Kurs i obuka - Kako se pravilno vrši skladištenje otpada

Nije navedeno nikakvo ograničenje, odnosno zahtev koji moraju ispuniti osobe, zainteresovane da pohađaju specijalizovani seminar - kako se pravilno vrši skladištenje otpada.

Ali ono što jeste njihova obaveza se odnosi na prijavljivanje i upis. Naime, svakog radnog dana mogu putem telefona ili direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford da izvrše prijavu, a u bilo koje vreme imaju pravo da se prijave i elektronski. Potrebno je da kandidati tada dostave ne samo svoje ime i prezime, nego takođe da navedu i datum rođenja, kao i broj telefona.

Naravno da će njih kontaktirati nadležni iz konkretne poslovnice, te ih detaljno obavestiti prvenstveno o dokumentima, koja bi trebalo tada da donesu, a zatim i o tome da je njihovo prisustvo obavezno u trenutku upisa.


Prilikom zvaničnog upisa će svi kandidati dobiti informaciju o tome da se nastava organizuje na nekoliko načina, te da je pred svakoga od njih stavljen zahtev da izabere da li mu odgovara individualni kurs i obuka - kako se pravilno vrši skladištenje otpada, poluindividualna ili grupna nastava, odnosno da odluči da li će časove pohađati onlajn ili direktno u poslovnicama ove institucije, a na klasičan način.

Bitno je da navedemo odmah informaciju da je osnovna razlika između grupne, individualne i poluindividualne nastave vezana za broj polaznika, tako da od četvoro do najviše osmoro njih imaju pravo da pristupe praćenju časova u grupi, dok samo jedna osoba pohađa individualnu, a poluindividualnoj edukaciji bi trebalo dvoje kandidata u isto vreme da pristupe.

Svakako da postoji razlika i u načinu organizacije, a prvenstveno se ona ogleda u tome ko definiše pravila. Da pojasnimo, kod poluindividualne i individualne nastave datum početka obuke, termine održavanja časova i trajanje edukacije, odnosno dinamiku sprovođenja predavanja definišu dvoje polaznika, to jest samo jedan (kod individualne) sa nadležnim profesorom i kordinatorom za nastavu prethodno izabrane poslovnice organizatora.

TESTOVI


Sa druge strane, grupni tip edukacije podrazumeva da ovlašćeno lice institucije organizatora odlučuje o svemu tome. A prvo mora biti ostvaren osnovni zahtev, koji podrazumeva prijavljivanje četiri osobe najmanje u toj poslovnici, kako bi bio ostvaren uslov i formirana grupa od najmanjeg broja članova. Inače, sve ono što koordinator bude prethodno definisao, ne sme biti izmenjeno, čak ni ako pojedinačni polaznik to bude zvanično zahtevao.

Prethodno smo već napomenuli da seorganizuje online obuka i kurs - kako se pravilno vrši skladištenje otpada i klasična nastava, tako da svaki prijavljeni ima pravo da izabere onaj tip edukacije koji mu datom momentu najviše odgovara.

Potrebno je da ima računar svako ko se opredeli za praćenje nastave onlajn, te da potpuno samostalno neposredno pre njenog početka instalira namenski softver u skladu sa pravilima. Naravno da je poželjna i što bolja internet konekcija u onom prostoru, iz koga odluči kandidat da pohađa časove na taj način, a članovi tima za pružanje tehničke podrške su svakom zainteresovanom u bilo kom predstavništvu ove institucije na raspolaganju.

Ako određeni broj radnika neke firme treba da se upozna sa temom ove edukacije, biće organizovana korporativna obuka. Pravila su takva da termine održavanja časova, zatim datum početka korporativnog kursa i dinamiku prema kojoj će predavanja biti sprovedena, pa čak i mesto gde će časovi biti održani definišu zajedno nadležni u instituciji organizatora i u okviru preduzeća, čiji bi radnici trebalo predavanja da pohađaju. Ukoliko klijent iznese zahtev da nastava bude organizovana u njegovoj kompaniji, obavezuje se da ispuni sve zakonom propisane uslove, a sa kojima će neposredno pre toga detaljno da bude i upoznat.

Šta izučava specijalizovani seminar - kako se pravilno vrši skladištenje otpada?

U toku uvodnog predavanja će profesori ukazati prisutnima na to koja sve pravna lica treba da budu upoznata sa odredbama aktuelnog zakona, a vezano za postupak skladištenja otpada. Takođe će biti govora i o tome šta se najpre smatra pod pojmom otpad, a trebalo bi da stručna obuka i kurs - kako se pravilno vrši skladištenje otpada ponudi polaznicima i brojne primere iz prakse, kako bi mnogo lakše tematiku edukacije razumeli i kasnije primenjivali u svom radu.

Prvo će biti predočeno šta je potrebno da proizvođači urade, da bi u skladu sa zakonskim odredbama skladištili otpad, a posle toga će profesori objasniti i kako se sa aspekta zakona u tom slučaju postupa ukoliko je u pitanju vlasnik konkretnog otpada ili njegov držalac.

Podrazumeva se da će profesori objasniti polaznicima i koje sve vrste otpada postoje, odnosno koje su njihove osnovne karakteristike i kako se svaki od njih mora skladištiti. A tom prilikom će se poslužiti i odabranim primerima iz prakse, kako bi pojasnili prisutnima sve to.

Isto tako će stručni kurs i obuka - kako se pravilno vrši skladištenje otpada da se bavi pravilnikom, koji je vezan kako za način skladištenja opasnog otpada, tako isto i za njegovo pakovanje i obeležavanje. Tada će prisutni saznati kroz primere iz prakse i koje se greške najčešće događaju, te šta je potrebno da učine, kako bi ih izbegli ili bar sveli na najmanju moguću meru.

Da bi neko pravno lice moglo da skladišti otpad, mora dobiti dozvolu od nadležnih institucija, a pre toga mora obezbediti sve potrebne uslove za to. Upravo iz tog razloga će predavači detaljno da objasne polaznicima ove edukacije koje karakteristike treba da ima određeno skladište, odnosno koja dokumentacija mora biti pripremljena kada se zahteva dozvola za skladištenje otpada.

Šta je to kontrolna lista za skladištenje otpada, te koje podatke ona mora sadržati, odnosno zašto je naročito važno da taj dokument bude pravilno popunjen prilikom dolaska inspekcije su, isto tako teme koje će specijalizovani seminar - kako se pravilno vrši skladištenje otpada detaljno obraditi.

A da bi polaznici ove edukacije bili u mogućnosti da primenjuju stečena znanja u svom kasnijem poslu, predavači će im ukazati i na sve one greške, koje se u većini slučajeva događaju kada se vrši skladištenje i neopasnog i opasnog otpada.

Sva pitanja koja su vezana za tematiku ove edukacije polaznici mogu postaviti u toku završnog predavanja, koje će biti interaktivno.

Gde se i u kojim terminima organizuje obuka i kurs - kako se pravilno vrši skladištenje otpada?

Na prvom mestu je važno da u trenutku kada budu pristupili upisu, kandidati odluče da li ih interesuje online kurs i obuka - kako se pravilno vrši skladištenje otpada ili žele nastavu da pohađaju na uobičajen način, jer će posle toga imati priliku da dobiju sve relevantne informacije o tačnom mestu održavanja časova.

Da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice na mnogobrojnim lokacijama u celoj našoj zemlji, tako da osim u Novom Sadu, Subotici u Beogradu, odnosno Kragujevcu i Valjevu, one postoje još i u Ćupriji, Užicu i Kraljevu, ali i u mnogim drugim delovima zemlje. Očekuje se od svakog zainteresovanog za klasičan tip edukacije da u prethodno dogovorenom terminima bude prisutan u odabranoj poslovnici.

Kad je u pitanju nastava koja se organizuje online, nju kandidat može da pohađa praktično sa bilo koje lokacije, a ukoliko ima adekvatnu internet konekciju i sopstveni računar. Članovi tima za tehničku podršku će pomoći svim prijavljenima da prođu kroz postupak instalacije softvera bez ikakvih poteškoća, ali će im biti na raspolaganju i ukoliko budu imali bilo kakvih problema kada pristupaju časovima.

Informacije o tome u kojim terminima će biti održan stručni seminar - kako se pravilno vrši skladištenje otpada će biti na raspolaganju prijavljenima nakon što odluče da li će časove pohađati u okviru grupne nastave ili im više odgovara princip koji podrazumeva individualna, te poluindividualna edukacija.

Ovom prilikom moramo naglasiti da nastavu u grupi može pratiti od najmanje četvoro polaznika, pa do najviše njih osmoro, dok samo jedno lice pristupa individualnoj, a poluindividualnoj njih dvoje.

Pravila su takva da institucija organizatora definiše koliko će trajati nastava u grupi, odnosno kako će biti celokupan nastavni fond raspoređen i kog datuma će taj tip edukacije početi. Prijavljivanje četvoro kandidata najmanje u bilo kom predstavništvu pomenute institucije navedeno je kao osnovni zahtev za početak nastave u grupi. Podrazumeva se da svaki prijavljeni ima obavezu maksimalno da poštuje ono što organizator bude definisao, uzevši u obzir da se ne vrše izmene kod tog tipa obuke.

Prilikom pohađanja individualne, odnosno poluindividualne edukacije se zahteva da jedan kandidat ili njih dvoje zajedno sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa osobom koja će kurs voditi, definišu kako će časovi biti organizovani. Podrazumeva se da bi oni trebalo da preciziraju prvenstveno kog datuma će početi poluindividualna nastava ili individualna, a zatim i da odluče zajedno u kojim terminima će časovi biti organizovani i koliko će edukacija trajati, odnosno kakvom dinamikom će nastavni fond biti održan.

Izuzev seminara koji je namenjen fizičkim licima, u ponudi je i korporativna obuka i kurs - kako se pravilno vrši skladištenje otpada, odnosno tip edukacije koji bi trebalo da prate samo zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća. Valjalo bi da se nadležni u instituciji klijenta precizno dogovore o datumu početka korporativne nastave, odnosno o terminima održavanja časova i njihovoj dinamici sa ovlašćenim predsednikom institucije organizatora. Isto tako je poželjno da definišu i gde će nastava za zaposlene biti organizovana, uzevši u obzir da se samo kod korporativne obuke dozvoljava odstupanje, u smislu da časovi mogu biti održani i u kompaniji klijenta, ali samo ako propisani uslovi za to postoje.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka - kako se pravilno vrši skladištenje otpada?

Trebalo bi da ukupno 6 sati pohađaju kandidati stručni seminar - kako se pravilno vrši skladištenje otpada, a na koliko dana će biti nastava raspoređena zavisi isključivo od njihove odluke da li im više odgovara da časove pohađaju kroz individualnu, odnosno grupnu ili poluindividualnu edukaciju.

Kandidati koji se opredele za rad u grupi bi trebalo ukupno 3 dana da pohađaju edukaciju, a tačan raspored časova će im dati nadležno lice one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koje pre toga bude ispunjen osnovni zahtev za početak, odnosno u kojoj bude kreirana grupa od minimalnog broja članova.

Nasuprot tome, individualna nastava, koju pohađa jedan kandidat, kao i poluindividualna, kojoj pristupaju njih dvoje u isto vreme se sprovode na potpuno drugačiji način. Zapravo njihovo trajanje definišu zajedno jedan ili dvoje kandidata, nadležno lice izabranog predstavništva ove institucije i predavač, što znači da poluindividualni ili individualni tip edukacije može trajati i duže nego grupna nastava, ali i kraće.

S obzirom na to da je ponudom ove specijalizovane institucije obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - kako se pravilno vrši skladištenje otpada, a da se nastava namenjena zaposlenima organizuje onako kako njihovi poslodavci definišu sa nadležnima u instituciji organizatora, to podatke o tačnom trajanju, odnosno o rasporedu časova i datumu početka, zaposleni dobijaju nakon što ti detalji budu bili precizirani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se pravilno vrši skladištenje otpada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje