Kurs i obuka - Kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja

Predmet ove specijalizovane edukacije može biti vrlo interesantan direktorima i vlasnicima svih onih kompanija, koje su zainteresovane za prezentovanje tog modela poslovanja, ali i nadležnima u sektoru razvoja takvih preduzeća. Ipak, moramo napomenuti da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja može da bude praćena, praktično govoreći od strane svakog pojedinca, koji je zainteresovan za upoznavanje sa ovom tematikom, pošto ne postoji nijedan zahtev koji mora da ispuni polaznik, da bi mu bilo dozvoljeno nastavu da prati.

Jedina njegova obaveza jeste da izvrši prijavu u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford, a zatim i da se zvanično upiše, odnosno da odabere kako će nastavu pohađati.

Prijava se vrši ili elektronski, kada zainteresovano lice mora svoje podatke poslati na mejl institucije organizatora ili putem telefona, a dozvoljena je i mogućnost ličnog prijavljivanja u jednoj od preko za sada 20 poslovnica, koliko ih ova institucija broji na području naše zemlje. Uopšteno govoreći, zahteva se da svaki zainteresovani kandidat navede tom prilikom svoje ime i prezime, ali i datum rođenja, te neizostavno da ostavi i podatke za kontakt.


Biće informisan na propisani način svaki prijavljeni o tome koja dokumenta mora da pripremi za zvaničan upis, a naročito će biti istaknuta informacija da se upisivanje prijavljenih vrši isključivo uz njihovo lično prisustvo, zato što je tako navedeno pravilnikom pomenute institucije.

Očekuje se da svako fizičko lice, koje odluči ovu edukaciju da pohađa, bude upoznato sa činjenicom da specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja može biti organizovan online i u poslovnicama pomenute institucije, a prema klasičnom principu, dok se oba tipa nastave mogu održati i za grupu polaznika, ali i samo za njih dvoje, odnosno za samo jednog kandidata, uzevši u obzir da se u ponudi osim grupne edukacije, nalazi i poluindividualna, ali i individualna. Jednostavnije govoreći, svaki prijavljeni kandidat bi trebalo da u momentu upisa navede koji tip edukacije od svih ponuđenih mu odgovara, odnosno koji želi da prati, kako bi dobio precizne informacije o načinu organizacije.

Vrlo je važno da ima sopstveni kompjuter svako ko odluči časove da pohađa online, jer će upravo njega koristiti kako bi pratio predavanja. Obavezan je svaki polaznik u tom slučaju da u skladu sa pravilima institucije organizatora instalira i posebnu vrstu programa na taj računar, što bi trebalo da uradi potpuno samostalno. Međutim, moramo naglasiti i to da ova institucija nudi mogućnost angažovanja članova tima za tehničku podršku, a ukoliko ma koji polaznik ne bude mogao samostalno da instalira taj softver. Svakako je važno i da postoji kvalitetna internet konekcija u okviru samog prostora, u kome će boraviti taj kandidat dok nastavu budu na taj način pratio.

TESTOVI


Nasuprot tome, klasična edukacija je ona koja se organizuje u poslovnicama pomenute institucije, pa je obavezan svaki kandidat da u dogovorenom terminima bude prisutan.

Takođe je važno da kandidat izabere i da li će online, odnosno klasičnu edukaciju pohađati potpuno samostalno, odnosno u grupi ili u društvu još jedne osobe, uzevši u obzir da je ponudom ove institucije obuhvaćena i grupna i individualna i poluindividualna edukacija, a svaka se organizuje na tačno definisani način.

Najviše osmoro ljudi sme biti prisutno tokom grupne edukacije, a da bi taj tip nastave mogao da počne, prijavu i upis moraju najmanje četvoro njih prema pravilima institucije organizatora da izvrše. Dakle, onog trenutka kada u jednoj od poslovnica bude bila kreirana grupa od minimalnog broja članova, ovlašćeni koordinator za nastavu će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo taj tip edukacije da počne. Takođe će definisati i termine u kojima će biti organizovani časove za tu grupu, a preciziraće i njihov raspored, odnosno dinamiku održavanja. Svi koji su pre toga prijavu izvršili će biti detaljno informisani o svemu tome, ali moraju znati da organizator ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena kod edukacije tog tipa.

Baš zato i jeste u ponudi individualni kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja, kada se primenjuju potpuno drugačija pravila i kada samo jedna osoba pohađa predavanja. Takozvana nastava jedan na jedan podrazumeva da kandidat zajedno sa profesorom, koji edukaciju vodi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora definiše kako će se časovi održati. Jednostavnije govoreći, oni zajedno preciziraju termine održavanja časova, a zatim njihovu dinamiku, to jest raspored, te svakako definišu i datum početka individualne edukacije. Uopšteno govoreći, sve to isto važi i za poluindividualnu nastavu, s tim što u tom slučaju predavanja treba dvoje ljudi da pohađaju, pa se oni o svemu i dogovaraju sa nadležnima.

A pored toga što ovu obuku mogu pohađati fizička lica, postoji mogućnost i da ona bude organizovana isključivo za osobe, koje su zaposlene u okviru nekog preduzeća. Potrebno je da nadležna lice te kompanije zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovna organizatora definiše kako će u tom slučaju predavanja za zaposlene da budu organizovana. Pravilo je da se oni moraju usaglasiti prvo oko mesta održavanja nastave, jer jedino korporativna obuka može biti i na drugoj lokaciji organizovana. U principu se misli na prostorije samog preduzeća, čiji zaposleni će časove da prate, a kada moraju svi propisani uslovi za rad da budu obezbeđeni od strane klijenta. Svakako će nadležno lice institucije organizatora informisati svakog klijenta pojedinačno o tome šta mora sadržati prostor, u kome bi trebalo zaposleni predavanja da pohađaju. Naravno da će se oni usaglasiti i oko ostalih detalja, a primarno se misli na datum početka nastave za zaposlene, potom na dinamiku po koji će celokupan nastavni fond da bude raspoređen i svakako će se usaglasiti i oko terminima u kojima se časovi da budu u tom slučaju organizovani.

Koje teme će obraditi stručna obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja?

Prva i osnovna tema kojom će se specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja baviti jeste predstavljanje pojma franšize i njegovih osnovnih karakteristika. Naravno da će profesori ukratko predočiti i koje su sve prednosti takvog načina poslovanja, ali će ukratko objasniti prisutnima i da li uopšte takav vid poslovanja ima mane i koje su to. Naravno da će biti reči i o istoriji franšizing modela poslovanja, a prisutnima će biti ponuđeni adekvatni primeri kompanija, koje su usvojile taj model poslovanja i iz njega izvukle maksimum.

Vrlo je važno naglasiti i to da će se profesori potruditi da ponude polaznicima i primere kompanija, koje jesu prihvatile model franšize, ali to nisu učinile prema pravilima, pa se smatraju lošim primerima, a sve to sa ciljem da polaznici shvate zbog čega je važno da pravila koja su ustanovljena moraju biti poštovana.

Dobiće informacije svi koji budu bili prisutni i o tome kako franšiza utiče na brendiranje, odnosno na koji način se franšizni model poslovanja odražava na poslovanje same kompanije koja ga usvoji.

A da bi franšizni koncept poslovanja bio uspešan, potrebno je da bude napravljen adekvatan model, pa će specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja posebno na to obratiti pažnju. Zapravo će polaznici korak po korak proći kroz sve segmente kreiranja tog modela poslovanja, a biće im predstavljeno i kako je potrebno da franšizni ugovor bude kreiran uz maksimalno poštovanje pravila. Naravno da će predavači prikazati i jedan model dobrog franšiznog ugovora, te će prisutni moći da vide koje sve elemente on mora da poseduje, to jest kako mora biti kreiran da bi interesi i primaoca i davaoca franšize bili u potpunosti zaštićeni.

Podrazumeva se da bez obzira što određeno preduzeće usvoji takav način poslovanja, svakako momora biti nastavljeno i sa adekvatnim marketinškim aktivnostima. A upravo iz tog razloga i jeste u programu ove edukacije navedeno upoznavanje prisutnih sa brojnim alatima, koji će pomoći određenoj firmi da franšizni model poslovanja promoviše i unapredi.

Naravno da će predavači korak po korak objasniti prisutnima i kako da kreirani franšizni model poslovanja implementiraju u konkretnoj kompaniji, a svakako će im predočiti i koji su to problemi do kojih može doći. A isto tako se podrazumeva da će profesor objasniti kako bi trebalo postupiti da bi svaki takav problem maksimalno bio anuliran.

Valjalo bi napomenuti i to da je adekvatan odabir primaoca franšize izuzetno važan za uspešnost ovog modela poslovanja, pa je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja obradi i tu temu. Naučiće polaznici šta je potrebno da posmatraju prilikom odabira primaoca franšize, te će biti reči i o tome u kojim delatnostima je poželjno primeniti takav vid poslovanja.

A u toku završnog dela ove edukacije je predviđeno da svi polaznici urade završni rad, kada će na osnovu parametara koje budu dobili od predavača biti u obavezi da samostalno kreiraju franšizni model poslovanja. Nakon što svi izvrše zadatak, biće razgovor o tome, pa će prisutni biti u prilici da postave pitanja predavačima, ukoliko ih imaju, a svakako će mnogo brže i lakše moći da usvoje predviđena znanja, jer će na primerima videti gde su grešili.

Posebno je važno za uspešnost primene takvog načina poslovanja da rizik bude sveden na minimum, kao i da se poštuju sva načela potpisanog ugovora, tako da će polaznici ove edukacije biti upoznati i sa različitim tipovima rizika, ali i sa načinom poslovanja koji bi trebalo da dovede do njihovog izbegavanja.

Najvažnije je naglasiti i to da ova edukacija obuhvata i segment koji je vezan za formiranje cene franšiznog modela poslovanja. A u tom segmentu će predavači govoriti o tome na osnovu kojih parametara se definiše cena i uopšteno, kako funkcioniše kalkulacija. Tada će prisutni saznati i zbog čega je važno neprekidno ulagati u edukaciju svojih zaposlenih, a ako je usvojen koncept franšiznog poslovanja, te kako se to uopšteno odražava na poslovni proces.

Pored svih pomenutih tema, predviđeno je da stručni kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja obradi i onu koja se tiče zakona i prava. Naime, u tom delu će profesori predočiti prisutnima koji su to pravni aspekti na području Republike Srbije vezani za takav model poslovanja i zbog čega je važno da davalac franšize primarno sa njima bude upoznat.

S obzirom na to da se neretko događa da određena kompanija, koja posluje po principu franšize želi da proširi svoje poslovanje i van granica Srbije, to će profesori pojasniti prisutnima i na koji način je to moguće izvesti, a da sve bude pravno i zakonski validno.

Na kom mestu će i kada biti održan specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja?

Svaki prijavljeni polaznik bira gde će pohađati ovu edukaciju, a napominjemo da specijalizovani seminar - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja može biti praćen online i u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje neposredno pre toga polaznik bude izabrao, kada se nastava prema klasičnim principima organizuje.

Podrazumeva se da moraju imati sopstveni računar svi oni kandidati, koji budu odabrali prvu opciju, jer na njega imaju i obavezu da instaliraju poseban tip softvera, kako bi bez ikakvih smetnji mogli nastavu onlajn da pohađaju. Biće im pružena i pomoć IT stručnjaka, ako bude bilo potrebno, uzevši u obzir da su njihove usluge na raspolaganju zainteresovanima u okviru svake poslovnice navedene obrazovne institucije. Važno je napomenuti i to da svaki polaznik treba samostalno da instalira posebnu vrstu softvera na svoj kompjuter neposredno pre početka edukacije, a vrlo je važno i da postoji adekvatna internet konekcija u onom prostoru, u kome taj polaznik planira da boravi dok prati nastavu, kako bi ona bila održana bez ikakvih smetnji.

U principu, prilikom upisa polaznik treba prvo da izabere gde će nastavu pratiti, a posle toga i da odluči kako će to učiniti, jer je ponudom obuhvaćena grupna obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja, kao i individualna i poluindividualna nastava, koja je poznata kao nastava u paru, uzevši u obzir da dvoje kandidata istovremeno treba da prate predavanja u tom slučaju.

Ističemo da se poluindividualna nastava organizuje potpuno isto kao i individualna, samo što nju pohađa jedan polaznik, pa je okarakterisana kao edukacija jedan na jedan. Reč je o vrlo fleksibilnim pravilima, uzevši u obzir da svaki kandidat ima veliku slobodu u donošenju odluke o tome kada će poluindividualna ili individualna nastava početi, odnosno kojim tempom će celokupan nastavni fond da bude sproveden i u kojim terminima će časovi biti organizovani. Zapravo bi trebalo dvoje kandidata kod poluindividualne, odnosno samo jedan kod individualne sve to da definišu zajedno sa nadležnim profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu.

A ako nekome više odgovara princip koji podrazumeva grupni tip edukacije, kada nastavu prati od četvoro polaznika najmanje, pa do osmoro ljudi najviše, mora biti prvo spreman da sačeka njen početak. Naime, grupni tip edukacije može da bude organizovan tek kada zvanično bude bila oformljena jedna grupa u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a što znači da mora četvoro ljudi minimum prijavu da izvrše. Ovlašćeni koordinator za nastavu će posle toga da odluči o datumu početka edukacije u grupi, a potom će i da pripremi raspored časova, odnosno termine u kojima će oni biti održani. Prethodno prijavljeni kandidati će na propisani način o svemu tome da budu informisani, a svakako moraju znati da njihovi zahtevi u vezi sa promenama načina održavanja nastave u grupi ne smeju da budu prihvaćeni, jer tako navode pravila konkretne institucije.

Određeni broj radnika neke kompanije može, takođe pohađati ovu edukaciju, a kada se organizuje korporativni kurs i obuka - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja. Vrlo je važno da svi koji su za tu vrstu nastave zainteresovani znaju da se ona organizuje baš onako kako nadležnima u konkretnoj kompaniji odgovara. Stvar je u tome da bi predstavnik zainteresovane firme trebalo da zajedno sa zvanično ovlašćenim licem bilo koje poslovnice institucijr organizatora odluči kako o datumu početka edukacije za zaposlene, tako isto i o terminima u kojima će radnici predavanja da prate, odnosno o trajanju korporativne obuke, uzevši u obzir da oni odlučuju i o načinu raspoređivanja nastavnog fonda koji je programom predviđen. Sem toga, u slučaju organizacije ovog kursa samo za radnike nekog preduzeća, dozvoljava se izmena lokacije održavanja časova, uzevši u obzir da nastava može biti održana i u samoj firmi. Tom prilikom moraju od strane zainteresovanog klijenta da budu u potpunosti ispoštovani svi zahtevi u vezi sa opremljenošću prostora, u kome je predviđeno da zaposleni predavanja pohađaju. Podrazumeva se da će nadležno lice tog preduzeća dobiti jasne smernice o tome šta mora sadržati odabrani prostor da bi bila dozvoljena organizacija nastave za zaposlene u njemu.

Koliko je pravilnikom predviđeno da stručni seminar - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja traje?

Sve informacije o tome koliko će ukupno trajati specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja kandidati će dobiti precizno u trenutku upisa, odnosno nakon što budu izabrali kako će nastavu pohađati.

Uopšteno govoreći, grupni tip edukacije traje ukupno 3 sedmice, s tim da kandidati dobijaju informacije o rasporedu ukupno 10 časova naknadno.

Tačnije, pošto grupa od minimum 4 člana u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila oformljena, koordinator za nastavu će definisati kako raspored predavanja, tako isto i datum početka grupne edukacije, ali i termine u kojima će časovi da budu održani, pa će sve to na propisan način saopštiti prijavljenima, odnosno članovima te grupe.

S obzirom na to da se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije nastave, koju pohađa samo jedan kandidat, odnosno njih dvoje, to informacije o trajanju i individualne i poluindividualne edukacije kandidati dobijaju naknadno. Potrebno je da se oni zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome prijavu i upis izvrše, ali i sa nadležnim predavačima dogovore o svemu, pa i o dinamici sprovođenja predavanja, to jest o ukupnom trajanju edukacije koju izaberu da pohađaju.

Napominjemo da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja, a njeno trajanje takođe zavisi od dogovora koji treba da imaju klijent, to jest zvanično ovlašćeno lice kompanije čiji zaposleni treba edukaciji da prisustvuju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Pored toga, oni će se usaglasiti i oko mesta održavanja nastave za radnike te firme, ali će definisati i datum njenog početka, odnosno dogovoriće se o terminima u kojima će svaki čas biti organizovan, pa će to naknadno saopštiti polaznicima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete stručnjak za franšizni model poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje