Kurs i obuka - Kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja

Shodno tematici ove edukacije se i zahteva od prijavljenih da imaju minimum osnovno poznavanje korišćenja računara, a svakako ukoliko bude bilo nekih posebnih zahteva, nadležni u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford će ih o tome na vreme informisati.

U principu bi svako koga interesuje stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja trebalo prvo da ispoštuje pravilo u vezi sa prijavljivanjem, odnosno se zvaničnim upisivanjem.

Telefonski ili lično može prijavu izvršiti svako fizičko lice, a napominjemo da se predstavništva ove specijalizovane obrazovne institucije nalaze na više od 30 lokacija u našoj zemlji. Isto tako je dostupna i opcija prijavljivanje elektronskim putem, u kom slučaju će na mejl poslati zahtevane podatke zainteresovani. A ti podaci moraju sadržati kako ime i prezime svakog kandidata, tako isto i broj njegovog telefona, s tim da je potrebno svako od njih da navede i datum rođenja.


Obaveza je nadležnih u konkretnom predstavništvu pomenute institucije da informišu svakog prijavljenog kandidata i o postupku upisa, s obzirom na to da se zahteva lično prisustvo svakoga od njih u tom trenutku. Naravno da će biti informisani prijavljeni i o tome koja dokumenta imaju obavezu da prilože u momentu zvaničnog upisa.

Svakako će oni biti informisani i o ostalim detaljima, a oni podrazumevaju da konkretna obrazovna institucija nudi mogućnost da specijalizovani seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja bude pohađn u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave. Takođe napominjemo i to da za svaki tip edukacije važi pravilo da kandidati biraju da li će predavanjima da pristupaju u prostorijama odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije ili će to da učine online, a u kom slučaju oni lično biraju lokaciju na kojoj će da borave dok predavanja prate. Kada to budu naveli nadležnima, dobiće i tačne informacije o postupku organizacije nastave, kao i o tome koje obaveze u konkretnom slučaju svako od njih ima.

U svakom slučaju li će biti objašnjeno polaznicima da se grupna nastava organizuje za veći broj njih, odnosno da u jednoj grupi može biti između četvoro i osmoro ljudi prisutno, te da se primenjuju posebnu stroga pravila organizacije. Za razliku od toga, individualna obuka i kurs - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja i nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna se organizuju na potpuno isti način, a za jednog ili dvoje kandidata u isto vreme.

TESTOVI


Da napomenemo odmah da su stroga pravila, koja se poštuju prilikom organizacije grupne edukacije i da njih isključivo ima pravo da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru predstavništva, u kome bude oformljena grupa. Upravo je formiranje grupe od najmanje četiri kandidata zvanično navedeno kao zahtev od strane organizatora, koji mora biti ostvaren u odabranoj poslovnici, da bi nastava prema takvom principu mogla da bude organizovana. Važno je da to bude predočeno na vreme polaznicima, kako ne bi zahtevali nikakve izmene. Naime, izmene po zahtevu članova grupe se ne prihvataju u tom slučaju i naravno da to mora biti posebno naznačeno svakom prijavljenom kandidatu. Dakle, onog momenta kada grupa od minimum 4 člana bude formirana u toj poslovnici, nadležno lice će pristupiti definisanju svih potrebnih detalja. A ti detalji ne uključuju samo datum početka grupne nastave, nego i informacije o terminima održavanja časova, kao i o njihovom rasporedu, što još jednom napominjemo, nije podložno promenama. A već prilikom prijavljivanja ili u trenutku zvaničnog upisa, svaki kandidat koji želi nastavu u grupi da pohađa će i da bude informisan o trajanju kursa. Stvar je u tome da se jedino to definiše prethodno i primenjuje se za svako predstavništvo, to jest za svaku grupu polaznika, bez obzira u kojoj poslovnici da je ona oformljena.

Kandidati kojima tako strogo definisana pravila organizacije ne budu u potpunosti odgovarala će biti u mogućnosti da izaberu neku drugu opciju, te da nastavu pohađaju ili uz još jednog polaznika ili sasvim samostalno, a u okviru poluindividualne ili individualne. Istakli bismo i to da potpuno ista pravila organizacije važe i u jednom i u drugom slučaju, a ona su posebno slobodna i idu maksimalno na ruku svakom pojedinačnom polazniku. Radi se o tome da će kandidati u konkretnom slučaju biti u obavezi da najpre sa profesorom, a posle i sa koordinatorom za nastavu preciziraju i datum početka individualne ili poluindividualne obuke i dinamiku sprovođenja časova, odnosno to u kojim će terminima predavanja u tom slučaju da budu održana. Uzevši u obzir da odlučuju i o rasporedu časova, odnosno o tačnoj dinamici u skladu sa kojom će nastava da bude organizovana, oni posredno preciziraju i koliko će ukupno da traje edukacija namenjena jednoj osobi ili poluindividualni tip nastave.

Već je pomenuto da kako grupni tip obuke, tako i poluindividualni i individualni mogu da budu održani na dva načina, što znači da svaki pojedinačni polaznik bira hoće li specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja da bude organizovana na klasičan način ili će nastavu da pohađa preko interneta.

U slučaju da izabere prvu opciju, on je u obavezi da prisustvuje predavanjima u okviru prostorija predstavništva pomenute obrazovne institucije, u kome pre toga bude izvršio prijavu i upisao se u skladu sa pravilima. Svakako će termini u kojima je obavezan da pohađa časove zavisiti od toga da li odabere nastavu da pohađa u paru, samostalno ili u grupi.

Online nastava se organizuje uz primenu specijalnog softvera, a podrazumeva se da svaki kandidat mora koristiti sopstveni računar u tom slučaju. Isto tako je važno naglasiti i to da će nadležni u okviru konkretne poslovnice informisati svakog prijavljenog o tome, koje bi karakteristike tačno trebalo da ima odabrani uređaj, kako bi nastava bez ikakvih smetnji mogla na taj način da bude održana. Važno je da namenski softver svako od njih samostalno instalira u skladu sa pravilima i smernicama, koje će dobiti od nadležnih prilikom prijavljivanja, odnosno kada se bude upisao. A da bi kvalitet edukacije, koje se organizuje onlajn mogao da bude adekvatan, zahteva se stabilna veza sa internetom. Svakako će o tome biti informisani prijavljeni, a biće im rečeno i da IT sektor postoji u svakoj poslovnici, te da su stručnjaci koji su u njemu zaposleni raspoloženi uvek da odgovore na zahteve polaznika, ukoliko iskrsne bilo kakav problem.

Tematika ove specijalizovane edukacije može da bude interesantna i zaposlenima, pa iz tog razloga i napominjemo da ova obrazovna institucija u ponudi ima i korporativni seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja. U principu se u tom slučaju predavanja organizuju isključivo za radnike određenog preduzeća, a naravno shodno zahtevima njihovih nadležnih. Najjednostavniji princip organizacije nastave se tada primenjuje, uzevši u obzir da upravo nadležno lice te kompanije precizira kako će časovi biti organizovani za određeni broj radnika i na kojoj lokaciji. A to bi trebalo da definiše direktno sa nadležnim licem odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Jednostavno rečeno, oni će se dogovoriti kako oko detalja u vezi sa datumom početka korporativne obuke i terminima održavanja časova, tako isto i oko trajanja nastave, s obzirom na to da treba da preciziraju i u skladu sa kakvom tačno dinamikom će predviđeni broj časova u tom slučaju da bude održan. A ono što donekle razlikuje nastavu namenjenu zaposlenima i fizičkim licima jeste mesto održavanja časova, uzevši u obzir da organizator dozvoljava sprovođenje korporativnog kursa i direktno u kompaniji, u kojoj su polaznici zaposleni. Shodno pravilniku pomenute institucije je neophodno da prvo nadležno lice te firme dobije informacije o sadržini prostora, u kome bi trebalo nastava da bude organizovana, a kako bi ga opremio u skladu sa pravilima i obezbedio optimalne uslove za rad. Prethodno tačno definisani broj zaposlenih u tom preduzeću će na za to propisani način da bude informisan kako o mestu održavanja časova u tom slučaju, tako isto i o svim ostalim detaljima koje su prethodno nadležni definisali.

Koje teme će da izučava specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja?

Vrlo je važno da svi koji odluče da se upoznaju sa temom, kojom se bavi specijalizovani seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja budu uvereni da će steći dovoljno znanja da mogu u budućnosti tim zanimanjem da se profesionalno bave. A iz tog razloga je predviđeno da u toku uvodnog predavanja polaznici dobiju informacije od profesora o tome šta spada u opis ovog zanimanja i koje obaveze ima lice, ako se kvalifikuje za njega. Naravno da će tom prilikom profesori još jednom napomenuti polaznicima da sertifikat za menadžera elektronskog poslovanja, koji će im biti izdat od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford nakon završene edukacije ima pravnu validnost. Samim tim oni imaju pravo da kontaktiraju nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da od njih zahtevaju upis tog dokumenta u radni dosije, a ukoliko ga pre toga imaju zvanično otvorenog u toj državnoj instituciji. Naravno da u bilo kom trenutku imaju pravo i da podatak o posedovanju sertifikata za to zanimanje uvrste i u svoju radnu biografiju (CV). Takođe će predavači u toku uvodnog predavanja nakon svega toga objasniti prisutnima i zbog čega je povećana potražnja na tržištu rada za kvalifikovanim menadžerima elektronskog poslovanja. A tom prilikom će oni saznati gde sve mogu da se zaposle, te će moći i da postave pitanje predavaču ukoliko im nešto možda nije jasno.

Biće predočeno prisutnima i koje sve aspekte podrazumeva elektronsko poslovanje. Ujedno će predavači objasniti koje su prednosti, ali i koje mane primećene u praksi.

Svakako da će profesor ukazati polaznicima i na to koji se osnovni pojmovi susreću u praksi, te će objasniti i šta svaki od njih znači. Zatim će govoriti prisutnima o tome koje su prednosti implementacije e - poslovanja u okviru kompanija, te će objasniti i kako izvući maksimum iz toga.

Uzevši u obzir da može biti organizovana i korporativna obuka i kurs - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja, a u kom slučaju će prethodno jasno definisani broj radnika određenog preduzeća časove da pohađa, to predstavljanje primera može biti donekle izmenjeno. Naime, sa ciljem ulepšavanja shvatanja gradiva zaposlenima u određenoj kompaniji će profesori izdvojiti primere iz prakse, koji su vezani za poslovanje preduzeća u kome su one zaposleni bi to moglo da bude učinjeno, nadležno lice te firme bi trebalo da kontaktira profesora i sa njim se o detaljima u tom slučaju dogovori.

Saznaće prisutni i koji su sistemi plaćanja najčešće korišćeni u praksi, te takođe koje su prednosti i mane svakoga od njih.

Na koji način bi valjalo upravljati elektronskim poslovanjem i kako bi to trebalo da izgleda u praksi je, isto tako tema koji će svaki profesor naročitu pažnju da posveti. Isto tako će biti govora i o elektronskom marketingu, ali i o tome koje su prednosti korišćenja interneta za poslovanje, te koje su mane, ukoliko one postoje.

Implementacija informacionih sistema je vrlo važna za sve kompanije, ali je potrebno da to bude učinjeno od strane profesionalaca. Zapravo je vrlo važno da bude izvučen maksimum iz korišćenja takvih sistema, pa će profesori objasniti prisutnima kako bi to u praksi trebalo da izgleda, odnosno kako bi elektronsko poslovanje trebalo da bude integrisano u celokupan poslovni proces.

Ukratko će se profesori osvrnuti i na to kako u Republici Srbiji funkcioniše takav vid poslovanja, te će prisutni saznati da li je ono zaživelo u potpunosti ili ne.

Naravno da će svaki polaznik dobiti informacije i o tome koje su ključne karakteristike takvog načina poslovanja, ali i koliko je značajno primenjivati ga u različitim kompanijama. Isto tako je nastavnim programom, prema čijim pravilima će specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja da bude organizovan, predviđeno da polaznici dobiju informacije o tome kako bi trebalo da izgleda struktura takvog poslovanja, odnosno koje su prednosti, a koje mane primene elektronske trgovine. Uopšteno govoreći, predviđeno je da polaznici saznaju i kako funkcioniše e - trgovina u praksi, te kada je poželjno nju implementirati u poslovni proces da bi on bio unapređen.

Isto tako je programom predviđeno da polaznici nauče i kako se različiti obrasci mogu podneti elektronski, a svakako će biti predočeno i zbog čega elektronski marketing ima sve više prednosti. A tom prilikom će specijalizovani seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja biti usmeren na prezentovanje pozitivnih efekata na prvom mestu takve vrste reklamiranja, s tim što se podrazumeva da će profesori objasniti i da u određenim slučajevima mogu da se jave negativni efekti. Baš zato će biti ukazano prisutnima i na to kako bi trebalo da postupe u praksi da bi te efekte zaista sveli na minimum i da bi maksimalno poboljšali učinak takve vrste marketinga.

S obzirom na to da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da završno predavanje treba da bude interaktivno, to je potrebno da svi prisutni tada uzmu učešće u diskusiji, kako bi razrešili sve nedoumice koje možda imaju u vezi sa temom, kojom se ova stručna obuka bavi.

Kada i gde će biti stručni seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja održan?

Svako fizičko lice na raspolaganju ima tri mogućnosti za pohađanje nastave, uzevši u obzir da je u ponudi grupna obuka i kurs - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja, kao i poluindividualna, to jest takozvana nastava u paru i individualna. Zahteva se iz tog razloga od svakog prijavljenog kandidata da izabere na koji način od ponuđenih želi predavanja da pohađa.

Sem toga, poznato je da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost prijavljenima da časove pohađaju kako na klasičan način, tako isto i online. Upravo to i jeste dodatni razlog zbog koga se od svakog polaznika zahteva da odabere i gde će da prati časove.

Potrebno je napomenuti da u trenutku zvaničnog upisa svaki kandidat treba nadležnima u tom predstavništvu i da navede na koji način želi predavanja da pohađa i gde, posle čega će biti precizno informisan i o svim obavezama koji ima, odnosno o detaljima u vezi sa organizacijom časova.

Grupni tip edukacije uključuje prisustvo većeg broja polaznika, uzevši u obzir da je od strane navedene obrazovne institucije predviđeno da između četvoro i osmoro ljudi nastavu treba u tom slučaju da pohađaju. Tako je, vrlo je jasno definisano koliko kandidata treba da bude prisutno tom prilikom, pa je zato zvanično i iznet zahtev da najmanje četvoro njih prijavu moraju izvršiti, kako bi bila oformljena zvanično grupa i da bi uopšteno taj tip nastave mogao da bude u konkretnoj poslovnici organizovan. Bitno je da svi zainteresovani za praćenje nastave prema tom principu znaju da grupni kurs i obuka - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja ne može biti organizovan u svakoj poslovnici, već isključivo u onoj u kojoj pomenuti uslov bude bio ostvaren. Uopšteno rečeno, ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi da posle formiranja grupe odluči na koji način će časovi biti organizovani, a u smislu da definiše kog datuma će edukacija početi, zatim u kojim terminima će taj broj polaznika da pohađaju predavanja i kako bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Svakako je trajanje grupnog tipa edukacije određeno unapred i važi za svako predstavništvo pomenute obrazovne institucije, a sa tim podacima će biti upoznati prijavljeni kandidati prilikom upisa. Budući da je u pitanju naročito strog princip organizacije nastave, to nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene po zahtevu polaznika, te se podrazumeva da će to njima na vreme da bude napomenuto.

Dostupna je i mogućnost svakom pojedinačnom polazniku da predavanja pohađa u paru, to jest u društvu još jedne osobe, uzevši u obzir da je u ponudi i poluindividualni tip edukacije. Važno je napomenuti da tada važe potpuno drugačija pravila nego kada je u pitanju grupni tip obuke, te da se nastava tog tipa organizuje baš onako kako kandidatima odgovara. Naime, u skladu sa zvaničnim pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da se dvoje kandidata moraju u tom slučaju dogovoriti sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora, što je u ovom slučaju koordinator za nastavu i sa predavačem, a koji bi trebalo nastava u tom slučaju da vodi, o načinu organizacije časova. A to znači da će oni zajedno da definišu kao prvo kog datuma će početi poluindividualna obuka, te će se usaglasiti i oko dinamike sprovođenja časova, odnosno oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana. S obzirom na to da treba da se usaglase i oko rasporeda časova, oni će posredno precizirati i trajanje nastave u paru.

Postoji mogućnost i da samo jedan polaznik pohađa stručni seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja, jer se u ponudi nalazi i individualni tip nastave. Potpuno ista pravila se primenjuju u tom slučaju kao i kada nastavu treba dvoje polaznika da pohađaju isto vreme, odnosno kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije. Neophodno je da se taj kandidat o svim potrebnim detaljima dogovori sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu, te da definišu i koliko će ukupno individualni tip obuke da traje.

Tek kada se opredeli između te tri opcije, prijavljeni kandidat bi trebalo da odluči i da li će časove pohađati online ili mu više odgovarati tip nastave, koji se smatra klasičnim.

Ukoliko bude izabrao prvu opciju, odnosno pohađanje časova onlajn, od njega se na prvom mestu očekuje da tom prilikom koristim sopstveni računar za pristup predavanjima. Zatim je neophodno da osigura stabilnu internet vezu, što znači da sa puno pažnje mora izabrati lokaciju, na kojoj će da boravi dok bude trajala online obuka i kurs - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja. Sledeće što je naročito važno jeste da svaki prijavljeni kandidat mora samostalno da izvrši instalaciju posebne vrste softvera na sopstveni kompjuter, kako bi bez ikakvih smetnji mogao da pohađa predavanja na taj način. Iako će nadležni u IT sektoru konkretne poslovnice svakako biti na raspolaganju polaznicima, a u smislu da im mogu pružiti tehničku podršku, ipak se očekuje da svako od njih može sasvim samostalno da instalira konkretni program. Naravno da ima pravo i da kontaktira IT stručnjake, kako bi mu pomogli da određeni problem sa uspehom otkloni.

Druga opcija jeste klasičan tip nastave, u kom slučaju će ona biti organizovana u prostorijama one poslovnice institucije organizatora, koju će pre toga lično da izabere svaki kandidat. Bitno je da on tada odluči i kako želi predavanja da pohađa, kako bi u skladu sa time mogao da dobije informacije o terminima održavanja časova.

Osim mogućnosti organizacije nastave namenjene pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima, ova specijalizovana institucija je u prilici i da organizuje takozvani korporativni seminar - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja. U tom slučaju će isključivo radnici kompanije, čiji su nadležni zainteresovani za organizaciju nastave tog tipa, pristupati predavanjima. Baš zato organizator i dozvoljava mnogobrojne promene, a primarno omogućuje sprovođenje časova u okviru dotičnog preduzeća. Naime, ukoliko nadležni budu to zahtevali od organizatora i naravno, ukoliko se potrudi da obezbede optimalne uslove za rad, pomenuta obrazovna institucija će dozvoliti promenu mesta održavanja nastave za zaposlene. Inače je u pitanju prilično slobodan način organizacije predavanja, uzevši u obzir da se o svim detaljima direktno dogovaraju nadležno lice bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije i same kompanije, čiji radnici bi trebalo predavanja da pohađaju. Pored toga što će oni definisati najpre na kom mestu će biti organizovana korporativna obuka, potrebno je i da se usaglase oko svega ostalog. A to ustvari znači da će precizirati termine u kojima bi trebalo radnici predavanja da pohađaju, kao i raspored časova i svakako kog datuma bi korporativna obuka trebalo da počne. Budući da oni definišu sve, pa i raspored predavanja, odnosno da odlučuju o tome u skladu sa kakvom dinamikom će programom predviđeni nastavni fond da u tom slučaju bude raspoređen, klijent i nadležno lice odabranog predstavništva posredno definišu i koliko bi trebalo edukacija namenjena zaposlenima ukupno da traje.

Koliko je prema programu određeno da traje specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja?

Naročito je važno da svaki prijavljeni kandidat u momentu zvaničnog upisa, odnosno prilikom prijavljivanja donese odluku kako želi nastavu da pohađa. A njemu je na raspolaganju grupni kurs i obuka - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja, kao i individualna i poluindividualna obuka, to jest takozvana nastava u paru. A u skladu sa tom odlukom će on moći i da bude informisan o svim detaljima u vezi sa organizacijom časova, pa i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava.

Posebno je važno da napomenemo da se ukupno 14 časova nalazi u okviru zvaničnog programa ove specijalizovane obuke.

Kako važe nešto drugačija pravila organizacije, vrlo lako se može dogoditi da grupna nastava traje duže ili kraće nego ona, koju treba da pohađa jedan ili dvoje kandidata. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da je od strane ovlašćenih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da mesec dana polaznici moraju pohađati nastavu ukoliko se odluče da to učine u okviru grupne. Ipak, u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije jeste i da oni naknadno treba da dobiju informacije o svim neophodnim detaljima, odnosno u datumu početka na prvom mestu, ali i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, te o njihovom tačnom rasporedu. A sve te podatke će polaznici dobiti neugo nakon što grupa od četiri osobe najmanje u tom predstavništvu bude oformljena, budući da je tako pravilnikom institucije organizatora i predviđeno.

Sledeće što svakako moraju svi zainteresovani da znaju jeste da se na potpuno isti način organizuju poluindividualna nastava i individualna. Tada časove pohađaju ili dvoje kandidata ili samo jedan, a u skladu sa pravilima pomenute institucije se oni i dogovaraju sa nadležnima o načinu organizacije časova. U suštini, oni će precizirati kog datuma bi trebalo da počne poluindividualna obuka i kurs - kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja ili individualna nastava, te u kojim će terminima da pohađaju predavanja i naravno kojim tempom će da budu održani časovi, što posredno dovodi do toga da oni zajedno odlučuju i o trajanju ili jednog ili drugog tipa edukacije. Baš zato i napominjemo da je nemoguće unapred reći koliko će trajati individualni seminar ili poluindividualni tip nastave, a sa čime će svakako na vreme polaznici da budu i upoznati.

Bitno je još i da budu svi zainteresovani informisani o činjenici da pomenuta obrazovna institucija može po zahtevu da organizuje korporativnu edukaciju. A o tome na koji način će predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen će se dogovoriti nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Radnici konkretne kompanije, koji bi trebalo časove da pohađaju u tom slučaju će biti informisan i naknadno o svemu, a ne samo o trajanju korporativnog kursa, već i o tome gde će nastava da bude održana, potom kada će početi i svakako o tome u kojim će tačno terminima predavanja da budu organizovana u konkretnom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kvalifikujte se za menadžera elektronskog poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje