Kurs i obuka - Kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga

Dobro je poznato da je izuzetno važno da korisnici usluga, odnosno kupci proizvoda koji plasira određena kompanija budu zadovoljni, te je iz tog razloga preporučljivo da specijalizovani seminar - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga pohađaju svi koji su zaposleni na menadžerskom pozicijama u bilo kojoj kompaniji. A korist od znanja, koje će predavači tom prilikom prezentovati svakako će imati i nadležni u okviru prodajnih jedinica, zatim menadžeri u oblasti marketinga naročito, kao i svi koji na određeni način dolaze u dodir sa korisnicima usluga, odnosno sa kupcima određenih proizvoda. Inače, organizator ne zahteva nikakvo predznanje od polaznika, te zato svako ko to želi i kome je tema ove edukacije interesantna ima pravo i da je pohađa.

Trebalo bi odmah da napomenemo i to da je ponudom obuhvaćena i opcija organizacije ove obuke samo za zaposlene u nekoj kompaniji, kada se održava takozvani korporativni tip edukacije. Određeni broj zaposlenih bi trebalo tada da pristupe nastavi, a ona će biti organizovana prema smernicama koje će dati nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća. Jednostavnije govoreći, vlasnik konkretne firme, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik bi trebalo zajedno sa nadležnim licem u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford da definiše princip organizacije nastave za zaposlene. A to znači da će se oni zajedno usaglasiti prvo oko datuma kada će korporativna obuka početi, a zatim i oko termina u kojima će radnici pohađati predavanja. Isto tako bi trebalo i da preciziraju dinamiku po koji će časovi biti organizovani, ali i lokaciju na kojoj će nastava tog tipa biti održana. Bitno je da napomenemo, kako ne bi bilo zabune da je upravo korporativni tip edukacije jedini, kod koga institucija organizatora dozvoljava izmene u vezi sa mestom održavanja. U većini slučajeva se nastava tog tipa organizuje u okviru prostorija same kompanije, ali je tada izuzetno važno da klijent sve neophodne zahteve ispoštuje, odnosno da obezbedi prostor koji je adekvatno i u skladu sa pravilima opremljen, a o čemu će on svakako da dobije prethodno precizne informacije od nadležnih u konkretnoj poslovnici organizatora.

Kada su u pitanju fizička lica koja interesuje stručni kurs i obuka - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga, od njih se kao prvo zahteva da u skladu sa pravilima izvrše prijavu, a zatim i da pristupe zvaničnom upisu prema pravilima pomenute institucije.


Bitno je naglasiti da se ova edukacija organizuje tokom cele godine, a prema aktuelnom kalendaru, pa je iz tog razloga omogućeno zainteresovanima da prijavu izvrše kad god im to odgovara. Pored toga što informacije o sebi mogu poslati na zvaničnu mejl adresu konkretne poslovnice pomenute institucije, omogućeno im je i da se prijave putem telefona, odnosno lično u predstavništvu navedene institucije u bilo kom gradu. Od podataka moraju navesti kao prvo svoje ime i prezime, a potom i broj telefona, te datum rođenja.

Zaposleni u konkretnom predstavništvu će potom informisati svakog prijavljenog pojedinačno o postupku upisa, uzevši u obzir da je lično prisustvo svakoga od njih tada obavezno. Važno je i da prilože sva dokumenta koja su potrebna, a i o tome će oni dobiti na vreme sve neophodne informacije.

Uzevši u obzir da pomenuta institucija nudi pojedinačnim polaznicima mogućnost da nastavu pohađaju, praktično govoreći kako oni žele, jer je u ponudi grupna, individualna i poluindividualna edukacija, a svaka od njih se može pratiti i online i prema klasičnom principu, to će svaki prijavljeni biti upoznat sa tim, zato što se mora opredeliti između svih opcija koje su u ponudi.

TESTOVI


Broj polaznika je ono što u osnovi razlikuje individualnu, grupnu i poluindividualnu edukaciju, tako da u jednoj grupi nastavi prisustvuje maksimalno osmoro, a minimum četvoro ljudi, te jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, a poluindividualnu dvoje kandidata.

Međutim, prisutna je i bitna razlika u načinu organizacije, sa čime će svakako prijavljeni da budu detaljno i upoznati.

Ovlašćeni koordinator za nastavu definiše kada će početi grupna edukacija, ali on to ni u kom slučaju ne može da učini do onog trenutka dok grupa od četvoro ljudi najmanje u tom predstavništvu navedene institucije zvanično ne bude bila oformljena. Jednostavno govoreći, formiranje grupe od minimalnog broja članova je navedeno kao zvaničan zahtev za početak edukacije tog tipa, što znači da svaki prijavljeni ima obavezu da pričeka dok taj uslov ne bude bio ostvaren, a što će mu naravno na vreme biti predočeno. Napominjemo i da upravo ovlašćeni koordinator za nastavu odlučuje o terminima u kojima će članovi konkretne grupe predavanja da pohađaju, te svakako precizno definiše njihov raspored. Da ne bi polaznici imali bilo kakvu nedoumicu, odmah moramo napomenuti da njihovi zahtevi u vezi sa promenama ma kog segmenta kod tog tipa edukacije ne smeju da budu prihvaćeni, zato što je to potpuno protivno pravilima navedene institucije, pa će im to posebno biti istaknuto prilikom prijave. Dakle, organizacija nastave tog tipa podrazumeva prvo formiranje grupe, koja mora brojati najmanje četiri člana, a zatim i definisanje svih ostalih segmenata, od strane ovlašćenog koordinatora za nastavu, posle čega sledi obaveštavanje svih prijavljenih o tim detaljima.

Na raspolaganju je zainteresovanima kako individualna, tako isto i poluindividualna obuka i kurs - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga, a koje karakterišu mnogo fleksibilnija pravila organizacije. Praktično govoreći, svaki polaznik u tom slučaju ima apsolutno pravo i slobodu da definiše kako će časovi biti organizovani i to sa ovlašćenim licem institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, te sa profesorom koji bi trebalo odabrani tip edukacije da vodi. Dogovoriće se o datumu početka bilo individualne, bilo poluindividualne edukacije, a preciziraće i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored, što praktično znači da će definisati i trajanje kako poluindividualne nastave, tako isto i individualne.

Kada je u pitanju mesto održavanja ove edukacije, tu isto sve zavisi od odluke pojedinca, a na raspolaganju mu je opcija da nastavu pohađa u poslovnicama pomenute institucije, kada se primenjuje klasičan princip, ali i preko sopstvenog računara.

Ako se neko odluči da časove pohađa onlajn, podrazumeva se da će nastavi pristupati uz korišćenje sopstvenog računara. Neophodno je da na njega instalira predviđeni softver, a sve informacije o postupku njegove instalacije će kandidati dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici. U tom slučaju su im na raspolaganju i članovi IT sektora konkretnog predstavništva, a ako ne budu uspeli da namenski program samostalno instaliraju, te ako budu imali bilo kakav problem u toku praćenja nastave online. Zapravo je proces instalacije namenskog programa prilično jednostavan i nezahtevan, ali se može dogoditi da iskrsne neki problem, pa bi tada trebalo da kandidat kontaktira članove IT sektora prethodno izabrane poslovnice institucije organizatora, kako bi mu pomogli da u najkraćem mogućem roku tu poteškoće na najbolji mogući način prevaziđe. Pored svega što je navedeno, polaznici koji se opredele da nastavu pohađaju online bi trebalo i da borave u prostoru, u kome postoji kvalitetna veza sa internetom, a sve sa ciljem propisanog održavanja nastave tog tipa.

Nastavni program stručnog kursa - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga

Moramo odmah napomenuti da će specijalizovane seminar - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga akcenat staviti na praktičan rad, a što znači da će svi prisutni učestvovati u simulacijama različitih neprijatnih situacija, do kojih može da dođe prilikom komunikacije sa kupcima konkretnih proizvoda, odnosno korisnicima usluga. A sve to je predviđeno nastavnim programom zato što je dobro poznat podatak da se kroz praksu najbolje stiču znanja.

Podrazumeva se da će predavači svaku vežbu ispratiti uz adekvatan teorijski deo, te će tako polaznicima omogućiti da postanu sigurniji u sebe i svoje umeće rešavanja konfliktnih i neprijatnih situacija kako sa korisnicima usluga, tako isto i sa kupcima proizvoda.

Vrlo je važno i to da osoba koja je zadužena za primanje reklamacija zna kako bi trebalo da komunicira sa klijentom u tom slučaju, te će i o tome profesori govoriti.

A bez obzira da li će lice zaduženo za primanje reklamacije ispoštovati pravila vezano za komunikaciju sa klijentom u tom slučaju ili ne, jer taj zaposleni svakako mora biti upoznat i sa pravima i obavezama kompanije koja pruža određenu uslugu, to jest prodaje proizvod.

Upravo iz tog razloga će posebnu pažnju stručni kurs i obuka - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga posvetiti upoznavanju prisutnih sa pravnim aspektom poslovanja, kao i odnosa prema potrošaču.

Naučiće polaznici i kako bi trebalo da se ponašaju ukoliko kupac ulaže reklamaciju, a ne poseduje nijedan pravno validan dokaz da je konkretnu uslugu u toj kompaniji koristio, odnosno kupio određeni proizvod.

Šta je organizacija za zaštitu potrošača i kako ona funkcioniše je, svakako tema koju će predavači posebno obraditi. A saznaće prisutni tom prilikom i kako bi trebalo da se ponašaju kada kupac proizvoda ili korisnik same usluge prijavi određenu firmu toj organizaciji. Takođe će biti reči i o tome kako bi trebalo da postupaju ukoliko klijent odluči da podigne tužbu.

Podrazumeva se da će predavači govoriti i o osnovnim karakteristikama ugovora o prodaji, ali će biti predstavljene i druge vrste ugovora, čije nepoštovanje može imati negativne posledice na poslovanje, odnosno na pošten poslovni odnos.

Kako funkcioniše prodaja na daljinu će svaki polaznik saznati i kako bi trebalo da izgleda ugovor koji se tom prilikom sklapa. Naravno da će specijalizovana obuka i kurs - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga da se bavi i temama koje su vezane za narušavanje odredbi različitih vrsta ugovora.

Sa osnovama trenutno važećeg Zakona o zaštiti potrošača će biti upoznati svi polaznici, a saznaće i kako Zakon o obligacionim odnosima treba da bude primenjen u praksi ukoliko je potrebno.

Profesori će se potruditi da detaljno objasne prisutnima koje obaveze ima poslodavac u skladu sa konkretnim zakonima, te kako bi trebalo da se ponaša ukoliko kupac uloži žalbu ili na iskorišćenu uslugu ili na kupljen proizvod.

Biće obrađena i česta pitanja, odnosno nedoumice koje se mogu javiti u odnosu sa kupcem određenog proizvoda, ali i sa korisnikom usluge. Svaki polaznik pomenute edukacije ima pravo i da na licu mesta razreši svaku nejasnoću, koju možda ima u vezi sa tematikom ove edukacije. A u principu, završno predavanje bi trebalo da bude održano kao interaktivno, jer se očekuje da svaki kandidat tada uzme učešće, te da direktno sa predavačem razreši bilo koju nedoumicu, koju u vezi sa prethodno obrađenim temama on možda ima.

U kojim terminima i na kom mestu će stručni seminar - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga da bude održan?

U skladu sa tim da li polaznik odluči časove da pohađa u grupi ili mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna obuka i kurs - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga, odnosno nastava u paru, dobiće podatke o terminima u kojima će časovi biti održani.

A kada je reč o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana ova edukacija, tu takođe moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi priliku svakom polazniku da odabere da li će časove pohađati onlajn, kada on bira mesto sa koga će pristupati predavanjima, pošto to čini preko računara ili će se opredeliti za klasičan tip edukacije, koji podrazumeva praćenje nastave u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije.

U principu, grupni tip edukacije važi za najstrožiji od svih ponuđenih, zato što zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu u određenom predstavništvu institucije organizatora ima obavezu da definiše kako datum početka nastave tog tipa, tako isto i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno njihov raspored, to jest dinamiku po koji će biti organizovani. A da ne bi prijavljeni imali bilo kakvu nedoumicu, moramo napomenuti i to da od četvoro najmanje, pa do osmoro polaznika najviše prisustvuje grupnom tipu edukacije, pa se zato i zahteva da prvo minimalan broj njih izvrše prijavu, te da grupa bude formirana. Zapravo, taj tip nastave ne može početi dok se dovoljan broj polaznika ne prijave i dok ovlašćeno lice konkretne poslovnice ne oformi grupu. Posle toga će definisati sve pomenuto, te prijavljene o tome informisati, a naročito će biti naglašena informacija da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi. U suštini to znači da članovi te grupe imaju obavezu da prihvate sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude pre toga definisao i sa čim bude upoznao sve prethodno prijavljen na vreme.

Sasvim se drugačija pravila primenjuju kada se organizuje poluindividualni kurs i obuka - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga, kada nastavu treba da prati dvoje kandidata u isto vreme. Jednostavno govoreći, njima je data dozvola da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom poslovnice organizatora, u kojoj su izvršili prijavu i zvanično se upisali, kao i sa predavačem koji će poluindividualnu nastavu voditi, definišu kako će časovi biti organizovani. Pored toga što će zajedno doneti odluku o datumu početka nastave u paru, svi oni zajedno će se usaglasiti i oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog rasporeda, što praktično govoreći znači da poluindividualna nastava može trajati i kraće i duže nego ona, koju treba da pohađa grupa polaznika.

Individualni tip edukacije podrazumeva prisustvo samo jedne osobe predavanjima i poznat je pod nazivom nastava jedan na jedan. A tom prilikom se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada edukaciju treba da pohađa dvoje polaznika istovremeno, odnosno kada se organizuje poluindividualna obuka, samo što tada jedan kandidat precizira sa pomenutim licima kako će se časovi odvijati.

Potrebno je i da svaki prijavljeni kandidat odluči da li će časove da pohađa u prostorijama odabranog predstavništva institucije organizatora ili će to učiniti online, kada mora koristiti sopstveni računar da bi pristupao predavanjima.

Ukoliko se bude opredelio za tu opciju, obavezan je kao prvo da instalira namenski softver na konkretni uređaj, a preko koga bi trebalo i da pohađa predavanja. Inače, celokupan postupak instalacije tog programa je, zapravo vrlo jednostavan, ali se ponekad može dogoditi da polaznik ima određenih poteškoća, pa tada može kontaktirati poslovnicu u kojoj je izvršio prijavu i zahtevati pomoć IT stručnjaka. Isto tako se podrazumeva da su oni na raspolaganju kandidatima i ako se javi bilo kakav problem prilikom pristupanja predavanjima online.

Pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost zaposlenima u kompanijama da pohađaju specijalizovani seminar - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga, s tim što se u tom slučaju organizuje obuka koja je poznata pod nazivom korporativna. Važno je da vlasnik tog preduzeća, odnosno osoba koja poseduje propisane dozvole, precizira sa nadležnim licem bilo koje poslovnice institucije organizatora kako će časovi da budu organizovani. A sve to zapravo znači da će se oni usaglasiti kako oko datuma početka nastave za zaposlene, tako isto i oko termina u kojima će časovi da budu održani, odnosno oko njihovog rasporeda. Ujedno jedini tip edukacije kod koga se dozvoljava vršenje izmena koje se tiču mesta održavanja jeste upravo korporativna. Naime, ako vlasnik konkretnog preduzeća bude izneo zahtev da njegovi radnici predavanja pohađaju u kompaniji u kojoj su zaposleni, bitno je da svi uslovi za rad budu obezbeđeni, a informacije o tome će biti date svakako nadležnima. Nakon što budu definisali sve navedeno, polaznici će dobiti neophodne informacije o svim tim detaljima.

Koliko je određeno da ukupno traje specijalizovana obuka i kurs - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga?

Potrebno je prvo da se izjasni kako će nastavu pratiti svaki kandidat, da bi mogao da dobije informaciju o tome koliko će tačno specijalizovani kurs i obuka - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga da traje ukupno.

Uopšteno govoreći, isključivo onda kada izabere da časove pohađa u grupi on može prethodno od organizatora da dobije o tome podatak, zato što koordinator za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u tom slučaju definiše sve, pa i raspored časova, odnosno trajanje.

Na nivou svih poslovnica pomenute institucije je predviđeno da 15 časova nastavnog programa bude na jedan mesec raspoređeno, s tim da će članovi konkretne grupe naknadno da budu informisani o detaljima. Zapravo je prvo potrebno da se prijavi četvoro njih najmanje, pa da u tom predstavništvu bude formirana grupa, a onda će koordinator za nastavu definisati ne samo termine održavanja časova i njihov raspored, nego i datum početka nastave za tu grupu polaznika.

A ako se neko odluči da časove pohađa ili potpuno samostalno ili sa još jednim kandidatom, treba da zna da se i individualna i poluindividualna edukacija na drugačiji način organizuju. Tom prilikom će upravo kandidati zajedno sa nadležnim stručnjakom, koji bi trebalo da vodi odabrani tip edukacije, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu navedene institucije, u okviru koga se i prijavio i na vreme upisao za odabrani program, da definišu kako će časovi da budu organizovani. S obzirom na to da se upravo jedan ili dvoje kandidata sa nadležnima dogovaraju o svemu, to se vrlo lako može desiti da individualni ili poluindividualni seminar - kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga traje duže nego nastava u grupi, ali i kraće od tog perioda, zato što sve zavisi od polaznika i i njihovog dogovora sa nadležnim licima u jednoj od poslovnica navedene institucije.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i korporativna obuka, pravilnikom je predviđeno da se u tom slučaju o načinu organizacije nastave za određeni broj zaposlenih u konkretnoj kompaniji, a samim tim i o njenom trajanju dogovara nadležno lice institucije organizatora, sa jedne strane i predstavnik zainteresovane firme, sa druge strane. Svakako će oni zajedno definisati i datum početka takve vrste edukacije, ali i termine u kojima bi trebalo zaposleni časove da pohađaju, kao i njihov raspored, te lokaciju na koji će u tom slučaju predavanja da budu organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako na najbolji način rešiti sve nesuglasice u odnosima sa kupcem ili korisnikom usluga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje