Kurs i obuka - Naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja

Nadležnima u proizvodnji je namenjena na prvom mestu ova edukacija. Ali isto tako i osobama koje su zadužene za kontrolu troškova u fabričkoj proizvodnji, te nadležnima u sektoru finansija. Svako ko ne spada u ovu grupu, a ima želju da se upozna sa tematikom ove edukacije, ima pravo da se prijavi i upiše, kako bi je pohađao, jer organizator ne zahteva nikakvo naročito predznanje od kandidata.

Vrlo je važno da svako fizičko lice, koje odluči da pohađa specijalizovani seminar - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja, u skladu sa aktuelnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford izvrši i zvanično prijavljivanje.

U tom smislu je omogućeno da zahtevane podatke svaki kandidat pošalji ili na mejl adresu ili da prijavu izvrše direktno u poslovnici, a može se odlučiti i za opciju prijavljivanja preko telefona. Važno je da svako od njih dostavi broj telefona, datum rođenja i naravno ime i prezime.


Takođe je pravilnikom ove obrazovne institucije definisano i da je lično prisustvo svakog pojedinačnog kandidata obavezno prilikom zvaničnog upisivanja. Dokumenta koja treba da dostavi svako od njih u trenutku upisa su, isto tako obavezna, a podrazumeva se da će nadležni svakog polaznika pojedinačno o tome prethodno informisati. A isto tako će biti upućeni i u činjenicu da se nastava za fizička lica može organizovati kako na klasičan način, tako isto i putem računara, a za obe važi pravilo da mogu biti održane u okviru poluindividualne, grupne i individualne. Veliki broj opcija je u ponudi, pa bi svaki pojedinačni kandidat trebalo da odluči kako mu odgovara da specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja bude organizovana. Na osnovu te odluke će i moći da bude obavešten o svim detaljima od strane nadležnih.

Zahteva se da lični kompjuter koristi svaki polaznik, koji se odluči za učenje na daljinu, odnosno za praćenje nastave online. Svakako se podrazumeva da performanse tog uređaja moraju biti na zahtevanom nivou, kako bi nastava mogla da u skladu sa pravilima funkcioniše. Bitno je da tačno definisanu vrstu softvera svaki polaznik instalira na konkretni uređaj samostalno, a prema smernicama koje će mu dati nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Istakli bismo i to da veza sa internetom u toku apsolutno svakog časa mora biti na adekvatnom nivou, kako bi nastava mogla da bude organizovana bez ikakvih poteškoća. Svaki pojedinačni kandidat, koji bude odlučio tako predavanja da pohađa će dobiti informaciju i o tome da u svakoj poslovnici postoji tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku kad god je to i kome god je to od polaznika potrebno.

Sledeća opcija koja je na raspolaganju podrazumeva organizaciju nastave prema klasičnom principu. U tom slučaju će predavanja biti organizovana direktno u prostorijama jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Ne bi trebalo da predstavlja nikakvu poteškoću kandidatima da pronađu u kojoj od preko 35 poslovnica im odgovara predavanja da pohađaju, jer se one nalaze na velikom broju lokacija na području cele zemlje.

TESTOVI


Takođe je potrebno da svaki pojedinačni polaznik odluči da li će online ili klasičnu nastavu da pohađa samostalno, u grupi ili uz još jednog kandidata, jer se u ponudi nalazi individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja.

Najmanje četiri osobe moraju prvo prijavu da izvrše u okviru konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije, jer je formiranje grupe navedeno kao osnovni zahtev za početak organizacije takvog tipa nastave. A pravilnikom je isto tako određeno da osmoro njih najviše sme biti prisutno u tom slučaju u okviru jedne grupe, kako bi kvalitet edukacije mogao da bude održan na zahtevanom nivou. U principu, samo informaciju o trajanju nastave u grupi polaznici mogu da dobiju ranije, to jest u momentu zvaničnog prijavljivanja, a sve ostale detalje će saznati kasnije. Zapravo pošto grupa bude bila u toj poslovnici formirana, predviđeno je da koordinator za nastavu definiše i datum početka i termine u kojima će biti sprovođena predavanja, ali i raspored časova. Naknadno će sve te informacije biti prosleđene polaznicima, to jest svakom članu konkretne grupe, a biće istaknuto posebno da se kod nastave tog tipa njihovi zahtevi u vezi sa izmenama ne smeju prihvatiti.

Kada je u pitanju poluindividualna i individualna nastava, biće primenjena mnogo jednostavnija pravila organizacije. Svakako je osnovna razlika između individualne i poluindividualne nastave samo u broju polaznika, jer časove u tom slučaju treba da prate jedan ili dvoje njih. A princip organizacije je potpuno isti, te se podrazumeva da će u tom slučaju kandidati biti u obavezi da se usaglase sa predstavnicima institucije organizatora oko načina sprovođenja časova. Naime, jedan ili dva kandidata bi trebalo u tom slučaju da definišu sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu kog datuma će početi specijalizovani seminar - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja, a potom i kojim će tempom časovi biti organizovani, to jest koliko će ukupno nastava da traje i naravno u kojim će terminima biti održana predavanja.

Iako je fokus ove stručne edukacije stavljen na fizička lica, postoji mogućnost da bude organizovana i nastava samo za određeni broj radnika nekog preduzeća. Kada je u pitanju korporativni tip edukacije, biće primenjena prilično slobodna pravila organizacije, te se u tom smislu očekuje da svaki klijent kontaktira nadležne u okviru bilo kog predstavništva ove obrazovne institucije i sa njima precizira potrebne detalje. A to znači da će se oni usaglasiti ne samo oko datuma početka korporativne obuke i termina održavanja časova, već i oko lokacije na kojoj će predavanja biti sprovedena i oko toga koliko će nastava trajati. Najpre da napomenemo da isključivo kada je u pitanju korporativna nastava može da bude dozvoljena promena mesta održavanja, te da predavanja budu sprovedena i u samoj kompaniji. Ipak, to je moguće da se dogodi samo ako klijent, to jest nadležno lice u konkretnoj kompaniji, osigura propisane uslove za rad, to jest obezbedi prostor u kome postoji sve što je potrebno organizatoru. Isto tako će se oni usaglasiti i oko toga prema kakvoj dinamici bi trebalo predviđeni nastavni fond časova da bude sproveden, pa će na taj način da definišu i trajanje korporativnog kursa. Potom će svaki pojedinačni polaznik, odnosno radnik te kompanije da dobije precizne informacije kako o načinu organizacije predavanja, tako isto i o tome na kom mestu će biti u obavezi da ih pohađa.

Program specijalizovanog kursa - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja

Kako se definiše prosta, a kako takozvana složena cena koštanja su informacije koje će u toku uvodnog predavanja da budu predstavljene polaznicima. Naravno da će odmah profesori predstaviti i odgovarajuće primere, tako da polaznici razmeju koja je osnovna razlika između njih. U toku uvodnog predavanja će se osvrnuti kratko i na istoriju kontrolinga.

Zatim je predviđeno da specijalizovani seminar - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja omogući polaznicima da se upoznaju sa različitim metodama obračuna.

Saznaće prisutni i šta je to sistem troškova, te na koji način on u praksi funkcioniše i kako se troškovi dele. Profesor će zatim objasniti i kako koji troškovi deluju na poslovanje, a sve to će obogatiti i primerima.

Šta je cena koštanja, te koje se sve metode koriste prilikom definisanja će naučiti svako ko bude ovu stručnu edukaciju pohađao. A isto tako je predviđeno programom, prema čijim smernicama će biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja da će svaki polaznik biti upoznat sa marginalnim i sa takozvanim apsorcionim modelom obračuna cene koštanja. Upravo u tom segmentu će biti predstavljeni primeri i jednog i drugog modela obračuna, te ća kandidati saznati i koje su prednosti i mane i jednog i drugog modela.

Zbog čega je važno da cena koštanja bude propisno formriana i kako sse ona može koristiti u praksi, da bi bile donute adekvatne odluke, koje će doprineti poboljšanju poslovanja, svakako će sazanati svaki polaznik tokom ove stručne eduakcije.

Posle svega toga će predavač taksativno objasniti i na koji način se formira prodajna cena, odnosno na osnovu kojih sve parametara se ona određuje.

Završni deo ove stručne obuke će biti usmeren na diskusiju o obrađenim temama. Očekuje se da svaki polaznik u tom segmentu aktivno učestvuje, te i da postavlja pitanja profesoru, bude li se dogodilo da bilo šta od gradiva nije u potpunosti razumeo.

Gde će biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja i u kojim terminima?

Ne samo da može biti organizovana nastava za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, već se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i korporativni kurs i obuka - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja. Tačno određeni broj radnika nekog preduzeća bi trebalo u tom slučaju da pohađaju časove. Da bi organizator izašao maksimalno u susret zahtevima bilo kog klijenta, biće ponuđena i opcija da nastava bude održana u okviru same kompanije, ali isključivo ako nadležni u njoj obezbede propisane uslove za rad. Naime, vrlo je važno da izabrani prostor bude prema pravilima opremljen, a svakako će klijent o tome na vreme da bude obavešten. Inače su pravila organizacije u tom slučaju prilično fleksibilna, tako da bi predstavnik dotične kompanije trebalo da kontaktira nadležne u jednoj od poslovnica institucije organizatora, a kako bi definisali ne samo lokaciju održavanja časova, nego i sve druge detalje. Na prvom mestu se pod tim mislim na definisanje datuma početka nastave za zaposlene kao i na određivanje termina u kojima će časovi biti održani i njihovog rasporeda. Na taj način će odrediti i koliko bi ukupno nastava trebalo u konkretnom slučaju da traje.

Kada su u pitanju fizička lica, njima se nudi mogućnost da izaberu ne samo gde žele nastavu da pohađaju, nego i prema kom od svih dostupnih principa. Da napomenemo odmah da se u ponudi ove obrazovne institucije nalazi kako poluindividualni, tako isto i individualni i grupni kurs i obuka - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja. A za svaki taj tip edukacije važi pravilo da polaznik treba da izabere da li želi predavanja da pohađa onlajn ili mu u tom trenutku više odgovara opcija, koja podrazumeva pohađanje predavanja na klasičan način.

Svako ko se odluči za praćenje nastave u paru ili kome odgovara mogućnost da nastavu pohađa samostalno će i dobiti praktično odrešene ruke. Naime, dozvoljeno je tada kandidatima da se usaglase kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa kordinatorom za nastavu oko toga kog datuma će početi predavanja, odnosno u kojim će terminima da budu organizovana i kakva će dinamika tada da bude primenjena. Zahvaljujući takvim pravilima je predviđeno da upravo polaznici sa pomenutim stručnjacima odlučuju i o tome koliko će da traje poluindividualna obuka i kurs - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja ili nastava jedan na jedan, to jest individualna.

Grupni tip edukacije podrazumeva mnogo strožija pravila organizacije, te je jasno definisano od strane organizatora da nastavu u tom slučaju treba da pohađa tačno određeni broj ljudi. Naime, radi se o tome da između četvoro najmanje i osmoro njih najviše predavanja u tom slučaju treba da pohađaju, pa je zato i iznet zahtev da minimum četiri osobe treba prvo u konkretnom predstavništvu prijavu da izvrše. Ranije će biti informisani svi o tome koliko će ukupno da traje grupni tip edukacije i to je upravo jedini podatak, kandidati koji odluče predavanja online da prate će biti u obavezi da za sve vreme trajanja nastave propisane uslove obezbede, a što se primarno odnosi na stabilnu internet konekciju. Naravno da je na raspolaganju svakom pojedinačnom polazniku u tom slučaju i tim za tehničku podršku, što znači da praktično svaki problem mogu vrlo brzo ti stručnjaci da reše. Ističemo da će prethodno dobiti sve relevantne informacije o tome pojedinačni kandidat, te će biti upućeni detaljno i u način organizacije časova po tom principu.

Postoji mogućnost i da zainteresovani polaznici predavanja pohađaju onako, kako to podrazumeva klasičan tip edukacije, to jest u prostorijama jedne od poslovnica. A one se nalaze na više od 35 lokacija, šta je neophodno da polaznik jednostavno pronađe poslovnicu koja mu je i najbliža u fizičkom smislu, pa da se sa nadležnima oko svih detalja dogovori.

Koliko je predviđeno da će trajati stručni seminar - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja?

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi nekoliko mogućnosti za organizaciju ove stručne edukacije za fizička lica.

Samim tim što je dostupna grupna obuka i kurs - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja, ali i individualna i poluindividualna nastava, to podrazumeva da kandidati prvo moraju da izaberu opciju koja im odgovara, pa će posle toga dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije časova. A ono što moraju znati jeste da se unapred definiše koliko će nastava trajati samo kada se organizuje za grupu polaznika. Kasnije će svaki član određene grupe da dobije informaciju o ostalim detaljima, a prvenstveno o terminima u kojima će predavanja biti organizovana i o tome kog datuma će grupni tip edukacije da počne. Potrebno je da se u okviru konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije četiri osobe najmanje prvo prijave, jer će na taj način biti oformljena grupa, to jest biće ostvaren zahtev za početak nastave u toj formi.

Ako nekom fizičkom licu bude više odgovaralo da predavanja pohađaju na drugačiji način, ima mogućnost da se opredeli između nastave u paru i nastave poznate kao jedan na jedan, to jest poluindividualne ili individualne. Svakako će biti primenjena istovetna pravila, budući da je jedina razlika koja je vezana za broj osoba, koje bi trebalo predavanja da pohađaju. Zato i nije moguće unapred navesti koliko će ukupno trajati jedan ili drugi tip edukacije, pošto je obaveza polaznika da to definiše direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem.

U obavezi smo da napomenemo i to ne može biti organizovan i korporativni kurs i obuka - naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja, a ako to nadležni u bilo kojoj kompaniji budu zvanično zahtevali. S obzirom na to da tačno definisani broj zaposlenih u toj firmi treba predavanja da pohađaju, to je data sloboda njihovim nadležnima da sve detalje u vezi sa organizacijom časova preciziraju sa predstavnikom izabrane poslovnice ove obrazovne institucije. A to znači da će se oni pored ostalog usaglasiti i o oko toga na koji način će prethodno definisani nastavni fond da bude raspoređen, pa će tako odlučiti i koliko se ukupno taj tip nastave da traje. Sem toga, u obavezi su da definišu i kog datuma će kurs da počne, te u kojim terminima i na kom mestu će da bude organizovan, a zatim i da informišu svoje zaposlene o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite posebne metode za obračun proste i složene cene koštanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje