Kurs i obuka - Naučite da koristite alate za izradu What - if analize

Potrebno je samo da imaju interesovanje i želju da se upoznaju sam osnovama konkretne analize, odnosno da nauče da koriste alate koji su namenjeni njenoj izradi, te ne bi trebalo da ispune nijedan zahtev, pošto on od strane organizatora nije ni naveden. Praktično govoreći svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite alate za izradu What - if analize ima pravo, odnosno mogućnost da nastavu pohađa.

A pre nego što se fokusiramo na to na koji način će biti organizovani časovi za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost nadležnima u kompanijama da nastavu pohađaju isključivo njihovi zaposleni. Predviđeno je da u tom slučaju bude održana korporativna obuka, a tada se primenjuju prilično fleksibilna pravila organizacije. U suštini će nastava za zaposlene biti organizovana baš onako, kako to budu zahtevali njihovi nadležni, odnosno baš onako kako oni to budu definisali sa nadležnima u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije. Potrebno je da se oni usaglase najpre oko toga kog datuma će početi nastava za prethodno određeni broj zaposlenih, ali i oko svih ostalih detalja. U suštini ti detalji uključuju termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja, ali i to na kojoj lokaciji će da bude specijalizovani seminar - naučite da koristite alate za izradu What - if analize u tom slučaju održan. Vrlo je jednostavan način organizacije nastave za zaposlene, jer samo u tom slučaju može doći do izmene mesta njenog sprovođenja, a u smislu da će biti omogućeno praćenje predavanja u okviru njihovog matičnog preduzeća. Potrebno je u tom slučaju da klijent zahteva od nadležnih u konkretnoj poslovnici da predavanja za zaposlene budu u toj firmi organizovana, a kako bi im na taj način bilo olakšano pohađanje časova. Neophodno je da prostor bude odabran sa puno pažnje i opremljen, kako bi bili svi zahtevi organizatora maksimalno bili ispoštovani, jer bez toga ne može biti promenjeno mesto održavanja nastave. Uzevši u obzir da će se oni dogovoriti oko svega, pa i oko rasporeda predavanja, odnosno svih onih časova koji su navedeni u nastavnom programu, automatski će precizirati i koliko bi ukupno nastava za zaposlene trebalo da traje. U svakom slučaju će zaposleni, odnosno oni koji bi trebalo predavanja u tom slučaju da pohađaju, biti na vreme informisani o svemu onome što su klijent i organizator definisali, jer je tako predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije.

Pomenuli smo prethodno da nastava može biti organizovana i za pojedinačne polaznike, ali je svakako potrebno da fizička lica prvo izvrše prijavu prema zvaničnom praviliniku te institucije. Takođe je važno i da u potpunosti ispoštuju obavezu u vezi sa zvaničnim upisom, jer je neophodno da lično tada svako od prijavljenih i bude prisutan u odabranom predstavništvu.


U toku radnog vremena bilo koje poslovnice navedene obrazovne institucije zainteresovani kandidati prijavu mogu izvršiti ili lično ili preko telefona. Važno je da u tom trenutku navedu ne samo svoje prezime i ime, već isto tako i datum rođenja, te svakako da ostave broj telefona zbog daljeg kontakta sa nadležnima. A trebalo bi da imaju na umu i to da prijavu mogu izvršiti elektronski, jer je dozvoljeno da navedene informacije pošalju i na zvaničnu mejl adresu.

Kada to budu učinili, nadležni će ih obavestiti i o načinu upisa, to jest o svim dokumentima koja imaju obavezu tada da dostave na propisan način. Inače je predviđeno zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu lično da bude prisutan onog momenta kada bude bio vršen zvaničan upis, tako da će svakako i o tome svako od njih pojedinačno da bude informisan.

Pored toga što mora da izvrši prijavu i prema pravilima se upiše, svako koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite alate za izradu What - if analize ima obavezu i da se zvanično odluči kako želi nastavu da pohađa. U suštini je princip vrlo jednostavan, zato što ova obuka može biti organizovana kako za grupu polaznika i za samo jedno lice, odnosno za njih dvoje u isto vreme, tako isto i online, ali i na način koji se smatra klasičnim. Trebalo bi da se svaki kandidat opredeli između mogućnosti da prati grupni, individualni ili poluindividualni tip edukacije, a da to učini ili na klasičan način ili uz korišćenje sopstvenog računara.

TESTOVI


Najjednostavnije bi bilo reći da je razlika između poluindividualne, individualne i grupne edukacije vezana za broj polaznika, koji treba nastavi da prisustvuju, ali to ne bi bila kompletna informacija. Naime, na potpuno isti način se organizuju poluindividualna i individualna nastava, dok sasvim drugačija pravila važe kada je u pitanju edukacija koju treba da prati veći broj polaznika. Zato treba vrlo precizno svi zainteresovani da dobiju informacije o tim detaljima, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica.

Najviše osmoro kandidata treba da pohađaju predavanja u okviru grupne nastave, a četvoro njih minimum prijavu moraju izvršiti, da bi časovi na taj način uopšte mogli u određenoj poslovnici da budu organizovani. Podrazumeva se da će svi ti detalji biti posebno naglašeni prijavljenima, a u svakom slučaju se od njih očekuje da maksimalno poštuju pravila organizacije, jer su ona nepromenljiva. Da pojednostavimo, nakon što zvanično bude grupa od minimum četiri osobe u okviru bilo kog predstavništva formirana, koordinator za nastavu će biti u obavezi da samostalno definiše kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Obaveza je svakog prijavljenog da ispoštuje sve to, budući da se izmene ne dozvoljavaju kada je u pitanju nastava za grupu kandidata. Naravno da će koordinator precizirati kog datuma bi trebalo da počne kurs i obuka - naučite da koristite alate za izradu What - if analize, a zatim će definisati i terminw održavanja časova za tu grupu kandidata, kao i to kakvom dinamikom će da bude održan predviđeni nastavni fond. Međutim, budući da ova obrazovna institucija precizira trajanjw nastave u grupi prethodno i da se taj podatak primenjuje u svakoj poslovnici, to podrazumeva da će svaki kandidat, odnosno član određene grupe pre toga da dobije tačne informacije o trajanju tog tipa nastave. Inače je pravilo da sve ono što koordinator bude definisao, ne može po zahtevu niti jednog polaznika da bude izmenjeno, te se naravno podrazumeva da će svako od njih biti i o tome posebno informisan.

Pored toga što su potpuno drugačija pravila prema kojima se organizuje i individualna nastava i poluindividualna, ona su ujedno i mnogo fleksibilnija nego kada časove pohađa veći broj kandidata. Svakako je važno napomenuti i to da bi trebalo apsolutno svaki polaznik u tom slučaju da definiše detalje u vezi sa organizacijom nastave direktno sa nadležnima. Da budemo precizni, jedan kandidat ili u slučaju poluindividualne nastave, dvoje njih, treba da sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj se budu pre toga upisali, odnosno prijavili, preciziraju kog datuma će početi jedan ili drugi tip edukacije i na koji način će uopšteno časovi da budu organizovani. Nakon što budu precizirali kog datuma počinje individualni seminar - naučite da koristite alate za izradu What - if analize ili poluindividualni, oni su u obavezi da se dogovore i oko termina održavanja časova, te svakako oko toga na koji način će celokupan fond da bude raspoređen u tom slučaju. Budući da odlučuju i o rasporedu predavanja, posredno će precizirati i koliko bi trebalo da traje kako nastava u paru, to jest takozvana poluindividualna, tako isto i individualna, a kada samo jedno lice predavanja treba da pohađa.

Jasno će biti informisan svaki kandidat da kako individualna i grupna nastava, tako isto i poluindividualna, mogu biti organizovane na dva načina. A to znači da bi svaki kandidat trebalo lično da izabere da li mu više odgovara princip koji podrazumevati klasičan tip edukacije ili onaj, koji se primenjuje prilikom sprovođenja nastave onlajn. Praktično govoreći, svaki polaznik ima mogućnost da odabere gde želi da boravi dok predavanja prati.

Bude li izabrao klasičan princip organizacije nastave, kandidat ima obavezu da u jednoj od poslovnica navedene institucije boravi dok predavanja pohađa. Isto tako će on morati da odluči kako želi časove da prati, da bi od nadležnih dobio precizne informacije o datumu početka nastave i naravno o terminima, u kojima će morati predavanja da prati u okviru odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije.

Sa druge strane, ako se opredeli za pohađanje predavanja online, to automatski znači da mora obezbediti najpre adekvatan računar, odnosno uređaj čije performanse moraju da odgovaraju zahtevima organizatora, sa kojima će biti naravno da bude upoznat i svaki pojedinačni kandidat. Bitno je napomenuti i to da će posebnu vrstu programa svako od njih morati da instalira na taj uređaj, jer će upravo uz korišćenje tog softvera biti u mogućnosti da pohađa predavanja online. Podrazumeva se da veza sa internetom neizostavno mora da bude stabilna, odnosno kvalitetna, što znači da bi o tome posebno trebalo svaki polaznik da vodi računa kada bira prostor, gde želi da boravi dok traje onlajn seminar. Inače u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije postoje brojni sektori, pa i onaj koji zapošljava IT stručnjake. U suštini će se oni potruditi da otklone ma kakav problem, na koji eventualno polaznik bude naišao u toku praćenja predavanja online, odnosno dok bude instalirao program, preko koga će da pohađa nastavu u tom slučaju.

Šta izučava stručni kurs i obuka - naučite da koristite alate za izradu What - if analize?

Podrazumeva se da će u toku uvodnog predavanja profesor objasniti koje su specifičnosti ove analize i kada se ona u praksi koristi. Da budemo precizni, specijalizovani seminar - naučite da koristite alate za izradu What - if analize će u toku uvodnog predavanja ponuditi polaznicima informacije o tome kada je poželjno koristiti konkretnu analizu i u kojim situacijama je ona preporučljiva.

Svakako da će nastava biti prvenstveno usmerena na praktičan deo, a u tom smislu moramo napomenuti da za kvalitet online edukacije ni u kom slučaju ne može garantovati Obrazovni centar Akademije Oxford. Naime, iako svaki polaznik u tom slučaju dobija od organizatora precizne informacije o tome koje karakteristike mora posedovati računar, preko koga će predavanja na taj način da pohađa, za kvalitet edukacije onlajn, organizator ne može u potpunosti da garantuje. Međutim, ako polaznik odluči da prema klasičnom principu predavanja pohađa, nema nikakvog razloga da brine, jer će kvalitet edukacije biti na visokom nivou, pošto pomenuta obrazovna institucija naročitu pažnju obraća i na kvalitet opreme koja se tom prilikom koristi.

Dakle, da rezimiramo, profesor će prvo teoretski objasniti šta podrazumeva takozvana Šta - ako, to jest What - if analiza, a zatim i kada se ona najčešće koristi. Odmah nakon toga će sva ta znanja prisutni primeniti u praksi, odnosno pokazaće u kojoj su meri usvojili ono što im je prethodno prezentovano.

Najvažnije je napomenuti da će specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite alate za izradu What - if analize biti prvenstveno usmerena na neke jednostavnije primere.

Naravno da će sa ovom analizom u programu Excel biti upoznat svaki polaznik, ali će svako od njih biti i u obavezi da poznaje funkcionisanje tog programa. A zahvaljujući iskusnim predavačima će naučiti da koriste i specijalne alate za ovu analizu.

Najpre će polaznicima biti predstavljen alat, koji se odnosi na traženje cilja (Goal Seek), a svakako će polaznici naučiti i kako funkcioniše Scenario Manager. Pošto bude bilo objašnjeno teoretski kako funkcioniše i jedan i drugi aspekt ove analize, polaznicima će biti data prilika da praktično pokažu da li su sve to razumeli. Svakako će biti u obavezi i da izvrše zadatke, koje će im profesor u skladu sa aktuelnim nastavnim programom tom prilikom dati.

A da bi u potpunosti shvatili sve ono što će prezentovati specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite alate za izradu What - if analize, polaznici će biti u obavezi i da nakon izvršenih zadataka o tome razgovaraju kako međusobno, tako isto i sa profesorom. Naime, oni će tom prilikom jedni drugima analizirati zadatke, te ukazati na greške, ukoliko su one prisutne. Cilj takvog funkcionisanja jeste da svako od njih shvati gde je pogrešio i da to u svom budućem radu ispravi.

Naravno da ima pravo svaki pojedinačni kandidat i da eventualno uputi pitanje profesoru, a ako nešto nije razumeo od svega što je obrađeno tokom ovog kursa.

Kada i na kom mestu će biti organizovan specijalizovani seminar - naučite da koristite alate za izradu What - if analize?

Najbitnije je da svaki pojedinačni kandidat, koji je zainteresovan da se upozna sa tematikom ove edukacije zna da specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite alate za izradu What - if analize može biti organizovana na više načina i na različitim lokacijama. Zato se od prijavljenih i zahteva da izaberu ne samo kako će časove da prate, nego i gde to žele da učine.

Da pojednostavimo, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi kako individualni i poluindividualni tip nastave, tako isto i mogućnost da fizička lica časove pohađaju u formi grupne nastave. A pravilo je da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana ili putem kompjutera, odnosno uz korišćenje namenskog programa ili na klasičan način, u kom slučaju će časovi biti održani u prostorijama odabranog predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Baš zato što se u ponudi nalazi toliko mogućnosti je i zahtevano da svaki kandidat izabere ili prilikom prijavljivanja ili prilikom zvaničnog upisivanja gde želi časove da pohađa i prema kom principu od svih dostupnih.

Najjednostavniji je onaj način, koji podrazumeva klasičan vid edukacije. A u tom slučaju će stručni kurs i obuka - naučite da koristite alate za izradu What - if analize da bude organizovan u prostorijama one poslovnice institucije organizatora, koju taj kandidat bude odabrao, to jest koja je njemu fizički najbliža. Kao i kod nastave onlajn, tako je i ovde neophodno da polaznik odabere na koji način želi časove da pohađa, budući da će u skladu sa time da dobije informacije kako o datumu početka nastave i o terminima u kojima će predavanja biti organizovana, tako isto i o svim ostalim detaljima.

A ako nekome ne odgovara nastavu na klasičan način da prati, ima pravo da se odluči i da to učini online, odnosno uz korišćenje sopstvenog kompjutera. Svakako je važno da konkretni uređaj ima tačno definisane karakteristike, a sa čime će svaki prijavljeni kandidat da bude upoznat od strane nadležnih već prilikom prijavljivanja. Da bi nastava na taj način mogla bez ikakvih smetnji da bude organizovana, obaveza je svakog pojedinačnog polaznika da namenski softver samostalno na odabrani kompjuter instalira. A u tome mu, naravno mogu pomoći članovi nadležnog tima za tehničku podršku, koji funkcioniše u okviru svakog predstavništva navedene institucije. Još jedan uslov mora biti ostvaren, kako bi onlajn nastava funkcionisala bez ikakvih smetnji, a on se odnosi na kvalitet internet veze. Naime, svakom polazniku je dozvoljeno, praktično govoreći da sasvim samostalno izabere gde želi da boravi dok predavanja online pohađa, ali u tom slučaju mora u okviru izabranog prostora da postoji kvalitetna veza sa internetom.

Onog trenutka kada prijavljeni izabere da li će časove pohađati na klasičan način ili preko računara, njegova je obaveza da se odluči i između opcije da nastavu pohađa u paru, odnosno individualno ili u grupi, posle čega će dobiti jasne smernice o načinu organizacije časova.

Svakako moramo naglasiti da najrigorozniji princip organizacije podrazumeva specijalizovani seminar - naučite da koristite alate za izradu What - if analize, koji bi trebalo da pohađa više kandidata. Da budemo precizni, od četvoro do osmoro njih maksimalno treba da bude prisutno u okviru jedne grupe. Uzevši u obzir da su nadležni u konkretnoj obrazovnoj instituciji samostalno i zvanično već definisali koliko ljudi sme prisustvovati nastavi tog tipa, zahteva se da četvoro njih najmanje prijavu u jednoj od poslovnica izvrše. Ustvari tek posle tog trenutka i može biti organizovana nastava za grupu polaznika, a što će svakako biti naglašeno svakom, ko je zainteresovan tako časove da prati, kako ne bi bilo nikakvih nejasnoća. Dakle, neophodno je da svaki prijavljeni kandidat u tom slučaju najpre pričeka formiranje grupe u tom predstavništvu, a zatim i da u potpunosti prihvati ono što ovlašćeno lice bude definisalo. Radi se o tome da isključivo koordinator za nastavu ima i dužnost i pravo da precizira kako će predavanja za grupu polaznika da budu organizovana. Ipak, bude li se dogodilo da neko od članova pojedinačne grupe zahteva promenu bilo kog segmenta, to ne sme biti uzeto u obzir, jer je u suprotnosti sa pravilnikom navedene institucije. Naravno da će i to biti posebno naglašeno svakom prijavljenom, a od članova konkretne grupe se očekuje da maksimalno poštuju sve ono što ovlašćeni koordinator bude definisao, što se prvenstveno tiče termina održavanja časova, zatim dinamike njihovog sprovođenja i datuma početka. A što se tiče informacije o trajanju nastave u grupi, nju će polaznici dobiti blagovremeno, jer je ona prethodno definisana i važi za svako predstavništvo.

Na raspolaganju je fizičkim licima i mogućnost da predavanja pohađaju sasvim samostalno ili u društvu još jednog kandidata, jer je u ponudi i individualna i poluindividualna nastava. Prema potpuno istim pravilima se organizuje i jedna i druga, a jedina praktična razlika između njih se odnosi na broj osoba koje predavanja treba da pohađaju. Direktno sa koordinatorom za nastavu u okviru predstavništva, u kome su prijavu izvršili će kandidati u tom slučaju da se dogovore o detaljima u vezi sa organizacijom nastave. Vrlo je važno i da tom dogovoru prisustvuje nadležni predavač, pa će se oni usaglasiti kako oko tačnih termina u kojima će časovi da budu organizovani, tako isto i oko rasporeda predavanja, te će naravno definisati kog datuma bi trebalo da počne individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite da koristite alate za izradu What - if analize. S obzirom na to da je njihova obaveza da se usaglase i oko rasporeda časova, bitno je napomenuti da će na taj način precizirati i trajanje ili nastave u paru ili one koje podrazumeva prisustvo samo jednog kandidata.

Ne samo da fizička lica mogu pohađati ovu edukaciju, već konkretna obrazovna institucija može na osnovu iznetih zahteva da organizuje i korporativni kurs. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću će u tom slučaju predavanja da pohađaju. Inače se prilikom organizacije nastave te vrste primenjuju prilično slobodna pravila. Da pojednostavimo, gotovo na isti način kao i individualni li poluindividualni tip edukacije za fizička lica će biti organizovan kurs u tom slučaju. U suštini je jedina razlika u tome ko su polaznici i ko odlučuje o načinu sprovođenja časova. Dakle, predstavnik zainteresovanog preduzeća i predstavnik institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica će u tom slučaju da preciziraju ne samo na koji način će predavanja da budu organizovana, nego i na kojoj lokaciji. Ustvari pomenuta obrazovna institucija samo tada dozvoljava izmene u vezi sa lokacijom održavanja nastave, jer zaposlenima može biti dozvoljeno da predavanja pohađaju i u okviru firme u kojoj su angažovani. Vlasnici te kompanije ili nadležno lice će dobiti sve smernice o tome šta se mora naći u samom prostoru, u kome bi trebalo da budu predavanja za zaposlene organizovana. Inače je u pitanju naročito slobodan način organizacije nastave, tako da se podrazumeva da će nadležno lice jedne od poslovnica i predstavnik zainteresovane kompanije odlučiti i o tome kog datuma bi trebalo korporativni kurs zvanično da počne, odnosno o detaljima vezano za dinamiku sprovođenja časova i termine. Svako ko bude trebalo da pohađa seminar u tom slučaju će uz maksimalno poštovanje pravila konkretne obrazovne institucije da bude i o svim detaljima blagovremeno obavešten od strane nadležnih.

Koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite alate za izradu What - if analize?

Prilikom zvaničnog upisa, odnosno prijave je neophodno da svaki kandidat odluči kako želi da pohađa stručni seminar - naučite da koristite alate za izradu What - if analize. A u zavisnosti od toga će moći informacije o trajanju nastave da dobije ili odmah ili naknadno.

Ukoliko se odluči da predavanja pohađa samostalno ili da to učini u okviru poluindividualne nastave, podrazumeva se da će on precizirati sa nadležnima u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford na koji način bi trebalo ukupno 12 časova nastavnog programa u tom slučaju da bude raspoređeno. Jednostavno rečeno, koordinator za nastavu u samoj poslovnici bi trebalo da sa predavačem i sa jednim ili dvoje kandidata, a što zavisi samo od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna edukacija, precizira kako će biti predviđeni nastavni fond raspoređen, odnosno koliko će ukupno trajati individualna nastava ili ona kou treba dvoje njih u isto vreme da pohađaju.

Međutim, prilikom organizacije ove edukacije u formi grupne nastave se pravila značajno razlikuju. Zapravo je to jedini tip edukacije za koji organizator unapred definiše koliko će ukupno da traje.

U okviru svake poslovnice će kandidati, kojima odgovara da specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite alate za izradu What - if analize budu organizovan na taj način, biti u obavezi da predavanja pohađaju ukupno 4 sedmice. A nakon što grupa od minimalnog broja članova to jest četvoro njih, u okviru samog predstavništva bude oformljena, koordinator za nastavu je u obavezi da izradi raspored časova, kao i da definiše datum početka edukacije tog tipa, odnosno u kojim će terminima članovi same grupe predavanja biti u obavezi da pohađaju.

Nadležni u svakoj poslovnici mogu da izađu u susret i zahtevima onih klijenata, koji su zainteresovani za korporativni vid nastave, a u kom slučaju će predavanja da pohađaju zaposleni u bilo kojoj kompaniji. Pravila organizacije su maksimalno fleksibilna u tom slučaju, te se podrazumeva da će edukacija namenjena zaposlenima trajati upravo onoliko, koliko pre toga budu definisali zajedno nadležno lice u jednoj od poslovnica institucije organizatora i u okviru matične firme polaznika. Pravilima navedene institucije je predviđeno da se oni usaglase i oko toga na kojoj će lokaciji radnici časove da pohađaju, odnosno kog datuma će startovati edukacija i naravno u kojim terminima i u skladu sa kakvom dinamikom će časovi za tu grupu zaposlenih da budu organizovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite alate za izradu What - if analize"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje