Kurs i obuka - Naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu

S obzirom na to da je reč o specifičnoj tematici, to bi se moglo reći da je stručni kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu prvenstveno namenjen onim licima, koji su u okviru nadležnih institucija odgovorni i zaduženi za oblast zaštite zdravlja i socijalnog osiguranja. Naravno da osim njih nastavu treba da pohađaju i nadležni u kompanijama, koji su zaduženi za upravljanje sistemom socijalne i zdravstvene zaštite tim firmama, te nadležni u sektoru ljudskih resursa, ali i uopšteno svi koji na svom radnom mestu imaju dodira sa primenom Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, odnosno sa obaveznim socijalnim osiguranje zaposlenih. Svakako je vrlo važno naglasiti i to da ne mora nikakvo predznanje da poseduje osoba, koja odluči da pohađa ovu edukaciju, tako da praktično govoreći svako ko želi ima pravo i da izvrši prijavu prema pravilima Obrazovnog centra Akademije Oxford.

A od pojedinačnih polaznika se zahteva da kontaktiraju nadležnu poslovnicu ili putem telefona ili da dođu lično, kako bi prijavu izvršili. Sem toga, postoji mogućnost i da se prijave elektronski, kada je neophodno da na mejl adresu institucije organizatora pošalju osnovne podatke o sebi. U suštini je sasvim dovoljno da navedu prezime i ime, kao i datum rođenja, te obavezno broj telefona, kako bi ih nadležni u tom predstavništvu kasnije kontaktirali i informisani o detaljima.

Izuzetno je značajno i to da pomenuta institucija navodi obavezu prisustva svakog prijavljenog u momentu upisa. Naravno da kandidati tada moraju dostaviti i relevantnu dokumentaciju, a o tome će ih informisati svakako zaposleni u okviru odabrane poslovnice.


Postoji nekoliko načina za praćenje nastave, tako da bi svaki polaznik trebalo prilikom upisa da izabere da li će časove pohađati samostalno, u paru ili u grupi, s obzirom na to da je u ponudi kako individualni seminar - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu, tako isto i poluindividualni i grupni tip nastave.

U potpunosti ista pravila se primenjuju prilikom organizacije i nastave za jednog i za dvoje kandidata, dok za sprovođenje grupne nastave važe sasvim drugačija pravila.

Zajedno sa profesorom koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu edukaciju da vodi, kao i sa nadležnim koordinatorom za nastavu će se svaki kandidat ponaosob dogovoriti o načinu sprovođenja časova. U suštini je važno da se oni tada usaglase prvo oko toga kog datuma će da počne nastava, a posle toga i da definišu u kojim terminima će biti organizovana predavanja i naravno na koji način će nastavni fond, koji je predviđen programom, da bude raspoređen. Jednostavnije govoreći, oni će se na taj način dogovoriti o svim detaljima, te će posredno definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru ili individualna.

TESTOVI


Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu?

Zvaničnim pravilnikom navedene institucije je određeno da u grupi može biti prisutno od četvoro do najviše osmoro ljudi. Važe tom prilikom izuzetno stroga pravila, uzevši u obzir da koordinator za nastavu odlučuje o svemu, a prijavljeni to prihvataju bez pogovora, pošto se promene na osnovu njihovih zahteva ne dozvoljavaju kod obuke koja se sprovodi za grupu kandidata. Naime, koordinator će odlučiti i o terminima održavanja časova i o datumu početka grupne nastave i o rasporedu predavanja, s tim što prethodno za svaku poslovnicu pomenute institucije biva definisano koliko će ukupno da traje grupna obuka i kurs - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu. Međutim, ko god se opredeli nastavu da pohađa tako mora znati da ona ne može biti organizovana ukoliko ne bude bio osnovni uslov za to ostvaren. Naravno da će nadležni u konkretnom predstavništvu navedene institucije o tome informisati svakog prijavljenog kandidata, s obzirom na to da se mora pričekati kreiranje grupe od minimum četiri člana.

Inače se i grupna i poluindividualna i individualna nastava mogu pohađati na dva načina, tako da se očekuje od svakog prijavljenog kandidata da izabere da li će online pratiti predavanja ili mu više odgovara princip, koji podrazumeva klasičan način organizacije nastave.

Preko ličnog računara će pratiti polaznik predavanja ukoliko se za prvu opciju odluči, a na njega će shodno pravilima morati i da instalira tačno definisani tip programa. A sve informacije o postupku instalacije softvera, ali i o načinu praćenja nastave online će biti na raspolaganju svakom prijavljenom na vreme, budući da organizator očekuje da kandidat može taj softver da instalira samostalno. U svakom slučaju trebalo bi da znaju svi zainteresovani za taj tip edukacije da u okviru svakog predstavništva konkretne institucije funkcioniše i IT odeljenje. Ako bude bilo potrebno, kandidat može kontaktirati nadležne u tom sektoru i potražiti stručnu pomoć, kako u toku postupka instalacije programa, tako i kada iskrsne neki problem dok predavanja pohađao onlajn. Iako je dozvoljeno svakom polazniku da odabere na kojoj lokaciji će biti dok pohađa predavanja na taj način, od njega se zahteva da optimalne uslove za rad osigura. Naime, neophodno je da veza sa internetom funkcioniše bez ikakvih smetnji, a kako bi i kvalitet edukacije bio zagarantovan.

Ako nekome više odgovara da stručni kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu bude organizovan na klasičan način, to znači da prihvata obavezu dolaska u jednu od poslovnica navedene institucije, a kako bi časove u prostorijama tog predstavništva pohađao. Sve informacije o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana će, naravno svaki kandidat dobiti nakon što se odluči na koji način će predavanja da prati.

Samim tim što je tematika ove specijalizovane edukacije usko stručna, dostupna je i mogućnost organizacije korporativne obuke. U skladu sa pravilima, nastavu u tom slučaju pohađaju zaposleni u nekom preduzeću. A direktor tog preduzeća ili osoba koja poseduje propisana ovlašćenja bi trebalo da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovori o svemu što je vezano za sprovođenje nastave za zaposlene. Primarno se misli na definisanje datuma početka korporativnog kursa, a potom i na raspored časova, odnosno na termine u kojima bi radnici predavanja trebalo da pohađaju. Postoji i jedno odstupanje u odnosu na nastavu, koja je namenjena fizičkim licima, a tiče se mesta na kome će časovi da budu organizovani. Dostupna je i mogućnost promene lokacije održavanja časova, tako da u okviru svoje kompanije kandidati mogu predavanja da prate. Podrazumeva se da bi nadležno lice te firme trebalo prvo da konkretni zahtev izloži organizatoru, te da se informiše o tome šta sve mora prostor da sadrži, kako bi nastava mogla u njemu da bude organizovana. Vrlo je važno napomenuti da organizator ne odstupa od kvaliteta edukacije, pa u tom smislu zahteva da klijent obezbedi sve što je potrebno za nesmetano održavanje korporativnog kursa u okviru dotične firme. Radnici će u skladu sa pravilima institucije organizatora naknadno da budu informisani i o mestu održavanja obuke i o svim ostalim detaljima koje će prethodno njihovi nadležni definisati sa nadležnima u okviru izabranog predstavništva institucije organizatora.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu?

Predviđeno je nastavnim programom da na samom početku svi prisutni dobiju informacije o tome kojim će se tačno temama specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu baviti. Takođe će profesori govoriti i o tome šta se smatra osnovnim ciljem ovu kursa i kako će primena stečenih znanja imati uticaja na funkcionisanje ne samo jedne kompanije, nego i celokupnog sistema zdravstvene zaštite i obaveznog socijalnog osiguranja.

Biće predstavljeni i trenutno aktuelni standardni na međunarodnom nivou, a koji imaju za cilj smanjenje nesreća na radnom mestu, ali i profesionalnih oboljenja.

Saznaće prisutni i kako je definisana struktura institucija, koje su vezane za profesionalne nezgodne i oboljenja na radu. Naravno da će biti informisani polaznici ove specijalizovane edukacije i kakva je struktura tih institucija, ali i na koji način funkcioniše finansiranje različitih vrsta naknada, kao i medicinske pomoći i postupka rehabilitacije.

Kako je na nivou Republike Srbije definisano upravljanje sistemom zaštite na radu je, naravno tema sa kojom će stručni seminar - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu svakog polaznika detaljno da upozna.

Zbog čega je prevencija izuzetno značajna u toj oblasti, ali i na koji način bi ona trebalo u praksi da funkcioniše je predviđeno svakako da saznaju polaznici ovog kursa. Tom prilikom će profesori pokazati i odabrane primere iz prakse, te će na licu mesta kandidati dobiti informacije o tome kako bi trebalo prevencija u praksi da bude primenjena. A da bi što bolje razumeli taj segment ove edukacije, prisutnima će biti pokazani i takozvani negativni primer iz prakse. Naime, profesori će im tom prilikom objasniti kako se na poslovanje određene kompanije odrazilo to što nisu primenjena osnovna pravila prevencije.

Vrlo je važno informisati sve koji su zainteresovani za sprovođenje korporativne obuke da po njihovom zahtevu primeri iz prakse mogu biti usklađeni sa poljem poslovanja kompanije polaznika. Naime, ako nadležno lice te firme bude od profesora zahtevalo ovu promenu, on će se svakako potruditi da primere uzme iz oblasti rada tog preduzeća, te da na taj način u velikoj meri olakša zaposlenima, koji inače prate korporativni seminar da razumeju zbog čega je prevencija izuzetno značajna.

Ukoliko do povrede na radu, odnosno profesionalnog oboljenja ipak dođe, važno je da bude vođena evidencija na pravilan način. Upravo o tome će govoriti specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu, a polaznicima će biti objašnjeno i na koji način bi trebalo da funkcioniše u tom slučaju obaveštavanje nadležnih.

Dobiće informacije prisutni i o tome šta se na listi profesionalnih oboljenja i nezgoda nalazi, te na koji način se nadoknađuju troškovi povređenom tom prilikom. Pored toga što će saznati kako troškovi treba da budu nadoknađeni na republičkom nivou, polaznici će imati prilike da dobiju informacije i o tome kako bi troškovi nesreća trebalo da budu pojedincu nadoknađeni na nivou same kompanije.

Na koji način bi trebalo da budu implementirana pravila zaštite na radu u poslovanje će saznati svako, ko odluči da pohađa ovu edukaciju. Biće prikazani i različiti organizacioni modeli, kao i primeri pravilne organizacije. A sve to će maksimalno olakšati polaznicima da i u okviru svog matičnog preduzeća implementiraju stečena znanja i da tako preduprede različite profesionalne nezgode i spreče oboljenja na radu.

Završno predavanje ove edukacije je zamišljeno da bude interaktivno. Naime, očekuje se da učešće tom prilikom uzmu svi prisutni, te da razgovaraju o obrađenim temama. Podrazumeva se da tada mogu pitati i sve što im možda nije bilo jasno od obrađenog gradiva, te će i da prodiskutuju svi zajedno o najboljem načinu implementacije prevencije, a sa ciljem smanjenja oboljenja na radu i profesionalnih nezgoda.

Gde će biti održana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu i u kojim terminima?

Najjednostavnije bi bilo reći da svaki kandidat treba da odabere na kojoj lokaciji će specijalizovani seminar - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu da pohađa. Ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena standardna edukacija i ona, koja podrazumeva praćenje predavanja preko računara. Prilikom zvaničnog upisa bi svaki kandidat trebalo da izabere na koji način mu više odgovara nastavu da pohađa.

U prostorijama svake poslovnice konkretne obrazovne institucije će biti održana nastava prema klasičnom principu. U tom slučaju je pojedinačni kandidat obavezan da bude prisutan lično i to u terminima, koje će pre toga precizno da definiše sa organizatorom, a sve u skladu sa tim koji tip nastave odluči da pohađa.

Takođe postoji opcija i da svako fizičko lice predavanja prati preko sopstvenog kompjutera. U slučaju da se opredeli za onlajn edukaciju, njegova je obaveza da u skladu sa pravilima navedene institucije instalira tačno određenu vrstu softvera na računar, preko koga odluči predavanja da pohađa. Bitno je da svaki polaznik u tom slučaju zna da mu je na raspolaganju pomoć zaposlenih u IT sektoru odabranog predstavništva institucije organizatora. Pored toga što tim stručnjacima može da se obrati ako mu je potrebna pomoć prilikom praćenja nastava onlajn, njih može kontaktirati i ukoliko se ne bude dobro snašao prilikom instaliranja namenskog programa. Važno je naglasiti i to da polaznici treba samostalno da instaliraju taj program u skladu sa pravilima, jer se to ne smatra nimalo zahtevnim postupkom.

Pošto prijavljeni odluče između te dve opcije, trebalo bi i da se opredele između mogućnosti da nastavu pohađaju samostalno, zatim u paru ili u grupi. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćen individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu.

Polaznici koji budu odlučili da časove prate samostalno, odnosno u okviru individualne nastave će biti u prilici da sa nadležnima u toj poslovnici definišu kako će da ih pohađaju. Radi se o tome da je pravilima pomenute institucije predviđeno da se svako od njih direktno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu mora dogovoriti oko datuma početka individualnog seminara, kao i oko termina u kojima će predavanja biti organizovana, te će naravno morati da definišu i raspored predavanja, odnosno tačnu dinamiku prema kojoj će ona da budu organizovana.

Ukoliko prijavljeni odluči da nastavu pohađa u paru, odnosno u okviru takozvane poluindividualne, trebalo bi da zna da se potpuno ista pravila u tom slučaju primenjuju kao i kada je u pitanju individualni tip obuke. Naravno da će se tom prilikom dvoje kandidata o svim ovim detaljima sa nadležnima dogovoriti.

Dostupna je i mogućnost da zainteresovani nastavu pohađaju u okviru grupe. Svakako se tada primenjuju mnogo rigoroznija pravila, a sa njima će detaljno prijavljeni da budu blagovremeno upoznati. Važno je naglasiti da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu u tom slučaju ne može početi odmah, jer je neophodno da bude ostvaren osnovni zahtev za početak. Da pojednostavimo, četvoro kandidata minimum prijavu moraju izvršiti u tom predstavništvu, kako bi grupa uopšte bila formirana. Samo to i jeste zahtev koji je iznet od strane organizatora, pa sa time i moraju na vreme svi zainteresovani za taj vid edukacije da budu upoznati. Inače je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da osmoro ljudi najviše tom prilikom imaju pravo nastavu da prate, jer će na taj način da bude sprovedena edukacija na zahtevanom nivou. Istakli bismo i to da koordinator za nastavu tek nakon formiranja grupe definiše kako će časovi biti organizovani, a u smislu da kandidati moraju prihvatiti i datum početka edukacije koji on definiše i termine održavanja časova i njihov raspored. U suštini je njihova obaveza da se svega toga pridržavaju u potpunosti, uzevši u obzir da se njihovi zahtevi vezano za izmenama ne smeju uzeti u obzir kod edukacije u grupi.

Preostalo je da naglasimo i to da ova obuka može biti održana i samo za lica, koja su zaposlena u određenom preduzeću. U tom slučaju će vlasnik zainteresovane kompanije biti u obavezi da se o detaljima vezano za organizaciju nastave dogovori direktno sa ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije. A zapravo to znači da će se oni usaglasiti kako oko tačnog datuma početka korporativnog kursa, isto tako i oko termina u kojima će radnici da pohađaju časove i oko rasporeda predavanja. Moramo posebno istaći i podatak da u tom slučaju postoji mogućnost da predavanja budu organizovana i u prostorijama te firme, ali isključivo ako je reč o prostoru, koji može adekvatno da odgovori na zahteve organizatora. Naime, da bi bila dozvoljena izmena mesta održavanja nastave, klijent mora da osigura propisno opremljen prostor, jer je vrlo važno da bude ispoštovan kvalitet edukacije. Shodno pravilniku navedene institucije, nakon što sve to budu definisali nadležni u instituciji organizatora i u firmi klijenta, polaznici će dobiti jasne smernice o detaljima.

Koliko će trajati stručni seminar - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu?

Kako se u ponudi institucije organizatora nalazi i individualna i poluindividualna, ali grupna obuka i kurs - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu, svaki od pomenutih tipova nastave se organizuje prema drugačijem principu, to se i njihovo trajanje može razlikovati.

Uopšteno rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford jedino ima ovlašćenje da navede koliko će trajati nastava u grupi. Tačnije, za svaku poslovnicu važi pravilo da će ukupno tri sedmice polaznici pohađati 10 časova nastavnog programa.

A u skladu sa principom organizacije nastave u grupi je predviđeno da ovlašćeno lice tog predstavništva treba da odluči o tačnom rasporedu časova, potom o datumu početka nastave i o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana. Sve to će koordinator za nastavu da precizira pošto grupa od najmanje četiri člana u tom predstavništvu bude oformljena.

Posebno moramo napomenuti da se u ponudi ove obrazovne institucije nalaze i individualna i poluindividualna obuka, kada jedan ili dvoje kandidata pohađaju predavanja. Fleksibilan je princip prema kome se organizuje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu u tom slučaju, tako da će kandidat i odlučiti zajedno sa profesorom i nadležnim koordinatorom za nastavu koliko će konkretni tip edukacije da traje. Oni će zajedno definisati raspored predavanja, kao i termine njihovog održavanja, te datum početka poluindividualne nastave ili individualne.

Kada se javi potreba da bude održan korporativni seminar važe, isto tako fleksibilna pravila organizacije. Osnovna razlika je u tome što se u tom slučaju o detaljima vezano za trajanje nastave, ali i o svemu ostalom moraju dogovoriti nadležno lice tog predstavništva navedene institucije i direktor ili vlasnik, odnosno ovlašćeni predstavnik kompanije, čiji radnici će predavanja da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da sprečite profesionalne nezgode i bolesti na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje