Kurs i obuka - Naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja

Privatnim preduzetnicima, kao i vlasnicima ili direktorima preduzeća koji imaju želju ili potrebu da usmere svoje poslovanje na elektronsku trgovinu je navedena edukacija namenjena na prvom mestu. Takođe, specijalizovani kurs i obuka - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja će omogućiti menadžerima prodaje da unaprede kvalitet svog poslovanja, ali i nadležnima u sektoru finansija, pa čak i onima koji su zaduženi za upravljanje odeljenjem marketinga. I vlasnicima internet prodavnica, ali i svima koje uopšte takav vid poslovanja interesuje će biti od koristi da pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju.

A nju u toku cele kalendarske godine organizuje u svojim poslovnicama širom Srbije Obrazovni centar Akademije Oxford.

Nastava se održava i za fizička lica i za pravna lica, a kada se sprovodi u formi takozvane korporativne.


U principu, vlasnik određene kompanije će navesti najpre koliko zaposlenih treba predavanja da pohađaju, a zatim će se sa osobom koja je u jednoj od poslovnica pomenute institucije nadležna dogovoriti oko toga kako će u tom slučaju da budu organizovani časovi. Radi se o tome da korporativna obuka po zahtevu klijenata može i da bude organizovana u okviru njihovog preduzeća. Tada se podrazumeva da vlasnik dotične kompanije ima obavezu da ispoštuje sve zahteve, koje će dobiti od organizatora, a koji se na prvom mestu tiču opremljenosti prostora. Inače je u pitanju fleksibilan princip organizacije, jer se upravo nadležna lica kompanije klijenta i institucije organizatora o svemu dogovaraju. Nakon što budu precizirali gde će zaposleni predavanja da pohađaju, oni bi trebalo i da se usaglase oko tačnog datuma početka korporativnog kursa, a potom i oko termina održavanja časova za zaposlene, odnosno oko njihovog rasporeda. Svakako da će polaznici dobiti sve relevantne informacije o tome u najkraćem mogućem roku.

Upis fizičkih lica se vrši u skladu sa pravilima institucije organizatora, kada se u konkretnoj poslovnici zahteva njihova lično prisustvo.

Pravilo je da svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizovani seminar - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja treba da izvrši najpre prijavu. A od njega se zahteva da navede osnovne informacije o sebi, koje moraju obuhvatiti kako prezime i ime zainteresovanog lica, isto tako i njegov broj telefona, te datum rođenja.

TESTOVI


Uzevši u obzir da ova edukacija može biti organizovana na više načina, naveden je i zahtev da svaki prijavljeni kandidat mora izabrati da li će časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru, odnosno da li će to učiniti preko računara ili na uobičajen način.

U jednoj grupi je organizator predvideo prisustvo između četvoro i maksimalno osmoro ljudi, pa je zato neophodno da grupa bude prvo formirana. Jednostavnije govoreći, onog trenutka kada u jednoj od poslovnica pomenute institucije četvoro ljudi izvrše prijavu, biće precizirano na koji način će grupna obuka da bude organizovan. Radi se o tome da kod nastave tog tipa nadležnost u odlučivanju ima isključivo koordinator za nastavu samog predstavništva, u kome je kreirana grupa. Samim tim će on odrediti prvo datum početka obuke, a posle toga će definisati i termine u kojima će nastava biti organizovana, kao i raspored časova. Svi koji su prethodno prijavu izvršili će biti precizno o tome obavešteni, a naglašavamo da se izmene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju u tom slučaju, već se od njih zahteva da prihvate ono što koordinator za nastavu bude odredio.

Znatno drugačija su pravila kada se organizuje poluindividualna, odnosno individualna obuka i kurs - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja. U suštini, jedina i osnovna razlika između njih se tiče broja polaznika, s obzirom na to da dvoje kandidata pohađaju poluuindividualnu nastavu, a individualnu prati samo jedno lice. Inače bi trebalo u tom slučaju kandidati da se se zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica pomenute institucije, kao i sa predavačem koji će izabrani tip obuke da vodi, usaglase oko načina sprovođenja časova. Naime, oni će najpre morati da preciziraju kog datuma će bilo individualni tip kursa, bilo poluindividualni da počne, a posle toga će se usaglasiti i oko termina u kojima će časovi biti održani u tom slučaju, odnosno oko njihovog rasporeda.

Bilo koji tip edukacije da odabere kandidat da pohađa, njegova je obaveza i da odluči da li će to učiniti na klasičan način, odnosno u jednoj od poslovnica navedene institucije ili online.

A u obavezi je apsolutno svako ko se bude opredelio za drugu opciju da koristi sopstveni računar. Nastava se u tom slučaju organizuje preko specijalnog programa, tako da kandidat treba njega da instalira u skladu sa pravilima. Inače celokupan postupak instalacije uopšte nije zahtevan, pa se smatra da svaki polaznik može potpuno samostalno da prođe kroz taj proces. Ipak, ako bude kandidat imao ma kakav problem u toku instalacije softvera ili u toku praćenja nastave online, ima pravo da se obrati nadležnima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, te da zahteva pomoć nekoga od članova IT odeljenja. Svakako će ovi stručnjaci u najkraćem mogućem roku svakom polazniku sigurno pomoći da otkloni bilo koji problem.

Koje teme će stručni kurs i obuka - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja obraditi?

Mnoge kompanije su uveliko videle benefite, koje imaju od elektronskog trgovanja, ali i dalje ima onih i pojedinaca i firmi koji sumnjaju da to zaista može pozitivno da utiče na poslovni proces.

Primarno sa ciljem da objasni zainteresovanima zašto bi trebalo takav način poslovanja da uvrste i u svoje preduzeće se organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja.

Saznaće prisutni i koje su prednosti postojanja internet prodavnica, te zbog čega se sve više ljudi odlučuje za takav način kupovine.

Podrazumeva se da će profesori govoriti o prednostima takvog vida trgovine najpre sa aspekta kupaca, a zatim i sa stanovišta prodavaca. Svakako je više prednosti nego mana, mada će i različite nedostatke web trgovine predavači svakako predstaviti.

Ipak, nije sve tako jednostavno kako na prvi pogled izgleda. Naime, da bi što više kupaca bilo zainteresovano, potrebno je na njihove zahteve odgovoriti u maksimalno kratkom roku, te za određene proizvode ponuditi što povoljnije cene. Takođe je bitno i da poverenje kod potencijalnih kupaca nikada ne bude poljuljano. Zato jeste važno osmisliti pažljivo strategiju, te je primenjivati u praksi.

Specijalizovani seminar - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja će se baviti i temom koja je vezana za prezentovanje različitih proizvoda. Biće ukazano prisutnima na to kako izgleda dobra prezentacija, a kako izgleda ona u kojoj nisu poštovana pravila dobrog marketinga.

Brojnih primeri iz prakse će biti u tom segmentu predstavljeni polaznicima. A od njih će predavači zahtevati da otkriju gde je načinjen propust u konkretnom primeru. Takođe je poželjno da upravo oni objasne kako bi taj propust na najjednostavniji i najuspešniji način rešili.

Kako funkcioniše internet plaćanje na području naše zemlje, svakako je tema kojom će se specijalizovani kurs i obuka - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja baviti vrlo detaljno. Profesori će u tom delu predstaviti različite načine plaćanja putem interneta, tako da će svakako ukazati polaznicima i na to koji se smatra najpovoljnijim od svih njih.

Isto koliko su pozitivni komentari korisnika web prodavnice dobri za njeno pozicioniranje, toliko oni koji su loši mogu negativno uticati na poslovni proces. Zato i jeste logično pitanje da li je ikako moguće izbeći negativne komentare. A upravo o tome će takođe predavači govoriti, te će objasniti polaznicima ove specijalizovane obuke i kako bi trebalo da reaguju ukoliko neki kupac, odnosno korisnik usluga ipak ostavi negativan komentar.

U skladu sa zakonom, internet prodavnica mora da bude zvanično registrovana u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Informacije o tome će naravno dobiti svi prisutni, a kako bi taj postupak bio maksimalno olakšan. Dobiće jasne smernice o tome na koji način bi trebalo da podstaknu kupce da se ipak odluče za korišćenje usluga konkretne web prodavnice.

Bilo koju nedoumicu da ima pojedinačni polaznik u vezi sa tematikom ovog specijalnog kursa, neka bude slobodan da tokom završnog predavanja on ta pitanja uputi profesorima. Naravno da će se stručnjaci koje angažuje Obrazovni centar Akademije Oxford potruditi da što je jednostavnije moguće objasne polaznicima sve što je potrebno. Najbitnije je da informacije koje predavači tom prilikom iznesu, zainteresovani implementiraju kasnije u svoje poslovanje. Ne sumnjamo da će vrlo brzo osetiti pozitivan efekat takvog načina trgovine.

U kojim terminima se održava specijalizovani seminar - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja i na kojoj lokaciji?

Sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave polaznicima, tako da oni praktično biraju na koji način će stručna obuka i kurs - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja biti organizovana, dovodi do toga da su informacije i o mestu i o vremenu sprovođenja nastave dostupne tek nakon donošenja odluke svakog prijavljenog.

Stvar je u tome da se online i klasična edukacija mogu održati kako u okviru individualne i grupne nastave, tako isto i u paru, a u kom slučaju se organizuje takozvana poluindividualna nastava.

Jednostavnije je sve kada postoji zahtev za organizacijom korporativnog kursa, zato što tada preciziraju detalje nadležni u instituciji klijenta i u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Naime, oni će se usaglasiti prvo oko toga koliko polaznika treba da prati nastavu, pa će u skladu sa time biti definisan i princip organizacije. Takođe je neophodno da se oni usaglase i oko datuma početka korporativne obuke, potom oko termina u kojima bi trebalo određeni broj zaposlenih predavanja da pohađaju. Predviđeno je pravilnikom da se oni usaglasi i oko dinamike prema kojoj će časovi da budu organizovani, ali i oko toga na kojoj će to biti lokaciji. Stvar je u tome da samo korporativni vid obuke može biti održan i u prostorijama same kompanije, a u okviru koje su polaznici zaposleni. Naravno do tada direktor tog preduzeća ima obavezu da ispoštuje pravila u vezi sa sadržinom prostora, a sa čime će ga organizator pre toga detaljno upoznati. Dakle, vrlo su fleksibilna pravila prema kojima se organizuje korporativni seminar - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja, a polaznici dobijaju naknadno informacije o svim tim detaljima.

Pojedinačni polaznici će prilikom upisa da se opredele između ponuđenih opcija, nakon čega će dobiti precizne informacije o načinu sprovođenja časova.

Trebalo bi da znaju da se u svakom predstavništvu pomenute institucije može pratiti ova obuka, a u kom slučaju se ona organizuje na klasičan način.

Sledeća opcija koja im je na raspolaganju jeste da časove pohađaju online, odnosno uz korišćenje sopstvenog računara. Logično je da tada oni samostalno biraju lokaciju sa koje će to učiniti, ali je naveden uslov da mora postojati stabilna veze sa internetom, kako bi online tip edukacije funkcionisao bez ikakvih problema. Specijalni program moraju tada instalirati svi kandidati na sopstveni kompjuter, a budući da je taj postupak vrlo jednostavan, očekivano je da to učine samostalno i na vreme. Naravno da institucija organizatora nudi i pomoć IT stručnjaka, a ako kandidat naiđe na neki problem dok pokušava da instalira softver, odnosno kada već bude pohađao predavanja po tom principu.

U skladu sa pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da se i klasična i online edukacija mogu pratiti i u okviru individualne i poluindividualne, ali i kroz takozvanu grupnu nastavu. Sve to znači da bi pojedinačni kandidat trebalo da samostalno izabere kako će pohađati časove.

A ako je njegova odluka da nastavu prati u grupi, prvo mora imati strpljenja, jer grupni kurs i obuka - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja počinje tek onog momenta kada se za to ostvari osnovni uslov. Naime, neophodno je da četvoro ljudi najmanje izvrše prijavu u samoj poslovnici, te da naglase da nastavu žele po tom principu da pohađaju. Upravo to je osnovni uslov, pa kada grupa bude bila formirana, biće definisano i na koji način će časovi biti organizovani. A o tome isključivo brine koordinator za nastavu, koji određuje ne samo datum početka nastave i raspored časova, nego i termine u kojima će predavanja da budu organizovana. Sve te informacije će biti vrlo brzo na raspolaganju prijavljenima, a zahteva se od njih da se u potpunosti svega toga pridržavaju, pošto se izmene kod grupnog tipa edukacije ne dozvoljavaju.

Postoji i opcija da kandidat nastavu pohađa samostalno ili da to učini u društvu još jedne osobe, uzevši u obzir da je u ponudi i individualna i poluindividualna obuka. Mnogo su slobodnija pravila organizacije u tom slučaju, jer koordinator za nastavu i nadležni predavač tada preciziraju sve detalje sa zainteresovanima. Iz tog razloga napominjemo da individualna i poluindividualna edukacije mogu trajati kraće i duže nego nastava u grupi, pošto će se oni dogovoriti pored ostalog i oko dinamike sprovođenja predavanja. Sem toga, neophodno je da definišu i termine u kojima će časovi da budu organizovani i da odrede kog datuma će početi kako poluindividualni kurs, tako i individualni.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja?

U skladu sa time koji tip edukacije pojedinačni kandidat bude odlučio da pohađa će i dobiti informacije o tome koliko će ukupno stručni kurs i obuka - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja da traje.

Naime, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalaze i grupna i poluindividualna, ali i individualna nastava, a trajanje se razlikuje za svaku od njih.

Uopšteno govoreći, ukupno jedan mesec će nastavo da pohađa svako ko bude odlučio da to učini u okviru grupne. Stvar je u tome da se na nivou cele institucije organizatora predviđa trajanje grupna nastave, ali o dinamici održavanja časova i tačnim terminima odluku donosi koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica. Zapravo u onoj, u okviru koje je grupa od četiri osobe najmanje oformljena, uzevši u obzir da je to zvanično navedeno kao jedini zahtev za početak nastave tog tipa.

Informacije o tome koliko će trajati i poluindividualna i individualna edukacija će biti na raspolaganju polaznicima tek kasnije. Stvar je u tome da je u pitanju specifičan princip organizacije, s obzirom na to da se sa koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim predavačem upravo jedan ili dvoje polaznika dogovaraju o trajanju. Preciznije govoreći, oni treba da se usaglase i oko dinamike po koji će predavanja biti organizovana, pa će shodno tome precizirati i koliko će ukupno trajati bilo poluindividualni seminar - naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja bilo individualni.

Prilikom organizacije ove edukacije za zaposlene u određenom preduzeću se primenjuju skoro ista pravila kao i kada nastavu pohađaju jedan ili dvoje kandidata. U suštini, jedina razlika jeste što se tada moraju dogovoriti nadležno lice jedne od poslovnica navedene institucije i ovlašćeni predstavnik kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. Najjednostavnije rečeno, oni će se usaglasiti oko termina održavanja časova, datuma početka i mesta na kome će zaposleni predavanja pohađati, te oko dinamike prema koji će časovi da budu organizovani, a što znači da će na taj način precizirati i koliko će ukupno korporativna obuka da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da iskoristite sve prednosti koje nudi elektronski način trgovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje