Kurs i obuka - Naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija

S obzirom na to da je tematika ove stručne obuke vezana za rad sa aplikacijama, to se podrazumeva da svako ko je zainteresovan za njeno pohađanje mora imati makar osnovna znanja iz tog segmenta. U principu organizator nije stavio nikakav zahtev pred zainteresovane, osim naravno interesovanja za konkretnu tematiku i poznavanje rada sa aplikacijama.

Ne samo da Obrazovni centar Akademije Oxford, a koji i organizuje ovo edukaciju, ima u ponudi nastavu namenjenu pojedincima, nego isto tako može biti stručna obuka i kurs - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija organizovana u formi korporativne nastave. A u tom slučaju radnici preduzeća, koje je zainteresovano pohađaju predavanja.

Da pojasnimo, korporativni tip edukacije se smatra specifičnim prvenstveno zato što su polaznici isključivo radnici određene firme. Zatim je taj tip nastave specifičan, jer se organizuje prema smernicama, koje navode nadležni u tom preduzeću. Naime, upravo u skladu sa zahtevima koje klijent iznese će biti organizovana nastava za zaposlene u toj kompaniji. Jednostavno rečeno, vlasnik te firme ili osoba koja je njen zvanično ovlašćeni predstavnik bi trebalo da nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora prvo iznese sve svoje zahteve, a zatim i da se oko neophodnih detalja dogovori. Stvar je u tome da isključivo kada se nastava organizuje za radnike kompanija, nadležni u okviruz institucije organizatora i dopuštaju izmene. A te izmene se isključivo odnose na mesto sprovođenja predavanja za zaposlene. U slučaju da predstavnik te kompanije smatra da je to najbolja opcija za njegove radnike, a istovremeno ispuni sve zahteve u vezi sa karakteristikama samog prostora, edukacija za određeni broj radnika te firme će biti organizovana i u okviru njihovog radnog mesta. U principu je način organizacije časova u tom slučaju posebno fleksibilan, zato što će se klijent i organizator, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici usaglasiti kako oko datuma početka korporativnog kursa, te oko termina održavanja časova, tako isto i oko tačnog rasporeda predavanja. Jasno je da će oni baš zato što definišu dinamiku prema kojoj će časovi da budu organizovani, samim tim precizirati i koliko će ukupno edukacija namenjena zaposlenima da traje.


Neophodno je da se svako fizičko lice, koje interesuje specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija, najpre zvanično prijavi za pohađanje predavanja. A u principu svakog radnog dana ima pravo direktno u jednoj od poslovnica prijavu da izvrši ili da to učini putem telefona, s tim da kad god želi, zahtevane podatke može i da pošalje na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora. Vrlo je važno da izuzev svog imena i prezimena, svaki kandidat u prijavi navede datum kada je rođen, te obavezno i broj telefona, kako bi nadležni bili u mogućnosti da ga blagovremeno kontaktiraju.

Shodno pravilniku navedene obrazovne institucije jeste i da upis svakog prethodno prijavljenog polaznika bude izvršen uz njegovo lično prisustvo. Određena dokumenta će biti u obavezi svako od njih tada da priloži, a naravno da će dobiti informacije pre toga o svemu tome od nadležnih u predstavništvu navedene institucije, a u kome odluči prijavu i upis da izvrši.

Kako se u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi više mogućnosti za pohađanje kursa, to se automatski podrazumeva da bi svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice trebalo da izabere gde će pohađati nastavu i na koji način.

TESTOVI


Trebalo bi da zna da je u ponudi online kurs i obuka - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija i mogućnost praćenja nastave na klasičan način, kao i da oba tipa edukacije mogu biti organizovana kako kroz individualnu i grupnu, tako isto i u okviru takozvane poluindividualne ili nastave u paru.

Uz korišćenje sopstvenog računara mora nastavu pohađati svaki kandidat, koji se opredeli za prvu ponuđenu opciju. Svakako da će prethodno biti upućen u to i koje performanse bi trebalo da ima konkretni uređaj, a kako bi nastava bez ikakvih smetnji po tom principu mogla da bude organizovana. Isto tako je posebno važno i da obezbedi adekvatnu vezu sa internetom, odnosno da izabere prostor u kome postoje optimalni uslovi za rad. Istakli bismo i to da poseban tip softvera treba tada da bude korišćen, kako bi polaznik bio u mogućnosti da nastavu na taj način pohađa. Inače upravo taj softver on mora da samostalno instalira na sopstveni računar blagovremeno, kako bi mu bilo omogućeno da bez ikakvih poteškoća predavanja onlajn i prati. S obzirom na to da IT sektor postoji u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije, a da su u njemu zaposleni vrsni stručnjaci, čija je dužnost da pružaju po potrebi i tehničku podršku kandidatima, to znači da oni njih mogu kad god je potrebno i da kontaktiraju. Upravo će ti stručnjaci pomoći polaznicima da reše svaki problem koji iskrsne, sasvim svejedno da li se on javi prilikom pohađanja nastave ili u toku postupka instalacije konkretnog programa.

Pojedinačni polaznici mogu da izaberu i opciju da nastavu pohađaju prema klasičnom principu, a u kom slučaju će časovi da budu organizovani u samoj poslovnici. Klasičan princip organizacije nastave je vrlo jednostavan i podrazumeva obavezno prisustvo svakog zainteresovanog časovima direktno u okviru odabranog predstavništva konkretne obrazovne institucije.

Uzevši u obzir da se i klasična i onlajn edukacija mogu na jedan od tri načina organizovati, obaveza je svakog pojedinačnog polaznika i da odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna obuka i kurs - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija ili će se opredeliti za varijantu da nastavu pohađa ili sasvim samostalno ili sa još jednom osobom, odnosno kroz individualnu ili poluindividualnu.

Naravno da je različit broj osoba, koje bi trebalo da pohađaju časove u svakom od navedenih slučajeva. Sem toga, primetna je i značajna razlika u načinu organizacije predavanja, te se svakako podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik biti precizno i o tome informisan.

Najstrožija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi, a tada predavanja treba da pohađa tačno definisani broj ljudi. Da budemo precizni, konkretna institucija navodi obavezno prisustvo između četvoro i osmoro kandidata predavanjima u tom slučaju, kako bi nastava bila u skladu sa pravilima održana. Ističemo i to da minimalan broj kandidata mora biti prijavljen u konkretnom predstavništvu, kako bi grupni tip edukacije uopšte tu mogao da bude organizovan. Sa time će, naravno polaznici da budu na vreme upoznati, da ne bi bilo nikakvih nejasnoća, jer nastava u grupi ne može da bude organizovana sve dok grupa od minimum četiri člana ne bude oformljena. Budući da je formiranje grupe navedeno kao jedini zahtev za organizaciju nastave tog tipa, tek posle toga koordinator konkretne poslovnice ima pravo da pristupi preciziranju detalja u vezi sa organizacijom nastave. Svakako će on u tom slučaju definisati kog datuma bi trebalo da počne nastava u grupi, ali i da odluči u kojim će terminima časovi da budu organizovani, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom će da budu održana predavanja u konkretnom slučaju. Kako je u pitanju posebno strogo organizovan tip edukacije, to kandidati nemaju pravo da zahtevaju apsolutno nikakvu izmenu. Da budemo precizni, čak i ako oni možda iznesu zahtev za promenom, na primer termina održavanja časova, organizator neće biti u prilici da to prihvati, jer tako navode aktuelna pravila.

Sledeće što može izabrati svaki polaznik jeste da specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija pohađa u paru ili sasvim samostalno. Uopšteno rečeno i individualna i poluindividualna edukacija će biti organizovane na potpuno isti način, a koji je svakako prilično fleksibilan, odnosno mnogo slobodniji nego kada se nastava organizuje u formi grupne. Neophodno je u tom slučaju da svaki pojedinačni polaznik precizira direktno sa predavačem, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu po kom principu će predavanja da budu organizovana. Uz to što će oni definisati kog datuma bi trebalo da počne poluindividualna ili individualna nastava, neophodno je da se oni usaglase i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana i naravno oko detalja u vezi sa dinamikom sprovođenja časova, što znači da će precizno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje kako nastava u paru, tako isto i individualna.

Nastavni program stručne obuke - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija

Sa osnovnim aspektima funkcionisanja aplikacija će biti upoznati polaznici ove stručne edukacije već u toku uvodnog predavanja. A u narednom segmentu je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija pruži mogućnost svakom polazniku da dobije informacije i o tome koliki bi trebalo da bude životni ciklus različitih tipova aplikacija. Zapravo će profesori objasniti i zbog čega je važno da bude pravilno upravljamo životnim ciklusom za svaku vrstu aplikacije, te kako to uopšteno utiče na njeno funkcionisanje.

Koje se sve tehnike, odnosno metode moraju koristiti prilikom razvoja softvera, to jest različitih tipova aplikacija su svakako vrlo značajne teme, koje bi trebalo profesori vrlo detaljno i da obrade.

Isto tako se podrazumeva i da će specijalizovani seminar omogućiti svakom polazniku da nauči kako bi trebalo u praksi primeniti različite alate, a da bi određeni softver, to jest konkretna aplikacija mnogo bolje funkcionisala.

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost nadležnima u kompanijama da edukuju određeni broj zaposlenih o ovoj temi, te u tom smislu organizuje korporativni seminar - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija, to program može donekle biti prilagođen zahtevima polaznika. A prvenstveno mislimo na onaj deo koji se odnosi na predstavljanje primera iz prakse.

Naime, prema zvaničnom programu, u skladu sa čijim će pravilima da bude organizovana specijalizovana obuka, biće neophodno u određenim segmentima da profesori predstave prisutnima i primere iz prakse, a kako bi upotpunili gradivo. Samim tim što isključivo zaposleni u istoj firmi pohađaju korporativni tip nastave, to predavač ima pravo da odstupi u tom segmentu zvaničnog programa. Radi se o tome da ako nadležni predstavnik te kompanije bude zahtevao od profesora, primeri će biti maksimalno usklađeni sa onim poljem, u kome posluje matična kompanija polaznika. Tako će njima biti olakšano i da razumeju tematiku kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija, te da i u svom budućem radu predstavljena znanja primene na najbolji mogući način.

Pošto teoretski bude predstavio gradivo, profesor će zahtevati od svakog polaznika i da izvrši zadatak, a u skladu sa smernicama koje će dobiti. Na osnovu rezultata će biti sasvim jasno da li su kandidati i u kojoj meri shvatili gradivo, te da li će zaista biti u prilici da ta znanja primene u svom budućem poslovanju ili će im biti potrebna dodatna pomoć profesora, kako bi sve moguće nejasnoće tom prilikom maksimalno razjasnili.

U slučaju da bilo koji kandidat ne razume nešto od prezentovanog gradiva, trebalo bi da je slobodan profesora da pita u toku završnog predavanja primarno, iako će se predavač potruditi da odvoji vreme i za diskusiju o obrađenim temama sa polaznicima i u okviru ranijih predavanja.

Na kojoj će lokaciji biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija i kada?

Naročito je važno da u trenutku zvaničnog upisa svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice navede nadležnima gde želi da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija i na koji način. Sve to se zahteva zato što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije kako individualne i grupne nastave, tako isto i poluindividualne, a koja je poznata kao nastava u paru. Međutim, to nije kraj celokupnoj ponudi, zato što svaka od njih može biti organizovana kako na klasičan način, odnosno u poslovnicama pomenute institucije, isto tako i uz korišćenje računara. Zato i jeste važno da se u trenutku upisa svako od njih između konkretnih opcija opredeli, posle čega će dobiti relevantne informacije o načinu organizacije časova.

U slučaju da se prijavljeni opredele za varijantu da nastavu pohađaju u grupi, moraju biti svesni činjenice da taj tip edukacije ne počinje odmah pošto prijavu izvrše. Zapravo se radi o tome da minimum 4 osobe moraju biti prijavljeni u okviru te poslovnice, jer tek posle toga može grupa od najmanjeg broja članova da bude zvanično formirana. Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da najviše osmoro polaznika tada nastavu treba da pohađaju, jer jedino tako može biti očuvan posebno visok kvalitet edukacije, po čemu je svakako pomenuta obrazovna institucija poznata. Inače bi trebalo koordinator za nastavu u onoj poslovnici, u okviru koje grupa bude formirana, da precizno definiše kada će početi nastava tog tipa, kao i sve ostale detalje. Bitno je da u potpunosti to prihvate polaznici, zato što se izmene po njihovom zahtevu ne dozvoljavaju kod grupnog tipa edukacije. Svakako mora biti ispunjen osnovni zahtev za početak, odnosno formirana grupa od minimum četiri člana, da bi koordinator za nastavu bio u prilici da odluči kako o datumu početka edukacije, odnosno o terminima u kojima će časovi biti organizovani, tako isto i o tačnom rasporedu predavanja. A da polaznici ne bi bili ni u kakvoj zabuni, moramo napomenuti da će prethodno biti određeno koliko ukupno treba da traje grupni tip edukacije i to na nivou celokupne institucije organizatora, što će se primenjivati za svaku poslovnicu. Naknadno će koordinator za nastavu definisati raspored časova i sve ostale detalje. Posle toga će sve te informacije biti date svakom pojedinačnom polazniku, a naročito će biti istaknuta informacija da se njihovi zahtevi u vezi sa promenama niti jednog segmenta ne smeju uzeti u obzir. Naravno da će u trenutku upisa sve to vrlo detaljno biti predočeno prijavljenima.

Sledeća opcija koju imaju na raspolaganju fizička lica jeste praćenje nastave u paru ili u okviru individualne. Različit je broj polaznika za svaku od njih, ali se primenjuje potpuno istovetan princip organizacije časova. Dakle, dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualni tip edukacije, a samo jedan polaznik će biti prisutan tokom organizacije individualne nastave. Neophodno je da se ili jedan kandidat ili u slučaju poluindividualne nastave njih dvoje, dogovore sa nadležnima u konkretnoj poslovnici o načinu organizacije časova. Ne samo da će definisati precizno kog datuma bi trebalo da počne ili individualna obuka i kurs - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija ili poluindividualna nastava, već će zajedno sa predavačem i sa kordinatorom za nastavu polaznici u tom slučaju da se dogovore oko termina održavanja časova, kao i oko rasporeda predavanja. Baš zato što će precizirati i kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni broj časova da bude raspoređen, oni će na taj način da se usaglase i oko trajanja nastave u paru, odnosno individualne.

Dakle, uzevši u obzir da i grupna i individualna, ali i obuka u paru mogu biti organizovane na dva načina, to se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik u trenutku zvaničnog upisa ima obavezu da se odluči između te dve opcije, a kako bi dobio relevantne informacije i o tome.

Klasičan tip nastave podrazumeva da će časovi biti održani u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije. Kao i kod edukacije koja se organizuje onlajn, potrebno je i u tom slučaju da svaki pojedinačni polaznik lično izabere na koji način će predavanja da pohađa, kako bi dobio od nadležnih dodatne informacije o terminima održavanja časova, te o datumu početka nastave i o svemu ostalom što je vezano za organizaciju predavanja u tom slučaju.

Na raspolaganju je zainteresovanima i mogućnost da časove pohađaju onlajn ukoliko im to odgovara. Nastavu će tada polaznici pohađati preko sopstvenog kompjutera, tako da su obavezni da ga poseduju ukoliko odluče predavanja na taj način da pohađaju. Vrlo je važno i da u potpunosti ispoštuju pravilo u vezi sa obavezom instalacije namenskog programa na taj uređaj, a kako bi bili u mogućnosti časove onlajn da pohađaju. Očekuje se i da sve propisane uslove za rad polaznici tada ispoštuju, a prvenstveno se misli na vezu sa internetom, koja mora da bude stabilna u konkretnom prostoru, a kako bi nastava na taj način bila organizovana bez ikakvih teškoća. Informacije o načinu instalacije namenskog programa će biti na raspolaganju blagovremeno svakom pojedinačnom polazniku. Nadležni će na propisani način informisati svakoga od njih, uz napomenu da u svakoj poslovnici funkcioniše tim stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške. Pored toga što se kandidati njima mogu obratiti ukoliko imaju neke nejasnoće u vezi sa postupkom instalacije softvera, takođe ih mogu kontaktirati i ako na bilo kakav problem naiđu dok budu prema tom principu časove i pohađali.

Za zaposlene u preduzećima će biti organizovan korporativni kurs i obuka - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija, a ukoliko to budu zahtevali nadležni u toj kompaniji. Naime, upravo će direktor preduzeća ili vlasnik, odnosno ovlašćeno lice precizirati sa nadležnima u jednoj od poslovnica konkretne obrazovne institucije kako će predavanja da budu organizovana i na kojoj lokaciji. Jednostavno rečeno, biće potrebno da se oni usaglase kao prvo oko datuma početka korporativnog kursa, a posle toga i oko mesta na kome će nastava za zaposlene biti održana, te oko termina u kojima će časovi biti sprovedeni i rasporeda njihovog održavanja. Ukoliko u konkretnoj kompaniji postoji adekvatan prostor, a klijent izrazi želju da tamo bude organizovana nastava, taj zahtev će biti ostvaren. Važno je da prostor bude opremljen u skladu sa pravilima, a sa svim neophodnim detaljima u vezi sa tim zahtevima će prethodno biti upoznat nadležni u konkretnoj kompaniji. U svakom slučaju će zaposleni dobiti informacije vrlo brzo nakon što se oni oko svega toga usaglase.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani seminar - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija ukupno?

Uzevši u obzir da postoji mogućnost praćenja nastave na tri različita načina, to nakon izbora svakog pojedinačnog polaznika i mogu biti dostupne informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija.

Zapravo će jedino članovi grupe, odnosno pojedinci koji budu odlučili u formi grupne nastave predavanja da pohađaju, biti u prilici da ranije dobiju informacije o tome. Ustvari za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a prema jasno utvrđenim pravilima će biti definisano koliko treba nastava za grupu polaznika da traje.

Ukupno se 14 časova nalazi u nastavnom fondu, a što će na mesec dana da bude raspoređeno za članove formirane grupe.

Takođe, prema pravilniku pomenute institucije jeste da kandidati, to jest svi članovi konkretne grupe informaciju o datum početka nastave, te o terminima održavanja časova i rasporedu, odnosno dinamici prema kojoj će da budu organizovana predavanja u konkretnom slučaju, dobijaju kasnije, to jest posle formiranja grupe, pošto je to navedeno kao jedini zahtev za organizaciju nastave te vrste.

A fizička lica koja se odluče za mogućnost da predavanja pohađaju u okviru individualne ili poluindividualne, to jest nastave u paru, imaju i više slobode u donošenju odluke o trajanju konkretnog tipa kursa. Stvar je u tome da bi jedan ili dvoje zainteresovanih, što u principu sve zavisi isključivo od vrste edukacije koju odluče da pohađaju, trebalo da se sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore oko tačnog rasporeda predavanja. Upravo zato što oni odlučuju i o dinamici prema kojoj će časovi da budu organizovani, definisaće i koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija.

Skoro pa da ista pravila važe i kada je u pitanju korporativni tip nastave, s tim da tada časove treba da pohađaju isključivo radnici nekog preduzeća. Sa tim u vezi moramo napomenuti i da će nadležno lice u toj kompaniji biti u obavezi da zajedno sa nadležnim licem bilo koje poslovnice pomenute specijalizovane obrazovne institucije definiše gde će i na koji način časovi biti organizovani, a što će posredno dovesti i do toga da odluče i o tome koliko će ukupno korporativni tip nastave da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kurs i obuka - Naučite kako da pravilno upravljate životnim ciklusom različitih vrsta aplikacija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje