Kurs i obuka - Naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa

Iz naziva ove edukacije se da vrlo jasno zaključiti da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa prvenstveno namenjena onim pojedincima, koji su nadležni u PR sektoru, odnosno čija je dužnost da na radnom mestu brinu o online komunikaciji sa potencijalnim klijentima i uopšteno o komunikaciji sa medijima.

Ipak, s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford, kao glavni organizator ove stručne edukacije ne navodi nikakav zahtev, koji bi kandidati morali da ispune, kako bi im bilo dozvoljeno da pohađaju nastavu, to smo i slobodni da kažemo da ovu obuku može apsolutno svaki pojedinac koji želi da prati.

A izuzev za fizička lica, ovaj edukacija može biti organizovana i isključivo za zaposlene u preduzećima. U tom slučaju će pomenuta obrazovna institucija da organizuje korporativni seminar. U pitanju je specifičan tip edukacije, zato što isključivo zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća u tom slučaju treba da pohađaju časove. Naravno da ću i njihovim zahtevima, odnosno zahtevima iznetim od strane nadležnih u toj kompaniji biti odgovoreno na adekvatan način, jer se podrazumeva da oni imaju manje slobodnog vremena, pa zato treba na što jednostavniji način da bude organizovana ova, za njih dodatna edukacija. Uopšteno govoreći, potrebno je da se vlasnik, odnosno direktor zainteresovane kompanije, to jest ono lice koje je zaduženo za takve poslove, dogovori direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora o tome gde će i na koji način nastava za zaposlene da bude organizovana. Stvar je u tome da jedino kada je u pitanju korporativna obuka, može da bude dozvoljena promena lokacije održavanja nastave, kada će časovi da budu organizovani u samoj kompaniji, u kojoj polaznici rade. A da bi to bilo moguće, neophodno je da svi zahtevi organizatora u vezi sa samim prostorom, odnosno sa time šta on treba da sadrži, budu u potpunosti ispoštovani. Svakako da će nadležno lice konkretnog predstavništva pomenute institucije precizno da informiše klijenta o tome šta bi sve trebalo da bude dostupno u konkretnom prostoru i kako bi on, uopšteno trebalo da bude opremljen, a da bi bilo dozvoljeno zaposlenima nastavu tu da pohađaju. Inače se oni, takođe dogovaraju i o detaljima koji se tiču datuma početka edukacije za zaposlene, zatim o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana i svakako oko rasporeda časova. A činjenica da preciziraju i raspored predavanja dovodi do toga da zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa u tom slučaju.


Kada je u pitanju nastava namenjena fizičkim licima, tu postoji prvo pravilo da oni moraju da se prijave, posle toga upišu, a u svakom slučaju tada odluče gde će nastavu pohađati i na koji način, kako bi dobili sve neophodne informacije o načinu organizacije.

Jednostavno rečeno, pomenuta obrazovna institucija za fizička lica nudi mogućnost pohađanja nastave na klasičan način i onlajn, odnosno u okviru poluindividualne, grupne ili individualne. S obzirom na to da su u ponudi sve te opcije, sasvim je jasno zbog čega se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da odabere lično i gde će nastavu pohađati i na koji će to način da učini. Svakako je važno napomenuti da klasična nastava podrazumeva onaj tip edukacije, koji će biti organizovan u prostorijama same poslovnice. U suštini je tada najvažnije da kandidat izabere u kojoj poslovnici želi predavanja da pohađa, te da se sa nadležnima dogovori o svim neophodnim detaljima, a sve u zavisnosti od toga kako odluči časove da pohađa, to jest da li u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Sledeće što moraju znati svi zainteresovani se odnosi na stručni seminar - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa, koji treba da bude organizovan online. U tom slučaju mora da koristi sopstveni računar za pristup predavanjima svaki pojedinačni polaznik. A da bi bez ikakvih problema mogao nastavu da pohađa na taj način, on mora obezbediti kompjuter odgovarajućih performansi, o čemu će svakako da dobije neophodne informacije od nadležnih na vreme. Važno je i da instalira poseban tip programa na taj uređaj, a sve u skladu sa smernicama koje će mu neposredno pre toga dati nadležni. Da ne bi brinuli polaznici, koji odluče tako da pohađaju predavanja, trebalo bi da znaju da im je na raspolaganju i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku kad god je to nekome od njih potrebno. I još da dodamo i to da nastava onlajn mora biti organizovana na visokom nivou kvaliteta, što znači da stabilna veza sa internetom mora da bude obezbeđena za sve vreme trajanja obuke, to jest da kandidat ima obavezu tom prilikom da boravi u prostoru, u kome postoji stabilna veza sa internetom.

TESTOVI


Sledeće o čemu mora svaki polaznik da vodi računa jeste tip edukacije koji želi da pohađa, pa se očekuje da u trenutku upisa navede da li će klasičnu ili onlajn edukaciju pohađati u grupi, individualno ili u paru. Stvar je u tome da se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi kako grupna i individualna obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa, tako isto i mogućnost da prijavljeni nastavu pohađaju u paru, odnosno putem takozvane poluindividualne edukacije.

A u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je određeno da najviše osmoro ljudi treba da bude prisutno kada se organizuje grupni tip nastave. Inače je neophodno minimum četvoro kandidata prijavu da izvrše da bi grupa bila oformljena, tako da taj tip edukacije ne može početi sve dok toliko njih prijavu u konkretnom predstavništvu ne izvrše. Najbitnije je da sa tim svaki prijavljeni bude upoznat, kako ne bi bilo zabune oko datuma početka nastave u grupi, zato što taj tip edukacije ne može početi dok grupa ne bude i zvanično oformljena. Onog trenutka kada se to u konkretnom predstavništvu bude dogodilo, koordinator za nastavu će da pristupi definisanju načina organizacije časova. Stvar je u tome da je njegova obaveza tom prilikom da odredi kako datum početka edukacije, isto tako i termine u kojima će časovi da budu organizovani i raspored predavanja. A da ne bi bilo zabune, iako on odlučuje o tačnom rasporedu časova, to ne znači i da definiše samostalno koliko će nastava u grupi da traje, zato što to prethodno biva odlučeno i važi za apsolutno svaku poslovnicu. Kada sve to bude koordinator odredio, biće obavešteni polaznici o tim detaljima, a naročito će biti istaknuto da se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju, zato što je to u suprotnosti sa pravilnikom pomenute institucije.

U mnogo većoj meri su fleksibilnija pravila, u skladu sa kojima se organizuje individualni i poluindividualni tip nastave. Na potpuno isti način će u tom slučaju da bude organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa, a razlika je jedino u broju polaznika. Naime, dve osobe pohađaju poluindividualnu ili takozvanu nastavu u paru, a individualnu treba da pohađa samo jedan polaznik. Neophodno je da svako od njih zajedno sa profesorom najpre, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, precizira kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani, te kog datuma će početi poluindividualni ili individualni seminar. Jednostavno, dogovoriće se kako oko datuma početka poluindividualne ili individualne nastave, tako i oko termina održavanja predavanja, ali i oko njihovog rasporeda. Posredno će oni definisati i koliko bi trebalo da traje konkretni tip nastave.

Da bi bilo ispoštovano pravilo institucije organizatora, svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da najpre izvrši prijavu, a da posle toga pristupi i upisu.

Svakog radnog dana direktno u poslovnici pomenute institucije ili putem telefona može da bude izvršena prijava zainteresovanih, dok u bilo koje doba zainteresovani mogu da pošalju zahtevane podatke i na mejl adresu. Izuzev svog prezimena i imena, u podacima za prijavu moraju navesti i broj telefona, kao i datum svog rođenja.

Nakon što sve to budu učinili, nadležni u konkretnoj poslovnici će ih informisati o samom postupku upisa. A tom prilikom, takođe moraju biti ispoštovana pravila, te se podrazumeva da tada mora biti prisutan svaki pojedinačni polaznik u prostorijama konkretne poslovnice, kako bi upis bio prema pravilniku izvršen. Naravno da mora dostaviti i propisanu dokumentaciju, a i o tome će prethodno na propisani način da bude informisan. Upravo u trenutku upisa se i očekuje da svaki pojedinačni polaznik navede nadležnima gde želi nastavu da pohađa i na koji od svih načina koji su u ponudi.

Koje teme će da obrađuje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa?

Trebalo bi da u toku uvodnog predavanja profesor objasni prisutnima šta sve treba da sadrži strategija nastupa kako u medijima, tako isto i online. Upravo od te teme će i početi specijalizovani seminar - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa, a profesor će govoriti najpre teorijski o svemu tome, pa će zatim i kroz primere omogućiti polaznicima da bolje razumeju kako bi trebalo, korak po korak da smisle konkretnu strategiju.

Svakako da odnosi između predstavnika medija i predstavnika jednog preduzeća moraju biti bazirani na uzajamnom poštovanju, a njihova saradnja mora biti maksimalno konstruktivna, da bi bili ispunjeni ciljevi i jedne i druge strane. A sve to je izuzetno značajno za medijski nastup, pa će polaznicima naravno da bude predočeno o čemu bi trebalo da vode računa prilikom komunikacije sa predstavnicima medija. Isto tako se podrazumeva i da će dobiti informacije prisutni od predavača i o tome kako bi trebalo da izgrade odnos pun poverenja sa predstavnicima medija, te kako će to uticati i na imidž njihove kompanije i na informisanje javnosti uopšte, odnosno na odnos sa potencijalnim klijentima.

Koji sve tipovi medija postoje je sledeće tema, koju će stručni kurs i obuka - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa detaljno odraditi. A u tom segmentu će profesori objasniti i koje su osnovne karakteristike konkretnih vrsta medija, te koje su prednosti oglašavanja u okviru svakoga od njih. Naravno da postoje i određene mane oglašavanja na različitim medijima, pa će predavači i o tome detaljno govoriti prisutnima. Očekuje se da u tom segmentu uzmu učešće i polaznici, te da iznesu svoje mišljenje o reklamiranju u određenim medijima.

Sledeće o čemu će govoriti profesori jeste onlajn nastup i uopšteno, princip komunikacije na internetu. Svakako da će akcenat u tom delu edukacije da bude stavljen na društvene mreže i na komunikaciju u okviru njih. A profesori će se potruditi da objasne i kako bi trebalo da budu plasirane informacije na internetu, te koja je razlika između takvih vesti i onih, koje bi trebalo da budu plasirane u medijima. Biće predstavljeni i primeri iz prakse, kako bi polaznici mogli da uoče osnovnu razliku između komunikacije onlajn i one, koja podrazumeva uključivanje različitih medija.

Nakon toga je predviđeno da budu predstavljene i osnovne odredbe Zakona o informisanju, na prvom mestu, a podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa predstaviti i ostala pravna akta, kojima se reguliše nastup u medijima i na internetu. A u tom segmentu će polaznici dobiti informacije o pravima i obavezama učesnika ovog procesa, odnosno predstavnika medija i predstavnika konkretnih kompanija.

Pitanja koja ima bilo koji polaznik u vezi sa obrađenim temama bi trebalo da postavi u toku završnog predavanja. Naime, završno predavanje je zamišljeno da bude interaktivno, odnosno da u diskusiju o obrađenim temama budu uključeni svi prisutni.

Na kojoj lokaciji bi trebalo da bude održan stručni seminar - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa i u kojim terminima?

U skladu sa zvaničnim pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da izabere i gde će časove da pohađa i prema kom principu. Upravo na osnovu toga će i da dobije informacije o tome na kojoj lokaciji će da bude organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa i u kojim terminima.

Na prvom mestu moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje za sada na više od 30 lokacija u celoj zemlji. A s obzirom na to da ima brojne poslovnice, to je najpre dostupan klasičan tip edukacije, u kom slučaju predavanja kandidati pohađaju direktno u prostorijama prethodno odabranog predstavništva pomenute obrazovne institucije.

Sledeća mogućnost koju imaju svi oni jeste na nastavu pohađaju onlajn. U tom slučaju će predavanja da bude organizovana uz korišćenje računara, tako da svaki kandidat ima obavezu da obezbedi adekvatan uređaj. Važno je da odgovarajući karakteristike taj kompjuter ima, a prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici da informišu svakoga od njih o neophodnim detaljima. Stabilna internet konekcija neizostavno mora da postoji u onom prostoru, u kome taj kandidat bude želeo da boravi dok predavanja online traju. Isto tako će biti svako od njih informisan i o postupku montaže namenskog softvera. Naime, uz korišćenje specijalnog programa će predavanja tada da budu organizovana, pa upravo taj program mora svaki kandidat pojedinačno i da instalira u skladu sa pravilima pomenute institucije, odnosno smernicama koje će mu dati nadležni. Inače u svakom predstavništvu postoji i tim IT stručnjaka, koji će pružiti savet ili pomoći svakom kandidatu, a bez obzira da li on naiđe na neki problem dok pohađa online predavanja ili u trenutku kada pokuša da instalira konkretni program.

Dakle, pravilnikom pomenute institucije je definisano da se i klasična i onlajn nastava mogu organizovati ili u okviru individualne, odnosno grupne ili kroz takozvanu poluindividualnu. A to znači da informacije o terminima, u kojima bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa da bude organizovana, polaznici dobijaju tek kada jedna od ponuđenih opcija budu odabrana.

Kome god bude odgovaralo da predavanja pohađa samostalno, treba da ima na umu činjenicu da se individualna nastava na prilično slobodan način organizuje. U suštini su pravila prilično jednostavna, jer i datum početka časova i termine definišu prethodno jedan kandidat i nadležno lice u konkretnoj poslovnici, kao i profesor. A sve to znači da će koordinator za nastavu, predavač i jedan kandidat da se usaglase prvo oko tačnog datuma kada će individualni seminar da počne. Zatim će oni zajedno da preciziraju i termine u kojima bi časovi trebalo da budu organizovani i naravno na koji način će da bude raspoređen nastavni fond, koji je predviđen programom. Sve to dovodi do toga da oni zajedno definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje individualna obuka.

Iako dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, koja je inače poznata i kao nastava u paru, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualni tip edukacije. Zapravo je jedina razlika u broju kandidata, koji pohađaju predavanja, tako da bi njih dvoje trebalo sa nadležnima da se dogovore oko svih detalja.

Međutim, ukoliko kandidat odluči da predavanja pohađa u formi grupne nastave, mora znati da važe potpuno drugačija pravilo. Naime, specijalizovani seminar - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa u tom slučaju će biti organizovan baš onako kako bude koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice definisao. Jednostavno, on će odlučiti i o terminima održavanja časova i o dinamici prema kojoj će predavanja da budu sprovedena, ali će precizirati i kog datuma će da počne grupni tip edukacije. Mada, iako to sve jeste u njegovoj nadležnosti, on ne može odluku tome da donese do momenta dok grupa u tom predstavništvu zvanično ne bude bila oformljena. A uzevši u obzir da između četvoro i osmoro ljudi prisustvuje nastavi u tom slučaju, sasvim je jasno zašto organizator zahteva da minimum 4 kandidata prijavu tom prilikom najpre izvrše. Ustvari tek posle toga koordinator zvanično formira grupu i definiše sve prethodno pomenuto, a potom kandidati dobiju precizna obaveštenja na propisan način. Da ne bi bilo nikakve zabune, oni moraju znati da sve ono što bude od strane organizatora prethodno definisano, imaju obavezu i da u potpunosti ispoštuju, zato što se promene ne smeju ni u kom slučaju dozvoliti. Čak i ako se dogodi da neki kandidat zahteva izmenu, biće obavešten da to kod grupne nastave ne sme da bude dozvoljeno.

U određenim slučajevima može da bude organizovana i nastava samo za zaposlene u okviru neke firme. S obzirom na to da korporativni kurs podrazumeva specifičan način organizacije, to se i daje prilično velika sloboda klijentima. Naime, neophodno je u tom slučaju da nadležno lice u okviru kompanije, čiji bi zaposleni u tom slučaju trebalo da pohađaju časove, precizira i na koji način će biti organizovana nastava direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica. Zapravo bi oni trebalo da se usaglase prvo oko datuma početka korporativne obuke, a potom i oko svih ostalih detalja. Primarno mislimo na termine održavanja časova za zaposlene i na raspored predavanja, ali i na lokaciju održavanja nastave u tom slučaju. Stvar je u tome da organizator promenu mesta održavanja časova isključivo dopušta ukoliko treba da bude organizovan korporativni tip edukacije. Na taj način će biti maksimalno olakšano polaznicima i njihovim nadležnima, jer nastava može da bude organizovana i u kompaniji, u kojoj su oni zaposleni. A da bi taj njihov zahtev bio ostvaren u potpunosti, klijent je obavezan da obezbedi prostor, koji mora biti opremljen u skladu sa pravilima i zahtevima organizatora. Podrazumeva se da će pre toga nadležni u okviru institucije klijenta da budu informisani o svemu tome, a kako bi mogli te zahteve da ispoštuju i obezbede propisno opremljen prostor. Jedino u tom slučaju će organizator dozvoliti izmenu mesta održavanja nastave za zaposlene.

Koliko je prema programu predviđeno da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa?

U nastavnom programu ove edukacije se nalazi 12 časova ukupno. Taj podatak će dobiti svako, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa.

Međutim, informacije o trajanju nastave će biti dostupne svakom pojedinačnom polazniku tek nakon što se on lično bude opredelio između toga na koji način želi nastavu da pohađa. Napominjemo da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, osim grupnog tipa edukacije, nalazi i individualna i poluindividualna nastava.

Sa tim u vezi i naglašavamo da takozvana nastava u paru ili poluindividualna, odnosno individualni tip edukacije mogu trajati baš onoliko, koliko odgovara kandidatu. Sve to je vezano za način organizacije, jer ovlašćeno lice izabranog predstavništva navedene institucije u tom slučaju odlučuje zajedno sa jednim ili sa dvoje polaznika, a što isključivo zavisi od toga da li kandidat želi nastavu da pohađa u okviru individualne ili poluindividualne, kako će biti predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da će i poluindividualna nastava i individualna trajati baš onoliko koliko kandidatima odgovara. Jednostavnije govoreći, oni će sa pomenutim stručnjacima precizirati po kom principu bi trebalo da bude raspoređen predviđeni broj predavanja. Samo iz tog razloga i nije moguće prilikom upisa reći koliko će ukupno nastava u tom slučaju da traje.

Ali zato kada je u pitanju grupna obuka i kurs - naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa, obaveza je organizatora da unapred odredi koliko bi ukupno trebalo edukacija da traje. Naime, tako je predviđeno da nastava bude organizovana u periodu od ukupno tri sedmice. Ali će dodatno biti informisan svaki član te grupe o detaljima u vezi sa tačnim rasporedom časova, odnosno o datumu početka i o svemu ostalom. Stvar je u tome da grupni tip nastave ne počinje dok četvoro ljudi minimum u tom predstavništvu ne izvrše prijavu, odnosno dok grupa ne bude zvanično bila formirana.

A prilikom organizacije korporativne obuke nastavi pristupaju isključivo zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća. Tada se organizacija časova usklađuje sa njihovim zahtevima, tako da važe skoro ista pravila kao i kada je u pitanju poluindividualni ili individualni tip edukacije za fizička lica. Jednostavno rečeno, trebalo bi da nadležno lice u okviru zainteresovane kompanije definiše zajedno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora koliko će nastava trajati za zaposlene, odnosno na koji način će navedeni broj časova da bude u tom slučaju raspoređen.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da osmislite strategiju medijskog i online nastupa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje