Kurs i obuka - Kako da postanete uspešni na Youtube

Apsolutno svako ko ima želju da promoviše svoje poslovanje na ovaj način bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - kako da postanete uspešni na Youtube, jer će od prezentovanih znanja sasvim sigurno imati koristi. Nikakvu obavezu nema nijedno zainteresovano lice, u smislu da je potrebno bilo kakvo znanje prethodno da poseduje, da bi mu bilo dozvoljeno nastavu da pohađa, tako da ko god želi treba da izvrši prijavu i prema pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford da pristupi upisu.

U toku radnog vremena bilo koje od preko 20 poslovnica ove institucije u zemlji prijava može biti izvršena, a zahteva se da kandidat tom prilikom navede osnovne informacije o sebi. Pod tim se misli na ime i prezime zainteresovanog, potom na datum rođenja, te je svakako vrlo važno da navede i broj telefona, kako bi članovi konkretnog predstavništva mogli da stupe u kontakt sa njim i objasne mu sve detalje koji su vezani za postupak upisa.

Inače se upisivanje vrši u prisustvu svakoga, ko je u skladu sa pravilima pre toga izvršio prijavu. Bez obzira da li će zainteresovani da kontaktira putem telefona ili će lično doći u jednu od poslovnica, odnosno da li će poslati na mejl zahtevane podatke, njegovo prisustvo je obavezno u trenutku upisa. Svakako će dobiti informacije i o dokumentima koja će biti u obavezi tom prilikom da priloži na uvid.


Nastava koja je namenjena fizičkim licima se može pratiti u okviru individualne, grupne i poluindividualni, a pomenuta institucija omogućuje svakom prijavljenom da izabere da li će časove da pohađa onlajn ili na način, koji važi za uobičajeni, te podrazumeva sprovođenje predavanja u prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije.

Sama činjenica da postoji više tipova edukacija u ponudi, podrazumeva da svako ko izvrši prijavu treba da izabere kako će časova pohađati, jer će na osnovu toga i dobiti informaciju o tačnom datumu početka izabranog tipa nastave, kao i o trajanju, odnosno o terminima u kojima će časovi biti održani.

Najbitnije je da svako koga interesuje individualni kurs i obuka - kako da postanete uspešni na Youtube zna da nastavu u tom slučaju potpuno samostalno treba da pohađa. Uopšteno rečeno, princip organizacije individualne nastave je vrlo jednostavan, jer organizator dozvoljava svakom kandidatu u tom slučaju da u dogovoru sa nadležnim predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom izabrane poslovnice institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, usaglasi stavove vezano za način organizacije časova. Potrebno je da se oni dogovore prvo oko termina u kojima će predavanja biti organizovana, a potom i oko dinamike njihovog sprovođenja, te svakako oko toga kog datuma će individualna nastava startovati.

TESTOVI


Na potpuno isti način će biti organizovan i poluindividualni tip edukacije, ali tada dvoje polaznika treba da prisustvuju predavanjima. Bitno je da se oni tada sa pomenutim licima usaglase oko svega, to jest da definišu i datum početka poluindividualne edukacije i termine održavanja časova i njihov raspored.

Najstrožija pravila se primenjuju kada je u pitanju grupni tip nastave, budući da ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora u tom slučaju definiše apsolutno sve što je vezano za organizaciju časova. Naime, koordinator za nastavu odlučuje kao prvo o terminima u kojima će članovi te grupe časove da pohađaju, a zatim donosi odluku i o dinamici njihovog sprovođenja. Kada je u pitanju datum početka grupne obuke, koordinator za nastavu nema ovlašćenja da to definiše unapred, zato što prvo mora biti zvanično postavljen uslov za početak grupne edukacije ispunjen. Naime, organizator je predvideo da u jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi maksimalno, pa je iz tog razloga naveden uslov da grupa od četiri člana najmanje prvo mora biti formirana. Inače, pravila po kojima se organizuje taj tip edukacije su vrlo rigorozna i ne mogu se menjati, ako to neko od polaznika zahteva, tako da će oni na vreme biti i o tome obavešteni.

Potrebno je da pošto izabere hoće li časove pohađati individualno, u paru ili u grupi, svaki kandidat odluči da li će to učiniti direktno u poslovnici, u kojoj je pre toga izvršio prijavu i upis ili će se opredeliti da nastavu pohađa onlajn, kada mora koristiti sopstveni kompjuter.

U principu, online obuka i kurs - kako da postanete uspešni na Youtube se organizuje preko specijalne internet platforme, tako da se očekuje od svakog kandidata da samostalno instalira posebnu vrstu softvera na svoj računar. Iako se ne radi uopšte o kompleksnom zadatku, te se očekuje da svaki prijavljeni može sasvim samostalno da izvrši instalaciju tog programa, ova institucija nudi i usluge IT stručnjaka svakome, ko za njima bude imao potrebu. Dakle, ako bude imao bilo kakav problem prilikom pristupanja časovima online ili u toku procesa instalacije namenskog programa, dovoljno je da polaznik kontaktira zaposlene u najbližem predstavništvu institucije organizatora, te da od njih zatraži stručnu pomoć.

Nadležni u okviru bilo koje kompanije mogu zahtevati od organizatora da bude održana i korporativna obuka i kurs - kako da postanete uspešni na Youtube, kada se nastava sprovodi samo za njihove zaposlene. Uzevši u obzir da je vrlo precizno definisana ciljna grupa, to organizator dozvoljava i određene promene kod nastave tog tipa. Naime, ako to vlasnik preduzeća bude smatrao neophodnim, te ako može da obezbedi optimalne uslove za rad, organizator će časove održati i u okviru same kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Potrebno je i da se zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora tom prilikom dogovori sa vlasnikom preduzeća, čiji radnici bi trebalo časove da pohađaju, odnosno sa licem koje ima ovlašćenja za to, kako će nastava za zaposlene da bude organizovana. Jednostavnije rečeno, oni bi trebalo prvo da definišu mesto, gde će nastava za zaposlene biti održana, a zatim i da se usaglase oko datuma njenog početka, te oko dinamike prema kojoj će časovi da budu organizovani, što znači da bi trebalo da definišu i ukupno trajanje korporativnog kursa. Takođe je predviđeno da se usaglase i oko termina, u kojima će predavanja za zaposlene da budu organizovana.

Šta izučava stručni kurs i obuka - kako da postanete uspešni na Youtube?

Koliko korisnika trenutno u svetu ima ova mreža, a koliko ih je u Srbiji su prve informacije koje će specijalizovani seminar - kako da postanete uspešni na Youtube ponuditi polaznicima. Profesori će odmah posle toga objasniti i koje su to ostale karakteristike takvog načina komuniciranja sa potencijalnim kupcima konkretnog proizvoda, te korisnicima određene usluge, odnosno informisaće polaznike i o tome zbog čega je važno da pojedinac koji želi da prezentuje svoj rad, to jest određenu uslugu ili proizvod, ali i kompaniju, ima YouTube kanal.

Pojam jutjuber, ali i influenser su novijeg datuma, pa će ukratko profesori objasniti polaznicima navedene edukacije i ko se smatra uspešnim jutjuberom, odnosno ko je infulenser, te na osnovu čega je to postao. Naravno da će biti govora i o tome kako se definiše uspešnost na YouTube, ali i na koji način bi ta uspešnost trebalo da bude održana.

Na osnovu pažljivo odabranih primera iz prakse će prisutni moći da shvate zašto je važno videe objavljivati redovno, te kako bi trebalo da funkcioniše komunikacija sa pratiocima konkretnog kanala.

Bitno je naglasiti i to da će profesori prikazati najpre primere uspešnih na YouTube, a zatim će omogućiti polaznicima da vide i kako izgleda kanal koji se ne može smatrati naročito uspešnim. Upravo na osnovu toga će presisutni moći da procene i koja je razlika između jednih i drugih.

Naravno da će profesori ukazati i na greške koje se najčešće javljaju prilikom kreiranja YouTube naloga, ali i u toku postavke videa.

Na koji način bi trebalo da postupi ako dođe do određenih poteškoća u funkcionisanju YouTube kanala je svakako tema kojom će se isto tako specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete uspešni na Youtube baviti. A biće govora i o podešavanju kreiranog naloga, ali i o samom postupku njegovog kreiranja, te o tome zbog čega je važno da video koji će biti postavljen, bude pažljivo odabran.

Naučiće prisutni i kako je moguće promovisati svoj YouTube kanal, te će profesori govoriti i o trenutno aktuelnim trendovima.

Brojni alati za pravljenje animacija i za grafičku obradu će biti detaljno predstavljeni polaznicima, a naučiće i na koji način je najlakše montirati video, odnosno snimiti zvuk.

Sem toga, polaznici pomenute edukacije će naučiti i kako da postave video na YouTube kanal, odnosno kako da ga optimizuju, a biće govora i o postupku monetizacije sa mog kanala.

Šta je potrebno da posmatra vlasnik konkretnog YouTube kanala od statističkih podataka će, takođe saznati svako ko bude odlučio ovu obuku da pohađa.

Interaktivno će biti završno predavanje, tako da će polaznicima biti omogućeno da sva pitanja koja imaju postave predavačima i na taj način bilo koju nedoumicu reše.

Kada i na kom mestu će biti organizovan stručni seminar - kako da postanete uspešni na Youtube?

Uopšteno govoreći, specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete uspešni na Youtube će biti organizovana u okviru grupne, individualne ili poluindividualnu nastave, a što isključivo sve zavisi od zahteva prijavljenih, odnosno od toga za koji tip edukacije od svih koji su u ponudi se svako od njih bude odlučio.

Ističemo da su pravila, po kojima se organizuje nastava za grupu polaznika ujedno i ona, koja važe za najstrožija, zato što njih definiše koordinator za nastavu određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i nisu podložna promenama.

A što se tiče individualne i poluindividualne edukacije, primenjuju se potpuno drugačija pravila, koja maksimalno idu na ruku polaznicima.

Istakli bismo informaciju da od četvoro ljudi najmanje, pa do njih osmoro maksimalno imaju pravo da prisustvuju grupnom tipu edukacije. Samim tim što je institucija organizatora jasno odredila broj polaznika, kojima se dozvoljava praćenje nastave tog tipa, naveden je i zvaničan zahtev da grupa u jednoj od poslovnica prvo mora biti formirana, pa da posle toga može taj tip edukacije da bude organizovan. Zapravo se radi o tome da koordinator za nastavu vrlo brzo pošto četvoro ljudi minimum bude izvršilo prijavu u toj poslovnici, odlučuje kada će grupna edukacija početi. A nakon što definiše datum početka, njegova je obaveza i da precizno odredi termine u kojima će časovi biti za grupu polaznika organizovani i da definiše dinamiku njihovog sprovođenja. Kada sve to bude završio, potrebno je da sve te informacije na propisani način prosledi članovima konkretne grupe, uz obaveznu napomenu da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ne prihvataju kod nastave tog tipa.

S obzirom na to da samo jedna osoba treba da pohađa individualni seminar - kako da postanete uspešni na Youtube, to je pravilnikom navedene institucije predviđeno da se upravo taj polaznik mora o načinu organizacije nastave u tom slučaju dogovoriti direktno sa predstavnicima institucije organizatora. Zapravo je potrebno da se on zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u odabranom predstavništvu, kao i sa predavačem koji bi trebalo edukaciju da vodi, dogovori prvo oko datuma početka, a zatim i oko termina održavanja časova, kao i da precizno definiše dinamiku po koji će celokupan nastavni fond da bude sproveden.

Iako se razlikuje broj polaznika u odnosu na individualnu nastavu, napominjemo da se i poluindividualna edukacija na isti takav način organizuje. Uopšteno govoreći, dvoje ljudi u tom slučaju treba da definišu sve sa pomenutim licima, a to znači da oni odlučuju i o datumu početka i o trajanju nastave u paru, ali i terminima u kojima će biti organizovani časovi.

A kada je u pitanju informacija o mestu održavanja ove edukacije, napominjemo da i to isključivo zavisi od polaznika. Naime, navedena institucija nudi mogućnost prvo klasičnog pohađanja časova, kada se predavanja odvijaju u prostorijama izabrane poslovnice organizatora, s tim da svaki polaznik ima pravo i da časove pohađa onlajn, a u kom slučaju mora koristiti sopstveni računar.

Dakle, osim što mora obezbediti kompjuter za praćenje nastave online, očekuje se i da kandidat boravi u prostoru, u kome postoji stabilna internet konekcija, kako bi predavanja mogao da pohađa bez apsolutno ikakvih smetnji. Uz to, njegova je obaveza i da instalira softver na kompjuter, preko koga će časove pohađati, a detaljne informacije o tome će dobiti od nadležnih u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Inače, svako ko ne bude uspeo samostalno da instalira namenski softver, može kontaktirati izabranu poslovnicu i zahtevati pomoć zaposlenih u IT sektoru ove institucije. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci da se potrude što je moguće pre da pomognu kandidatu, kako bi bilo kakav problem otklonio.

Pored edukacije koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako da postanete uspešni na Youtube, kada se nastava prilagođava zaposlenima u nekoj kompaniji. Princip organizacije je vrlo jednostavan, jer direktor te firme, odnosno njen ovlašćeni predstavnik treba da definiše i na kom mestu će časovi za zaposlene biti organizovani i na koji način, a zajedno sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora. Pored toga što će oni precizirati datum početka korporativnog seminara, usaglasiće se i oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog rasporeda, što automatski podrazumeva da će definisati i dinamiku po koji će časovi biti organizovani. Vrlo je važno da budu informisani svi, koji su za takvu nastavu zainteresovani, da u okviru prostorija njihovog preduzeća časovi mogu biti organizovani, a ako to budu zahtevali i ako je u pitanju prostor koji odgovara standardima.

Koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete uspešni na Youtube?

U nastavnom programu ove edukacije se nalazi ukupno 12 časova. Ipak, nije moguće unapred navesti koliko će ona trajati, osim u slučaju da kandidat izrazi želju časove da pohađa u formi grupne nastave, jer u tom slučaju ovlašćeno lice Obrazovnog centra Akademije Oxford ima obavezu da definiše, između ostalog i dinamiku održavanja časova, ali i datum početka i termine u kojima će predavanja za tu grupu polaznika da budu organizovana.

Na nivou cele institucije organizatora je predviđeno da grupni tip edukacije traje ukupno jedan mesec, s tim da će dodatne informacije o terminima održavanja časova, odnosno o datumu početka nastave, ali i o dinamici, članovi te grupe dobiti naknadno, odnosno nakon što četvoro kandidata minimum prijavu izvrše u tom predstavništvu.

S obzirom na to da se primenjuju drugačija pravila kod organizacije nastave za samo jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme, to polaznici naknadno dobijaju informacije o trajanju i poluindividualne i individualne nastave. Preciznije rečeno, oni su u obavezi da zajedno sa stručnjakom, koji će poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, definišu raspored, ali i sve ostalo što je vezano za organizaciju izabranog tipa nastave. Samim tim što će se usaglasiti oko dinamike po kojoj se predavanja da budu organizovana, oni će precizirati i koliko će trajati individualni seminar - kako da postanete uspešni na Youtube, odnosno poluindividualni.

Vrlo slična pravila se primenjuju i kada nastava treba da bude organizovana samo za prethodno određeni broj radnika neke kompanije. Zapravo, o tome koliko će korporativna obuka trajati bi trebalo odluku da donesu nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane firme, jer će se oni dogovoriti oko svih detalja, pa i oko dinamike po koji će predavanja da budu organizovana za tu grupu polaznika.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete uspešni na Youtube"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje