Kurs i obuka - Kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima

Na prvom mestu direktorima kompanija, a zatim i svima koji su u firmama zaposleni na nadležnim pozicijama je namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima.

Uopšteno govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford kao zvanični organizator ove edukacije ne zahteva nikakvo predznanje od polaznika, pa samim tim svako ko želi da pohađa ovu edukaciju to može da učini, a ako pre toga izvrši zvaničnu prijavu.

Svakog radnog dana zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu u skladu sa pravilima direktno u poslovnici institucije organizatora ili putem telefona. Naravno da postoji mogućnost i elektronskog prijavljivanja, u kom slučaju se zahteva da osnovne podatke o sebi svaki kandidat pošalje na mejl adresu. A to znači da je on u obavezi da navede tom prilikom svoje ime i prezime, potom broj telefona za kontakt i datum rođenja.


Pravilo je da svaki prijavljeni kandidat lično mora prisustvovati upisu, a svakako će dobiti neophodne informacije od nadležnih u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Tom prilikom je bitno i da dostavi dokumentaciju koja je neophodna, a i o tome će biti precizno i na vreme informisan od strane nadležnih.

Da bi neko mogao da bude informisan o mestu i vremenu održavanja ove specijalizovane edukacije, mora da navede kako želi časove da pohađa.

Jednostavno rečeno, nastava se organizuje na klasičan način i online, s tim da stručni seminar - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima može biti održan u formi grupne, individualne ili poluindividualne nastave. Samim tim što se u ponudi svi ti tipovi edukacija nalaze, jasno je zbog čega kandidati moraju da odluče i na koji način će predavanja pohađati, ali i na kojoj lokaciji.

TESTOVI


Napominjemo da je najstrožiji princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u grupi, a prvenstveno zato što isključivo nadležno lice predstavništva institucije organizatora odlučuje o tome kako će nastava biti organizovana. Pravila su striktna definisana, te je predviđeno da nakon kreiranja grupe od najmanje četiri člana u toj poslovnici nadležno lice odlučuje o tome kako će časovi biti sprovedeni. Preciznije govoreći, koordinator za nastavu je u obavezi da definiše kog datuma će grupna obuka početi, kao i da odredi u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno kakav će raspored tada biti primenjivan. Bitno je da svi prijavljeni znaju da mora grupa od minimalnog broja članova najpre da bude formirana, tako da nastava tog tipa ne može početi odmah pošto oni izvrše prijavu. A da bi kvalitet edukacije ostao na visokom nivou, predviđeno je da maksimalno osmoro kandidata treba časove u tom slučaju da pohađaju. Apsolutno sve ono što koordinator za nastavu bude odredio ne sme da bude promenjeno, pa čak i ako neki kandidat to bude zahtevao.

Postoji mogućnost da zainteresovani nastavu pohađaju u društvu još jedne osobe ili potpuno samostalno, uzevši u obzir da se ova edukacija organizuje i u okviru poluindividualne, odnosno individualne. Prisutan je potpuno isti princip organizacije, a on je u suštini vrlo fleksibilan. Svaki polaznik će se tada direktno sa nadležnim licem u konkretnoj poslovnici organizatora, odnosno sa predavančem dogovoriti oko svega vezano za sprovođenje nastave. Ne samo da će precizirati datum početka bilo poluindividualne i individualne edukacije, nego je predviđeno i da se usaglasi oko rasporeda časova, te oko toga u kojim terminima će oni biti održani.

Kako individualna, tako isto i grupna i poluindividualna obuka i kurs - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima mogu biti organizovane online i na klasičan način. Samim tim je neophodno da svaki prijavljeni kandidat izabere i gde će pohađati predavanja.

Svako ko se opredeli da nastavu prati online treba da koristi sopstveni računar tom prilikom, a podrazumeva se da će samostalno odabrati lokaciju na kojoj će boraviti. Bitno je da tamo postoji stabilna veza sa internetom, te da on koristi sopstveni računar. Sem toga, obaveza je svakog zainteresovanog za praćenje nastave na taj način da instalira softver, preko koga će pratiti predavanja. Sve informacije o postupku instalacije programa će biti dostupne svakom pojedinačnom polazniku, kao i pomoć IT stručnjaka, ukoliko budu naišli na bilo kakvu poteškoću tom prilikom.

Postoji mogućnost i da zainteresovani nastavu pohađaju na klasičan način, odnosno u poslovnicama pomenute institucije.

Predviđeno je i da bude organizovan korporativni kurs ako to neko bude zahtevao. U tom slučaju će tačno definisani broj zaposlenih u nekoj kompaniji pratiti predavanja. Pravilnikom je predviđeno da se nastava tog tipa uvek organizuje onako kako to najviše odgovara klijentu. Naime, u tom slučaju bi trebalo da se nadležno lice u okviru konkretne kompanije o svim detaljima dogovori sa predstavnikom institucije organizatora. Pored toga što će oni definisati datum početka korporativne obuke, neophodno je i da se usaglase oko termina održavanja časova, te oko rasporeda. Bitno je napomenuti i to da ovaj tip edukacije može biti organizovan i u okviru same kompanije, čiji zaposleni bi trebalo nastavu da pohađaju. Tada se zahteva od klijenta da obezbedi sve uslove za rad,a da bi edukacija bila održana u skladu sa pravilima. Polaznici će biti obavešteni detaljno i o mesto održavanja korporativne obuke i o datumu početka nastave, odnosno o svemu što su prethodno pomenuta lica definisala.

Kojim temama se stručni kurs i obuka - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima bavi?

Postoje različiti načini prezentovanja poslovanja firmi, a upravo njima će se baviti specijalizovana obuka i kurs - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima. Svakako će profesori akcenat staviti na prezentovanje konkretne kompanije u okviru web pregledača.

U principu, Google je najpoznatiji pretraživač, te je iz tog razloga i vrlo važno da na visokoj poziciji određeni web sadržaj u okviru tog pretraživača i bude pozicioniran.

Naravno da se postavlja pitanje na koji način je to moguće postići i u kom vremenskom periodu. A upravo odgovore na ta pitanja će nastojati da daju što preciznije profesori tokom ove specijalizovane edukacije.

Podrazumeva se da vlasnici konkretnih kompanija moraju prvo da definišu koji je njihov osnovni cilj. Precizno govoreći, oni moraju da odluče da li žele da dopru do što većeg broja potencijalnih klijenata ili jednostavno žele da njihova web prezentacija bude što bolje vidljiva na različitim pretraživačima. A u skladu sa tim će moći i da definišu marketinšku strategiju.

Ranije je bilo poželjno da sadržaj na web sajtu bude dobro optimizovan, odnosno da sadrži sve one reči koje su tražene u polju pretrage. Upravo to je dovodilo i do bolje pozicioniranosti same web prezentacije na celom internetu, odnosno u okviru brojnih pretraživača, što je pomagalo vlasnicima kompanija da za njih čuje mnogo više ljudi.

Trebalo bi napomenuti i to da će specijalizovani seminar - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima da se bavi i Google oglasima, odnosno njihovim pravilnim postavljanjem. Takođe će polaznici dobiti informacije i o tome da li je to isplativ vid reklamiranja ili ne.

Svakako da na bolju pozicioniranost konkretnog veb sajta ima uticaja i prisustvo na društvenim mrežama. Zato će biti posebno napomenuto polaznicima da bi svakako trebalo otvoriti nalog na društvenim mrežama Instagram i Facebook, a ne treba zaobići ni otvaranje naloga na LinkedIn - u, kao i YouTube kanala.

Nije dovoljno samo da određeni sadržaj bude dobro pozicioniran na brojnim pretraživačima, već je vrlo važno pratiti i analitičke podatke. Naime, predviđeno je programom prema kome se organizuje stručni kurs i obuka - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima da polaznicima bude objašnjeno i na koji način bi trebalo da koriste alat Google analitike. Šta iz svega toga mogu saznati i kako će to uticati na poboljšanje pozicioniranosti konkretnog web sadržaja, a samim tim i celokupnog preduzeća će naravno saznati svi polaznici pomenute obuke.

Profesori će im predstaviti i različite primere, koji će pokazati zbog čega je dobro poštovati pravila optimizovanja sadržaja za web pregledače i na koji način bi to trebalo u praksi učiniti.

Bilo koje pitanje da neki polaznik ove specijalizovane obuke ima, slobodan je da ga postavi predavačima i to primarno za vreme završnog predavanja. Naravno da će priliku za rešavanje različitih nedoumica u vezi sa konkretnom tematikom on imati i pred kraj svakog predavanja.

Kada se održava obuka i kurs - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima i na kojoj lokaciji?

U vezi sa informacijama koji interesuju sve polaznike ove specijalizovane edukacije obavezni samo da napomenemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom prijavljenom da izabere na koji način će pohađati stručni seminar - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima. A sve to bi trebalo da učini prilikom upisa, kada će dobiti dodatne informacije i o terminima održavanja časova i o lokaciji.

Pravilo je da se nastava organizuje u poslovnicama ove institucije, a kada se primenjuje klasičan način. U terminima koji su usklađeni sa tipom edukacije, koji odluči da pohađa, polaznik je u obavezi da bude prisutan u prostorijama predstavništva u konkretnom gradu.

Postoji i druga mogućnost, a kada se nastava organizuje online. Ustvari to podrazumeva da preko sopstvenog kompjutera kandidat pohađa predavanja. A na njega će neposredno pre početka on morati da instalira specijalni softver, kako bi mogao bez ikakvih smetnji da pohađa časove. Potrebno je da stabilna internet konekcija postoji na lokaciji, na kojoj kandidat ima nameru da boravi dok pohađa predavanja. Inače, postupak instalacije softvera nije naročito komplikovan, te iz tog razloga se i očekuje da svaki polaznik kroz celokupan proces može samostalno da prođe. Međutim, ako u bilo kom trenutku tokom procesa instalacije programa ili praćenja edukacije dođe do nekog zastoja ili problema, trebalo bi da kontaktira članove IT sektora poslovnice organizatora u kojoj je prijavu i upis izvršio.

Važno je naglasiti i to da se kako online, tako i klasična edukacija mogu pohađati samostalno, u grupi ili u paru. A od svakog prijavljenog se očekuje da izabere između individualne, grupne i poluindividualne nastava, a kako bi dobio informacije o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima da bude organizovan.

Naša je obaveza da naglasimo da grupni tip edukacije ne može početi dok jedini uslov za to ne bude bio ostvaren u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Naime, grupa od četvoro kandidata najmanje prvo mora tu da bude formirana, a organizator dozvoljava da najviše osmoro kandidata u tom slučaju prate predavanja. Svakako sa tim u vezi moramo naglasiti i to da ovlašćeni koordinator za nastavu jedini ima pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. Dakle, posle formiranja grupe od najmanjeg broja članova, on donosi zvaničnu odluku o datumu početka nastave. Zatim takođe definiše i termine u kojima će biti organizovana predavanja, kao i raspored časova. Prijavljeni kandidati će biti informisani o svemu tome na propisani način, te se zahteva da se maksimalno pridržavaju onoga što ovlašćeni koordinator za nastavu bude odlučio. Naime, radi se o tome da je grupni tip obuke takav da se ne dozvoljava vršenje izmena, a ukoliko to neko od njih bude zahtevao.

Pomenuli bismo i to da je ponudom obuhvaćena i individualna edukacija, kada samo jedan kandidat pohađa časove. Potrebno je da se upravo on lično sa koordinatorom za nastavu i sa onim stručnjakom koji će individualni tip obuke da vodi, usaglasi oko način organizacije. Jednostavno govoreći, oni će precizirati datum početka individualne obuke, a potom će se usaglasiti i oko termina u kojima će časovi da budu održani, te svakako oko njihovog rasporeda. A sve to posredno dovodi do toga da će oni zajedno odlučiti o tome koliko će ukupno trajati individualna obuka i kurs - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima.

Kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, nastavi prisustvuje dvoje kandidata u isto vreme. Princip po kome se ona organizuje je potpuno isti kao i kod individualne nastave, te se podrazumeva da će se polaznici sa pomenutim stručnjacima o načinu organizacije tom prilikom dogovoriti.

Kako tematika ove obuke može da bude interesantna i radnicima različitih preduzeća, to je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs. Nastava se u tom slučaju organizuje onako kako budu odlučili direktor te firme, to jest njen ovlašćeni predstavnik i lice koje je u konkretnoj poslovnici institucije organizatora za to zaduženo. Najpre će se usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke, a posle će definisati i dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana, kao i termine u kojima će radnici pohađati časove. Razlika u odnosu na edukaciju namenjenu fizičkim licima jeste u tome što organizator dozvoljava da zaposleni časovima pristupaju i u okviru svog preduzeća. Ipak, da bi bila dozvoljena izmena mesta održavanja korporativnog kursa, potrebno je da klijent sve uslove koji su zakonom propisani i sa kojima će on biti upoznat, u potpunosti ispuni.

Koliko će specijalizovani seminar - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima da traje?

Prema precizno određenom nastavnom programu je definisano da stručni kurs i obuka - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima treba da traje ukupno jedan mesec. Konkretna informacija isključivo važi za nastavu, koju pohađa grupa polaznika, to jest od četvoro do njih osmoro najviše.

U programu za ovu edukaciju se nalazi 16 časova. A tačan raspored predavanja će kandidati dobiti nakon što ovlašćeni koordinator za nastavu u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford to bude definisao.

S obzirom na to da je naveden uslov da grupa od četvoro kandidata najmanje bude formirana, to pomenuti stručnjak sve do tada ne može da definiše ni raspored časova, ni termine, a ni datum početka.

Međutim, kada pojedinac odluči da ovu obuku pohađa ili sa još jednim polaznikom ili sasvim samostalno, primenjuju se pravila koja su potpuno drugačija. Samim tim što polaznici tada sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u samom predstavništvu institucije organizatora, definišu sve, pa i raspored časova, to nije moguće unapred navesti koliko će ukupno trajati poluindividualna obuka i kurs - kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima ili individualna nastava.

Najjednostavnije rečeno, korporativni tip edukacije, kada nastavu pohađaju zaposleni u nekom preduzeću može, takođe da traje kraće nego nastava u grupi za pojedinačne polaznike, ali i duže. Stvar je u tome da ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća treba zajedno sa ovlašćenim licem institucije organizatora da se usaglasi oko rasporeda predavanja. Takođe je važno da oni zajedno usaglase stavove i o datumu početka korporativnog seminara, ali o terminima u kojima će radnici te kompanije časove da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da vaša kompanija postane vidljivija na Google i drugim pretraživačima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje