Kurs i obuka - Kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou

Kako je tema ove edukacije specifična i usko stručna, to možemo slobodno reći da je specijalizovani kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou namenjen prvenstveno onim osobama koje su zaposlene u kompanijama usmerenim na međunarodno poslovanje.

Svakako da upoznavanje sa tematikom ove edukacije može biti interesantno i licima, koja su zaposlena u bankarskom sektoru, kao i svima koji imaju dodira sa kreditnim poslovanjem na međunarodnom nivou, pošto će im sticanje novih znanja omogućiti da mnogo bolje i kvalitetnije obavljaju svoj posao. U principu, Obrazovni centar Akademije Oxford nije naveo niti jedan obavezni zahtev, odnosno uslov, koji moraju kandidati da ispune, tako da praktično govoreći nastavu može da pohađa ko god to želi.

Obavezan je svaki zainteresovani pojedinac da u skladu sa pravilima pomenute institucije izvrši prijavu na propisan način, odnosno da dostavi informacije koje se zahtevaju. Najjednostavnije je da to učini putem telefona bilo koje od preko 20 poslovnica, a ima mogućnosti da lično izvrši prijavu, te da na mejl adresu institucije organizatora pošalje osnovne podatke, u koje osim imena i prezimena, spada i datum rođenja svakog kandidata, te obavezno i broj telefona.


Zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije će u skladu sa pravilnikom kontaktirati svakog prijavljenog nakon toga, te ga informisati o postupku upisa, odnosno o tome da je njegova obaveza lično da bude prisutan. Podrazumeva se da će tom prilikom svi kandidati dobiti informacije i o dokumentima, koja moraju da pripreme za upis.

Takođe je važno da napomenemo i to da osim mogućnosti da nastavu pohađaju u predstavništvu pomenute institucije, a koje budu lično izabrali, kandidati mogu da se opredele i za online seminar - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou, u kom slučaju imaju pravo da samostalno biraju lokaciju sa koje će pristupati predavanjima, jer to čine preko sopstvenog računara.

Bitno je Naravno da imaju kompjuter, a da on poseduje odgovarajuće performanse, kao i da budu potpuno sigurni da je veza sa internetom u prostoru, iz koga odluče nastavu da prate na taj način, stabilna. Isto tako je obaveza svakog, ko je zainteresovan da nastavu pohađa online, da pre početka izvrši pravilno instalaciju softvera, uz čiju pomoć će moći da pohađa predavanja. Ističemo da je postupak instalacije tog programa prilično jednostavan, ali da svaki pojedinačni kandidat ima na raspolaganju stalne članove tima svake poslovnice ove institucije, koji su specijalizovani za pružanje tehničke podrške. Trebalo bi da svako ko ne uspe samostalno da instalira namenski program njih kontaktira, a kako bi dobio jasne smernice o rešavanju nastalog problema i da bi sa uspehom završio instalaciju softvera.

TESTOVI


Sledeće sa čime moraju svi zainteresovani biti upoznati jeste da ova specijalizovana institucija i klasičnu nastavu i online može organizovati na jedan od tri načina, što znači da svi kandidati treba samostalno da izaberu da li će pohađati poluindividualnu ili grupnu, odnosno individualnu nastavu.

A tek kada budu doneli odluku koji tip edukacije od ponuđenih im najviše odgovara, kandidati će moći da dobiju precizne informacije o načinu njene organizacije.

Ono što svakako moraju imati na umu jeste da se nastava u grupi organizuje za maksimalno osmoro ljudi, odnosno da je neophodno četvoro njih minimum da izvrše prijavu, kako bi ona uopšte i mogla da bude organizovana. Iz tog razloga kandidati moraju znati da taj tip edukacije jednostavno ne može da bude održan odmah nakon što oni budu izvršili prijavu, jer prvo mora biti kreirana grupa od minimalnog broja članova u toj poslovnici. Jedino lice koje u tom slučaju ima ovlašćenja i obaveze da definiše kako će se nastava odvijati jeste koordinator i to one poslovnice institucije organizatora, u okviru koje je ostvaren uslov za početak nastave u grupi. Dakle, pošto četiri osobe minimum budu izvršile prijavu u toj poslovnici, kordinator za nastavu će odlučiti o tome kog datuma će taj tip edukacije početi, ali će isto tako precizirati i termine u kojima će časovi biti održani, odnosno odlučiće i o tome prema kakvoj dinamici će celokupan nastavni fond ove edukacije da bude organizovan, što znači da će definisati i trajanje nastave u grupi. Informacije o tome će zatim na propisani način biti prosleđene svakom prijavljenom pojedinačno, a njima će tom prilikom biti napomenuto da ne postoji mogućnost vršenja izmena po zahtevu.

Važno je da svi zainteresovani za pohađanje ove edukacije znaju i to da se na potpuno drugačiji način organizuje i individualna nastava, kojoj pristupa samo jedna osoba i poluindividualna, a kada časove treba da pohađaju dvoje kandidata u isto vreme. Sa tim u vezi je dobro naglasiti i to da se radi o vrlo fleksibilnim pravilima, budući da kandidat u tom slučaju ima pravo da zajedno sa koordinatorom za nastavu i profesorom odluči o svemu. Stvar je u tome da oni treba zajedno da definišu prvo kog datuma će početi poluindividualna obuka i kurs - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou ili individualna nastava, a potom i da se usaglase oko dinamike održavanja časova i termina.

Slobodno možemo reći da gotovo ista pravila važe i kada klijenti zahtevaju da bude organizovana korporativna obuka, a kada će određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji pohađati predavanja. Potrebno je da vlasnik tog preduzeća ili onaj zaposleni, koji poseduje ovlašćenja za to, zajedno sa koordinatorom za nastavu bilo koje poslovnice pomenute institucije, definiše na koji način će radnici pohađati predavanja i gde. Da ne bude zabune, korporativni kurs može biti organizovan u poslovnicama pomenute institucije, ali i onlajn po zahtevu, odnosno u prostorijama samo firme, koja je za taj tip edukacije zainteresovana. Zapravo je to jedini slučaj kada je dozvoljeno da bude izvršena promena lokacije održavanja nastave, ali samo ako nadležni u okviru te kompanije budu sve propisane uslove ispunili i obezbedili adekvatan prostor. Svakako je važno napomenuti i to da će se nadležno lice zainteresovanog preduzeće direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovoriti i o datumu početka korporativne obuke i o terminima održavanja časova, te svakako o njihovom rasporedu, pa će samim tim definisati i ukupno trajanje nastave.

Nastavni program kursa - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou

Na koji način funkcioniše devizno poslovanje, odnosno kako je zakonom regulisano poslovanje, koje se odvija van granica naše zemlje je prva tema koju će predstaviti specijalizovani kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou pristupna.

Osnove Zakona o deviznom poslovanju će predočiti zatim prisutnima profesori, a zatim će im ukazati i na to koje se nejasnoće u praksi najčešće javljaju, vezano za tumačenje nedavno izmenjenog zakona. Naravno da će akcenat da bude stavljen na kreditne poslove, tako da će prisutni saznati kako je potrebno da taj deo poslovanja funkcioniše, a da bi u potpunosti bio usklađen sa trenutno aktuelnim zakonom.

Takođe će profesori objasniti i koje su to kategorije fizičkih i pravnih lica, koje mogu da se svrstaju u kreditno sposobne rezidente.

Svakako će specijalizovani seminar - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou omogućiti prisutnima i da saznaju u kojim slučajevima može doći do odobravanja zajmova svim onim licima, koja se smatraju nerezidentima, te na koji način kod rezidenata funkcioniše kratkoročno zaduživanje.

Predviđeno je aktuelnim nastavnim programom da polaznici budu upoznati i sa različitim sredstvima obezbeđenja, a koja daju rezidenti ukoliko se obavlja kreditni posao van granica naše zemlje, s tim da će profesori predočiti prisutnima i to na koji način se sredstva koja služe kao obezbeđenje naplate mogu pribaviti i zbog čega je to vrlo važno da bude izvršeno ukoliko je u pitanju kreditno poslovanje i sa rezidentima i sa nerezidentima.

A isto tako će profesori govoriti i o različitim načinima, koji mogu biti primenjeni u praksi, zarad izmirivanja obaveza. Naravno da će biti reči i o tome kako sve to funkcioniše ukoliko je neophodno da bude takozvana obaveza izveštavanja, izvršena.

U kojim slučajevima može da dođe do naplate od nekog drugog nerezidenta je isto tema, kojom će se ova edukacija baviti. A saznaće prisutni i na koji način se vrši prenos i dugovanja i potraživanja, odnosno kako sve to funkcioniše kada su u pitanju kreditni poslovi van granica naše zemlje.

Podrazumeva se da će profesori većinu tema, koje obrađuje stručni kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou potkrepiti adekvatnim primerima iz prakse, a kako bi na taj način sve to približili prisutnima.

Naravno da kandidati imaju pravo i da postavljaju pitanja profesorima, a obično se to praktikuje ili samo u okviru završnog predavanja ili na kraju svakog pojedinačnog časa.

Na koji način je moguće pribaviti konkretna sredstva za obezbeđenje naplate, to jest kako funkcioniše prenos potraživanja, odnosno dugovanja, ali i koji su to sve takozvani alternativni načini, koji se moraju primeniti ukoliko je potrebno izmiriti obaveze u konkretnom slučaju su, isto tako sve teme koje će profesori obraditi i preneti polaznicima ove edukacije.

Gde će biti održan kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou i u kojim terminima?

Prva i osnovna informacija koju mora imati svako, ukoliko želi da pristupi ovoj edukaciji jeste da se specijalizovana obuka i kurs - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou može pohađati online, to jest sa različitih lokacija, a preko računara svakog prijavljenog, odnosno na klasičan način, te da za oba tipa edukacije važi pravilo da polaznik bira da li će nastavi pristupati u grupi, potpuno samostalno ili u paru. A pošto to sve budu saznali prijavljeni, oni će izabrati između ponuđenih opcija, pa će nakon toga dobiti sve detaljne informacije i o mestu održavanja i o terminima u kojima će časovi biti organizovani.

U principu, sa bilo kog mesta može polaznik pohađati ovu obuku online, ali mora obezbediti propisane uslove. A to znači prvo da u tom prostoru mora postojati kvalitetna konekcija sa internetom, zatim da sasvim logično polaznik mora imati sopstveni računar, čije performanse takođe moraju biti odgovarajuće. Uz sve navedeno, neophodno je i da on na vreme instalira predviđeni softver na kompjuter, jer će jedino tako moći da pohađa predavanja. Ističemo da je sam postupak instalacije programa prilično jednostavan i brz, ali da u svakom slučaju na raspolaganju kandidati imaju i IT stručnjake, koji su primarno zaduženi za pružanje tehničke podrške, odnosno da pruže pomoć svakome kome to bude bilo potrebno.

Drugi tip edukacije je klasičan, što znači da se u okviru izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nastava organizuje u terminima, koji su pre toga definisani.

A kako smo naveli, i online i klasični tip edukacije mogu biti organizovani samo za jednog kandidata, te za njih dvoje i na kraju za grupu, odnosno za četvoro do najviše osmoro polaznika istovremeno.

Na osnovu odluke svakog prijavljenog će i biti definisano kog datuma će početi specijalizovani seminar - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou, odnosno u kojim terminima će biti održan i koliko će ukupno trajati, to jest kakvom dinamikom će nastavni fond da bude sproveden.

Prilično su jednostavno pravila, koja se poštuju prilikom organizacije i individualne nastave i poluindividualne, s tim da je razlika između njih vezana za broj polaznika. Zapravo samo jedna osoba pohađa individualnu i to je takozvana nastava jedan na jedan, a druga je okarakterisana kao nastava u paru, jer dvoje kandidata istovremeno treba da pristupe predavanjima. Dogovor o datumu početka individualne ili poluindividualne edukacije će imati međusobno jedan ili dvoje kandidata, nadležni profesor i koordinator za nastavu, a oni će se usaglasiti i oko toga kojim tempom će biti nastavni fond sproveden, te u kojim će tačno terminima predavanja da budu organizovana.

Ipak, kod nastave u grupi se primenjuju drugačija i ujedno mnogo strožija pravila, zato što o svemu navedenom odluku ima pravo da donese isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu. Međutim, grupni tip edukacije ne može biti održan u svakom predstavništvu pomenute institucije, već isključivo u onome, u okviru koga se pre toga prijavi dovoljno kandidata. A uzevši u obzir da je od 4 do osmoro njih predviđeno da prati nastavu u grupi, to organizator i zahteva da prvo bude kreirana grupa od najmanje četiri člana. Vrlo brzo posle toga će ovlašćeno lice konkretne poslovnice odlučiti ne samo o datumu početka nastave u grupi, nego i o terminima održavanja časova, te o tome koliko će nastava trajati, odnosno kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden. A sve to nije podložno promenama, sa čime će polaznici na vreme biti upoznati, kako ne bi dolazilo do nesuglasica.

Pojedinačni polaznici mogu da pohađaju nastavu na nekoliko načina, ali ono što je interesantno jeste da ova institucija može organizovati i edukaciju, koja je isključivo radnicima neke firme namenjena. U principu, korporativni kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou se organizuje onako kako klijentu odgovara, to jest nadležnom licu konkretnog preduzeća. Upravo on će se sa koordinatorom u konkretnoj poslovnici institucije organizatora usaglasiti oko svega, počev od datuma početka korporativnog seminara, preko termina u kojima će časovi biti organizovani, pa do dinamike i mesta održavanja. Da ne bude zabune, moramo napomenuti da organizator izmenu lokacije sprovođenja predavanja dozvoljava samo kod korporativne obuke, a u kom slučaju će predavanja biti za zaposlene organizovana na njihovom radnom mestu, to jest u prostorijama njihove kompanije. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno, neophodno je da klijent obezbedi sve uslove koji su zakonom propisani, a odnose se na opremljenost odabranog prostora, sa ciljem nesmetanog odvijanja nastave.

Koliko je predviđeno da stručna obuka i kurs - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou traje ukupno?

U principu, samo kada se specijalizovani seminar - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou organizuje za grupu polaznika, moguće je prethodno navesti koliko će nastava trajati, zato što je tako predviđeno pravilima, koja važe u okviru institucije organizatora.

Zato i naglašavamo da će 4 sedmice ukupno trajati nastava u grupi, s tim da će tek nakon ostvarenja osnovnog zahteva za početak tog tipa edukacije svi prijavljeni dobiti i tačne informacije o tome u skladu sa kakvom dinamikom će 12 časova nastavnog programa biti organizovano.

Zapravo je to u nadležnosti koordinatora za nastavu predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koga bude bila formirana grupa, s obzirom na to da je neophodno prvo da bude kreirana grupa od najmanje 4 člana, da bi taj tip obuke mogao da bude organizovan.

I duže i kraće od navedenog perioda može trajati poluindividualna obuka, odnosno ona koju kandidat pohađa samostalno, zato što su pravila vezana za njihovu organizaciju potpuno drugačija. Pravilnikom je predviđeno da se u tom slučaju polaznici o dinamici održavanja nastave, odnosno o svemu ostalom što je vezano za njeno sprovođenje, dogovaraju direktno sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice institucije organizatora, kao i sa stručnjakom, koji će biti zadužen za vođenje edukacije.

Bitno je da svi koji su zainteresovani znaju i to da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou, te da tom prilikom trajanje zavisi isključivo od dogovora nadležnih u zainteresovanoj kompaniji i u instituciji organizatora. A osim o dinamici sprovođenja časova za zaposlene, odnosno o trajanju korporativne edukacije, oni će se usaglasiti i oko svih ostalih detalja, pa će nakon toga o svemu obavestiti i polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako pravilno sprovoditi kreditne poslove na međunarodnom nivou"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje