Kurs i obuka - Naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište

Svako ko se bavi finansijama, odnosno prodajom bi mogao da ima značajnu korist od pohađanja ove stručne edukacije. Osim strateških menadžera, nastava je namenjena i brend menadžerima, ali i supervizorima, kao i direktorima i menadžerima prodaje, direktorima preduzeća i svima koji smatraju ovu temu interesantnom.

S obzirom na to da od strane institucije organizatora nije naveden nikakav obavezujući zahtev, to nastavu imaju pravo da pohađaju svi zainteresovani.

Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje najpre za fizička lica, a u ponudi je i korporativni kurs i obuka - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište, što je specifičan tip nastave, jer predavanjima pristupaju isključivo zaposleni u kompanijama.


A taj tip edukacije se organizuje po zahtevu nadležnih u firmama, upravo onako kako njihovim zaposlenima najviše odgovara. Neophodno je u tom slučaju da nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća ostvare kontakt sa nadležnima u jednoj od preko 35 poslovnica ove obrazovne institucije, kako bi se o svim detaljima dogovorili. Moramo napomenuti i to da jedino u slučaju organizacije korporativne nastave može doći do promene lokacije, na kojoj će časovi biti organizovani. U slučaju da klijent to bude zahtevao, a da istovremeno u okviru svog preduzeća obezbedi prostor, u kome postoji sve što je potrebno za nesmetano odvijanje nastave, radnicima će biti dozvoljeno da praktično u okviru svoje matične kompanije predavanja pohađaju. Isto tako bi trebalo da se klijent i organizator dogovore o svemu ostalom, počev od datuma početka edukacije za zaposlene, pa do termina održavanja časove i dinamike. Budući da je njihova obaveza da se usaglase i o rasporedu predviđenog broja časova, tako će precizirati i koliko će ukupno da traje taj vid edukacije. Prema pravilniku navedene obrazovne institucije će posle toga sve polaznike informisati na propisani način o svemu tome.

Zahteva se da svako fizičko lice izvrši prijavljivanje u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije, a zatim i da pristupi zvaničnom upisivanju.

U toku cele kalendarske godine se upis vrši na jedan od tri načina, a kandidat dostavlja osnovne informacije o sebi, koje podrazumevaju njegovo ime, prezime i datum rođenja, ali i broj telefona za kontakt. Može odabrati da te podatke izdiktira ili putem telefona ili direktno u izabranom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a svakako ima pravo i da ih pošalje na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice.

TESTOVI


Dobiće informaciju svaki kandidat o tome da je prilikom zvaničnog upisa njegovo prisustvo obavezujuće, te će ga nadležni u konkretnoj poslovnici obavestiti i o dokumentima koja mora u tom momentu tada da priloži.

Isto tako moraju znati svi polaznici da specijalizovani seminar - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište za fizička lica može biti organizovan prema pravilima poluindividualne, grupne i individualne nastave, te da svaki tip edukacije od pomenutih može biti održan na klasičan način ili putem interneta. Svakako se iz tog razloga zahteva da svaki pojedinačni polaznik izabere koja mu od svih ponuđenih opcija u datom trenutku najviše pogoduje.

U jednoj grupi će nastavu pratiti osmoro ljudi maksimalno, a četvoro njih minimalno. Zato je potrebno prvo da se najmanji broj kandidata prijavi u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, jer sve do momenta dok grupa ne bude formirana, nastava prema takvom principu ne može da bude organizovala. Naravno da će svaki pojedinac o tome biti informisan, budući da organizator ne može tačno da navede kog datuma će početi edukacija tog tipa. Prilikom prijavljivanja će svaki polaznik dobiti informaciju o predviđenom trajanju nastave u grupi, a posle formiranja grupe od minimalnog broja članova će dobiti i ostale informacije. A njih će definisati koordinator za nastavu, te pošto obavesti polaznike o rasporedu časova i o tome u kojim će terminima biti časovi organizovani, kao i o datumu početka, te informacije moraju biti apsolutno prihvaćene, jer se ne dozvoljavaju izmene na zahtev kandidata.

Sem toga, u ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i mogućnost pohađanja nastave individualno ili u paru, a obe podrazumevaju potpuno isti princip organizacije. Dozvoljeno je da se jedan ili dvoje kandidata tom prilikom usaglašavaju o svemu sa predstavnicima institucije organizatora, a na prvom mestu se misli na predavača i na ovlašćenog koordinatora za nastavu. Preciziraće datum početka poluindividualne ili individualne edukacije, a zatim će se usaglasiti i o terminima u kojima će predavanja da budu održana, kao i o rasporedu časova, što će rezultirati određivanjem trajanja konkretnog tipa edukacije.

Kao što smo pomenuli, individualna, grupna i poluindividualna obuka i kurs - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržišteće biti organizovane prema klasičnom principu ili online. A klasičan način organizacije nastave podrazumeva da će kandidati u okviru izabranog predstavništva navedene obrazovne institucije da pohađaju predavanja.

Sa druge strane, online nastava podrazumeva da imaju pravo sa bilo koje lokacije da pohađaju predavanja, uzevši u obzir da za pristup časovima koriste sopstveni računar. Na njega će u skladu sa pravilima prethodno instalirati namenski softver, o čemu će dobiti precizne informacije od nadležnih. Svakako je važno da u toku apsolutno svakog časa bude dostupna stabilna konekcija sa internetom, kako bi bez ikakvih smetnji nastava bila organizovana. A u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije postoji i IT sektor, u kome su zaposleni stručnjaci, koji će se potruditi da po potrebi svakom pojedinačno polazniku omoguće da razreši bilo kakav problem u vezi sa organizacijom nastave online ili sa instalacijom namenskog programa.

Program stručne obuke - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište

Šta podrazumeva operativni kontroling cene je prva tema koju će stručni kurs i obuka - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište da predstavi polaznicima. Ukratko će se profesor osvrnuti na različite metode, koje se primenjuju prilikom definisanja cena. A akcenat u tom delu nastave će biti stavljen na takozvani rabatni kontroling.

Isto tako će biti govora i o tome kako treba definisati strategiju, da bi određivanje cene bilo što uspešnije.

Najbitnije je da polaznici nauče na koji način se pristupa definisanju prodajne cene i na koji način se ona kontroliše.

Predviđeno je i da profesor objasni polaznicima kako bi trebalo osmisliti taktiku u okviru prodajnih aktivnosti. Pored ostalog, u tom segmentu će biti govora o komercijalnoj politici i o cenovnom pozicioniranju, ali i o tome kada i na koji način treba da bude izvršena revizija cena.

Saznaće svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište i na koji način u praksi funkcioniše takozvana komercijalna politika.

Biće predstavljeni i različiti modeli pozicioniranja cena, poput modela procenjene ekonomske vrednosti, ali i modela optimalne cene i drugi. Svakako će profesor prikazati i odgovarajuće primere iz prakse, kako bi polaznici što bolje predstavljene modele razumeli.

Podrazumeva se, isto tako da će predavač objasniti i koji su to psihološki efekti, koji moraju biti uzeti u obzir kada je cena i njen oformrianje u pitanju. Posle toga će se osvrnuti i na odnos vrednosti i cene, te će objasniti polaznicima i na kom nivou bi on trebalo da bude, da bi uspeh prodaje bio što bolji.

U skladu sa programom je predviđeno i da specijalizovana obuka i kurs - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište ponudi prisutnima mogućnost da nauče kako u praksi funkcioniše takozvana segmentacija tržišta, ali i kako se izboriti sa konkurencijom, a primarno sa aspekta vrednosti robe, odnosno definisanja cena.

Sem toga, profesor će uputiti prisutne i u to zbog čega je važno da promotivne aktivnosti budu sprovedene adekvatno, te će naučiti i na koji način bi trebalo da maksimalno uspešno upravljaju popustima, ukoliko je u pitanju promocija proizvoda.

Kako treba analizirati konkurenciju i kako bi trebalo pristupiti definisanju strategije na tržištu su isto teme koje će biti tokom ove stručne edukacije pažljivo obrađene.

Na kojoj lokaciji i kada će biti organizovan stručni seminar - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište?

Uzevši u obzir da ova specijalizovana edukacija može biti organizovana i za fizička lica i za radnike kompanija, to svi oni moraju znati da postoje jasno utvrđena pravila, koja se poštuju.

Sa tim u vezi napominjemo da kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište, časovi mogu biti održani i u okviru prostorija zainteresovane kompanije. Naravno da je potrebno da izabrani prostor bude opremljen onako kako to zahtevaju pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford, a da bi bila dozvoljena izmena lokacije sprovođenja predavanja. Sem toga, princip organizacije nastave za zaposlene je vrlo jednostavan, zato što se očekuje da nadležni u okviru dotičnog preduzeća kontaktiraju nadležne u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, te da sa njima precizno odrede na koji način će časovi biti organizovani. Na prvom mestu se pod tim misli na definisanje datuma početka edukacije, a potom i na određivanje termina u kojima će biti sprovedena predavanja. Nakon što se oko toga usaglase, predstavnici zainteresovane firme i jedne od poslovnica institucije organizatora će precizno odrediti i koliko će nastava za zaposlene da traje, jer je neophodno da se dogovore oko dinamike u skladu sa kojom će časovi biti organizovani. Radnici koji treba da pristupe predavanjima će nakon toga da budu propisno obavešteni o svim tim detaljima.

Sa druge strane, kada je u pitanju edukacija namenjena pojedinačnim polaznicima, njima se nudi mogućnost da nastavu pohađaju baš kako žele. Stvar je u tome da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi kako online obuka i kurs - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište, tako i onaj vid edukaacije, koji se smatra klasičnim.

A uz to je predviđeno da se i jedan i drugi tip nastave mogu organizovati za samo jedno lice, za njih dvoje u isto vreme ili za grupu polaznika, u kojoj se mogu naći između četvoro i osmoro njih.

Dakle, nakon što svaki pojedinačni kandidat odluči da li će nastavu pratiti prema klasičnom principu ili putem računara, potrebno je i da odabere da li će to da učini u okviru poluindividualne, zatim individualne ili grupne.

Istakli bismo da ova obrazovna institucija za sada ima poslovnice u celoj Srbiji i to na više od 35 lokacija. Upravo u okviru svake od njih se organizuje nastava na klasičan način, tako da kandidat jednostavno treba da pronađe poslovnicu u kojoj želi da pristupi predavanjima, prijavi se i upiše, te odluči kako će ih pohađati.

A ako nekome odgovara više da nastavu pohađa iz topline svoga doma, onda mu je na raspolaganju online edukacija. Učenje na daljinu funkcioniše preko računara svakog pojedinačnog polaznika, uz obavezno obezbeđenu stabilnu vezu sa internetom i obavezno instaliranje tačno određenog softvera. Dakle, očekuje se da svaki pojedinačni polaznik može bez ikakvih problema da izvrši instalaciju konkretnog programa na sopstveni računar, s tim što je neophodno da računar ima odgovarajuće karakteristike, a sa čime će svako od njih ranije da bude upoznat. Treba napomenuti i to da veza sa internetom u toku svakog časa mora biti na visokom nivou, jer od toga zavisi i kvalitet edukacije. U svakom predstavništvu ove obrazovne institucije postoji i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku kandidatima, tako da će svaki problem biti u vrlo kratkom roku rešen.

S obzirom na to da se oba tipa edukacije mogu organizovati na jedan od tri načina, kandidat bira da li će stručni seminar - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište pohađati potpuno samostalno ili mu više odgovara opcija da nastavi prisustvuje njih dvoje, odnosno više kandidata.

Ističemo da samo kada je u pitanju grupni tip edukacije, ova obrazovna institucija navodi izuzetno stroga pravila organizacije. Da stvar bude jednostavnija, napominjemo da u onoj poslovnici u kojoj grupa od najmanje četiri osobe bude zvanično bila oformljena, edukacija na taj način i može da bude organizovana. Samim tim što je taj uslov naveden, očekuje se da svaki kandidat ima strpljenje, jer organizator praktično i ne može da kaže kada će tačno početi nastava za tu grupu kandidata, pošto to samo od broja prijavljenih zavisi. Neophodno je da kandidati znaju u tom slučaju da će informaciju o trajanju edukacije u grupi dobiti ranije, to jest kada se budu zvanično prijavljivali, jer taj podatak biva definisan na opštem nivou i primenjuje se za predstavništvo ove institucije u bilo kom gradu, to jest za bilo koju grupu. Međutim, ostale informacije kandidati dobiju naknadno, to jest onog momenta kada u konkretnoj poslovnici grupa bude bila oformljena. A to znači da će ovlašćeno lice te poslovnice precizirati najpre kog datuma bi trebalo da počne edukacija, a posle toga i i u kojim se terminima da budu organizovani časovi i kakva će dinamika prilikom njihovog sprovođenja da bude poštovana. A sve ono što nadležni budu odredili nije podložno izmenama, pa u tom smislu zahtevi kandidata ne mogu da budu prihvaćeni.

Velika je sloboda data svakome ko želi nastavu da pohađa u paru ili samostalno. A u suštini to znači da će individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište početi onda kada to odgovara polazniku, odnosno onog datuma kada budu odredili zajedno jedan ili dvoje kandidata, nadležni predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj je prijavljivanje ranije izvršeno. Dakle, oni odlučuju prvo o tačnom datumu početka konkretnog tipa nastave, a posle toga definišu i sve ostalo, počev od termina održavanja časova, preko dinamike njihovog sprovođenja, pa samim tim i do trajanja nastave ili nastave jedan na jedan.

Koliko je predviđeno da će trajati specijalizovana obuka i kurs - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište po povoljnim cenama?

Prilikom upisa se zahteva od svakog pojedinačnog kandidata da se opredeli između tri ponuđene opcije, odnosno da precizira na koji način žele nastavu da pohađa. U skladu sa tom odlukom će i biti u prilici da dobije informaciju o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište.

Da razjasnimo, izuzev grupne nastave, u ponudi je i individualna i nastava u paru.

Princip organizacije nastave za grupu polaznika, odnosno za četvoro do osmoro ljudi je takav da isključivo nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford imaju obavezu da odluče o tome koliko će ukupno edukacija da traje.

Upravo iz tog razloga naglašavamo da će 8 časova, koliko ih je obuhvaćeno nastavnim programom, polaznici pohađati ukupno 5 dana. Svakako će posle formiranja grupe od najmanje četiri člana oni biti informisani i o tome kog datuma će početi edukacija i u kojim će terminima za tu grupu polaznika časove i da budu održani.

Međutim, drugačije se pravila biti primenjena prilikom organizacije individualne nastave, a ista takva pravila važe i kada je u pitanju takozvana nastava u paru. Broj polaznika se svakako razlikuje, pa samo jedno lice pristupa individualnoj edukaciji, dok dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu nastavu. Treba naglasiti da je u pitanju vrlo slobodan način organizacije časova, uzevši u obzir svaki pojedinačni polaznik tom prilikom ima pravo da definiše kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa koordinatorom za nastavu u okviru jedne od poslovnica koliko će ukupno da traje poluindividualni ili individualni seminar - naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište. Izuzev toga će odlučiti zajedno i o datumu početka nastave, odnosno o tome u kojim će terminima da budu u tom slučaju održani časovi.

S obzirom na to da se isključivo na zahtev zainteresovanih, odnosno nadležnih u nekoj kompaniji organizuje i korporativni tip edukacije, to će biti primenjena vrlo slično pravila kao i kada fizička lica pohađaju poluindividualnu ili individualnu nastavu. Dakle, naknadno će biti upoznati zaposleni sa tim i koliko će nastava trajati, zato što o tome odlučuju predstavnici institucije organizatora i predstavnici zainteresovanog preduzeća. Treba pomenuti i to da će se oni usaglasiti i o lokaciji, na kojoj se časovi da budu organizovani, ali i o tome kog datuma će korporativna obuka da počne i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, a zatim će sve to na predviđeni način saopštiti polaznicima, to jest radnicima te kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da formirate optimalnu cenu i tako osvojite tržište"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje