Kurs i obuka - Kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti

Koji je najbolji način da se dođe do određenog dela finansijskih sredstava koje zainteresovanima obezbeđuju fondovi Evropske Unije će saznati svi, koji budu odlučili da pohađaju specijalizovanu obuku, a koju u toku cele godine organizuje u svojim brojnim poslovnicama širom zemlje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Uopšteno govoreći, specijalizovani kurs i obuka - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti je namenjen na prvom mestu direktorima kompanija, bez obzira da li se svrstavaju u male, srednje ili velike, te svima koji su u takvim firmama zaduženi za pisanje projekata. Isto tako će korist od upoznavanja sa ovom tematikom imati svi koji su nadležni u okviru različitih udruženja, a koja su vezana za oblast privrede na prvom mestu, s tim što ne postoji nikakvo ograničenje, ali ni zahtev koji je stavljen pred polaznike ove edukacije, tako da praktično rečeno apsolutno svako ko ima afiniteta prema tome, naravno ima i pravo da pohađa ovaj kurs.

Naglašavamo da pomenuta institucija organizuje nastavu kako za fizička lica, tako isto i za pravna, odnosno za zaposlene u okviru određenog preduzeća.


U principu, korporativna edukacija se donekle razlikuje u odnosu na onu, koju pohađaju fizička lica, na prvom mestu zato što postoji mogućnost da samo ona bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji, odnosno u prostorijama firme, čiji radnici bi trebalo časove da pohađaju. Naravno da će se to dozvoliti klijentima isključivo ako oni obezbede adekvatan prostor, odnosno ukoliko budu ispoštovali sve što je vezano za njegovu opremljenost, a sa čime će naravno prethodno da budu upoznati. Jednostavnije govoreći, korporativni kurs se organizuje isključivo u skladu sa smernicama, koje će navesti nadležna lica zainteresovane firme i institucije organizatora. A zapravo to znači da će se oni dogovoriti prvo o mestu održavanje nastave i o datumu njenog početka, a potom i o tačnim terminima u kojima će određeni broj radnika pohađati predavanja, te oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani, što znači da će oni zajedno definisati i trajanje tog tipa edukacije.

Od pojedinačnih polaznika, odnosno fizičkih lica koja interesuje specijalizovani seminar - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti se zahteva da prvo izvrše prijavu prema pravilima, a onda i da u odabranu poslovnicu institucije organizatora dođu lično, kako bi se upisali. Naime, upis se sme vršiti isključivo ukoliko su prijavljeni lično prisutni, a podrazumeva se da će oni prethodno dobiti sve informacije o dokumentima koja su u obavezi da prilože tom prilikom.

Kada je u pitanju prijava, ona može biti izvršena u bilo kojoj poslovnici navedene institucije lično ili putem telefona, a otvorena je i mogućnost da svi zainteresovani izvrše prijavu elektronski. Bez obzira da li će poslati podatke na mejl ili ih izdiktirati putem telefona, odnosno lično, neophodno je da navedu kako datum svog rođenja i ime, odnosno prezime, tako isto i broj telefona, kako bi ih zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije kontaktirali i obavestili o postupku upisa, odnosno o dokumentima koja će biti u obavezi da donesu tada.

TESTOVI


Inače, nastava može da bude pohađana i online i u poslovnicama ove institucije, u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način. A u skladu sa pravilnikom se predviđa da i klasična i onlajn edukacija mogu biti organizovane na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi i grupna obuka, ali i poluindividualna, odnosno individualna.

Vrlo je važno da svako ko se opredeli nastavu da pohađa online, koristi tom prilikom sopstveni računar, a na koji će u skladu sa pravilima instalirati i posebnu vrstu softvera. Isto tako je bitno naglasiti i da je stabilna internet konekcija obavezujuća u tom slučaju, s tim da svi kandidati koji ne budu sa uspehom mogli da instaliraju softver, odnosno koji naiđu na neki problem kada pristupaju nastavi putem interneta, mogu da kontaktiraju odabrano predstavništvu pomenute institucije i zahtevaju pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u timu za tehničku podršku.

Za oba tipa edukacije važi pravilo da kandidat bira da li mu više odgovara grupna obuka i kurs - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti ili nastava koja se organizuje za jednog, odnosno dvoje polaznika, to jest individualna ili poluindividualna. Na osnovu njegove odluke će dobiti informacije o svemu, što se tiče sprovođenja edukacije tog tipa.

Naglašavamo da od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše ima pravo da prisustvuje grupnom tipu kursa, ali da mora biti prvo kreirana grupa od minimalnog broja članova, da bi uopšte nastava mogla da počne. Jednostavnije govoreći, tek onog momenta kada u konkretnoj poslovnici prijavu izvrši četvoro kandidata najmanje, koordinator za nastavu će kreirati grupu i definisati kada će grupni seminar - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti bez ključnih reči početi, odnosno u kojim terminima će članovi te grupe nastavu pohađati i u skladu sa kakvom dinamikom će biti sproveden nastavni program, a što posredno znači da će biti definisano i trajanje tog tipa kursa. S obzirom na to da su pravila vrlo strogo definisana, te da o tome odlučuje koordinator za nastavu, ne postoji mogućnost da dođe do bilo kakvih izmena po zahtevu polaznika.

A ako se neko opredeli da časove pohađa u paru, odnosno potpuno samostalno, treba da zna da se i poluindividualna i individualna edukacija organizuju na potpuno isti način. Naime, organizator tada dozvoljava polaznicima da sve zahteve vezano za organizaciju nastave iznesu profesoru i ovlašćenom licu jedne od poslovnice institucije organizatora, te da se sa njima dogovori kako će se časovi odvijati. Stvar je u tome da će se oni zajedno usaglasiti ne samo oko termina održavanja predavanja, odnosno njihovog rasporeda, nego i oko toga kog datuma će početi individualni kurs ili poluindividualna nastava.

Program i plan stručnog seminara - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti

Na koji način su osmišljeni fondovi Evropske Unije i koja je njihova svrha primarno je tema, od koje će početi specijalizovani kurs i obuka - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti. Dakle, profesori će prvo uopšteno predstaviti te fondove, a zatim će se fokusirati na privrednu delatnost, te na predstavljanje svih onih programa koji su dostupni za područje naše zemlje.

Saznaće prisutni i da li je finansiranje kompletno ili se samo delimično finansira, jer se to sve razlikuje od programa do programa.

Pored fondova Evropske Unije, koji su prvenstveno namenjeni za razvoj privrede u našoj zemlji, biće govora i o programima takozvane razvojne agencije u Srbiji, a polaznicima će biti objašnjeno i šta je to fond za inovacionu delatnost, odnosno na koji način je u okviru njega predviđeno sprovođenje programa ranog razvoja, kao i programa sufinansiranja inovacija.

Naravno da će biti govora i o programima za unapređenje poslovanja, odnosno za finansiranje inovacionih projekata, ali bi trebalo profesori da objasne prisutnima i koji su investicioni programi predviđeni u tom segmentu.

Prema nastavnom programu, a na osnovu koga se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti, profesori će više od 30 programa predstaviti, a za većinu njih će detaljno informisati prisutne o tome kako da apliciraju.

Na prvom mestu je važno da određeno pravno lice formira adekvatnu strategiju, kako bi mu bio odobren projekat. Nakon toga je važno da izabere odgovarajući program Evropske Unije, a koji će se pokazati najuspešnijim u njegovom slučaju. upravo o tome će profesori govoriti prisutnima, te im objasniti na osnovu čega bi trebalo da procene koji od ponuđenih programa će za njih biti najbolji i najisplativiji. Podrazumeva se da će polaznici ove specijalizovane edukacije biti upoznati i sa nadležnim institucijama u tom slučaju, ali će im detaljno biti objašnjeno i na koji način moraju pristupiti izradi i pripremi dokumentacije za apliciranje na konkretni konkurs. Biće reči i o određenim aktivnostima, koje bi morali da sprovedu i neposredno pre i tokom pripreme samog projekta.

Naravno da se vrlo često događaju greške tokom svih ovih koraka, a prvenstveno kada se priprema dokumentacija za apliciranje na jedan od programa Evropske Unije. Baš iz tog razloga je predviđeno da specijalizovani seminar - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti obradi i te teme, odnosno da prisutnima bude na primerima pokazano koje su to greške, koje pojedinci čine najčešće prilikom izrade dokumentacije, ali i u toku pisanja projekta, te će naravno profesori na osnovu višegodišnjeg iskustva i znanja objasniti prisutnima i kako je potrebno da postupe da do tih grešaka ne bi ni dolazilo. A isto tako će im objasniti i kako da već načinjene greške, a koje nisu primetili odmah, isprave na najbezbolniji način.

Trebalo bi da u toku završnog predavanja ove edukacije svi polaznici uzmu učešće, a u smislu da pitaju predavače sve što možda nisu razumeli u vezi sa obrađenim temama.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će biti organizovam stručni kurs i obuka - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti?

Sve informacije prvenstveno o tome kada će biti održana stručna obuka i kurs - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti, ali i o tome na kom će to mestu biti, prijavljeni polaznici dobijaju nakon što se opredele između opcija koje su ponuđene.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford i nudi mogućnost kako da časove pohađaju u grupi i individualno, odnosno u paru, tako isto i da to učini onlajn ili u jednoj od mnogobrojnih poslovnica ove institucije, a u kom slučaju se časovi organizuju na uobičajen način.

Dakle, postoji mogućnost da predavanjima pristupe u okviru grupne nastave, a kada od 4 do najviše osmoro kandidata uzima učešće tokom edukacije. U tom slučaju isključivo koordinator za nastavu definiše kako će se časovi odvijati, odnosno odlučuje o tome kog datuma će kurs početi, te u kojim bi terminima trebalo polaznici da predavanja pohađaju, kao i o tome u skladu sa kakvom dinamikom će da bude sproveden nastavni fond predviđen aktualnim programom. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu sve to definiše, ali tek nakon što u toj poslovnici bude bila formirana grupa, u kojoj se mora naći minimum četiri osobe. Podrazumeva se da će svi kandidati, koji su pre toga izvršili prijavu, odnosno zvanično se upisali, biti obavešteni o tome detaljno, uz posebnu napomenu da se izmene ne dozvoljavaju kod tog tipa nastave ni za jedan segment.

U ponudi je i mogućnost da specijalizovani seminar - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti bude organizovan za samo jednu osobu, odnosno za njih dvoje u isto vreme, a individualni i poluindividualni tip edukacije se sprovode na potpuno drugačiji način nego nastava u grupi. Zapravo su u tom slučaju zastupljena mnogo slobodnija pravila, pošto svaki kandidat treba o detaljima da se dogovori direktno kako sa koordinatorom za nastavu odabrane poslovnice konkretne institucije, tako isto i sa stručnjakom koji će da vodi onaj tip edukacije, koji on bude izabrao da pohađa. A to ustvari znači da će se oni usaglasiti prvo oko datuma početka individualne ili poluindividualne nastave, a zatim i oko termina u kojima će časovi da budu organizovani, odnosno oko njihovog rasporeda, što znači da će definisati i trajanje bilo individualne obuke, bilo poluindividualne.

Predviđeno je pravilnikom ove institucije da se i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu pohađati ili na uobičajen način ili online, tako da se očekuje prijavljeni kandidati između te dve opcije da se opredele.

Bitno je da budu u zakazanim terminima prisutni u izabranoj poslovnici svi oni polaznici, koji se budu odlučili za prvu opciju, odnosno za mogućnost da predavanja pohađaju na klasičan način.

Druga ponuđena varijanta im omogućuje mnogo veću slobodu, uzevši u obzir da nastavu onlajn mogu da pohađaju odakle god im to odgovara. Bitno je da postoji stabilna internet konekcija u tom prostoru, te da svaki pojedinac ima kompjuter, koji poseduje odgovarajuće performanse. Online nastava se prati preko specijalnog softvera, a njega će svaki kandidat samostalno da instalira na svoj računar. Ukoliko se ne bude u potpunosti snašao tom prilikom ili ako bude imao bilo kakav problem kada pristupa nastavi onlajn, potrebno je da kontaktira članove tima izabrane poslovnice, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške.

Pored toga što ovu edukaciju mogu da pohađaju pojedinci, odnosno fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti. U pitanju je nastava prvenstveno namenjena zaposlenima u okviru nekog preduzeća, pa se samim tim i njihovim potrebama maksimalno prilagođava. Naime, neophodno je da se u tom slučaju nadležni u okviru zainteresovane kompanije i nadležni u okviru institucije organizatora, to jest u jednoj od njenih poslovnica dogovore oko toga na koji način će časovi da budu organizovani za radnike. Zapravo će oni precizirati i dinamiku prema kojoj će predavanja biti organizovana i termine, te će svakako da odrede i kog datuma će korporativni seminar da počne. A ono što taj tip edukacije razlikuje od ostalih jeste mogućnost promene mesta održavanja. Naime, ako to nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća budu smatrali potrebnim i zahtevali od organizatora, nastava za zaposlene će biti sprovedena u prostorijama njihove firme. Bitno je da u tom slučaju klijent bude upoznat sa zahtevima koji se tiču opremljenosti konkretnog prostora, te da ih u potpunosti ispoštuje da bi mu bilo dozvoljeno da nastavu organizuje na drugoj lokaciji.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti?

Podatke o tome koliko je predviđeno da traje stručni kurs i obuka - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti će dobiti svi prijavljeni, ali tek nakon toga što budu saopštili odluku za koji tip edukacije su se odlučili.

U principu, unapred je moguće navesti podatke o trajanju isključivo za nastavu koja se organizuje za grupu polaznika, zato što je tako pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno.

S obzirom na to da se 12 časova nalazi u nastavnom programu ove edukacije, to kada se organizuje nastava u grupi polaznici treba ukupno da je pohađaju 3 sedmice, s tim što će precizne informacije o dinamici organizacije časova oni dobiti naknadno. Zapravo će ih informisati koordinator za nastavu izabrane poslovnice nakon što bude bila grupa od najmanje četiri člana formirana, te definisana i dinamika održavanja časova, kao i datum početka nastave u grupi.

Ponudom je obuhvaćena i poluindividualna edukacija, kada dve osobe pohađaju predavanja, ali i individualna nastava, koja je namenjena za samo jednog kandidata, a one se organizuje na drugačiji način. Naime, u tom slučaju zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa predavačem je potrebno da se polaznici dogovaraju o svemu, te i o dinamici sprovođenja časova, odnosno o rasporedu, što zapravo znači da oni tom prilikom definišu i trajanje bilo individualne nastave, bilo poluindividualne.

Moramo napomenuti i to da ova institucija organizuje i korporativni seminar - kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti, a ako nadležni u bilo kom preduzeću to budu zahtevali. Uzevši u obzir da je takvo pravilo vezano za organizaciju korporativnog kursa, predviđeno je da o trajanju tog tipa nastave odluče zajedno nadležna lica institucije organizatora i kompanije, koja je zainteresovana da prethodno definisani broj radnika edukuje o ovoj tematici. A sve to znači da korporativna obuka može trajati i kraće nego grupna nastava za fizička lica, ali i duže, jer isključivo sve zavisi od dogovora nadležnih.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako iskoristiti prednosti fondova Evropske Unije za finansiranje privredne delatnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje