Kurs i obuka - Naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju

Ko god se nalazi na čelu sektora ljudskih resursa u okviru bilo kog preduzeća ili upravlja timom zaposlenih bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju. U suštini, tematika ove edukacije je uopšteno vrlo interesantna poslovnim ljudima, jer će od primene stečenih znanja imati veliku korist, budući da će tako unaprediti odnose sa kolegama, odnosno sa nadređenima. Svakako da organizator ne zahteva nikakvo predznanje od zainteresovanih, te zato napominjemo da ko god ima volju da se upozna sa ovom tematikom ima i apsolutno pravo da izvrši prijavu za praćenje te edukacije.

U mogućnosti je Obrazovni centar Akademije Oxford da ponudi organizaciju nastave i isključivo za zaposlene u okviru određenog preduzeća. U tom slučaju će biti održana takozvana korporativna obuka, a časove će pohađati tačno određeni broj radnika kompanije. Vrlo je važno naglasiti da je u pitanju prilično jednostavan način organizacije časova, te da je neophodno da se vlasnik te firme o svemu dogovara sa zvanično ovlašćenim licem u instituciji organizatora. U principu, oni bi trebalo da se usaglase prvo oko toga kog datuma će korporativni kurs početi i gde će biti održan. Zatim će precizirati i termine u kojima će radnici predavanja pohađati i njihov raspored. A što se tiče mesta održavanja nastave za zaposlene, jedino tada je dozvoljeno da ona bude organizovana i u okviru njihove matične firme. Podrazumeva se da će nadležno lice konkretne kompanije tada biti precizno informisano o obavezama koje moraju biti izvršene, odnosno o tome kako bi trebalo prostor da bude opremljen da bi bilo dozvoljeno radnicima časove tamo da prate.

Fizička lica imaju na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađaju onlajn i u okviru jedne od poslovnica ove institucije, a u kom slučaju se ona sprovodi na uobičajen način. Međutim i online, ali i klasična obuka i kurs - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju mogu biti organizovane na jedan od tri načina. Preciznije govoreći, nastava se održava u formi individualne, te grupne i poluindividualne, pa samim tim svaki kandidat bira i na koji će način časove da prati.


Da napomenemo i to da sopstveni računar koristi svaki polaznik, koji se opredeli da predavanja pohađa online. Bitno je i da on instalira posebnu vrstu softvera na taj uređaj, a u skladu sa smernicama koje će dobiti od nadležnih u okviru konkretnog predstavništva navedene institucije. Inače, upravo u svakoj poslovnici postoji i tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku, pa ako kandidat slučajno ima bilo kakve nejasnoće u vezi sa instalacijom softvera ili pristupom nastavi onlajn, on se može slobodno njima obratiti i zatražiti pomoć. Neophodno je da postoji stabilna veza sa internetom na mestu, na kome taj kandidat bude odlučio da boravi dok pohađa časove, jer ne bi smelo da dođe do ometanja edukacije koja se organizuje na taj način.

Razlika između poluindividualne, grupne i individualne edukacije je vezana za broj polaznika, iako je prisutna i određena razlika vezano za način sprovođenja časova. Zato i naglašavamo da od četiri do osam maksimalno kandidata prate nastavu u grupi, ali samo samo jedna osoba treba da pristupi individualnoj, a prema pravilniku pomenute institucije će dvoje kandidata u isto vreme pohađati poluindividualnu obuku.

Najjednostavnije rečeno i individualni i poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju se organizuju na potpuno isti način, a koji je ujedno i vrlo fleksibilan. Maime, tada će se jedan kandidat, odnosno njih dvoje, ako je u pitanju poluindividualna edukacije, dogovarati sa nadležnim predstavnicima institucije organizatora o tome kako će predavanja da budu organizovana. Prostije rečeno, oni će precizirati prvo kog datuma će početi ili jedan ili drugi tip edukacije, a potom će se usaglasiti i oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog rasporeda.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi, a ona su ujedno i izuzetno stroga. Koordinator za nastavu predstavništva, u okviru koga grupa od najmanje četvoro kandidata bude bila formirana će u tom slučaju biti u obavezi da definiše kako će časovi biti organizovani. Stvar je u tome da je prvo naveden zahtev koji se odnosi na formiranje grupe od najmanjeg broja članova, posle čega pomenuto lice odlučuje o datumu početka edukacije, ali isto tako i o dinamici prema kojoj će časovi biti organizovani i o terminima u kojima će polaznici predavanja da pohađaju.

Preostalo nam je da napomenemo i to da je svako fizičko lice u obavezi da izvrši prijavljivanje i to ili direktno u jednoj od poslovnica organizatora ili na mejl ili putem telefona konkretnog predstavništva.

Bitno je naglasiti i to da će svi prijavljeni biti precizno informisani o tome kada će biti organizovan upis i koja dokumenta moraju da dostave.

Prilikom prijavljivanja kandidati su u obavezi ne samo da navedu ime i prezime, nego isto tako i broj telefona za dalji kontakt, kao i datum rođenja.

TESTOVI


Kojim temama se bavi specijalizovani seminar - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju?

U većoj ili manjoj meri su svim poslovnim ljudima itekako poznati brojni neželjeni oblici ponašanja, a koji su ujedno i sa poslovnog aspekta prilično neprihvatljivi. Upravo o njima će govoriti specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju na samom početku.

Naime, predviđeno je da u toku uvodnog predavanja profesori objasne koji se to uopšteno tipovi ponašanja mogu smatrati neželjenim. Takođe će prisutni biti upoznati i sa njihovim osnovnim karakteristikama, ali i sa time kako bi trebalo postupati u situaciji kada do njihove pojave dođe.

Saznaće prisutni i kako je zvanično definisano poslovanje, te kada najčešće dolazi do oblika ponašanja u poslovanju koji se tretiraju kao neželjeni.

Zapravo najčešće se nelojalna konkurencija smatra neželjenim vidom ponašanja, ali i različite vrste spekulacija, te ugovori koji nisu usklađeni u potpunosti sa zakonom, kao i sve one situacije koje poslovni proces uopšteno mogu da dovedu u pitanje.

A da bi poslovanje neke kompanije besprekorno funkcionisalo, potrebno je da menadžment stalno bude na oprezu, te da na vreme otkrije sve ove oblike ponašanja i naravno da ih na najbolji mogući način izbegne.

Da bi oni to mogli da urade, biće im od koristi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju, uzevši u obzir da je predviđeno i da predavači polaznicima predstave primere. Upravo na osnovu pažljivo odabranih primera će oni biti u prilici da saznaju kako da prepoznaju konkretni neželjeni oblik ponašanja, te kako da postupe kada ga prepoznaju.

Naravno da postoje brojni aspekti svakog od oblika ponašanja, koji se smatra neželjenim. Tako na primer postoje kompanije koje se trude da o određenim proizvodima i uslugama daju prilično netačne informacije, to na taj način izigravaju poverenje klijenata. Zapravo se takav vid neželjenog ponašanja najčešće koristi kako bi potencijalnim kupcima proizvoda ili korisnicima usluge bila ponuđena potpuno lažna predstava o kvalitetu, te da bi prodaja bila povećana. Međutim, to pravno lica će svakako u određenom trenutku snositi posledice zbog zavaravanja klijenata, tako da bi poslovanje sa njima trebalo svakako u širokom luku izbeći.

Postoji mogućnost i da zaposleni u određenim preduzećima nastoje da neovlašćeno koriste obeležja neke druge kompanije. Na koji način je potrebno tada pristupiti rešavanju ove vrlo neprijatne situacije je, isto tako tema kojom bi trebalo specijalizovani seminar - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju da se bavi.

Svakako da pojedinci ne prezaju ni od davanja poklona za određene usluge, a sve kako bi njihova kompanija bila među najboljima. Međutim, kada jednom bude otkriveno takvo ponašanje zaposlenih, odnosno nadležnih lica, vrlo je verovatno da će to imati izuzetno negativne posledice po to preduzeće.

Biće predočeno svakom polazniku ove specijalizovane edukacije i kako je poželjno da reaguje, kada utvrdi da zaista u njegovom okruženju postoje pojedinci i kompanije koje pristupaju neželjenim oblicima ponašanja. A da bi sve to imalo najmanji mogući negativni efekat, neophodno je da profesionalno bude rešen konkretni problem. Upravo zato će profesori sve smernice o tome dati polaznicima ove specijalizovane edukacije, što će sasvim sigurno imati pozitivan efekat i na poslovanje njihove kompanije.

Ukoliko bilo koji polaznik želi da pita profesora nešto u vezi sa tematikom ove edukacije, to može učiniti prvenstveno u toku završnog predavanja ili u toku nastave, a kada to predavač bude dozvolio.

Kada će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju i na kojoj lokaciji?

Predviđeno je zvaničnim pravilnikom institucije organizatora da svaki prijavljeni kandidat ima mogućnost da izabere gde će pohađati specijalizovani seminar - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju, odnosno na koji način. A na osnovu njegove odluke će i da bude informisan o lokaciji održavanja časova, odnosno o terminima.

Najjednostavnije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje u formi poluindividualne, grupne i individualne, a svaki kandidat bira da li časove pohađati u poslovnici te institucije ili preko računara.

Nastava u paru, koja je poznata kao poluindividualna se organizuje na vrlo fleksibilan način. Naime, tada dvoje polaznika definišu detalje sa nadležnima u konkretnoj poslovnici. Preciznije govoreći, profesor, polaznici i koordinator za nastavu se dogovaraju o tačnom datumu početka poluindividualne obuke, a zatim definišu i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored. U suštini to znači da će poluindividualna edukacija trajati onoliko koliko oni budu zajedno dogovorili.

Iako samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju.

A na sasvim drugačiji način se organizuje edukacija u grupi, jer tada ovlašćeno lice konkretne poslovnice odlučuje o svim detaljima. Zapravo ovlašćeni koordinator za nastavu donosi odluku prvo o datumu početka grupno kursa, a potom odlučuje i o terminima u kojima će časovi da budu održani, odnosno o njihovom rasporedu. Ne postoji mogućnost da bilo šta od toga bude izmenjeno, a ako ma koji član grupe to bude zahtevao. Međutim, edukacija koja se organizuje na taj način ne može da bude sprovedena sve do onog momenta dok grupa od četvoro ljudi minimum u konkretnom predstavništvu pomenute institucije ne bude formirana. Inače je pravilnikom utvrđeno da najviše osmoro ljudi imaju pravo predavanja da pohađaju u tom slučaju, a kako bi kvalitet edukacije ostao na visokom nivou.

Uzevši u obzir da se i individualna i grupna i poluindividualnu nastava mogu pohađati na dva načina, potrebno je da svaki prijavljeni izabere da li će časove pohađati preko sopstvenog kompjutera ili će to učiniti na način koji se smatra klasičnim.

Ukoliko je njegova odluka da to učini onlajn, mora svakako imati računar, ali je neizostavno važno da stabilna veza sa internetom postoji u okviru prostora, u kome on ima nameru da boravi dok prati časove. Inače se edukacija online pohađa preko specijalnog softvera, pa samim tim kandidat ima obavezu da ga prethodno samostalno instalira. Istakli bismo i to da proces instalacije programa uopšte nije komplikovan, te da bi trebalo bez ikakvih poteškoća svaki polaznik to da učini samostalno. Naravno da ako mu nešto ne bude bilo jasno ili jednostavno naiđe na neki problem, može se obratiti nadležnima u okviru izabrane poslovnice, uzevši u obzir da u svakoj od njih postoji i IT sektor.

A ako nekome odgovara da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju bude organizovan na klasičan način, u tom slučaju predavanja pohađa u poslovnici institucije organizatora. Naravno da će prethodno definisati u kojim terminima bi trebalo da prisustvuje predavanjima, a sve u zavisnosti od toga koji tip nastave bude odabrao taj polaznik da pohađa.

Korporativni tip edukacije je onaj, koji se isključivo organizuje za zaposlene u okviru određene kompanije. U tom slučaju postoji mogućnost i da nastava bude održana u prostorijama tog preduzeća, ali samo ako nadležno lice bude to zahtevalo i naravno ukoliko obezbedi sve uslove za rad koji su zakonom propisani. Bitno je napomenuti i to da korporativni kurs podrazumeva vrlo fleksibilan načinu organizacije. Naime, vlasnik te firme, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik bi trebalo da se o načinu sprovođenja predavanja dogovara sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. A pored toga što će oni precizirati lokaciju održavanja časova, neophodno je i da se usaglase oko termina u kojima će predavanja za zaposlene da budu organizovana, odnosno oko njihovog rasporeda i oko datuma početka nastave tog tipa. Radnici će nakon toga dobiti jasne smernice o načinu organizacije i u mestu održavanja časova.

Koliko će da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju?

Uzevši u obzir da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćeno nekoliko vrsta edukacija, to svaki kandidat bira, praktično rečeno kako će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju. A u skladu sa time i dobija neophodne informacije o trajanju nastave.

Isključivo za grupni tip edukacije važi podatak da traje ukupno mesec dana. Ipak, precizne informacije o tome na koji način će da bude 15 časova nastavnog programa raspoređeno, članovi konkretne grupe dobijaju naknadno. Preciznije govoreći, tek nakon što grupa od najmanje 4 člana u tom predstavništvu pomenute institucije bude zvanično formirana, ovlašćeni koordinator za nastavu će sve to definisati. Na taj način će prijavljeni naknadno da budu obavešteni i o dinamici sprovođenja časova, kao i o svim ostalim neophodnim detaljima.

Kod nastave u paru, odnosno takozvane poluindividualne se primenjuje potpuno drugačiji način organizacije. Zapravo je on potpuno isti kao i kada časove pohađa samo jedan kandidat, to jest kada se specijalizovani seminar - naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju organizuje prema pravilima individualne edukacije. S obzirom na to da se polaznici o načinu održavanja časova u tom slučaju dogovaraju sa nadležnim predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu te poslovnice, to oni zajedno određuju i raspored časova između ostalog. Upravo iz tog razloga i ističemo da i poluindividualna i individualna nastava mogu i duže i kraće da traju nego grupna.

Kada je u pitanju korporativna obuka, važe skoro ista pravila kao i kod individualne i poluindividualne nastave za fizička lica. Zapravo je predviđeno da se tada nadĺezno lice jedne od poslovnica institucije organizatora o svemu dogovara sa direktorom zainteresovanog preduzeća, odnosno sa ovlašćenim licem. Baš iz tog razloga i naglašavamo da i korporativni kurs može trajati kako duže nego nastava u grupi za pojedinačne polaznike, tako isto i kraće, pošto isključivo sve zavisi od njihovog dogovora. A precizne podatke o trajanju nastave će u tom slučaju zaposleni dobiti na za to propisan način i u propisanom roku.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da savladate neželjene oblike ponašanja u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje