Kurs i obuka - Kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom i na kom mestu

Ko god zbog prirode svog posla ili jednostavno zbog ličnog interesovanja ima potrebu da se upozna sa temom ove specijalizovane edukacije, može se prijaviti za njeno pohađanje kad god to poželi.

Napominjemo da se u toku cele kalendarske godine organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom i to širom Srbije, odnosno u brojnim gradovima u kojima posluje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Prijava može biti izvršena ili direktno u predstavništvu ove institucije ili putem telefona, a zainteresovani mogu zahtevane podatke da pošalju i na mejl adresu. Od njih se očekuje da navedu kako ime i prezime, tako isto i broj telefona, odnosno datum rođenja.


Zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije će vrlo brzo nakon toga kontaktirati svakog prijavljenog kandidata, te će ga informisati o detaljima koji su vezani za sam postupak upisa. Naime, od njih se zahteva da budu prisutni u samoj poslovnici, te da svu neophodnu dokumentaciju tom prilikom dostave.

A što se tiče organizacije nastave, ponuđeno je nekoliko opcija, a svaki kandidat bi trebalo da izabere upravo onu, koja mu po karakteristikama najviše odgovara. Ističemo da izuzev mogućnosti da časove pohađaju na klasičan način, kandidati mogu izabrati i onlajn seminar - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom, a oba tipa edukacije mogu biti organizovana u okviru poluindividualne, individualne ili grupne.

Ako se opredele da nastavu pohađaju na klasičan način, kandidati su u obavezi da u prethodno dogovorenom terminima budu prisutni u odabranoj poslovnici pomenute institucije.

TESTOVI


Online nastava je specifična u tom smislu što se polaznicima omogućuje da časove pohađaju, praktično rečeno odakle god žele, a ako imaju sopstveni računar i stabilnu internet konekciju u tom prostoru. Podrazumeva se da će im biti dostupna i pomoć IT stručnjaka, koje ova institucija isto zapošljava, kako prilikom instalacije softvera, tako isto i kada budu pohađali predavanja preko interneta.

Već smo pomenuli da za oba tipa edukacij važi pravilo da mogu biti organizovana u okviru grupne, individualne ili nastave u paru, pa se i očekuje da svaki prijavljeni izabere između ponuđenih opcija.

Iako postoje razlike i u principu organizacije, svakako je osnovna ona koja je vezana za broj polaznika. U jednoj grupi ih može biti najviše osmoro, a najmanje četvoro, dok samo jedno lice pohađa individualnu, a poluindividualni kurs i obuka - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom se organizuje za dvoje kandidata u isto vreme.

Vrlo su precizno definisana pravila, prema kojima se organizuje nastava u grupi, jer u tom slučaju ovlašćeni predstavnik institucije organizatora definiše i datum početka obuke i dinamiku održavanja časova, ali i termine. Naravno da mora biti oformljena grupa prvo, odnosno 4 osobe minimum u toj poslovnici moraju da izvrše prijavu. Ističemo i to da se izmene prema zahtevu polaznika ne smeju vršiti kod tog tipa nastave, već svako od njih mora u potpunosti prihvatiti ono što ovlašćeni predstavnik institucije organizatora prethodno bude definisao.

Bitno je istaći i to da se individualna i poluindividualnu edukacija organizuju na potpuno isti način, te da se tada zainteresovanima omogućuje da zajedno sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definišu kako će nastava biti organizovana. Naime, oni će se usaglasiti oko tačnog datuma izabranog tipa edukacije, zatim oko toga u kojim terminima će polaznici pohađati časove i oko njihovog tačnog rasporeda.

Za određeni broj zaposlenih u bilo kojoj kompaniji može biti organizovana korporativna obuka, a o svim detaljima vezano za sprovođenje nastave će se usaglasiti predstavnik te firme i ovlašćeno lice institucije organizatora. Trebalo bi da se oni dogovore najpre oko tačnog datuma početka, zatim oko toga da li će radnici časove pohađati onlajn, u poslovnici organizatora ili u svojoj kompaniji, jer je to dozvoljeno kod korporativnog kursa. Takođe je bitno i da definišu termine održavanja časova, odnosno trajanje nastave, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana.

Kojim temama se bavi stručna obuka i kurs - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom?

Prvenstveno će se polaznici ove edukacije upoznati sa pravilnikom o sadržini dokumentacije, koju je potrebno podneti ukoliko neko zahteva izdavanje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz otpada. Takođe će stručni kurs i obuka - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom da se fokusira i na sve izmene tog pravilnika, ali i na specijalnu vrstu pravilnika, koji se odnosi na obrazac zahteva za izdavanje dozvole kako za tretman, tako isto i za skladištenje otpada (neopasnog i opasnog), odnosno njegovo ponovno korišćenje i naravno odlaganje u skladu sa zakonskim pravilima.

U toku uvodnog predavanja će biti predočeno uopšteno svaki od pomenutih pravilnika, a profesori će vrlo detaljno uputiti prisutne i u to koja dokumentacija mora biti pripremljena, odnosno kako bi trebalo da bude popunjena, te na koji način zaista neko može da dođe do validne dozvole. Isto tako će biti govora i o tome kojim institucijama se ta dokumentacija mora predati i na koji način, odnosno u kom roku.

Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom će biti predstavljen, isto tako prisutnima, a profesori će objasniti i na koji način se on popunjava, te koje se greške često mogu tada dogoditi i kako da njih kandidati izbegnu.

Naravno da će na primerima predavači objasniti prisutnima kako se svaki od dokumenata mora popuniti, a posebno će stručni seminar - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom obratiti pažnju na greške koje se javljaju u praksi. Sve to podrazumeva da će prvo predavači popuniti sva polja u zahtevu, a zatim će prisutni imati zadatak da to isto učine. Nakon toga će biti pregledan svaki urađeni zadatak, kako bi bilo utvrđeno da li je kandidat načinio grešku, te da bi odmah shvatio i na koji način bi trebalo da je ispravi.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu edukaciju, a u kom slučaju određeni broj radnika nekog preduzeća treba da pohađaju predavanja, to njima može biti olakšan praktični deo. Naime, u tom slučaju primeri iz prakse mogu biti vezani isključivo za poslovanje njihove matične firme, a svakako je potrebno da se nadležno lice u kompaniji klijenta o tome dogovori sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Trebalo bi da nakon završene edukacije svaki kandidat stekne sasvim dovoljno znanja da može u svojoj firmi samostalno da pripremi svu neophodnu dokumentaciju, te da podnese sve zahteve koji su propisani zakonom, a kako bi određena kompanija dobila zvanično dozvolu za upravljanje opasnim ili neopasnim otpadom.

U kojim terminima se održava kurs i obuka - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom i na kom mestu?

U skladu sa tim da li kandidat odabere da specijalizovani seminar - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom pohađa u grupi, individualno ili u paru će biti definisano i u kojim tačno terminima će časovi biti organizovani.

Isto tako i mesto pohađanja nastave bira svaki kandidat pojedinačno, a u ponudi je klasičan princip i nastava koja se preko interneta može pratiti, odnosno onlajn.

Potrebno je da u zakazanim terminima dolazi u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford svaki polaznik, koji se opredeli da časove pohađa na klasičan način.

Sa druge strane, nastavu online polaznici mogu pratiti sa različitih lokacija, jer to čine preko računara. Naravno da moraju imati sopstveni kompjuter i na njega treba prethodno da instaliraju namenski softver. Da bi bez ikakvih smetnji mogli časove da prate po tom principu, kandidati bi trebalo u odabranom prostoru da imaju i što bolju vezu sa internetom. Sve dodatne informacije kako o postupku instalacije softvera, tako isto i o pristupanju časovima onlajn će im biti na raspolaganju kad god je to potrebno, zato što tim za tehničku podršku postoji u okviru svake poslovnice pomenute institucije u našoj zemlji.

Da se vratimo na princip organizacije nastave, te da napomenemo da grupna obuka i kurs - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom podrazumeva učešće od četvoro do osmoro ljudi, a termine održavanja nastave, datum početka i dinamiku isključivo određuje organizator. Potrebno je da se četiri osobe minimum prijave u jednoj od poslovnica navedene institucije, kako bi bila kreirana grupa od najmanjeg broja članova i da bi taj tip edukacije mogao uopšte i da bude organizovan. Obavezni su svi kandidati da se pridržavaju onoga što organizator tom prilikom bude definisao, jer se promene niti jednog segmenta ne dozvoljavaju.

A ako se neko opredeli da časove pohađa u sklopu individualne nastave, on bi trebalo da se sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovori kada će časovi početi, u kojim terminima će biti održavani i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Potpuno isti se princip primenjuje i kada polaznici odluče da pohađaju poluindividualni tip edukacije, s tim što se razlikuje broj polaznika, jer dvoje kandidata tada treba da prate predavanja.

Nakon svega navedenog, moramo napomenuti i to da je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom. S obzirom na to da isključivo radnici zaposleni u nekoj kompaniji tada treba da pohađaju predavanja, njihovi nadležni bi trebalo da se sa organizatorom dogovore oko načina sprovođenja časova. Bitno je da definišu kako datum početka korporativne nastave, tako isto i termine u kojima će predavanja biti organizovana i da definišu njihov raspored, odnosno to prema kakvoj dinamici će časovi biti organizovani. Ono što je važno da znaju svi klijenti, koji su zainteresovani za korporativnu obuku, jeste da je to jedini tip nastave gde je dopušteno da bude izmenjeno mesto njenog održavanja. Naime, u slučaju da klijent to zahteva, a da u njegovoj kompaniji postoje propisani uslovi za rad, kurs može biti organizovan i na toj lokaciji, što će znatno olakšati polaznicima praćenje časova.

Koliko bi trebalo da stručni seminar - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom traje?

Ukupno bi trebalo 10 sati da traje specijalizovana obuka i kurs - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom, a to na koliko dana će nastava biti raspoređena zavisi isključivo od odabira svakog pojedinačnog polaznika vezano za tip edukacije koji će pohađati.

U skladu sa pravilnikom, grupna nastava će trajati ukupno 4 dana, s tim što će datum početka biti definisan nakon ostvarenja osnovnog zahteva, odnosno pošto se u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford bude zvanično grupa od najmanje četiri člana oformila.

U zavisnosti od dogovora, koji će imati jedan ili dvoje polaznika sa profesorom, odnosno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora se definiše koliko će trajati individualna, ali i nastava u paru, okarakterisana kao poluindividualna.

Potrebno je napomenuti i to da je ponudom ove institucije obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom, a predviđenih 10 sati nastave će biti raspoređeno na onoliko dana, koliko zajedno budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u okviru kompanije, čiji radnici bi trebalo časovima da prisustvuju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako do dozvole za propisno upravljanje otpadom i na kom mestu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje