Kurs i obuka - Naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije

Koliko je bitno da određena firma dobro posluje, toliko je bitno i da unutrašnja kontrola od strane nadležnog lica u njoj adekvatno funkcioniše. Upravo zato i navodimo da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije prvenstveno namenjena svima onima koji se bave internom revizijom, odnosno nadležnim licima u okviru finansijskih institucija, te u kompanijama koje se svrstavaju u akcionarska društva, odnosno u onim organizacijama koje koriste javna sredstva. Isto tako bi trebalo da ovoj specijalizovanoj edukaciji pristupe i vlasnici bilo kog drugog preduzeća, ali i lica koja imaju interesovanje da se sa konkretnom temom na najbolji mogući način upoznaju.

Važno je napomenuti da nastava može biti organizovana kako za fizička lica, tako isto i za osobe koje su zaposlene u okviru neke kompanije, a kojom prilikom Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje korporativni kurs. Način na koji se taj tip nastave sprovodi je vrlo jednostavan, te maksimalno ide u korist polaznicima, jer se upravo sa njihovim zahtevima usklađuje organizacija nastave tog tipa. Ističemo da ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća treba zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute institucije da se dogovori oko toga kako će zaposleni časove pohađati. A pod tim se misli da oni treba da definišu ne samo kog datuma će korporativna obuka početi i u kojim terminima će radnici da pohađaju časove, koji su predviđeni nastavnim programom, nego je potrebno i da se usaglase oko trajanja nastave te vrste, odnosno oko mesta njenog održavanja. Naime, samo kada se sprovodi korporativni kurs, navedena institucija omogućuje da zainteresovani predavanja pohađaju na svom radnom mestu. U tom slučaju moraju biti u potpunosti ispunjeni zahtevi, sa kojima će klijent biti upoznat, a koji se tiču prvenstveno adekvatne opremljenosti konkretnog prostora. Bitno je da kvalitet edukacije bude na istom nivou, kao kada bi radnici časove pohađali u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Podrazumeva se da će svi zaposleni u okviru zainteresovanog preduzeća da budu precizno i detaljno informisani o tome kako će časove pohađati.

Zahteva se da izvrše prvo prijavu svi pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica, koja interesuje stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije. U toku radnog vremena ma kog predstavništva pomenute institucije fizička lica mogu lično doći i izvršiti prijavu, a to isto mogu da učine i putem telefona bilo kog predstavništva. Elektronski vid prijavljivanja je, isto tako dostupan, a od podataka je svako lice dužno da dostavi kako svoje ime i prezime, isto tako i datum rođenja, odnosno kontakt podatke, a primarno broj telefona.


Pravilnikom navedene institucije je predviđeno da lično bude prisutan svako, koji je u skladu sa pravilima pre toga izvršio prijavu. A o tome koja dokumenta je u obavezi tada kandidat da priloži će on biti detaljno informisan od strane zaposlenih, odnosno nadležnih lica u izabranoj poslovnici institucije organizatora.

Uzevši u obzir da nastava može biti organizovana i online i u poslovnicama pomenute institucije, a na način koji važi za uobičajeni, očekuje se da svaki kandidat prilikom upisa navede koji tip edukacije će pohađati, kako bi dobio jasne smernice o načinu organizacije.

Radi se o tome da sa bilo koje lokacije ima pravo polaznik da pohađa nastavu, ako se opredeli za opciju da to učini online, uzevši u obzir da predavanjima pristupa preko specijalnog softvera, koji mora u skladu sa pravilima da instalira na sopstveni kompjuter. Naravno da mora posedovati računar, zatim izvršiti instalaciju tog programa, a svakako je naveden i zahtev da veza sa internetom bude stabilna na onmo mestu, na kome će boraviti polaznik kada bude pohađao predavanja online.a bude li se dogodilo da bilo ko od polaznika možda naiđe na neki problem, bilo u toku instalacije konkretnog programa, bilo kada bude trebalo da pohađa časove na taj način, on može da kontaktira najbližu poslovnicu pomenute institucije i zahteva pomoć zaposlenih u IT sektoru.

TESTOVI


Inače, i klasična i online nastava mogu biti organizovane na način, koji kandidat bude odabrao. Ustvari se radi o tome da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije može biti sproveden kroz poluindividualnu nastavu, grupnu ili individualnu, a što zapravo znači da časovima mogu dvoje polaznika prisustvovati, zatim samo jedna osoba i između četvoro i osmoro njih najviše, a kada je u pitanju grupni tip edukacije.

Samim tim što postoji tri tipa nastave, zahteva se od svakog prijavljenog pojedinca da u trenutku upisa obavesti zaposlene u konkretnoj poslovnici o tome kako će on časove pohađati.

Pravila po kojima se nastava za grupu polaznika organizuje nisu nimalo fleksibilna, jer njih definiše koordinator za nastavu nadležne poslovnice, a od prijavljenih se zahteva da ih se u potpunosti pridržavaju. Naime, kod grupne obuke nema mesta izmenama onoga, što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude odredilo kao pravilo. Zato jeste važno da sa tim budu upoznati svi polaznici, kako ne bi dolazilo ni do kakve zabune. Pored toga što će odlučiti o terminima u kojima bi trebalo predavanja za tu grupu polaznika da budu organizovana, koordinator za nastavu će precizno definisati i raspored časova, koji su predviđeni važećim nastavnim fondom. A datum početka edukacije za grupu polaznika će biti definisan naknadno, to jest onog momenta kada četvoro njih najmanje prijavu bude izvršilo u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Zapravo je to navedeno kao zvaničan zahtev za početak nastave u grupi, a podrazumeva se da će svi prijavljeni dobiti tu informaciju na samom početku, kako ne bi imali nikakve nedoumice.

Prilikom organizacije individualnog tipa kursa su pravila mnogo slobodnija, uzevši u obzir da tada svaki kandidat pojedinačno treba da u dogovoru sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica navedene institucije odluči o tome kako će časovi biti organizovani, a u smislu da definiše kao prvo datum početka individualne edukacije, zatim termine u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i njihov raspored, čime će praktično govoreći definisati i trajanje individualne obuke.

Iako se i poluindividualna edukacija sprovodi na potpuno isti način kao i individualna, časovima u tom slučaju treba dvoje kandidata u isto vreme da prisustvuju. Zato i navodimo da će oni zajedno i da preciziraju sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa nadležnim predavačem kako će časovi da budu organizovani, to jest kada će taj tip edukacije zvanično da počne i u kojim terminima će da budu održavana predavanja za to dvoje polaznika.

Kojim temama se bavi stručna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije?

S obzirom na to da je po slovu zakona predviđeno da kompanije koje su svrstane, najpre u akcionarska društva po organizaciji, a zatim i finansijske institucije, odnosno ona preduzeća koja koriste javna sredstva, moraju da uvedu obavezu interne revizije, to će specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije biti usmeren na predstavljanje važnosti tog vida kontrole. Iako jeste zakonska obaveza za pomenute organizacije, činjenica je da internu kontrolu primenjuje svaka iole ozbiljna kompanija, koji ima za cilj da na taj način poboljša kvalitet svog poslovnog procesa.

šta se tačno smatra pod pojmom interne revizije će objasniti predavači, te će ukazati kandidatima na to da je najvažnije da sistem interne kontrole u određenoj kompaniji besprekorno funkcioniše.

A sledeće što bi trebalo proveriti jeste kako funkcioniše upravljanje rizikom, te da li je poslovni proces u određenom preduzeću u potpunosti usklađen kako sa zakonskom regulativom, tako isto i sa pravilnikom same firme.

Pored svega pomenutog, interna revizija, odnosno unutrašnja kontrola poslovnog procesa određene firme ima za cilj da utvrdi i da li se poslovanje može svrstati u ekonomično, a što će nadležni moći da ustanove na osnovu brojnih izveštaja. Primere tih izveštaja će obezbediti stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije svim polaznicima. Tako će oni na licu mesta moći da se upoznaju sa načinima tumačenja internih izveštaja, te sa kasnijom implementacijom rezultata tih tumačenja u poslovanje, što opet ima za cilj da ga maksimalno unapredi.

Da bi unutrašnja kontrola bila sprovedena maksimalno korektno, lica koja su za obavljanje tog posla zadužena moraju u potpunosti da ispoštuju tačno definisane korake. A upravo sa njima će predavači sve polaznike ove specijalizovane edukacije i upoznati.

Takođe će biti reči i o postupku planiranja interne revizije, odnosno o analiziranje rezultata koji bivaju dobijeni nakon tog postupka.

U toku ove obuke će biti obezbeđeni i primeri iz prakse, a naročito je važno da naglasimo i to da čak profesori mogu prilikom organizacije korporativnog seminara primere iz prakse isključivo da prilagode matičnoj firmi polaznika. Naravno da je uvek bolja varijanta na primerima da bude pokazano polaznicima sve što je potrebno, pa će se profesori potruditi da to i učine, a kako bi svi prisutni i brže, ali i jednostavnije shvatili tematiku ove edukacije.

Zbog čega je važno da komunikacija sa nadležnima u određenoj kompaniji bude na što višem i profesionalnijem nivou je pitanje, na koje će sasvim sigurno specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije polaznicima dati najbolji mogući odgovori.

Podrazumeva se da će polaznici saznati i kako bi u praksi trebalo da izgleda komunikacija sa menadžerima tog preduzeća, te koji su to modeli ponašanja koje bi valjalo da kandidat prihvati i počne da primenjuje.

Posle toga će profesori objasniti prisutnima kako treba da izgleda izveštaj interne revizije, odnosno koje sve podatke mora da sadrži. Zatim će od njih zahtevati da na osnovu informacija koje budu dobili, potpuno samostalno pripreme izveštaj interne revizije, a u skladu sa smernicama koje će im pre toga predavač dati. Predviđeno je programom ovog specijalizovanog kursa da nakon što svi kandidati završe sa domaćim zadatkom, oni razgovaraju o radovima svih prisutnih, kako bi ukazali jedni drugima na propuste. Upravo se na greškama najviše i uči, pa je baš iz tog razloga važno da polaznici razgovaraju o radovima svakog pojedinca, te da već tokom ove edukacije ustanove gde su načinjene greške, a onda i da predlože najbolji način za njihovu ispravku.

Sva pitanja koje se tiču tematike ove obuke će polaznici moći da postave profesorima najpre u toku završnog predavanja, a koje bi u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford trebalo da bude interaktivno. Pod tim se misli da je poželjno učešće svih polaznika ovog specijalizovanog kursa u toku završnog predavanja, kako bi sve nejasnoće koje možda imaju u vezi sa tematikom navedene edukacije, oni razrešili odmah. Na taj način će i mnogo lakše u svom budućem radu moći da primenjuju pravila unutrašnje kontrole, te da na taj način utiču posredno i na poboljšanje kvaliteta poslovnog procesa kompanije koju uvode, odnosno u kojoj su zaposleni.

Kada i na kojoj lokaciji se održava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije?

Svi koji budu izvršili prijavu, odnosno koji budu pristupili upisu će biti u obavezi da odluče da li im više odgovara opcija, koja podrazumeva da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije bude organizovana za grupu polaznika, odnosno da li će se ipak opredeliti da časove pohađaju potpuno samostalno ili u paru. Na taj način će biti u prilici da dobiju informacije i o tačnim terminima, u kojima će biti organizovana predavanja.

A kada je u pitanju mesto njihovog održavanja, sve to takođe zavisi od odluke svakog prethodno prijavljenog kandidata, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati i u svim svojim poslovnicama i na daljinu.

Moramo napomenuti i to da ova edukacija, po zahtevu direktora, odnosno vlasnika bilo koje kompanije, može biti prilagođena i održana isključivo za lica, koja su u okviru te firme zaposlena. S obzirom na to da je kategorija polaznika u tom slučaju specifična, tako da će zahtevi nadležnih u konkretnoj kompaniji maksimalno da budu ispoštovani. Zapravo će njima biti dopušteno da direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne institucije definiše ne samo u kojim terminima će časovi za zaposlene da budu organizovani, nego i koliko će ukupno korporativna obuka da traje, to jest kojim tempom bi trebalo celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden. Njihova je obaveza da se usaglase i oko toga kog datuma će radnici početi sa praćenjem časova, ali i oko toga na kojoj tačno lokaciji će predavanja biti organizovana. Stvar je u tome da organizator dozvoljava promenu mesta održavanja časova, ali isključivo kod korporativne obuke, jer tom prilikom predavanja mogu da budu organizovana i u okviru samog preduzeća. Svi uslovi koji su zakonom propisani, a primarno su vezani za konkretni prostor, to jest za njegovu opremljenost, moraju biti od strane nadležnih u okviru zainteresovane kompanije ispoštovani. Svakako se podrazumeva da će klijenti dobiti detaljna obaveštenja od organizatora o tome, a kako bi na visokom nivou bio održan kvalitet i tog tipa edukacije.

A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, svi oni koji se opredele da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije pohađaju na klasičan način bi trebalo da u izabranoj poslovnici pomenute institucije budu prisutni, budući da se klasičan tip edukacije upravo tamo i organizuje. Naravno da u zavisnosti od toga da li kandidat odluči predavanja da pohađa u paru, u grupi ili individualno, zavise i termini u kojima će časovi da budu održani.

U principu, najpre je potrebno da sopstveni kompjuter ima kandidat, koji se opredeli za opciju na časove pohađa online, a zatim se očekuje i da postoji stabilna konekcija sa internetom na onom mestu, sa koga on bude doneo odluku predavanja tada da pohađa. Neophodno je i da se potrudi u propisanom roku i samostalno poseban tip programa na konkretni kompjuter da instalira, jer će upravo uz njegovo korišćenje i moći časove na taj način da pohađa. Mada sam postupak softvera ni u kom slučaju nije komplikovan ni zahtevan, svim polaznicima će biti obezbeđena tehnička podrška, a ako za tim u bilo kom trenutku budu imali potrebe. Zapravo se oni mogu IT stručnjacima u okviru bilo kog predstavništva ove institucije obratiti i kada problem nastane prilikom pohađanja predavanja i ako budu imali bilo kakve poteškoće u toku instalacije programa, preko koga će edukaciju tog tipa pohađati.

Neophodno je napomenuti i to da kako online seminar - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije, tako i klasičan tip edukacije, može biti održan i za grupu polaznika, potom za jedno lice i za njih dvoje u isto vreme, jer se u ponudi ove institucije osim grupne nastave, nalazi i individualna i poluindividualna, te se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da odluči kako će časove pohađati.

Princip prema kome se individualna nastava organizuje je prilično jednostavan i nezahtevan, a maksimalno ide u korist svakom pojedinačnom polazniku. Naime, neophodno je da se svako od njih u tom slučaju isključivo sa koordinatorom za nastavu, a svakako uz prisustvo nadležnog profesora, dogovori kako oko datuma početka individualne nastave, isto tako i oko toga u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno koliko će taj tip edukacije trajati, uzevši u obzir da se oni dogovaraju i o rasporedu celokupnog nastavnog fonda.

Moramo posebno naglasiti da i poluindividualni tip edukacije treba na potpuno isti način da bude organizovan, s tim što u tom slučaju mora biti prisutno dvoje kandidata u isto vreme, pa će samim tim oni i da se dogovore sa nadležnima o svemu.

Međutim, zahtevna su pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja nastave u grupi, a njih isključivo ima dužnost i dozvolu da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu. Međutim, taj tip edukacije ne može biti organizovana u svakoj poslovnici pomenute institucije, već isključivo u onoj, u okviru koje grupa bude bila kreirana. A da bi jedna grupa mogla da nastane, neophodno je da četiri osobe minimum izvrše zvanično prijavu za praćenje nastave tog tipa. Iz tog razloga i napominjemo da grupni tip edukacije može početi tek posle toga, a koordinator za nastavu će tom prilikom definisati i datum početka i dinamiku održavanja časova i termine. Inače, predviđeno je pravilnikom da osmoro ljudi najviše može prisustvovati nastavi tog tipa, zato što je to jedini način da njen kvalitet bude zadržan na visokom nivou.

Još je ostalo da pomenemo i to da ova institucija ima mogućnost i da nastavu organizuje isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji. Naime, u slučaju da se organizuje po zahtevu klijenata korporativni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije, podrazumeva se da nastava može biti sprovedena baš onako kako nadležnima u okviru dotične kompanije bude odgovaralo. Jednostavnije govoreći, upravo će se oni dogovoriti oko toga kog datuma će edukacija za zaposlene početi, u kojim terminima će oni predavanja da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo da bude celokupan broj časova raspoređen, a to će učiniti direktno sa nadležnima u okviru bilo koje poslovnice institucije organizatora. A ono što bitno razlikuje ovaj tip edukacije u odnosu na druge jeste činjenica da organizator dozvoljava sprovođenje edukacije za zaposlene u njihovoj kompaniji, ali samo ako to klijent bude zahtevao i naravno ukoliko obezbedi sve uslove koji su zakonom propisani za rad. Podrazumeva se da će vlasnici određene kompanije biti detaljno obavešteni od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora o svemu što bi trebalo da konkretni prostor poseduje, a da bi nastava u okviru njega bila bez ikakvih smetnji organizovana.

Koliko će specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije ukupno da traje?

Samim tim što specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije može biti organizovana za grupu polaznika, zatim za samo jednu osobu i za dvoje njih u isto vreme, trajanje svakog od ponuđenih vidova edukacije se razlikuje. Baš zato, praktično i nije moguće unapred reći koliko će ova edukacija da traje, izuzev kada je u pitanju grupna nastava, zato što u tom slučaju organizator jedini ima pravo i obavezu da o svemu tome odluči.

A s obzirom na to da je ukupno 15 časova predviđeno trenutno aktuelnim nastavnim programom, to je od strane organizatora definisano da 3 sedmice ukupno polaznici treba nastavu tog tipa da pohađaju. Naravno da nakon što u jednoj od poslovnica pomenute institucije bude bila oformljena grupa, ovlašćeno lice, to jest koordinator za nastavu ima obavezu da odredi raspored časova, kao i datum početka i dinamiku po kojoj će predavanja da budu organizovana. Svi članovi te grupe će biti precizno obavešteni o ovim detaljima upravo pošto grupa od minimum četiri člana bude bila oformljena zvanično.

Ako prijavljeni kandidata odluči da časove pohađa ili u paru ili samostalno, treba da zna da se poluindividualna i individualna nastava organizuju na potpuno isti način. Svakome od njih je tada dozvoljeno da o dinamici sprovođenja časova, te posredno i o trajanju odabranog tipa edukacije odluči zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici pomenute institucije, u kojoj je pre toga najpre izvršio prijavu, a potom i upis, ali i sa onim stručnjakom, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi. U suštini, i jedan i drugi tip edukacije mogu trajati duže, ali i kraće nego kada se nastava organizuje za grupu polaznika.

Bitno je naglasiti i to da se i korporativni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije nalazi u ponudi ove institucije, a tada prethodno definisani broj zaposlenih nekog preduzeća pristupa nastavi. O trajanju tog tipa edukacije će zajedno odlučiti zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i ono lice, koje je u okviru dotične kompanije za to zaduženo. Informacije o trajanju korporativnog seminara će biti dostupne radnicima tog preduzeća vrlo brzo pošto pomenuta lica i te detalje budu definisala.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da poboljšate sistem unutrašnje kontrole poslovanja kompanije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje