Kurs i obuka - Kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja

Kvalifikovanim programerima je primarno namenjena ova specijalizovana edukacija, ali i uopšteno svakome ko ima želju da se upozna sa njenom tematikom. U svakom slučaju svaki kandidat treba da prethodno stekne zadovoljavajući nivo znanja korišćenja računara, te se svakako podrazumeva da svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja mora imati barem osnovnu računarsku pismenost. Svakako da je potrebno i da bude zainteresovan za ovu temu, a podrazumeva se da će se profesori potruditi na što jednostavniji način da svakome od njih konkretnu tematiku približe.

Izuzev fizičkim licima, ova obuka je namenjena i zaposlenima u kompanijama, u kom slučaju će nadležni u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford da organizuju takozvani korporativni tip edukacije.

Vrlo je važno da napomenemo i to da korporativna nastava može da bude održana po zahtevu nadležnih u okviru zainteresovane kompanije, a u tom slučaju će maksimalno organizator da izađe u susret klijentu. Jednostavno rečeno, potrebno je samo da nadležno lice zainteresovanog preduzeća iznese zahteve, jer se podrazumeva da će svi oni u najvećoj mogućoj meri da budu ispunjeni. Potrebno je da se nadležno lice zainteresovane kompanije dogovori direktno sa zvanično ovlašćenim licem u okviru konkretne poslovnice pomenute institucije o svim detaljima. A to u suštini znači da će se oni usaglasiti ne samo oko datuma početka i oko toga u kojim će terminima da bude specijalizovani seminar - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja za zaposlene organizovan, nego i o tome kako će da bude raspoređen nastavni fond u tom slučaju, a koji je predviđen zvaničnim programom. Posebno moramo napomenuti i to da isključivo korporativna obuka može, ako to klijent bude zahtevao, da bude održana i direktno u okviru kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. U svakom slučaju tada je potrebno da budu ispoštovani svi zahtevi, sa kojima će prethodno nadležni u okviru institucije klijenta da budu informisani, a kako bi edukacija mogla bez ikakvih poteškoća da bude sprovedena. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih će da dobije sve neophodne informacije o načinu na koji će korporativni kurs da bude organizovan, a što je usklađeno sa pravilima pomenute obrazovne institucije u najvećoj mogućoj meri.


Kada je u pitanju nastava koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, primenjuju se nešto drugačija pravila, odnosno svaki polaznik bira i na kojoj će lokaciji predavanja da pohađa i na koji će to način od svih ponuđenih da učini. Da pojednostavimo sve ovo, napominjemo da će biti organizovana klasična i online obuka i kurs - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja, a u skladu sa pravilima koja podrazumeva grupni tip edukacije, odnosno individualni ili poluindividualni vid nastave. Stvar je u tome da svaki pojedinačni polaznik ima pravo da izabere i prema kom principu želi predavanja da pohađa i gde će to da učini.

Potrebno je da o svemu tome svaki prijavljeni pojedinac obavesti nadležne u skladu sa pravilima, a kako bi od njih i dobio informacije o neophodnim detaljima.

Da napomenemo i to da prijavu ima obavezu svako fizičko lice da izvrši, jer tako predviđaju pravila pomenute obrazovne institucije. A u svako doba prijavu mogu zainteresovani da izvrše elektronski, odnosno da na mejl pošalju zahtevane podatke. Naravno da imaju pravo i u toku radnog vremena oni da kontaktiraju ili putem telefona ili lično bilo koju od preko 30 poslovnica, kako bi se na taj način zvanično prijavili. Inače je potrebno da tom prilikom dostave kako osnovne podatke o sebi, u vidu imena i prezimena, te broja telefona, tako isto i da navedu datum svog rođenja.

TESTOVI


Prema pravilniku pomenute institucije je definisano i da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu lično da bude prisutan kada u okviru konkretne poslovnice bude bio vršen zvaničan upis. A tom prilikom je neophodno da priloži i tačno definisana dokumenta, sa čime će svakoga od njih prethodno nadležni u konkretnom predstavništvu upoznati.

Upravo kada bude bio vršen upis će svaki pojedinačni polaznik biti u obavezi da odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva onlajn ili klasični tip edukacije, to jest da li želi nastavu da pohađa samostalno ili u društvu još jedne, odnosno više osoba, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i individualni kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja i poluindividualna nastava i grupna.

Klasičan tip nastave je, sasvim jasno onaj, koji uključi organizaciju časova u prostorijama jedne od poslovnica. I u tom slučaju važi pravilo, kao i kada je u pitanju online tip edukacije, da bi svaki kandidat trebalo da odabere koji princip organizacije nastave mu najviše odgovara, kako bi od nadležnih dobio sve neophodne informacije o načinu organizacije.

Ukoliko se određeni polaznik odluči za drugu opciju, odnosno da specijalizovani seminar - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja pohađa online, naravno da mora imati računar, uz čije korišćenje će moći da pohađa na taj način časove. Inače će biti u obavezi i da svako od njih instalira posebnu vrstu softvera, jer će uz njegovo korišćenje i biti u mogućnosti da predavanja onlajn pohađa. Moramo naglasiti da nije uopšte zahtevan proces instalacije programa, te bi trebalo svaki polaznik da može bez ikakvih problema to da učini samostalno. Sve informacije o procesu instalacije softvera će dobiti svaki prijavljeni kandidat pojedinačno, a bitno je da bude informisan i o tome da tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku postoji u okviru apsolutno svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Ko god se ne bude snašao u toku postupka instalacije programa ili prilikom praćenja predavanja online, treba te stručnjake da kontaktira i od njih zahteva pomoć, kako bi rešio problem koji je tom prilikom iskrsao.

Svaki pojedinačni polaznik bi trebalo da odmah posle toga izabere da li želi klasičnu, odnosno online edukaciju da pohađa u formi grupne, individualne ili poluindividualne nastave. A upravo u skladu sa tim će i svako od njih da bude informisan o osnovnim smernicama, odnosno o tome u kojim će terminima da budu časovi organizovani u konkretnom slučaju, potom kog datuma će nastava početi i slično.

Najjednostavnija pravila se primenjuju kada je u pitanju individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja. Uopšteno govoreći, potpuno će ista pravila važiti oba slučaja, ali individualnoj nastavi treba da prisustvuje samo jedan kandidat, a poluindividualnoj dvoje njih. Tada će se polaznici dogovarati direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa nadležnim profesorom o načinu organizacije časova. Najjednostavnije bi bilo reći da će se oni zajedno usaglasiti oko svih detalja, te da će nastava u konkretnom slučaju biti organizovana baš onako kako svima njima bude odgovaralo. Dakle, preciziraće kog datuma će početi ili poluindividualna edukacije ili poluindividualna, ali će se usaglasiti i oko detalja koji su vezani za termine održavanja časova, kao i za njihov raspored, što znači da će se dogovoriti i o trajanju kako jednog tipa edukacije, tako isto i drugog.

Još je u ponudi i mogućnost da kandidati nastavu pohađaju u formi grupne, ali će u tom slučaju da budu primenjivana znatno strožija pravila. Isključivo će koordinator za nastavu da bude tom prilikom zadužen za definisanje detalja u vezi sa organizacijom kursa. Istakli bismo i to da pomenuta obrazovna institucija definiše uopšteno koliko će grupni tip nastave da traje i ta informacija se odnosi na svaku poslovnicu, odnosno na svaku grupu. A ovlašćeni koordinator za nastavu će da definiše sve ostalo. Pod tim mislimo da će precizirati kog datuma treba da počne grupna obuka, odnosno u kojim terminima će da budu u časovi organizovani, te se podrazumeva i da će definisati tempo sprovođenja časova, odnosno u skladu sa kakvom će dinamikom da bude organizovana nastava u konkretnom slučaju. Apsolutno sve što on bude tom prilikom odredio mora biti ispoštovano od strane polaznika, pošto se promene kod nastave u grupi ni u kom slučaju ne dozvoljavaju. Naravno da će sve to biti istaknuto zainteresovanima, kako ne bi bilo apsolutno nikakve zabune u vezi sa organizacijom nastave u tom slučaju. Međutim, osim toga je vrlo važno i da svaki kandidat, koji odluči da predavanja pohađa na taj način, bude informisan o tome da se u okviru bilo koje grupe može naći najmanje četvoro polaznika, a najviše osmoro njih. Formiranje grupe od minimalnog broja kandidata se smatra primarnim zahtevom u konkretnom slučaju, jer bez toga nastava za grupu polaznika ne može ni da bude u tom predstavništvu organizovana. A i to će biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku na vreme, odnosno već prilikom prijavljivanja i zvaničnog upisivanja.

Šta izučava specijalizovana obuka i kurs - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja?

U različitim kompanijama se zahtevaju softveri različitih karakteristika, koji moraju biti integrisani u određeni poslovno - informacioni sistem. Upravo sa tim ciljem je primarno i osmišljen specijalizovani kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja, a po čijem završetku će kandidati biti u prilici da sasvim samostalno izrađuju i implementiraju takva softverska rešenja u praksi.

Međutim, da bi oni to zaista mogli da učine, moraju biti upoznati sa svim segmentima tog procesa, što će svakako učiniti profesori tokom trajanja ove obuke na najbolji mogući način. Naime, oni će zaista svaki korak obraditi detaljno i omogućiti prisutnima da bolje razumeju kako bi trebalo da postupe prilikom kreiranja određenog softverskog rešenja, te njegovog integrisanja i implementacije u konkretni poslovno - informacioni sistem.

Dakle, analiza mora biti izvršena na pravilan način, tako da ne čudi što će stručna obuka i kurs - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja upravo od toga i početi. Polaznici će dobiti informacije o tome koji parametri se moraju uzeti u obzir, kako bi bilo određeno šta je potrebno konkretnoj kompaniji. A u tom smislu moramo napomenuti i da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu klijenata, to jest nadležnih lica u kompanijama, nudi i organizaciju korporativne obuke. S obzirom na to da u tom slučaju tačno definisani broj zaposlenih u određenom preduzeću predavanja treba da pohađaju, ova institucija izlazi u susret zahtevima nadležnih te kompanije, u smislu da primere može prilagoditi poslovanju njihove matične firme. Naime, u zavisnosti od toga u kojoj oblasti posluje dotična kompanija, primeri iz prakse mogu biti uzeti odatle, a što će svakako olakšati zaposlenima u toj firmi shvatanje celokupne tematike i kasnije primenu tih znanja u praksi. Zahteva se u tom slučaju od nadležnog lica zainteresovanog preduzeća da se na propisan način predavaču i obrati, te da od njega zahteva prilagođavanje primera.

Nakon što budu izvršili analizu, odnosno naučili kako ona treba da bude izvršena, polaznici će dobiti informacije i o tome kako bi trebalo da bude izrađeno rešenje prema konkretnoj analizi, to jest prema njenim rezultatima.

A pošto sve to bude bilo završeno, dobiće informacije i o tome kako bi integrisana softverska rešenja trebalo da budu implementirana u konkretni poslovno - informacioni sistem. Tom prilikom će predavači objasniti i koje sve greške mogu u praksi najčešće da se jave, a svakako će ukazati prisutnima i na to kako treba da postupe da bi ih izbegli.

Posle izvršene implementacije je potrebno određenu softversku strukturu održavati na pravilan način, pa će i o tome specijalizovani seminar - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja da govori. A polaznici će dobiti precizne informacije o pravilnom održavanju određenog softvera, te se u svakom slučaju podrazumeva da će biti i dobri i loši primeri iz prakse tom prilikom ponuđeni. Kada kažemo dobri primeri, mislimo na one u kojima se održavanje softverske strukture vrši pravilno, dok su nastavnim programom predviđeni i primeri u okviru kojih nisu poštovana pravila, pa konkretna softverska struktura ne funkcioniše kako bi trebalo.

Posle svih obrađenih tema će biti i završno predavanje interaktivno, pa se u tom smislu očekuje da svaki kandidat uzme učešće. Zapravo bi trebalo da pita profesora sve što nije razumeo od gradiva, kao i da sa ostalim polaznicima razgovara o obrađenim temama.

Gde će da bude organizovan stručni kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja i u kojim terminima?

Samim tim što se u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi nekoliko vidova nastave, predviđeno je da praktično svaki pojedinačni polaznik bira ne samo gde će pohađati stručni seminar - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja, nego i prema kakvom principu će to da učini.

U suštini bi najjednostavnije bilo reći da nastava može biti organizovana u formi grupne, zatim u paru i kroz individualnu, a da sva tri tipa edukacije po zahtevu polaznika mogu biti održana putem računara ili prema klasičnom principu.

A kada je u pitanju korporativni tip nastave, u kom slučaju isključivo zaposleni u nekom preduzeću predavanja treba da pohađaju, važe vrlo slobodna pravila organizacije. Stvar je u tome da u tom slučaju konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost nadležnima u okviru zainteresovane firme da preciziraju kako će časovi biti organizovani za određeni broj njihovih zaposlenih direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. A u tom slučaju je naročito važno da oni dogovore i gde će biti organizovana nastava, jer jedino tada može pomenuti kurs biti organizovan i u okviru kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Svakako je naročito važno da tom prilikom nadležno lice obezbedi propisane uslove za rad, kako ne bi došlo ni do kakvog ometanja, to jest da bi edukacija bila organizovana uz maksimalno poštovanje pravila. Podrazumeva se da će vlasnik te kompanije, odnosno ovlašćeno lice dobiti sve neophodne informacije o tome šta bi morao da sadrži odabrani prostor, da bi bilo dopušteno izvršiti promenu mesta održavanja. Sem toga, potrebno je da su oni usaglase i oko detalja koji su vezani za datum početka edukacije, ali i oko toga u kojim će terminima korporativna obuka i kurs - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja da bude organizovana. Takođe treba da precizira i na koji način će biti organizovanna predavanja, a u smislu da definišu dinamiku njihovog sprovođenja, što dovodi do toga da zajedno odlučuju i o trajanju korporativne obuke. Svaki zaposleni u tom preduzeću će na propisan način da dobije informacije o svemu ovome od nadležnih.

Da pomenemo još jednom i da pojedinačni polaznici biraju gde će nastavu pohađati i kako, a očekuje se da oni odluku o tome saopšte nadležnima u trenutku zvaničnog upisa.

Budu li odlučili da časove pohađaju prema klasičnom principu, od njih se zahteva da nastavu prate direktno u okviru poslovnice, u kojoj su se pre toga upisali, odnosno prijavili, to jest koja im je fizički najbliža.

Svakako da postoji mogućnost sprovođenja i nastave online, a u kom slučaju specijalizovani kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja treba da bude praćen preko računara svakog pojedinačnog polaznika. Dakle, on mora posedovati kompjuter odgovarajućih karakteristika i neizostavno ima obavezu da propisane uslove za rad obezbedi, a u smislu da boravi u prostoru u kome postoji stabilna internet konekcija. Svakako da će nadležni u konkretnom predstavništvu informisati svakog pojedinačnog polaznika i o obavezi instaliranja tačno određene vrste softvera, kako bi nastava na taj način bez ikakvih smetnji mogla da bude organizovana. U slučaju da naiđe na neki problem bilo koji kandidat, ima pravo i da kontaktira nadležne u IT odeljenju odabrane poslovnice, a kako bi oni pomogli tom kandidatu da reši nastali problem. Naravno da sve to isto važi i prilikom pohađanja edukacije, tako da će se IT stručnjaci definitivno pobrinuti da što je moguće pre reše poteškoću bilo koje vrtse, a na koju kandidat tom prilikom naiđe.

Isto tako je posebno važno i da posle toga svaki prijavljeni izabere da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupni tip edukacije ili onaj, koji uključuje prisustvo jedne ili dve osobe. Stvar je u tome da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi kako grupna nastava, tako isto i individualna, ali i takozvana poluindividualna. Sve to dovodi do obaveze pojedinačnog polaznika da izabere da li će predavanja pohađati u društvu više kandidata ili će to učiniti samostalno, to jest u društvu još samo jedne osobe.

Svaki pojedinačni polaznik koji odluči da predavanja pohađa u okviru poluindividualne nastave ima automatski i obavezu da sa drugim kolegom precizira kako će časovi biti organizovani. Da budemo precizni, pravilnikom pomenute obrazovne institucije je predviđeno da se u tom slučaju polaznici moraju zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u odabranom predstavništvu i sa nadležnim predavačem usaglasiti ne samo oko datuma početka poluindividualne obuke, nego i oko svih ostalih važnih detalja. A to znači da će oni precizirati i u kojim terminima bi trebalo da bude poluindividualna obuka i kurs - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja organizovana, te prema kom principu će ukupan nastavni fond da bude raspoređen, što automatski dovodi i do toga da oni treba da zajedno preciziraju koliko će ukupno nastava te vrste da traje.

Na raspolaganju je zainteresovanima i opcija da obuku pohađaju sasvim samostalno, uzevši u obzir da je u ponudi i individualni tip edukacije. Naglašavamo da potpuno ista pravila u tom slučaju važe kao i kada nastavi treba dvoje njih da prisustvuje, tako da će samo jedan kandidat sa pomenutim licima definisati sve vezano za organizaciju individualnog tipa edukacije.

Međutim, najstrožija pravila se primenjuju prilikom sprovođenja nastave u grupi. Maksimalno osmoro ljudi tada predavanja treba da pohađaju, dok je za formiranje grupe i automatski za početak nastave tog tipa vrlo važno da najmanje četiri osobe u okviru samog predstavništva navedene obrazovne institucije prijavu izvrše. Dakle, tek onog trenutka kada taj uslov i zvanično bude ostvaren, koordinator za nastavu pristupa preciziranju najpre datuma početka grupne edukacije. Odmah zatim će definisati i termine u kojima bi trebalo časovi za tu grupu polaznika da budu organizovani, a svakako će precizno odrediti i raspored predavanja. Da ne bi bilo nikakve zabune među zainteresovanima, moramo napomenuti i to da konkretna obrazovna institucija informaciju o trajanju nastave u grupi svakako navodi prijavljenima ranije, jer je tako predviđeno pravilnikom. Inače, s obzirom na to da je u pitanju naročito strop princip organizacije, nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene, a na osnovu zahteva polaznika, te se podrazumeva da će oni i o tome na vreme da budu informisani.

Koliko je predviđeno da specijalizovani seminar - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja traje?

Biće potrebno da ukupno 4 sedmice pohađa nastavu svako, ko bude odlučio da to učini u formi grupne.

Da budemo precizni, ova informacija važi samo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja, dok poluindividualni i individualni tip edukacije mogu trajati i kraće i duže od konkretnog perioda.

Ukupno je 10 časova zastupljeno u nastavnom fondu ove edukacije.

Uzevši u obzir da se grupni tip nastave organizuje prema mnogo strožijim pravilima, to unapred na nivou svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford biva definisano da će polaznici nastavu pratiti ukupno mesec dana, odnosno preciznije rečeno četiri sedmice. A naknadno svako od njih dobija precizne informacije kako o terminima i dinamici organizacije nastave, tako isto i o datumu početka, uzevši u obzir da to isključivo zavisi od prijavljivanja dovoljnog broja kandidata, jer mora prvo grupa od četiri osobe minimum da bude oformljena u okviru samog predstavništva.

Sledeće što moraju znati svi jeste da poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja mogu trajati kako duže nego nastava u grupi, tako isto i kraće od navedenog perioda. Stvar je u tome da se tom prilikom primenjuje fleksibilan princip organizacije, a u smislu da se dvoje polaznika ili samo jedan moraju o rasporedu predavanja dogovoriti kako sa predavačem, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Upravo će oni zajedno definisati na koliko dana će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, odnosno koliko će ukupno odabrani tip edukacije da traje.

Vrlo sličan princip se primenjuje i kada je u pitanju korporativni tip nastave. S obzirom na to da određeni broj zaposlenih predavanja tada treba da pohađaju, to je vrlo važno da se njihovi nadležni zajedno sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice konkretne obrazovne institucije dogovore u apsolutno svim detaljima, pa i o trajanju tog tipa edukacije. Naime, oni će definisati kako raspored predavanja, odnosno koliko će ukupno da traje korporativni kurs, tako će isto da se usaglase i oko lokacije održavanja nastave, odnosno o terminima u kojima će taj broj zaposlenih da pohađaju predavanja i svakako oko toga kog datuma bi trebalo obuka da počne.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako izraditi najbolje integrisana softverska rešenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje