Kurs i obuka - Naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta

Znanje iz oblasti informatike, odnosno poznavanje rada na računaru je navedeno kao obavezan zahtev, koji mora ispuniti apsolutno svako koga interesuje stručni kurs i obuka - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta. U suštini, ciljna grupa nije precizno definisana, ali se smatra da korist od praćenja ove edukacije svakako mogu imati lica, koja su zadužena za kreiranje strategije poslovanja u određenoj kompaniji, ali i menadžeri na različitim nivoima, zatim vlasnici firmi i mnogi drugi koji ovu temu donekle smatraju interesantnom.

Inače edukaciju mogu pohađati kako fizička lica, tako i zaposleni u kompanijama. U slučaju da vlasnik određenog preduzeća navede da njegovi zaposleni treba da pohađaju ovu edukaciju, biće organizovan korporativni seminar. Tada će nastava biti organizovana baš onako kako to nadležnima u konkretnoj firmi bude odgovaralo. Radi se o tome da je prisutan prilično fleksibilan princip organizacije časova za zaposlene, te njihovi nadležni u tom slučaju definišu na koji način će predavanja da budu organizovana direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Jednostavnije rečeno, ovlašćeno lice bilo koje poslovnice te institucije će odlučiti zajedno sa predstavnikom konkretne kompanije u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom. Podrazumeva se da bi oni trebalo da preciziraju i kog datuma će zvanično da počne korporativna obuka i kurs - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta. Vrlo je važno naglasiti i to da jedino tada može biti nastava organizovana na drugom mestu, to jest u okviru preduzeća, u kome su polaznici edukacije zaposleni. Sve to će njima maksimalno olakšati praćenje nastave, a predviđeno je da na za to precizno određen način svi oni budu o detaljima naknadno informisani.

Prijavljivanje je obavezno za svakog pojedinačnog polaznika, kao i zvaničan upis. A u skladu sa pravilima pomenute institucije, prijavu zainteresovani mogu da izvrše kad god žele. U principu, od njih se zahteva da osnovne informacije o sebi dostave, a one podrazumevaju kako ime i prezime svakog kandidata, tako isto i datum njegovog rođenja. Naravno da će broj telefona navesti svako ko bude vršio prijavu. Inače, sve te podatke kandidati mogu izdiktirati putem telefona najbliže poslovnice ove institucije ili ih poslati na mejl. Takođe je dostupna i opcija ličnog prijavljivanja, a poslovnice navedene institucije se nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji.


Lično prisustvo svakog kandidata je obavezujuće u trenutku upisa. Informacije o samom postupku upisivanja, ali i o dokumentima koja tada moraju biti pripremljena će dobiti u propisanom roku svaki prijavljeni kandidat.

Najbitnije je da svako od njih zna i to da ova institucija nudi mogućnost pohađanja edukacije u paru, odnosno u grupi ili samostalno, a na klasičan način ili preko računara. Samim tim što postoji toliko opcija u ponudi, zahteva se da prilikom zvaničnog prijavljivanja svaki kandidat izabere ne samo gde će pohađati specijalizovani seminar - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta, nego i na koji će to način da učini.

U savremeno oprimljenim učionicama, koje se nalaze u okviru svake poslovnice konkretne institucije se organizuje nastava na klasičan način. U obavezi je svaki polaznik u tom slučaju da bude prisutan u tom predstavništvu navedene institucije, a u terminima koje će pre toga definisati, sve u skladu sa tim kako odluči časove da pohađa.

TESTOVI


Samostalno bira lokaciju kandidat koji se odluči da časove pohađa online, a neizostavno je važno da on tada koristi sopstveni kompjuter. Da bi mogao časove onlajn da prati, polaznik je u obavezi i da posebnu vrstu programa instalira na taj računar blagovremeno. U tome mu mogu pomoći članovi tima, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima, a koji su zaposleni u apsolutno svakoj poslovnici navedene institucije. Inače sam postupak instaliranja programa ne spada među zahtevne, te je iz tog razloga i sasvim za očekivati da svaki polaznik može samostalno kroz taj postupak da prođe. U svakom slučaju se može obratiti i pomenutim stručnjacima, a ako bude naišao na apsolutno bilo kakvu poteškoću u tom slučaju. Neophodno je da obezbedi stabilnu vezu sa internetom kompjuteru, preko koga bude odlučio časove na taj način da pohađa. A to znači da ipak mora izabrati odgovarajući prostor, jer kvalitet edukacije mora biti na visokom nivou, potpuno isto kao da polaznik časove pohađa na klasičan način.

Jasno je da se i klasična i online obuka i kurs - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi grupna, individualna i poluindividualnu nastava.

Kako u grupi može biti između četvoro i osmoro ljudi, te jedno lice pohađa individualnu, a poluindividualnu njih dvoje, jasno je da je najuočljivija razlika između njih vezana upravo za broj polaznika, koji časove treba da pohađaju. Međutim, moramo napomenuti i to da postoji vrlo uočljiva razlika i u načinu organizacije.

Naime, dok kod individualne i poluindividualne nastave o detaljima vezana za organizaciju časova odlučuju polaznici, a u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i nadležnim predavačem, dotle o tome kod edukacije namenjene grupi polaznika odlučuje isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu.

U principu je važno da bude određen datum početka izabranog tipa edukacije, a potom termini u kojima će određeni broj polaznika predavanja da pohađaju, kao i njihov raspored.

Ipak, moramo naročito napomenuti da se izmene kod grupne edukacije ne smeju dozvoliti. Naime, sve ono što koordinator za nastavu bude definisao, a vezano za organizaciju predavanja za grupu polaznika, oni u potpunosti moraju da prihvate. Inače grupni seminar ne može da bude organizovan odmah, kao što može na primer individualna ili poluindividualna obuka. Radi se o tome da koordinator za nastavu mora sačekati formiranje grupe u toj poslovnici, kako bi bio osnovni zahtev za početak nastave tog tipa ispunjen. A posle će on definisati kako datum početka grupnog kursa, isto tako i dinamiku sprovođenja časova za određeni broj ljudi, kao i termine. Kandidat koji je izvršio prijavu i naveo da želi da pohađa ovu obuku u grupi će biti u skladu sa pravilnikom institucije organizatora o svim ovim detaljima naknadno informisan. Ne smeju se dozvoljavati izmene načina organizacije kod nastave u grupi, a ako to bilo koji polaznik bude zahtevao, jer je to u potpunoj suprotnosti sa pravilnikom navedene institucije. Zato se očekuje maksimalno poštovanje svega onoga što koordinator bude definisao, a sa čime će svakako polaznici da budu na vreme upoznati.

Nastavni program stručnog kursa - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta

Da bi mogli u potpunosti da shvate tematiku ove edukacije i da je kasnije implementiraju svoje poslovanje, kandidati moraju da budu prvo upoznati sa osnovama strateškog menadžmenta, pa će upravo od te teme i početi specijalizovana obuka i kurs - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta. Profesori će objasniti koje su osnovne karakteristike takve vrste menadžmenta i kako bi on trebalo pravilno da bude primenjen u praksi. Naravno da će ponuditi polaznicima i vrlo pažljivo izabrane primere, na osnovu kojih će videti koje su najčešće greške koje se javljaju prilikom neprofesionalnog implementiranja pravila strateškog menadžmenta u radu. Takođe se podrazumeva i da će predstaviti primere dobre prakse u tom segmentu. Predviđeno je da posle toga o tim primerima uopšteno prodiskutuju svi učesnici ove specijalizovane edukacije.

Biće predstavljene kako poslovne, tako isto i takozvane organizacione strategije. Takođe i u tom segmentu će profesori prikazati adekvatne primere, a sve sa ciljem lakšeg shvatanja konkretne tematike.

Posle toga je nastavnim programom predviđeno da specijalizovani seminar - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta bude usmeren na predstavljanje informacionih sistema. Naravno da će profesori objasniti koje su osnovne karakteristike takvih sistema i gde oni nalaze primenu.

A da bi strategije informacionih sistema mogla da funkcioniše na najbolji mogući način, potrebno je da sa puno pažnja bude izrađena infrastruktura. A opet da bi to moglo da se desi, neophodno je da bude izvršena adekvatna priprema. Na osnovu pažljivo odabranih primera iz prakse će polaznici shvatiti korak po korak kako se izrađuje arhitektura, odnosno kako se sve to implementira u konkretni informacioni sistem.

S obzirom na to da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i korporativni tip edukacije, to posebno ovaj segment može biti prilagođen polaznicima u tom slučaju. Naime, ako nadležno lice konkretne firme bude to zahtevalo, predavači će nastojati da predstavljanje informacionih sistema usklade sa oblašću poslovanja preduzeća, u kome su polaznici zaposleni.

Najvažnije je da konkretna organizacija funkcioniše besprekorno, odnosno da bude dobro napravljen plan i program poslovanja. Upravo tu na scenu stupaju informacioni sistemi, koji su sa puno pažnje osmišljeni, a ujedno i kreiranje adekvatne strategije. Baš zato i napominjemo da će profesori govoriti i o tome koliko je važno da na čelu sektora informacionih tehnologija u određenom preduzeću bude lice, koje može da objedini sve to.

Trebalo bi da specijalizovani kurs i obuka - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta obradi i temu koja je vezana za sam postupak upravljanja određenom organizacijom, a prvenstveno sa aspekta kreiranja adekvatne strategije i investiranja.

Ipak, vrlo je važno da celokupna strategija, bez obzira koliko dobro bila osmišljena, bude analizirana od strane stručnjaka. Upravo o tome će govoriti profesori, tako da će objasniti prisutnima i koji se sve parametri moraju uzeti u obzir prilikom analiziranja.

Naučiće polaznici i kako da usklade informacione sisteme sa strategijom same kompanije. U tom segmentu će, isto tako akcenat biti stavljen na primere iz prakse. Naime, profesori će prvo predstaviti one primere, koji se smatraju lošim, zato što informacioni sistemi nisu usklađeni sa strategijom samog preduzeća. Posle toga će predstaviti one primere koji se smatraju adekvatnim, a zatim će zahtevati od kandidata da objasne koja je razlika između njih.

U završnom delu ove specijalizovane edukacije će biti govora o tome koje se greške u radu najčešće javljaju, kada se koriste informacioni sistemi za poboljšanje poslovanja. Svakako će profesori objasniti i kako bi trebalo postupiti da do tih grešaka uopšte ne bi dolazilo, odnosno da bi one bile svedene na minimum.

U kojim terminima će biti organizovana stručna obuka i kurs - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta i na kojoj lokaciji?

Moraju biti upoznati svi, koji su zainteresovani za praćenje ove specijalizovane edukacije da postoji nekoliko opcija u ponudi. Zapravo to znači da nije moguće unapred navesti ni u kojim terminima će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta, a ni na kojoj lokaciji. Sve to zavisi od odabira pojedinačnog polaznika, jer je ponudom obuhvaćena poluindividualna, individualna i grupna nastava, odnosno online i klasična.

Sve navedeno se odnosi na pojedinačne polaznike, mada Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti zaposlenima da pohađaju ovu obuku. U tom slučaju će biti organizovan takozvani korporativni seminar - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta, a u skladu sa zahtevima klijenata. Naime, neophodno je da vlasnik određenog preduzeća nadležnom licu konkretnog predstavništva institucije organizatora navede sve zahteve, koji će u najvećoj mogućoj meri biti ispunjeni. A to se odnosi i na mesto održavanja nastave za radnike, jer može po potrebi da bude organizovana i u samoj kompaniji. Podrazumeva se da to mora biti adekvatan prostor, te da će nadležno lice konkretnog preduzeća biti obavešteno o svemu što izabrani prostor mora da sadrži u tom slučaju. Bitno je naglasiti i to da će se oni dogovoriti najpre oko lokacije, na kojoj će radnici predavanje da pohađaju, a potom i oko termina održavanja časova, odnosno njihovog rasporeda i uopšteno, oko datuma početka edukacije namenjene zaposlenima. Radnici koji bi trebalo časove u tom slučaju da prate će naknadno dobiti sve neophodne informacije o načinu njihove organizacije.

Pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica imaju sve navedene mogućnosti na raspolaganju, pa se iz tog razloga od njih zahteva da u trenutku zvaničnog upisa navedu i na kojoj lokaciji će predavanja pohađati i na koji od svih dostupnih načina.

Naglašavamo da se u prostorijama bilo koje poslovnice navedene institucije nastava organizuje na način, koji važi za klasičan. Svakako da će informacije o terminima održavanja časova u tom slučaju na vreme dobiti kandidati, te se svakako od njih očekuje da nastavi prisustvuju lično.

Sledeća opcija koja je u ponudi podrazumeva praćenje nastave online. A u principu, preko sopstvenog računara, odnosno specijalnog softvera kandidat tada predavanja treba da pohađa. Najbitnije je da on samostalno pre početka izabranog tipa obuke instalira taj program, a sve u skladu sa smernicama koje će mu dati nadležni u izabranoj poslovnici. Ukoliko se ne bude dobro snašao u tom trenutku, odnosno kada već počne predavanja da pohađa, biće mu ponuđena pomoć stručnjaka. Radi se o tome da svaka poslovnica navedene institucije zapošljava i IT eksperte, pa će upravo oni pomoći svakom kandidatu da bilo koji problem ili poteškoću otkloni. U principu je sasvim svejedno da li on ima problem dok pohađa časove preko specijalnog programa ili dok taj program instalira. Da bi specijalizovani kurs i obuka - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta, koji se organizuje online mogao da bude kvalitetan, potrebno je i da što bolja veza sa internetom postoji na lokaciji, na kojoj taj polaznik bude želeo da boravi dok prati predavanja.

Važno je i da svaki prijavljeni izabere koji mu princip organizacije nastave odgovara, uzevši u obzir da se u ponudi izuzev grupne, nalazi i individualna, ali i poluindividualna obuka.

Broj polaznika je, uopšteno govoreći osnovna razlika između svih njih. Ipak, naravno postoje i različita pravila vezano za njihovu organizaciju.

Ističemo da jedna osoba pohađa individualnu nastavu, a u grupi ih može biti prisutno najviše osmoro, odnosno najmanje četvoro. S obzirom na to da je okarakterisana kao nastava u paru, poluindividualna je ona, koju dvoje kandidata u isto vreme pohađaju.

Razlika u načinu organizacije je vezana primarno za to ko treba da definiše kako će časovi biti održani.

Da ne bude zabune, napominjemo da koordinator za nastavu odlučuje kako će biti održani časovi za grupu polaznika, dok kod individualne i poluindividualne nastave o tome treba zajedno da se dogovore koordinator za nastavu, dvoje ili jedan polaznik i stručnjak, koji će individualnu ili poluindividualnu edukaciju da vodi. Njihova je obaveza da preciziraju kako datum početka, tako isto i termine u kojima će predavanja za jednog ili dvoje kandidata biti organizovana, ali i dinamiku prema kojoj bi trebalo nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden.

A što se tiče nastave u grupi, o svemu tome odlučuje isključivo i jedino koordinator za nastavu. Međutim, svi koji su zainteresovani da časove pohađaju na taj način moraju znati da je njihova obaveza da sačekaju ispunjenje osnovnog zahteva. Naime, radi se o tome da nastava u grupi ne može da bude organizovana odmah pošto kandidati izvrše prijavu, već je neophodno da bude oformljena prvo grupa. Zato se i naglašava da četvoro njih najmanje moraju prvo prijavu da izvrše, kako bi ovlašćeno lice tog predstavništva institucije organizatora moglo da definiše na koji način će časovi u tom slučaju da budu organizovani. Inače je u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave, pa se zato ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena. A sve to će naravno biti istaknuto polaznicima, a kada ih nadležni u konkretnoj poslovnici budu obaveštavali o načinu organizacije časova.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta?

Neophodne informacije ne samo o trajanju ove specijalizovane edukacije, veći i o terminima u kojima će stručni seminar - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta biti održan će kandidati dobiti u momentu upisa. Ustvari se od njih tada zahteva da izaberu hoće li nastavu pohađati u društvu još jedne osobe, u grupi ili samostalno. A na osnovu svega toga će dobiti i podatke o tačnom trajanju nastave.

Uopšteno govoreći, Obrazovni centar Akademije Oxford jedino ima pravo da odluči o tome koliko će ukupno grupna obuka trajati. Te informacije se primenjuju na sve poslovnice, a koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka obuke tog tipa, potom i o terminima održavanja časova i dinamici.

Ističemo da nastava za grupu polaznika treba da traje ukupno tri sedmice. U principu, osam je časova u nastavnom programu, tako da kandidati naknadno dobijaju informacije o rasporedu predavanja.

Bitno je napomenuti da je ponudom ove stručne institucije obuhvaćena i individualna nastava, odnosno poluindividualna. Sve informacije o tome koliko će u tom slučaju stručna obuka i kurs - naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta da traje su dostupne kandidatima nakon dogovora, koji bi svako od njih trebalo da ima sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Preciznije govoreći, svako od njih bi trebalo da se direktno sa predavačima koji će individualni ili poluindividualni tip edukacije da vode, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, usaglasi oko svih detalja, pa i oko dinamike sprovođenja časova.

Prilikom organizacije nastave isključivo za zaposlene u nekoj firmi se primenjuju vrlo fleksibilna pravila. Iz tog razloga i naglašavamo da će nadležni predstavnik te kompanije da se direktno sa zvanično ovlašćenim licem u odabranom predstavništvu institucije organizatora dogovori oko svega. Ne samo da će oni precizno definisati termine u kojima bi radnici trebalo predavanja da pohađaju, nego će se usaglasiti i oko datuma početka korporativne obuke, te oko dinamike u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da upravljate informacionim sistemima uz primenu pravila strateškog menadžmenta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje