Kurs i obuka - Naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona

Naravno da bi nadležna lica u pravnom sektorom bilo kog preduzeća trebalo da pristupe praćenju ove specijalizovane edukacije, mada je u osnovi kurs i obuka - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona namenjen svima koji nalaze ovu temu interesantnom.

Tokom cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje zainteresovanih, a što mogu učiniti ili elektronski ili direktno u samoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem telefona. Izuzev imena i prezimena, neophodno je da dostave i informacije o datumu svog rođenja, odnosno broj telefona, kako bi ih zaposleni konkretnog predstavništva kontaktirali i pružili im sve neophodne informacije o načinu upisa, ali i o zahtevanoj dokumentaciji. Naime, prisustvo svakog prijavljenog kandidata je u trenutku upisa obavezno, a podrazumeva se da će sve podatke o potrebnoj dokumentaciji svako od njih blagovremeno dobiti.

Napominjemo da se ova edukacija može pratiti na uobičajen način i to direktno u bilo kom predstavništvu ove institucije. A na više od 20 lokacija u celoj zemlji postoje poslovnice institucije organizatora, tako da prijavljeni imaju zaista veliku mogućnost izbora.


Druga opcija je onlajn obuka i kurs - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, kada polaznici moraju imati lični računar, te nastavi pristupaju sa različitih lokacija, a pod uslovom da imaju adekvatnu konekciju sa internetom. Instaliranje softvera za praćenje nastave na taj način bi trebalo blagovremeno da bude izvršeno, a članovi tima za tehničku podršku su na raspolaganju svakom kandidatu, kome to iz bilo kog razloga bude bilo potrebno. Naravno da će se oni potruditi u što kraćem roku da otklone bilo kakav problem vezano za praćenje nastave online ili za postupak instaliranja konkretnog softvera.

Pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost prijavljenima da i klasičnu edukaciju i online pohađaju ili u okviru poluindividualne ili grupne, odnosno individualne nastave, te se iz tog razloga očekuje da oni izaberu onaj tip obuke koji im najviše odgovara.

Najpre da napomenemo da od četvoro ljudi najmanje do njih osmoro najviše mogu prisustvovati grupnoj nastavi, dok se poluindividualni seminar - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona organizuje za dve osobe, a individualna nastava za samo jednog kandidata.

TESTOVI


Princip koji se poštuje prilikom sprovođenja edukacije u grupi je ujedno i najstrožiji, jer datum početka, potom dinamiku održavanja časova i termine definiše isključivo organizator, to jest zvanično ovlašćeno lice u onom predstavništvu, u kome bude bio ostvaren osnovni uslov za početak nastave u grupi. Reč je o tome da se zahteva kreiranje grupe od najmanjeg broja članova, a što je četvoro u ovom slučaju, te se tek posle toga od strane nadležnih definiše sve prethodno navedeno. Ovde je izuzetno značajno naglasiti da zahtevi kandidata koji se odnose na promenu bilo kog segmenta ne mogu biti uzeti u obzir, jer tako predviđaju aktuelna pravila.

Zato i jeste dostupna poluindividualni edukacija, odnosno individualna, jer se tom prilikom daje velika sloboda polaznicima. Naime, oni tada imaju apsolutno dozvolu da definišu ne samo kog datuma će početi bilo poluindividualni, bilo individualni kurs i obuka - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, već da sa kordinatorom za nastavu i predavačem definišu termine, u kojima će časovi biti organizovani, odnosno da se usaglase oko dinamike njihovog sprovođenja, te samim tim i oko trajanja konkretnog tipa obuke.

Bitno je da svi zainteresovani budu informisani o tome da sertifikat, koji će im biti dodeljen po završetku ovog kursa mogu zvanično da upišu u svoj radni dosije, ali je neophodno da kontaktiraju nadležne u okviru poslovnica Nacionalne službe za zapošljavanje, te da se informišu o samom postupku upisa stečenih sertifikata, jer jedino oni i imaju dozvolu da to učine.

Edukacija namenjena samo zaposlenima u nekom preduzeću je, isto tako u ponudi ove specijalizovane institucije. Budući da korporativnu obuku treba da pohađaju samo radnici konkretne kompanije, to njihovi šefovi i nadležni definišu kako će se ona odvijati, odnosno dogovaraju se sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o svemu. Trebalo bi da oni zajedno definišu tačan datum početka korporativnog kursa, zatim da se usaglase oko termina u kojima će predavanja biti organizovana i oko trajanja same edukacija. Tom prilikom je jedino dozvoljeno da se vrši promena mesta organizacija nastave, a u smislu da se omogući određenom broju radnika da u okviru svog preduzeća pohađaju časove, s tim da je neophodno da taj prostor u skladu sa pravilima bude opremljen.

Plan kursa - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona

Na osnovu čega se u kompanijama bilo koje strukture, odnosno veličine donosi pravilnik o radu i ko je zato zadužen je osnovna tema kojom će se baviti kurs i obuka - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona. Zapravo će prvenstveno biti reči o tome kako je trenutno važećim zakonom regulisana priprema dokumentacije, odnosno zbog čega je važno da i zaposleni i poslodavci budu sa time upoznati i da odredbe tog pravilnika, odnosno zakona maksimalno poštuju.

Budući da je tretiran zvanično kao opšti pravni akt, pravilnik o radu mora biti izrađen u skladu sa odredbama trenutno važećeg zakona, a u tu svrhu mora biti pripremljena i odgovarajuća dokumentacija. Uz to, aktuelni pravilnik o radu mora biti izrađen tako da u potpunosti budu poštovane odredbe zakona o radu, koji u datom momentu na teritoriji naše zemlje važi.

Trebalo bi da profesori kroz primere objasne prisutnima kako izgleda propisno kreiran pravilnik o radu, odnosno na osnovu koje dokumentacije se on pravi, a kako izgleda onaj prilikom čije izrade nisu poštovane smernice aktuelnog zakona o radu. U tom segmentu će predavači ukazati prisutnima na to koje su se greške pojavile, odnosno koji aspekti važećeg zakona nisu poštovani i šta bi trebalo u takvom pravilniku promeniti.

Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona obraditi i temu koja je vezana za one odredbe trenutno važećeg zakona o radu, koje se na prvom mestu tiču obaveza i odgovornosti kako zaposlenih, tako i poslodavca. A u tom segmentu ove edukacije će polaznici saznati, između ostalog i koja dokumenta moraju imati zaposleni prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno šta je potrebno da dostave poslodavcima da bi mogli da budu prijavljeni i da potpišu ugovor o radu. Takođe će biti reči i o obaveznoj dokumentaciji, koja od strane zaposlenog mora biti dostavljena knjigovodji ili vlasniku kompanije, odnosno nadležnom licu, a kako bi mogla u skladu sa propisima da mu bude isplaćena zarada.

Nakon toga će profesori da se fokusiraju na to koja dokumenta moraju poslodavci da pripreme, da bi mogli da kreiraju pravilnik o radu, odnosno kako je sve to regulisano trenutno važećim zakonom. Biće reči i o tome zbog čega je važno da svaka kompanija ima pravilno kreiran taj dokument, odnosno predavači će govoriti o tome šta se događa ukoliko poslodavac iz bilo kog razloga nema konkretni dokument.

Na osnovu brojnih primera iz prakse, polaznicima će biti omogućeno da saznaju i zbog čega je važno da i zaposleni i poslodavci budu upoznati sa osnovnim odredbama zakona o radu, odnosno zašto se insistira na postojanju pravilnika o radu u svakoj firmi.

Važno je naglasiti i to da će specijalizovani seminar - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona u svom završnom delu biti fokusiran na uključenje svih polaznika u edukaciju, a u smislu da će im biti dozvoljeno da predavačima postavljaju pitanja u vezi sa navedenom tematikom. Zapravo će tom prilikom sve nejasnoće koje prisutni imaju biti otklonjene, a na taj način će im biti mnogo olakšana primena odredbi aktuelnog zakona o radu u njihovom budućem poslovanju. Trebalo bi da oni vrlo lako u budućnosti implementiraju odredbe tog zakona, a prvenstveno sa aspekta dokumentacije koja se zahteva kako bi bila izvršena prijava zaposlenih, odnosno obračun zarada i sve ostale radnje koje su vezane za njihovo angažovanje, sa jedne strane, a sa druge da bi poslodavci i nadležni u nekoj kompaniji mogli da kreiraju pravilnik o radu upravo uz maksimalnu poštovanje odredbi trenutno važećeg zakona.

Kako se organizuje stručni seminar - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona?

Najpre prema pravilima individualne, a zatim i poluindividualne, odnosno grupne nastave se organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona za pojedinačne polaznike.

Inače, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i mogućnost praćenja nastave onlajn, ali i na klasičan način, te se podrazumeva da bi svaki kandidat koji izvrši prijavu, odnosno upis, stiče priliku da samostalno odluči ne samo gde će pohađati časove, nego i na koji od ponuđenih načina.

Pre nego što objasnimo koja je razlika između svih njih, moramo naglasiti da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka, kada časove pohađaju radnici, zaposleni u okviru zainteresovane kompanije. U principu, odluka o tome kako će oni časove pratiti, to jest da li u formi grupne ili individualne, odnosno poluindividualne nastave, te da li će to učiniti onlajn ili u poslovnicama institucije organizatora, zavisi isključivo od vlasnika tih preduzeća, jer se oni dogovaraju sa nadležnima u poslovnicama pomenute specijalizovane obrazovne institucije. Ukoliko klijent navede zahtev da korporativni kurs bude organizovan u njegovoj kompaniji, podrazumeva se da će i ta njegova želja biti ostvarena, ali isključivo ukoliko je u pitanju adekvatno, odnosno u skladu sa pravilima opremljen prostor.

Dakle, svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora između nekoliko tipova edukacija, a ono što mora znati jeste da se grupni kurs i obuka - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona organizuje za četvoro do osmoro ljudi istovremeno, dok poluindividualnoj nastavi pristupa dvoje kandidata, a samo jedna osoba ima pravo da pohađa individualnu edukaciju.

Način na koji će biti raspoređen ukupan nastavni fond kod grupne edukacije zavisi isključivo od organizatora, zato što raspored časova u tom slučaju definiše nadležno lice onog predstavništva, u okviru koga je pre toga formirana grupa i to od četiri kandidata najmanje. Takođe, koordinator za nastavu definiše i u kojim terminima će predavanja biti organizovana za tu grupu polaznika, ali i u skladu sa kakvom će to dinamikom biti, tako da će naknadno svi prijavljeni biti detaljno o tome informisani. Važno je naglasiti da se promene kod grupne obuke ne dozvoljavaju, već se očekuje od svakog prijavljenog da se pridržava svega onoga što organizator pre toga definiše.

Potpuno je drugačiji princip koji se primenjuje prilikom organizacije kako individualne, isto tako i poluindividualne edukacije, a u osnovi se razlikuje samo broj polaznika, jer individualnoj pristupa jedna osoba, a dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu. Trebalo bi da se oni sa kordinatorom za nastavu onog predstavništva, u kome su se prethodno zvanično prijavili i upisali, ali i sa predavačem usaglase oko toga kako će predavanja biti organizovana. Zapravo se očekuje da definišu kako datum početka ili jednog ili drugog tipa edukacije, tako isto i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno kojim će to tempom biti.

Budući da specijalizovani seminar - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona može biti organizovan i u poslovnicama ove institucije i online, a sa bilo koje lokacije, očekivano je da se prijavljeni opredeli i između te dve opcije.

Posedovanje kompjutera, te obezbeđivanje stabilne internet konekcije u konkretnom prostoru, kao i instalacija propisanog softvera su uslovi, koji moraju biti ispunjeni ukoliko se polaznik odluči za opciju praćenja časova onlajn. Od njega se očekuje da softver instalira na svoj računar potpuno samostalno, a u slučaju da ne uspe u tome, može kontaktirati najbliže predstavništvo ove institucije i zahtevati pomoć IT stručnjaka, koji su u njemu zaposleni. Naravno, da je IT podrška dostupna svim kandidatima i u slučaju problema, koji se mogu javiti prilikom praćenja nastave.

Koliko je predviđeno da obuka i kurs - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona traje?

Na četiri dana ukupno će biti raspoređeno 9 časova nastavnog fonda, a ukoliko se organizuje grupni kurs i obuka - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona. Radi se o tome da nadležno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj je formirana grupa od minimalnog broja članova definiše datum početka odmah posle toga, te tačan raspored časova, kao i termine, pa je zato jedino moguće prethodno navesti i koliko dana će trajati grupni tip edukacije.

Međutim, ukoliko polaznici budu izabrali opciju da nastavu prate ili u paru ili individualno, isključivo od njihovog dogovora sa nadležnim licem konkretne poslovnice organizatora zavisi koliko će ona trajati. Zapravo će se oni usaglasiti oko dinamike održavanja časova, ali termina i datuma početka, pa će tako i saznati koliko ukupno dana će trajati ili individualna edukacija ili ona koja se organizuje za dvoje polaznika.

Gotovo da je potpuno isti princip prema kome se organizuje korporativni seminar - naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona, ali tada obavezu da definiše dinamiku održavanja časova ima nadležno lice zainteresovane firme, odnosno ovlašćeni predstavnik institucije koja edukaciju i organizuje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pripremate potrebnu dokumentaciju u skladu sa odredbama aktuelnog zakona"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje