Kurs i obuka - Kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja

Nadležni u odeljenju finansija preduzeća, ali i vlasnici kompanija, te lica koja su zaposlena u top menadžmentu određene firme treba da pohađaju specijalizovani seminar - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, jer će primenom stečenih znanja uticati na poboljšanje poslovanja svoje kompanije. Ipak, moramo posebno istaći da Obrazovni centar Akademije Oxford ni u kom slučaju ne ograničava polaznike, to jest ne navodi nikakav zahtev koji oni moraju ispuniti da bi im bilo dozvoljeno ovu obuku da prate, pa iz tog razloga svako ko želi ima pravo da nastavu pohađa.

Prijava je obavezna za svakog pojedinačnog polaznika, a ona može biti izvršena ili u prostorijama bilo koje poslovnice pomenute institucije ili putem telefona, a isto tako je dozvoljena i mogućnost da svako ko to želi prijavu izvrši elektronski, kada je neophodno da na mejl dostavi sve zahtevane podatke. A osim imena i prezimena, potrebno je da svaki zainteresovani navede datum svog rođenja, kao i broj telefona, da bi ga zaposleni u konkretnoj poslovnici blagovremeno kontaktirali i informisali o načinu upisa.

Stvar je u tome da ova institucija predviđa lično prisustvo svakog prijavljenog u trenutku zvaničnog upisa, a svakako će zaposleni u onom predstavništvu, u kome pojedinci izvrše najpre prijavu, njima dati dodatne informacije o datumu kada će biti organizovan zvanični upis, odnosno o dokumentima koja će biti obavezan u tom trenutku svako od njih da dostavi.


Takođe je posebno važno da svaki prijavljeni, odnosno upisani pojedinac bude informisan o tome da specijalizovana obuka i kurs - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja može biti organizovana na jedan od tri načina, odnosno da se može opredeliti između opcije da nastavu pohađa u paru, samostalno ili u grupi. Sledeće sa čime moraju biti upoznati svi prijavljeni jeste da se i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu organizovati ili u okviru bilo koje poslovnice organizatora ili online, a sa bilo koje lokacije. Samim tim što se u ponudi nalaze svi tipovi edukacija, obavezan je apsolutno svaki prijavljeni i da izabere gde će pohađati nastavu, odnosno sa koje lokacije i na koji način.

Moramo predočiti svima, koji su zainteresovani da obuku pohađaju u grupi, da se od njih očekuje na prvom mestu da budu strpljivi, budući da organizator navodi obavezu formiranja grupe kao jedini uslov za početak tog tipa kursa. Jednostavnije govoreći, neophodno je da četiri kandidata najmanje izvrše prijavu, kako bi bila kreirana grupa i da bi mogla nastava da bude organizovana. Inače, prema pravilniku institucije organizatora, u jednoj grupi najviše osmoro ljudi sme da bude prisutno, a takođe je važno naglasiti i to da koordinator za nastavu jedini u tom slučaju ima pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. Zapravo to znači da će on vrlo brzo pošto grupa u toj poslovnici bude zvanično bila oformljena, osmisliti plan nastave, odnosno definisati datum njenog početka, dinamiku i termine održavanja časova, a zatim će informisati sve članove te grupe na propisan način. Posebno je važno da svako od njih ima na umu da se izmene ne smeju vršiti kod edukacije tog tipa, tako da čak i ukoliko polaznici budu zahtevali promenu bilo kog segmenta, to jednostavno ne sme da bude uzeto u obzir, zato što bi to bilo potpuno suprotno aktuelnom pravilniku.

Slobodnija pravila se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne ili individualne edukacije, a jedina i osnovna razlika između njih se odnosi na broj polaznika, s obzirom na to da dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, a samo jedan kandidat individualnu. Inače je vrlo fleksibilan princip organizacije i jednog i drugog tipa obuke, isključivo zato što se polaznicima u tom slučaju dozvoljava da zajedno sa nadležnim licem jede od poslovnica, odnosno sa predavačem usaglasi stavove o načinu organizacije nastave. Prvo će se dogovoriti oko datuma početka ili onog tipa edukacije, koji će pohađati samostalno ili u društvu još jednog polaznika, a zatim će precizirati i kojim tempom će predavanja biti organizovana i u kojim bi to trebalo da bude terminima.

Važno je takođe da napomenemo i to da apsolutno svaki polaznik, koji se odluči da časove pohađa onlajn, naravno to mora učiniti preko ličnog računara, a inače podrazumeva da nastavu ima pravo odakle god želi da prati, sve dok u odabranom prostoru postoji adekvatna internet konekcija. Naravno, mora imati sopstveni računar da bi uopšte mogao časove da pohađa online, a isto tako je vrlo važno da specijalni softver neposredno pre zvaničnog početka odabranog tipa edukacije kandidat samostalno instalira. Biće mu pružena i profesionalna pomoć, uzevši u obzir da IT stručnjake ova institucija u svakoj poslovnici zapošljava, a ako ne bude bio u mogućnosti da samostalno instalira softver, odnosno ako bude imao bilo kakav problem prilikom korišćenja namenskog programa.

Ako nekome ne odgovara na taj način da pohađa nastavu, na raspolaganju mu je klasični kurs i obuka - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, što je ustvari tip edukacije koji se sprovodi u prostorijama brojnih poslovnica pomenute institucije.

Činjenica je da je ova edukacija na prvom mestu namenjena fizičkim licima, ali isto tako moraju svi zainteresovani biti informisani da po njihovom zahtevu može biti organizovana korporativna obuka, to jest nastava koju će isključivo da pohađa tačno određeni broj radnika nekog preduzeća. Sa tim u vezi moramo istaći i informaciju da isključivo u tom slučaju predavanja mogu da budu i na nekoj drugoj lokaciji, to jest u prostorijama kompanije u kojoj su radnici zaposleni, organizovana. Njihovi nadležni će dobiti sve informacije o tome šta konkretni prostor mora sadržati, da bi nastava bez ikakvih smetnji tamo bila održana, te da bi njen kvalitet bio u skladu sa propisima ove institucije. Očekuje se da upravo nadležno lice jedne od poslovnica institucije organizatora i zvanični predstavnik kompanije, koja je za ovu edukaciju zainteresovana precizira sve detalje vezano za organizaciju nastave. Pod tim se prvenstveno misli na definisanje datuma početka i mesta održavanja časova, ali i termina u kojima će biti sprovedeni časovi, odnosno njihov raspored. A sve to će nakon preciznog dogovora biti preneto zaposlenima, odnosno licima koja će pratiti edukaciju.

TESTOVI


Program stručne obuke - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja

Na osnovu programa koji je predviđen za ovu edukaciju, profesori će u toku prvog časa objasniti prisutnima koje su osnove najpre strateškog odlučivanja, a zatim će oni da se potrude vrlo precizno da objasne i šta je to finansijsko, odnosno investiciono planiranje. Predviđeno je da u toku uvodnog predavanja, koji podrazumeva specijalizovani kurs i obuka - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, učestvuju i polaznici, zato što će ono kao i završno biti interaktivno. Naime, nakon što predavači budu tematiku ove edukacije predstavili, odnosno upoznali polaznike sa osnovama i investicionog i finansijskog planiranja, ali i sa osnovama strateškog odlučivanja, oni će moći odmah da pitaju šta im nije jasno. A što se tiče završnog predavanja, ono je takođe osmišljeno kao interaktivno, u smislu da će biti dopušteno kandidatima da sve što nisu razumeli o temama, koje su predavači pre toga predstavili, tada razjasne, odnosno biće im data mogućnost da im upute pitanja u vezi sa time.

Po kom principu funkcioniše takozvana investiciona aktivnost i šta je uopšte tim pojmom označeno je sledeća tema, kojom će se profesori baviti. A na osnovu analize poslovanja određene kompanije mora biti formiran plan investicija, kao i finansijska sredstva koja će biti obezbeđena, odnosno ukupna cena konkretne investicije. Upravo o tome će predavači govoriti, te će predstaviti svaki korak koji mora biti ispoštovan da bi i investiciono planiranje, ali finansijsko bilo izvršeno na najbolji mogući način.

Da bi određeni pravni subjekt bio uspešan u finansijskom smislu, on mora imati adekvatan poslovni plan, odnosno mora naučiti kako se mora postupiti da bi vrednost konkretne imovine vremenom bila uvećana. Postupak kapitalizovanja rashoda kamata će u tom segmentu isto tako da bude obrađen, a vrlo detaljno će prisutni biti u taj postupak upućeni.

Polaznici ove specijalizovane edukacije će naučiti i kako je zvanično definisan poslovni ciklus, odnosno na osnovu kojih parametara se meri njegov učinak, a svakako je predviđeno da profesori objasne na primerima prisutnima i šta bi trebalo da preduzmu da bi poslovni ciklus bio poboljšan, što će svakako uticati i na kvalitet poslovanja samog preduzeća. Zapravo će biti upućeni prisutni i u postupak ubrzanja poslovnog ciklusa, odnosno na uticaj te pojave na poboljšanje finansijskog aspekta poslovanja, uzevši u obzir da je primećeno da upravo ubrzavanje poslovnog ciklusa direktno vodi do smanjenja pritiska koji ima za posledicu dodatno zaduživanje preduzeća.

Po kom principu funkcioniše postupak segmentiranja rezultata će, isto tako da saznaju svi polaznici ove edukacije, a biće upoznati i sa time kako funkcioniše analiza prethodno postignutih poslovnih rezultata i na koji način sve to utiče na bolje investiciono, odnosno finansijsko i strateško odlučivanje i planiranje.

Finansijsko modeliranje i način njegovog funkcionisanja je, takođe tema kojom će se baviti specijalizovani seminar - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, bez obzira da li je u pitanju primena tok postupka na nekoliko različitih investicija u isto vreme ili je u pitanju samo jedna investicija, pa je potrebno pronaći nekoliko različitih rešenja, te odabrati ono koje će dovesti do najboljih rezultata u oblasti finansiranja.

Da bi zaista kandidati mogli da vladaju svim pomenutim postupcima, njima moraju biti ponuđeni odgovarajući primeri iz prakse, a o čemu će svakako da se pobrinuti nadležni predavači. Pored dobrih primera iz prakse, biće im predstavljeni i oni u kojima ima propusta, a sve sa ciljem da polaznici lako shvate koje su to greške koje mogu učiniti u praksi i šta je potrebno da rade, odnosno kako da se ponašaju da bi ih izbegli.

Naravno da će profesori objasniti i koje sve vrste investicija postoje i koje su osnovne razlike između njih, a biće reči i o vrednovanju prihvatljivosti investicije, odnosno o dinamičkim i statičkim metodama, koje u tom slučaju treba da budu primenjene. Takođe će biti reči i o internoj stopi prinosa, zatim o tome kako je zvanično definisana neto sadašnja vrednost, ali i kako se određuje sopstveno učešće u finansiranju, te učešće u eksternom finansiranju.

Koji sve investicioni krediti postoje, ali i kako je najbolje odabrati odgovarajući za konkretnu situaciju, te koja je razlika između horizontalne i vertikalne finansijske analize poslovanja preduzeća su sve teme, koje će obraditi specijalizovana obuka i kurs - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja.

Dobiće informacije polaznici i o tome po kom principu se kreira biznis plan i koje sve elemente on mora sadržati, ali će im biti predočeno i kako se formira projekat. A tom prilikom će saznati šta sve mora investicioni projekat da sadrži, odnosno kako se vrše različiti tipovi analiza, te kako rezultati svih tih analiza utiču na uspešnost budućeg projekta. Pored ostalog, saznaće polaznici ove edukacije zašto je važno izvršiti analizu tržišta, zatim analizu razvojnih mogućnosti i investitora, te po kom principu funkcioniše analiza lokacije, ali i kako se takozvana Racio analiza tom prilikom koristi. Biće reči i o postupku obračuna troškova, tako da će kandidati između ostalog saznati i šta su to fiksni troškovi, te kako su definisani varijabilni troškovi i koji su to relevantni, to jest irelevantni troškovi.

Dobiće informacije i o tome šta se uzima u obzir kada je potrebno da bude izvršena kalkulacija i to perioda u okviru koga će sva uložena sredstva biti vraćena.

Biće govora i o tome šta je finansijski tok, ali i o tome kako je definisan ekonomski tok i novčani, a zatim će polaznici naučiti i po kom principu se definiše finansijsko - tržišna ocena projekta, te će svakako dobiti informacije o tome i šta podrazumeva dinamička ocena jednog projekta i koji se parametri uzimaju u obzir za njeno definisanje.

Gde će biti održan stručni kurs i obuka - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja i kada?

Samim tim što se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, to praktično sve do trenutka, dok kandidat ne odluči kako će pohađati edukaciju, ne može biti ni informisan o tome gde će biti održan specijalizovani seminar - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranjai u kojim terminima. A sve to znači da bi prijavljeni trebalo da izabere između mogućnosti da nastavu prati u grupi, samostalno ili u paru, odnosno između opcija da to učini na klasičan način i preko interneta.

Izuzetno je važno da naglasimo i to da ova obrazovna institucija ima u ponudi i korporativni kurs, a što je onaj tip edukacije, koji se organizuje isključivo za tačno definisani broj zaposlenih u određenom preduzeću. S obzirom na to da je u pitanju tačno definisana ciljna grupa polaznika, a da oni inače nemaju tako mnogo slobodnog vremena, to će biti ispunjen zahtev klijenta vezano za mesto održavanja nastave, ali i u vezi sa svim ostalim segmentima. Naime, pravilo je da se nadležni u instituciji organizatora, odnosno u jednoj od poslovnica moraju dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretnog preduzeća o tome na koji način će radnici pohađati predavanja, kao i o tome gde će predavanja u tom slučaju da budu održana. Jednostavnije rečeno, potrebno je da se oni najpre usaglase oko toga kog datuma će korporativna obuka da počne, zatim i oko toga u kojim terminima će radnici da pohađaju predavanja i naravno o njihovom rasporedu, odnosno o tome u skladu sa kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani. Bitno je da istaknemo i to da samo u slučaju organizacije nastave za zaposlene može biti promenjeno mesto njenog održavanja, a u slučaju da to nadležno lice zainteresovanog preduzeća zahteva. Svakako da tada mora biti adekvatno opremljen odabrani prostor, s tim da se podrazumeva i da će nadležni u zainteresovanoj firmi biti precizno o tome prethodno obavešteni.

Da se sada vratimo na fizička lica, odnosno pojedinačne polaznike koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, te da napomenemo da oni prvo moraju odlučiti gde će pohađati predavanja, a potom i na koji način to žele da učine.

Osim opcije da nastavu pohađaju online i na klasičan način, nudi im se i mogućnost da to učine potpuno samostalno, odnosno kroz individualnu obuku, zatim u paru, u kom slučaju se organizuje poluindividualna edukacija i u grupi, kada je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da predavanjima prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi maksimalno.

Jasno je da se klasičan tip edukacije organizuje na način koji je uobičajen, to jest u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije.

Sledeća opcija koja je dostupna podrazumeva praćenje časova onlajn, a kada kandidat ima pravo da izabere lokaciju sa koje će nastavu pohađati, zato što to čini preko sopstvenog računara. Naravno da je obavezan da obezbedi kompjuter, te da osigura adekvatnu vezu sa internetom u tom prostoru, ali je isto tako u obavezi i da izvrši instalaciju predviđenog softvera. Očekuje se da svako od njih postupak instalacije programa izvrši potpuno samostalno, ali za slučaj da se ne snađe tom prilikom, treba da zna da je dostupna tehnička podrška u svakoj poslovnici, uzevši u obzir da su u timu svake od njih i IT stručnjaci, koji će pomoći polaznicima da otklone svaki problem na koji budu naišli ili za vreme instalacije softvera ili kada odluče predavanja tako da pohađaju.

Pošto budu izabrali gde će nastavu pratiti, odnosno sa kog mesta, polaznici bi trebalo i da izaberu na koji će to način učiniti. Dostupna je mogućnost da nastavu prate samostalno, u grupi ili u paru.

Prilično su jednostavna pravila po kojima se organizuje ili poluindividualna nastava, kada dvoje kandidata treba da pohađaju predavanja ili individualna, koja podrazumeva prisustvo samo jedne osobe. Jednostavnije rečeno, u tom slučaju se dozvoljava svakome od prijavljenih da zajedno sa nadležnim profesorom, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica institucije organizatora definiše kako će specijalizovani kurs i obuka - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja u tom slučaju biti organizovan. Naime, potrebno je da se oni dogovore prvo oko toga kog datuma bi trebalo izabrani tip edukacije da počne, ali i u kojim terminima će kandidati nastavu da pohađaju, te svakako u skladu sa kakvom bi to dinamikom trebalo da bude, odnosno da odluče o tome koliko će ukupno izabrani tip obuke da traje.

Prilikom organizacije nastave u grupi se mnogo rigoroznija pravila primenjuju, a njih isključivo definiše zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu. Međutim, svi koji su zainteresovani da časove na taj način prate moraju znati i to da je neophodno prvo da bude formirana grupa u jednoj od poslovnica, a što znači da je obavezno prijavljivanje četvoro kandidata najmanje. Zapravo ovlašćeni koordinator za nastavu ima pravo da odluči o tome kako će nastava biti organizovana, tek nakon što bude ostvaren taj zahtev, a o čemu će svakako biti informisani svi prijavljeni. Važno je napomenuti da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, već da se očekuje od svakog kandidata da se u potpunosti pridržava svega onoga što ovlašćeni koordinator prethodno bude definisao. Dakle, pošto bude bila kreirana grupa, prijavljeni će dobiti informacije kako o datumu početka grupne obuke, tako isto i o tome u kojim terminima su obavezni da prisustvuju predavanjima, te o tome koliko će nastava ukupno trajati, to jest kakvog dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Koliko će specijalizovani seminar - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja trajati?

Na osnovu pravilnika Obrazovnog centra Akademije Oxford, jedino onda kada se organizuje grupna obuka i kurs - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, kandidati unapred bivaju informisani o tačnom trajanju nastave. Zapravo je to navedeno jer kordinator za nastavu predstavništva pomenute institucije, u kome bude bila kreirana grupa od najmanje četiri člana, odlučuje i o trajanju nastave u grupi, ali i o svemu ostalom.

U principu, 10 časova nastavnog programa će tada biti raspoređeno na 4 sedmice, a sve dodatne informacije o rasporedu časova, kao i o terminima, te o datumu početka edukacije tog tipa će polaznici da dobiju kada grupa u samom predstavništvu bude bila zvanično formirana, to jest kada četvoro kandidata prijavu bude izvršilo.

A u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i individualna nastava, ali i ona koju treba da pohađaju dvoje polaznika, to jest poluindividualna, a pravilnikom je predviđeno da se one na potpuno isti način organizuju. Sa tim u vezi napominjemo da je data sloboda kandidatima u odlučivanju o tome kako će časovi biti organizovani, odnosno kog datuma će početi individualna ili poluindividualna nastava, te koliko će trajati, a o čemu bi oni trebalo da se dogovore direktno sa stručnjakom, koji će je i voditi, kao i sa ovlašćenim licem poslovnice u kojoj su se prijavili, odnosno prethodno izvršili upis.

Kada nadležni u nekoj kompaniji navedu zahtev da bude organizovan korporativni kurs i obuka - kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja, upravo će se oni o dinamici sprovođenja nastavnog fonda koji je programom predviđen dogovarati direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Jednostavnije rečeno, zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća mogu nastavu pohađati i duže i kraće nego fizička lica grupni tip edukacije, zato što isključivo sve zavisi od dogovora koji će nadležni imati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da unapredite poslovanje uz primenu najboljih tehnika u oblasti strateškog odlučivanja, investicionog i finansijskog planiranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje