Kurs i obuka - Kako da postanete uspešan frilenser

U današnje vreme je sve više ljudi koji se odlučuju da svoj posao obavljaju od kuće, odnosno online. Tada im nije potrebno ništa drugo, do određenog nivoa znanja korišćenja računara i brojnih programa, ali i želja da postanu frilenseri. Naravno da sve to nije dovoljno, već je potrebno da primenjuju određene tehnike i veštine, koje će im pomoći da svoj posao obavljaju sa uspehom.

U principu, slobodno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete uspešan frilenser namenjena zaista svima koji smatraju ovu temu interesantnom.

Izuzev poznavanja rada na računaru, te korišćenja interneta i drugih specijalizovanih programa, ne postoji nijedan zahtev koji bi zainteresovani morali da ispune, kako bi im bilo dozvoljeno da nastavu pohađaju.


Naročito je važno napomenuti da ova edukacija može biti organizovana i u formi korporativne, odnosno samo za zaposlene u okviru neke kompanije. Maksimalno će izaći u susret zahtevima klijenata nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u tom slučaju. Baš iz tog razloga je i navedeno da bi trebalo da se predstavnik zainteresovane kompanije o načinu organizacije časova za zaposlene dogovori sa zvanično ovlašćenim licem bilo kog predstavništva institucije organizatora. U suštini, to znači da će oni precizirati zajedno ne samo kog datuma će korporativni tip edukacije početi, nego i kojim tempom će celokupan nastavnih fond tom prilikom da bude organizovan. Bitno je je i da definišu detalje koji su vezani za termine održavanja časova, kao i da se usaglase oko toga na kom mestu će nastava za zaposlene da bude organizovana. Radi se o tome da postoji mogućnost izmene lokacije održavanja nastave tog tipa, a u smislu da se omogući radnicima u okviru svog matičnog preduzeća časove da pohađaju. Zahteva se u tom slučaju da nadležno lice konkretne firme obezbedi sve uslove za rad, to jest da nastava bude organizovana u prostoru koji ima tačno definisane karakteristike. Podrazumeva se da će organizator informisati klijenta o tome šta mora sadržati prostor i kako bi trebalo da bude opremljen.

Naravno da se stručni kurs i obuka - kako da postanete uspešan frilenser organizuje i za fizička lica i to tokom cele godine. A od zainteresovanih se zahteva da najpre izvrše prijavu za praćenje nastave. Takođe je bitno i da pristupe upisu, ali i da se opredele između svih opcija koje su u ponudi.

Svakog radnog dana prijava može biti izvršena ili putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Podrazumeva se da je dostupna i opcije online prijavljivanja, a od zainteresovanih se zahteva da dostave osnovne informacije o sebi. U suštini, to podrazumeva da je neophodno da navedu ime i prezime, potom datum svog rođenja i da ostave broj telefona za dalji kontakt.

TESTOVI


Isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata može da bude izvršen upis, zato što je to u skladu sa pravilima pomenute institucije. Obavezan je svaki polaznik da dostavi i dokumenta, a informacije o tome će mu biti na vreme date.

S obzirom na to da nastava može biti organizovana i u paru i u grupi i individualno, a na klasičan način i online, očekuje se da svako prilikom prijave i upisana navede koja mu opcija od svih ponuđenih najviše odgovara. Upravo na osnovu toga će i moći da dobije informacije kako o terminima održavanja časova, tako isto i o svim ostalim detaljima.

Najjednostavniji je princip koji se primenjuje kada se specijalizovani seminar - kako da postanete uspešan frilenser pohađa u paru ili samostalno. Dozvoljeno je svim polaznicima, koji su zainteresovani za poluindividualnu ili individualnu edukacilju da zajedno sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici definišu na koji način će časovi biti organizovani. Zapravo će koordinator za nastavu tog predstavništva da se sa jednim ili dvoje kandidata i nadležnim profesorom dogovori oko datuma početka i oko termina, odnosno dinamike održavanja časova.

U ponudi je i grupni tip edukacije, a pravila su mnogo strožija u tom slučaju. Naime, koordinator za nastavu svake poslovnice navedene institucije definiše tom prilikom kako će časovi za grupu polaznika da budu organizovani. U suštini, on odlučuje ne samo o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, već i o njihovom rasporedu. A što se tiče tačnog datuma početka nastave u grupi, on će biti naknadno definisan, to jest tek nakon što u toj poslovnici zvanično grupa bude bila formirana. Da bi se taj uslov ispunio, neophodno je da četiri osobe minimalno izvrše prijavu. Moramo napomenuti i to da grupni tip edukacije podrazumeva prisustvo najviše osmoro kandidata, uzevši u obzir da je to optimalan broj prisutnih, da bi kvalitet nastave ostao na visokom nivou.

Samim tim što nastava može biti organizovana i na klasičan način i preko interneta, a što važi za sva tri tipa edukacije koja su u ponudi, potrebno je da svako prilikom prijave odluči kako želi časove da pohađa, odnosno gde.

U svakoj od preko 20 poslovnica pomenute institucije će biti organizovana obuka i kurs - kako da postanete uspešan frilenser na klasičan način. Naravno da će prethodno polaznik dobiti informacije o terminima održavanja časova, te se svakako očekuje da on tada bude prisutan u prostorijama konkretnog predstavništva.

Prilikom organizacije nastave online se, naravno primenjuju drugačija pravila, a najpre zato što časove polaznik pohađa preko sopstvenog računara. U suštini to znači da on može odabrati lično gde će boraviti dok prati predavanja. Uslov je, ipak da to bude prostor u kome postoji adekvatna konekcija sa internetom, jer ne bi trebalo da dolazi ni do kakvog ometanja signala u toku časova. Svakako je važno i da pojedinačni polaznik na svoj računar instalira namenski softver, a o čemu će dobiti sve relevantne informacije na vreme od nadležnih. Očekuje se da on to sasvim samostalno može da učini, ali u svakom slučaju ima i opciju da kontaktira najbližu poslovnicu, te da zatraži stručnu pomoć od zaposlenih u IT sektoru.

Kojim temama se stručna obuka i kurs - kako da postanete uspešan frilenserbavi?

S obzirom na to da je u pitanju specifičan način poslovanja, to je potrebno da prvo svaki polaznik ove specijalizovane edukacije bude upoznat sa time kako se određuje pojam freelance poslovanja. Saznaće polaznici koje su osnovne karakteristike obavljanja posla na taj način i to će sve biti taksativno navedeno.

Nakon toga je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete uspešan frilenser bude usmeren na preciziranje detalja vezano za način funkcionisanja online tržišta. Biće predstavljene i informacije o tome koliko je korisnika interneta u svetu, odnosno u našoj zemlji i uopšteno da li je bolje svoj fokus staviti na lokalno ili na globalno frilens poslovanje. Svakako da će profesori govoriti o prednostima rada na internetu u Srbiji, zatim u zemljama okruženja, a potom i na globalnom nivou.

Takođe će biti ponuđeni i primeri iz prakse, a na osnovu kojih će polaznici dobiti informacije o tome kolika je otprilike zarada osoba koje posluju na taj način.

Kao i svaki drugi posao, tako isto i ovaj ima brojne prednosti, ali i mane. Nakon što predavači budu uopšteno predstavili i pozitivan i negativan aspekt takvog načina obavljanja posla, zatražiće od polaznika da se uključe u diskusiju. Tom prilikom će govoriti o tome zbog čega se smatra prednošću fleksibilno radno vreme, na primer, ali i šta je mana obavljanja posla od kuće i to preko računara.

Predviđeno je da se specijalizovani seminar - kako da postanete uspešan frilenser bavi i temom vezano za početak bavljenja ovim poslom. Naime, osobe koje se danas smatraju uspešnim u takvom načinu poslovanja su naravno počele od nule i na neki način u tome uspele. Baš zato će predavači ukazati polaznicima i na to zbog čega je važno da ne odustanu, a ako se posao ne razvija onim ritmom, koji su oni zamislili.

Svakako će biti dostupno obilje primera, a što će definitivno pomoći kandidatima da bolje shvate na koji način bi trebalo da obavljaju ovaj posao, ako žele na dugoročnom planu da postanu uspešni.

Izuzetno je značajno i kako jedan freelancer komunicira sa klijentima. Zato i jeste predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete uspešan frilenser posebno bude fokusirana na tu temu. Naime, iako je u pitanju online komunikacija, vrlo je važno poštovati određena pravila ponašanja. Tako će profesori primerima pokazati šta se smatra dobrom i pravilnom komunikacijom online, a šta se smatra lošim primerima. Iz toga bi trebalo polaznici da izvuku zaključak kako oni treba da komuniciraju sa svojim potencijalnim klijentima.

Završni deo ove specijalizovane edukacije će biti usmeren na finansije. A pod tim mislimo da će biti obrađivane teme koje su vezane za naplatu poslova u okviru online tržišta. Naime, postoje i dobri i loši primeri, pa će i to biti predočeno polaznicima. Obično je preporuka da se uzme određeni avans prvi put, jer ne poznajete osobu sa kojom započinjete saradnju. Ipak, ima i slučajeva kada i pored avansa neko pokuša da vas prevari, pa će predavači objasniti kako bi trebalo u tim slučajevima reagovati.

Najbitnije je da svako ko odluči da pohađa ovu specijalizovanu obuku zna da preko noći ne može postati uspešan freelancer, već da će to postići samo dugotrajnim i upornim radom.

Ako budu imali bilo kakvo pitanje u vezi sa konkretnom tematikom, kandidati ga mogu uputiti profesorima svakako u toku završnog predavanja, budući da je predviđeno da ono bude interaktivno, odnosno da učešće uzmu svi koji prisustvuju ovoj edukaciji.

Gde će biti specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete uspešan frilenser održan i kada?

Pored toga što postoji mogućnost da zainteresovani kandidati specijalizovani seminar - kako da postanete uspešan frilenser pohađaju na klasičan način, dostupna je i opcija koja podrazumeva praćenje nastave online. Iz tog razloga jeste naglašeno da bi svako prilikom prijavljivanja, to jest u trenutku zvaničnog upisa, trebalo da se odluči za jednu od te dve mogućnosti.

Svakako se očekuje da ima sopstveni računar svako, ko bude odlučio da časove pohađa online. Specijalni softver tada treba da instalira na taj uređaj u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford. Naravno da u okviru svake poslovnice te institucije postoji i tim stručnjaka, koji po potrebi mogu pružiti tehničku podršku kandidatima, te im pomoći da otklone bilo koji problem u toku samog postupka instaliranja programa, odnosno kada budu časove pohađali preko računara. Bitno je da kandidat tom prilikom bude u prostoru, u kome je dostupna stabilna veza sa internetom, kako bi edukacija online mogla bez ikakvih ometanja da bude organizovana.

U svakom predstavništvu pomenute institucije se može pohađati i nastava na klasičan način. Naravno da od svakog kandidata jeste očekivano da bude prisutan u terminima, koje će prethodno precizirati sa nadležnima.

A da bi neko mogao da dobije informacije o tome u kojim terminima će stručna obuka i kurs - kako da postanete uspešan frilenser da bude organizovana, neophodno je da se izjasni i da li će časove pohađati u grupi, samostalno ili u paru, pošto je ponudom obuhvaćena i grupna nastava, ali i individualna i poluindividualna.

Pravila prema kojima se organizuju individualna i poluindividualna edukacija su potpuno ista, s tim da dvoje kandidata pohađaju takozvanu nastavu u paru, a samo jedno lice pristupa časovima u okviru individualne obuke. Direktno sa predavačima, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu bi tada trebalo kandidati da se dogovore oko načina organizacije časova. Tačnije, neophodno je da oni definišu prvo kog datuma će da počne individualna ili poluindividualna nastava, a potom i da precizno odrede termine održavanja časova, odnosno da se usaglase i oko njihovog rasporeda, što znači da će oni zajedno definisati i koliko će ukupno da traje konkretno tip edukacije.

Sem toga, stručni kurs i obuka - kako da postanete uspešan frilenser može biti organizovan i za grupu polaznika. Tada nastavi može da prisustvuje najviše osmoro ljudi, jer će na taj način da bude u potpunosti očuvan visok kvalitet edukacije. Bitno je da napomenemo i to da najmanje četvoro kandidata mora da bude prijavljeno da bi takav vid nastave mogao uopšte da bude organizovan. Dakle, pošto grupa od minimalnog broja članova bude zvanično bila formirana u jednoj poslovnica, koordinator za nastavu će pristupiti definisanju pravila o načinu organizacije časova. Uz to što će precizirati kog datuma će početi grupni tip edukacije, potrebno je da definiše i termine u kojima će svi članovi te grupe predavanja da pohađaju. Podrazumeva se da će odrediti i raspored časova, odnosno dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana. Svakako je važno naglasiti i to da pravila koja bude definisao koordinator za nastavu ni u kom slučaju nisu podložna promenama, tako da se ni zahtevi polaznika u vezi sa tim ne prihvataju kod nastave u grupi.

Kad god to bude bilo potrebno, ova obuka može biti organizovana i isključivo za radnike nekog preduzeća. A tom prilikom se ona sprovodi u formi korporativne nastave, tako da će časove polaznici pohađati onako, kako njihovi nadležni budu definisali sa organizatorom. Da pojednostavimo, potrebno je da se vlasnik konkretne kompanije, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik dogovori o načinu organizacije časova direktno sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica institucije organizatora za to zvanično ovlašćena. U principu je predviđeno da oni preciziraju kako termine održavanja časova i njihovu dinamiku, tako isto i datum početka korporativnog kursa. Potrebno je istaći i to da samo korporativna obuka može biti održana i na nekoj drugoj lokaciji, odnosno u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleneni. Tom prilikom moraju biti obezbeđeni svi uslovi, koji su zakonom propisani i tiču se prvenstveno opremljenosti prostora, a sa kojima će na vreme biti upoznati nadležni u kompaniji klijenta.

Koliko je prema planu određeno da traje stručni seminar - kako da postanete uspešan frilenser?

Potrebno je da se prvo odluči kako će nastavu pohađati, posle čega će svaki kandidat dobiti informacije i o tome koliko će ukupno stručni kurs i obuka - kako da postanete uspešan frilenser da traje.

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford nastavu može organizovati za grupu polaznika i za samo jedno lice, ali i za njih dvoje u isto vreme, to je trajanje edukacije različito.

U suštini, poluindividualni i individualni tip obuke podrazumevaju vrlo fleksibilan princip organizacije. Iz tog razloga i napominjemo da će nastava u tom slučaju trajati baš onoliko, koliko budu zajedno definisali jedan ili dvoje kandidata, zatim koordinator za nastavu i profesor. Svakako će oni precizirati ne samo dinamiku održavanja časova, nego i datum početka poluindividualne obuke ili individualne, kao i termine u kojima će polaznici predavanja da pohađaju.

Kada je u pitanju mogućnost da predavanja budu organizovana za grupu polaznika, isključivo koordinator za nastavu ima obavezu da definiše kako će časovi da bude organizovani. Samim tim će odlučiti i o tome koliko će ukupno trajati grupna obuka i kurs - kako da postanete uspešan frilenser. Zapravo se to definiše na nivou svakog predstavništva institucije organizatora, tako da će 15 časova nastavnog programa biti raspoređeno na jedan mesec. A posle formiranja grupe u jednoj od poslovnica, koordinator za nastavu je u obavezi da definiše i datum početka i termine održavanja časova, ali i njihovu dinamiku. Podrazumeva se da će o svemu tome pojedinačno nadležni obavestiti sve članove konkretne grupe.

Gotovo da potpuno ista pravila važe i kod individualne i kod poluindividualne nastave za pojedinačne polaznike, kao i kod korporativne edukacije, a kada određeni broj zaposlenih predavanja pohađaju. Predviđeno je da se nadležni predstavnik zainteresovane kompanije mora dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica o tome kako će časovi biti organizovani. Potrebno je da definišu, pored ostalog i dinamiku održavanja časova. A to posredno znači da će precizirati i trajanje korporativnog tipa nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete uspešan frilenser"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje