Kurs i obuka - Naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje

Bitno je prvenstveno da vlasnici kompanija, a zatim i lica koja su za upravljanje IT sektorom nadležna budu upoznata sa tematikom, koju obrađuje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje. Naravno da nastavu mogu pohađati i svi ostali, koji su zainteresovani da se upoznaju sa konkretnom temom, budući da ne postoji apsolutno nijedan zahtev, koji bi morao da bude ispunjen da bi nekome bilo omogućeno da pohađa ovu edukaciju.

Dovoljno je da zainteresovani ispoštuju pravila u vezi sa prijavljivanjem i upisom, te da izaberu na koji način će pohađati nastavu.

Izuzev osnovnih informacija o sebi, a koje uključuju ime i prezime, kao i datum rođenja, svako zainteresovano lice je u obavezi i da navede broj telefona nadležnima u trenutku prijave. A sve te podatke kandidat ima mogućnost ili da pošalje na mejl adresu ili da ih lično, odnosno putem telefona izdiktira zaposlenima u okviru izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.


Pravilnikom pomenute institucije je definisano da svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da lično bude prisutan u trenutku upisa. Takođe je važno i da pripremi propisana dokumenta, a o čemu će ga svakako nadležni u toj poslovnici prethodno informisati.

S obzirom na to da postoji mogućnost pohađanja nastave onlajn i na klasičan način, te da specijalizovani seminar - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje može biti organizovan kako kroz individualnu i grupnu nastavu, tako isto i u okviru poluindividualne, sasvim je jasno zašto se zahteva od svakog prijavljenog da između tih nekoliko mogućnosti izabere.

U celoj Srbiji na više od 20 lokacija ova institucija ima svoje poslovnice. A upravo u okviru njih će biti organizovana na klasičan način nastava, te je vrlo važno da svaki kandidat lično predavanjima prisustvuje u dogovorenom terminima. Naravno da će dobiti obaveštenje o svim detaljima koji su vezani za sprovođenje odabranog tipa nastave u tom slučaju.

TESTOVI


A postoji i mogućnost da kandidat predavanja pohađa online. Sopstveni računar u tom slučaju on ima obavezu da koristi, a bitno je da odgovarajuće performanse taj uređaj ima. Podrazumeva se da će nadležni u konkretnom predstavništvu da svakog polaznika informišu o postupku instalacije namenskog softvera za praćenje nastave u tom slučaju, jer svaki polaznik to treba samostalno da učini. Kakav god problem da iskrsne tokom postupka instalacije programa ili kada kandidat već počne predavanja na taj način da pohađa, on ih može otkloniti uz pomoć IT stručnjaka, koji su u okviru svakog predstavništva navedene institucije zaposleni. Vrlo je važno da kvalitet edukacije u tom slučaju ostane na naročito visokom nivou, pa se zato od svakog kandidata zahteva da stabilnu vezu sa internetom osigura. Bitno je iz tog razloga i da izabere odgovarajući prostor, iako u suštini on ima pravo da samostalno bira sa koje lokacije želi da pohađa nastavu.

Kako klasična, tako i stručna obuka i kurs - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje koja se organizuje online će biti održane i za samo jedno lice i za dvoje njih i za grupu polaznika, jer je u ponudi i individualna i poluindividualna i grupna nastava.

Da ne bi bilo nikakve zabune, svaki kandidat koji odluči časove da pohađa u grupi mora znati da nastava tog tipa ne počinje odmah nakon što on izvrši prijavu. Zahteva se od strane institucije organizatora da grupa od minimum 4 osobe prvo u tom predstavništvu zvanično bude oformljena. Takođe je navedeno i da osmoro ljudi najviše imaju pravo predavanja u tom slučaju da pohađaju, a podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat sa tim detaljima naravno da bude na vreme upoznat. U svakom slučaju je najbitnije da svaki polaznik zna da koordinator za nastavu tog predstavništva odlučuje o svemu i to tek nakon što pomenuti zahtev bude bio ostvaren. Kada grupa od minimalnog broja članova bude oformljena, koordinator za nastavu bi trebalo da odluči o načinu organizacije časova. Ne samo da će precizirati kog datuma će grupni tip edukacije da počne, nego ću odlučiti i o terminima održavanja časova i o rasporedu predavanja, to jest o dinamici njihovog sprovođenja. Za sve poslovnice je prethodno određeno koliko bi trebalo nastava u tom slučaju da traje, te se podrazumeva da će svaki član te grupe i o tome blagovremeno da bude obavešten. Inače, pravila organizacije nastave su naročito strogo definisana, pa sve ono što organizator bude precizirao, po zahtevu kandidata ne sme da bude izmenjeno.

Manje su stroga pravila prema kojima se organizuje i poluindividualna nastava i individualna, a jedina razlika među njima se odnosi na broj polaznika. Dvoje njih bi trebalo da pohađaju poluindividualnu edukaciju, a jedan kandidat prisustvuje nastavi ukoliko je u pitanju individualna. Neophodno je da se direktno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice, u kojoj su prijavu izvršili i sa nadležnim profesorom, polaznici tom prilikom dogovore kako će predavanja da budu organizovana. Pod tim mislimo na činjenicu da će oni da preciziraju kako datum početka individualne ili poluindividualne nastave, tako isto i dinamiku prema kojoj će časovi biti organizovani i termine u kojima će biti održani. A uzevši u obzir da tom prilikom odlučuju i o rasporedu predavanja, samim tim će oni precizirati i koliko bi trebalo da traje poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje, odnosno nastava namenjena samo jednom polazniku, to jest individualna.

Možemo slobodno reći da se takođe prilično fleksibilna pravila organizacije primenjuju i kada postoji potreba da bude organizovan korporativni seminar. A u tom slučaju bi trebalo da nadležno lice institucije organizatora direktno precizira sa klijentom i gde će nastava za zaposlene biti organizovana i na koji način. Zato i kažemo da važe vrlo fleksibilna pravila organizacije, jer praktično govoreći sve što klijent zahteva će u tom slučaju i biti ispunjeno. Čak i ako se javi potreba za time da nastava bude organizovana u okviru same kompanije klijenta, to će biti ostvareno ukoliko budu postojali propisani uslovi. Bitno je da nadležno lice u toj kompaniji dobije sve informacije o prostoru, u kome bi trebalo nastava da bude organizovana. Takođe je važno i da se oni dogovore oko tačnog datuma početka korporativnog kursa, odnosno oko termina u kojima će radnici predavanja da pohađaju i oko rasporeda časova. A samim tim što oni zajedno donose odluku i o dinamici sprovođenja predavanja, precizno će odrediti i koliko bi korporativni kurs trebalo ukupno da traje. Važno je naglasiti i to da će o svim tim detaljima polaznici, odnosno tačno određeni broj zaposlenih u tom preduzeću, biti blagovremeno informisani.

Nastavni program stručnog kursa - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje

Prvo i osnovno što je predviđeno nastavnim programom u skladu sa čijim pravilima će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje da bude organizovan jeste da polaznici saznaju kako bi trebalo da bude obezbeđen nesmetani rad IT sistema različite vrste. U toku uvodnog dela edukacije će profesori govoriti o različitim vrstama rizika i opasnostima, koje mogu da utiču na funkcionisanje tog sistema.

Odmah posle toga će biti objašnjeno i šta se smatra pod pojmom IT katastrofe, te kada do nje dolazi. Polaznicima će biti predstavljeni i odgovarajući primeri iz prakse, a kako bi im bilo mnogo jasnije šta se tačno smatra pod tim pojmom i kako takva katastrofa može da bude detektovana.

Naročito je važno da posle takve neprijatnosti konkretni sistem nastavi nesmetano da obavlja predbiđene funkcije.

A po kom principu funkcioniše oporavak sistema posle toga je osnovna tema kojom će se specijalizovani seminar - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje baviti.

Vrlo je važno da što je moguće pre konkretna nepredviđena situacija bude otklonjena, te da bude osigurana bezbednost samog sistema. Na koji način to može da bude postignuto će saznati svako ko ovu specijalizovanu edukaciju bude odlučio da pohađa.

Naravno da svaka IT katastrofa ima naročito negativne posledice na funkcionisanje celog sistema, pa je potrebno njih svesti na minimum. A kako to može da bude učinjeno i u kom roku, svakako će saznati svaki kandidat.

Ipak, da bi bilo omogućeno nesmetano funkcionisanje bilo kog IT sistema moraju biti preduzete mere predostrožnosti. A to prvo znači da moraju redovno da budu sprovođena specijalna testiranja, tako da će profesori predočiti polaznicima ove obuke i kada, odnosno kako bi ta testiranja trebalo da budu vršena.

Podrazumeva se da svaka ozbiljna kompanija treba da ima i plan delovanja u slučaju IT katastrofa, što znači da će predavači objasniti prisutnima kako bi taj plan trebalo da izgleda i šta bi sve trebalo u njemu da se nađe.

Zna se tačno i koji događaji mogu u određenim situacijama da dovedu do lošeg funkcionisanja samog sistema, tako da će predavači objasniti prisutnima i koji su to događaji, koje treba izbegavati.

Međunarodno priznati standardi koji se primenjuju prilikom upravljanja IT sistemima će biti predstavljeni kandidatima, a podrazumeva se da će stručni kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje omogućiti svakom polazniku da nauči i kako bi trebalo da funkcioniše izveštavanje nakon određene katastrofe, odnosno pošto bude bio primenjen plan oporavka od katastrofe.

Biće vršena i analiza različitih primera iz prakse, kako onih pozitivnih, tako isto i negativnih. A upravo na osnovu toga će polaznici mnogo lakše razumeti kako bi trebalo da reaguju u slučaju nepredviđenih situacija, a da bi konkretni IT sistem bio u najkraćem mogućem roku osposobljen za dalje funkcionisanje.

Ukoliko bude bio organizovana korporativna obuka i kurs - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje, primeri mogu biti uzeti i iz polja poslovanja same kompanije, tada nastvani program donekle može da bude izmenjen, a primarno vezano za primere iz prakse, koji mogu biti uzeti iz oblasti u kojoj kompanija polaznika posluje. Time će im organizatori omogućiti da bolje razumeju konkretnu tematiku, te da nauče i kako zaista treba da reaguju u kritičnim situacijama.

Nakon što budu celokupno gradivo obradili, polaznici će biti u obavezi i da izvrše zadatak koji će im dati profesori. Naime, predviđeno je nastavnim programom ove edukacije da kandidati dobiju informacije o određenoj IT katastrofi, posle čega će oni morati sami da pokažu u kojoj meri su razumeli sve što im je predavač objašnjavao. Bitno je da oni na najbolji mogući način reše konkretni problem, te da zahvaljujući stečenim znanjima omoguće i dalje bezbedno i nesmetano funkcionisanje konkretnog sistema.

S obzirom na to da posle teorijskog dela, ovaj edukacija uključuje i praktičan rad, a u vidu rešavanja zadataka, to je i sasvim za očekivati da će svaki polaznik steći dovoljno znanja da može blagovremeno da predupredi i u svojoj kompaniji različite neprijatnosti, koje mogu da utiču na kvalitet funkcionisanja samog sistema.

Tokom završnog časa će profesor da razgovara sa prisutnima o svim temama, kojima se specijalizovani seminar - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje bavio. Upravo u tom segmentu bi kandidati trebalo i da postave pitanja o obrađenim temama, a u slučaju da nešto od toga možda nisu najbolje razumeli.

Gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje i u kojim terminima?

Na prvom mestu moramo napomenuti da u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford može biti održan stručni seminar - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje, ali isto tako i da je dostupna opcija da nastava bude online organizovana. Upravo iz tog razloga i navodimo da isključivo od odluke svakog pojedinačnog polaznika zavisi na kojoj će lokaciji da bude održana nastava.

Svakako bi trebalo da svaki pojedinačni polaznik odluči i da li će obuku da pohađa samostalno, odnosno u paru ili u grupi, uzevši u obzir da je dostupna mogućnost praćenja predavanja u okviru individualne, poluindividualne ili grupne edukacije.

Upravo zato što navedena obrazovna institucija nudi toliko mogućnosti, važno je da svaki pojedinačni polaznik izabere i gde će nastavu pohađati i na koji način.

Bitno je napomenuti da ova obrazovna institucija posluje na za sada više od 20 lokacija u celoj zemlji. Na klasičan način će edukacija biti organizovana u svakom predstavništvu te institucije, a svaki polaznik će dobiti precizno obaveštenje o načinu sprovođenja časova, sve u zavisnosti od toga na koji način odluči da predavanja pohađa.

A u slučaju da nekome odgovara više princip, koji podrazumeva online obuka i kurs - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje, mora imati računar, kako bi nastavu na taj način pohađao. Naravno da treba i da instalira poseban tip softvera na sopstveni kompjuter, a u skladu sa pravilima konkretne obrazovne institucije. Moramo naglasiti i to da stabilna veza sa internetom može da se smatra zahtevom, jer je to naročito značajno za kvalitet edukacije tog tipa. S obzirom na to da se od svakog kandidata zahteva da samostalno instalira konkretni program na svoj računar, to podrazumeva da sam postupak instalacije nije naročito zahtevan, tako da se i očekuje sa pravom da svaki polaznik može to da učini bez ikakvih poteškoća. Međutim, ukoliko na neki problem on tom prilikom naiđe, treba da zna i da tim zadužen za pružanje tehničke podrške postoji u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Dužnost tih stručnjaka jeste da pomognu svakom polazniku, ukoliko neka poteškoća iskrsne prilikom praćenja nastave online ili u toku postupka instalacije softvera.

Trebalo bi da svaki kandidat prilikom upisa donese odluku i o tome na koji način će nastavu pohađati, jer edukacija može biti organizovana kako u okviru individualne i grupne nastave, tako isto i kroz takozvanu nastavu u paru, odnosno poluindividualnu.

Najvažnije je da svaki kandidat zna da je od strane pomenute institucije jasno definisano da u grupi nastavu treba da prati od četvoro do osmoro ljudi najviše. Baš zato što je broj prisutnih vrlo jasno određen, zahteva se da upravo 4 kandidata minimum prijavu za praćenje nastave tog tipa izvrše u okviru konkretne poslovnice. Zapravo tek posle toga nastava može da počne, odnosno ovlašćeno lice tog predstavništva bi trebalo da odluči o načinu sprovođenja časova. U principu koordinator za nastavu u okviru nadležne poslovnice donosi odluku najpre o datumu početka grupnog seminara. A isto tako definiše i termine održavanja časova, te precizira i na koji način će predavanja u tom smislu da budu organizovana, odnosno prema kakvoj dinamici. U svakom slučaju pomenuta obrazovna institucija definiše trajanje grupne edukacije unapred i o tome informiše sve polaznike, koji žele nastavu na taj način da pohađaju. Nakon što sve to bude definisao, prijavljeni kandidati će dobiti precizna obaveštenja o svim tim detaljima. Posebno će svakome od njih biti naglašeno da zahtevi za izmenama neće biti prihvaćeni, jer to nije u skladu sa pravilima konkretne institucije.

Osim mogućnosti da nastavu pohađaju u formi grupne, dostupne su i još dve opcije. Polaznicima je na raspolaganju poluindividualna i individualna nastava. U principu se prema istim pravilima svaka od njih organizuje, s tim da je jedina razlika vezana za broj osoba, koje bi trebalo časove da pohađaju. Bitno je naglasiti da su u pitanju vrlo slobodna pravila organizacije, te da je naročito velika sloboda u odlučivanju data svakom pojedinačnom polazniku. Potrebno je da se o datumu početka individualne ili poluindividualne obuke svako od njih dogovori najpre sa koordinatorom za nastavu, ali i sa stručnjakom koji će individualni ili poluindividualni tip edukacije da vodi. Ne samo da će precizirati kog datuma bi trebalo da počne stručni kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje, nego će definisati i dinamiku sprovođenja časova i u kojim će to biti terminima. S obzirom na to da odlučuju o svemu, oni će na taj način definisati i koliko bi trebalo odabrani tip nastave ukupno da traje.

Ostalo je da pomenemo i to da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i mogućnost organizacije kursa za zaposlene u kompanijama. Reč je o korporativnom tipu edukacije, a jedino tada organizator dozvoljava izmenu lokacije na koji će nastava da bude organizovana. Ukoliko u okviru konkretnog preduzeća postoje uslovi za sprovođenje kursa, organizator će dozvoliti izmenu u tom segmentu. Svakako će pre toga dobiti klijent obaveštenje o detaljima u vezi sa samim prostorom, a kako bi kvalitet nastave bio na zahtevanom nivou. Istakli bismo i to da nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća treba direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora da precizira na koji način će da budu u tom slučaju organizovana predavanja. Ne samo da će definisati kog datuma bi trebalo korporativna obuka i kurs - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje da počne, nego i u kojim terminima će zaposleni časove da pohađaju i kakva će dinamika tom prilikom da bude poštovana. A s obzirom na to da odlučuju zajedno i o rasporedu predavanja, to će posredno dovesti i do donošenja odluke o trajanju edukacije tog tipa. Pravilnikom konkretne institucije je predviđeno da bi svi zaposleni, koji će nastavu pohađati, trebalo da budu na propisani način o svim ovim detaljima obavešteni.

Koliko je određeno da traje stručni seminar - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje?

Budući da se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi tri tipa redukcije, to nije moguće precizno navesti koliko će tačno da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje.

Uopšteno rečeno, samo kada je u pitanju grupna nastava, pomenuta institucija ima pravo da prethodno odredi na koji način će časovi biti raspoređeni. Iz tog razloga i navodimo da će 15 časova nastavnog programa biti u tom slučaju raspoređeno na mesec dana.

Kako je u pitanju takav način organizacije, to je vrlo važno napomenuti da će tek posle formiranja grupe u konkretnoj poslovnici biti informisan svaki polaznik o rasporedu časova, ali i o terminima u kojima će oni biti održani, te naravno o datum početka nastave.

Drugačija se pravila primenjuju kada polaznik odluči da predavanja pohađa u paru ili samostalno. Zato i nije moguće unapred reći koliko će individualna ili poluindividualna edukacija trajati, jer o tome odluku moraju da donesu zajedno jedan ili tvoje kandidata, zatim predavač i nadležni koordinator za nastavu. Ne samo da će oni precizirati koliko bi trebalo ukupno da traje poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje ili individualni tip edukacije, već će se dogovoriti i o datumu početka nastave i o tome u kojim terminima će predavanja da budu organizovana.

Isti je princip prema kome se sprovodi i korporativni seminar, a jedina razlika je u tome što nadležno lice konkretnog preduzeća treba u tom slučaju da definiše način organizacije časova za zaposlene direktno sam predstavnikom institucije organizatora. Sa tim u vezi moramo naglasiti i to da će oni definisati i lokaciju na koji će predavanja za radnike te kompanije da budu održana, ali i datum početka korporativne obuke i termine u kojima bi zaposleni trebalo predavanja da prate. A zatim će sve polaznike informisati o detaljima koji su vezani za način organizacije časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da posle IT katastrofe obezbedite nesmetano poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje