Kurs i obuka - Kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Svi koji se nalaze na čelu različitih preduzeća, odnosno koji su zaduženi za upravljanje sektorom ljudskih resursa i pravnim sektorom u firmam bilo koje strukture, veličine i polja poslovanja, primarno bi trebalo da se upoznaju sa tematikom ove stručne edukacije.

U svakom slučaju, specijalizovani kurs i obuka - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti će biti organizovan za sve koji su zainteresovani, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva nikakvo predznanje od polaznika.

A uz to što nastavu organizuje za fizička lica, pomenuta obrazovna institucija omogućuje i da njoj pristupe isključivo zaposleni u kompanijama, u kom slučaju će biti održana korporativna obuka. Najbitnije je imati na umu i to da nadležno lice tog preduzeća ima obavezu o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave da se usaglasi sa nadležnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije. Potrebno je prvo da oni preciziraju kog datuma će početi korporativni kurs, a posle toga i da se usaglase oko termina održavanja časova, kao i oko tačnog rasporeda predavanja. Jednostavnije govoreći, oni će precizirati i koliko bi trebalo ukupno nastava da traje, jer će se dogovoriti o tome na koji način će nastavni fond predviđen programom da bude u tom slučaju raspoređen.


Naročito je važno informisati sve, koji su zainteresovani za korporativni seminar - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da je to ujedno i jedini tip edukacije, koji može biti organizovan i na nekoj drugoj lokaciji. Prvenstveno pod tim mislimo na konkretnu kompaniju, ali je vrlo važno da taj prostor bude u skladu sa pravilima institucije organizatora opremljen. Jednostavno rečeno, da bi nastava za zaposlene mogla u okviru njihovog radnog mesta da bude održana, neophodno je da klijent osigura prostor, koji će biti propisno opremljen. A nakon što oni budu definisali i lokaciju održavanja nastave i sve ostale detalje, u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije će biti informisani i radnici o tim detaljima.

Od fizičkih lica koja su zainteresovana za praćenje ove edukacije se zahteva prvo da se prijave, a nakon toga i da u skladu sa pravilima pomenute institucije izvrše upis.

Osnovne informacije o sebi bi trebalo u trenutku upisa svaki pojedinačni polaznik da dostavi ili putem telefona ili na mejl adresu, a može ih izdiktirati i zaposlenima direktno u okviru izabrane poslovnice. Neophodno je da navede najpre svoje ime i prezime, a posle toga i broj telefona, odnosno datum rođenja.

TESTOVI


U skladu sa pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da svaki kandidat ima obavezu i da se upiše posle toga. A u svakom slučaju će dobiti informacije od nadležnih u konkretnoj poslovnici o dokumentima, koja bi trebalo u tom trenutku da priloži, kao i o činjenici da je njegovo prisustvo obavezno upravo u trenutku zvaničnog upisa.

Naročito je važno i to što je svaki polaznik dužan da prilikom upisa odluči na koji način želi nastavu da pohađa, jer se u ponudi nalazi online obuka i kurs - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nastava koja se organizuje na klasičan način. A svaka od njih može biti održana kako za grupu polaznika i za samo jedno lice, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne nastave. Samim tim što postoji toliko opcija u ponudi, svaki kandidat je u obavezi i da donese odluku gde želi časove da pohađa i na koji način, a kako bi dobio sve neophodne informacije o detaljima koji se tiču načina organizacije časova.

Polaznici koji budu odlučili predavanja da pohađaju online će i biti u obavezi da tom prilikom sopstveni računar koriste. Najvažnije je da konkretni uređaj ima sve neophodne karakteristike, a kako bi bez ikakvih smetnji nastava mogla u tom slučaju da bude organizovana. Dobiće precizne informacije i o tome koje performanse bi trebalo taj uređaj da ima, kao i o samom postupku instalacije konkretnog softvera. Najvažnije je da oni budu upoznati sa činjenicom da su u obavezi lično da instaliraju namenski program na taj uređaj, budući da je tako predviđeno pravilima pomenute obrazovne institucije. Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik bude upućen i u to da u okviru brojnih poslovnica navedene obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške kad god je to potrebno. A usluge i saveti tih stručnjaka su na raspolaganju svakom zainteresovanom polazniku, koji bude naišao na poteškoće dok pohađa predavanja na taj način ili dok pokušava da instalira namenski program na svoj uređaj.

Uslov za sprovođenje nastave na taj način bez ikakvih smetnji jeste stabilna veza sa internetom, tako da svaki kandidat ima obavezu da boravi u prostoru u kome će taj uslov biti ostvaren.

Postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti bude organizovana na klasičan način, odnosno u prostorijama određenog predstavništva navedene obrazovne institucije. Važno je u tom slučaju da svaki kandidat bude prisutan u dogovorenim terminima, a svakako će prethodno dobiti informacije o detaljima, odnosno nakon što bude odlučio na koji način želi časove da pohađa.

Predviđeno je pravilnikom pomenute specijalizovane obrazovne institucije da i klasična i onlajn nastava mogu da budu organizovane kako u okviru individualne i grupne, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu ili nastavu u paru.

Budući da je različit i način organizacije svih pomenutih vrsta edukacija, ali i broj kandidata, koji bi trebalo da prisustvuju nastavi, to je potrebno da svaki pojedinačni polaznik bude upućen u detalje.

Najvažnije je naglasiti da izuzetno stroga pravila važe kada je u pitanju grupni tip edukacije. A u tom slučaju će između četvoro i osmoro ljudi predavanja da pohađaju, te su svakako obavezni da poštuju sve smernice koje će im dati ovlašćeni koordinator za nastavu, u okviru poslovnice u kojoj su se pre toga u skladu sa pravilima i prijavili. Formiranje grupe je zvaničan zahtev iznet od strane organizatora, koji neizostavno mora biti ispunjen da bi edukacija na taj način uopšte mogla i u toj poslovnici da bude organizovana. Naravno da će sa time svaki pojedinačni polaznik da bude na vreme upoznat, ali će biti informisan i o svim onim detaljima koje će definisati ovlašćeni koordinator za nastavu. Pod tim prvenstveno mislimo na datum početka grupne edukacije, zatim na termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja, jer o svemu tome ovlašćeno lice konkretne poslovnice donosi odluku. A zatim tu odluku saopštava svakom prijavljenom kandidatu, te tom prilikom i posebno napominje da se promene ne dozvoljavaju po zahtevu polaznika. U suštini, stvar je u tome da sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu tog predstavništva bude odredio, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da prihvati, jer se ne dozvoljavaju izmene.

Još postoji opcija i da specijalizovani seminar - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti bude organizovan ili samo za jednog polaznika ili za njih dvoje u isto vreme, s obzirom na to da se u ponudi nalazi i individualna edukacija i poluindividualna. A svako od njih ko bude odlučio da pohađa nastavu na jedan ili na drugi način će biti u obavezi da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, a primarno sa koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome je prijavu izvršio, kao i sa nadležnim profesorom precizira na koji način će časovi da budu organizovani. Jednostavnije rečeno, to znači da će se oni zajedno usaglasiti kako oko datuma početka individualne ili poluindividualne edukacije, tako isto i oko termina održavanja časova, odnosno oko rasporeda predavanja, te oko datuma početka ili poluindividualne ili individualne edukacije. Moramo napomenuti i to da je u osnovi jedina razlika između njih vezana za broj kandidata koji prisustvuju nastavi. Stvar je u tome da jedna osoba pohađa individualnu edukaciju, a budući da je poluindividualna okarakterisana kao nastava u paru, tada časove dvoje kandidata istovremeno treba da pohađaju. Upravo će se jedan ili dvoje polaznika u tom slučaju dogovarati sa nadležnima oko svih pomenutih detalja.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti?

Prvo i osnovno što bi svako, ko bude pohađao specijalizovani seminar - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti trebalo da zna jeste koje su to osnovne odredbe pomenutog zakona. Sa tim u vezi naglašavamo da će profesori ukratko predstaviti celokupan zakon, a onda će se i fokusirati na njegove određene odredbe.

Najpre će biti objašnjeno prisutnima šta je tačno regulisano ovim zakonom i koji su to pojmovi sa kojima će da se susreće svako ko primenjuje odredbe konkretnog zakona u praksi. Dakle, polaznici će saznati šta je cilj, a šta je predmet zakona, pa zatim i šta tačno znači koji izraz, odnosno pojam. Podrazumeva se da će u tom delu imati pravo i da pitaju ako im nešto nije jasno, kako bi na licu mesta sve detalje sa nadležnima razjasnili.

Zbog čega se prikupljaju podaci o ličnosti, kada se primenjuju i kako bi trebalo da budu obrađivali je sledeća tema, o kojoj će govoriti profesori. Zapravo će biti govora o članu 5 konkretnog zakona i o osnovnim načelima obrade. Podrazumeva se da će predavači govoriti i o tome šta se podrazumeva obradom u druge svrhe i kako u praksi taj princip funkcioniše.

Šta su sa aspekta konkretnog zakona posebni slučajevi, u okviru kojih mora da postoji nešto drugačiji rok čuvanja, ali i kada se vrši preispitivanje potrebe za čuvanjem konkretnih podataka je naredni segment ove obuke.

Predviđeno je nastavnim programom i da svaki polaznik nauči koje su to vrste podataka o ličnosti, a podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svakome od njih ponuditi i primere iz prakse, te im omogućiti da upravo na osnovu primera nauče koja je razlika između konkretnih vrsta podataka o ličnosti.

Profesori će govoriti i o tome u kojim slučajevima je obrada prikupljenih podataka o ličnosti zakonita, bez obzira da li je u pitanju standardni princip obrade ili obrada u posebnim slučajevima, odnosno obrada u posebne svrhe, a koju vrše nadležni državni organi.

Zbog čega je važno tražiti pristanak od lica, koje daje svoje podatke ui kojim slučajevima je to neophodno izvršiti će, naravno svaki polaznik ovog kursa da sazna. Govoriće profesori i o tome da li i u kojim slučajevima lice, koje prethodno da pristanak, ima pravo taj pristanak da opozove.

Osvrnuće se profesori i na to da li maloletna lica treba ili ne treba da daju pristanak za korišćenje njihovih podataka, a zatim će predavači govoriti i o posebnim vrstama podataka o ličnosti i o načinu njihove obrade.

U određenim slučajevima podaci mogu da budu obrađeni i bez zahtevane identifikacije, a što je predočeno u članu 22 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pa će i o tome predavači detaljno govoriti.

Podrazumeva se da svako lice, koje daje svoje podatke u određene svrhe na obradu ima i prava prema slovu ovog zakona. A tim pravima će se baviti ova edukacija u sledećem segmentu, tako da će između ostalog prisutni saznati i kako ta lica mogu da ostvare svoja prava u tom smislu.

Naravno da će se specijalizovani kurs i obuka - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti osvrnuti i na pristup konkretnim podacima o ličnosti u različitim situacijama. A između ostalog će profesori govoriti i o tome šta je rukovalac dužan da učini ukoliko se informacije prikupljaju od onog lica, na koje se odnose. Takođe će govoriti i o tome šta se dešava u slučaju da se konkretni podaci prikupljaju od osobe, odnosno ličnosti, na koju se ne odnose. Taksativno će profesori govoriti i o obavezama nadležnog lica, kao i o svim onim pravima koja po zakonu ima lice, na koje se određeni podaci o ličnosti odnose.

Kada je predviđeno po slovu ovog zakona ograničenje prava na pristup, te koje zakonske posledice rukovalac podacima snosi u tom slučaju je naredni segment, koji će vrlo detaljno predavači da predstave prisutnima. Naravno da će biti govora i o tome na koji način bi trebalo da bude izvršena dopuna određenih podataka ili ispravka, ali će predavači govoriti i o tome kako bi trebalo da izgleda dodatna izjava u tom slučaju i kada ona mora da postoji.

U određenim slučajevima postoji i pravo prema slovu zakona na brisanje podataka o ličnosti. Na koji način će pojedinci ostvariti to pravo je naravno tema, kojom će se specijalizovani seminar - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svakom slučaju baviti.

Predavači će govoriti i o pravu na prigovor, zatim o pravu na prenosivost podataka, ali i o tome kako u praksi funkcionišu različite vrste ograničenja u vezi sa ostvarivanjem prava lica, čiji se podaci koriste.

Obrađivač podataka u skladu sa ovim zakonom, odnosno nadležni rukovalac ima brojne obaveze, ali i prava, te je potrebno i da primeni određene mere zaštite. Uzevši u obzir da je to sve regulisano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, to će predavači vrlo detaljno predstaviti i te odredbe prisutnima.

Naročito je važna bezbednost svih dostupnih podataka, te se podrazumeva da konkretni zakon posebnu pažnju obraća i na to kako bi u praksi trebalo da na visokom nivou funkcioniše i bezbednost obrade podataka u standardnoj proceduri i kada to čine nadležni organi u posebne svrhe.

A ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti, dužnost rukovaoca podacima, odnosno poverenika, to jest nadležnog lica jeste da na propisani način obavesti najpre fizičko lice, čiji su podaci korišćeni, a zatim i nadležne. O svemu tome će ovaj stručni kurs takođe govoriti, pa će čak i biti prikazani adekvatni primeri, kako bi kandidati još jednostavnije razumeli na koji način je potrebno u tom slučaju da postupe.

U pojedinim situacijama može da bude određeno lice za zaštitu podataka o ličnosti, a na koji način i u kojim situacijama ono treba da bude određeno je predmet primarno člana 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako da će profesori i tom temom svakako da se bave. A tom prilikom će objasniti prisutnima i koje su obaveze nadležnog lica, zatim kako bi trebalo da postupa u praksi i ko i u kojim slučajevima vrši kontrolu primene kodeksa postupanja.

Kaznene odredbe ovog zakona će biti predstavljene u završnom delu edukacije, posle čega će uslediti diskusija učesnika o tom segmentu.

Moramo napomenuti i to da specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti može biti organizovana i isključivo za zaposlene u okviru nekog preduzeća. S obzirom na to da se tada primenjuju pravila korporativne edukacije, jer je i ciljna grupa vrlo jasno ograničena, to postoji mogućnost prilagođavanja primera iz prakse polju poslovanja konkretne firme. Naime, da bi zaposleni u toj kompaniji mnogo lakše i brže shvatili na koji način bi trebalo pravilno da primene odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, profesori mogu da prilagode primere, tako da im budu poznati i da mogu mnogo lakše da razumeju tematiku ove edukacije. Tom prilikom je vrlo važno da nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća, a koje se prethodno dogovaralo sa predstavnikom jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford o načinu sprovođenja nastave, navede da je poželjno primeri da budu prilagođeni. Vrlo je verovatno da će nadležni profesor taj zahtev prihvatiti, te da će se potruditi i da objasni polaznicima korporativnog seminara kako bi trebalo u poslovanju svog matičnog preduzeće da primenjuju odredbe pomenutog zakona na najpravilniji mogući način.

Ukoliko bilo kakvu nedoumicu ima neko od polaznika, može vrlo lako da je reši u razgovoru sa profesorom. Naime, tokom završnog predavanja je predviđeno da svi kandidati učestvuju u razgovoru o obrađenim temama, tako da ih sve maksimalno razjasne, a kako bi mogli zaista pravilno odredbe pomenutog zakona u svom poslovanju da primenjuju.

Mesto i vreme održavanja stručnog seminara - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Sve neophodne informacije kako o tome u kojim terminima bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako isto i o mestu održavanja nastave će svaki pojedinačni polaznik da dobije onog trenutka, kada se bude odlučio između svih opcija koje nudi Obrazovni centar Akademije Oxford. Da pojednostavimo, individualna, grupna i poluindividualna nastava mogu biti pohađane na klasičan način i putem računara.

A osnovno šta moraju znati jeste da u jednoj grupi časove treba od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro kandidata da pohađaju. Najvažnije je da minimalan broj njih pristupe prijavljivanju, zato što prvo grupa mora da bude oformljena. Dakle, nakon što 4 osobe zvanično budu izvršile prijavu, te bude kreirana grupa, pristupiće se definisanju načina organizacije časova. Bitno je naglasiti da isključivo koordinator za nastavu u tom slučaju ima pravo i obavezu da precizira na koji način će predavanja da bude organizovana. Najpre će odlučiti o tačnom datumu početka grupne edukacije, a takođe će definisati i termine održavanja časova, kao i njihov raspored. Važno je da svi prijavljeni znaju i to da ukoliko grupa ne bude formirana, taj tip edukacije ne može da bude organizovan u konkretnoj poslovnici. Isto tako je naročito važno da prijavljeni kandidati budu upoznati sa činjenicom da ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude u tom slučaju odredio ne sme da bude izmenjeno po njihovom zahtevu, što u stvari znači da su u obavezi u potpunosti da prihvate sve ono što on bude orethodno odredio. U svakom slučaju će oni o tome dodatno biti informisani, kako ne bi bilo apsolutno nikakve zabune.

Nasuprot tome, kada polaznici odluče časove da pohađaju ili sasvim samostalno ili u društvu još jedne osobe, potpuno se drugačija pravila organizacije primenjuju. Jednostavnije govoreći, svaki kandidat u tom slučaju je u obavezi da precizira samostalno sa nadležnima kog datuma će početi individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sem toga, oni bi trebalo da definišu i u kojim terminima će časovi da budu organizovani u konkretnom slučaju, kao i to na koji način bi trebalo da budu raspoređena predavanja, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će da budu organizovana. Ističemo da svaki polaznik ta pravila treba da odredi u dogovoru sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome je on prijavu izvršio. U suštini, sve to znači da će oni odlučiti o svim detaljima, pa i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna ili individualna edukacija.

Nakon što budu odlučili na koji način će časove pohađati, svi prijavljeni bi trebalo da preciziraju i na kom mestu će nastavu pratiti, uzevši u obzir da u ponudi ove obrazovne institucije postoji mogućnost da časovi budu organizovani u skladu sa klasičnim principom i onlajn.

Kada pominjemo klasičnu nastavu, to se odnosi na sprovođenje predavanja u prostorijama jedne od poslovnica. Sve informacije u vezi sa terminima održavanja časova i mnogim drugim detaljima će biti na raspolaganju svakom polazniku pošto se bude opredelio između mogućnosti da nastavu pohađa u grupi, individualno ili u paru. Dobiće sve neophodne informacije tom prilikom o onim detaljima, koji se tiču primarno termina održavanja časova, ali i datuma početka odabranog tipa nastave, kao i o rasporedu predavanja.

Sledeća opcija koju imaju svi zainteresovani na raspolaganju jeste da stručni seminar - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pohađaju online. A tom prilikom svako od njih ima mogućnost da izabere i na kom mestu želi da boravi dok prati nastavu na taj način. Stvar je u tome da veza sa internetom mora da bude kvalitetna, kako bi nastava bila organizovana u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Istakli bismo i to da računar, koji svaki kandidat tom prilikom mora da poseduje, treba da bude odgovarajućih karakteristika, a o tome će biti informisan svaki prijavljeni pojedinačno. Instalacija softvera mora biti izvršena pre početka odabranog tipa edukacije i to isključivo od strane kandidata. Da ne bi bilo zabune, naglašavamo da proces instaliranja programa ne spada u naročito zahtevne, tako da se pretpostavlja da svaki kandidat to može da učini bez ikakvih poteškoća. U svakom slučaju će informacije o samom procesu instaliranja softvera, ali i o ostalim detaljima on dobiti od strane nadležnih. Bude li se dogodilo da se ne snađe u potpunosti tokom praćenja nastave onlajn ili dok instalira namenski softver, može se obratiti nadležnima u okviru konkretnog predstavništva i zatražiti pomoć zaposlenih u IT sektoru. U najkraćem mogućem roku će se oni potruditi da otklone bilo kakvu poteškoću i omoguće tom kandidatu da bez ikakvih smetnji nastavu na taj način pohađa.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovana obuka i kurs - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti?

U nastavnom programu ove edukacije se nalazi ukupno 12 časova.

Ali informacije o tome koliko je ukupno predviđeno da stručni kurs i obuka - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti traje će biti na raspolaganju svakom prijavljenom kandidatu tek pošto bude odlučio kako želi nastavu da pohađa, pošto je trajanje grupne, poluindividualne i individualne obuke različito, jer se svaka od njih na drugačiji način organizuje.

U suštini, isključivo kada se polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi, on unapred dobija informacije o tome da treba časove da pohađa ukupno mesec dana. Ali i u tom slučaju će biti naknadno informisan o rasporedu predavanja, to jest onog trenutka kada grupa od četiri osobe u toj poslovnici bude oformljena, uzevši u obzir da je taj zahtev od strane organizatora naveden kao obavezan za početak organizacije tog tipa nastave.

Samim tim što se poluindividualni i individualni seminar - kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti organizuju na drugačiji način, to znači da i njihovo trajanje može da bude različito u odnosu na grupni vid edukacije. Reč je o tome da bi svaki polaznik trebalo da ima na umu činjenicu da je njegova obaveza u tom slučaju da zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem precizira kako će predavanja da budu organizovana. Baš zato i naglašavamo da individualna i poluindividualna edukacija mogu trajati duže nego nastava u grupi i kraće od tog perioda.

A isto tako je bitno da napomenemo i to da korporativna obuka može trajati baš onoliko, koliko budu odlučili klijent, odnosno predstavnik zainteresovane kompanije i nadležno lice u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Praktično govoreći, oni će se usaglasiti oko dinamike sprovođenja časova, ali i oko mnogih drugih detalja, što će posebno dovesti do toga da zajedno odlučuju o tome koliko će korporativni kurs ukupno da traje. Nakon toga će svakog polaznika pojedinačno, odnosno zaposlene u toj kompaniji, nadležni informisati o tome u skladu sa pravilima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako u praksi pravilno primeniti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje