Kurs i obuka - Kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora

Samim tim što je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora, to je jasno da je u pitanju edukacija koja je primarno namenjena zaposlenima u pravnom sektoru određenog preduzeća, odnosno onima koji su zaduženi za vođenje IT sektora. Podrazumeva se da nastavu, a koju tokom cele godine organizuju sve poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford može da pohađa i svaki pojedinac, kome je ta tematika interesantna, odnosno koji ima potrebu ili želju da se sa njom upozna na najbolji mogući način.

Osim mogućnosti da nastavu pohađaju pojedinci, ova specijalizovana institucija može shodno iznetim zahtevima da organizuje i korporativnu obuku. Predviđeno je da u tom slučaju časove isključivo određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću pohađa, a naročito je važno da se o načinu njihove organizacije najpre detaljno dogovore, sa jedne strane nadležni u okviru konkretne poslovnice pomenute institucije, a sa druge, osobe koje su u određenoj firmi nadležne.

Pojedinačni polaznici imaju na raspolaganju različite tipove edukacija, tako da u principu isključivo od njihove odluke zavisi ne samo gde će tačno pohađati časove, već i na koji način.


Napominjemo da se najpre specijalizovani seminar - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora može pohađati na klasičan način, a u kom slučaju kandidati časove prate u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.

Isto tako je u ponudi i nastava koja se organizuje onlajn, a kojom prilikom bi trebalo da svaki polaznik koristi sopstveni računar za praćenje predavanja, te da u prostoru iz koga će to učiniti ima dobru konekciju sa internetom. Naravno da će mu biti na raspolaganju i sva neophodna pomoć stručnjaka, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji da na taj način pohađa časove.

S obzirom na to da i online i klasična edukacija mogu da budu organizovane u okviru poluindividualne, grupne i individualne, to je iznet zahtev pred svakog prijavljenog da izabere koji tip nastave mu najviše odgovara po karakteristikama.

Trebalo bi da svako ko odluči u formi grupne edukacije časove da prati, ujedno i da ima na umu da se prvo grupa od 4 člana najmanje mora formirati, a kako bi edukacija tog tipa mogla da bude organizovana. Ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu institucije organizatora će odmah posle toga da definiše kog datuma bi nastava trebalo da počne, ali i u kojim terminima će predavanja biti organizovana i naravno, u skladu sa kakvom dinamikom će to biti. Sve te informacije će zatim biti prosleđene prijavljenim kandidatima, uz posebnu napomenu da se izmene po njihovom zahtevu ne mogu vršiti.

Nasuprot tome, individualna obuka i kurs - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora podrazumeva mnogo fleksibilnija pravila, jer se dozvoljava svakom pojedinačnom polazniku da zajedno sa kordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici definiše na koji način će časovi biti organizovani. A to znači da će se oni dogovoriti najpre o datumu početka individualne edukacije, a potom i o trajanju, odnosno o dinamici, te o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana. Potpuno isti je princip koji se poštuje i prilikom sprovođenja poluindividualne nastave, ali u tom slučaju dve osobe časove pohađaju, pa se zajedno sa profesorom o svemu prethodno pomenutom i dogovaraju.

Ističemo i to da je u ponudi korporativna obuka, što se smatra posebnim tipom edukacije, pošto časove u tom slučaju treba da pohađaju radnici konkretnog preduzeća. Način organizacije nastave tog tipa umnogome podseća na individualnu, odnosno poluindividualnu obuku za pojedince. Naime, u tom slučaju se o načinu organizacije časova moraju dogovarati zajedno nadležni u instituciji organizatora i u firmi, čiji bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju.

Prijava se može izvršiti direktno u poslovnici u bilo kom gradu, a osnovne podatke o sebi svaki klijent može dostaviti i putem telefona ili elektronski. Trebalo bi da navede najpre svoje ime i prezime, a zatim i datum svog rođenja, kao i broj telefona, kako bi dobio sva neophodna obaveštenja o datumu i postupku upisa.

Svaki prethodno prijavljeni kandidat je u obavezi da lično dođe i izvrši upis, pošto tako nalažu pravila.

TESTOVI


Kojim temama se bavi kurs i obuka - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora?

Uzevši u obzir da je IT sektor zastupljen u brojnim kompanijama, to je i očekivano da se nadležni susreću sa brojnim pravnim nedoumicama o angažovanju ovih stručnjaka. A da bi sve njih mogli da reše na najbolji mogući način, nudi im se mogućnost da u okviru specijalizovane edukacije, koju organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford dobiju sve relevantne informacije.

Trebalo bi da specijalizovani seminar - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora u okviru uvodnog predavanja ponudi prisutnima priliku da se upoznaju sa najčešćim vidovima radnog angažovanja stručnjaka u navedenom sektoru.

Svakako da će profesori nastojati da upute prisutne u aktuelne zakone, a kojima se reguliše angažovanje IT stručnjaka. Tom prilikom će im objasniti koje sve vrste zloupotreba se najčešće javljaju u praksi, ali i na koji način se one sa pravnog aspekta mogu izbeći.

Za vreme trajanja ove edukacije će predavači prikazati i različite vrste ugovora, te ukazati na to o čemu bi naročito trebalo da vode računa prilikom njihovog kreiranja, kao i koje nejasnoće mogu da se tom prilikom jave. Naravno da će na primerima polaznicima biti pokazano i kako bi trebalo da izgleda pravilno kreiran ugovor, a da ne bi bilo ni kakvih posledica sa pravnog aspekta.

Da bi mogli da budu angažovani IT stručnjaci kao frilenseri, potrebno je da njihovi poslodavci budu upoznati sa svim pravnim aspektima u tom slučaju. Isto to se odnosi i na angažovanje zaposlenih od kuće, tako da će predavači naročitu pažnju tokom ove edukacije posvetiti takvim vidovima angažovanja. Biće govora i o tome kako se sa tako angažovanim stručnjacima mogu ostvarivati zajednički projekti.

A da bi sve pravne nejasnoće bile pokrivene, predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora obradi i temu koja je vezana za rad sa inostranstvom, kao i teme koje su vezane za zaštitu poslovne tajne, odnosno za zaštitu intelektualne svojine i zabranu konkurencije.

Završni deo ove edukacije će biti interaktivan, a tom prilikom će biti dozvoljeno svakom učesniku da pita profesora sve vezano za obrađene teme i na taj način razreši nedoumice, ukoliko ih ima.

Gde se organizuje seminar - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora i kada?

Najpre u svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje specijalizovani kurs i obuka - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora, a svakako da zainteresovani imaju mogućnost i da se opredele za opciju da nastavu pohađaju online i to odakle god žele.

Princip sprovođenja onlajn obuke je vrlo jednostavan, te podrazumeva da zainteresovani mora imati lični računar, odnosno obezbeđenu stabilnu vezu sa internetom. Putem posebnog softvera će biti organizovana nastava tog tipa, a podrazumeva se da će na svoj kompjuter svaki pojedinačni kandidat imati obavezu prethodno da instalira tačno određenu vrstu softvera. Budući da su u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije zaposleni i brojni IT stručnjaci, to se njima kandidati mogu obratiti u slučaju da naiđu na neku poteškoću u toku instaliranja softvera ili za vreme praćenja časova po tom principu.

Kako klasična, tako i online edukacija mogu biti organizovane na tri načina, a u ponudi je kako grupni i individualni seminar - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora, tako isto i obuka koja se organizuje u paru.

A to podrazumeva da će svaki kandidat moći da izabere da li želi nastavu da pohađa u grupi, koji je broj od 4 do 8 ljudi ili će to učiniti potpuno samostalno, a može se opredeliti i da nastavu pohađa u paru, te će upravo u skladu sa time i da dobije sve neophodne informacije kako o datumu početka, tako isto i o dinamici održavanja časova i terminima.

Formiranje grupe od minimalnog broja članova je navedeno kao jedini uslov za početak tog tipa edukacije, pa se zahteva da četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica prvo izvrše prijavu, da bi mogla biti kreirana grupa. U skladu sa pravilima će nadležni pomenute institucije nakon toga definisati datum početka grupne edukacije, odnosno termine održavanja časova i dinamiku. Prijavljeni će vrlo brzo dobiti podatke o tome, a posebno će biti istaknuta činjenica da se izmene po njihovom zahtevu niti jednog segmenta ne smeju vršiti kod grupne nastave.

Zato svako ko ima problem sa organizacijom slobodnog vremena, treba da pohađa individualni ili poluindividualni seminar - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora, jer su pravila u velikoj meri fleksibilnija. Dozvoljava se kandidatima u tom slučaju da zajedno sa predavačem, odnosno sa nadležnim licem odabrane poslovnice pomenute institucije definišu i koliko će dugo trajati edukacija i u kojim terminima će časovi biti organizovani, te kada će početi. Jedna osoba pristupa individualnoj, a dve poluindividualnoj edukaciji, te je to jedina razlika između njih.

Kada je potrebno da se sa tematikom ove obuke upozna određeni broj radnika nekog preduzeća, bića organizovan takozvani korporativni kurs. U tom slučaju je dozvoljeno da se klijent, odnosno nadležni u konkretnoj kompaniji o načinu organizacije časova za njihove zaposlene dogovaraju sa ovlašćenim licem bilo koje od poslovnica pomenute institucije. Svakako časovi mogu biti organizovani u samoj kompaniji i online, ali i u prostorijama konkretnog predstavništva organizatora, a biće precizirano i da li će časove pohađati grupa zaposlenih ili će nastava biti održana kroz poluindividualnu, odnosno individualnu.

Koliko po programu traje kurs i obuka - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora?

Ukupno 10 sati nastave predviđa program, po kome se specijalizovana obuka i kurs - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora organizuje.

Prilikom pohađanja edukacije u grupi je predviđeno da polaznici časovima prisustvuju 3 dana, a detalje vezano za dinamiku njihovog održavanja će dobiti naknadno, odnosno kada se u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford grupa od najmanje četiri člana bude oformila, zato što tako predviđaju pravila.

Svi oni polaznici koji se odluče da nastavu pohađaju kroz individualnu ili poluindividualnu bi trebalo da se o dinamici organizacije predavanja detaljno dogovore sa nadležnima u instituciji organizatora, te da preciziraju i na koji način će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen.

S obzirom na to da ova institucija organizuje i korporativni seminar - kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora, to podrazumeva da će nadležni u samoj firmi, koja je za organizaciju tog tipa edukacije zainteresovana, definisati i raspored časova i mesto održavanja nastave tog tipa, ali i termine i sve ostale detalje sa nadležnim licem jedne od poslovnica navedene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da rešite pravne nedoumice u okviru IT sektora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje