Kurs i obuka - Kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru

Iz naziva ove edukacije se jasno da zaključiti i kome je namenjena. U suštini, svako ko je zaposlen u javnom sektoru bi trebalo sa konkretnom tematikom da bude upoznat, mada specijalizovana obuka i kurs - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru može biti interesantna i ostalima. U svakom slučaju nema nikakvog ograničenja, odnosno zahteva koje zainteresovani treba da ispune, te zato svako ko ima volju, može i da prati ovu stručnu obuku.

Najvažnije je da pojedinačni polaznik u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši prijavu, a nakon toga i da se zvanično upiše.

Napominjemo da će se isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata vršiti upis. Naravno da će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati sve prijavljene i o dokumentima koja će biti u obavezi tom prilikom da dostave.


Inače postoje tri načina za prijavljivanje, tako da svaki kandidat bira koji mu najviše odgovara iz nekog razloga. Bitno je da dostavi osnovne informacije o sebi, a koje uključuju njegovo ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja. Sve te podatke može poslati na mejl adresu, odnosno izdiktirati putem telefona zaposlenima u konkretnoj poslovnici ili jednostavno doći lično i prijavu izvršiti.

Svakako je važno i da izabere na koji način će specijalizovani seminar - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru da pohađa. U suštini je stvar vrlo jednostavna, zato što se klasična i online nastava organizuju za grupu polaznika, za samo jednu osobu ili za njih dvoje. Samim tim će i poluindividualna obuka, ali i grupna i individualna biti organizovane na klasičan način ili preko interneta, pa se i očekuje da svaki kandidat izabere opciju koja mu najviše bude odgovarala u datom momentu.

Klasična je nastava ona, koju polaznici pohađaju u prostorijama bilo koje od preko 20 poslovnica institucije organizatora.

TESTOVI


Nasuprot tome, sa bilo koje lokacije kandidat ima pravo da prati nastavu online. Naime, on tada koristi sopstveni računar, odnosno specijalni softver pomoću koga pristupa predavanjima. Potrebno je da on lično instalira na konkretni uređaj taj program, a u skladu sa informacijama koje će mu dati zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Naravno da postoji i IT sektor, te da će ti stručnjaci pomoći svakom kandidatu, koji iz nekog razloga ne bude mogao sa uspehom da instalira namenski softver. Inače je vrlo važno da online edukacija bude organizovana u skladu sa pravilima i bez ikakvog ometanja, pa se zato zahteva da veza sa internetom bude adekvatna u okviru onog prostora, u okviru koga kandidat bude želeo da boravi dok pohađa časove.

Već smo prethodno naveli da se i onlajn i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina. A jasno je da se u osnovi one razlikuju prema broju polaznika, pa tako od četvoro do maksimalno osmoro ljudi treba da pohađaju grupnu obuku, dok poluindividualnu prate njih dvoje u isto vreme, a individualni kurs i obuka - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru se organizuje za samo jednu osobu.

Određene razlike postoje i u načinu organizacije svake od njih. Zapravo se radi o tome da kod individualne i poluindividualne nastave odluku o načinu organizacije donose polaznici, a u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa predavačima, dok kod grupne nastave to čini isključivo nadležno lice konkretne poslovnice pomenute institucije.

Neophodno je da se o tačnom datumu početka individualne ili poluindividualne edukacije, kao i o dinamici održavanja časova i o terminima dogovore polaznici sa pomenutim licima. A zapravo će oni precizirati sve detalje koji se odnose na sprovođenje časova u tom slučaju.

Za razliku od tog principa organizacije, kod grupne nastave isključivo ovlašćeno lice jedne od poslovnica o svemu tome donosi odluku. Međutim, potrebno je da prvo najmanje četiri osobe prijavu u tom predstavništvu izvrše, pošto je formiranje grupe navedeno kao zvaničan zahtev za početak nastave u tom slučaju. S obzirom na to da sve definiše koordinator za nastavu, od kandidata se očekuje da se u potpunosti pridržavaju svega toga, jer se promene ne dozvoljavaju. Nedugo nakon što grupa od najmanje četiri člana u tom predstavništvu bude bila formirana, on će odrediti kako datum početka grupne edukacije, tako isto i sve ostale detalje. Primarno se misli na termine održavanja časova, odnosno na njihov raspored. Svi prethodno prijavljeni kandidati će o tome dobiti precizne informacije od nadležnih u konkretnoj poslovnici.

A ako određeni broj radnika nekog preduzeća treba da pohađa ovo edukaciju, biće organizovan korporativni kurs. U skladu sa pravilima pomenute institucije, primenjuje se vrlo fleksibilan princip organizacije časova za zaposlene. Naime, očekuje se da vlasnik te kompanije, to jest stručnjak koji je za to ovlašćen definiše zajedno sa nadležnima u konkretnoj poslovnici navedene institucije kako će časovi biti organizovani i na kojoj lokaciji. U suštini, dostupne su sve opcije kao i kada se nastava organizuje za pojedinačne polaznike, a postoji mogućnost i izmene lokacije održavanja časova. Ako klijent obezbedi sve propisane uslove i ponudi prostor, koji zadovoljava zakonom definisane standarde, radnicima će biti omogućeno i da na svom radnom mestu, praktično govoreći, časove pohađaju. Inače bi trebalo da se o terminima u kojima će predavanja za zaposlene da budu organizovana, kao i o njihovom rasporedu, odnosno o dinamici sprovođenja i svakako o datumu početka korporativne obuke prethodno dogovore nadležno lice u kompaniji klijenta i u instituciji organizatora. A u skladu sa pravilima će biti naknadno o svemu tome detaljno i informisani polaznici, odnosno zaposleni konkretne kompanije.

Kojim će se sve temama baviti stručna obuka i kurs - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru?

Najpre će profesori u toku uvodnog predavanja objasniti prisutnima kako se karakterišu javne službe i koje sve službe u principu funkcionišu na taj način. Zatim će specijalizovani seminar - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru predstaviti ukratko svaku od najznačajnijih javnih službi, kako bi bilo mnogo jasnije polaznicima o čemu će biti reči tokom ove edukacije.

S obzirom na to da je primećeno da u brojnim javnim službama postoji određena poteškoća vezano za liderstvo, odnosno vođenje, to će predavači govoriti detaljno o konkretnom problemu. Podrazumeva se da će obezbediti i adekvatne primere iz prakse, a što će dodatno pomoći polaznicima da shvate u čemu je problem i kako on može da bude ispravljen. Zapravo će u tom segmentu biti i diskusija o toj temi, pa se očekuje da svaki prisutni navede kako on vidi rešenje konkretnog problema.

A podrazumeva se da je profit vrlo značajan u radu bilo koje kompanije, a posebno u okviru javnih službi, tako da će specijalizovani kurs i obuka - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru naročitu pažnju posvetiti toj temi. Kroz primere će polaznici shvatiti zbog čega je važno voditi računa i o profitu, ali i kvalitetnom funkcionisanju različitih javnih službi.

Kako funkcionišu odnosi u kolektivu je, isto tako tema koja je predviđena tokom ove edukacije. Biće predstavljeni specifični tipovi ličnosti, odnosno osobe koje se formiraju kao lideri. Tom prilikom će predavači ukazati i na nedostatke, ali i na prednosti lidera u takvim službama. Biće predstavljeni i model lidera, koji bi trebalo implementirati u svoje poslovanja. Naravno da će svi kandidati učestvovati u raspravi o ovoj temi, te će biti slobodni da iznesu svoje mišljenje.

Da bi neko mogao sa uspehom da zaista vodi poslove u firmama, koje funkcionišu u javnom sektoru, on prvenstveno mora da bude kvalitetna ličnost. Zatim, mora voditi računa o svojim manirima i o obrazovanju, pa je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru obradi i tu temu. Saznaće prisutni kako bi zapravo lider neke javne službe trebalo da izgleda i na koji način bi trebalo da komunicira sa kolegama i sa poslovnim partnerima, na prvom mestu, te uopšteno funkcioniše u kolektivu.

Pored ostalog će biti reči i o tome koji se najčešće problemi javljaju u različitim kolektivima. A posle toga će profesori da objasne prisutnima i kako bi trebalo pristupiti rešavanju različitih tipova problema, da bi posledice toga bile minimalne.

Bitno je napomenuti i to da će se predavači potruditi da obezbede što kvalitetnije i slikovitije primere, jer će na taj način omogućiti prisutnima da mnogo bolje razumeju tematiku ove edukacije.

A ako neko eventualno bude imao pitanje u vezi sa ma kojom temom, kojom se ova obuka bavi, trebalo bi da bude slobodan u toku završnog predavanja da ga postavi predavaču.

Kada i gde se održava specijalizovani seminar - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru?

Organizator ove stručne edukacije nudi mogućnost izbora svakom prijavljenom, pa od toga i zavisi mesto, ali i termini u kojima će biti stručna obuka i kurs - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru održana.

Zapravo je reč o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje na klasičan način, kao i online, a za oba tipa edukacije važi pravilo da se mogu pohađati ili u okviru individualne ili grupne, te takozvane nastave u paru, to jest poluindividualne. Zato jeste napomenuto da prilikom zvaničnog upisa svaki kandidat treba da izabere kako će časove pohađati. A upravo u skladu sa time će on dobiti i sve neophodne informacije kako o mestu njihovog održavanja, isto tako i o terminima.

Da napomenemo i to da je klasična edukacija ona, koja podrazumeva organizaciju časova u prostorijama konkretne poslovnice pomenute institucije. Tom prilikom se zahteva od zainteresovanog da bude prisutan u dogovorenim terminima.

A druga opcija koja je u ponudi podrazumeva praćenje časova onlajn, to jest preko računara svakog prijavljenog kandidata. U tom slučaju njihova obaveza je da na sopstveni računar, koji će koristiti prilikom pohađanja časova na taj način, instaliraju odgovarajući softver. Sve informacije o tome će im blagovremeno biti na raspolaganju. Naravno da internet konekcija mora biti stabilna u okviru prostora, u kome polaznik bude boravio dok pohađa časove online. Inače u svakoj poslovnici navedene institucije postoji i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku, tako da svako ko naiđe na neki problem kada pristupa predavanjima online ili kada treba da instalira specijalni softver može slobodno njih da kontaktira i zatraži pomoć.

Jasno je da i klasični i online kurs i obuka - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru mogu biti organizovani za grupu polaznika, za njih dvoje i za samo jednu osobu, tako da svaki prijavljeni bira između te tri opcije.

U suštini je broj polaznika različit kod svakog od ponuđenih vidova edukacija. Svakako da su prisutne i određene razlike u načinu organizacija nastave, a sa svim detaljima će prijavljeni kandidati da budu upoznati na vreme.

Moraće da sačeka formiranje grupe svako, ko se bude opredelio nastavu tako da pohađa. Radi se o tome da najmanje četvoro polaznika može biti prisutno u okviru jedne grupe, a da bi bio održan izuzetno visok lollitas nastave, organizator dozvoljava da osmoro kandidata najviše prisustvuje časovima u okviru jedne grupe. Bitno je napomenuti da isključivo koordinator za nastavu u tom slučaju definiše kako će predavanja da budu organizovana. Ustvari, nedugo nakon što grupa od najmanje četvoro kandidata bude bila formirana, on će doneti odluku prvo o datumu početka edukacije, a potom i o tome u kojim će terminima da budu organizovana predavanja. Podrazumeva se da će precizirati i raspored časova, a zatim svakog polaznika pojedinačno o svemu tome informisati. Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da je u pitanju izuzetno strog princip organizacije nastave, te da iz tog razloga ne postoji mogućnost vršenja nikakvih izmena, a u slučaju da neko od polaznika to bude zahtevao zvanično.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju, kada je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava. Zapravo, jedina razlika između njih vezana je za broj osoba, koje pohađaju predavanja, uzevši u obzir da jedno lice prati časove u okviru individualne, a dvoje njih u okviru poluindividualne obuke. Direktno sa nadležnim predavačima, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici bi tada trebalo da se jedan polaznik ili dvoje njih dogovaraju o načinu organizacije časova. Ustvari će oni definisati prvo datum početka kursa, a potom i dinamiku sprovođenja časova, odnosno termine.

Nadležni u okviru bilo koje kompanije mogu zahtevati da bude organizovan korporativni seminar - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru za njihove zaposlene. Primenjuje se u tom slučaju vrlo fleksibilan princip organizacije, jer se upravo oni direktno sa nadležnim licem u okviru bilo koje poslovnice pomenute institucije moraju dogovoriti oko toga, na koji način će predavanja za zaposlene da budu organizovana. Najbitnije je da se usaglase oko datuma početka korporativnog kursa, te oko termina u kojima će časovi biti organizovani. Takođe se očekuje da preciziraju i raspored predavanja, ali i lokaciju na kojoj će ona biti održana. Radi se o tome da organizator izlazi u susret zahtevima i onih klijenata, kojima više odgovara da korporativna obuka bude održana u okviru njihove kompanije. A bitno je tada da budu optimalni uslovi za rad obezbeđeni, te da izabrani prostor u skladu sa aktuelnim pravilima bude opremljen.

Trajanje stručne obuke - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru

Sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da izabere kako će specijalizovani seminar - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru pohađati, dovodi do toga da svaki tip edukacije koji je u ponudi može različito da traje. Da preciziramo, nastava može biti pohađana u grupi, u paru ili potpuno individualno.

Zapravo na nivou cele institucije, to jest u okviru svake poslovnice važi pravilo da organizator odlučuje unapred samo o tome koliko će nastava u grupi trajati. Iz tog razloga i jeste navedeno da 4 sedmice kandidati pohađaju ukupno 12 časova nastavnog programa. Međutim, svi oni će naknadno da dobiju od strane koordinatora za nastavu informacije o tome kako će biti raspoređeni časovi, potom u kojim terminima i naravno kada će grupni tip edukacije da počne. Stvar je u tome da mora biti formirana grupa u konkretnom predstavništvu prvo, a da bi pomenuto lice sve te detalje moglo da definiše.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije i individualne i nastave u paru. Naime, svako ko je zainteresovan da časove na taj način prati mora precizirati, između ostalog i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana sa nadležnima u samom predstavništvu pomenute institucije, u kome budu prijavu i upis izvršili. Svakako će definisati i termine održavanja časova i datum početka nastave, a sve to zapravo znači da kraće ili duže od grupnog tipa edukacije može trajati i poluindividualni, ali i individualni kurs i obuka - kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru.

Treba dodati i informaciju da ova specijalizovana obrazovna institucija može da organizuje i korporativni kurs. Predviđeno je pravilnikom da u tom slučaju ovlašćeno lice bilo koje poslovnice organizatora treba sve detalje da definiše sa zvanično ovlašćenom osobom u kompaniji, koja je zainteresovana da praćenje ove edukacije omogući određenom broju svojih zaposlenih. A oni bi trebalo da se dogovore kako oko datuma početka korporativne obuke, isto tako i oko detalja vezano za termine u kojima će časovi biti organizovani i za njihov raspored, a što posredno znači da će precizirati i koliko će ukupno u tom slučaju seminar da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako uspešno voditi poslove u javnom sektoru"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje