Kurs i obuka - Naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike

Pored predstavnika omladinskih organizacija, ovu specijalizovanu obuku bi svakako trebalo da pohađaju nadležni u okviru odeljenja ljudskih resursa, a svejedno da li je u pitanju malo, srednje ili veliko preduzeće. Osim njih, ciljnom grupom polaznika se smatraju i vlasnici, odnosno direktori firmi, te lica koja su zadužena za rukovođenje pravnim sektorom, kao i svako kome je tematika kojom se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike bavi zanimljiva.

Primenom znanja koja će biti prezentovana tokom ove edukacije će kandidati moći u okviru preduzeća čiji su vlasnici ili za čije su rukovođenje zaduženi da maksimalno poboljšaju kvalitet rada, a naročito mladog kadra.

Nastava se organizuje i za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike i za zaposlene u kompanijama.


A što se tiče korporativnog seminara, pravilo je da se način organizacije prilagođava zahtevima polaznika, odnosno vlasnika kompanija u kojima su oni zaposleni. Stvar je u tome da se upravo direktori tih firmi moraju o načinu sprovođenja časova dogovoriti sa licem, koje je za to ovlašćeno u okviru institucije organizatora. Sve to podrazumeva da bi oni trebalo da preciziraju najpre datum početka korporativne obuke. Pored toga, moraju se usaglasiti i oko termina u kojima će časovi biti organizovani, te oko dinamike po kojoj će da budu sprovedena predavanja. Kako je dobro poznato da zaposleni često nemaju baš mnogo slobodnog vremena, to po zahtevu njihovih nadležnih nastava može biti organizovana i u okviru namenskih prostorija same kompanije. S obzirom na to da organizator vrlo vodi računa o kvalitetu nastave, to klijent mora ispoštovati sve zahteve koji se tiču propisane opremljenosti prostora. Prema pravilniku institucije organizatora je predviđeno da kandidati, odnosno zaposleni u toj kompaniji na vreme dobijaju obaveštenje o svemu što su se njihovi nadležni dogovorili sa predstavnikom institucije organizatora.

Bitno je da svako fizičko lice koje želi da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike u skladu sa pravilima najpre izvrši zvaničnu prijavu. A prijava podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakom kandidatu, u koje izuzev imena i prezimena spada i datum njegovog rođenja. Takođe je važno i da svaki kandidat navede broj telefona, kako bi zaposleni u toj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford mogli kasnije da ga kontaktiraju, te o svim neophodnim detaljima obaveste. Inače postoje tri načina za prijavljivanje, što znači da bi svaki polaznik trebalo da izabere onaj koji mu u tom momentu odgovara najviše. Ne samo da zahtevane informacije oni mogu poslati elektronski, odnosno na mejl, već imaju mogućnost i da se lično prijave u okviru odabranog predstavništva navedene institucije, te da to učine preko telefona.

Nevažno je na koji će način biti izvršena prijava, jer je postupak upisa usaglašen sa zakonom i vrši se nakon zvaničnog prijavljivanje kandidata. U suštini se zahteva prvo da kandidat u trenutku upisa bude i lično prisutan, a potom i da svu dokumentaciju koja je neophodna i propisana od strane organizatora on tada dostavi. Naravno da će prethodno dobiti precizne informacije o tome koja dokumenta će biti u obavezi da donese prilikom zvaničnog upisa.

S obzirom na to da može biti organizovan online i kurs i obuka - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike, kao i na klasičan način, te da je dostupna mogućnost praćenja nastave u paru, zatim pojedinačno ili u grupi, bitno je da se svaki kandidat odluči između svih tih mogućnosti. Očekuje se, zapravo da on to učini onog momenta kada bude vršio zvaničan upis, a kako bi mogao blagovremeno da bude informisan o detaljima koji se tiču sprovođenja časova.

Svakako je najjednostavniji princip po kome se organizuje klasična nastava, jer tada će predavanja da budu održana u okviru poslovnice institucije organizatora, u kojoj je kandidat prijavu izvršio. Podrazumeva se da će on dobiti pre toga sve neophodne informacije o terminima u kojima će biti održani časovi i o mnogim drugim detaljima.

Postoji mogućnost i da zainteresovano lice predavanja pohađao onlajn, odnosno da časovima pristupa preko ličnog računara. Vrlo je važno da odgovarajuće karakteristike taj uređaj ima, te se svakako podrazumeva da će i o tim detaljima biti informisan svaki zainteresovani polaznik. Kvalitetna internet veze mora biti na visokom nivou, tako da se i očekuje da kandidat izabere odgovarajući prostor, a u kome ima nameru da boravi dok predavanja na taj način pohađa. Inače se nastava online sprovodi preko namenskog softvera, a trebalo bi da sasvim samostalno svaki pojedinačni polaznik izvrši njegovu instalaciju. U suštini nije uopšte kompleksan postupak instaliranja konkretnog programa, ali ako naiđe na ma kakav problem ili nejasnoću, polaznik može kontaktirati nadležne u odabranom predstavništvu, odnosno IT stručnjake. Oni će mu pomoći da kroz postupak instaliranja softvera prođe bez ikakvih smetnji, te da to učini sa uspehom i naravno da otkloni različite poteškoće, na koje eventualno može i naići dok nastavu bude po tom principu pratio.

I klasična i edukacija koja se sprovodi preko interneta mogu biti organizovane za grupu kandidata, odnosno za njih od četvoro do maksimalno osmoro, te za samo jedno lice ili za njih dvoje, jer je u ponudi i individualna i poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike. A sve to znači da bi svaki prijavljeni trebalo da izabere na koji način će časove da pohađa, pošto se svakako princip organizacije donekle i razlikuje.

U suštini bi koordinator za nastavu trebalo da odluči o terminima održavanja časova za grupu polaznika, zatim o rasporedu predavanja i da definiše kog datuma će da počne grupni seminar. Ipak, postoji jedan segment na koji on nema uticaja, a to je tačan datum početka grupne edukacije, jer to može da bude definisano tek nakon što osnovni uslov za organizaciju nastave tog tipa bude bio ostvaren. Naime, radi se o tome da organizator predviđa prvo formiranje grupe od minimum četiri člana, a tek posle toga definisanje načina sprovođenja časova. Podrazumeva se da će svako, ko odluči predavanja na taj način da prati, dobiti informaciju i o tome, kako ne bi bilo apsolutno nikakve nedoumice. Dakle, koordinator za nastavu će biti u mogućnosti da definiše ne samo datum početka grupne edukacije, nego i sve ostale detalje, pošto 4 osobe minimum prijavu budu izvršile. A kako je u pitanju izuzetno strog princip organizacije, to se izmene ne dozvoljavaju po zahtevu polaznika.

Svakako postoji i manje strog način organizacije, a koji se primenjuje kada je u pitanju poluindividualna edukacija ili individualna. A osim razlike vezano primarno za broj polaznika, praktično govoreći nema nikakve druge razlike u načinu organizacije između njih. Zapravo se na vrlo jednostavan način sprovodi i poluindividualni kurs i individualni tip edukacije, zato što polaznici sve definišu sa predstavnicima institucije organizatora. To znači da će ili jedan kandidat ili njih dvoje da se sa nadležnim profesorom, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore na prvom mestu oko toga kog datuma bi odabrani tip edukacije trebalo da počne. Posle toga će odlučiti i o dinamici organizacije časova, odnosno o terminima u kojima će predavanja da budu održana.

TESTOVI


Šta izučava stručna obuka i kurs - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike?

Podatak da su radnici bez radnog staža, a mlađi po godinama jedna od najranjivijih kategorija zaposlenih nije nov. Nažalost, najnoviji podaci pokazuju da su povrede sa smrtnim ishodom mnogo veće kod mlađih, nego kod starijih radnika. Upravo će adekvatnoj zaštiti tih kategorija zaposlenih biti posvećena ova stručna edukacija.

Predviđeno je važećim nastavnim pravilnikom da specijalizovani seminar - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike u toku uvodnog predavanja ponudi prisutnima trenutno važeće podatke na nivou naše zemlje i zemalja Evropske Unije o ugroženosti mladih radnika, te o tome koji faktori utiču na činjenicu da je stopa povreda sa smrtnim ishodom na radu kod njih mnogo veća nego kod radnika starije populacije. Govoriće profesori i o tome u kojoj meri je prevencija važna, te o tome zbog čega se neretko događa da upravo radnici mlađe populacije i koji tek počinju neki posao da vrše prihvataju i radne zadatke, koji bi trebalo da budu u neadekvatnim uslovima sprovedeni, te kako sve to utiče na njihovu bezbednost.

Međunarodna organizacija rada ima jasno definisane principe i koncepte, a koji moraju biti usklađeni sa Sistemom za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu u okviru same zemlje. Upravo sa tim principima će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike upoznati sve prisutne, a poseban akcenat će biti stavljen na mlade radnike i njihovu adekvatnu zaštitu.

Tim sistemom je vrlo važno upravljati na najbolji mogući način, a kako bi primarno mladi, ali i stariji radnici bili zaštićeni prema propisima. Upravo tom temom će se baviti i ova edukacija, te će biti govora i o kategoriji ugroženih radnika. Saznaće prisutni i koja lica spadaju u ugrožene radnike, te kako se pravila pomenute međunarodne organizacije na njih primenjuju.

Takođe je vrlo važno i da nacionalni sistem za zaštitu svih radnika, a najpre mladih bude implementiran pravilno na nivou određene kompanije. Kako bi to trebalo u praksi izvesti je isto tema, koja će tokom ovog specijalizovanog kursa da bude obrađena. Saznaće prisutni i na koji način bi trebalo da bude podignuta svest o svemu tome i kako dodatne edukacije utiču na poboljšanje radnih uslova za tu kategoriju zaposlenih.

Isto tako je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike ponudi polaznicima i primere iz prakse. Akcenat će biti stavljen na dobru praksu, a u smislu da će prisutni dobiti informacije o tome kako bi trebalo da nacionalna strategija zaštite mladih radnika bude kreirana i implementirana u praksi. Međutim, činjenica je da postoje i negativni primeri, a kada u određenoj kompaniji pravila nacionalnog programa zaštite mladih radnika nisu na dobar način primenjena, pa će i takvi primeri biti prikazani prisutnima.

Diskusiju o svim temama koje su tokom ove edukacije obrađene će imati polaznici u toku završnog predavanja sa profesorom i međusobno. Na taj način će moći i da definišu sve što i možda nije bilo jasno, te da postave pitanja predavaču o određenim temama, a kako bi na najbolji način razumeli celokupno gradivo još bolje i primenili ga u praksi.

U kojim terminima i gde se održava specijalizovani seminar - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike?

Prilikom zvaničnog upisa bi trebalo svaki kandidat da odluči i gde će pohađati edukaciju i na koji način će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike da bude organizovan. Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford svim pojedinačnim polaznicima nudi mogućnost da nastavu pohađaju onlajn i na uobičajen način, a dostupna je mogućnost da časove pohađaju u grupi, zatim u paru ili potpuno individualno. Samim tim što je ponuda tako obimna se i očekuje od svakog kandidata ponaosob da odabere gde će nastavu pohađati i na koji će to način da učini.

Trebalo bi da znaju svi zainteresovani da je osnovna razlika između individualne, grupne i poluindividualne edukacije vezana na prvom mestu za broj kandidata, koji nastavu treba da pohađaju. Naravno da postoji razlika i u principu organizacije, a sa svim tim detaljima će polaznici u trenutku upisa detaljno da budu upoznati.

Najviše osmoro, a najmanje četvoro ljudi treba da pohađaju grupni tip edukacije, a organizator je predvideo da dvoje njih treba da prate poluindividualni tip edukacije, dok je individualna obuka i kurs - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike namenjena samo jednom polazniku.

Najpre mora grupa od minimum četiri osobe zvanično da bude oformljena u jednoj od poslovnica, kako bi nastava na taj način uopšte i mogla da bude održana. Naravno da će svi prijavljeni o tome biti obavešteni, a posebno će biti napomenuto da se promene prema njihovim zahtevima ne dozvoljavaju kod nastave u grupi. Vrlo brzo pošto četiri osobe minimum budu prijavu izvršile će članovi te grupe da dobiju precizno obaveštenje o datumu početka nastave, ali i o svim ostalim detaljima. Radi se o tome da koordinator za nastavu u predstavništvu navedene institucije, u kome je grupa oformljena odlučuje kako o datumu početka nastave na taj način, tako isto i o terminima održavanja časova i o njihovom tačnom rasporedu. Pošto bude odlučio o svim tim detaljima, koordinator za nastavu je u obavezi da te informacije prosledi kandidatima.

Pravila prema kojima se organizuje i individualna nastava i takozvana poluindividualna, koja je poznata i kao obuka u paru su potpuno ista, a ujedno i vrlo slobodna. Istakli bismo i to da je jedina razlika između njih vezana za broj polaznika, s obzirom na to da dvoje njih pohađaju poluindividualnu nastavu, a samo jedno lice individualnu. Dakle, ili jedan kandidat ili njih dvoje treba da se tom prilikom dogovore sa nadležnima, odnosno sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu o načinu organizacije časova. A to znači da će oni precizirati prvo datum početka individualne ili poluindividualne obuke, a posle toga će se dogovoriti i oko rasporeda časova i termina u kojima će predavanja da budu organizovana.

Bitno je da posle toga svaki prijavljeni odluči i da li će časove pohađati na klasičan način, kada se oni odvijaju u jednoj od poslovnica konkretne institucije ili će to da učini online.

Svako ko se bude opredelio za drugu varijantu, koja je u ponudi bi trebalo da ima sopstveni računar, čije karakteristike moraju da budu odgovarajuće, kako bi nastava mogla da bude sprovedena kvalitetno. Specijalnu vrstu programa će neposredno pre početka nastave onlajn kandidat morati da instalira samostalno na svoj kompjuter. Informacije o tome kako bi trebalo da teče postupak instalacije, ali i sva neophodna pomoć je dostupna zainteresovanima na zahtev, uzevši u obzir da u okviru svakog predstavništva konkretne institucije funkcioniše i IT sektor. A da bi bio maksimalno očuvan visok kvalitet nastave onlajn, neophodno je da svaki kandidat boravi na lokaciji, na kojoj postoji stabilna veza sa internetom.

Kao što smo već pomenuli, klasična je edukacija koja se organizuje u poslovnicama pomenute institucije, a one se nalaze na više od 20 lokacija u našoj zemlji.

Prema zahtevu nadležnih u nekoj kompaniji specijalizovani seminar - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike može biti organizovan i samo za radnike. U tom slučaju će biti održana korporativna obuka, a podrazumeva se da će nadležno lice te firme biti u obavezi da definiše sa predstavnikom institucije organizatora na koji način će predavanja biti organizovana za određeni broj zaposlenih. Radi se o tome da će se oni usaglasiti prvo oko datuma početka korporativnog kursa, a posle toga će biti neophodno da definišu i mesto održavanja nastave i termine, u kojima će zaposleni časove da pohađaju, s tim da će odlučiti i o njihovom rasporedu. Jedino kada je u pitanju korporativna obuka može doći do promene mesta održavanja časova, zato što organizator može zaposlenima omogućiti da na svom radnom mestu pristupe nastavi. Naravno da mora biti izabran kvalitetno i propisno opremljen prostor, a prethodno će klijent dobiti sve neophodne informacije o tome od nadležnih. Kada oni zajedno sve to budu definisali, polaznici će dobiti precizna obaveštenja i o datumu početka korporativnog kursa i o svim ostalim detaljima.

Trajanje stručnog kursa - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike

Kako se u ponudi izuzev nastave u grupi, nalazi individualna obuka i kurs - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike i poluindividualna nastava, a pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se poštuju drugačija pravila prilikom sprovođenja časova, to i njihovo trajanje može biti različito.

Uopšteno govoreći, samo kada je u pitanju stručni seminar koji se organizuje za grupu kandidata, Obrazovni centar Akademije Oxford definiše trajanje. Zato informacija koja je navedena važi samo za nastavu u grupi.

Ukupan nastavni fond uključuje 12 časova, a sve to će biti raspoređeno na 4 sedmice. Svakako će naknadno članovi konkretne grupe dobiti informacije o rasporedu časova, zatim o terminima u kojima će biti organizovana predavanja i zato napominjemo da to isključivo zavisi od trenutka formiranja grupe, odnosno koordinator za nastavu te detalje definiše tek kada četiri osobe najmanje u tom predstavništvu prijavu izvrše.

A što se tiče individualne nastave ili one koju treba dvoje kandidata da pohađaju, kao što smo već pomenuli, važe drugačija pravila. Upravo njih definišu polaznici sa koordinatorom za nastavu predstavništva, u kome su se upisali, kao i sa profesorom. Dakle, oni bi trebalo da se dogovore ne samo o rasporedu predavanja, odnosno o tome koliko će ukupno individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike da traje, nego i o datumu početka nastave, te o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana za jednog ili dvoje kandidata.

Slobodno možemo reći da se gotovo istovetna pravila primenjuju i kada se javi potreba da bude organizovan korporativni seminar. Određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji bi trebalo u tom slučaju časove da pohađaju, pa će se samim tim nadležna lica te firme dogovarati o trajanju nastave direktno sa organizatorom. Potrebno je da oni preciziraju, zapravo raspored časova, te da posredno definišu i koliko će obuka za zaposlene trajati, ali i da se usaglase oko lokacije na kojoj će oni predavanja da pohađaju, te oko detalja vezano za datum početka nastave i termine održavanja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da na najbolji način zaštitite mlade radnike"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje