Kurs i obuka - Kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje

Značajnu korist od pohađanja ove stručne edukacije na prvom mestu mogu imati svi koji su zaposleni na menadžerskim pozicijama, a bez obzira čime primarno da se bavi kompanija u kojoj su angažovani. Sem njih, poželjno je da se sa tematikom ovog kursa upoznaju i vlasnici preduzeća, ali i finansijski direktori, te sva ona lica koja imaju dodira sa finansijama u kompanijama, to jest koja primarno uzimaju učešće u planrianju budžeta i kontroli finansija.

Svi koji su zainteresovani da se sa konretnom tematikom upoznaju, a ne spadaju u ove grupe, takođe imaju pravo da pristupe praćenju ovog stručnog kursa, uzevši u obzir da nije naveden nikakav obavezujući zahtev za polaznike. Zato i ističemo da svi koji ovu temu vide interesantnom, imaju pravo da se prijave i upišu, kako bi pohađali nastavu na jedan od dostupnih načina.

A pre nego što se pojedinačni polaznici informišu o načinu organizacije časova, moraće i da u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrše zvanično prijavljivanje. A nakon što to učine, saznaće i da specijalizovani seminar - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje može da bude organizovan na više načina, pa je iz tog razloga navedeno da oni moraju izabrati kako im odgovara da pristupe predavanjima i na kojoj žele lokaciji tom prilikom da borave.


U okviru svake od preko 35 poslovnica mogu lično da izvrše prijavljivanje, ali i putem telefona u toku radnog vremena. Još postoji opcija i da prijavljivanje bude izvršeno elektronski, kada je neophodno da svako zainteresovano lice na zvaničnu mejl adresu pošalje osnovne informacije o sebi, a u koje izuzev prezimena i imena kandidata, spada i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona.

Pravilnikom je definisan i postupak upisa, koji neizostavno mora da bude izvršen uz lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata. Važno je i da tom prilikom svako od njih dostavi zahtevanu dokumentaciju, a pre toga će dobiti precizne informacije od nadležnih o tome koja dokumenta spadaju u obavezna za upisivanje.

Na raspolaganju je fizičkim licima mogućnost da nastavu pohađaju u paru, zatim da to učine u okviru grupne ili individualne. A u sva tri slučaja imaju opciju da predavanja pohađaju prema klasičnom principu, kao i putem interneta.

TESTOVI


Moraju znati svi koje interesuje individualna obuka i kurs - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje da će tom prilikom dobiti značajnu slobodu u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Da ne bude zabune, kandidat će tada biti u obavezi da direktno sa koordinatorom za nastavu predstavništva ove obrazovne institucije, u kome je izvršio prijavljivanje i upis, ali i sa profesorom koji će individualni tip nastave voditi, odredi kog datuma će edukacija početi. Isto tako će oni zajedno da definišu i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu održana, ali i kakvom dinamikom će celokupni nastavni fond da bude organizovan, što znači da će posredno odlučiti i o trajanju nastave.

Inače se u ponudi ove obrazovne institucije, kada su u pitanju fizička lica, nalazi i takozvana nastava u paru. Dvoje kandidata pristupaju poluindividualnoj edukaciji i što se tiče njene organizacije, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualna nastava. Dakle, dvoje polaznika sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu treba da preciziraju sve detalje u vezi sa organizacijom časova.

Sledeće što moraju imati na umu svi kandidati jeste da je ponudom obuhvaćen i specijalizovani kurs i obuka - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje za grupu kandidata. Najmanje četvoro njih, a najviše osmoro treba da pohađaju predavanja u tom slučaju. S obzirom na to da je od strane institucije organizatora broj polaznika precizno određen, iznet je i zahtev da minimalan broj njih moraju prijavu izvršiti u konkretnoj poslovnici, jer će na taj način biti ostvaren zahtev za formiranjem grupe, a što je uslov za organizaciju nastave tog tipa. Posle toga će ovlašćeno lice definisati sve detalje u vezi sa organizacijom, poput datuma početka, termina održavanja časova i njihovog rasporeda, s tim da je informacija o trajanju nastave u grupi dostupna ranije, to jest u momentu prijavljivanja. Nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena bilo kog segmenta kod nastave u grupi i sa tim će biti svaki polaznik na vreme upoznat.

Odlučiće pojedinačni polaznici i o tome da li im odgovara da dolaze direktno u prostorije poslovnice i pohađaju predavanja na klasičan način ili će se opredeliti za formu takozvanog učenja na daljinu.

Ukoliko se odluče za drugu varijantu, moraju obezbediti računar sa odgovarajućim karakteristikama na prvom mestu, a zatim i u toku svakog predavanja stabilnu internet vezu. Sem toga, biće u obavezi i da izvrše instalaciju tačno određene vrste softvera, preko koga će i pohađati časove u tom slučaju. Obezbeđena je tehnička podrška svakom kandidatu, koji za tim bude imao potrebu u bilo kom trenutku.

Pored mogućnosti da ovu edukaciju pohađaju fizička lica, nudi se i mogućnost da bude organizovan korporativni seminar - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje. Zaposleni u određenom preduzeću tada treba da prate predavanja, a njihovi nadležni će se se nadležnima u okviru određenog predstavništva institucije organizatora dogovoriti o načinu sprovođenja časova i o tome na kojoj će lokaciji oni da budu održani. Radi se o tome da samo kada je reč o korporativnoj nastavi, može doći do promene u vezi sa mestom održavanja, jer tada časovi mogu biti sprovedeni i u okviru namenskih prostorija samog preduzeća. Vrlo je važno da te prostorije budu opremljene onako kako predviđaju pravila institucije organizatora, a sa čime će svakako nadležni u okviru dotične firme da budu detaljno i na vreme upoznati. Posle toga će se usaglasiti sa predstavnikom institucije organizatora i o ostalim detaljima, a primarno se misli na datum početka korporativne obuke, potom na termine u kojima će zaposleni časove da pohađaju i na njihov raspored, pa će tako definisati i ukupno trajanje nastave tog tipa. Biće informisani radnici te kompanije o svim ovim detaljima naknadno, a uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije.

Nastavni program stručnog seminara - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje

Sa osnovama postulatima koji bi trebalo da budu primenjeni u upravljanju kompanijama različite strukture i veličine će da bude svaki polaznik na samom početku ove specijalizovane edukacije upoznat. Podrazumeva se da će stručna obuka i kurs - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje staviti akcenat upravo na predstavljanje osnovnih pravila upravljanja sa ova dva aspekta.

Trebalo bi i da u tom segmentu profesor ponudi dobre i loše primere iz prakse, te da uključi i prisutne u diskusiju o toj temi, kako bi im bilo objašnjeno sve što nisu u potpunosti dobro razumeli.

Zašto je važno da nauče i pravilno upravljati obrtnim kapitalom i kako u praksi treba da na najbolji mogući način funkcioniše upravljanje kako zalihama, tako i kupcima i dobavlajčima. Upravo to su, isto tako teme koje će biti obrađene tokom ove stručne edukacije detaljno.

Naučiće polaznici i zbog čega je obrtni kapitaj značajan za poslovanje određene firme i kako on utiče i na njenu likvidnost, ali i na profitabilnost. Na osnovu ponuđenih, kako dobrih, tako i loših primera iz prakse, će svakome od prisutnih biti pružena mogućnost da uvidi razliku i da shvati kako sve to u praksi treba da funkcioniše što bolje.

Profesor će posle toga objasniti prisutnima i šta su takozvani racio brojevi i na koji način oni imaju veze sa obrtnim kapitalom.

Svako ko bude pratio ovu eduakciju će biti u prilici i da nauči na koji način bi trebalo da funkcioniše u praksi upravljanje neto obrtnim kapitalom da bi se moglo smatrati uspešnim. Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje prisutnima ponuditi i primere iz prakse.

A pošto polaznici budu shvatili kako funkcioniše strateško upravljanje neto obrtnim kapitalom, biće im objašnjeno na koji način bi trebalo da u praksi bude primenjeno operativno upravljanje i o čemu bi sve rtebalo tom prilikom posebno voditi računa.

Upoznaće se prisutni, pored ostalog i sa postupkom organizovanja toka novca, potom sa budžetiranjem i primenom različitih alata i tehnika, koje imaju za cilj poboljšanje i strateškog, ali i operativnog upravljanja, sa krajnjim ciljem koji je usmeren na poboljšanje poslovanja celokupnog preduzeća.

U kojim terminima će biti organizovana stručna obuka i kurs - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje i na kojoj lokaciji?

Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice, koje želi da pohađa ovu edukaciju dobije neophodne informacije o načinu njene organizacije.

Naime, u trenutku kada bude vršio prijavljivanje svaki kandidati će saznati da specijalizovani seminar - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje može biti organizovan kroz poluindividualnu, grupnu i individualnu nastavu, a online ili prema klasičnom principu. Iz tog razloga se i zahteva da svako od njih izabere kako će predavanja pohađati i na kojoj lokaciji.

Nastava u grupi je ona, koja podrazumeva najstrožije definisana pravila, a predavanja tada između četvoro ljudi minimalno i osmoro maksimalno treba da pohađaju. Od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford je naveden zahtev koji mora biti ispunjen da bi edukacija te vrste mogla da bude organizovana. Naime, 4 osobe minimalno moraju prijavu izvršiti u konkretnom predstavništvu te obrazovne institucije, da bi bio ispunjen osnovni zahtev i da bi nastava mogla da bude organizovana na taj način. Jedina informacija koj je polaznicima ranije dostupna jeste ona, koja je vezana za trajanje nastave u grupi, a kasnije dobijaju i sve ostale. Pošto četiri osobe budu izvršile prijavljivanje i navele da žele nastavu na taj način da prate, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva će precizirati termine održavanja predavanja, kao i njihov raspored i datum početka edukacije, a zatim će informisati sve prijavljene o tome. Posebno će biti napomenuto da se izmene kod nastave u grupi po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju.

Takođe je dostupna i opcija za nastava bude organizovana za samo jedno lice, kada se sprovodi takozvana individualna. Kandidat će u tom slučaju imati pravo da precizira sa predtavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa predavače kako će edukacija da bude održana. Pored toga što će se oni usaglasiti oko datuma početka individualne edukacije, odlučiće zajedno i o terminima u kojima će biti sprovedena predavanja. A sem toga, potrebno je i da se usaglase oko toga koliko će ukupno da traje individualni kurs i obuka - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje, to jest da preciziraju kako će ukupan broj časova u nastavnom programu da bude raspoređen.

Moramo istaći i to da je ponudom obuhvaćena i poluindividualnu edukacija, kada dvoje polaznika predavanja treba da pohađaju. Potpuno ista će pravila organizacije biti primenjena tada, kao kada jedno lice pristupa časovima, s tim što je potrebno da se dvoje njih usaglase sa predstavnicima institucije organizatora oko svih detalja.

Online nastava je specifična u tom smislu što se zahteva da kandidat preko sopstvenom računara prati predavanja na daljinu. Uz računar odgovarajućih performansi, dužan je i da za sve vreme trajanja edukacije obezbedi stabilnu vezu sa internetom i softver, preko koga će predavanja biti organizovana. Prethodno će svaki polaznik dobiti informaciju o tome kako je potrebno da instalira namenski program, a po potrebi može kontaktirati i članove sektora za pružanje IT podrške, koji inače u apsolutno svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije postoji.

Nastava može biti organizovana i prema klasičnom principu. A u tom slučaju je predviđeno da obuka i kurs - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje bude održana u prostorijama one poslovnice institucije organizatora, u kojoj polaznik bude izvršio prijavu u skladu sa pravilima. A s obzirom na to da se predstavništva te institucije nalaze na mnogobrojnim lokacijama, verujemo da će lako svaki kandidati koji odluči tako predavanja da pohađa, pronaći i poslovnicu koja mu je najbliža.

Izuzetno je važno da napomenemo i to da sa tematikom ove edukacije mogu da se upoznaju i zaposleni u kompanijama, jer je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje. A tada je neophodno da vlasnik dotičnog preduzeća iznese zahtev za organizacijom nastave tog tipa, te da se usaglasi sa nadležnima u konkretnom predstavništvu oko načina organizacije časova. Ne samo da će se oni dogovoriti o datumu početka edukacije za zaposlene, odnosno o tome u kojim će terminima biti časovi organizovani i kada će, uopšteno govoreći seminar da počne, nego će morati da preciziraju i na kojoj lokaciji će predavanja da budu održana. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da isključivo kada je u pitanju korporativna nastava, navedena obrazovna institucija dozvoljava odstupanja, odnosno organizaciju nastave u prostorijama same kompanije. Vrlo je važno da u tom slučaju nadležni obezbede optimalne uslove za rad, odnosno da ponude organizaciju nastave u adekvatnom prostoru sa svom potrebnom opremom.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje?

Svakom fizičkom licu, koje želi da se upozna sa temom ove edukacije je na raspolaganju opcija da nastavu pohađa u formi poluindividualne, individualne ili grupne. A samim tim što postoji toliko opcija u ponudi, organizacija nastave je donekle drugačija.

Važno je napomenuti da samo kada je u pitanju specijalizovani seminar - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje namenjen grupi polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford će ranije da navede koliko će nastava u tom slučaju da traje. Ali ako polaznik odluči časove da pohađa ili kroz individualnu ili kroz poluindividualnu nastavu, onda će biti primenjen drugačiji princip organizacije.

Dakle, u nastavnom fondu se nalazi 8 časova ukupno. Predviđeno je u slučaju organizacije nastave u grupi da će ona trajati 5 dana ukupno.

S obzirom na to da su vrlo stroga pravila organizacije nastave za grupu polaznika, to je naveden zahtev i da prvo mora biti formirana grupa i to od četiri člana najmanje, da bi nadležni definisali datum početka nastave i termine, odnosno raspored predavanja.

Prilikom organizacije nastave u paru ili individualne bi trebalo da se svaki polaznik usaglasi sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu i predavačem koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje u tom slučaju. Naravno da bi trebalo da se dogovore i oko ostalih detalja, a primarno se misli na datum početka nastave i na termine, u kojima bi trebalo da budu u navedenom slučaju organizovana predavanja.

Ostalo nam je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija može da ostvari zahtev klijenata, koji žele zaposlenima u svojoj kompaniji da omoguće praćenje ove edukacije. Važno je da se oni međusobno dogovore najpre o mestu održavanja nastave za taj broj zaposlenih, a zatim i o svim ostalim detaljima. A pod tim se misli na datum početka nastave, kao i na termine održavanja časova i naravno da se misli i na raspored, šta će dovesti do toga da se dogovore i oko trajanja korporativne nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da uz poboljšanje strateškog i operativnog upravljanja poboljšate poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje