Kurs i obuka - Naučite da pravite 3D video igre kroz Unity programiranje

Neophodno je da apsolutno svako koga interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje ima makar osnovno znanje poznavanja rada na računaru. Uz to se podrazumeva da bi trebalo da ima interesovanje za programiranje, ali to svakako nije od strane organizatora navedeno kao uslov za pohađanje ove stručne edukacije.

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice ima obavezu blagovremeno da izvrši prijavu, a posle toga i da se upiše.

Prijavljivanje podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakom kandidatu, a njemu je data na raspolaganje mogućnost da konkretne informacije pošalje ili na mejl adresu ili da ih zaposlenima u jednoj od poslovnica izdiktira preko telefona, odnosno da to učini lično. Uopšteno rečeno, potpuno je svejedno na koji način pojedinac želi da izvrši prijavu, jer svakako dostavlja iste podatke, a oni uključuju ime i prezime, datum rođenja i broj telefona.


Biće obavešten svaki prijavljeni o postupku upisa, odnosno o dokumentima koja bi trebalo tom prilikom da dostavi. Inače je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno obavezno prisustvo svakog kandidata u momentu upisa, a što će svakako biti na vreme naglašeno.

Takođe je dato pravo svakom kandidatu da izabere da li stručni seminar - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje želi da pohađa u formi grupne nastave, a u kom slučaju časove treba istovremeno od četvoro do osmoro ljudi najviše da pohađaju ili će se opredeliti za varijantu praćenja nastave u paru, odnosno individualne, budući da su sve te mogućnosti ponuđene.

Nije samo razlika između svih pomenutih tipova edukacija u broju kandidata, koji treba predavanja da pohađaju, mada se mora priznati da to jeste osnovna razlika između pomenutih vrsta edukacija.

TESTOVI


Moramo odmah naglasiti da je predviđeno prvenstveno da ova obuka bude organizovana u formi individualne, baš zbog specifične tematike i činjenice da je akcenat stavljen na praktičan deo nastave. Zato i ističemo da je u pitanju posebno fleksibilan princip organizacije časova, s obzirom na to da svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju precizira detalje vezano za sprovođenje predavanja direktno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu. Svakako će se oni zajedno dogovoriti ne samo o datumu početka, nego i o tome u kojim bi terminima trebalo časovi da budu organizovani i kojim tempom, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će nastavnim programom određeni broj časova da bude sproveden. A sve to vodi do zajedničkog definisanja trajanja nastave, baš zato što se oni usaglašavaju i oko rasporeda predavanja.

U slučaju da dvoje kandidata izvrše prijavu i izraze želju da pohađaju poluindividualni tip edukacije, trebalo bi da znaju i to da važe potpuno istovetna pravila organizacije nastave, kao i kada je u pitanju individualna. Jednostavno, dvoje polaznika će tom prilikom sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome su prijavu izvršili i sa predavačem precizirati kako će časovi biti organizovani, odnosno kog datuma će da počne poluindividualni tip nastave.

Međutim, u slučaju da se u bilo kojoj poslovnici prijavi dovoljan broj kandidata, te da se grupa oformi, postoji mogućnost da bude organizovan i grupni kurs i obuka - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje. Neophodno je da četiri osobe minimum prijavu prvo izvrše, kako bi bila kreirana jedna grupa. A u skladu sa pravilima je navedeno da koordinator za nastavu posle toga odlučuje o načinu organizacije časova, budući da precizira kog datuma će početi grupni seminar, potom u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kako će biti definisani nastavni fond raspoređen. Potrebno je posebno napomenuti da prilikom organizacije grupne nastave ne smeju biti vršene nikakve promene po zahtevu polaznika.

Postoji mogućnost da fizička lica časove pohađaju ili na klasičan način ili da to učine onlajn, pa će shodno tome biti i informisani o obavezama koje imaju u konkretnom slučaju.

Za kvalitet edukacije pomenuta obrazovna institucija može da garantuje isključivo ako se polaznik odluči za prvu ponuđenu opciju, to jest ukoliko navede da želi nastavu da pohađa prema klasičnom principu. Direktno u jednoj od poslovnica pomenute institucije, odnosno primarno u onoj u kojoj se prethodno prijavio, će polaznik tada časove da pohađa. S obzirom na to da je opremljenost institucije organizatora na vrlo visokom nivou, sasvim je logično zašto se svakom polazniku u tom slučaju garantuje za kvalitet nastave.

Dostupna je i opcija da bude organizovana po zahtevu specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje online, a u kom slučaju je neophodno da kandidat koristi sopstveni računar. Uzevši u obzir da tada koristi kompjuter, čije performanse se možda ne podudaraju u potpunosti sa zahtevima organizatora, sasvim je logično i zbog čega pomenuta obrazovna institucija ne može da pruži nikakve garancije za kvalitet nastave u konkretnom slučaju. Naravno da će to biti svakom od njih predočeno na vreme, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i nesuglasica. U svakom slučaju, polaznici koji odluče tako nastavu da pohađaju će biti u obavezi najpre da instaliraju namenski program, a u čemu im mogu pomoći nadležni u IT sektoru, budući da on funkcioniše u okviru svakog predstavništva te obrazovne institucije. Podrazumeva se da svaki polaznik ima pravo pomenute stručnjake da kontaktira i ako mu nešto nije jasno tokom pohađanja nastave na taj način, ali i ako se ne snađe u potpunosti dobro prilikom instalacije konkretnog softvera.

Nije zgoreg da pomenemo i to da ova obrazovna institucija može po zahtevu zainteresovanih lica da organizuje i korporativni seminar - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje. Način sprovođenja časova, koje bi trebalo da pohađaju isključivo zaposleni u nekom preduzeću je vrlo jednostavan. Naime, nadležnima u okviru te kompanije se dopušta da se dogovore sa predstavnikom navedene obrazovne institucije na koji način će biti predavanja organizovana i gde. U principu bi trebalo da se oni usaglase i oko datuma početka nastave, a potom i oko detalja koji su vezani za termine sprovođenje časova i njihov raspored. Svakako to znači da će polaznici, to jest prethodno tačno određeni broj zaposlenih u toj firmi dobiti informacije naknadno o svemu tome. Postoji mogućnost da časovi za zaposlene budu organizovani i u okviru te firme, ali isključivo ukoliko postoje optimalni uslovi za to. A to znači da će nadležni u okviru dotičnog preduzeća dobiti sve neophodne informacije o karakteristikama računara, na kojima će polaznici tom prilikom raditi, ali i o svim drugim detaljima, koji su prvenstveno vezani za opremljenost prostora. Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da po zahtevu klijenata nastava za zaposlene može biti organizovana i u samoj firmi. Međutim, potpuno isto kao i kada je u pitanju online edukacija namenjena fizičkim licima, institucija organizatora nema pravo da bilo kakve garancije pruži vezano za kvalitet nastave, pošto u tom slučaju polaznici koriste kompjutere, koje će im prethodno obezbediti nadležni u okviru matičnog preduzeća.

Vrlo je važno na kraju napomenuti i to da je fokus ove specijalizovane edukacije stavljen na praktičan rad. Naravno da će i teoretski biti objašnjeno gradivo svakom polazniku, ali će profesori da se potrude i kroz praksu da ih upute u konkretnu tematiku. Na taj način će već tokom ove obuke kandidati imati mogućnost da se i praktično upoznaju sa Unity programiranjem, posle čega će svakako mnogo lakše ta znanja u praksi moći i da primene.

Šta izučava stručna obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje?

Pomenuto je već da se od svakog polaznika očekuje da ima makar osnovni nivo znanja rada na računaru, pa se podrazumeva da će stručni kurs i obuka - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje već u toku uvodnog predavanja ponuditi prisutnima informacije o tome šta tačno podrazumeva ova vrsta programiranja. Naravno da će se tom prilikom upoznati sa osnovnim karakteristikama i Unity Engine, te sa time koje su najpoznatije igrice trenutno na tržištu prisutne, a koje su izrađene na toj platformi.

Sem toga, profesori će objasniti i kako funkcioniše C# programiranje i koje su njegove osnovne karakteristike. A u tom segmentu će kandidati saznati i na koji način se Unity platforma kombinuje sa C# programiranjem.

Naučiće prisutni, pored ostalog i kako se izrađuju određeni detalji u 3D tehnici, kao što je na primer cveće, drveće i reke, ali i planine i ostalo. Podrazumeva se isto tako da će specijalizovani seminar - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje omogućiti svakom kandidatu da nauči i kako se svi ti oblici boje. A zatim će profesori prvo teoretski, a posle toga i praktično da objasne prisutnima kako bi trebalo da kreiraju 3D objekte. U principu će akcenat biti stavljen na zgrade i kuće, kao i na kreiranje automobila.

Sledeći segment ove specijalizovane edukacije je usmeren na kreiranje igrača i njihovu pravilnu implementaciju u celokupnu kompoziciju. Predviđeno nastavnim programom da profesor u tom segmentu objasni polaznicima i kako bi igrač trebalo da se kreće kroz sve prethodno kreirane objekte.

A pošto budu savladali sve to, polaznici će biti u prilici i da nauče kako bi trebalo najpre da kreiraju stazu za trku, a zatim i da na nju ubace automobile, koji će se kretati.

Naročito je važno napomenuti i to da će profesor omogućiti svakom polazniku ovog stručnog kursa da se upozna i sa pojmom Bota u video igrama i sa time koja je njegova uloga u konkretnoj igrici. Takođe će naučiti i kako da Bota ubace, a da bi u demo verziji videli kako će zapravo trka u praksi da funkcioniše.

Naučiće polaznici ove edukacije i kako u osnovi funkcioniše programski jezik C#, te će savladati princip manipulacije sa objektima.

Podrazumeva se da bi trebalo svakom polazniku, specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje da ponudi mogućnost i da nauči kako bi trebalo da doda zvuk u već kreiranu igricu, ali i kako da različite dodatne efekte implementira u nju.

Očekuje se da svaki kandidat izvrši i zadatak, a koji je predviđen za završni deo ove edukacije. Naime, u tom segmentu će predavač dati vrlo jasne smernice svakome od njih i zahtevati da na osnovu njih kreiraju jednostavniju 3D igricu. A pošto sve to budu završili, razgovaraće o radovima i nastojati da u njima uoče greške. Nakon toga će biti obaveza svakoga od njih i da objasni kako bi trebalo uočene greške u svom budućem radu da ispravi, a da bi igrica imala adekvatne funkcije.

Napominjemo da će ova edukacija svakako biti fokusirana na praktičan rad, te se u tom smislu dozvoljava svakom kandidatu da sve ono što ne razume, a što je vezano za gradivo, razreši već tokom nastave. Naime, predviđeno je da nastava u većem delu bude interaktivna, pa se u tom smislu očekuje od svakog kandidata i aktivno učešće.

Na kom mestu i kada će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje?

Trebalo bi da najpre svaki pojedinačni polaznik bude upoznat sa činjenicom da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje stručni seminar - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje u formi poluindividualne i individualne nastave, ali i da postoji mogućnost da bude organizovana grupna edukacija, a ako za to budu svi propisani uslovi ispunjeni.

S obzirom na to da se tri tipa edukacije nalaze u ponudi navedene obrazovne institucije, zahteva se i da svaki kandidat u trenutku prijave iznese svoje mišljenje o tome kako želi nastavu da pohađa. U skladu sa time će ga nadležni u samoj poslovnici informisati i o svim potrebnim detaljima.

Isto to se odnosi na mesto održavanja edukacije, budući da postoji mogućnost da polaznici nastavu pohađaju kako onlajn, tako isto i na klasičan način.

Da napomenemo odmah da se poslovnice navedene obrazovne institucije nalaze na čak više od 30 lokacija širom zemlje, pa klasični tip edukacije podrazumeva organizaciju časova u prostorijama bilo kog predstavništva. Važno je da se u svakom slučaju polaznik odluči i na koji način želi nastavu da pohađa, kako bi dobio precizne informacije o terminima održavanja časova.

Ako nekome više odgovara, na raspolaganju mu je i online obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje, kada časove pohađa preko sopstvenog računara. Odmah moramo napomenuti da se za kvalitet edukacije u tom slučaju ne garantuje od strane organizatora, budući da kandidat koristi računar, koji nije obezbedio organizator i koji možda nema u potpunosti odgovarajuće karakteristike. Svakako će polaznici imati obavezu da instaliraju posebnu vrstu programa na izabrani kompjuter, a prethodno će dobiti jasne informacije o tom postupku od nadležnih u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije. Naravno da se očekuje da polaznik samostalno pristup instalaciji programa, ali u svakom slučaju može kontaktirati nadležne u IT odeljenju konkretnog predstavništva, ako mu bude bila potrebna pomoć. Podrazumeva se da ima pravo tim stručnjacima da se obrati i ako ne bude mogao da se snađe prilikom pohađanja časova online. Valjalo bi da internet veza bude u tom slučaju stabilna, kako bi bez apsolutno ikakvih smetnji nastava onlajn mogla da bude organizovana.

Pošto se opredeli gde želi predavanja da pohađa, odnosno tačnije gde mu odgovara da boravi dok edukacija bude trajala, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi i da se odluči između tri ponuđene opcije, a koje se odnose na način organizacije časova. Jednostavno rečeno, predviđeno je da i klasičan tip edukacije i online mogu biti organizovani kako u formi individualne nastave, tako isto i kroz poluindividualnu, odnosno grupnu.

Najpre moramo napomenuti da poluindividualnu nastavu treba dvoje polaznika u isto vreme da pohađaju, dok je pravilnikom predviđeno da u grupi treba da bude prisutno između četvoro i osmoro ljudi. A svakako je individualni kurs i obuka - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje namenjen samo jednoj osobi.

Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo naglasiti da postoje određene razlike i u principu organizacije svake od njih. Svakako će na vreme polaznici da dobiju informacije i o tome, kako bi se lakše opredelili za konkretni tip edukacije.

Najjednostavnije rečeno, grupna nastava se organizuje na potpuno drugačiji i ujedno mnogo strožiji način nego poluindividualna edukacija i individualna.

Ne samo da se razlikuje broj polaznika, već i način na koji će biti predavanja organizovana. Da budemo precizni, osnovna razlika je u tome kome je dato pravo da odlučuje o načinu sprovođenja časova. Naime, radi se o tome da kod grupne nastave ovlašćeno lice poslovnice, u kojoj je grupa formirana, to jest u okviru koje je četvoro kandidata minimum prijavu izvršilo, odlučuje o načinu organizacije časova. Međutim, kada je u pitanju individualna i poluindividualna obuka, o tome se jedan polaznik ili dvoje njih moraju dogovoriti sa nadležnim licima u određenom predstavništvu, a prvenstveno se misli na profesora koji bi trebalo konkretni tip nastave da vodi i na ovlašćenog koordinatora.

Dakle, kod grupne edukacije je definisano da koordinator za nastavu odlučuje o tome kog datuma će početi edukacija, kao i o tome u kojim će terminima članovi te grupe predavanja da pohađaju i kako, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će definisani nastavnih fond da bude raspoređen u tom slučaju. Inače, sve to nije podložno promenama, što znači da zahtevi polaznika u tom smislu ne smeju da budu ispunjeni.

Baš zato i jeste na raspolaganju zainteresovanima kako individualna, tako isto i i stručna obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje namenjena praćenju od strane dvoje polaznika. I jedan i drugi tip nastave će biti organizovan na potpuno isti način, s tim da je jedina razlika vezana isključivo za broj osoba, koje treba tada predavanja da pohađaju. Potrebno je da se dvoje prijavljenih ili samo jedan, a što sve u principu zavisi od toga da li je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava, zajedno sa ovlašćenim koordinatorom i sa nadležnim predavačem dogovore ne samo oko datuma početka edukacije, nego i oko detalja vezano za termine održavanja časova, odnosno za njihov raspored.

Bilo bi dobro da napomenemo i to da po zahtevu klijenata može da bude organizovana i korporativna obuka. Zaposleni u okviru zainteresovane firme će tom prilikom pristupiti predavanjima, a informacije o načinu organizacije časova će dobiti nakon što ih nadležno lice tog preduzeća bude definisalo sa predstavnikom navedene obrazovne institucije. Vrlo je važno da bude napomenemo i to da će edukacija biti organizovan i u prostorijama firme, u kojoj su polaznici zaposleni, a u slučaju da taj zahtev iznese zvanično direktor ili vlasnik te kompanije. Međutim, to će biti dozvoljeno isključivo ukoliko klijent bude obezbedio računare propisanih karakteristika i prostor, koji je opremljen u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Koliko traje stručni seminar - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje?

U zavisnosti od toga koji tip edukacije polaznik odluči da pohađa će zavisiti i koliko bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje da traje.

Zapravo se radi o tome da se prema drugačijim pravilima organizuje individualna, odnosno poluindividualna, ali i grupna nastava.

U principu je predviđeno da svaki kandidat tek posle donošenja odluke o tome kako želi časove da pohađa, dobije i informaciju o rasporedu predavanja, odnosno o trajanju nastave.

Naime, kada je u pitanju individualna edukacija, informacije o tome na koji način će 20 školskih časova nastavnog programa da bude raspoređeno će kandidat dobiti pošto se bude o tome dogovorio kako sa predavačem, tako isto i sa nadležnim licem u okviru same poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kojoj je neposredno pre toga on prijavljivanje i izvršio.

Potpuno isto pravilo se primenjuje i kada kandidat odluči da nastavu pohađa u paru, a u okviru takozvane poluindividualne. Praktično, jedina razlika među njima je u broju polaznika, pa će se tada dvoje njih sa pomenutim licima dogovarati o svemu, odnosno i o rasporedu predavanja.

Tek pošto grupa bude bila formirana, polaznik će dobiti informacije od nadležnih i o dinamici sprovođenja časova, a samim tim će saznati i koliko bi trebalo u tom slučaju da traje stručni kurs i obuka - naučite da pravite 3 D video igre kroz Unity programiranje.

Bude li se dogodilo da predstavnik bilo koje kompanije iznese zahtev za organizacijom korporativne obuke, mora znati da će informacije o trajanju te vrste kursa biti dostupne nakon što se upravo on bude sa nadležnima u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, o tim detaljima dogovorio. Pored toga što će oni da se odluče o rasporedu pomenutog broja časova, potrebno je da se usaglase i oko toga kog datuma će edukacija da počne, kao i na kom mestu će biti održana i u kojim terminima će zaposleni biti u obavezi časove da pohađaju.

Cena:

  • Individualno: 20,000 RSD
  • Poluindividualno: 16,000 RSD po polazniku
  • Grupno: 12,000 RSD po polazniku

Trajanje:

20 školskih časova

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravite 3D video igre kroz Unity programiranje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje