Kurs i obuka - Kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata

Svako ko poseduje neku firmu ili se nalazi na najvišoj rukovodećoj poziciji bi trebalo da bude upoznat sa tematikom ovog seminara. Takođe je specijalizovani kurs i obuka - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata namenjen licima, koja imaju dodira sa oblašću marketinga na bilo koji način, odnosno sa IT sektorom. A korist od svega što će biti prezentovano tokom edukacije mogu imati i office menadžeri, odnosno apsolutno svi pojedinci koji imaju bilo kakvog dodira sa online poslovanjem.

Organizator ove edukacije je Obrazovni centar Akademije Oxford, koji posluje na više od 20 lokacija u zemlji. U svakoj poslovnici te specijalizovane institucije može biti izvršena prijava za praćenje edukacije svakog radnog dana u toku godine. Izuzev mogućnosti da lično izvrše prijavu, zainteresovani to mogu da učine i elektronskim i putem telefona. A bez obzira da li se odluče da na mejl šalju svoje podatke ili na neki drugi ponuđeni način, oni moraju navesti najpre svoje ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja.

Članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije će ih kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon prijave i obavestiti o datumu upisa. Inače, u skladu sa pravilima te institucije jeste i da upisu mora svaki kandidat da prisustvuje lično. A svi oni će dobiti informacije i o dokumentima, koja imaju obavezu tada da dostave.


Isto tako je njihova obaveza i da u trenutku upisa izaberu kako će časove pohađati. Naime, specijalizovani seminar se organizuje na klasičan način i preko interneta, a za oba tipa nastave važi pravilo da ih kandidati mogu pohađati u grupi, zatim u paru i potpuno samostalno. Jednostavnije govoreći, i klasična i onlajn edukacija mogu biti organizovane kroz individualnu, poluindividualnu i grupnu nastavu.

Kada kažemo klasična nastava, to znači da predavanja u tom slučaju polaznici pohađaju u prostorijama konkretnog predstavništva institucije organizatora. U skladu sa njihovim izborom među navedenim tipovima obuke će zavisiti i u kojim terminima oni imaju obavezu časovima da prisustvuju.

Nasuprot tome, online kurs i obuka - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata se organizuje preko polaznikovog računara. Tačnije, uz korišćenje specijalnog programa, koji on ima obavezu na konkretni uređaj da instalira. Dobiće sve smernice od nadležnih u određenoj poslovnici svaki kandidat pojedinačno, a ako mu bude bila potrebna bilo kakva pomoć, trebalo bi da se obrati članovima IT sektora. Inače, taj sektor postoji u svakom predstavništvu pomenute institucije. Vrlo je važno da konekcija sa internetom u okviru samog prostora bude adekvatna, odnosno da ne postoji nikakvo ometanje signala, kako bi kvalitet edukacije bio na visokom nivou.

TESTOVI


Prethodno je objašnjeno da i online i klasična nastava mogu biti organizovane kako za samo jedno lice, tako isto i za grupu polaznika, ali i za dvoje kandidata u isto vreme. Samo zato se i zahteva od svakog prijavljenog da izabere hoće li časove pohađati kroz individualnu nastavu ili u okviru grupne, odnosno poluindividualne.

U principu, individualni i poluindividualni kurs se organizuju na potpuno isti način, a koji je ujedno i vrlo fleksibilan. Stvar je u tome da polaznici, a sve u zavisnosti od tipa edukacije koji je u pitanju, odnosno jedno lice ili njih dvoje, sa nadležnima definišu kako će časovi biti organizovani. Da budemo precizni, jedan ili dvoje kandidata će se sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu dogovoriti prvo oko toga kog datuma će individualna ili poluindividualna obuka da počne. A posle toga će precizno odrediti i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno prema kakvom rasporedu, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu održana.

Na sasvim drugačiji način od opisanog se organizuje specijalizovani seminar - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata za grupu polaznika. Od prijavljenih se očekuje prvo strpljenje, zato što grupa mora najpre da bude formirana u toj poslovnici da bi uopšte taj tip edukacije mogao da bude organizovan. A osnovni uslov za formiranje grupe jeste prijavljivanje četvoro kandidata najmanje. Samim tim nakon što se četvoro njih bude zvanično prijavilo, odnosno upisalo, koordinator za nastavu pristupa definisanju principa organizacije. U suštini, njegova je obaveza da precizno odredi datum početka grupne obuke, zatim termine u kojima će časovi biti organizovani i svakako njihov raspored. A na nivou svih poslovnica ove specijalizovane institucije je unapred definisano koliko će nastava u grupi trajati, ali dodatne informacije kandidati dobijaju tek nakon što grupa bude bila oformljena. Da bi kvalitet edukacije bio na visokom nivou, organizator dozvoljava da grupni tip nastave najviše osmoro kandidata pohađaju.

Kad god za tim postoji potreba, ova institucija može organizovati i korporativni kurs. Uopšteno govoreći u pitanju je nastava namenjena zaposlenim licima, tačnije radnicima određene kompanije. A njihovi nadležni bi trebalo da se o svemu dogovore sa nadležnima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Svakako će precizirati datum početka korporativne obuke, potom termine u kojima će predavanja da budu organizovana i kakvom dinamikom. Svemu tome treba dodati i podatak da samo korporativni kurs može biti organizovan na drugačijoj lokaciji od uobičajene. Naime, u slučaju da klijent to zahteva zvanično, te ako bude obezbedio sve uslove koji su tačno definisani, taj tip edukacije može biti održan i u okviru same kompanije u kojoj su zaposleni polaznici.

Plan i program stručnog kursa - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata

Funkcionisanje u digitalnom okruženju je za svaku kompaniju izuzetno značajno. Upravo iz tog razloga će specijalizovani seminar - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata na samom početku prvo predstaviti brojne aspekte digitalnog marketinga, a zatim će objasniti predavači prisutnima kako se pravilna primena svih tih tehnika može pozitivno odraziti na poslovanje.

Šta sve obuhvata konkretni alat i da li je besplatan ili se plaća će saznati odmah nakon toga polaznici ove edukacije.

Zapravo je osnov korišćenja Google My Business alata usmeren na predstavljanje konkretne kompanije u polju pretrage, ali i u mapama. A da bi to predstavljanje bilo što bolje, potrebno je da bude adekvatno načinjen opis konkretne firme, kao i njenih osnovnih karakteristika. Pod tim mislimo prvo na delatnost u okviru koje posluje, zatim na lokaciju i fotografije.

Takođe, da bi predstavljanje u okviru tog alata bilo adekvatno, potrebno je da budu fotografije određene rezolucije, a poželjno je da na njima budu predstavljeni i članovi tima, odnosno zaposleni, ali i prostor, te eventualno proizvod koji ta kompanija nastoji da plasira.

Takođe, ovaj alat uključuje i komentare klijenata, odnosno kupaca određenog proizvoda ili korisnika konkretne usluge, kao i njihove ocene i preporuke. Jasno je da što je više pozitivnih komentara, to će i rejting konkretne kompanije u okviru pretraživača i uopšteno biti bolji. A da bi se to postiglo, nije dovoljno samo obratiti pažnju na digitalni marketing, već i na kvalitet celokupnog poslovanja.

Ipak, iako je u pitanju alat vrlo jednostavan za korišćenje, potrebno je obratiti pažnju na određene detalje, kako bi konkretna firma bila što bolje uz njegovu pomoć predstavljena na pretraživaču. Upravo time eće se baviti specijalizovani kurs i obuka - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata, tako da će polaznici dobiti i jasne smernice o tome na šta treba da obrate pažnju prilikom kreiranja sadržaja u okviru ovog alata.

A saznaće prisutni i kako funkcioniše celokupan postupak kreiranja naloga, ali i na koji način se Google AdWords oglasi mogu povezati sa nalogom u okviru ovog alata. Takođe će profesori objasniti i kako to povezivanje može da utiče na bolje poslovanje.

Naravno da nalog u okviru Google My Business alata mora biti kvalitetno održavan, pa će profesori da se potrude i da objasne polaznicima pomenute edukacije kako to da čine. Dobiće i neophodne savete i smernice, kako bi što efikasnije i uspešnije konkretni nalog vodili.

Da bi sve ono čime se bavi specijalizovana obuka i kurs - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata bilo mnogo jasnije polaznicima, nastavnim programom je predviđeno da budu obuhvaćeni i brojni primeri iz prakse. Svakako će na osnovu primera polaznicima biti objašnjeno kako se pravilno kreira nalog u okviru ovog alata i na koji način se njime uspešno upravlja, ali i koje su to greške, koje ljudi u praksi najčešće čine u tom slučaju. Podrazumeva se da će predavači detaljno da objasne i šta je potrebno učiniti, kako uopšte do takvih propusta ne bi dolazilo, pa čak i ako dođe, kako bi mogli na najjednostavniji način oni da budu ispravljeni.

U skladu sa nastavnim programom, tokom završnog predavanja će učestvovati svi polaznici u diskusiji o obrađenim temama. Zapravo će razgovarati o tome šta im nije bilo jasno tokom predavanja, te imaju pravo i da postave pitanja profesorima u vezi sa time.

Kada i gde će specijalizovani seminar - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata da bude organizovan?

Ne samo termini u kojima će biti održan stručni kurs i obuka - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata, nego isto tako i mesto na kome će zainteresovani pohađati predavanja zavisi isključivo od toga za koju opciju od svih ponuđenih se prijavljeni bude opredelio.

U principu, stvar je vrlo jednostavna, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, tako da svaki prijavljeni bira i gde želi časove da pohađa i na koji način.

Najjednostavnije bi bilo napomenuti da se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati u okviru individualne, zatim grupne i poluindividualne nastave.

A kandidat koji bude izabrao online časove da pohađa za tu svrhu mora koristiti sopstveni računar. Uopšteno govoreći, sa bilo koje lokacije on časovima ima pravo da pristupa, jer to čini preko računara, odnosno specijalne internet platforme. Njegova je obaveza da taj program instalira samostalno na računar, preko koga bude želeo predavanja da pohađa. Takođe je neophodno i da obezbedi stabilnu internet konekciju na mestu, na kome će boraviti dok bude pohađao predavanja. Bitno je napomenuti da proces instalacije programa nije ni malo komplikovan, te da se baš zato i očekuje da svaki pojedinačni polaznik može potpuno samostalno to da učini. Ako bilo kakvu nedoumicu ili poteškoću bude imao, potrebno je da kontaktira IT sektor najbliže poslovnice pomenute institucije, a kako bi mu stručnjaci pomogli da razreši konkretni problem.

Druga opcija jeste da specijalizovani seminar - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata bude organizovan na klasičan način, u kom slučaju se nastava sprovodi u prostorijama svakog predstavništva navedene institucije. Informacije o terminima održavanja časova, kao i o svim drugim detaljima će biti dostupne svakom prijavljenom kandidatu na vreme.

Aktuelnim pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da svaki polaznik treba da izabere i da li će klasičnu ili onlajn nastavu pohađati samostalno, u grupi ili u paru, s obzirom na to da su sve tri mogućnosti u opticaju.

Bitno je da polaznici koji žele predavanja da pohađaju u formi grupne nastave znaju i to da je njihova obaveza da nakon prijave sačekaju formiranje grupe. Uslov za formiranje grupe u jednoj od poslovnica organizatora jeste da četvoro kandidata minimalno prijavu izvrše. Dakle, kada minimum toliko ljudi bude zvanično pristupilo prijavljivanju, koordinator za nastavu će definisati kako i kada će časovi da budu organizovani. U principu, on donosi odluku prvo po datumu početka edukacije, a posle toga definiše i u kojim terminima će stručna obuka i kurs - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata da bude organizovana u tom slučaju. Predviđeno je pravilnikom ove institucije da ovlašćeni koordinator za nastavu treba da odluči i o datumu početka, odnosno o dinamici prema kojoj će predavanja da budu organizovana. S obzirom na to da se radi o izuzetnom strogom način organizacije obuke, to se ne dozvoljava vršenje apsolutno nikakvih promena po zahtevu polaznika. Podrazumeva se da će svako od njih biti i sa tim vrlo važnim detaljom upoznat.

Slobodnija su pravila prema kojima se organizuje individualni tip nastave, kao i onaj koji treba da pohađaju dvoje polaznika u isto vreme, a koji je poznat kao poluindividualna obuka. Zapravo tada imaju maksimalnu slobodu polaznici, jer upravo oni zajedno sa nadležnim stručnjakom koji tu obuku vodi i sa koordinatorom za nastavu konkretnog predstavništva donose odluku o tome i koliko će nastava trajati, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će predviđenih fond da bude raspoređen, ali i o tome kada će početi, te svakako u kojim terminima će predavanja da budu organizovana.

Određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću može, isto tako ovu edukaciju da pohađa, a kada se ona u formi korporativnog kursa organizuje. Taj tip nastave se u najvećoj mogućoj meri prilagođava zahtevima polaznika, tako da nadležni u dotičnom preduzeću definišu sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica kako će časovi da budu organizovani. Preciziraće datum početka korporativne obuke, potom termine održavanja časova za zaposlene i raspored, a svakako će odlučiti i o tome gde će kurs u tom slučaju da bude organizovan. Naime, isključivo kada se nastava organizuje za zaposlene u određenoj firmi može da dođe do izmene mesta održavanja časova. Ako u njihovom preduzeću postoji prostor koji zadovoljava striktno definisane uslove, organizator može da dozvoli izmenu lokacije održavanje nastave.

Koliko će stručni kurs i obuka - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata da traje?

Odmah je vrlo važno naglasiti da će svaki prijavljeni kandidat podatke o tome koliko ću ukupno trajati specijalizovana obuka i kurs - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata dobiti kada bude izvršio prijavu. Tačnije, on će biti informisan o svim detaljima tek kada bude izabrao koji tip edukacije će da pohađa.

Ipak, Obrazovni centar Akademije Oxford jedino za grupni tip edukacije navodi koliko će ukupno nastava trajati, jer je to u skladu sa pravilnikom ove institucije.

Koordinator za nastavu u predstavništvu, u okviru koga grupa bude bila oformljena, to jest četvoro ljudi najmanje prijavu izvrše će definisati raspored časova. Uopšteno govoreći, grupni tip edukacije će trajati mesec dana, s tim da će naknadno biti informisani članovi te grupe o tačnom rasporedu 18 časova, koliko ih ima u nastavnom programu. Bitno je naglasiti da će koordinator za nastavu definisati i datum početka tog tipa edukacije, kao i termine u kojima će predavanja biti organizovana, pa će o svemu tome sve članove te grupe informisati.

Uzevši u obzir da ova obuka može biti organizovana i u okviru poluindividualne nastave ili individualne, trajanje može biti drugačije nego kada predavanja pohađa grupa polaznika. Stvar je u tome da koordinator za nastavu tada treba da se dogovori sa nadležnim profesorom i sa polaznicima, odnosno sa jednim ili dvoje njih i o dinamici sprovođenja časova. A posredno to znači da će oni definisati i koliko će ukupno trajati individualni seminar - kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata ili poluindividualni.

Vrlo se slična pravila primenjuju i kada je potrebno organizovati korporativni kurs, ali u tom slučaju nadležno lice same firme, čiji radnici treba časove da pohađaju definiše pored ostalog dinamiku sprovođenja predavanja sa nadležnima u konkretnoj poslovnici. Jednostavnije govoreći, korporativna obuka može trajati i duže nego nastava u grupi za pojedinačne polaznike, ali i kraće, budući da to isključivo zavisi od dogovora klijenta sa nadležnima u okviru odabranog predstavništva institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da povećate broj klijenata uz korišćenje Google My Business alata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje