Kurs i obuka - Kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara

Sva lica koja su zadužena primarno u određenim kompanijama za zaštitu od požara, ali i za sprovođenje mera vezano za bezbednost i zdravlje na radu bi trebalo da pristupe praćenju ove specijalizovane edukacije. Izuzev njima, stručna obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara je namenjena i svima koji su zaposleni u službama koje su primarno zadužene za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno za zaštitu od požara. Takođe bi veliku korist od praćenja nastave mogli da imaju i vlasnici preduzeća, kao i direktori, te uopšteno osobe koje su zaposlene na menadžerskih pozicijama, mada ne postoji nikakav preduslov, tako da svako ko tematiku ove obuke nalazi interesantnom može i da izvrši upis, odnosno da prati nastavu.

Ne samo da Obrazovni centar Akademije Oxford edukaciju organizuje za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, već se u ponudi te obrazovne institucije nalazi i korporativni seminar.

A u tom slučaju određeni broj zaposlenih neke kompanije treba da prisustvuje predavanjima. Njihovi nadležni će se zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovoriti o načinu organizacije predavanja. A osnovno što moraju definisati jeste mesto na kome će zaposleni časove da pohađaju, zato što postoji mogućnost i da u samoj kompaniji nastava bude organizovana. Tada se zahteva od nadležnih da obezbede prostor tačno propisanih karakteristika, kako bi bio ispoštovan kvalitet edukacije. Potrebno je da se klijent i organizator usaglase posle toga i o rasporedu časova, odnosno o terminima u kojima će nastava biti organizovana i naravno da definišu kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara.


Pojedinačni polaznici će izabrati između mogućnosti da nastavu pohađaju u paru, individualno ili u grupi, te moraju odlučiti i o tome da li će predavanjima pristupati u jednoj od poslovnica pomenute institucije ili će ih pratiti na daljinu. U skladu sa izborom će i biti informisani i o detaljima vezano za sprovođenje časova u tom slučaju.

Napominjemo da ova obrazovna institucija na više od 20 lokacija ima predstavništva, tako da se edukacija na klasičan način u njima i organizuje. Obavezan je svaki kandidata da nastavi pristupi u tačno dogovorenim terminima, naravno lično.

Kod edukacije koja se organizuje online postoji mnogo veća sloboda. Naime, kandidati tada mogu izabrati samostalno gde će boraviti dok prate predavanja. A da bi i u tom slučaju bio očuvan visok kvalitet nastave, zahteva se da to bude prostor u kome postoji stabilna internet konekcija. Inače je njihova obaveza da instaliraju namenski softver, te se svakako podrazumeva da će za praćenje časova onlajn koristiti sopstveni računar. Bitno je da imaju na umu činjenicu da taj softver nije uopšte teško instalirati, to jest da je čak i vrlo jednostavan postupak njegove instalacije. Ali uvek se može dogoditi da se kandidati ne snađu na najbolji mogući način, pa tada imaju mogućnost da kontaktiraju članove tima za tehničku podršku. Naime, moramo naglasiti da u okviru svake poslovnice postoji i IT sektor, a nesumnjivo su u njemu zaposleni vrsni stručnjaci, koji će u najkraćem mogućem roku izaći u susret zahtevima polaznika i omogućiti im da reše bilo koji problem na koji naiđu.

TESTOVI


Vrlo je važno i da kandidati izaberu da li će online, odnosno klasičnu nastavu pohađati u formi grupne, odnosno individualne ili poluindividualne. U zavisnosti od toga će oni precizno biti informisani kako o datumu početka i tačnim terminima održavanja časova, tako isto i o rasporedu predavanja, odnosno o svim ostalim neophodnim detaljima.

Najmanje četvoro ljudi mora biti prisutno u okviru grupne nastave, a predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da ih maksimalno tom tipu edukacije sme prisustvovati osmoro. Sama činjenica da je unapred organizator predvideo tačan broj polaznika u tom slučaju dovodi do toga da prvo mora biti formirana grupa, da bi uopšte specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara na taj način bio organizovan. Naravno da će prijavljeni o tome dobiti informaciju na vreme, jer je neophodno da budu strpljivi i pričekaju ispunjenje ovog vrlo važnog zahteva. Inače je predviđeno da koordinator za nastavu predstavništva, u kome grupa bude formirana definiše na koji način će časovi biti organizovani, s tim da se trajanje grupnog seminara određuje na nivou celokupne institucije organizatora i važi za apsolutno svaku poslovnicu. A ono o čemu donosi odluku koordinator za nastavu jeste datum početka, raspored predavanja i termini u kojima će časovi da budu održani. Članovi konkretne grupe će nakon toga da dobiju precizna obaveštenja o svim ovim detaljima. Od njih se zahteva da u potpunosti poštuju ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo, jer se ne vrše promene kada se nastava organizuje za grupu polaznika.

Baš zato što je u pitanju izuzetno strog princip organizacije, ponudom je obuhvaćena i poluindividualnu obuka i individualna, a koje podrazumevaju mnogo slobodnija pravila. Naime, dvoje kandidata bi trebalo da se dogovore kako će biti organizovana poluindividualna nastava i to sa predavačem, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Sve to isto se primenjuje i kod individualne nastave, samo što tada jedna osoba precizira detalje sa pomenutim stručnjacima. U principu će oni definisati zajedno prvo kog datuma bi trebalo da počne individualni kurs ili poluindividualni, a posle toga će odlučiti i o tačnim terminima održavanja časova, te o tome na koji način će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, šta znači i da će definisati trajanje obuke koju su odlučili da pohađaju.

Program stručne obuke - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara

Svako ko bude odlučio da pohađa ovaj specijalizovani kurs će prvo biti upoznat sa osnovnim odredbama kako Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, tako isto i Zakona o zaštiti od požara.

Razlog zbog čega se primarno preporučuje specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara zainteresovanima jeste što je od nedavno na snazi više podzakonskih akata, koji su usmereni upravo na bezbednost i zdravlje na radu, odnosno na oblast zaštite od požara. Baš zato što postoje mnoge i izmene i dopune konkretnih zakona, vrlo je važno da osobe koje su u kompanijama zadužene za primenu zakonskih odredbi u okviru njih budu sa time detaljno upoznati, a kako bi ih pravilno implementirali.

Šta sve sadrži i Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti je prva tema, kojom će se profesori baviti.

Odmah posle toga će polaznicima biti objašnjeno šta je sve navedeno u Pravilniku o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju. Tom prilikom će biti predstavljene i sve izmene, odnosno dopune oba pravilnika.

Donete su i određene izmene u Zakonu o zaštiti od požara, tako da je dostupno više pravilnika o kojima će profesori govoriti.

Pored ostalog, kandidatima će biti objašnjeno šta sadrži Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, zatim šta sadrži Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene.

Izuzev toga, specijalizovani seminar - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara će predstaviti prisutnima i Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, kao i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, te Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada.

Svakako će biti predočene i brojne izmene, ali i dopune koje su u vezi sa svim pomenutim pravilnicima donete.

Nakon što budu polaznicima ovog seminara prezentovane detaljno sve trenutno aktuelne izmene, odnosno dopune konkretnih pravilnika, predviđeno je da stručna obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara bude usmerena na diskusiju. Naime, biće pozvani svi učesnici edukacije da razgovaraju o ovim temama sa profesorom i međusobno, kako bi što bolje razumeli konkretnu tematiku.

Zapravo se očekuje da nakon što završe sa pohađanjem ove stručne edukacije, kandidati mogu u potpunosti pravilno da primene odredbe kako Zakona o zaštiti od požara, tako isto i Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sve pomenute pravilnike i njihove dopune, odnosno izmene.

Kada i gde se održava stručni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara?

Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako fizičkim licima, tako isto i radnicima kompanija da pohađaju specijalizovani seminar - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara. Naime, nastava se može organizovati i prema pravilima korporativne, a onda kada nadležni u okviru bilo kog preduzeća budu to zahtevali.

A što se tiče korporativne obuke, primenjuju se prilično fleksibilna pravila organizacije, uzevši u obzir da praktično govoreći klijent njih definiše sa predstavnikom institucije organizatora. Radi se o tome da bi oni trebalo zajedno da se usaglase oko toga na koji način će predavanja za zaposlene da budu organizovana, a u smislu da treba da definišu kako datum početka korporativnog kursa, tako isto i da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova, odnosno termina. Postoji mogućnost i da za zaposlene nastava bude organizovana u okviru njihovog preduzeća, ali isključivo ako to klijent bude od nadležnih i zvanično zahtevao, te naravno ako bude izabrao adekvatan prostor. Potrebno je da prostor bude opremljen u skladu sa pravilnikom institucije organizatora, tako da će klijent svakako blagovremeno o svim tim detaljima da bude informisan.

Pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica bi trebalo u trenutku upisa da se odluče na koji način će časove pratiti i gde će to učiniti, kako bi mogli da dobiju sve neophodne informacije.

Stvar je u tome da specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara može biti organizovana i online i prema klasičnom principu, a i jedan i drugi tip edukacije mogu biti održani kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jedno lice ili za njih dvoje.

Jednostavnije govoreći, online i klasična nastava mogu biti organizovane u okviru grupne, zatim individualne ili poluindividualne edukacije.

Svako ko se bude opredelio da časove pohađa na klasičan način ima obavezu da u zadatim terminima bude prisutan u okviru konkretne poslovnice, gde će nastava i da bude održana.

Druga opcija podrazumeva praćenje predavanja onlajn, a kada kandidat časove pohađa preko sopstvenog računara i sa bilo koje lokacije. Ipak, neophodno je da osigura adekvatna internet konekcija za sopstveni računar, preko koga bude odlučio časove da pohađa, tako da sa puno pažnje svako od njih mora odabrati prostor u kome će tom prilikom da boravi. Bitno je i da specijalni softver on na taj uređaj prethodno instalira, a očekuje se da to svako od prijavljenih može da učini samostalno. Međutim, ponekad se može dogoditi da se kandidati ne snađu dobro prilikom postupka instalacije programa ili kada već počnu predavanja da prate online, pa im je tada na raspolaganju IT sektor svake poslovnice, a u okviru koga su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške polaznicima.

Već je pomenuto da i online i klasični tip edukacije mogu biti organizovani na jedan od tri načina.

Uopšteno govoreći, osnovna razlika između svih ponuđenih tipova obuka jeste vezana za broj lica, kojima je dozvoljeno predavanja da pohađaju.

Tako je definisano pravilnikom institucije organizatora da individualni tip obuke treba da prati jedno lice, zatim da dvoje njih pohađaju poluindividualnu nastavu, dok se grupni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara organizuje za četvoro do osmoro ljudi u isto vreme.

Prilično su slobodna pravila prema kojima se organizuje i poluindividualna nastava i individualna, a praktično govoreći je jedina razlika između njih vezana za broj polaznika. Dakle, jedan ili dvoje kandidata će u tom slučaju da se zajedno sa nadležnim predavačem, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore oko svih detalja vezano za sprovođenje bilo poluindividualne obuke, bilo individualne. A to u suštini znači da oni treba da preciziraju kako datum početka konkretnog tipa edukacije, tako isto i raspored predavanja, odnosno dinamiku prema kojoj će biti sprovođena i termine. Sve to značajno pojednostavljuje princip organizacije, zato što oni zajedno definišu i koliko bi trebalo poluindividualni kurs ili individualni da traje.

Ako nekome više odgovara praćenje nastave u grupi, onda on mora da bude spreman prvo da pričeka kako bi grupa bila formirana, što znači da mora biti strpljiv, jer tek nakon što četvoro ljudi u toj poslovnici izvrše prijavu, obuka koja se na taj način organizuje može da počne. Dakle, pošto grupa od minimalnog broja članova bude zvanično bila formirana u tom predstavništvu, obaveza je koordinatora za nastavu da odluči kako će časovi biti organizovani. Ne samo da će on precizirati kog datuma bi trebalo grupni kurs da počne, nego će definisati i sve ostalo. Primarno mislimo na termine održavanja časova i na njihov raspored, dok se na nivou svih poslovnica pomenute institucije unapred definiše koliko će grupni seminar da traje. Svakako da će prijavljeni kandidati dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije nastave na taj način, ali će se od njih zahtevati da maksimalno poštuju sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude prethodno definisao, pošto se promene ne vrše po njihovom zahtevu.

Koliko je predviđeno da straje specijalizovani seminar - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara?

Iako je od strane zvaničnog organizatora unapred određeno koliko tačno časova treba da pohađa svako, koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara, svaki polaznik informacije o trajanju nastave dobija naknadno, osim kada se odluči da predavanja pohađa grupi.

Da pojednostavimo, grupni seminar će trajati ukupno tri sedmice.

Inače u nastavnom fondu se nalazi 8 časova, a što važi za svaki tip edukacije.

Da napomenemo i to da kod nastave u grupi nadležni u okviru institucije organizatora odlučuju o tome kako će časovi da budu organizovani. Zapravo odluku o tome donosi ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, odnosno one poslovnice u kojoj je zahtev za organizaciju nastave u grupi zadovoljen, te u kojoj je prijavu pre toga četvoro ljudi izvršio. Dakle, kada se to bude dogodilo, koordinator za nastavu će odlučiti kako o datumu početka i rasporedu časova, tako isto i o terminima, pa će na tačno određeni način o tome da obavesti prethodno prijavljene kandidate.

Međutim, ako nekome bude više odgovaralo da časove prati u okviru individualne nastave ili da to učini u paru, a kroz individualnu, trebalo bi da zna da važe potpuno drugačija pravila. Naime, da bi mogli da dobiju informacije o tome koliko će trajati poluindividualni ili individualni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara, moraju da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova sa nadležnima. Zapravo će koordinator za nastavu, profesor i jedan ili dvoje kandidata sve to definisati, ali isto tako i termine održavanja časova, datum početka i ostalo.

Ista se pravila primenjuju i kada nastavu treba da pohađaju zaposleni u nekoj firmi, a uz razliku što se o tome dogovaraju nadležno lice u kompaniji klijenta i nadležno lice u jednoj od poslovnica konkretne institucije. Dakle, oni definišu zajedno dinamiku sprovođenja časova, odnosno njihov raspored, pa samim tim određuju i koliko će trajati korporativna obuka. Isto tako se dogovaraju i o tome gde će nastava biti održana, kao i o svim ostalim detaljima, pa onda polaznike o tome obaveštavaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pravilno primenjujete podzakonska akta u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Zakona o zaštiti od požara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje