Kurs i obuka - Naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi

Ova stručna edukacija je na prvom mestu namenja svima koji su zaposleni na menadžerskim pozicijama u fabrikama, ali i onim stručnjacima koji su upravo u fabrikama zaduženi za kontrolu kvaliteta proizvodnje. Naravno da ne postoji ograničenje za polaznike, pa i oni koji nisu na tim poslovima zaposleni, a žele da se upoznaju sa ovim alatima i nauče da ih koriste, imaju pravo da se prijave i pohađaju nastavu.

Najbitnije je pomenuti da je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi koju mogu pratiti kako fizička lica, tako isto i radnici preduzeća, budući da se organizuje i korporativna nastava na zahtev nadležnih u nekoj kompaniji.

A što se tiče načina organizacije, on je fleksibilan kada je u pitanju korporativni tip edukacije, jer Obrazovni centar Akademije Oxford prilagođava način organizacije zahtevima klijenta, to jest zaposlenih u određenoj firmi. Jednostavno, nadležni u toj kompaniji će se sa nadležnima u okviru bilo koje poslovnice ove obrazovne institucije dogovoriti o svim detaljima, pa čak i o tome na kojoj lokaciji će časovi da bude organizovani. U slučaju da u okviru samog preduzeća postoji prostor, koji je opremljen onako kako je potrebno za nesmetano odvijanje nastave, predavanja će za zaposlene tu i da budu organizovana. Sem toga, oni će se usaglasiti i o trajanju nastave, jer će precizirati kakva bi dinamika trebalo da bude ispoštovana, a definisaće i termine održavanja časova, te će naravno odrediti i kog datuma bi trebalo nastava da počne, a posle će sve zaposlene o tome i obavestiti.


Sa druge strane, fizička lica imaju nekoliko opcija na raspolaganju, te imaju pravo da izaberu gde žele da časovi budu održani i na koji tačno način. U ponudi je klasična i nastava online, a i za jednu i za drugu važi pravilo da mogu biti organizovane kako u formi grupne, tako isto individualne i nastave u paru.

Kada budu vršili prijavljivanje, trebalo bi da se opredele između svih tih mogućnosti.

A prijavljivanje je moguće izvršiti svakog radnog dana direktno u poslovnici, odnosno putem telefona. Ako neko želi da pohađa specijalizovani seminar - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi i ne odgovara mu takav način prijavljivanja, može osnovne informacije o sebi da pošalje i na zvaničnu mejl adresu najbliže poslovnice ove obrazovne institucije. U principu je potpuno svejedno koji od ponuđenih načina za prijavu će izabrati kandidati, jer u svakom slučaju moraju navesti svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te kontakt informacije, to jest broj telefona.

TESTOVI


Pošto budu izvršili prijavljivanje u skladu sa navedenim pravilima, kandidati će biti u obavezi i da se zvanično upišu. Uz njihovo lično prisustvo mora biti organizovan upis i to će svakako biti napomenuto svakom od njih pojedinačno. A dobiće i precizne informacije o dokumentima koja moraju u tom slučaju da prilože.

Upravo u momentu kada budu vršili prijavljivanje će i odlučiti kako žele nastavu da pohađaju i na kojoj lokaciji im odgovara da borave dok traju predavanja.

Za praćenje nastave online moraju obezbediti računar, kao i stabilnu internet konekciju i instalirati softver, preko koga će i da pohađaju predavanja. Naravno da će dobiti sve neophodne informacije na vreme o svemu tome, a po zahtevu je obezbeđena i tehnička podrška.

Predstavništva ove obrazovne institucije se nalaze u skoro svakom gradu naše zemlje, tako da na 35 različitih lokacija kandidati mogu da pohađaju nastavu prema klasičnom principu.

Trebalo bi pomenuti i to da se za najmanje četvoro, a za najviše osmoro kandidata organizuje grupni kurs i obuka - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi, te da u tom slučaju isključivo nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji odlučuju o svemu vezano za sprovođenje nastave. Tačnije, na nivou celokupne institucije organizatora je određeno koliko će nastava u grupi da traje i taj podatak je na raspolaganju svakom kandidatu u momentu prijavljivanja. A pošto se najmanje četiri osobe prijave u okviru bilo koje poslovnice, biće definisano i sve ostalo. Ovlašćeno lice te poslovnice će odlučiti o datumu početka nastave, zatim o rasporedu časova i o terminima u kojima će biti održani. Ističemo da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena na zahtev polaznika u tom slučaju.

Postoji i mogućnost da kandidat pohađa nastavu sasvim samostalno, a u okviru takozvane individualne. Potrebno je da se tada on direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest sa kordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim predavačem dogovori oko načina organizacije časova. Jednostavno rečeno, oni će se usaglasiti ne samo oko termina u kojima će predavanja biti organizovana i oko datuma početka individualne nastave, nego i oko njenog trajanja. Da budemo precizni, usaglasiće se oko dinamike sprovođenja predavanja, pa će to rezultirati definisanjem trajanja individualne nastave.

Pojedinačni polaznici mogu odlučiti i da ovu stručnu edukaciju pohađaju u društvu još jedne osobe. S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi u tom slučaju organizuje prema pravilima poluindividualne nastave, to je predviđeno da se dvoje polaznika direktno sa nadležnima usaglase oko svih detalja koji se tiču organizacije predavanja. Potpuno isto kao i kada je u pitanju individualna nastava, oni će sa predavačem i se ovlašćenim koordinatorom za nastavu definisati i datum početka i termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja, odnosno trajanje nastave u paru.

Šta će izučavati specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi?

Predviđeno je polaznicima ukratko budu predstavljeni osnovni alati, mada se pretpostavlja da su svi oni već sa njima upoznati.

Nakon toga će specijalizovani seminar - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi obraditi temu koja je vezana za kontroling u oblasti proizvodnje (Factory controlling). Biće predstavljeni i adekvatni primeri kako to funkcioniše u praksi da bi prisutni što bolje razumeli sam postupak.

Biće posle toga govora o analizi cena i njihovom definisanju, što će isto tako biti propraćeno odgovarajućim primerima iz prakse.

Profesor će zatim predstaviti jednu od specijalnih analiza, koja je poznata kao CAPEX analiza, a odmah zatim će biti govora i o složenoj analzi varijansi u postupku proizvodnje. Da bi i jedna i druga analiza bile mnogo jasnije svakom polazniku, predavač će pripremiti i adekvatne primere. U ovom segmentu će prisutni biti pozvani da postavljaju pitanja i da tako razjasne sve u vezi sa pomenutim analizama što možda nisu razumeli.

Predviđeno je programom, u skladu sa čijim pravilima se i organizuje stručni kurs i obuka - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi da svaki kandidat dobije informacije i o kontrolingu u oblasti proizvodnje koji se primenjuje u vodećim privrednim zemljama, kako bi još bolje razumeo zbog čega je implementacija tih alata važna za proizvodni proces.

Šta se događa kada u nekoj fabrici zbog prirode stvari mora biti doneta odluka o redukciji cene koštanja, ali i troškova će, isto tako saznati svi tokom ove stručne obuke.

Naučiće, pored ostalog i kako se formira osnovna, a kako složena cena koštanja, zatim kako se vrši targetiranje u tom slučaju i na koji način se određuje vrednost. Ukratko će biti predstavljen i takozvani Kano model.

Trebalo bi da predavač nakon toga objasni prisutnima i koji se sve alati primenjuju kada je u pitanju postupak kontrole zaliha.

Biće predstavljeni i brojni primeri, što će svakako u velikoj meri pomoći prisutnima da bolje razumeju alate, kojima se ova stručna edukacija bavi.

U završnom delu je predviđeno da svaki polaznik pristupi izradi zadatka, a na osnovu smernica koje će pre toga dobiti od predavača. Da bi ova edukacija imala maksimalan efekat, predviđeno je da svi učesnici posle toga diskutuju o izrađenim zadacima i da ih analiziraju. Tako će ustanoviti gde su pogrešili i razumeće šta je potrebno u budućem radu, a da učine da bi takve greške ispravili i da bi na taj način uticali na poboljšanje kvaliteta poslovnog, odnosno proizvodnog procesa.

Kada i gde će biti stručni seminar - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi organizovan?

Na samom početku bi trebalo naglasiti da će nadležni u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford svakako izaći u susret zahtevima klijenata, a ako ih interesuje korporativna obuka i kurs - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi.

Važno je da nastava za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji bude organizovana baš onako kako to i nadležnima i polaznicima odgovara, pa iz tog razloga postoji samo u tom slučaju mogućnost da predavanja budu održana na drugoj lokaciji. Da budemo precizni, misli se na prostorije samog preduzeća, čiji radnici bi trebalo da prate časove. U tom slučaju je važno da nadležni u toj kompaniji u potpunosti ispoštuju sve smernice o opremljenosti prostora, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama, a koje će dobiti od predstavnika institucije organizatora. A što se tiče samog načina sprovođenja časova za zaposlene, on je vrlo fleksibilan. Naime, klijent bi trebalo direktno sa predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute obrazovne institucije da definiše i sve ostale detalje, poput rasporeda predavanja, to jest trajanja nastave, odnosno datuma početka i termina u kojima će predavanja da budu organizovana.

Moraju znati svi pojedinci koje interesuje ova stručna edukacija da je njihova dužnost u momentu prijavljivanja nadležnima da navedu gde im odgovara da specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi bude održan i na koji od predviđenih načina. Trebalo bi, ipak sve to pojednostaviti, te napomenuti da ova obrazovna institucija online i klasičnu nastavu može organizovati kako za grupu kandidata, tako isto i za samo jedno lice i za dvoje njih u isto vreme. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćena grupna edukacija, zatim individualna i poluindividualna, a da za svaku od njih važi pravilo da može biti organizovana i u poslovnicema ove obrazovne institucije i putem računara.

U zavisnosti od toga koji vid nastave odgovara polazniku će zavisiti i da li ima obaveze u konkretnom slučaju i kada će nastava početi i svi ostali detalji.

Što se tiče online edukacije, ona se organizuje u formi takozvanog učenja na daljinu i to preko računara svakog pojedinačnog polaznika. A to znači da je njegova obaveza da obezbedi konkretni uređaj, s tim što njegove performanse moraju biti u skladu sa zahtevima. Takođe ima obavezu svaki polaznik koji odluči nastavu online da pohađa, da propisane uslove za rad obezbedi, odnosno da se odluči za boravak u prostoru u kome je dostupna stabilna veza sa internetom. Softver preko koga bi trebalo predavanja da pohađa u konkretnom slučaju će svaki kandidat biti u obavezi na izabrani kompjuter da instalira. Očekuje se da može potpuno samostalno kroz taj postupak da prođe, ali ako to ne bude bio slučaj, ima pravo da kontaktira članove sektora za pružanje tehničke podrške kandidatima. Sasvim sigurno će ti stručnjaci da se u najkraćem mogućem roku potrude da pomognu svakom klijentu bilo koji problem da ima.

Naravno da kandidati mogu odabrati opciju da predavanja pohađaju na klasičan način, što podrazumeva da će oni boraviti u jednoj od poslovnica. Naime, moramo naglasiti da se na nekoliko lokacija u Beogradu, zatim u Novom Sadu i Jagodini, kao i Kragujevcu, Nišu i Subotici, te u mnogim drugim mestima nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije. Od svakog kandidata se u tom slučaju očekuje da u dogovorenom terminima bude lično prisutan u okviru izabranog predstavništva institucije organizatora.

A kada se između te dve varijante opredeli, svaki kandidat će biti u obavezi i da navede kako želi nastavu da pohađa. Da podsetimo još jednom, u ponudi se nalazi grupni seminar - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi, kao i poluindividualni i individualni.

Ako bude odabrao da nastavu pohađa potpuno samostalno, imaće i pravo da sa nadležnima u izabranom predstavništvu precizira kako će se ona odvijati. Jednostavno rečeno, tada bi trebalo da se profesor i polaznik, zajedno sa koordinatorom za nastavu dogovore prvo oko datuma početka, a posle toga da definišu i u kojim će terminima biti predavanja organizovana i kojim tempom. Zahvaljujući tome što će se dogovoriti o dinamici sprovođenja nastave, oni će na taj način precizirati i koliko će ukupno nastava poznata kao jedan na jedan da traje.

Potpuno ista pravila će biti primenjena i kada je u pitanju nastava u paru, s tim što poluindividualnoj edukaciji treba da pristupe dvoje polaznika u isto vreme. Dakle, oni će se sa predstavnicima institucije organizatora dogovoriti o svemu.

Trebalo bi još napomenuti i to da ova specijalizovana obrazovna institucija može da organizuje nastavu za grupu polaznika, kada između četvoro ljudi i osmoro njih najviše treba predavanja da pohađaju. U principu, kog datuma će početi grupna obuka i kurs - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi će svi oni saznati nakon što se ostvari osnovni uslov za početak. A taj uslov podrazumeva prijavljivanje četiri osobe najmanje, jer prvo mora da bude oformljena grupa od minimalnog broja članova. Zatim će koordinator za nastavu definisati i termine održavanja časova i naravno odrediće njihov raspored, a informaciju o tome koliko će ukupno da traje nastava u grupi će dobiti svaki kandidat već u trenutku zvaničnog prijavljivanja. Zapravo je to jedini podatak koji je dostupan polaznicima ranije, jer se trajanje nastave tog tipa definiše na nivou celokupne institucije organizatora i mora biti primenjeno u svakoj poslovnici. A ono što moraju znati i kandidati u tom slučaju jeste da se ne dozvoljavaju nikakve izmene prilikom organizacije nastave u grupi, već se od njih jednostavno očekuje da u potpunosti prihvate ono što nadležni budu odredili.

Koliko je definisano da će trajati stručna obuka i kurs - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi?

Pošto se svaki pojedinačni polaznik bude odlučio između opcija koje se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, biće informisan od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici i o tome koliko je predviđeno da stručni kurs i obuka - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi traje.

Da ne bi bilo nikakve zabune, odmah moramo naglasiti da samo kada je u pitanju organizacija nastave za grupu polaznika, možemo unapred navesti koliko će ona trajati. Ali ako kandidatu više odgovara da predavanja pohađa u paru ili samostalno, te informacije će dobiti naknadno.

S obzirom na to da se ukupno 12 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu prema čijim smernicama će biti organizovana ova edukacija, to je predviđeno da taj broj časova bude raspoređen na ukupno 7 dana. Svakako će članovi konkretne grupe vrlo brzo pošto se u određenoj poslovnici dovoljno njih prijavi, to jest nakon što grupa od minimalno 4 osobe bude oformljena, dobiti informacije kako o datumu početka, tako isto i o terminima u kojima bi trebalo da pohađaju časove.

U zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi, kao što je već pomenuto, i poluindividualna, odnosno individualna nastava. Pravila organizacije su u oba slučaja potpuno ista i podrazumevaju značajnu fleksibilnost, koja ide na ruku polaznicima. Naime, svakom pojedinačnom kandidatu se tom prilikom daje dozvola da precizira sa nadležnima u konkretnom predstavništvu institucije organizatora ne samo raspored časova, a samim tim i trajanje edukacije, nego i da odredi datum njenog početka i termine održavanja časova. Praktično je jedina razlika između poluindividualne i individualne nastave u broju polaznika, jer jedno lice pohađa individualnu, a dvoje njih takozvanu poluindividualnu.

U slučaju da se javi potreba da specijalizovani seminar - naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi pohađaju isključivo zaposleni u okviru bilo koje kompanije, ova obrazovna institucija će organizovati korporativnu nastavu. Pravila njene organizacije su fleksibila, uzevši u obzir da vlasnik dotičnog preduzeća ili njegov zvanično ovlašćeni predstavnik tom prilikom treba sve detalje u vezi sa organizacijom nastave da precizira direktno sa licem, koje je u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije za to ovlašćeno. A pod tim mislimo da će se oni usaglasiti prvo o mestu održavanja nastave tog tipa, a zatim i o datumu početka, te će svakako precizirati i termine održavanja časova, odnosno dinamiku prema koji će biti sprovođena predavanja. Sve to znači da će na taj način odlučiti i o tome koliko bi trebalo da traje korporativni tip edukacije. A u skladu sa pravilima institucije organizatora će svaki pojedinačni polaznik o tim detaljima naknadno i da bude informisan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite napredne alate za analizu varijansi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje