Kurs i obuka - Naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju

Tema kojom se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju će na prvom mestu biti interesantna finansijskim savetnicima, ali i osobama koje su nadležne za upravljanje pravnim sektorom u bilo kojoj kompaniji. Naravno da ne postoji ograničenje, tako da praktično govoreći ovu stručnu edukaciju svako ko želi ima pravo da prati.

Obavezan je naravno svaki pojedinačni polaznik da izvrši prijavu u skladu sa pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford. A u tom slučaju se od zainteresovanih zahteva da informišu zaposlene u bilo kom predstavništvu pomenute institucije o svemu što je bitno za prijavu, te da obavezno dostave ime i prezime, zatim da navedu datum rođenja i naravno broj telefona zbog daljeg kontakta. U principu, svako kome odgovara može prijavu da izvrši u jednoj od poslovnica lično, ali i preko telefona, a ako mu nijedan od ponuđenih načina prijave ne odgovara, može se opredeliti da to učini elektronski, to jest da na mejl adresu pošalje sve pomenute podatke.

Zaposleni u konkretnom predstavništvu navedene institucije će kontaktirati naknadno svakog prijavljenog, a da bi ga informisali o dokumentima koja mora da priloži u trenutku upisa. Isto tako će prijavljeni kandidati dobiti informacije i o samom postupku upisa, uzevši u obzir da se njihovo lično prisustvo tada zahteva.


Naravno da će nadležni u konkretnoj poslovnici obavestiti prijavljene i da se u ponudi nalazi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju, a koja se organizuje i na klasičan način i preko interneta, s tim da organizator dozvoljava da se i jedan i drugi tip edukacije pohađaju ili samostalno ili u grupi ili u paru, jer se u ponudi nalazi i individualna i grupna, ali i poluindividualna nastava.

Pre nego što nastavimo o ovoj temi, moramo naglasiti da pomenuta edukacija može biti organizovana i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću. U tom slučaju će organizator da održi takozvani korporativni kurs, te će se potruditi da zahteve klijenata u potpunosti ostvari, odnosno da omogući zaposlenima časove da pohađaju na najjednostavniji mogući način. Upravo iz tog razloga organizator dozvoljava i izmenu mesta održavanja, ali to važi samo kod korporativne obuke, te se dozvoljava i da radnici časove prate na svom radnom mestu, odnosno u prostorijama same kompanije u kojoj su zaposleni. Naravno da će organizator predočiti šta sve mora sadržati odabrani prostor da bi zaposleni pratili nastavu na maksimalno kvalitetnom nivou, pa se očekuje da njihovi nadležni sve te uslove obezbede. Takođe će se zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora dogovoriti sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća o detaljima koji su vezani za organizaciju časova za zaposlene. U tom smislu će oni precizirati prvo na kojoj lokaciji će predavanja da budu organizovana, a potom će se usaglasiti i oko termina njihovog sprovođenja, odnosno definisaće i u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana, to jest koliko će ukupno korporativni seminar - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju da traje.

Kada je u pitanju edukacija za pojedinačne polaznike, već smo pomenuli kako može biti organizovana, a moramo naglasiti da klasična nastava podrazumeva sprovođenje časova u bilo kojoj od poslovnica institucije organizatora u našoj zemlji.

A što se tiče onlajn edukacije, nju kandidati mogu pohađati apsolutno sa bilo koje lokacije, to jest odakle god žele, sve dok mogu da obezbede stabilnu internet konekciju na tom mestu. Upravo to se zahteva da bi nastava bez ikakvih smetnji mogla da bude organizovana, a biće objašnjeno kandidatima i na koji način bi trebalo na sopstveni računar da instaliraju namenski program. Iako se postupak instalacije smatra vrlo jednostavnim, te se očekuje da svako od prijavljenih to učini samostalno, ako se dogodi da naiđe na bilo kakav problem, kandidat ima pravo da kontaktira najbliže predstavništvo pomenute institucije, te da iznese zahtev za angažovanjem IT stručnjaka, koji će svakom polazniku pomoći da reši iskrslu poteškoću.

Dakle, pošto izabere da li će časove pohađati na klasičan način ili online, polaznik bi trebalo i da odluči da li ga interesuje poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju, grupna ili individualna nastava.

Sasvim je logično da je osnovna razlika između njih vezana upravo za broj polaznika, pa tako jedno lice pohađa individualnu nastavu, dok grupnu treba da prati između četvoro i osmoro ljudi najviše, a dve osobe će prisustvovati predavanjima u okviru poluindividualnog kursa.

Takođe postoje i razlike u postupku organizacije, a najbitnije je naglasiti da grupni seminar podrazumeva i najstrožiji tip organizacije.

A u tom slučaju će zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu odlučiti o tome kako će časovi biti organizovani, to jest preciziraće datum početka grupne nastave, odnosno dinamiku održavanja predavanja, kao i termine u kojima će ih polaznici pratiti. Ipak, bitno je da prvo grupa od četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica bude formirana, budući da je organizator to i naveo kao osnovni i jedini uslov za početak nastave tog tipa. Baš zato će i biti naglašeno prijavljenima da oni moraju da pričekaju dok grupa ne bude formirana, to jest dok 4 kandidata minimum ne izvrše prijavu u tom predstavništvu pomenute institucije. A posle toga će definisati koordinator kako će časovi biti organizovani, te će na za to precizno predviđeni način informisati sve koji su pre toga prijavu izvršili. A bitno je da im bude naglašeno i da se po njihovom zahtevu promene kod tog tipa obuke ne smeju uzeti u obzir, pa se zato očekuje da svaki kandidat u potpunosti prihvati ono što organizator bude naveo.

Međutim, u ponudi ove institucije se nalazi i nastava namenjena samo jednoj osobi, to jest individualna, ali i poluindividualna edukacija, a kojom prilikom dvoje polaznika treba predavanjima da prisustvuje. Dozvoljava se u tom slučaju svakom kandidatu da direktno sa profesorom, ali i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica pomenute institucije, to jest sa koordinatorom za nastavu, definiše kako će časovi da budu organizovani. A sve to ustvari znači da će oni precizirati kako datum početka bilo poluindividualne obuke, bilo individualne, tako isto i termine u kojima će predavanja da budu organizovana, ali i njihov raspored, uzevši u obzir da se moraju dogovoriti i oko toga u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden.

TESTOVI


Koje teme izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju?

Profesori će u toku uvodnog predavanja predočiti polaznicima osnove Zakona o stečaju, te će im objasniti i koji su to pojmovi sa kojima će se susretati.

Predviđeno je nastavnim programom da specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju detaljno objasni određene delove ovog zakona, a pre toga će prisutni dobiti informacije i uopšteno o tome šta je predmet Zakona o stečaju, odnosno kako se pojam stečaja tom prilikom definiše.

Biće informisani prisutni i o tome zbog čega dolazi do stečaja, odnosno koji je njegov osnovni cilj i načela. Polaznici će naravno da saznaju i šta su stečajni poverioci, te zbog čega je važno da budu poštovana brojna načela, kao što su na primer načelo ekonomičnosti, načelo imperativnosti, zatim načelo jednakog tretmana i ravnopravnosti, načelo hitnosti i načelo zaštite stečajnih poverilaca, a biće im objašnjeno i kako je prema tom zakonu definisano načelo javnosti i informisanosti, odnosno načelo dvostepenosti.

Da bi mogli da vrše procenu određene nepokretnosti, a koja je predmet stečaja, svi polaznici ove specijalizovane edukacije sasvim sigurno moraju znati i koji su to razlozi koji dovode do stečaja. Svakako će profesori da ih upute i u to koji su to posebni slučajevi kada mora biti zaključen stečaj bez odlaganja, odnosno kada u skladu sa trenutno aktuelnim Zakonom o stečaju taj postupak mora u potpunosti biti obustavljen.

Isto tako je važno da napomenemo i to da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju omogućiti prisutnima da saznaju i u kojim slučajevima odredbe pomenutog zakona neće biti primenjene, a zatim će profesor da im objasni i koji su to organi zaduženi za vođenje stečajnog postupka i kako je definisana nadležnost određenih institucija u tom slučaju.

Biće govora i o tome kako se formira odbor poverilaca i kolika je njihova nadležnost u konkretnom slučaju. Naravno da će u tom segmentu predavači ponuditi i primere iz prakse, kako bi omogućili polaznicima da brže i lakše prihvate prethodno prezentovana znanja.

Takođe će polaznici ove edukacije saznati i kako uopšteno funkcioniše stečajni postupak, odnosno ko sve u njemu učestvuje i koje su to situacije, kada eventualno može doći do zloupotrebe i na koji način je ta zloupotreba definisana pomenutim zakonom, odnosno kako se kažnjava.

Planom i programom ove specijalizovane edukacije je takođe predviđeno da svi polaznici nauče i kako bi trebalo da bude pokrenut predlog poverioca za pokretanje stečajnog postupka, te koja dokumentacija mora biti primenjena i u kojoj formi konkretni predlog mora da bude dostavljen nadležnim institucijama. Na primerima će polaznici imati priliku da saznaju kako taj predlog zaista treba da izgleda, a predavači će ih uputiti i u to koje greške često čine klijenti u praksi, kako bi ih polaznici ove edukacije izbegli u svom radu. Podrazumeva se da svi prisutni imaju pravo i da pitaju predavače ako im možda neki segment nije jasan, a kako bi na licu mesta sve razjasnili.

Koje se mere obezbeđenja koriste je još jedna tema, koju će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju obraditi, a zatim će polaznici saznati i ko može biti postavljen za privremenog stečajnog upravnika i koja ovlašćenja će to lice imati.

A koje su to pravne posledice, kada počne stečajni postupak, odnosno nakon što bude završen će, isto tako polaznici ove edukacije imati prilike da saznaju.

N osnovu kojih parametara se predmetna nepokretnost procenjuje je segment edukacije, kome će biti posvećena posebna pažnja. Pored toga što će predavači teorijski objasniti koji se parametri posmatraju i kako se vrši procena, oni će i pripremiti odgovarajuće primere, pa će zadavati zadatke polaznicima, kako bi i oni mogli da izvrše procenu. Svakako će u tom delu biti govora o zadacima svih polaznika, te će predavači nastojati da im objasne koje su greške prilikom procene načinili, a naučiće i kako da ih ubuduće izbegnu u potpunosti.

Šta je to tačno pravo preče kupovine je, isto tema sa kojom je predviđeno da se svi polaznici ovog kursa upoznaju detaljno, a biće govora i o tome kako je pomenutim zakonom definisana situacija u kojoj stečajni dužnik nakon početka stečajnog postupka stekne nasledstvo i u kom slučaju daje takozvanu nasledničku izjavu.

Saznaće takođe polaznici i šta se događa sa stečenim poveriocima ukoliko usled pokretanja stečajnog postupka njihov radni odnos mora da bude prekinut.

Sa kaznenim odredbama Zakona o stečaju Republike Srbije će se detaljno upoznati svi polaznici pomenute edukacije, a u toku završnog predavanja će imati pravo da postave predavačima sva pitanja koja imaju u vezi sa konkretnom tematikom.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji će biti održan specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju?

Isključivo na osnovu toga za koju opciju od ponuđenih se polaznik bude opredelio će zavisiti i kada će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju, odnosno na kojoj će to biti lokaciji.

Radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi prijavljenima mogućnost da nastavu pohađaju u okviru kako grupne i individualne, tako isto i poluindividualne, a pravilnikom je predviđeno da se sva tri tipa edukacije mogu pratiti na klasičan način i preko interneta. Trebalo bi iz tog razloga da u trenutku upisa svaki kandidat navede nadležnima kako želi nastavu da pohađa, posle čega će dobiti precizne informacije i o načinu njene organizacije.

Moramo posebno istaći podatak da je klasična nastava ona koja se organizuje u svakoj poslovnici navedene institucije, te se očekuje da kandidati prisustvuju predavanjima u prethodno dogovorenim terminima.

Sa bilo koje lokacije polaznici mogu pohađati edukaciju onlajn, uzevši u obzir da to čine preko sopstvenog računara. Zato i naglašavamo da je njihova obaveza prvo da poseduje računar, a drugo da budu potpuno sigurni da je internet veza stabilna na lokaciji, sa koji je odluče časove da pohađaju i treće da instaliraju namenski program na svoj kompjuter. Podrazumeva se da će oni to samostalno učiniti, a na osnovu smernica koji će dobiti od nadležnih u konkretnom predstavništvu instutucije organizatora, ali po potrebi mogu i da kontaktiraju članove IT sektora, koji će se pobrinuti da im pomognu bilo koji iskrsli problem da reše. Moramo napomenuti da su ovi stručnjaci na raspolaganju prijavljenima i prilikom instalacije namenskog softvera, ali i u toku praćenja predavanja onlajn, te će se potruditi da u što kraćem roku otklone bilo koji problem koji eventualno iskrsne.

Prethodno smo na pomenuli da se i klasična i online nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi grupni kurs i obuka - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju, te poluindividualna i individualna nastava. Baš zato što postoji toliko opcija, neophodno je da svaki kandidat izabere onu, koja mu po karakteristikama najviše i odgovara u datom trenutku.

Potrebno je posebno da budu strpljivi oni polaznici, koji izaberu da časove pohađaju u formi grupne nastave, jer ne postoji mogućnost da taj tip edukacije bude organizovan dok grupa u toj poslovnici ne bude bila formirana. A da bi to moglo da se dogodi, potrebno je da četiri osobe minimum izvrše prijavu, te da navedu da ih primarno zanima praćenje nastave na taj način. Bitno je da napomenemo i to da najviše osmoro ljudi može prisustvovati nastavi u grupi, a inače će ovlašćeni predstavnik institucije organizatora definisati kako će časovi biti organizovani u tom slučaju. Sa tim u vezi moramo naglasiti i to da će upravo koordinator za nastavu odlučiti o tome kog datuma će predavanja početi, te u kojim terminima će biti organizovana i naravno kako će biti celokupan nastavni fond u konkretnom slučaju raspoređen. Informacije o tome će biti prosleđene prijavljenima, a posebno će biti naglašeno da se ne dozvoljavaju apsolutno nikakve promene kod tog tipa kursa.

Na raspolaganju je zainteresovanima i opcija da nastavu pohađaju potpuno samostalno, te u društvu još jednog kandidata, u kom slučaju se organizuje individualna, odnosno poluindividualna. Pravilnikom ove institucije je predviđeno da se o načinu sprovođenja časova u tom slučaju moraju dogovarati direktno polaznici sa predavančm i sa nadležnim licem jedne od poslovnica institucije organizatora, odnosno sa kordinatorom za nastavu. Sve to ustvari znači da će oni precizirati kako datum početka, tako isto i termine održavanja časova, odnosno dinamiku, što posredno znači da će odlučiti i o trajanju bilo poluindividualne obuke, bilo individualne.

Preostalo nam je da pomenemo i to da po zahtevu klijenata specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju može biti organizovan i u formi korporativne nastave, a kada će časove pratiti prethodno tačno definisani broj zaposlenih određenog preduzeća. Vrlo je važno da napomenemo i to da isključivo kod korporativne obuke važi pravilo da kandidati mogu časove pratiti i u okviru kompanije u kojoj su zaposleni, ali samo ako se njihovi nadležni budu potrudili da optimalne uslove za rad tom prilikom obezbede. Napominjemo da je princip organizacije korporativne obuke specifičan u tom smislu što se vlasnicima preduzeća, odnosno nadležnim licima dozvoljava da sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora direktno definišu kako će časovi za zaposlene da budu organizovani. Ustvari će oni precizirati prvo na kojoj lokaciji će radnici predavanja da prate, a zatim će da se usaglase i oko datum početka nastave, odnosno termina u kojima će časovi biti organizovani, s tim da će naravno precizirati i njihov raspored, odnosno odlučiće o tome kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana. Zaposleni koji bi trebalo edukaciju tog tipa da prate će na propisan način o svemu tome naknadno da budu obavešteni.

Koliko će ukupno trajati stručna obuka i kurs - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju?

Biće informisani svi prijavljeni da ukupno mesec dana moraju pohađati specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju, ali se ta informacija isključivo odnosi na grupni tip edukacije.

Stvar je u tome da nadležno lice jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše u tom slučaju sve, počev od datuma početka nastave i rasporeda časova, pa do dinamike njihovog sprovođenja, jer je sve to u skladu sa pravilnikom institucije organizatora.

Ukupno postoji 15 časova u nastavnom programu, a budući da je takav koncept organizacije grupne obuke, neophodno je da nadležno lice predstavništva u kome grupa od četiri osobe minimum bude bila formirana, vrlo brzo posle toga odluči o svemu, pa i o tačnom rasporedu časova, a o čemu će na propisan način svakako da obavesti prijavljene kandidate.

Trebalo bi da naglasimo i to da nastava koju će pohađati jedan polaznik ili njih dvoje može trajati kraće od mesec dana ili duže. Zapravo je stvar u tome da je drugačiji princip organizacije, pa se o tačnom rasporedu ukupnog nastavnog fonda, ali i o svemu što je vezano za organizaciju poluindividualne ili individualne obuke, moraju dogovarati jedan polaznik ili njih dvoje, potom zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice institucije organizatora, u kojoj je kandidat izvršio prijavu pre toga, ali i nadležni predavač.

Kada klijent bude zahtevao da ova specijalizovana institucija omogući određenom broju radnika da pristupi ovoj edukaciji, onda će se on i dogovoriti sa nadležnim licem bilo kog predstavništva pomenute institucije o tome koliko će ukupno trajati stručni kurs i obuka - naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju. Iz tog razloga i napominjemo da korporativni seminar svakako može trajati i duže od mesec dana, odnosno duže od edukacije u grupi namenjene pojedinačnim polaznicima, ali i kraće od toga, budući da sve zavisi od odluke nadležnih lica instituciji organizatora i preduzeća, koje je zainteresovano da obuči određeni broj zaposlenih o ovoj tematici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da pravilno izvršite procenu nepokretnosti koja je u stečaju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje