Kurs i obuka - Kako što bolje organizovati radno vreme

Prvenstveno vlasnicima kompanija, a zatim i direktorima, kao i nadležnima bilo u službi ljudskih resursa ili u pravnoj službi, odnosno svima koji su na rukovodećim pozicijama zaposleni je prvenstveno namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako što bolje organizovati radno vreme. Bilo ko, ko ima interesovanje da se sa ovom temom upozna, isto tako može pristupiti nastavi.

Obavezan je svaki pojedinačni polaznik da izvrši zvanično prijavu, kao i da se posle toga upiše prema pravilima.

A sem mogućnosti da osnovne informacije o sebi zvanično pošalje na mejl adresu odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ima i onu koja podrazumeva da može i da kontaktira putem telefona predstavništvo ove institucije, kako bi izvršio prijavu. Isto tako ima pravo, ako mu tako više odgovara i da osnovne informacije o sebi, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj telefona direktno izdiktirati zaposlenima u jednoj od poslovnica ove specijalizovane institucije.


Upis se isključivo organizuje uz lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata, a svakako će on prethodno biti detaljno informisan o tome koja dokumenta ima obavezu tom prilikom da donese.

Organizacija nastave za pojedinačne polaznike je takva da je njima dato pravo da izaberu između više opcija.

Prvo i osnovno što moraju znati jeste da se specijalizovani seminar - kako što bolje organizovati radno vreme sprovodi u okviru individualne, grupne i poluindividualne nastave, a svaka od njih može biti organizovana u poslovnicama ove institucije i to na klasičan način, ali i online, kada polaznik časove pohađa preko sopstvenog računara odakle god to želi.

TESTOVI


Ako se opredeli da nastavu pohađa u grupi, to podrazumeva da prijavljeni kandidat mora pričekati kreiranje grupe od najmanje četiri člana, uzevši u obzir da je to zvanično navedeno kao uslov za početak tog tipa edukacije. U tom slučaju se obuka organizuje prema smernicama koje isključivo ima pravo da navede koordinator za nastavu određene poslovnice, a u smislu da on definiše datum početka, zatim dinamiku održavanja časova i termine, s tim što sve to može da učini isključivo nakon što bude bio ostvaren osnovni uslov i kreirana grupa od najmanjeg broja članova. Obavezni smo da naglasimo i to da svaki polaznik kome najviše odgovara grupni tip edukacije mora u potpunosti da prihvati ono što organizator bude naveo, zato što nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene po zahtevu prijavljenih kod grupnog tipa nastave.

Na potpuno drugačiji način se organizuje individualna nastava, budući da se u tom slučaju svakom polazniku daje mogućnost da definiše potpuno samostalno kada će časovi početi, odnosno u kojim terminima će biti organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom, a sve to on ima obavezu da precizira sa profesorom, to jest sa nadležnim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. Moramo pomenuti i to da se i poluindividualna obuka i kurs - kako što bolje organizovati radno vreme na potpuno isti način sprovodi, ali da u tom slučaju časove zajedno treba dvoje kandidata da pohađaju, pa se zajedno i dogovaraju sa nadležnima o svemu.

Potrebno je da nakon izbora tipa edukacije svaki polaznik odluči da li će je pohađati direktno u odabranoj poslovnici institucije organizatora ili mu više odgovara princip koji podrazumeva onlajn nastava.

Naveden je zahtev da poseduje sopstveni računar, a ukoliko se opredeli za drugu ponuđenu varijantu, te je neophodno da ima adekvatnu konekciju sa internetom i da izvrši instalaciju propisanog softvera. U slučaju da bilo koji kandidat ne uspe samostalno da instalira namenski softver, u tome mu mogu pomoći članovi tima za IT podršku, koji funkcioniše u sklopu svakog predstavništva ove institucije.

Ističemo da svako ko bude završio specijalizovani seminar - kako što bolje organizovati radno vreme od strane navedene institucije dobija sertifikat, koji je pravno validan, te u potpunosti zadovoljava sve zakonske norme. Baš zato i navodimo da on može biti upisan u radni dosije svakog kandidata, a ukoliko ga on ima pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje otvorenog. Budući da su odredbe zakona vezano za upisivanje sertifikata izmenjene, to je dozvoljeno samo radnicima te državne službe da vrše zvanično upis sečenih sertifikata, što podrazumeva da se vlasnici tih dokumenata upravo njima moraju obratiti, kako bi zvanično upisali stečeni sertifikat u njihov radni dosije.

Šta izučava kurs i obuka - kako što bolje organizovati radno vreme?

Trebalo bi da u toku uvodnog predavanja specijalizovani seminar - kako što bolje organizovati radno vreme obradi osnovne teme vezano za pravila o definisanju radnog vremena. Nakon toga će profesori da ponude polaznicima mogućnost da se upoznaju sa osnovnim odredbama trenutno važećeg zakona o radu, a vezano za regulaciju radnog vremena, odnosno za njegov raspored.

Budući da konkretni zakon dozvoljava i opciju nešto fleksibilnijih načina rada, odnosno radnog angažovanja zaposlenih, to podrazumeva da će predavači naročitu pažnju na to obratiti. A u tom segmentu će polaznici saznati, pored ostalog i na koji način je pomenutim zakonom definisan rad od kuće, odnosno šta se tačno podrazumeva pod takozvanim kliznim radnim vremenom, te će biti govora i o ostalim slobodnim oblicima radnog angažovanja.

Da bi bilo mnogo bolje organizovano radno vreme zaposlenih, njihovi nadležni moraju biti upoznati sa zakonskim odredbama vezano za prekovremeni rad, kako bi mogli da ih u praksi primenjuju na pravilan način. Naravno da će biti govora i o takozvanom nestandardnom rasporedu radnog vremena, a stručna obuka i kurs - kako što bolje organizovati radno vreme će ponuditi i adekvatne primere dobro organizovanog radnog vremena na taj način.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici saznaju i kako je važećim zakonom o radu definisan odmor tokom radnog vremena, odnosno odmor u toku dana i u toku sedmice, kao i meseca, a prvenstveno sa aspekta standardnog i nestandardnog radnog vremena.

Posebno je važno napomenuti i to da će profesori govoriti o načinu na koji se pravilno mora obračunati predviđeni godišnji odmor, te će uputiti prisutne u one aspekte važećeg zakona koji se tiču regulisanja godišnjeg odmora. Svakako će biti obrađena i tema isplate zarade tokom godišnjeg odmora, a biće govora i o plaćenom, odnosno takozvanom neplaćenom odsustvu. Tom prilikom će prisutni dobiti informacije i o povredi zakona o radu u pojedinim slučajevima, odnosno o tome na koji način se mogu sprečiti zloupotrebe u tom segmentu.

Završni deo ove edukacije će prvenstveno biti usmeren na prezentaciju različitih primera iz prakse, a kako bi sve ono što specijalizovani kurs i obuka - kako što bolje organizovati radno vreme obrađuje, polaznici kasnije mogli da primene u svom radu. Naime, predavači će im objasniti gde je radno vreme dobro organizovano, a u kojim firmama to nije bio slučaj, odnosno saznaće koji su propusti načinjeni i kako da ih isprave. Budući da će imati priliku da na primerima vide kako se može adekvatno organizovati radno vreme, polaznici će moći i da postavljaju pitanja tom prilikom, kako bi im sve što je tokom ove edukacije obrađeno bilo u potpunosti jasno.

Napominjemo da se očekuje da svaki polaznik ovog specijalizovanog seminara može u svom radu kasnije da primenjuje pravilno odredbe važećeg zakona o radu Republike Srbije, a prvenstveno sa aspekta organizacije radnog vremena i regulisanja godišnjeg odmora, odnosno plaćenog ili neplaćenog odsustva, što bi trebalo da maksimalno unapredi kvalitet njegovog radnog angažovanja, to jest odeljenja kojim u konkretnoj kompaniji on upravlja.

Po kom principu se održava obuka i kurs - kako što bolje organizovati radno vreme?

Postoji nekoliko tipova edukacija u ponudi, tako da svaki polaznik bira između toga da li mu više odgovara online kurs i obuka - kako što bolje organizovati radno vreme ili onaj tip nastave, koji podrazumeva klasičan princip, to jest koji se sprovodi direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Online edukacija podrazumeva praćenje predavanja putem interneta, a uz korišćenje računara svakog pojedinačnog kandidata. Naravno da će on neposredno pred početak biti u obavezi da instalira namenski softver na svoj kompjuter i to potpuno samostalno. Budući da tim IT stručnjaka postoji u svakom gradu, u kome pomenuta obrazovna institucija ima otvorenu poslovnicu, to njih može kontaktirati svaki polaznik kome bude bila potrebna pomoć u toku postupka instalacije.

Predviđeno je pravilnikom da se i onlajn i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi poluindividualni seminar - kako što bolje organizovati radno vreme, odnosno individualni i grupni.

Pored toga što postoji razlika u broju polaznika, koji bi trebalo da prate svaki od navedenih tipova edukacija, prisutna je i razlika u načinu njihove organizacije. Napominjemo da dve osobe pristupaju poluindividualnoj nastavi, a da između četvoro i osmoro ljudi treba da pohađaju grupnu, dok samo jedna osoba prati individualni tip edukacije.

Pravilnikom ove institucije je definisano da grupna nastava može biti organizovana tek nakon što četiri osobe zvanično izvrše prijavu u jednoj od poslovnica, jer će tada biti ostvaren zahtev za njenim početkom, pošto će biti formirana grupa od najmanjeg broja članova. Neposredno nakon toga bi trebalo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora da definiše kog datuma će početi grupna obuka, odnosno kako će biti raspoređen celokupan nastavni fond i u kojim terminima će predavanja biti organizovana. Svaki prethodno prijavljeni polaznik će o tome dobiti precizne informacije, a posebno će biti istaknuto da se očekuje maksimalno poštovanje svega definisanog, pošto se promene ne dozvoljavaju kod tog tipa obuke.

Mnogo su fleksibilnija pravila koja se primenjuju kod individualne i poluindividualne nastave, zato što sve vezano za princip njihove organizacije treba da definiše pojedinačni polaznik zajedno sa nadležnim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu i to one poslovnice, u kojoj je neposredno pre toga on izvršio prijavu i zvaničan upis.

Pored toga što nastavi mogu da pristupaju fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici, organizuje se i korporativna obuka i kurs - kako što bolje organizovati radno vreme. U pitanju je nastava koja je isključivo namenjena zaposlenima u nekom preduzeću, a njihovi nadležni će definisati najpre koliko osoba će pristupiti edukaciji, te će zajedno sa ovlašćenim licem institucije organizatora definisati i kako će časovi biti organizovani i gde. Ovde je vrlo važno naglasiti da jedino korporativna obuka može biti organizovana na drugoj lokaciji, a obično se praktikuje da to bude u prostorijama same kompanije, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi. Svakako bi trebalo da se nadležna lica institucije organizatora i određene firme dogovore oko tačnog datuma početka ovog kursa, odnosno oko termina u kojima će biti održana predavanja, kao i oko toga koliko će edukacija ukupno trajati, to jest kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana.

Koliko traje stručni kurs i obuka - kako što bolje organizovati radno vreme?

Sa 10 časova nastavnog programa, specijalizovana obuka i kurs - kako što bolje organizovati radno vreme traje ukupno četiri dana, a ukoliko kandidat odluči da je pohađa u formi grupne nastave. Precizan raspored časova će polaznici dobiti nakon što u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila kreirana grupa, a u kojoj će se naći četiri osobe najmanje.

Potpuno je isti nastavni fond i za individualnu, odnosno poluindividualnu obuku, ali u tom slučaju raspored časova treba da definišu zajedno polaznici i profesor, odnosno nadležno lice jedne od poslovnica. Iz tog razloga i napominjemo da poluindividualna nastava, odnosno individualna mogu trajati i duže, ali kraće nego ona koja se organizuje u grupi.

S obzirom na to da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar - kako što bolje organizovati radno vreme, a da se taj tip edukacije sprovodi uz maksimalno poštovanje zahteva zaposlenih, to njihovi direktori, odnosno nadležna lica u okviru zainteresovane kompanije definišu dinamiku zajedno sa licem koje je ovlašćeno u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako što bolje organizovati radno vreme"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje