Kurs i obuka - Naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point

Podrazumeva se da apsolutno svako, ko je zainteresovan za praćenje ove edukacije mora imati makar osnovno znanje rada na računaru, s tim što je očekivano i da zna da koristi makar osnovne funkcije navedenih programa. Moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje svakome, koga interesuje specijalizovani seminar - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point da izvuče maksimum iz ove edukacije, a na prvom mestu je ona namenjena svim onim pojedincima koji imaju dodira sa navedenim programima u svom poslu, odnosno koji žele da unaprede svoje poslovanje uz njihovo korišćenje. Naravno da ne postoje nikakva ograničenja, odnosno zahtevi koje zainteresovani moraju osim već pomenutog poznavanja ovih programa na osnovnom nivou, te smo iz tog razloga potpuno slobodni i da kažemo da bi ovu edukaciju mogao svako ko želi da pohađa, s tim što je naravno neophodno da ima osnovna znanja vezano za korišćenje računara.

Obavezna je prijava, što je moguće učiniti direktno u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, a u toku radnog vremena. Takođe postoji opcija i da svi zainteresovani prijavu izvrše putem telefona, odnosno da zahtevane podatke pošalju na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora. U principu je dovoljno da navedu prvo svoje prezime i ime, a zatim i datum rođenja, te svakako broj telefona, jer će ih članovi tima konkretnog predstavništva brzo posle prijave kontaktirati i informisati o svim detaljima, koji su vezani za zvaničan upis.

Bitno je da svi koji izvrše prijavu u skladu sa pravilima znaju i to da se upis za pohađanje ove edukacije sme vršiti isključivo onda, kada su kandidati prisutni. Upravo to će im biti i napomenuto, a biće neophodno i da dostave svu potrebnu dokumentaciju, o čemu će svakako takođe da budu na vreme informisani.


Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i nastava za fizička lica i korporativni kurs i obuka - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point, odnosno edukacija koja se isključivo za prethodno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji organizuje. Baš zato što je strogo definisana ciljna grupa polaznika, predviđena su i određena odstupanja u odnosu na edukaciju, koju bi trebalo da pohađaju fizička lica. Naime, biće dozvoljeno da korporativni tip edukacije bude organizovan u samoj kompaniji, čiji radnici bi trebalo časove da pohađaju, ali svakako se podrazumeva da u tom slučaju nadležno lice tog preduzeća mora obezbediti sve uslove za rad, koji su propisani od strane institucije organizatora i sa kojima će, naravno klijent da bude upoznat. Isto tako je bitno naglasiti i to da korporativni kurs treba da bude organizovan baš onako, kako neposredno pre toga budu definisali ovlašćeni predstavnik ove institucije i preduzeća, čiji će radnici časove da pohađaju. Jednostavnije govoreći, oni će precizirati prvo mesto na kome će časovi za zaposlene da budu organizovani, a zatim će definisati i datum početka nastave, odnosno dinamiku u skladu sa kojom će časovi biti organizovani i naravno termine. Zaposleni u konkretnoj firmi će o tome biti obavešteni od strane njihovih nadležnih naknadno.

Fizička lica imaju veliku mogućnost izbora, uzevši u obzir da ova edukacija može biti organizovana i u okviru individualne i poluindividualne, odnosno grupne nastave, a predviđeno je da i jedan i drugi tip obuke mogu da budu sprovedeni i na klasičan način i online. Samim tim što je ponuda ove institucije toliko obimna, očekuje se da svaki polaznik u trenutku prijave, odnosno zvaničnog upisa definiše i gde će nastavu pohađati i na koji od svih ponuđenih načina, kako bi u skladu sa time i mogao da dobije precizne informacije o organizaciji.

Moramo posebno istaći i to da u jednoj grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, jer tako organizator uspeva da očuva izuzetno visok kvalitet nastave, po kome je dobro poznat. Pravila prema kojima će biti organizovana grupna obuka i kurs - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point su vrlo precizno definisana, a o tome vode računa koordinator za nastavu, ali ne svake poslovnice institucije organizatora, već isključivo one u kojoj grupa bude bila formirana, uzevši u obzir da je to zvanično navedeno kao zahtev za početak nastave u grupi. Da pojednostavimo, nakon što prijavu minimum četvoro polaznika bude izvršilo, ovlašćeni koordinator za nastavu će pristupiti definisanju načina organizacije. Prvo će odlučiti o tome kog datuma bi trebalo grupna edukacija da startuje, a zatim će definisati kako termine održavanja časova, tako isto i njihov raspored, odnosno dinamiku sprovođenja, što posredno znači da će precizirati i koliko će ukupno nastava u grupi da traje. Članovi konkretne grupe će sve te informacije dobiti od strane zaposlenih u predstavništvu navedene institucije, u kome su prijavu izvršili, a od njih se očekuje da maksimalno ispoštuju sve to, zato što se izmene kod edukacije tog tipa ne dozvoljavaju.

TESTOVI


Kome ne odgovara takav princip organizacije ima pravo da se odluči za poluindividualnu nastavu, a koju će pratiti sa još jednim polaznikom. Istakli bismo i to da se radi o vrlo, da kažemo slobodnim pravilima, zato što se polaznicima dozvoljava da, praktično govoreći odaberu i kada će nastava početi i u kojim terminima će časove pohađati i koliko će ukupno ona trajati, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će da bude održana. Stvar je u tome da bi oni trebalo da preciziraju sve to direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim predavačem.

Ponudom je obuhvaćen i individualni kurs i obuka - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point, a tada isključivo samo jedan polaznik nastavu ima pravo da pohađa, s tim da se primenjuju potpuno ista pravila, kao i kada dvoje kandidata u isto vreme treba nastavu da prate. Stvar je jednostavnija u tom slučaju, zato što se polaznik samostalno sa predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovara oko svega što je vezano za organizaciju.

Preoostalo nam je još da pomenemo i to da i individualna, ali i poluindividualna i edukacija koja se organizuje za grupu polaznika, mogu da budu pohađane u poslovnicama pomenute institucije, a na klasičan način, ali i onlajn, kada polaznik bira sa koje će lokacije predavanja da prati.

Očekuje se od zainteresovanih da u prethodno definisanim terminima budu prisutni u prostorijama izabrane poslovnice pomenute institucije, ako se odluče za jednu varijantu, odnosno za praćenje nastave na klasičan način.

Nasuprot tome, ako je njihova odluka da časove pohađaju online, onda imaju pravo i da izaberu odakle, odnosno sa koja lokacije će predavanja pohađati.

Međutim, njihova je obaveza da u tom slučaju osiguraju stabilnu vezu sa internetom računaru, koji će koristiti kako bi pristupali predavanjima online. Podrazumeva se da taj kompjuter mora imati precizno definisane performanse, sa kojima će naravno svako od njih da bude detaljno i na vreme upoznat od strane nadležnih. A da bi polaznici mogli časove da pohađaju preko interneta, oni su u obavezi i da specijalnu online platformu na sopstveni kompjuter instaliraju u skladu sa pravilima. Moramo naglasiti i to da je sam postupak instalacije vrlo jednostavan, te se očekuje da svaki polaznik može bez ikakvih problema samostalno to da izvrši. Ali ako mu to ne bude pošlo za rukom, može slobodno da kontaktira najbliže predstavništvo pomenute institucije, kako bi dobio sve precizne informacije o postupku instalacije, odnosno pomoć IT stručnjaka, ukoliko bude neophodno.

Nastavni program seminara - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point

S obzirom na to da apsolutno svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point mora imati makar osnovno znanje vezano za korišćenje ova dva programa, to je predviđeno pravilnikom da u toku uvodnog predavanja profesori naprave kratak osvrt na njihove osnovne karakteristike. A ukoliko eventualno bilo koji polaznik bude imao neku nedoumicu vezano za korišćenje jednog ili drugog programa, on može svakako pitati profesora već na samom početku ove edukacije, kako bi tu nedoumicu otklonio i da bi mogao nastavu bez ikakvih smetnji da pohađa.

Objasniće predavači i to šta se smatra kvalitetnom internet prezentacijom i kako bi ona trebalo da izgleda, odnosno koje segmente mora da sadrži da bi bila drugačija od drugih.

Kao prvo, biće govora o sadržaju konkretne prezentacije sa aspekta teksta, pa će profesori objasniti polaznicima ove edukacije zbog čega je posebno važno da tekst konkretne internet prezentacije bude koncizan. Naravno da će im ponuditi i odgovarajuće primere, a kako bi im maksimalno pojednostavili taj segment.

Naročito je važno napomenuti i to da se ova dva programa kombinuju najčešće ukoliko se u konkretnu prezentaciju moraju ubaciti podaci iz programa Excel. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point da omogući svakom polazniku i da nauči kako se ti podaci na najlakši mogući način mogu preneti u samu prezentaciju.

A da bi određena prezentacija bila maksimalno kvalitetna, ona mora posedovati i pažljivo odabrane fotografije, ali i različite fajlove, koji će uticati na njen kvalitet. Upravo iz tog razloga će profesori posebnu pažnju posvetiti objašnjavanju tog segmenta, a kada će prisutni saznati kako da slike i druge sadržaje na najlakši mogući način u konkretnu prezentaciju unesu.

Naravno da će polaznici ove edukacije naučiti i da uklapaju slike, odnosno da ih formatiraju, ali i da oblikuju tekst i rasporede pravilno sve podatke koje treba konkretna prezentacija da sadrži.

Podrazumeva se da će svako ko pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point imati obavezu i da na osnovu informacija, koje će mu dati predavač, kreira samostalno prezentaciju, a uz maksimalno korišćenje svih informacija koje su prethodno prezentovane.

Da bi mogli sva ta znanja da iskoriste na najbolji mogući način, predviđeno je da polaznici edukacije učestvuju i u komentarisanju radova koji su u tom segmentu nastave urađeni od strane svih učesnika, te da ukažu i na greške koje su primetili, odnosno da objasne kako bi ih oni ispravili. A sve to će im sigurno pomoći da i u svom budućem radu maksimalno koriste prednosti oba programa, kao i da pripremaju kvalitetne prezentacije bilo za ličnu, bilo za poslovnu primenu.

Na kom mestu i kada će biti održan stručni kurs i obuka - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point?

Podatke o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point će kandidati dobiti onog momenta, kada se opredele između dve varijante, koja Obrazovni centar Akademije Oxford sa tim u vezi ima u ponudi. Zapravo se radi o tome da edukacija može biti praćena na klasičan način, odnosno u jednoj od poslovnica pomenute institucije, a zatim i online, što znači da kandidat nastavu pohađa preko sopstvenog računara, koji će svakako morati u tom slučaju da poseduje.

Inače, nastava online se organizuje preko specijalnog softvera, a njega će svaki pojedinačni polaznik instalirati na sopstveni kompjuter, neposredno pre nego što izabrani tip nastave bude zvanično počeo. Sve informacije o postupku instalacije namenskog programa, odnosno o detaljima koji su vezani za sprovođenje nastave tog tipa će kandidatima dati nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Moramo istaći i to da su u svakoj od njih zaposleni i IT stručnjaci, koji po zahtevu polaznika mogu da pruže adekvatnu tehničku podršku, a sasvim svejedno da li oni na problem naiđu kada pristupaju časovima online ili u toku samog postupka instalacije namenskog softvera. Podrazumeva se da u onom prostoru, u okviru koga će polaznik boraviti kada bude pratio časove, mora da postoji stabilna internet konekcija, kako ne bi dolazilo do ometanja kvaliteta nastave.

A što se tiče termina u kojima bi trebalo stručni seminar - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point da bude održan, sve to takođe zavisi od odluke svakoga ko bude izvršio prijavu, uzevši u obzir da će se oni odlučiti između opcije da nastavu prate potpuno samostalno, a u okviru individualne, zatim u društvu još jednog polaznika ili sa nekoliko njih, zato što je ponudom obuhvaćena i poluindividualna edukacija i grupna.

Kada se prijavljeni opredeli da časove pohađa u grupi, neophodno je da na prvom mestu ima strpljenja, zato što grupa od 4 kandidata minimum mora biti formirana, da bi taj tip edukacije mogao da bude u konkretnom predstavništvu pomenute institucije organizovan. A sve to će, naravno biti i naglašeno polaznicima, kao i informacija da u grupi može biti prisutno od četvoro ljudi minimum, pa do osmoro njih maksimalno. Takođe, svi koji su za taj tip nastave zainteresovani će biti informisani i o tome da su pravila vrlo precizno određena, te da ono što prethodno bude definisao koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije, ni u kom slučaju nije podložno promenama, što zapravo znači da se zahtevi polaznika u tom smislu ne uzimaju u obzir. Dakle, potrebno je da nakon kreiranja grupe od minimalno 4 člana, ovlašćeni koordinator za nastavu u toj poslovnici organizatora definiše prvo kog datuma će časovi početi, te u kojim terminima će da bude nastava organizovana, ali i kako će predavanja da budu raspoređena, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će da budu organizovana. Naravno da će svi prethodno prijavljeni kandidati dobiti jasne smernice o tome, ali tek nakon što grupa bude bila formirana u tom predstavništvu pomenute institucije.

Postoji mogućnost i da prijavljeni izabere nastavu da pohađa u društvu još jedne osobe, kojom prilikom će biti organizovana takozvana poluindividualna obuka. Princip koji se tada poštuje je vrlo jednostavan, zato što svaki pojedinačni polaznik stiče pravo da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno određene poslovnice, kao i sa profesorom koji je nadležan, definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. A pod tim se misli prvo na definisanje tačnog datuma početka poluindividualnog kursa, a zatim i na to u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će se to dešavati. Svakako je potrebno da se i jedan i drugi polaznik o svim tim detaljima precizno dogovore sa nadležnima u jednoj od poslovnica konkretne institucije, to jest sa koordinatorom za nastavu i stručnjakom, koji će taj tip edukacije da vodi.

A uzevši u obzir da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i individualni kurs i obuka - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point, to se konkretni tip nastave organizuje na potpuno isti način kao i poluindividualna. U principu, jedina i osnovna razlika između njih je vezana upravo za broj polaznika, uzevši u obzir da samo jedan kandidat treba da pohađa individualnu nastavu, tako da će se on samostalno sa pomenutim stručnjacima i usaglasiti oko svih detalja.

Inače, ova obuka može biti u potpunosti prilagođena i zaposlenima u nekoj kompaniji, uzevši u obzir da je i korporativni kurs obuhvaćen ponudom navedene institucije. A da bi u tom slučaju polaznicima maksimalno izašli u susret, nadležni u konkretnoj poslovnici će se dogovoriti ne samo oko datuma početka tog tipa edukacije, nego isto tako i oko termina u kojima će predavanja biti održana. Podrazumeva se da će definisati i raspored predviđenog broja časova, što znači da će tom prilikom precizirati i koliko će ukupno korporativni kurs da traje. Ukoliko se za tim bude javila potreba, pomenuta institucija može organizovati taj tip edukacije i u okviru samog preduzeća, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. Međutim, tada naravno moraju biti ispoštovan napravila, koja se odnose na opremljenost prostora, u kome bi časovi trebalo da budu održani, a svakako da će nadležno lice zainteresovane kompanije o tome da bude informisano na vreme.

Koliko je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point traje?

Određeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da stručni kurs i obuka - naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point treba da traje ukupno tri sedmice, a u nastavnom programu se nalazi ukupno 12 časova.

Ipak, u obavezi smo da napomenemo da navedena informacija o trajanju isključivo važi za grupni tip edukacije, zato što organizator u tom slučaju ima i pravo i obavezu da definiše dinamiku održavanja časova za određenu grupu polaznika, odnosno termine njihovog sprovođenja, ali i datum početka. Svakako da zainteresovani za praćenje nastave na taj način moraju pričekati formiranje grupe od minimalnog broja članova, to jest od njih četvoro u jednoj od poslovnica institucije organizatora, posle čega je koordinator za nastavu obavezan sve to da definiše i detaljno o tome da informiše prethodno prijavljene kandidate.

Moramo napomenuti i to da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i mogućnost da zainteresovani časove pohađaju ili u okviru individualne ili poluindividualne nastave, odnosno da samostalno ili u društvu još jednog kandidata predavanjima prisustvuju. U tom slučaju se nešto drugačija pravila primenjuju, nego kada se organizuje grupni tip edukacije, pa se lako može dogoditi da ili poluindividualna ili individualna obuka traju duže, odnosno kraće nego nastava sa grupu polaznika. Naime, radi se o tome da svaki kandidat u tom slučaju ima pravo da zajedno sa predavačem koji će edukaciju voditi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu definiše kako datum početka, tako isto i termine u kojima će časovi biti organizovani, ali i dinamiku po koji će biti sprovođeni, što znači da će se oni zajedno usaglasiti oko toga koliko će ukupno trajati individualna ili poluindividualna obuka.

Preostalo nam je da naglasimo i to da je korporativni kurs zvanično obuhvaćen ponudom ove specijalizovane institucije, a da je u pitanju edukacija koju isključivo treba da pohađaju radnici nekog preduzeća. Sa tim u vezi naglašavamo i to da trajanje korporativne obuke zavisi samo od toga šta će se dogovoriti koordinator za nastavu jedne od poslovnica navedene institucije i zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije. Pored toga što će se oni usaglasiti oko dinamike održavanja predavanja, odnosno oko rasporeda časova, dogovoriće se i oko lokacije na kojoj bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju, kao i oko datuma početka. Ujednoj je dobro da napomenemo i to da je korporativni seminar jedini tip edukacije kod koga se dozvoljava promena mesta održavanja, ali samo ako za to klijent u konkretnom prostoru obezbedi optimalne uslove.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da izradite najbolju internet prezentaciju uz korišćenje programa Excel i Power Point"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje