sprovođenja časova, zato što organizator daje puno pravo svakom polazniku da definiše kako će predavanja biti organizovana sa nadležnim licima. Zapravo će jedan ili dvoje kandidata da se dogovore o svemu sa koordinatorom za nastavu predstavništva organizatora, u kome su prijavu i upis pre toga izvršili, kao i sa predavačima. Bitno je da definišu prvo kog datuma će individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer da počne, a zatim i da se usaglase oko termina održavanja časova, te oko njihovog rasporeda.

Međutim, kada je u pitanju obuka koja se organizuje za grupu polaznika, sve te detalje definiše isključivo koordinator za nastavu. Formiranje grupe od četiri člana minimum je navedeno kao uslov za početak nastave tog tipa. A inače osmoro ljudi maksimalno može edukaciji tada da prisustvuje. Očekuje se da prijavljeni prihvate u potpunosti sve što koordinator za nastavu bude prethodno definisao, jer se promene ne dozvoljavaju. On će svakako nakon kreiranja grupe da precizira prvo kog datuma će početi nastava, a zatim će odrediti i termine u kojima će časovi da budu održani, kao i dinamiku njihovog sprovođenja.

Pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnosti zainteresovanim pravnim licima da određeni broj njihovih zaposlenih ovu edukaciju pohađaju. A u tom slučaju se organizuje korporativni kurs i to prema pravilima koje su vrlo fleksibilna. Naime, ovlašćeno lice konkretne firme će biti u obavezi da zajedno sa stručnjakom, koji je nadležan u jednoj od poslovnica institucije organizatora, definiše ne samo kada će korporativna obuka i kurs - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer da bude organizovana, nego i kojim tempom će nastavni fond tom prilikom da bude raspoređen. Zapravo će se oni usaglasiti oko datuma početka, rasporeda časova i termina njihovog održavanja. A osnovna razlika između nastave za zaposlene i za fizička lica jeste u tome što korporativni kurs može biti održan i u prostorijama kompanije polaznika. Tada se očekuje da nadležna lica u potpunosti ispoštuju sva pravila, koja se tiču samog prostora i njegove opremljenosti. Naravno sa njima će ih upoznati nadležna lica u predstavništvu institucije organizatora, koje oni prethodno budu odabrali.

Koliko će ukupno da traje stručni seminar - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer?

Uzevši u obzir da se 16 časova u zvaničnom nastavnom programu ove edukacije nalazi, to je predviđeno da grupna obuka i kurs - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer traje ukupno mesec dana.

Obavezni smo da naglasimo da je navedena informacija isključivo validna za grupni tip edukacije, jer tada organizator definiše na koji način će časovi biti održani. Dodatne informacije o datumu početka nastave te vrste, odnosno u tačnim terminima u kojima će časovi da budu organizovani, ali i o svim ostalim detaljima će dobiti polaznici pošto bude bio ostvaren uslov za početak nastave.

Tačnije, onog momenta kada 4 kandidata najmanje prijavu u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford bude izvršilo, koordinator za nastavu će sve ovo odrediti i obavestiti svakoga od njih pojedinačno.

Inače, u ponudi ove institucije se nalazi i poluindividualna nastava, koju pohađaju dvoje kandidata u isto vreme, ali i individualni tip obuke, kada samo jedan polaznik treba da prisustvuje časovima. S obzirom na to da se i poluindividualni edukacija i individualna organizuju na potpuno isti način, a koji je umnogome različit od grupne nastave, to svaka od njih može trajati i duže i kraće od mesec dana. Naime, prijavljeni su tada u obavezi da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu, ali i sa nadležnim stručnjakom koji će edukaciju voditi, dogovore oko rasporeda nastavnog fonda, odnosno dinamike sprovođenja časova, kao i oko datuma početka i termina njihovog održavanja.

Skoro da se potpuno isti princip primenjuje kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer, s tim što tada nastavu pohađaju zaposleni u nekom preduzeću. Zapravo bi tada trebalo da se nadležno lice konkretne kompanije direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica pomenute institucije dogovori o rasporedu predavanja, pa samim tim da definiše i koliko će ukupno korporativni tip edukacije da traje. Bitno je da se oni usaglase oko svih ostalih detalja, posle čega će informisati polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete profesionalni internet marketing menadžer"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje