Kurs i obuka - Naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju

Da bi neko zaista bio u mogućnosti da primenjuje Opštu odredbu o zaštiti podataka, on mora sa njom da bude detaljno upoznat. Zato i napominjemo da svako, ko se na čelu IT odeljenja u nekoj firmi nalazi, treba na prvom mestu da ovu specijalizovanu edukaciju pohađa. Međutim, nije samo tim licima namenjena stručna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju, već i nadležnima u sektoru bezbednosti, ali i onim licima koja su zaposlena u odeljenju marketinga i prodaje, odnosno svima koji u toku obavljanja svog posla imaju dodira sa ličnim podacima bilo klijenata, bilo poslovnih partnera.

Zapravo nije zahtevano da bilo koji polaznik ima predznanje o zaštiti podataka, odnosno u samoj odredbi, već je sasvim dovoljno da ima želju sa konkretnom temom da se upozna.

Najvažnije je naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati kako za fizička lica, odnosno u tom slučaju za pojedinačne polaznike, isto tako i za radnike preduzeća, kada se organizuje takozvana korporativna obuka.


Trebalo bi da direktor zainteresovane kompanije, odnosno njen vlasnik ili nadležno lice definiše na koji način će časovi za određeni broj zaposlenih da budu organizovani i to direktno sa predstavnikom pomenute obrazovne institucije. U tom slučaju će oni na prvom mestu da se usaglase oko datuma početka te vrste nastave. Biće neophodno da definišu i u kojim terminima će zaposleni da pohađaju predavanja i na koji način će nastavni fond, koji je aktuelnim programom predviđen, da bude raspoređen u konkretnom slučaju. Naročita je razlika između nastave namenjene fizičkim licima i zaposlenima, jer korporativni seminar - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju može da bude organizovan i na drugoj lokaciji. Pod tim se misli na preduzeće, u kome su polaznici zaposleni, ali je neophodno da taj prostor bude opremljen uz maksimalno poštovanje zahteva institucije organizatora. Naime, da bi bila dozvoljena izmena lokacije organizacije nastave za zaposlene, klijent mora da ispoštuje sve one zahteve, sa kojima će ga nadležno lice pomenute obrazovne institucije pre toga precizno i upoznati. U svakom slučaju će prethodno definisani broj zaposlenih, koji bi trebalo predavanja tom prilikom da pohađaju, biti informisani ne samo o načinu organizacije nastave, nego i o tome na kom mestu će da budu časovi održani.

A kada su u pitanju fizička lica, z njih nastava može biti organizovana i u okviru izabrane poslovnice i onlajn, a izabraće i da li će časove pohađati samostalno, u paru ili će to učiniti kroz grupni tip edukacije. Zapravo su sve te mogućnosti na raspolaganju prijavljenim kandidatima, pa bi trebalo prilikom zvaničnog upisa svako od njih i da navede za koju opciju se odlučio.

Naročito je važno da ima na umu činjenicu svako, ko je zainteresovan da nastavu pohađa u grupi, da između četvoro i osmoro polaznika tada treba predavanja da prate. Upravo će ovlašćeno lice institucije organizatora tom prilikom biti u obavezi da definiše prema kakvom principu će časovi da budu organizovani, a u smislu da će odlučiti kako o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, tako i o tome kog datuma će početi grupni kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju. Sem toga, obavezan je koordinator za nastavu da precizira i kojim tempom, odnosno prema kakvoj dinamici će da budu časovi organizovani. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune, moramo informisati sve one kandidate, koji su zainteresovani za praćenje nastave na taj način, da oni svakako moraju pričekati prijavljivanje minimum četiri osobe u tom predstavništvu, jer je toliko njih neophodno da bi grupa bila formirana. U suštini je način organizacije ovog tipa edukacije vrlo jednostavan, ali je svakako uslovljen formiranjem grupe, te sa time svakako moraju biti upoznati apsolutno svi, koji pre toga izvrše prijavu i navedu da žele nastavu na taj način da pohađaju. Onog momenta kada grupa bude bila oformljena u tom predstavništvu pomenute specijalizovane obrazovne institucije, koordinator će precizirati sve i zatim obavestiti svakog kandidata pojedinačno o tome. A svako od njih mora biti upoznat sa time da je u pitanju vrlo strog načinu organizacije, te da nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena na zahtev polaznika. U svakom slučaju, čak i ako neko od njih bude eventualno i zahtevao promenu, na primer termina održavanja časova ili datuma početka, biće mu saopšteno da se to ne dopušta kod nastave koje se organizuje na taj način.

TESTOVI


Dostupna je i mogućnost organizacije obuke samo za jednu osobu ili za njih dvoje u isto vreme. Važi tom prilikom potpuno drugačiji princip organizacije nego kada je u pitanju grupna obuka, a razlikuje se i broj osoba koje predavanja u tom slučaju treba da pohađaju. Naime, dvoje polaznika prate poluindividualnu edukaciju, a samo jedno lice će pristupiti individualnoj nastavi. Upravo će se svako od njih u tom slučaju dogovoriti direktno sa nadležnim licem u konkretnom predstavništvu institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom, koji će obuku i da vodi oko svih neophodnih detalja. A to znači da bi oni zajedno trebalo da se usaglase prvo oko toga kog datuma će da počne individualna ili poluindividualna nastava. Zatim je vrlo važno i da precizno definišu u kojim terminima će da budu organizovani časovi i u skladu sa kakvom će dinamikom predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude organizovan. A upravo zato što odlučuju i o dinamici sprovođenja časova, oni posredno definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju ili individualna nastava.

Onog momenta kada budu odlučili na koji će način od svih ponuđenih da pohađaju predavanja, trebalo bi i da se odluče između dve ponuđene opcije, a koje su vezane za mesto organizacije nastave. Naime, izuzev mogućnosti da časove pohađaju onlajn, polaznici imaju i opciju da pristupe predavanjima direktno u okviru jedne od poslovnica navedene navedene obrazovne institucije.

Svakako će se samostalno opredeliti između te dve opcije, pa ukoliko odluče da nastavu pohađaju na klasičan način, treba da znaju da se predstavništva institucije organizatora nalaze ne samo u većim gradovima naše zemlje, nego i u mnogim drugim manjim, tako da će sasvim sigurno lako pronaći poslovnicu koja im je najbliža.

Dostupna je i mogućnost da predavanja zainteresovani pohađaju online, odnosno preko sopstvenog računara. Potrebno je da instaliraju tačno određeni tip programa na konkretni uređaj, a isto tako se podrazumeva da tačno definisane karakteristike njihov računar mora imati, kako bi im bilo dozvoljeno da ga koriste za praćenje nastave u tom slučaju. Svakako da će nadležno lice u konkretnom predstavništvu institucije organizatora da informiše svakog polaznika o ovim detaljima, ali će mu i predočiti po kom principu treba da izvrši instalaciju softvera. Vrlo je važno za kvalitet edukacije tog tipa da veza sa internetom bude maksimalno kvalitetna za sve vreme trajanja nastave, odnosno u prostoru, u kome će kandidat da boravi dok bude predavanja po tom principu pohađao. Sve to će, naravno na vreme biti predočeno polaznicima, a biće informisani i o tome da IT odeljenje postoji u okviru apsolutno svakog predstavništva. Iskusni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom će se potruditi da svakom kandidatu pomognu tom prilikom da otkloni ma kakav problem, na koji naiđe ili u toku postupka instalacije softvera ili već kada bude počeo da pohađa predavanja.

Svako fizičko lice, koje je zainteresovano za praćenje nastave i upoznavanje sa konkretnom tematikom treba najpre da izvrši prijavu, a u skladu sa pravilima institucije organizatora. U principu, u bilo koje vreme može biti izvršena prijava, jer osim mogućnosti da to učini elektronski, odnosno na mejl, dostupna je i opcija prijavljivanja lično u okviru same poslovnice ili preko telefona. Najvažnije je da svaki kandidat tom prilikom nadležnima dostavi zahtevane informacije, a koje izuzev njegovog prezimena i imena, moraju uključivati i datum njegovog rođenja, odnosno broj telefona.

U skladu sa pravilnikom pomenute institucije jeste definisan precizno i postupak upisa. A u tom trenutku mora biti prisutan svaki prijavljeni kandidati, te se podrazumeva da će to svakome od njih biti posebno predočeno. Prilikom prijavljivanja, odnosno vrlo brzo posle toga će svako od njih da bude informisan i o dokumentima, koja će biti u obavezi u trenutku upisa da priloži nadležnima.

Nastavni program stručne obuke - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju

Neophodno je da na samom početku ove edukacije profesori vrlo detaljno upoznaju polaznike sa time šta je tačno Opšta ili Generalna odredba o zaštiti podataka o ličnosti. A podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju ukratko predstaviti prisutnima i one informacije, koje se prvenstveno odnose na period kada je konkretna odredba uvedena kao obavezna i u u zakonodavstvo naše zemlje.

Neretko se događa da mnogi budu zbunjeni činjenicom da je ovaj dokument validan za zemlje Evropske Unije, a da Republika Srbija nije članica te Unije, pa se onda događa da pojedinci ne razumeju zbog čega pomenuta odredba mora i na teritoriji naše zemlje u određenim kompanijama da bude primenjena. Upravo o tome će i govoriti profesori, te će se svakako potruditi i da maksimalno pojasne polaznicima sve to.

Biće govora i o tome kako se prikupljaju podaci u skladu sa pravilima, a zatim i gde se oni čuvaju, te na koji način se obrađuju.

Vrlo je važno naglasiti i to da će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju svakom polazniku omogućiti da sazna i kako bi na pravilan način trebalo odgovorno lice da upravlja svim dostupnim podacima. Upravo to jeste definisano konkretnom odredbom, tako da će prisutni dobiti informacije i o tome kako se zvanično definiše General Data Protection Regulation, odnosno skraćeno GDPR ili Opšta odredba o zaštiti podataka o ličnosti.

Akcenat ove edukacije će biti stavljen na kaznene odredbe konkretnog dokumenta, budući da su upravo one vrlo često predmet spora. Naime, u određenim slučajevima odgovorno lice, odnosno kompanija koja ne poštuje pravnu regulativu, te ne zaštiti adekvatno dostupne podatke o ličnosti, mora da plati neverovatno visoku kaznu. A u većini slučajeva je u pitanju do 4 % prometa određene kompanije na godišnjem nivou ili čak 20 miliona evra. Međutim, posebno je zanimljivo i to da su kaznene odredbe izuzetno striktno definisane i da se uvek nastoji prilikom povrede podataka o ličnosti da konkretno pravno lice bude adekvatno kažnjeno. Zapravo je reč o tome da navedena odredba navodi i obavezu propisivanja one kazne, koja će u većoj meri da ošteti konkretnu kompaniju.

A nakon što stručni seminar - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju obradi sve predviđene teme, svi prisutni bi trebalo da uzmu učešće u završnom predavanju, koje će biti interaktivno. Razgovaraće predavači sa polaznicima, te će se potruditi i da otklone svaku nedoumicu, koju bilo ko ima vezano za Opštu odredbu o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno za njenu pravilnu primenu.

Svakako da će biti ponuđeni i odgovarajući primeri za određene segmente, a kako bi konkretni delovi nastavnog programa što bolje bili predstavljeni polaznicima.

U svakom slučaju svi koji su zainteresovani za praćenje korporativne obuke moraju znati i to da Obrazovni centar Akademije Oxford sve zahteve klijenata u tom slučaju maksimalno ispunjava. A sve to se posebno odnosi na specifične zahteve, u vidu prilagođavanja primera iz prakse potrebama polaznika. Naime, da bi zaposleni u određenom preduzeću još lakše razumeli šta sve sadrži ova odredba i kako bi ona trebalo u praksi da bude pravilno primenjena, primeri iz prakse koji će tokom edukacije biti predstavljeni, mogu biti uzeti i direktno iz načina poslovanja preduzeća u kome su zaposleni. A sve to će pomoći polaznicima da lakše primenjuju i smernice koje navodi Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti i uopšteno aktuelni zakon, te će na taj način i da kvalitet poslovanja matičnog preduzeća poboljšaju u najvećoj meri. A takođe će se sve to odraziti na kvalitet njihovog ličnog poslovanja, koji će sigurno biti na višem nivou nego ranije.

Kada će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju i na kom mestu?

S obzirom na to da svaki pojedinačni polaznik, odnosno fizičko lice koje odluči da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju treba da se u momentu kada vrši upis opredeli između ponuđenih opcija, tada će i dobiti sve informacije kako o terminima održavanja nastave, isto tako i o lokaciji na kojoj bi trebalo časove da pohađa.

Moramo naglasiti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i mogućnost pohađanja nastave onlajn i na klasičan način, a svaka od njih može da bude organizovana u sklopu individualne, poluindividualne i grupne, to je predviđeno da svako fizičko lice između tih opcija izabere.

Najpre da napomenemo da je najstrožiji princip, koji podrazumeva grupni tip edukacije, dok se nešto fleksibilnija pravila organizacije primenjuju kada je reč o poluindividualnoj i individualnoj nastavi. Međutim, nije razlika samo u načinu organizacije, nego i u broju osoba, koje bi trebalo nastavu da pohađaju.

Najmanje četvoro ljudi bi trebalo da prate grupni tip edukacije, dok osmoro polaznika maksimalno imaju pravo u tom slučaju da pristupe predavanjima. A s obzirom na to da se prema strogo definisanim pravilima organizuje stručna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju u tom slučaju, svi zainteresovani će sa tim pravilima precizno i na vreme da budu upoznati. Naime, najvažnije je da polaznici prihvate ono što organizator, to jest ovlašćeni predstavnik same poslovnice bude odredio, budući da se promene ne dozvoljavaju kod nastave te vrste. Takođe je važno da svako, ko je zainteresovan za tu opciju praćenja časova zna da isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, to jest koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica odlučuje o načinu na koji će časovi da budu organizovani. Ali to ne može biti u svakoj poslovnici, nego isključivo u onoj, u kojoj osnovni uslov za početak edukacije te vrste bude bio ispunjen. Razlog za to je vrlo jednostavan, pošto organizator navodi obavezu formiranja grupe od minimum 4 člana, kako bi nastava te vrste mogla da bude organizovana. Jednostavno rečeno, onog trenutka kada grupa od najmanje četvoro ljudi u tom predstavništvu bude bila oformljena, steći će se uslov i za organizaciju nastave te vrste. U svakom slučaju će tek posle toga koordinator za nastavu imati pravo da definiše na koji način će da budu predavanja organizovana. Tom prilikom će precizirati ne samo datum početka edukacije, već i termine u kojima će časovi biti održani, ali je njegova obaveza da definiše i raspored. Napominjemo još jednom da polaznici u tom slučaju nemaju pravo da zahtevaju bilo kakvu izmenu, jer je to u potpunoj suprotnosti sa pravilnikom pomenute specijalizovane obrazovne institucije.

Naravno da postoji opcija i praćenja predavanja u okviru individualne ili poluindividualne nastave. A zainteresovani za neku od tih opcija moraju znati da se tada primenjuju mnogo slobodnija pravila, nego kada je u pitanju grupni tip edukacije. Odmah moramo napomenuti da je jedina i osnovna razlika između njih vezana isključivo za broj osoba, koje bi trebalo predavanjima da prisustvuju. Pravilnikom institucije organizatora je precizirano da jedno lice treba da pohađa individualnu edukaciju, a da dvoje njih treba da prate predavanja ukoliko je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju. Uzevši u obzir da važe potpuno ista pravila organizacije, to je pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da bi se polaznici tada morali dogovoriti sa predstavnicima konkretne poslovnice o neophodnim detaljima. A to u suštini znači da će se oni zajedno dogovoriti sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu i sa nadležnim profesorom na prvom mestu oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave. Potom je neophodno da preciziraju i u kojim će terminima predavanja da budu u tom slučaju organizovana, te da se usaglase oko rasporeda časova. Budući da preciziraju i dinamiku, u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana, oni na taj način definišu i koliko će ukupno izabrani tip edukacije da traje.

Već smo naglasili da se kako poluindividualna i individualna, tako isto i grupna nastava mogu organizovati na dva načina, odnosno na dve lokacije. Iz tog razloga i napominjemo da svaki kandidat na raspolaganju ima mogućnost za časove pohađa direktno u jednoj od poslovnica ili putem računara. Dakle u ponudi je klasičan tip edukacije i nastava, koja se organizuje onlajn, tako da svaki polaznik između te dve opcije treba da izabere u trenutku upisa.

Veliki izbor lokacija je na raspolaganju svakom onom polazniku, koji se opredeli za mogućnost praćenja časova prema klasičnom principu. Jednostavno je potrebno da odabere u kom predstavništvu želi kurs tada da pohađa, te da se informiše primarno o detaljima, koji su vezani za termine u kojima će časovi tada da budu organizovani.

A isto tako je dostupna i mogućnost da stručni seminar - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju bude organizovan online. Svaki polaznik ima pravo da tada odabere gde želi da boravi dok pohađa predavanja. Ali je vrlo važno da se opredeli za lokaciju, na kojoj je dostupna stabilna veza sa internetom. Inače se nastava u tom slučaju organizuje preko kompjutera, a bitno je da svaki polaznik taj uređaj poseduje. Podrazumeva se da će biti precizno informisan svaki kandidat o detaljima, koji su vezani najpre za karakteristike računara, a zatim i za postupak instalacije softvera. Naime, uz korišćenje specijalnog programa bi trebalo svaki polaznik da pohađa predavanja onlajn. Upravo taj program on i ima obavezu da samostalno instalira na svoj kompjuter neposredno pre početka odabrane vrste nastave. A sve što bude bilo neophodno od informacije u vezi sa time će kandidat blagovremeno da dobije, kako bi lakše prošao kroz celokupan proces. Čak i ako naiđe na bilo kakve poteškoće tada ili dok pohađa predavanja putem računara, ne treba uopšte da brine. Reč je o tome da IT sektor funkcioniše u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a stručnjaci koji su u njemu zaposleni će omogućiti svakom kandidatu da reši bilo koji problem tom prilikom.

Dostupna je i mogućnost da bude organizovana korporativna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju, u kom slučaju određeni broj radnika neke firme treba da pohađaju nastavu. Uzevši u obzir da inače zaposleni imaju nešto manje slobodnog vremena, organizator će se potruditi da sve zahteve klijenata u tom slučaju ispoštuje. Najpre da napomenemo da je to ujedno jedini tip nastave, kod koga organizator dozvoljava promenu lokacije održavanja časova. Da pojednostavljeno, direktor, odnosno vlasnik ili ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća će u tom slučaju sa nadležnim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora biti u obavezi da precizira detalje u vezi sa organizacijom nastave. Najpre će odlučiti o datumu početka kursa koji je namenjen zaposlenima, a posle toga i o svim ostalim neophodnim detaljima. Definisaće i u kojim terminima bi trebalo korporativni seminar zvanično da počne, kao i prema kakvoj dinamici će predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Svakako je potrebno posebno naglasiti i to da nastava tom prilikom može da bude organizovana i u prostorijama preduzeća klijenta. Međutim, u tom slučaju je posebno važno da nadležni u okviru zainteresovane firme budu o svim detaljima u vezi sa odabranim prostorom informisani, kako bi mogli da sve te smernice maksimalno ispoštuju. Kvalitet edukacije mora i u tom slučaju da bude na zahtevanom nivou, jer je tako pravilnikom pomenute institucije precizno definisano. A svi radnici će naknadno da budu informisani o načinu organizacije časova, odnosno o mestu njihovog održavanja.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovani seminar - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju?

U nastavnom programu ove edukacije se nalazi ukupno 15 časova.

Ipak, jedino kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju koji se organizuje za grupu polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi prethodno koliko će nastava trajati.

Napominjemo da za svaku poslovnicu pomenute institucije važi pravilo da mesec dana članovi konkretne grupe nastavu treba da pohađaju. Ali je u pitanju specifičan princip organizacije obuke zato što koordinator za nastavu odlučuje kako o datumu početka, isto tako i u dinamici sprovođenja časova i o terminima u kojima će biti održani. Sve to on može da precizira tek nakon što grupa od četiri kandidata najmanje u tom predstavništvu zvanično bude bila oformljena.

Inače se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalaze još dva tipa edukacije, tako da svaki kandidat ima mogućnost da nastavu pohađa u paru ili samostalno. A dodatne informacije o tome koliko bi trebalo da traje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju su dostupne nakon što ih bude definisao jedan kandidat ili njih dvoje, kada je u pitanju poluindividualni seminar, direktno sa nadležnima. Trebalo bi da se sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu oni tada dogovore o načinu organizacije časova, odnosno o tome po kom principu će biti raspoređen fond časova, koji je predviđen zvaničnim programom.

Ukoliko određeni broj zaposlenih u nekoj firmi treba predavanja da pohađaju, ova obrazovna institucija će po zahtevu da organizuje korporativni vid nastave. A s obzirom na to da važe fleksibilna pravila organizacije, to je naglašeno da se zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća mora o rasporedu predavanja direktno dogovoriti sa nadležnima u okviru određene poslovnice navedene obrazovne institucije. Baš zato što će precizirati i po kom principu bi trebalo da budu raspoređeni časovi, koji su predviđeni programom, oni će odlučiti i o trajanju korporativnog kursa. A zatim će svakog zaposlenog, koji bi trebalo obuku da pohađa informisati o svemu tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da najlakše pravilno primenite Opštu odredbu o zaštiti podataka u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje