Kurs i obuka - Kvalifikujte se za poziciju Customer care representative

Osim toga što bi trebalo da bude lepo vaspitan i elokventan, apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative bi trebalo i da ima želju da pomaže ljudima na određeni način. Naime, od strane institucije organizatora nije naveden apsolutno nikakav zahtev, koji bi morali prijavljeni kandidati da ispune, da bi im bilo dozvoljeno ovu specijalizovanu edukaciju da pohađaju. Iz tog razloga je i napomenuto da se samo očekuje da kandidati budu elokventni i da imaju interesovanje da se bave ovim poslom.

A u toku ove edukacije će biti u prilici da steknu kako teorijska znanja, tako isto i praktična, te se očekuje da posle sticanja sertifikata oni mogu da se u konkretnoj struci vrlo brzo i zaposle.

Inače Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije kako korporativnog kursa, tako isto i nastave za fizička lica. U principu ne postoje naročito velika odstupanja u načinu organizacije časova, ali se podrazumeva da svako ko je zainteresovan mora blagovremeno da bude upoznat sa celokupnom ponudom institucije organizatora. A moramo priznati da je ta ponuda zaista obimna, pa se i zahteva da svaki prijavljeni kandidat, to jest fizičko lice izabere između konkretnih opcija.


Jednostavno govoreći, klasična ili online obuka i kurs - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative mogu biti organizovane kako za grupu polaznika, tako isto i u formi individualne nastave ili za dve osobe istovremeno, jer je u ponudi i poluindividualni tip edukacije. Baš zato što se sve te mogućnosti nalaze u ponudi, podrazumeva se da svaki pojedinačni kandidat ima obavezu da nadležne u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije informiše o tome kako mu odgovara časove da pohađa i na kom mestu želi da boravi dok nastava traje. A kada sve to on bude naveo, dobiće precizne podatke o tome koje obaveze u konkretnom slučaju ima i kako se uopšteno predavanja organizuju.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija posluje za sada na više od 30 lokacija, nije nikakav problem kandidatima da pronađu poslovnicu koja im je najbliža. Naravno to se odnosi na one polaznike, kojima odgovara klasičan princip organizacije nastave.

A u slučaju da neko želi samostalno da bira lokaciju, na kojoj će da boravi dok predavanja budu bila organizovana, onda je definitivno za njega online seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative. U tom slučaju će nastava biti organizovana preko računara, koji ima obavezu da obezbedi svaki pojedinačni polaznik. Važno je i da odabrani uređaj ima apsolutno odgovarajuće karakteristike, te se svakako podrazumeva da će ovlašćeni predstavnik institucijE organizatora upoznati svakog prijavljenog kandidata sa tim detaljima. Isto tako se očekuje i da polaznik sa puno pažnje odabere gde želi da boravi dok nastavu online bude pohađao, jer se zahteva da to bude prostor u kome postoje optimalni uslovi za rad, odnosno u kome je dostupna stabilna veza sa internetom. Inače se onlajn edukacija organizuje uz korišćenje specijalnog programa, pa upravo njega treba svaki kandidat pojedinačno da instalira na izabrani računar, a uz maksimalno poštovanje i pravila i navoda koje će polaznik dobiti od nadležnih. Naravno da bi on trebalo samostalno to da učini, ali ako ne bude uspeo u tome, ima pravo da se obrati nadležnima u IT sektoru konkretne poslovnice. U najkraćem mogućem roku će se ti stručnjaci potruditi da otklone bilo kakvu poteškoću, koja su u tom slučaju javi ili uopšteno ako se sa bilo kakvim problemom polaznik susretne dok bude pratio predavanja online.

TESTOVI


Uzevši u obzir da se oba tipa edukacije mogu organizovati kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednu osobu, odnosno za dvoje njih u isto vreme, to i jeste očekivano da svaki kandidat izabere da li želi nastavu da pohađa u okviru grupne, individualne ili poluindividualne. A na osnovu toga će on dobiti sve neophodne informacije od nadležnih.

U suštini je najbitnije napomenuti da grupni kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative podrazumeva vrlo strogo definisana pravila i da je od strane organizatora tačno određeno koliko polaznika tada časove pohađaju. Naime, u jednoj grupi se sme naći od četvoro ljudi najmanje do osmoro kandidata maksimalno. Baš iz tog razloga se i zahteva prvo da minimalan broj osoba prijavu izvrše u okviru dotične poslovnice, a kako bi bio ostvaren uslov za organizaciju nastave tog tipa. Da ne bi bilo apsolutno nikakvih nedoumica, svaki kandidat će biti informisan o činjenici da organizator, praktično ne zna kada će početi edukacija u grupi, jer to zavisi samo od broja prijavljenih. Onog trenutka kada grupa bude zvanično oformljena u toj poslovnici, to jest kada minimalan broj polaznika prijavu izvrše, koordinator za nastavu je u obavezi da precizira kog datuma će početi edukacija i sve ostale detalje. U suštini se ranije zna samo koliko će grupni tip edukacije trajati, a kasnije koordinator za nastavu odlučuje kako o datumu početka takve vrste obuke, tako isto i o detaljima koji su vezani za termine u kojima će časovi da budu organizovani i naravno za njihov raspored, budući da koordinator precizira i dinamiku prema kojoj će predavanja biti organizovana. Inače su u pitanju posebno stroga pravila, tako da sve ono što on bude odredio ne sme da bude izmenjeno. Da budemo precizni, zahtev polaznika, to jest članova konkretne grupe ne sme biti prihvaćen, a ako je vezan za izmenu ma kog prethodno definisanog segmenta.

Baš iz tog razloga i napominjemo da je dostupan i individualni tip edukacije, a tada se primenjuju mnogo blaža i slobodnija pravila. Naime, potrebno je da kandidat tada definiše sa predstavnicima institucije organizatora kako će časovi da budu organizovani. Jednostavno rečeno, koordinator za nastavu bi trebalo tada sa polaznikom i sa nadležnim predavačem da precizira kog datuma će početi individualni seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative, odnosno u kojim će terminima kandidat časove da pohađa i kako će biti nastavni fond u tom slučaju raspoređen. Samim tim što oni donose odluku o rasporedu predavanja, svakako će definisati i trajanje individualnog tipa edukacije.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna. Jasno je da dvoje kandidata u tom slučaju treba da pristupe predavanjima, a edukacija tog tipa će biti organizovana na potpuno isti način kao i kada samo jedna osoba predavanja pohađa. Dakle, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice i sa stručnjakom, koji bi trebalo edukaciju za dvoje kandidata u tom slučaju da vodi, će se polaznici usaglasiti oko svih neophodnih detalja.

Napomenuli bismo i to da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da se prijavi i posle u skladu sa pravilima upiše.

U toku cele kalendarske godine elektronski u bilo kom trenutku kandidat ima pravo da izvrši prijavu, te da na mejl adresu pošalje zahtevane podatke. U tom slučaju je vrlo važno da navede ne samo svoje prezime i ime, već i datum rođenja, te je u obavezi i da ostavi kontakt podatke, a primarno broj telefona.

Kada je u pitanju upis prijavljenih pojedinaca, potrebno je da svako od njih bude informisan o činjenici da mora lično biti u tom trenutku prisutan u okviru najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije. Sem toga, obaveza je polaznika tada i da dostavi tačno definisana dokumenta, te se podrazumeva da će pre toga nadležno lice u okviru konkretnog predstavništva da informiše svakog pojedinačnog polaznika i o tim detaljima. Naravno da je obaveza pojedinaca i da u trenutku zvaničnog upisa navedu na koji način im odgovara nastavu da pohađaju, odnosno na kojoj lokaciji žele da borave dok bude trajala ova edukacija.

Informacija da postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative bude organizovana u formi korporativne nastave je izuzetno značajna za nadležne u preduzećima. A to u stvari znači da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnosti i određenom broju zaposlenih u toj kompaniji da se upozna sa ovom tematikom na najbolji mogući način. U suštini postoji mogućnost i da edukacija za radnike kompanija bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji, s tim što se uvek praktikuje da to bude u okviru njihove matične firme. Podrazumeva se da tada nadležno lice u tom preduzeću mora dobiti informacije od organizatora o obavezama u vezi sa prostorom i njegovim izborom. Naime, da bi organizator dopustio izmenu lokacije održavanja nastave, mora biti izabran adekvatan i propisno opremljen prostor u okviru tog preduzeća. Sem toga je važno naglasiti i podatak da je u pitanju prilično fleksibilan princip organizacije nastave, uzevši u obzir da upravo predstavnik institucije organizatora definiše sve detalje direktno sa klijentom, to jest sa vlasnikom ili direktorom, odnosno zvanično ovlašćenim predstavnikom zainteresovanog preduzeća. Bitno je da se oni usaglase prvo oko lokacije održavanja časova, a potom i i da definišu kog datuma će početi korporativni kurs. Uz to su u obavezi da definišu i termine održavanja časova i dinamiku, pa će samim tim odlučiti i o trajanju edukacije namenjene određenom broju zaposlenih u toj kompaniji. A nakon što sve to budu odredili, biće u obavezi i da obaveste polaznike kako o trajanju nastave i datumu njenog početka, tako isto i o mestu održavanja časova, odnosno o tome u kojim će terminima predavanja u tom slučaju da budu održana.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative?

Apsolutno u svakoj kompaniji odeljenje tehničke podrške, koje je namenjeno korisnicima određenog proizvoda ili usluge mora besprekorno da funkcioniše. Upravo na to će i biti stavljen akcenat ove stručne edukacije.

Predviđeno je nastavnim programom, prema kome će specijalizovani seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative da bude organizovan, da u toku uvodnog predavanja kandidati dobiju informacije o tome šta spada u opis pomenutog radnog mesta. U suštini, lice koje stekne sertifikat za zanimanje Customer care representative ima obavezu da odgovori na svako pitanje klijenta, bez obzira da li je u pitanju kupac nekog proizvoda ili korisnik određene usluge. Takođe bi trebalo i da pojasni sve što klijentu nije jasno, odnosno da mu pomogne bilo koju poteškoću da razreši i posavetuje ga u vezi sa konkretnom temom.

Obično se svi ti saveti daju klijentima putem telefona, mada postoje i oni korisnički servisi koji su vezani za mail, pa čak i oni koji uživo daju sve te informacije klijentima ako je potrebno.

Svakako će profesori objasniti prisutnima i kako bi trebalo da se obraćaju klijentima, od momenta kada sa njima stupi u kontakt do momenta kada se taj kontakt završava.

Potrebno je napomenuti i to da će stručna obuka i kurs - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative akcenat staviti na sve one situacije, koje se smatraju negativnim i donekle nepredviđenim, jer je vrlo važno naučiti kako tada treba član korisničke podrške da reaguje. A nakon što profesor bude teoretski objasnio o čemu posebno mora voditi računa polaznik tom prilikom, svako od njih će biti u obavezi i da uradi jednu vežbu.

Naime, prema programu ove stručne edukacije je obavezno da svaki kandidat učestvuje i u simulaciji različitih realnih situacija. Na taj način će on biti u prilici da pokaže kako smatra da je potrebno reagovati u određenim situacijama. Pošto svaki prisutni kandidat bude učestvovao u toj vežbi, predviđeno je da bude i diskusija o tome kako su zadatke polaznici uradili. Na taj način će specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative unaprediti kvalitet stečenih znanja, jer će svaki kandidat biti u prilici da od svojih kolega, ali i profesora čuje gde je zapravo pogrešio. Sasvim je sigurno da će on taj propust u svom budućem radu ispraviti baš zato što će mu kolege na to ukazati.

Podrazumeva se da se očekuje da svaki polaznik uzme učešće u toku trajanja ove edukacije, jer ona bi u osnovi trebalo da bude interaktivna. A svako od njih ima pravo i da pita profesora, te da učestvuje u diskusiji o konkretnim temama. U svakom slučaju će fokus biti stavljen na praktičan deo, pošto se očekuje da će na taj način biti maksimalno olakšano svakom pojedinačnom polazniku.

Kada bi trebalo da bude održan specijalizovani seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative i na kom mestu?

Važno je odmah naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i zaposlenima u kompanijama da pohađaju nastavu i fizičkim licima, to jest pojedinačnim polaznicima. Samim tim što se i jedna i druga specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative nalaze u ponudi, važe i drugačija pravila organizacije, a svakako će sa tim na vreme da budu upoznati zainteresovani.

Da naglasimo odmah da je korporativni tip nastave onaj, koji je namenjen isključivo zaposlenima u kompanijama. A tom prilikom će pomenuta obrazovna institucija da se potrudi sve zahteve nadležnih u tim firmama da ispoštuje u najvećoj mogućoj meri, kako bi na taj način polaznicima bilo mnogo lakše da prate nastavu. Naime, čak može biti dozvoljeno i da korporativni tip edukacije bude organizovan direktno u okviru zainteresovane kompanije. Naravno da to ne može tek tako biti dozvoljeno, već da moraju biti ostvareni svi zahtevi organizatora, a koji se odnose na adekvatnu opremljenost samog prostora, u kome bi trebalo da budu organizovana predavanja. Takođe je važno naglasiti i to da će se nadležno lice u okviru preduzeća, čiji radnici će časove pohađati dogovoriti o svemu sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Najpre moraju da se usaglase oko lokacije na kojoj će predavanja u konkretnom slučaju biti organizovana, a zatim i oko toga na koji način će to biti. Potrebno je da preciziraju i kog datuma će početi korporativni seminar, a zatim i kojim tempom će časovi biti organizovani i naravno u kojim terminima. Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da će oni posredno da odrede i koliko bi trebalo ukupno da traje nastava namenjena zaposlenima, jer će se dogovoriti o rasporedu predavanja, odnosno o dinamici u skladu sa kojom će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani. Sve to će biti saopšteno na propisani način polaznicima, odnosno tačno određenom broju radnika tog preduzeća.

A ako bilo koje fizičko lice želi da pohađa ovu edukaciju, mora izvršiti prijavu i upis, te se tom prilikom opredeliti između svih opcija koje konkretna obrazovna institucija nudi. A to znači da mora sa jedne strane odabrati da li mu više odgovara klasični ili online kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative, a sa druge da li želi časove da pohađa samostalno, u društvu još jednog kandidata ili više njih, s obzirom na to da su u ponudi i individualna, poluindividualna i grupna nastava. Jednostavno rečeno, svaki pojedinačni polaznik bira i na kojoj će lokaciji predavanja da pohađa i prema kakvom principu će to učiniti, odnosno u društvu koliko osoba.

Grupna nastava je, u principu najrigoroznija što se tiče organizacije, jer u tom slučaju isključivo ovlašćeno lice jedne od poslovnica odlučuje o svemu i to se ne sme menjati po zahtevu polaznika. Naime, koordinator za nastavu će definisati i kada počinje edukacija tog tipa i kojim tempom će časovi biti organizovani i naravno u kojim terminima. Inače je u okviru pomenute obrazovne institucije prethodno određeno koliko bi trebalo nastava u grupi da traje i sa tom informacijom će biti upoznati svaki prijavljeni kandidat već u trenutku upisa. Važno je naglasiti i to da specijalizovani seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative, koji podrazumeva nastavu u grupi ne može da bude organizovan u okviru svakog predstavništva ove obrazovne institucije, već isključivo u okviru onoga, u kome osnovni zahtev bude bio ostvaren. A taj zahtev podrazumeva formiranje grupe od najmanje četiri člana. Jednostavno rečeno, od četvoro do osmoro ljudi najviše prisustvuju predavanjima u tom slučaju, a tada nastava ne može biti organizovana dok minimalan broj njih prijavu ne izvrše. Upravo taj uslov je naveden kao zvaničan od strane organizatora i on mora biti ispoštovan, da bi nastava na taj način mogla da bude organizovana u okviru bilo koje poslovnice. Najvažnije je da svi zainteresovani budu upoznati sa činjenicom da ono što ovlašćeno lice te poslovnice bude odredilo, a vezano i za datum početka i za termine održavanja časova i za sve ostale detalje ne sme biti izmenjeno po njihovom zahtevu. Podrazumeva se da će sve to biti predočeno prijavljenima, kako ne bi bilo nikakvih nesuglasica.

Kome god ne bude odgovarao tako strog princip organizacije nastave, ima pravo da se opredeli za opciju da časove pohađa ili u društvu još jedne osobe ili potpuno samostalno, zato što se u ponudi nalazi i individualni kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative i poluindividualni tip nastave. Jedina razlika između njih je vezana za broj osoba, koje bi trebalo predavanjima da prisustvuju, dok je princip organizacije potpuno isti. A taj princip je vrlo fleksibilan i maksimalno ide na ruku svakom prijavljenom kandidatu. Radi se o tome da bi trebalo jedan polaznik u slučaju individualne ili dvoje njih, a ako je u pitanju poluindividualni tip edukacije, da se dogovore sa nadležnim licem poslovnice, u kojoj su se prijavili i sa profesorom kako će časovi biti organizovani. Ne samo da će oni precizirati kog datuma bi trebalo da startuje individualna ili poluindividualna nastava, nego je potrebno i da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova i naravno da preciziraju u kojim će terminima predavanja da budu organizovana. Posredno će oni da se usaglase i oko trajanja bilo nastave u paru, to jest bilo poluindividualne, bilo individualne, a u kom slučaju samo jedno lice treba predavanja da pohađa.

Onog momenta kada budu izabrali kako će časove pohađati, svi prijavljeni treba da odluče i gde će boraviti dok nastava traje. U ponudi je online edukacija i takozvana klasična, a koja podrazumeva sprovođenje predavanja u prostorijama jedne od poslovnica i to na uobičajen način. Podrazumeva se da je lično prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata obavezno u prostorijama odabranog predstavništva, a ako on bude izabrao da nastavu na klasičan način prati.

Međutim, ukoliko nekog polaznika interesuje da stručni seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative pohađa onlajn, imaće mogućnost da lično odabere gde će boraviti dok nastava bude trajala. Naime, preko sopstvenog kompjutera on tada treba predavanja da pohađa, a obavezan je da ispoštuje sva propisana pravila. U principu ta pravila se odnose na odabir prostora, jer je neophodno da veza sa internetom u njemu bude na izuzetno visokom nivou, pošto ne sme da dođe ni do kakvog ometanja kvaliteta edukacije u tom slučaju. Isto tako je važno da svaki pojedinačni polaznik u potpunosti ispoštuje pravilo institucije organizatora, te da sasvim samostalno izvrši instalaciju namenskog programa. U principu će taj program biti korišćen za pohađanje nastave online i vrlo je važno da kandidat pravilno izvrši njegovu instalaciju. Prethodno će dobiti sve neophodne informacije o postupku instaliranja softvera od nadležnih svako od njih, te moramo napomenuti da uopšte taj proces nije zahtevan, pa se očekuje da se svaki pojedinačni polaznik dobro tom prilikom snađe. Međutim, za svaki slučaj, ova obrazovna institucija obezbeđuje i usluge IT stručnjaka, koji će pružiti tehničku podršku svakome kome bude bila potrebna. U principu je potpuno svejedno da li kandidat ima problem prilikom pokušaja instalacije tog programa ili naiđe na neku poteškoću dok predavanja online bude pohađao. Upravo tim stručnjacima ima pravo da se obrati svako od njih, bez obzira na koji problem naiđe, a oni će sasvim sigurno da se potrude što pre da ga otklone, kako bi kandidat nesmetano mogao nastavu na taj način da pohađa.

Koliko je određeno da treba da traje stručna obuka i kurs - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative?

Detalje u vezi sa trajanjem ove specijalizovane edukacije će svaki pojedinačni polaznik moći da dobije u trenutku zvaničnog upisa, odnosno nakon što odluči na koji način želi specijalizovani seminar - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative on da pohađa. Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja kako nastave u paru i u grupi, tako isto i u okviru individualne.

A samim tim što su sve te tri opcije u ponudi i što se svaki tip edukacije prema različitim principima organizuje, trajanje nastave može biti drugačije. Zato se zahteva da svaki kandidat izabere na koji način želi predavanja da prati, posle čega će biti o neophodnim detaljima i informisan.

Ukoliko mu najviše odgovara organizacija nastave prema pravilima poluindividualne ili individualne, onda bi on trebalo da zajedno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu definiše kako će 12 časova nastavnog programa da bude raspoređeno. Jednostavnije govoreći, u tom slučaju će jedan kandidat ili njih dvoje zajedno sa predavačem i sa kordinatorom za nastavu da se dogovore oko rasporeda predavanja, zatim oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, ali i oko toga u kojim će terminima oni časove da pohađaju.

Ali kada neko odluči da nastavu pohađa prema pravilima grupne, onda mora prihvatiti sve ono što definišu nadležni. Naime, u tom slučaju je unapred određeno da će stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za poziciju Customer care representative da traje jedan mesec ukupno. Naknadno će svaki član konkretne grupe da dobije informacije o detaljima u vidu datuma početka edukacije, zatim dinamike sprovođenja časova i termina njihovog održavanja, jer to koordinator za nastavu same poslovnice ima pravo da definiše tek nakon ispunjenja osnovnog zahteva za organizaciju nastave u grupi. Naime, stvar je u tome da pomenuta obrazovna institucija navodi obavezu oformljena grupa od minimum 4 člana, da bi nastava prema tom principu mogla da bude organizovana.

Kada određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću treba da pohađaju ovu edukaciju, pomenuta obrazovna institucija će održati korporativnu obuku. A u tom slučaju je pravilnikom predviđeno da nadležno lice bilo kog predstavništva pomenute obrazovne institucije treba da definiše sve detalje o organizaciji nastave direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne kompanije. Sve to ustvari znači da će oni precizirati ne samo kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne i gde će nastava biti organizovana, nego i u kojim će terminima zaposleni časove da pohađaju i kako će celokupan nastavni fond, koji je predviđen programom, da bude raspoređen. Baš iz tog razloga i napominjemo da će oni precizirati koliko bi ukupno trebalo da traje korporativna obuka, a potom će u skladu sa pravilima da informišu o svim tim detaljima zaposlene, to jest one radnike te kompanije koji bi trebalo da pristupe pohađanju edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kvalifikujte se za poziciju Customer care representative"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje