Kurs i obuka - Naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom

Zvaničnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford nije naveden apsolutno nijedan zahtev, koji mora ispuniti kandidat, koji ima interesovanje da pohađa ovu specijalizovanu obuku. Zato i jesmo slobodni da napomenemo da je stručni kurs i obuka - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom namenjen praktično svima, koji imaju ili potrebu ili želju da se sa ovom tematikom upoznaju na što bolji način.

Upis se vrši tokom cele godine, a prema aktuelnim programu se nastava i organizuje. Najbitnije je da zainteresovani prvo izvrše prijavu za praćenje obuke, posle čega će doći lično u jednu od poslovnica ove institucije i doneti zahtevana dokumenta, s tim što naglašavamo da je njihovo prisustvo u trenutku zvaničnog upisa obavezno.

Neophodno je da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i da ostave broj telefona, te da obaveste zaposlene ove institucije o datumu rođenja prilikom prijave. U principu, navedene informacije mogu dostaviti elektronski, to jest na mejl ili putem telefona, a svakako imaju i opciju da se za pohađanje ove edukacije prijave lično i to u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.


Pre nego što objasnimo kako se organizuje nastava za pojedinačne polaznike, to jest fizička lica, moramo posebno istaći informaciju da ova institucija ima mogućnost i da po zahtevu klijenata sprovede korporativnu obuku. S obzirom na to da prethodno definisani broj zaposlenih tada pristupa predavanjima, to će organizator da se potrudi u najvećoj mogućoj meri zahteve klijenata da ispoštuje, pa ako to bude bilo potrebno, predavanja će i na njihovom radnom mestu biti organizovana. Naravno da je obavezan direktor te kompanije da obezbedi adekvatne uslove za rad, a svakako će prethodno da dobije jasne informacije o tome šta se mora naći u konkretnom prostoru da bi nastava bila organizovana u skladu sa pravilima.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi onlajn i klasični seminar - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom, a da se oba tipa edukacije mogu pohađati i u okviru individualne, odnosno poluindividualne i u okviru grupne nastave, to je i vrlo važno da svaki polaznik prilikom upisa navede gde želi časove da pohađa, odnosno na koji način.

Klasičan tip edukacije je onaj koji se organizuje u poslovnicama pomenute institucije, a one se trenutno na više od 20 lokacija nalaze.

TESTOVI


Ukoliko se neko opredeli za varijantu da nastavu pohađa onlajn, to podrazumeva da ima obavezu da obezbedi najpre računar, a potom i stabilnu vezu sa internetom u odabranom prostoru, iz koga će predavanja pohađati. Naravno da je vrlo važno i da instalira posebnu vrstu softvera na svoj kompjuter, a dodatne informacije, kao i pomoć stručnjaka će biti svakome od njih po potrebi na raspolaganju, uzevši u obzir da tim za tehničku podršku postoji u apsolutnom svakom predstavništvu pomenute institucije.

Takođe bi trebalo da svaki kandidat odluči da li želi online ili klasičnu nastavu da pohađa potpuno samostalno, u paru ili sa više polaznika, zato što je ponudom obuhvaćena i individualna, ali i poluindividualna i grupna obuka i kurs - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom.

Razlikuje se princip organizacije za sve navedene tipove obuka, tako da recimo kod grupne odluku o terminima održavanja časova, odnosno o trajanju nastave, te o datumu njenog početka isključivo i jedino ima pravo da donese zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Naime, onog momenta kada se u jednoj od poslovnica u bilo kom gradu širom naše zemlje bude prijavilo 4 osobe najmanje, koordinator za nastavu je u obavezi da definiše sve navedeno. Posle toga će prethodno prijavljene kandidate obavestiti na propisan način, te će naglasiti posebno da se promene ne smeju vršiti, to jest da njihovi zahtevi vezano za izmene ma kog segmenta ne smeju biti uzeti u obzir kod grupnog kursa.

Ali zato osobe koje se odluče da predavanja pohađaju u paru ili sasvim samostalno imaju mnogo veću slobodu. Tačnije, dvoje ili samo jedan polaznik se tada dogovaraju zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa predavačem kako o datumu početka poluindividualne ili individualne obuke, tako isto i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, ali i o trajanju, uzevši u obzir da odlučuju i o tome kakvom dinamikom će ukupan nastavni fond da bude raspoređen.

Čime se sve bavi kurs i obuka - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom?

Najpre će polaznici ove edukacije od predavača dobiti informacije o tome koja sve ovlašćenja ima Agencija za zaštitu životne sredine, a potom će specijalizovana obuka i kurs - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom biti usmerena na detalje, koji su vezani za kompanije koje imaju obavezu da predaju izveštaj o otpadu na godišnjem nivou. Naravno da će predavači objasniti kroz primere koja su to sve preduzeća, koja imaju ovu obavezu, a prvenstveno se misli na ona čija delatnost podrazumeva nastanak otpada, kao i na komunalna preduzeća, ali isto tako i na uvoznike, odnosno na operatere i izvoznike otpada.

Biće predstavljen i uopšteno Zakon o upravljanju otpadom Republike Srbije, a akcenat će biti stavljen na član 75 tog zakona. Profesori će detaljno objasniti šta je navedeno u tom članu, odnosno ukazaće prisutnima na to koje su sve kazne predviđene za pravna lica, koja ne ispoštuju odredbe tog zakona i do 31. marta tekuće godine najkasnije ne dostave izveštaj o otpadu.

S obzirom na to da se elektronski ovaj izveštaj popunjava, te da se tom prilikom koristi Nacionalni registar izvora zagađivanja, to je predviđeno da specijalizovani seminar - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom ponudi prisutnima mogućnost da nauče konkretnu aplikaciju u praksi i samostalno da koriste.

Svakako će na primerima profesori objasniti i šta sve treba da sadrži taj izveštaj, odnosno kako se na najlakši mogući način evidencija može izraditi, a shodno tome i godišnji izveštaj o otpadu.

Nastavni program podrazumeva da će fokus biti stavljen na praktičan rad, tako da će nakon dobijenih smernica o popunjavanju izveštaja, polaznici imati priliku i da sve prezentovano primene samostalno u praksi. Naravno da će profesori objasniti i koje su to greške, koje se najčešće javljaju, te će posebno obratiti pažnju na to kako da se u radu te greške izbegnu.

Trebalo bi da završni deo ove edukacije bude usmeren na pitanja kandidata, a kako bi odmah bili u mogućnosti da razreše sve nedoumice, koje su vezane kako za vođenje evidencije o upravljanju otpadom, tako isto i one koje se odnose na popunjavanje godišnjih izveštaja, odnosno njihovo slanje u skladu sa zakonskim odredbama.

Gde se održava seminar - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom i u kojim terminima?

Trebalo bi da se najpre prilikom upisa svaki kandidat odluči gde želi da pohađa ovu edukaciju, budući da je u ponudi kako online obuka i kurs - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom, tako isto i nastava koja se sprovodi na klasičan način.

Naročito je važno da ima sopstveni računar svaki polaznik, koji se opredeli da časove pohađa onlajn, a očekivano je i da stabilnu internet konekciju u konkretnom prostoru on obezbedi. Iako je postupak instalacije specijalnog softvera za praćenje nastave prilično jednostavan, polaznicima će biti ponuđena pomoć stručnjaka, koji su zaposleni u timu za tehničku podršku pri svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Podrazumeva se da se njima mogu kandidati obratiti i ukoliko imaju bilo kakvu poteškoću kada pohađaju časove po tom principu.

U ponudi ove institucije se nalaze tri tipa edukacije, tako da i online i klasična nastava mogu biti organizovane u okviru individualne, poluindividualne i grupne. A sve to podrazumeva da prijavljeni treba da odaberu na koji način, odnosno u društvu koliko polaznika će časove pratiti.

Naša je obaveza da napomenemo da se poluindividualni kurs i obuka - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom organizuje za dvoje kandidata u isto vreme, dok individualni tip edukacije pohađa samo jedan polaznik. Svako od njih bi trebalo da se direktno sa nadležnim predavačem, ali i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica usaglase oko svih detalja, koji se odnose na organizaciju predavanja. Na prvom mestu se pod tim misli na datum početka seminara, zatim na termine održavanja časova i njihov raspored, odnosno trajanje poluindividualne ili individualne nastave.

Ali zato svako ko se opredeli da ovu edukaciju pohađa u grupi mora najpre biti spreman da sačeka, pošto najmanje četvoro kandidata u jednoj od poslovnica mora da se prijavi, kako bi bila kreirana grupa. Inače organizator je predvideo da maksimalno osmoro kandidata treba da bude prisutno u grupi, jer to garantuje kvalitet ove edukacije. S obzirom na to da se grupna obuka organizuje prema vrlo strogim pravilima, to se očekuje da svaki kandidat ima na umu da je njegova obaveza da poštuje ono što organizator bude definisao. A tom prilikom će on odrediti kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova, ali i njihovu dinamiku, odnosno tačan raspored.

U slučaju da nadležni u bilo kojoj kompaniji zahtevaju, biće organizovan i korporativni seminar - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom, a za prethodno određeni broj njihovih radnika. Ako situacija to dozvoljava, a klijent navede kao zahtev, nastava može biti organizovana i direktno u tom preduzeću. Inače su pravila takva da se nadležnima u okviru kompanije klijenta dozvoljava da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definišu ne samo mesto održavanja časova i datum početka tog tipa edukacije, nego i raspored, odnosno termine u kojima će predavanja biti organizovana.

Koliko će specijalizovana obuka i kurs - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom da traje?

Zvaničnim nastavnim programom je predviđeno da stručni seminar - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom ukupno traje 8 sati.

Ukoliko kandidat odluči da časove pohađa u grupi, to podrazumeva da će nastava ukupno trajati 3 dana, a tačan raspored časova će biti dostupan odmah nakon što grupa od četvoro kandidata u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bila formirana.

Potpuno isti broj radnih sati je predviđen i za individualnu, odnosno poluindividualnu edukaciju, ali odluku o tome koliko će dana nastava trajati donose zajedno jedan ili dvoje kandidata, nadležni profesor i koordinator za nastavu u odabranom predstavništvu pomenute institucije.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom, trajanje takođe zavisi od dogovora, ali ovog puta između nadležnih u okviru kompanije čiji zaposleni bi trebalo časove da pohađaju i institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da vodite evidenciju o upravljanju otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje