Kurs i obuka - Naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje

Osnovna računarska pismenost je obavezujuća za svakoga ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje. A to znači da mora imati osnovno znanje rada u programima Microsoft Office, što se prvenstveno odnosi na program Excel. Upravo to je navedeno od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford kao jedini uslov za sve, koji odluče da pohađaju nastavu, a ona je prvenstveno namenjena nadležnima u kompanijama koje se bave serijskom ili, pak pojedinačnom proizvodnjom.

U toku cele godine direktno u poslovnicama ove institucije se zainteresovani mogu prijaviti za praćenje nastave, s tim što su dozvoljene i opcije prijave putem telefona i elektronski. Sasvim je svejedno kako svaki pojedinac želi da izvrši prijavu, jer se od njega svakako zahteva da osnovne informacije na jedan od predviđenih načina dostavi. Podrazumeva se da će osim imena i prezimena on tada navesti i datum rođenja, kao i broj telefona, a kako bi sa njim kontaktirali zaposleni u toj poslovnici, te ga obavestili detaljno o postupku upisa, kao i o dokumentima koja je neophodno da donesu tom prilikom. Vrlo je važno naglasiti da je prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata obavezno u konkretnom predstavništvu ove institucije, a kako bi upis bio izvršen prema trenutno važećim pravilima.

Nastava se organizuje za fizička lica i online i u svakom predstavništvu ove institucije, a pravilo je da se kurs i obuka - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje može pohađati ili u okviru grupne nastave ili potpuno individualno, odnosno u paru, u kom slučaju se organizuje edukacija koja je poznata kao poluindividualna. Svaki prijavljeni kandidati bi trebalo da se odluči kako će časove pohađati, odnosno da li će to učiniti na klasičan način ili preko interneta, te na koji način od ponuđenih.


Ukoliko se bude odlučio da nastavu pohađa onlajn, postoji nekoliko zahteva koje mora ispuniti. Naime, neophodno je na prvom mestu da ima adekvatan računar, odnosno da taj uređaj ima odgovarajuće performanse, zatim je vrlo važno i da instalira namenski program za praćenje edukacije onlajn i svakako, da u prostoru iz koga će pratiti časove na taj način ima što bolju vezu sa internetom. Sve to će biti predočeno kandidatima, a biće im ponuđena i mogućnost da se obrate članovima IT sektora konkretne poslovnice institucije organizatora, kako bi im pomogli da otklone ma koji problem bilo prilikom instalacije softvera na njihov računar, bilo u toku predavanja.

Kada odaberu jednu od tih opcija, trebalo bi da se odluče i da li će časove pohađati u paru, individualno ili u grupi, a nakon čega će dobiti sve neophodne informacije o načinu sprovođenja nastave.

Najviše osmoro ljudi može prisustvovati grupnom tipu edukacije, ali je organizator naveo zahtev da prvo bude formirana grupa od minimalnog broja članova, tako da tek nakon što četiri kandidata minimum izvrše prijavu, taj tip edukacije može u konkretnoj poslovnici i da bude organizovan. Uopšteno rečeno, datum početka grupne nastave će definisati ovlašćeno lice jedne od poslovnica pomenute institucije vrlo brzo nakon zvaničnog ostvarenja pomenutog zahteva. Isto tako će doneti odluku i o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani, te koliko dugo će trajati grupna obuka i kurs - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje, odnosno kada će tačno polaznici da pristupaju časovima. Inače sve to ne može biti izmenjeno, a ukoliko neko od kandidata bude to zahtevao od nadležnih, zato što su pravila koja se poštuju prilikom organizacije nastave u grupi vrlo jasno definisana.

TESTOVI


Mnogo je jednostavniji princip koji se poštuje prilikom sprovođenja individualne ili edukacije koju treba da prisustvuje dvoje kandidata, jer je njima data i velika sloboda. Zapravo će se prijavljeni tada zajedno sa koordinatorom za nastavu predstavništva institucije organizatora, a u okviru koga su izvršili prijavu i upisali se, kao i sa nadležnim profesorom dogovoriti oko svih detalja. Najpre će precizirati kog datuma će početi poluindividualni ili individualni kurs, a zatim će definisati i kakvom dinamikom će nastavni fond biti sproveden, odnosno u kojim terminima.

Korporativna edukacija je, isto tako dostupna u okviru poslovnica ove institucije, organizuje se na zahtev klijenata, to jest nadležnih u nekom preduzeću. Zaposleni u toj kompaniji bi trebalo časove da pohađaju, a o tome u kojim će to biti terminima, odnosno kakvom dinamikom će se predavanja sprovoditi i naravno kada će korporativni kurs početi. Takođe, otvorena je mogućnost i da radnici određene firme nastavi pristupaju na svom radnom mestu, a ukoliko njihovi nadležni budu obezbedili adekvatne uslove za sprovođenje časova. Stvar je u tome da bi vlasnik određenog preduzeća, odnosno nadležno lice trebalo da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovori i o datumu početka edukacije i o mestu njenog održavanja, te svakako o tome u kojim terminima će predavanja biti organizovana i koliko će dugo obuka trajati, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će časovi tom prilikom da budu organizovani.

Kojim temama se bavi stručni seminar - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje?

Na samom početku moramo napomenuti da će specijalizovani kurs i obuka - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje biti fokusiran na praktičan rad, te se očekuje da nakon završene edukacije polaznici imaju sasvim dovoljno znanja da mogu u praksi samostalno koristiti konkretni program, kako bi uz maksimalno smanjenje troškova mogli da izrade kalkulacije u kompanijama, koje se bave ili serijskom ili pojedinačnom proizvodnjom.

Biće predstavljena i analiza isplativosti, gde će polaznici dobiti jasne informacije o tome koji se parametri uzimaju u obzir i na koji način se ta analiza može izvršiti.

Pored toga što će imati prilike da nauče šta sve treba da bude uzeto u obzir prilikom izrade kalkulacije, a bez obzira da li je u pitanju pojedinačna ili serijska proizvodnja, polaznici će imati mogućnost i da nauče kako se kreira baza, koja se kasnije menja i prilagođava potrebama.

U većini slučajeva je potrebno izvršiti upoređivanje prethodnih poslova, pa će i o tome biti govora tokom ove edukacije.

A u zavisnosti od toga koja količina proizvoda treba da bude izrađena će zavisiti i kalkulacija, tako da će stručna obuka i kurs - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje biti usmerena i na to kako se kalkulacije menjaju u zavisnosti od količine proizvoda, ali i na koji način visina marže utiče na samu kalkulacija.

Ukoliko bude bila organizovana korporativna obuka, a ako direktor konkretne firme ili nadležno lice to bude zahtevalo, profesori će se potruditi da praktični deo, koji uključuje specijalizovani seminar - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje prilagode zahtevima polaznika. Pod tim se misli prvenstveno na primere iz prakse, odnosno na zadatke koje će imati polaznici, a vezano za izradu kalkulacije za određeni proizvod, koji će u tom slučaju biti u vezi sa oblašću poslovanja njihove matične firme.

Biće prikazane brojne funkcije, koje program Microsoft Excel nudi, a koje imaju za cilj da ubrzaju izradu kalkulacija i da celokupan postupak maksimalno olakšaju na taj način.

Predviđeno je nastavnim programom da završno predavanje bude interaktivno, te da u njemu uzmu učešće svi polaznici, a u smislu da razmene mišljenje sa ostalim učesnicima i profesorom o obrađenim temama. Isto tako se podrazumeva da je upravo završno predavanje predviđeno i za postavljanje pitanja predavačima, u slučaju da bilo koji polaznik zahteva pojašnjenje ma koje od prethodno prezentovanih tema.

Kada se organizuje kurs i obuka - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje i gde?

O tome u kojim terminima će biti održana specijalizovana obuka i kurs - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje, ali i na kojoj lokaciji, će fizička lica dobiti informacije već prilikom prijave, odnosno upisa, to jest nakon što budu izabrali između ponuđenih opcija.

Radi se o tome da se i onlajn i klasična edukacija, koja podrazumeva organizaciju nastave u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, mogu održati za grupu polaznika, za samo jednu osobu i za njih dvoje, s obzirom na to da je u ponudi grupna, individualna i takozvana poluindividualna nastava. Baš zato i ističemo da bi svaki prijavljeni polaznik trebalo da izabere između tih opcija, a kako bi dobio precizne informacije i o mestu i o vremenu održavanja časova.

Neophodno je da se jedan kandidat ili u slučaju poluindividualne nastave, njih dvoje, zajedno sa profesorom, koji će individualnu ili poluindividualnu edukaciju voditi, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore kada će ona početi, odnosno u kojim terminima će časovi biti organizovani i na koji način će biti raspoređeni.

Ipak, kada je u pitanju grupni seminar - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje, o svemu tome isključivo brine zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Kod tog tipa obuke je prisutan drugačiji princip, tako da postoji vrlo važan zahtev, koji prethodno mora biti ispunjen, a odnosi se na formiranje jedne grupe. S obzirom na to da je tačno određeno pravilnikom institucije organizatora da od četvoro do osmoro ljudi ima pravo da prisustvuje grupnoj edukaciji u isto vreme, to je neophodno da najmanje četvoro njih izvrše prijavu, posle čega će zvanično jedna grupa biti oformljena. Dakle, pošto konkretni uslov bude bio ostvaren, koordinator će definisati i datum početka nastave i termine i dinamiku održavanja časova, pa će svakog kandidata ponaosob o svemu tome obavestiti. Budući da se kod tog tipa edukacije nikakve izmene ne vrše, svaki prijavljeni će o tome biti svakako informisan.

Napomenuli smo prethodno da se sva tri tipa edukacije mogu pohađati na klasičan način i onlajn, tako da bi svaki prijavljeni trebalo da izabere šta mu od toga više odgovara.

U prostorijama poslovnica institucije organizatora, a koje se nalaze na za sada više od 20 lokacija u celoj zemlji, se organizuje nastava na klasičan način.

Isto tako je ponudom obuhvaćen i online kurs i obuka - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje, s tim da sa bilo koje lokacije kandidat u tom slučaju ima pravo da pristupi predavanjima, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog računara. Instalacija softvera na uređaj zainteresovanog kandidata je obavezna i to neposredno pre početka odabranog tipa obuke, a podrazumeva se da bi kvalitet internet veze svakako trebalo da bude na visokom nivou u prostoru, iz koga bude odlučio da pohađa predavanja. Prilično je jednostavan postupak instalacije softvera, a trebalo bi svaki kandidat to da učini samostalno. Naravno da je otvorena mogućnost i za pružanje tehničke podrške zainteresovanima, a ako ne budu uspeli da instaliraju taj softver, odnosno ako budu imali ma kakav problem oko nastave.

Potrebno je da napomenemo i to da ova specijalizovana institucija u ponudi ima i korporativnu obuku, odnosno da nudi zainteresovanima mogućnost da nastavi pristupe isključivo radnici nekog preduzeća. Pravila su, praktično skoro ista kao i kada edukaciju pohađaju fizička lica, s tim što postoji mogućnost da i u kompaniji klijenta časovi budu organizovani. Zahteva se tada da osnovni uslovi budu ostvareni, a koji se prvenstveno tiču opremljenosti prostora u okviru koga će radnici pratiti predavanja, tako da će njihovi nadležni dobiti sve neophodne informacije o tome. A o datumu početka korporativnog kursa, zatim o terminima održavanja časova i o trajanju nastave će se na vreme usaglasiti nadležno lice kompanije, čiji bi zaposleni trebalo da pohađaju časove i zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica institucije, koja je organizator ove edukacije.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje?

Postoji ukupno 12 časova u programu, prema kome se stručni seminar - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje organizuje, tako da je predviđeno ukupno 4 dana da traje nastava, koja se organizuje za grupu polaznika.

Radi se o tome da nadležni u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford tada definišu ne samo trajanje edukacije, odnosno dinamiku održavanja časova, nego i termine, te nakon formiranja grupe u toj poslovnici određuju i datum početka.

A kandidati koji se budu opredelili da predavanja pohađaju ili putem individualne ili poluindividualne nastave će imati pravo da trajanje celokupne edukacije odrede u dogovoru sa nadležnim profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u onom predstavništvu pomenute institucije, u kome su neposredno pre toga izvršili prijavu i zvanično se upisali.

Kada bude bio iznet zahtev da zaposleni u nekom preduzeću pohađaju ovu edukaciju, onda se organizuje korporativni kurs i obuka - naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje, a raspored časova definišu nadležni u matičnoj kompaniji zaposlenih i u instituciji organizatora. Zapravo oni odlučuju na taj način i o trajanju korporativne edukacije, te o tome gde će ona biti održana, kao i o tome koliko će polaznika biti prisutno, odnosno kada će početi i u kojim će tačno terminima predavanja da budu organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da radite kalkulacije u oblasti proizvodnje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje