Kurs i obuka - Kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća

Na prvom mestu menadžerima IT odeljenja, a zatim i uopšteno svima koji su na višim pozicijama zaposleni je specijalizovani seminar - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća namenjen. Naravno da nastavi može da pristupi i apsolutno svaki pojedinac, koji smatra da će imati koristi od tematike kojom se ova obuka bavi, jer ne mora ama baš nikakvo predznanje u vezi sa pomenutom temom da ima.

Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje tokom cele godine i to kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u preduzećima, a kojom prilikom će biti održana takozvana korporativna obuka.

Najpre je potrebno da nadležno lice zainteresovane firme, odnosno direktor ili vlasnik te kompanije iznese zahtev nadležnima u jednoj od poslovnica pomenute obrazovno instituciji o tome da određeni broj zaposlenih pohađa časove. Upravo bi trebalo klijent i organizator zajedno da definišu kako će korporativni kurs da bude održan, a u smislu da treba da se usaglase kako oko datuma početka nastave za radnike te kompanije, tako i oko svih ostalih detalja. Najpre se misli na detalje u vezi sa terminima održavanja časova i dinamike, odnosno rasporeda predavanja. A kada se usaglase oko toga, potrebno je i da definišu gde će da bude nastava za taj broj zaposlenih organizovana. Zapravo je reč o tome da smo u obavezi da naglasimo informaciju da samo kada je u pitanju korporativna nastava, dozvoljava se izmena u vezi sa lokacijom sprovođenja časova. Jednostavno rečeno, ako u okviru samog predstavništva te institucije postoji prostor, koji ima propisane karakteristike, nastava će biti na tom mestu i organizovana. Podrazumeva se da mora postojati zahtev nadležnih u okviru dotičnog preduzeća u vezi sa promenom lokacije održavanja nastave, te se i očekuje da klijenti ispoštuju u potpunosti sve što je vezano za opremljenost samog prostora.


A prethodno će svako od njih da dobije jasne smernice o detaljima, koji moraju da budu dostupni u određenom prostoru, jer kvalitet edukacije neizostavno mora biti na zahtevanom nivou. Inače je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije da se klijent direktno sa nadležnim licem u okviru bilo koje poslovnice mora dogovoriti o načinu organizacije časova, odnosno o mestu na kome će određeni broj radnika predavanja da pohađaju. A tom prilikom je potrebno da se oni usaglase i oko termina u kojima će biti časovi održani, zatim oko datuma početka korporativnog kursa i svakako oko rasporeda predavanja. Isto tako će oni biti u obavezi i da definišu na koji način bi trebalo da budu raspoređeni časovi predviđeni zvaničnim nastavnim programom, pa će automatski da preciziraju i koliko bi ukupno trebalo da nastava za zaposlene traje.

Važno je da svako fizičko lice ima na umu da specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća može biti organizovana kako u formi grupne i individualne nastave, isto tako i za dvoje polaznika u isto vreme, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna edukacija. Takođe je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da i grupna i individualna i poluindividualna edukacija mogu biti održane kako prema klasičnom principu, tako isto i online.

Baš iz tog razloga se zahteva da svaki pojedinačni polaznik izabere upravo prilikom zvaničnog upisa na koji način će nastavu pohađati i gde će to učiniti.

TESTOVI


Grupna nastava je specifična u tom smislu što isključivo ovlašćeno lice jedne od poslovnica navedene institucije odlučuje o načinu organizacije časova. Da pojednostavimo, koordinator za nastavu bi trebalo da precizira u tom slučaju kako datum početka grupnog seminara, tako i termine u kojima će časovi da budu organizovani i naravno raspored predavanja. Ali s obzirom na to da je tačno određeno koliko ljudi treba nastavi u tom slučaju da prisustvuje, te da u jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, jasno je zbog čega najpre mora dovoljno njih da bude prijavljeno, to jest neizostavno grupa od minimalnog broja članova mora i da bude formirana. A onog momenta kada četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile, dužan je koordinator za nastavu da sve prethodno pomenuto odredi. Naknadno će članovi te grupe da dobiju sve informacije o načinu organizacije časova, a naročito će biti napomenuto da se njihovi zahtevi vezano za izmenu bilo kog segmenta ne smeju prihvatiti u tom slučaju. Naime, potrebno je da ispoštuje svaki prijavljeni apsolutno sve ono što ovlašćeno lice tog predstavništva prethodno bude definisalo.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada je u pitanju nastava namenjena jednoj osobi, odnosno takozvana individualna. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da je visok nivo slobode dat baš svakom kandidatu, te iz tog razloga on ima pravo da definiše kako će časovi biti organizovani i to direktno sa nadležnim licem u izabranom predstavništvu i sa profesorom. Jednostavnije rečeno, jedan kandidat bi tada trebalo da sa koordinatorom za nastavu u tom predstavništvu i sa onim profesorom, koji će i da vodi individualni seminar - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća sve detalje u vezi sa načinom održavanja časova precizira. Pored toga što će se usaglasiti oko tačnog datuma početka nastave u tom slučaju, oni bi zajedno trebalo i da preciziraju kakvim tempom će predavanja da budu organizovana. Obavezni su i da se usaglase oko toga u kojim će terminima taj kandidat časove da pohađa, a svakako zahvaljujući činjenici da odlučuju i o dinamici sprovođenja časova, oni donose odluku i o trajanju individualne nastave.

Potpuno isti princip se primenjuje i kada je u pitanju nastava u paru, opasno kada dvoje kandidata žele u isto vreme predavanja da pohađaju. Baš zato je i naglašeno da poluindividualna obuka može biti organizovana upravo onako kako polaznicima odgovara, jer će se oni sa profesorom i sa koordinatom za nastavu dogovarati oko svih neophodnih detalja.

Onog momenta kada se opredele između sve tri navedene opcije, prijavljeni bi trebalo i da odaberu hoće li časove pohađati prema klasičnom principu ili će to da učine online. Upravo na osnovu toga za koju opciju od ponuđenih se odluče će i zavisiti koje obaveze imaju.

Moramo napomenuti da svako ko odluči nastavu da pohađa prema klasičnom principu ima jedino obavezu da bude prisutan u izabranoj poslovnici navedene institucije, a u prethodno dogovorenom terminu. Bitno je da bude informisan o detaljima vezano za organizaciju nastave, a sve u skladu sa time i da li se opredeli za individualnu, poluindividualnu ili grupnu.

Takođe moramo naglasiti i to da pomenuta obrazovna institucija na brojnim lokacijama širom naše zemlje posluje, što znači da bi svaki zainteresovani kandidat trebalo da pronađe poslovnicu koja se nalazi u njegovom gradu ili koja mu je fizički najbliža, te da u okviru nje nastavu pohađa prema klasičnom principu.

Naravno da je dostupna i opcija, koja podrazumeva da će stručni kurs i obuka - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća biti organizovan onlajn, odnosno da će polaznik nastavi pristupati preko računara. Vrlo je važno napomenuti da on mora imati sopstveni računar, te da taj uređaj neizostavno mora da ima odgovarajuće karakteristike. Svakako da će nadležni u izabranom predstavništvu institucije organizatora da detaljno informišu svakog polaznika i o tome kako funkcioniše postupak instalacije namenskog programa, a preko koga će biti u prilici predavanja da pohađa. Naravno da je očekivano i da to samostalno učini svaki pojedinačni kandidat, ali će mu biti na raspolaganju i adekvatna pomoć stručnjaka. Radi se o tome da IT sektor, odnosno odeljenje zaduženo za produženje tehničke podrške funkcioniše u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije. A po potrebi se zaposlenima u tom sektoru mogu obratiti svi kandidati, koji budu imali bilo kakvu nedoumicu ili pitanje dok pokušavaju da instaliraju program, odnosno dok nastavu budu pratili putem računara. Još je naročito važno da informišemo i sve zainteresovane o tome da oni moraju da obezbede optimalne uslovi za rad. A pod tim se misli prvenstveno na stabilnu vezu sa internetom, koja mora da postoji na izabranoj lokaciji, na kojoj polaznik bude odlučio tokom praćenja nastave po tom principu da boravi.

Nastavni program stručnog seminara - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća

Moraju biti ispoštovano svi koraci da bi upravljanje projektima u standardnim uslovima, ali i u okviru IT sektora neke kompanije zaista funkcionisalo besprekorno. A upravo sa svim tim koracima će specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća da upozna svakog pojedinačnog kandidata.

Međutim, da bi polaznici što bolje shvatili tematiku ove edukacije i da bi je kasnije samostalno u svom poslovanju primenjivali, njima će predavači pokazati brojne primere iz prakse.

Ali da bi na najbolji mogući način pomogli polaznicima da saznaju kako bi trebalo da upravljaju projektima u ITit sektoru, profesori će im pokazati kako dobre primere, tako i one koji su puni grešaka. Upravo će fokus biti stavljen na primere u kojima su načinjeni propusti, te će predavači tražiti od prisutnih da ukažu na te propuste. Ali to neće biti dovoljno, jer će biti neophodno i da na osnovu stečenih znanja tokom ove edukacije, kao i prethodnog iskustva oni objasne šta je potrebno učiniti da bi konkretni projekat ipak bio sproveden, odnosno na koji način bi trebalo postojeće greške u njemu ispraviti.

Saznaće prisutni i šta je sve potrebno da učine kako bi određeni projekat zaživeo, odnosno bio uspešno sproveden.

Važna je informacija i da se korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća nalazi u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. A samim tim što tada određeni broj zaposlenih u okviru neke firme treba nastavu da pohađaju, to njihovim zahtevima mogu maksimalno da budu prilagođeni čak i primeri iz prakse. Naime, radi se o tome da vlasnik zainteresovanog preduzeća ili nadležno lice treba i da iznese zahtev za izmenom primera, a ukoliko to smatra potrebnim. Podrazumeva se da će profesori maksimalno da se potrude i taj zahtev klijenata da ostvare, te je neophodno da prvo o tome bude obavešteni. Zatim je potrebno i da svakom predavaču upravo klijent u odabiru primera, koji su vezani za poslovanje te kompanije pomogne što je moguće bolje. A samim tim što će zaposleni u tom preduzeću imati priliku da na osnovu, praktično govoreći ličnih, odnosno primera koji su vezani za tu kompaniju, nauče po kom principu funkcioniše upravljanje projektima u tom sektoru, to se i očekuje da će svi oni mnogo lakše, odnosno brže konkretnu tematiku shvatiti.

Isto tako je očekivano i da svako ko završi korporativni ili standardni seminar - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća, treba da stekne dovoljno znanja, tako da može bez ikakvih problema samostalno i da kreira projekat u navedenom sektoru i da njime sa uspehom upravlja.

Apsolutno bilo koju nejasnoću da ima pojedinačni polaznik u vezi sa bilo kojom temom, kojom se bavila specijalizovana obuka, pitanja može postaviti profesoru tokom završnog predavanja. Upravo će taj čas da bude primarno interaktivan, te se iz tog razloga i očekuje da svaki kandidat pripremi pitanja koja ima za profesora, a kako bi sve ono što mu možda nije bilo jasno od pređenog gradiva on odmah razrešio.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će da bude sproveden stručni kurs i obuka - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća?

Kada prilikom zvaničnog upisa fizičko lice, odnosno pojedinačni polaznik bude, između svih opcija, koje Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi odabrao koja mu tom prilikom najviše odgovara, saznaće i na kojoj lokaciji će biti organizovana obuka i kurs - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća i u kojim terminima.

Da pojednostavimo, grupna, poluindividualna i individualna nastava mogu da budu organizovane kako na klasičan način, tako i onlajn, što automatski podrazumeva da svako od njih bira i na koji način će nastava da bude organizovana i na kom mestu.

Pojedinačni kandidat koji izabere da časove pohađa u okviru grupne nastave mora na prvom mestu da bude spreman na činjenicu da je neophodno grupa od četiri kandidata najmanje da bude oformljena u toj poslovnici, a kako bi specijalizovani seminar - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća mogao na taj način da bude organizovan. Inače najviše osmoro ljudi sme prisustvovati nastavi u tom slučaju, a formiranje grupe je uslovljeno prijavljivanjem četvoro kandidata najmanje. Ovlašćeni koordinator za nastavu posle toga pristupa definisanju svih detalja, jer je to njegova obaveza. Naime, nakon što zvanično bude oformljena grupa od minimum 4 člana, pomenuto lice treba da odluči kog datuma će nastava početi na prvom mestu. A zatim će precizirati i u kojim terminima će da budu organizovani časovi i prema kakvom principu će da bude raspoređen nastavni fond, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će da budu sprovedena predavanja. Za svakog kandidata u tom slučaju je naročito značajan podatak da se promene kod nastave tog tipa ne dozvoljavaju, jer je tako pravilnikom pomenute institucije definisano. Jednostavnije rečeno, to znači da nakon što ovlašćeni koordinator bude sve to precizirao i obavestio polaznike, neće biti prihvaćeni njihovi zahtevi vezano za bilo kakvu promenu. Očekuje se da svaki pojedinačni kandidat ispoštuje u potpunosti sve ono što kordinator za nastavu tog predstavništva bude odredio.

Naravno da fizičko lice može odlučiti i nastavu da pohađa samostalno, to jest u društvu još jedne osobe, jer se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i individualna, odnosno poluindividualna. A pravila njihove organizacije su takva da se daje u principu visok nivo slobode svakom pojedinačnom polazniku, odnosno da on može učestvovati u donošenju odluke u vezi sa načinom organizacije časova. Upravo će svaki polaznik samostalno ili sa još jednim kandidatom biti u obavezi da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom navedene institucije, odnosno sa koordinatorom za nastavu i predavačem, koji je nadležan, precizira kako će da budu organizovana predavanja. Zapravo je neophodno da se oni prvo dogovore oko toga kog datuma će da počne poluindividualna ili individualna nastava, te da posle toga definišu i u kojim terminima će da budu održani časovi, odnosno kakvom dinamikom. A uzevši u obzir da oni zajedno treba da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to podrazumeva automatski da će definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje bilo individualni kurs i obuka - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća, bilo poluindividualna, odnosno takozvana nastava u paru.

Potrebno je da svaki kandidat odluči i da li želi izabrani tip edukacije da pohađa online ili na uobičajen način, jer su i te dve opcije u ponudi konkretne obrazovne institucije.

U slučaju da polaznik odluči časove da pohađa onlajn, potrebno je da koristi lični kompjuter tom prilikom, a kako bi mogao da pohađa predavanja prema takvom principu. Vrlo je važno da taj uređaj ima odgovarajuće performanse, te će naravno svaki pojedinačni polaznik da dobije informacije i o karakteristikama konkretnog računara. Nastava se u tom slučaju organizuje preko specijalnog programa, pa je neophodno da njega svaki pojedinačni kandidat blagovremeno instalira na odabrani kompjuter. Stabilna internet konekcija mora da postoji na onom mestu, na kome će kandidat da boravi dok predavanja online bude pohađao. Celokupan postupak instalacije programa ne bi mogao baš da se svrsta u zahtevne postupke, pa je zato i potrebno da svaki polaznik u tom slučaju pristupi instalaciji programa samostalno, a u skladu sa smernicama koje će pre toga dobiti od nadležnih u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Međutim, čak i ako polaznik ne bude mogao u potpunosti pravilno da instalira konkretni softver, odnosno ako na bilo kakav problem bude tada naišao, slobodan je da kontaktira nadležne u samoj poslovnice institucije organizatora. Naime, stvar je u tome da IT sektor postoji u okviru svakog predstavništva navedene specijalizovane obrazovne institucije, a u njemu su zaposleni stručnjaci koji mogu da pomognu polaznicima svaku poteškoću tokom instalacije programa da reše ili ako se ona javi dok pristupaju predavanjima prema takvom principu.

Još postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća bude organizovana na klasičan način. Podrazumeva se da u tom slučaju kandidati imaju obavezu u poslovnici da prisustvuju predavanjima, a u terminima koji će prethodno biti precizno određeni. Ovde je vrlo važno da istaknemo i to da konkretna obrazovna institucija ima na velikom broju lokacija u celoj zemlji poslovnice, tako da svaki kandidat ima i veliku mogućnost izbora, a ukoliko je zainteresovan za mogućnost da nastavu na klasičan način pohađa.

Inače je dostupna i opcija, koja podrazumeva prilagođavanje edukacije zaposlenima, budući da je u ponudi i korporativna obuka. A taj tip nastave se organizuje po zahtevu, odnosno po želji nadležnih u okviru ma kog preduzeća. Da napomenemo i to da jedino korporativni kurs može da bude održan i na nekoj drugoj lokaciji, a prvenstveno se u tom slučaju misli na samu firmu, u okviru koje su polaznici radno angažovani. Važno je tom prilikom da nadležno lice zainteresovanog preduzeća u potpunosti ispoštuje sve zahteve klijenta, odnosno da obezbedi prostor, čije karakteristike su odgovarajuće. Trebalo bi još napomenuti i to da će zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora biti u obavezi u tom slučaju da sa klijentom, odnosno sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća, a bez obzira da li je u pitanju vlasnik ili direktor te kompanije, precizira kako mesto održavanja nastave, tako isto i sve ostale detalje. U principu je najbitnije da se oni usaglase oko toga kog datuma će početi korporativni seminar, a potom i da definišu kakvom dinamikom će nastava da bude organizovana i u kojim terminima bi trebalo zaposleni predavanja da pohađaju. Svakako će radnici, koji bi trebalo u tom slučaju da pristupe časovima, dobiti sve neophodne informacije o detaljima u vezi sa organizacijom nastave tog tipa.

Koliko će da traje ukupno specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća?

Odmah moramo napomenuti da se ukupno 12 časova u nastavnom programu ove edukacije nalazi. Međutim, iako Obrazovni centar Akademije Oxford unapred navodi tačan broj časova zastupljenih u nastavnom programu, naknadno polaznici dobijaju informacije o tome koliko bi trebalo da traje specijalizovani seminar - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća.

U principu se to odnosi prvenstveno na individualnu i poluindividualnu nastavu, zato što u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se o načinu organizacije časova dogovori direktno sa predstavnicima institucije organizatora. A pored toga što će jedan ili dvoje kandidata da se sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu odabrane poslovnice dogovore o datumu početka odabranog tipa edukacije, kao i o terminima održavanja časova, oni bi trebalo da preciziraju i kako će navedeni nastavni fond da bude raspoređen. Samim tim će i biti u prilici da se usaglase oko trajanja individualne ili nastave u paru, to jest takozvane poluindividualne.

Drugačija pravila važe kada se organizuje nastava za grupu polaznika. A u tom slučaju nadležni u okviru pomenute institucije prvobitno definišu za svaku poslovnicu koliko bi ukupno trebalo da traje grupni kurs i obuka - kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća. Nakon što bude glavni zahtev za organizaciju nastave tog tipa ostvaren, to jest pošto grupa od minimum četiri člana bude formirana, obaveza je koordinatora tog predstavništva da precizira termine održavanja časova i njihov raspored, te da odredi kog datuma će grupni kurs da počne. Svakako će članovi izabrane grupe o tome da budu na propisan način obavešteni.

Ukoliko vlasnik neke kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik iznese zahtev za organizacijom korporativne obuke, pomenuta obrazovna institucija će svakako taj zahtev i da ostvari. Trajanje edukacije u tom slučaju će biti naknadno definisano, jer je to u skladu sa pravilima. Stvar je u tome da ovlašćeni predstavnik institucije klijenta, sa jedne strane i institucije organizatora sa druge, treba zajedno da preciziraju kako će nastava za zaposlene da bude organizovana i na kojoj lokaciji. A tom prilikom bi oni trebalo da odluče i o rasporedu predavanja, to jest o tome kakvom dinamikom će da budu organizovani časovi. Sve to u suštini znači da oni treba zajedno da definišu i koliko će ukupno korporativni tip edukacije dana da traje, odnosno kojim tempom će navedeni broj časova da u tom slučaju bude raspoređen. Zvaničnim pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da svaki radnik, koji u tom slučaju treba predavanja da pohađa, bude na propisani način o svemu tome informisan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše upravljanje projektima u IT sektoru preduzeća"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje