Kurs i obuka - Kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga

Iako zvanično od strane organizatora nije navedeni jedan zahtev, koji bi morali da ispune polaznici ove specijalizovane edukacije, činjenica je da bi veliku korist od praćenja nastave imali svi koji su u sektoru nabavke zaposleni. U principu je sasvim svejedno da li su u pitanju radnici ili nadređeni u tom sektoru, jer će im specijalizovani seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga ponuditi smernice, na osnovu čije pravilne primena će svakako moći da unaprede kvalitet poslovnog procesa. Svako ko ima veze sa procesom nabavke u kompanijama, odnosno čija je dužnost da izrađuje poslovnu strategiju, te uopšteno svima koji su za konkretnu tematiku zainteresovan će biti omogućeno da prate ovu specijalizovanu obuku.

Ne samo da se to odnosi na pojedinačne polaznike, odnosno fizička lica, već isto tako Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati i isključilo za radnike u preduzećima. Tada se edukacija sprovodi u formi korporativne, a pohađa je prethodno definisani broj zaposlenih u konkretnom preduzeću. Najbitnije je napomenuti da je princip organizacije vrlo fleksibilan, te da se nastava organizuje baš onako kako to odgovara polaznicima, odnosno vlasnicima ili direktorima kompanija u kojima su zaposleni. Upravo oni će se direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije dogovoriti oko svih neophodnih detalja. Naime, potrebno je da preciziraju najpre kog datuma će početi korporativna obuka, a zatim i u kojim terminima će časovi biti organizovani. Neophodno je i da se usaglase oko dinamike organizacije nastave, ali i oko toga gde će časovi da budu organizovanI. A da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da samo kada je u pitanju korporativni kurs, organizator dozvoljava izmenu lokacije sprovođenja časova. Naravno da tada u konkretnoj firmi moraju da postoje tačno određeni uslovi, odnosno sam prostor neizostavno mora biti opremljen u skladu sa pravilima. Svakako da će nadležni u okviru zainteresovane kompanije dobiti precizne informacije o tome kako mora biti opremljen sam prostor da bi korporativna nastava tu mogla da bude održana.

A kada je u pitanju edukacija koju treba da pohađaju fizička lica, ona se organizuje na više načina. Isključivo to i jeste razlog zašto se od svakog polaznika pojedinačno zahteva da izabere da li mu više odgovara da specijalizovani seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga pohađa u formi grupne, odnosno poluindividualne i individualne nastave. Sem toga, svaki prijavljeni bi trebalo i da odluči da li će časove pohađati na klasičan način, to jest u prostorijama jedne od poslovnica ove institucije ili će to učiniti online.


Najuočljivija je razlika između ponuđenih tipova edukacija vezana za broj polaznika, mada postoje i određene razlike u načinu organizacije. U svakom slučaju, grupu čini od četvoro do najviše osmoro ljudi, dok samo jedno lice treba da pohađa individualnu nastavu, a predviđeno je pravilnikom da poluindividualnu pohađaju dvoje kandidata u isto vreme.

Uzevši u obzir da je institucija organizatora jasno definisala koliko polaznika ima pravo da prisustvuje nastavi u grupi, to je i naveden uslov koji mora biti obavezno ispunjen pre početka. Naime, da bi grupna obuka i kurs - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga bila organizovana, zahteva se da bude prvo kreirana grupa u konkretnoj poslovnici. A to ustvari znači da četvoro kandidata najmanje moraju prvo prijavu da izvrše. Tek kada se to bude dogodilo, ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi da definiše na koji način će časovi za tu grupu da budu organizovani. Svakako će prvo odrediti datum početka grupne edukacije, a zatim je predviđeno da definiše termine održavanja časova, kao i njihov tačan raspored. Mora biti posebno istaknuta informacija da je u pitanju vrlo strog način organizacije, što znači da sve ono što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude odredilo ne može da bude promenjeno. Dakle, ako bilo koji polaznik bude zahtevao promenu termina, na primer, mora znati da to ne sme biti dozvoljeno kod grupne obuke.

A ako nekome ne bude u potpunosti odgovarao tako strog princip organizacije nastave, na raspolaganju mu je mogućnost da časove pohađa ili samostalno ili u društvu još jedne osobe. Tom prilikom se primenjuju pravila, koja su mnogo fleksibilnija. Naime, ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora, odnosno koordinator za nastavu će se tada dogovarati sa kandidatom, kao i sa nadležnim predavačem o svemu. Definisaće oni zajedno datum početka individualne nastave, potom termine u kojima će predavanja da budu organizovana, a usaglasiće se i oko rasporeda časova.

TESTOVI


U slučaju da nekoga interesuje da specijalizovani seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga pohađa u paru, treba da zna da se poluindividualnu nastava organizuje prema potpuno istim pravilima kao i individualni tip edukacije. Jedina razlika jeste u tome što u tom slučaju dvoje kandidata treba sa pomenutim stručnjacima da se oko svega dogovore.

Mesto održavanja ove specijalizovane edukacije je primarno poslovnica institucije organizatora, a u okviru koje kandidat bude izvršio najpre prijavu, pa se posle toga u skladu sa pravilima i upisao. Naravno tada se nastava organizuje na klasičan način, te je kandidat u obavezi da prisustvuje časovima u terminima, koji su pre toga tačno definisani.

Dostupna je i mogućnost da zainteresovani nastavu pohađaju onlajn, što znači da sa bilo koje lokacije, a preko računara oni treba da prate predavanja. Bitno je naravno da tada poseduju sopstveni kompjuter, te da on koristi stabilnu internet konekciju. Inače se edukacija online organizuje preko specijalnog programa, koji bi svaki kandidat trebalo da prethodno samostalno instalira na kompjuter, preko koga bude odlučio predavanja da pohađa. Moramo posebno naglasiti da proces instalacije softvera ne bi trebalo da predstavlja nikakvu poteškoću za svakog polaznika, jer je vrlo jednostavan. Međutim, ako on ne bude uspeo samostalno taj proces da izvrši, trebalo bi da kontaktira nadležne u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, kako bi mu članovi tima za tehničku podršku pomogli da problem koji je iskrsao reši na najjednostavniji mogući način.

Šta izučava stručni seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga?

Ukratko će na samom početku ove edukacije biti predstavljen svaki korak u toku postupka nabavke, koji bi morao da bude ispoštovan. A posle toga će stručni kurs i obuka - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga biti primarno usmeren na predstavljanje primera iz prakse. Naime, biće objašnjeno polaznicima kako bi pravilno trebalo postupak nabavke u praksi da funkcioniše, te koje su to greške koje zaposleni najčešće čine.

A da bi zaista bili dobro upoznati sa tematikom ove edukacije, polaznici će dobiti objašnjenje i o tome na koji način bi trebalo celokupan postupak organizovati, da do propusta ne bi dolazilo. Predviđeno je nastavnim programom da profesori objasne i kako je zapravo dobro postupiti, da propusta uopšte ne bi bilo, ali će prisutni saznati i šta treba da učine kada do njih dođe.

Biće govora i o strateškom aspektu nabavke, zatim o operativnom i taktičkom segmentu. Naravno da će profesori za svaki taj segment imati odgovarajuće objašnjenje, te ponuditi polaznicima i da se na osnovu praktičnih primera sa svakim od njih detaljno upoznaju.

S obzirom na to da savremene tehnologije imaju sve više udela u poslovanju brojnih kompanija, to nije začuđujuće što i proces nabavke u većini slučajeva bude digitalizovan. A kako zapravo to u praksi funkcioniše će detaljno pojasniti specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga.

Šta je to nabavna specifikacija, te na koji način se priprema upit, odnosno koje informacije on mora sadržati su sve teme, kojima će se pomenuta edukacija baviti.

Svakako da će profesori govoriti i o tome prema kom principu se bira dobavljač kome neko želi da zvanično pošalje upit. A biće predstavljeni i parametri, koji imaju uticaja na odabir profesionalnog dobavljača.

Zatim je potrebno da bude pripremljen ugovor o poverljivosti, a podrazumeva se da će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga dobiti priliku da vidi kako taj ugovor zapravo treba da izgleda.

Nakon što primi ponude, nadležno lice je u obavezi i da izvrši njihovo upoređivanje i analizu. A tek posle toga on među pribavljeni ponudama bira onu, koja njegovoj kompaniji u datom trenutku najviše i odgovara.

Na koji način funkcionišu poslovni pregovori o postupku nabavke, ali i kako uopšteno treba izraditi porudžbenicu, svi polaznici ove specijalističke edukacije će naravno saznati.

A na koji način se računari koriste prilikom izrade porudžbenice, ali i mnogih drugih dokumenata će svako ko bude pohađao ovu obuku i da sazna.

Informisaće profesori prisutne i o tome kako bi trebalo da nabavka u određenom preduzeću bude pozicionirana, te uopšteno šta je to što razlikuje centralizovanu, taktičku i stratešku, odnosno konzorcijum nabavku.

Da bi pregovori bili uspešni, potrebno je da budu pravilno vođeni. A da bi to neko moao to da učini, na raspolaganju mu je stručni kurs i obuka - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga, koji upravo na te teme odgovara.

Takođe u toku završnog predavanja ove specijalizovane edukacije je pravilnikom predviđeno da učestvuju svi polaznici, a kako bi bilo koju nedoumicu razjasnili, vezano za tematiku ove specijalizovane edukacije. Na taj način će svima njima biti omogućeno da se o svemu što ne znaju raspitaju, te da kvalitet svog znanja unaprede, a što će se sasvim sigurno odraziti i na poslovni proces firme, u kojoj su oni i zaposleni.

Gde i u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga da bude održan?

U skladu sa zahtevima svakog polaznika će biti definisano i na kom mestu je predviđeno da bude održan stručni kurs i obuka - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga i u kojim terminima.

U pitanju je specifičan način organizacije, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford svakom polazniku prepušta da odluči da li će časove pohađati u paru, individualno ili u grupi, te da precizira da li će to učiniti online ili u nekoj od poslovnica navedene institucije. A upravo iz tog razloga i nije moguće unapred reći ni u kojim terminima će nasta biti organizovana ni gde, pošto sve to zavisi od toga za koji tip obuke će se polaznik opredeliti.

Kod klasične edukacije se primenjuju izuzetno jednostavna pravila, s obzirom na to da časovi u tom slučaju bivaju organizovani u predstavništvu pomenute institucije, a koje kandidat pre toga lično bude odabrao za prijavljivanje i upis.

Ako je njegova odluka da nastavu pohađa onlajn, to podrazumeva da sa bilo kog mesta časove može da prati. Inače se u tom slučaju edukacija organizuje preko računara, odnosno uz korišćenje namenskog programa. U skladu sa pravilima institucije organizatora će njega kandidat instalirati na kompjuter, koji planira da koristi tom prilikom. Mada nije uopšte teško instalirati konkretni softver, članovi IT sektora svake poslovnice su dostupni polaznicima, koji se ne budu u potpunosti u tom slučaju snašli. Još moramo napomenuti i to da stabilna konekcija sa internetom neizostavno mora u konkretnom prostoru da postoji, a kako bi bez ikakvih poteškoća funkcionisala edukacija tog tipa.

Kako se i online seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga i onaj koji podrazumeva klasični princip organizacije mogu održati i za grupu polaznika i za samo jedno lice i za njih dvoje u isto vreme, to je neophodno da svaki polaznik odabere da li će nastavu pohađati u okviru individualne, grupne ili poluindividualne.

Pravila su precizno definisana, kao i broj polaznika, pa tako jedna osoba treba da pohađa individualnu obuku, te poluindividualnoj pristupaju njih dvoje u isto vreme, dok u skladu sa pravilima institucije organizatora grupu čini od četvoro, pa do najviše osmoro ljudi.

Međutim, moramo napomenuti i to da važe drugačija pravila za svaku od njih.

U principu najstrožija su ona, koja se primenjuju prilikom organizacije obuke za grupu polaznika. A u tom slučaju će ovlašćeni koordinator za nastavu odlučiti o svemu. Međutim, on će to učiniti tek pošto u toj poslovnici grupa od minimalnog broja kandidata bude bila formirana. Ustvari, pošto četvoro njih prijavu bude izvršilo, zvanično će biti formirana grupa i koordinator za nastavu može da pristupi definisanju pravila o organizaciji grupne obuke. Naime, on će odlučiti kako u datumu početka, tako i o terminima u kojima bi časovi trebalo da budu održani. Podrazumeva se da će precizno definisati i njihov raspored, to jest dinamiku, pa informisati klijente o svemu tome. Inače je u pitanju edukacija koja podrazumeva vrlo striktno definisana pravila, koja se ne smeju menjati, čak ni onda kada neki član te grupe bude to zvanično zahtevao. Svi polaznici će naravno sa tim biti upoznati, da ne bi bilo nikakve zabune.

Međutim, ako neki polaznik odluči da specijalizovani seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga pohađa u društvu još jednog kandidata ili sasvim samostalno, potpuno se drugačija pravila primenjuju. Naime, velika je sloboda u tom slučaju data polaznicima, tako da praktično govoreći oni zajedno sa nadležnim licima institucije organizatora o svemu odlučuju. Zapravo će se koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome je izvršena prethodno prijava, zajedno sa predavačem koji će bilo poluindividualni kurs, bilo individualni da vodi, kao i sa polaznicima dogovoriti ne samo o datumu početka konkretne edukacije, nego i o svim ostalim detaljima. Jednostavnije govoreći, oni će precizirati i termine u kojima će časovi da budu održani, kao i njihov raspored, pa će posredno odlučiti i o trajanju konkretnog kursa.

Korporativna obuka može biti organizovana na zahtev, a u tom slučaju zaposleni u bilo kojoj firmi predavanja pohađaju. Sasvim je svejedno koliki je broj polaznika, jer se primenjuje vrlo jednostavan način organizacije. Naime, vlasnik ili direktor tog preduzeća, odnosno zvanično ovlašćeno lice ima obavezu da se sa nadležnima u jednoj od poslovnica navedene institucije dogovori oko toga kako će predavanja za taj broj radnika biti organizovana. Prvo i osnovno što oni moraju precizirati jeste datum početka korporativnog kursa, a posle čega će odlučiti i o rasporedu časova, te o terminima u kojima bi zaposleni trebalo nastavu da pohađaju. Bitna je razlika između korporativne obuke i one, koja je namenjena fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima, a tiče se mesta održavanje nastave. Stvar je u tome da zaposleni mogu časove i na svom radnom mestu da pohađaju, ali samo ako njihovi nadležni to zvanično budu zahtevali i naravno, ukoliko budu optimalne uslove za rad oni obezbedili prisutnima. Sa svim detaljima koji se tiču opremljenosti konkretnog prostora će nadležni u toj firmi da budu upoznati. Svakako će polaznici korporativne obuke da budu precizno informisani oko svih detalja koji su pre toga dogovoreni.

Koliko bi trebalo da traje stručna obuka i kurs - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost zainteresovanima da pohađaju grupni, individualni i poluindividualnu seminar - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga, trajanje svih tih tipova edukacija može biti različito.

Uopšteno govoreći, najfleksibilniji je princip prema kome se organizuje nastava za dvoje polaznika ili samo za jednu osobu. Stvar je u tome da predavači tada dozvoljavaju prijavljenima da se sa njima, a uz prisustvo koordinatora za nastavu dogovore oko tačnog trajanja bilo individualne edukacije, bilo one koje treba dvoje kandidata da pohađaju.

Napominjemo da se u nastavnom fondu nalazi ukupno 15 časova, a zajednički će odluku o trajanju poluindividualne ili individualne obuke svi oni doneti.

Međutim, ako nekome više odgovara nastava u grupi, on mora da se pridržava pravila koja definiše organizator. Naime, grupni kurs i obuka - kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga će trajati jedan mesec u okviru svake poslovnice pomenute institucije. Jedina razlika je vezana za termine održavanja časova, pošto to na nivou svake poslovnice definiše koordinator za nastavu. Preciznije govoreći, pošto jedna grupa u tom predstavništvu bude bila formirana, a kada se zahteva četvoro lica najmanje prijavu da izvrše, ovlašćeni koordinator za nastavu će precizirati ne samo dinamiku održavanja časova, nego i datum početka edukacije u grupi, ali i termine. Naravno da će o svemu tome informisati prethodno prijavljene kandidate, sve u skladu sa pravilima.

U zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i korporativna obuka, kada radnici određenog preduzeća treba da pohađaju časove. A pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se o dinamici sprovođenja predavanja u tom slučaju moraju precizno dogovoriti nadležni u okviru zainteresovane kompanije, sa jedne strane, odnosno nadležni u izabranoj poslovnici institucije organizatora, sa druge. Podrazumeva se da će zaposleni koji bi trebalo predavanja da pohađaju biti o svemu tome informisan naknadno na propisani način.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pravilno organizujete postupak nabavke i izvučete maksimum iz toga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje