Kurs i obuka - Kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji

Nadležni u pravnom službama u firmama, koje posluju u IT sektoru se nalaze na prvom mestu definisane ciljne grupe polaznika. Takođe, specijalizovani kurs i obuka - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji omogućuje i svim zainteresovanim za ovu tematiku da steknu adekvatna znanja, te da kvalitet i svog ličnog poslovanja i poslovanja same kompanije u kojoj su zaposleni na taj način unaprede.

Tokom ove edukacije će se profesori potruditi da odgovore na sva pitanja, koja se ove tematike tiču, te da pomognu polaznicima da nauče kako uspešno i potpuno samostalno da izrade ugovor kada to bude bilo potrebno.

Inače, organizator ove obuke ne zahteva od prijavljenih da imaju predznanje o pomenutoj temi, pa tako svaki pojedinac koji smatra da je ta tema zanimljiva, može da izvrši prijavu i da pohađa ovu obuku.


Napominjemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati i za zaposlene u kompanijama, s obzirom na to da je u ponudi i korporativni seminar. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih će nastavu pohađati u tom slučaju, a pravilo je da se način organizacije nastave tom prilikom mora definisati između nadležnih u okviru konkretne kompanije i u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora. U suštini je princip organizacije nastave za zaposlene vrlo jednostavan, zato što oni definišu i datum početka korporativne obuke i termine u kojima će radnici časove da pohađaju, ali i raspored predavanja. Samim tim što odlučuju i o rasporedu predviđenog nastavnog fonda, oni zajedno dogovaraju i koliko će ukupno korporativna obuka da traje. Važno je da se oni oko svega toga usaglase, ali je isto tako potrebno i da preciziraju na kom mestu će da bude održana nastava. Ističemo da jedino korporativni seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji može da bude organizovan na nekoj drugoj lokaciji, to jest u prostorijama kompanije u koji su polaznici zaposleni. Ako to bude bio slučaj, biće neophodno da nadležno lice te firme obezbedi prostor koji je u skladu sa propisima opremljen, a da bi bio očuvan kvalitet edukacije. Radnici tog preduzeća, koji bi trebalo predavanja da pohađaju će da budu propisno informisani o svim tim detaljima na vreme i u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije.

Od pojedinačnih polaznika, to jest od fizičkih lica koja su zainteresovana za praćenje ove obuke se zahteva da prvo izvrše prijavu, a posle toga da se prema pravilima navedene institucije i u pišu.

U toku cele kalendarske godine je omogućen upis zainteresovanih, a svaki kandidat pojedinačno bira na koji način će prijavu da izvrši. Otvorena je mogućnost da zahtevane podatke zainteresovano lice pošalje ili elektronski, odnosno na mejl adresu ili da ih izdiktira zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije lično, odnosno putem telefona. Potrebno je da tom prilikom navede ime i prezime, kao i datum svog rođenja, te naravno da ostavi i broj telefona zarad daljeg kontakta.

TESTOVI


Kada budu u skladu sa pravilima izvršili prijavu, kandidati imaju obavezu i da se upišu. Isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog će biti izvršen upis, a neophodno je i da tačno definisana dokumenta svako od njih tom prilikom dostavi, o čemu će svakako dobiti na vreme precizne informacije.

A nakon što budu izvršili i prijavu i upis prema aktuelnim pravilima, kandidati će biti u obavezi i da izaberu između nekoliko opcija, koje se nalaze u ponudi konkretne institucije.

Radi se o tome da specijalizovana obuka i kurs - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji može da bude organizovana na nekoliko načina, tako da će svaki kandidat pojedinačno izabrati kako će nastavu pohađati.

Osim mogućnosti da edukacija bude organizovana za grupu polaznika, dostupna je i mogućnost da zainteresovani časove pohađaju u okviru poluindividualne ili individualne nastave. Sva tri tipa edukacije mogu da budu organizovana i na klasičan način i onlajn, tako da će polaznici odabrati koji vid edukacije im najviše odgovara od ponuđenih.

Definisano je pravilnikom konkretne obrazovne institucije da nastavu u grupi treba da pohađa između četvoro i osmoro ljudi. Takođe je određeno i da jedno lice treba da pristupi individualnoj, a da će dvoje njih u isto vreme pohađati poluindividualnu nastavu.

Sve to naravno ne znači da je jedina razlika između njih vezana za broj polaznika, ali to zapravo jeste primarna razlika. Postoje i odstupanja u načinu organizacije obuke, a sa čime će svakako polaznici da budu upoznati.

Oni kandidati koji odluče da nastavu pohađaju sasvim samostalno bi trebalo da znaju i da imaju naročito veliku slobodu u odlučivanju o tome kako će predavanja da budu organizovana. Naime, njihovo je pravo da u dogovoru sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice institucije organizatora preciziraju na koji način će časovi da budu organizovani. Svakako to podrazumeva da će se profesor, koordinator za nastavu i jedan polaznik dogovoriti najpre oko toga kog datuma bi trebalo individualna obuka da počne. Zatim će zajedno definisati i u kojim će terminima časovi da budu održani i na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen programom.

U principu se sve to isto primenjuje i kada je u pitanju stručni seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji, koji se organizuje za dvoje kandidata. Naime, poluindividualna nastava će biti održana baš onako, kako budu definisali koordinator te poslovnice, predavač i dvoje polaznika.

Ali zato kada neko odluči časove da pohađa u formi grupne edukacije, automatski prihvata sve ono što ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora bude odredilo. Svakako kandidati moraju znati i to da najpre mora biti formirana grupa u toj poslovnici, kako bi uopšte bio ostvaren uslov za početak takve vrste edukacije. A uzevši u obzir da od četvoro do osmoro ljudi treba da bude prisutno tom prilikom, jasno je zbog čega je organizator izneo zahtev da najpre njih četvoro minimum moraju u tom predstavništvu da izvrše zvaničnu prijavu. Posle toga će upravo koordinator za nastavu definisati najpre datum početka edukacije, a zatim i termine održavanja časova, odnosno kakvom će dinamikom biti predavanja raspoređena, što nije podložno promenama. Vrlo je važno da svaki prijavljeni kandidat ima na umu da ono što koordinator za nastavu tom prilikom bude odredio ne može po zahtevu niti jednog polaznika da bude izmenjeno.

Prema pravilniku pomenute institucije, individualna, grupna i poluindividualna nastava će biti organizovane ili na klasičan način ili online, a što sve isključivo opet zavisi od odluke svakog pojedinačnog polaznika. U suštini je najbitnije da u trenutku upisa svaki kandidat jasno navede koji tip edukacije od ponuđenih želi da pohađa. Tek u skladu sa time će i dobiti precizne informacije o načinu organizacije časova.

U okviru prostorija svakog predstavništva navedene obrazovne institucije će biti organizovan kurs i obuka - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji na klasičan način. Neophodno je da svaki polaznik, koji je zainteresovan nastavu po tom principu da prati, bude u dogovorenim terminima prisutan.

Takođe postoji mogućnost i da polaznici nastavu pohađaju online, što znači da će svako od njih moći i da lično izabere gde će boraviti dok predavanja bude pohađao. Naime, nastava će u tom slučaju da bude organizovana preko računara, tako da svaki kandidat ima obavezu da ga poseduje ukoliko želi predavanja na taj način da pohađa. Specijalnu vrstu softvera će biti u obavezi samostalno na taj kompjuter da instalira, jer tako nalažu pravila konkretne institucije. Inače u svakoj poslovnici postoji i IT sektor, tako da kandidati mogu tim stručnjacima da se obrate ukoliko imaju bilo kakav problem tokom praćenja nastave onlajn ili u toku postupka instaliranja programa. Stabilna internet konekcija mora da postoji na lokaciji, u okviru koji je polaznik bude odlučio da boravi dok predavanja bude pohađao, jer je to naročito značajno za kvalitet edukacije tog tipa.

Plan i program stručnog kursa - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji

Neophodno je da polaznici prvo budu upoznati sa pojmom IT industrije, tako da bi trebalo stručni kurs i obuka - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industrijiupravo od toga i da počne. Biće predstavljene kompanije koje posluju u toj oblasti i osnovne karakteristike njihovog načina poslovanja.

Odmah posle toga će profesori da objasne i zbog čega je važno da svaka takva kompanija bude u toku sa novostima u oblasti prava, te kako se ta usklađenost odražava i na ostvarivanje zacrtanih poslovnih ciljeva i uopšteno na njeno poslovanje.

No, ne moraju samo kompanije, koje posluju u okviru IT sektora i zaposleni u njima, da znaju kako bi trebalo da budu kreirani specijalni ugovori sa IT stručnjacima, već i oni koji imaju bilo kakvog dodira sa njima, a bez obzira u kojoj oblasti posluju. Baš zato jeste važno da takve firme budu maksimalno zaštićene od onih vrsta zloupotreba, koje se najčešće u praksi javljaju.

A pre nego što bude predstavljen detaljno primer ugovora, koji se smatra pravno validnim, svi prisutni će biti upoznati sa brojnim zloupotrebama koje su primećene u tom segmentu. Prema nastavnom planu i programu je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji u tom segmentu ponudi i adekvatne primere iz prakse polaznicima. Podrazumeva se da će profesori prvo ponuditi primere, a zatim i ukazati prisutnima na to šta je trebalo izmeniti u konkretnom ugovoru, da do takve zloupotrebe uopšte ne bi došlo.

Naravno da će profesori zatim prikazati primer ugovora o angažovanju IT stručnjaka. A tom prilikom će akcenat biti stavljen na onu klauzulu, koja je vezana za zabranu konkurencije i zaštitu poverljivosti. Biće objašnjeno prisutnima i kako bi trebalo da funkcioniše otkrivanje informacija prema tom ugovoru, odnosno kako bi trebalo da se konkretno pravno lice u tom segmentu zaštiti.

Sa pojmom intelektualne svojine u oblasti IT industrije će, svakako polaznici da budu u precizno upoznati. Saznaće tom prilikom i kako bi trebalo da funkcioniše zaštita intelektualne svojine u praksi.

S obzirom na to da pojedini IT stručnjaci praktikuju da rade samostalno, odnosno da budu angažovani od kuće, to podrazumeva da sa njima mora biti sklopljena specifična vrsta ugovora. A upravo on će biti predstavljen polaznicima ove specijalizovane edukacije i to vrlo detaljno.

Rad na zajedničkim projektima je još jedna vrsta radnog angažovanja IT stručnjaka, tako da je predviđeno da specijalizovani seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji obradi i tu temu vrlo detaljno.

Koje su to specifičnosti angažovanja programmera i ostalih stručnjaka za stalno, odnosno na zajedničkim projektima i za samostalan rad su najvažnije teme koje će biti predstavljene polaznicima ove edukacije. A izuzev sa njima, kandidati će biti upoznati i sa angažovanjem tih stručnjaka za stranog naručioca. Naravno da će profesori predstaviti i ugovore, koji bi trebalo da bude primenjeni u tom slučaju. Posebno će ukazati svakom polazniku ove edukacije i na to koje su specifičnosti takvog radnog angažovanja, te kako bi trebalo ispoštovati zakon tom prilikom.

Uzevši u obzir da će detaljno biti predstavljene sve vrste ugovora, koje najčešće nalaze primenu u sektoru IT industrije, to će biti sprovedena i vežba posle toga. Naime, predavači će dati prisutnima sve smernice, odnosno informacije o tome ko bi trebalo da bude angažovan i po kom principu. A nakon toga će kandidati biti u obavezi da kreiraju ugovor i to uz maksimalno poštovanje svih smernica koje su pre toga dobili od predavača. A posle toga će oni svi diskutovati o urađenim zadacima, te će jedni drugima ukazivati na greške koje su napravili, a kako bi ih u svom budućem radu izbegli.

Samim tim što je predviđeno da završno predavanje ovog kursa bude sprovedeno u formi interaktivnog, to bi trebalo da svi polaznici tom prilikom učestvuju u diskusiji o obrađenim temama. Na taj način će razjasniti sve ono što možda nisu razumeli i biti u prilici da potpuno samostalno kreiraju ugovor o angažovanju IT stručnjaka, a bez obzira na koji način će on posao obavljati i za kog naručioca.

Kada i gde će biti održan specijalizovani seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji?

Termini u kojima bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji zavise isključivo od toga da li kandidat želi nastavu da pohađa u formi individualne, grupne ili poluindividualne.

A lokacija održavanja časova takođe zavisi od odabira svakog pojedinačnog polaznika, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave i onlajn i na uobičajeni način.

Dakle, jasno je da pomenuta obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za praćenje ove specijalizovane edukacije, a na koji način će pohađati časove, svaki kandidat odlučuje za sebe i to prilikom zvaničnog upisa.

Svi oni polaznici koji odluče da nastavu pohađaju u grupi na prvom mesto moraju da imaju strpljenja. Radi se o tome da edukacija tog tipa ne počinje sve do momenta, dok ne bude ostvaren osnovni zahtev, odnosno dok grupa od minimalnog broja članova ne bude formirana. Uzevši u obzir da između četvoro i osmoro ljudi u tom slučaju treba predavanja da pohađaju, zahteva se da najmanje četvoro njih prijavu izvrše. Tek kada grupa bude bila formirana, koordinator za nastavu će imati pravo da odluči o tome kako će predavanja da budu organizovana. Bitno je da prvo definiše datum početka nastave u grupi, te da posle toga odluči i o detaljima vezano za termine održavanja časova i njihov raspored. Svakako je trajanje grupnog seminara određeno za sve poslovnice pre toga, tako da će polaznici o tome da budu obavešteni na vreme. Aktuelnim pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno da ni u kom slučaju ne smeju biti uzeti u obzir zahtevi polaznika u vezi sa izmenama onoga što koordinator za nastavu bude definisao, što znači da će svaki kandidat na vreme i sa tim informacijama da bude upoznat.

Prijavljeni kandidati mogu izabrati i da specijalizovani seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji pohađaju u formi poluindividualne ili individualne nastave. Jedna osoba bi trebalo da pohađa individualnu edukaciju, te dvoje kandidata treba da pristupe poluindividualnoj nastavi. Ipak, to je i jedina razlika između tih vrsta edukacija, a koje su poznate po vrlo fleksibilnim pravilima organizacije. Stvar je u tome da bi koordinator za nastavu u izabranoj poslovnici trebalo tom prilikom da zajedno sa profesorom, koji će konkretni ti edukacije da vodi i sa dvoje polaznika ili samo sa jednim trebalo da se dogovori oko svih detalja vezano za organizaciju nastave. Najpre će precizirati datum početka bilo poluindividualne edukacije, bilo individualne, a posle toga će precizno definisati i termine održavanja časova, ali isto tako i njihov raspored. Jednostavno rečeno, to znači da će oni zajedno odlučiti o tome koliko bi jedan ili drugi tip nastave trebalo da traje.

Za sva tri navedena tipa edukacije važi pravilo da mogu biti održane na dva načina, što znači da svaki kandidat bira hoće li predavanja pohađati na klasičan način ili će to da učini putem online edukacije.

Na preko 20 lokacija širom naše zemlje pomenuta obrazovna institucija ima poslovnice, a upravo se u okviru njih organizuje nastava na klasičan način. A na osnovu toga za koji tip obuke se kandidat bude odlučio će biti definisani i termini održavanja časova, tako da će svaki polaznik pojedinačno o terminima i o svim ostalim detaljima da bude na vreme informisan.

Praktično govoreći sa bilo kog mesta može biti praćen stručni kurs i obuka - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji online, uzevši u obzir da preko računara u tom slučaju polaznik predavanja treba da pohađa. Istakli bismo i to da kandidat u tom slučaju ima obavezu da obezbedi kompjuter odgovarajućih performansi, zatim da u okviru izabranog prostora osigura stabilnu vezu sa internetom i naravno da namenski softver instalira pre početka odabranog tipa nastave. Moramo napomenuti i to da sam proces instaliranja softvera ne spada u naročito kompleksne, te je iz tog razloga i naveden zahtev da on pokuša samostalno to da učini na vreme. Naravno da ako ne bude uspeo u potpunosti pravilno da instalira konkretni program, ima pravo da kontaktira članove tima za tehničku podršku, a koji će zahtevu svakog klijenta maksimalno izaći u susret. Isto tako te stručnjake mogu kontaktirati i polaznici, koji eventualno budu naišli na neki problem ili nejasnoću dok budu pohađali predavanja po tom principu.

U okviru svakog predstavništva navedene institucije može biti organizovan i korporativni kurs. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću će u tom slučaju da pohađaju stručni seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji. Naročito je važno da nadležna lica u tom preduzeću iznesu sve svoje zahteve predstavniku institucije organizatora, jer će se upravo oni i dogovarati o načinu sprovođenja časova za zaposlene. U principu bi trebalo da se usaglase ne samo o terminima održavanja časova i o datumu početka korporativne obuke, nego isto tako i o rasporedu predavanja i o tome na kojoj će lokaciji taj broj zaposlenih nastavu da pohađaju. Ipak, da ne bi bilo zabune, naglašavamo da navedena institucija isključivo tom prilikom dozvoljava vršenje izmena u tom segmentu, ali samo ako svi propisani uslovi budu zadovoljeni. Reč je o tome da nadležno lice dotične kompanije mora obezbediti prostor, čije karakteristike odgovaraju tačno propisanim zahtevima, jer je posebno važno da nastava i u tom slučaju bude organizovana prema pravilima. Naravno da će polaznici, odnosno zaposleni u toj kompaniji koji bi trebalo korporativni kurs da pohađaju, dobiti sve neophodne informacije o prethodno definisanim detaljima.

Koliko je predviđeno da traje stručna obuka i kurs - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji?

Informacije o tome na koji način će biti raspoređeno predviđenih 12 časova nastavnog fonda, odnosno o tome koliko će ukupno trajati stručni kurs i obuka - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji će biti prilikom upisa prijavljenim kandidatima na raspolaganju.

Međutim, oni moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u paru, u grupi i individualno, te da svaka od njih podrazumeva drugačiji način organizacije, pa samim tim i trajanje edukacije može biti različito.

Nastavni fond koji je predviđen programom ove edukacije uključuje ukupno 14 časova.

A kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika, taj broj časova će biti raspoređen na jedan mesec.

Trebalo bi da svaki kandidat dobije informacije o rasporedu predavanja naknadno, odnosno pošto u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije bude formirana grupa od minimum 4 člana, jet upravo tako nalažu pravila institucije organizatora. Posle toga koordinator za nastavu definiše i raspored časova i tačne termine njihovog održavanja, te svakako datum početka edukacije te vrste.

Za individualnu i poluindividualnu nastavu važe nešto drugačija pravila, tako da njihovo trajanje može biti različito u odnosu na grupni tip edukacije. Stvar je u tome da bi jedan ili dvoje polaznika trebalo tom prilikom da definišu zajedno sa nadležnim licem konkretnog predstavništva, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom kako bi trebalo da predviđeni nastavni fond u tom slučaju bude raspoređen. Samim tim što će odlučiti i o dinamici sprovođenja časova, oni će se usaglasiti i oko toga koliko će ukupno trajati stručni seminar - kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji, a kada bi nastavu trebalo da pohađa jedan ili dvoje kandidata.

A ukoliko se javi potreba da bude organizovan korporativni kurs, pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da nadležno lice konkretnog preduzeća treba da definiše sa predstavnikom navedene obrazovne institucije po kom principu će časovi da budu organizovani. Pored toga što će precizirati raspored predavanja, a oni će se svakako usaglasiti i oko toga gde će biti održana nastava za zaposlene u toj kompaniji, zatim u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i na taj način će precizirati i trajanje konkretnog tipa kursa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da uspešno kreirate ugovore u IT industriji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje