Kurs i obuka - Naučite kako da uspešno upravljate velikim Excel listama

Pored toga što je neophodno da bude upoznat sa korišćenjem naprednih funkcija programa Excel, svako ko želi da pohađa ovaj specijalizovani seminar svakako mora i da bude računarski pismen. Prednost je ako je napredni korisnik brojnih računarskih programa, ali svakako se podrazumeva da program Excel mora poznavati na naprednom nivou. U principu je to jedini zahtev koji je iznet pred kandidate, te se podrazumeva da će to biti saopšteno svakome od njih već u trenutku zvaničnog prijavljivanja.

Inače će Obrazovni centar Akademije Oxford omogućiti i fizičkim licima i zaposlenima u kompanijama da pristupe ovoj edukaciji, uzevši u obzir da je u ponudi i standardna obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama i takozvana korporativna.

Najpre je važno da svako fizičko lice uz maksimalno poštovanje pravila pomenute institucije izvrši prijavu za pohađanje ove edukacije. A u tom slučaju svako od kandidata bira na koji način će osnovne informacije, koje se tom prilikom zahtevaju, da dostavi. Njemu je na raspolaganju mogućnost da to učini lično ili preko telefona ili direktno u jednoj od poslovnica navedene institucije, a postoji mogućnost i da elektronski izvrši prijavljivanje, to jest da na mejl adresu pošalje sve podatke koji su neophodni. U suštini je sasvim dovoljno da prilikom prijavljivanja navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te se podrazumeva da će tom prilikom navesti i broj telefona, a bog daljeg kontakta sa nadležnima.


A u obavezi je svaki pojedinac, koji bude izvršio prijavu u skladu sa pravilima pomenute institucije, da se i zvanično upiše.

Upis će biti izvršen u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije i isključivo uz lično prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata. Podrazumeva se da će nadležni informisati svakoga od njih i o dokumentima, koja su obavezni da prilože kada budu vršili zvaničan upis u skladu sa pravilima.

Potrebno je da u trenutku zvaničnog upisa, odnosno prilikom prijavljivanja svaki kandidat jasno navede kako želi da pohađa nastavu. Naravno da će pre toga nadležno lice te poslovnice informisati svakoga od njih o tome da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama može biti organizovan kako u okviru individualne i poluindividualne nastave, tako isto i za grupu polaznika. Još će oni biti informisani i o tome da i jedan i drugi i treći vid edukacije mogu biti organizovani ne samo na klasičan način, nego i online, odnosno kroz takozvani vid učenja na daljinu. A samim tim što se sve te mogućnosti u ponudi ove institucije nalaze, zahteva se od svakog prijavljenog kandidata da se opredeli između njih, kako bi dobio precizne informacije i o načinu organizacije časova uopšteno i o obavezama koje more u tom slučaju da ispuni.

TESTOVI


Podrazumeva se da mora imati kompjuter svako od njih, ko odluči da predavanja pohađa online. Neophodno je da posebnu vrstu softvera u tom slučaju svako od njih instalira na odabrani računar, a uz poštovanje jasnih smernica, koje će pre toga od nadležnih u određenoj poslovnici da dobije svaki polaznik pojedinačno. Važno je da napomenemo i to da celokupan proces instalacije programa ne može da se tretira kao posebno zahtevan, pa je zato i sasvim logično što se očekuje da svaki polaznik to učini sasvim samostalno, s tim da će pre toga dobiti precizne informacije o samom postupku. Ipak, ako se bude dogodilo da neko od njih ne uspe taj program da instalira samostalno, odnosno ako naiđe na bilo kakav problem ili tada ili u trenutku kada već bude počeo predavanja po tom principu da pohađa, ne bi trebalo uopšte da brine, pošto tim stručnjaka koji pružaju tehničku podršku funkcioniše u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. Kada naiđe na neki problem, svaki kandidat bi trebalo da kontaktira zaposlene u tom sektoru, koji će se sasvim sigurno potruditi da svakome od njih pomognu tu poteškoću da reši u što kraćem vremenskom periodu, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji predavanja online da pohađa.

Pored te mogućnosti, dostupna je i ona, koja podrazumeva klasičan način organizacije nastave. U tom slučaju će stručni seminar - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama da bude održan u prostorijama izabrane poslovnice pomenute institucije, odnosno one u kojoj je kandidat pre toga prijavu za pohađanje nastave i upis prema pravilima izvršio. Važe ista pravila kao i kada je u pitanju onlajn edukacija, te se svakako očekuje da u tom slučaju polaznik prethodno odabere kako želi časove da pohađa, odnosno u kojoj formi, posle čega će da dobije informacije o svim detaljima u vezi sa terminima organizacije nastave, datumom početka i rasporedom časova.

Samim tim što je u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da se i onlajn i klasični tip edukacije mogu organizovati na jedan od tri načina, zahteva se da u momentu upisa svaki kandidat odabere da li želi predavanja da pohađa u okviru nastave u paru, odnosno takozvane poluindividualne ili mu možda više odgovaraju pravila prema kojima će biti održan grupni tip edukacije ili individualne. A sve te mogućnosti ima na raspolaganju, pa je zato vrlo važno i da se između njih na vreme opredeli, kako bi znao koje obaveze mora da ispoštuje.

Uopšteno govoreći, pravila prema kojima će biti organizovan grupni tip nastave se smatraju najstrožijima. Reč je o tome da koordinator jedne od poslovnica navedene institucije tada ima pravo jedini da precizira kako će časovi biti organizovani. A pod tim se misli na činjenicu da on odlučuje najpre o datumu početka grupne edukacije, a nakon toga definiše i raspored predavanja, kao i termine održavanja časova. Uzevši u obzir da je navedeno pravilo da najpre grupa od najmanje četiri osobe mora da bude oformljena u okviru određenom predstavništva, sasvim je jasno i zbog čega koordinator za nastavu odluku o svemu pomenutom donosi tek posle toga. Jednostavno rečeno, vrlo brzo posle prijavljivanja najmanje 4 osobe u određenoj poslovnici će koordinator za nastavu odlučiti kako o tačnom datum početka, tako i o terminima u kojima bi časovi za konkretnu grupu trebalo da budu organizovani, ali i o rasporedu prema kome će oni biti sprovođeni. Budući da definiše raspored časova, očekivano je da odlučuje i o trajanju nastave, međutim to ipak nije slučaj kod edukacije tog tipa. Naime, pomenuta obrazovna institucija na globalnom nivou, odnosno za svaku svoju poslovnicu, pre toga odlučuje o ukupnom trajanju nastave u grupi, što znači da prijavljeni mogu i ranije da dobiju informaciju o tome. A biće obavešten svaki član određene grupe da se ne mogu ostvariti zahtevi polaznika u tom slučaju u vezi sa izmenom ma kog segmenta, jer je tako zvaničnim pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno.

Dakle, ako bilo kome od prijavljenih ne odgovaraju tako strogo definisana pravila, treba da zna da ima mogućnost i da nastavu pohađa samostalno ili u društvu još jedne osobe, jer se i individualna obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama i poluindividualni na mnogo slobodni način organizuju. U suštini važe sasvim ista pravila u oba slučaja, a jedina razlika se tiče broja osoba koje bi trebalo da pohađaju predavanja. Najvažnije je da svako od prijavljenih bude upoznat sa informacijom da ima odrešene ruke u donošenju odluke o načinu organizacije časova, uzevši u obzir da sve to kandidati definišu sa nadležnima u jednoj od poslovnica navedene institucije. Prostije rečeno, ili jedan polaznik, kada je u pitanju individualna nastava ili dvoje njih, kada je reč o poluindividualnoj će se najpre sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, a potom i sa predavačem, koji bi trebalo taj tip edukacije da vodi, dogovoriti o načinu na koji će časovi biti organizovani. A uz to što će precizno definisati kog datuma bi trebalo da počne individualna ili nastava u paru, potrebno je da se usaglase i oko termina u kojima će da budu organizovana predavanja, ali i da preciziraju raspored časova. S obzirom na to da bi trebalo da se usaglase i oko dinamike prema kojoj će biti organizovana predavanja, to znači da će oni precizirati i koliko bi trebalo da traje odabrani tip edukacije.

Ranije smo pomenuli da nastava može biti prilagođena i isključivo zaposlenim licima, odnosno da postoji mogućnost da po zahtevu bude organizovan i korporativni kurs. Naročito je važno da svi, koji su zainteresovani za takav vid edukacije znaju da postoji mogućnost izmene lokacije, na kojoj bi časovi trebalo da budu organizovani. Naravno da se ta promena dozvoljava samo kod korporativne obuke, jer je osnovni cilj organizatora da omogući zaposlenima da utroše manje vremena dok pohađaju ovu specijalizovanu edukaciju. Baš zato može biti ostvaren zahtev klijenata, odnosno nadležnih u preduzećima u tom smislu, a ako u određenoj kompaniji postoje adekvatni uslovi za održavanje nastave. Baš iz tog razloga i ističemo da će morati da bude informisan nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća o tome koji zahtevi u vezi samog prostora, to jest njegove opremljenosti moraju da budu ispoštovani, kako bi korporativni seminar - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama bio tu organizovan. Svakako će se organizator i klijent usaglasiti i oko toga kog datuma bi trebalo da počne edukacija za određeni broj zaposlenih, ali i oko detalja koji su vezani za tačne termin održavanja časova u tom slučaju, kao i oko toga u skladu sa kakvom dinamikom će nastava da bude organizovana. Kao i kod individualne i poluindividualne edukacije, koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, tako je i ovde predviđeno da se organizator i klijent posredno dogovaraju o tome koliko bi ukupno trebalo nastava namenjena zaposlenima da traje. Svi koji će pohađati ovu nastavu će, naravno uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih pravila pomenute obrazovne institucije da budu informisani o tome.

Šta izučava specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama?

Sasvim je jasno iz naziva ove obuke da će akcenat biti stavljen na praktičan rad. Međutim, ono što bi trebalo svaki prijavljeni kandidat da zna jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford ne može da sigura za kvalitet nastave kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama, koji će biti organizovan onlajn. Vrlo je važno da karakteristike konkretnog računara, a preko koga će polaznik predavanja da pohađa, budu na visokom nivou, kako bi edukacija na taj način bila kvalitetno organizovana. Podrazumeva se da će to biti naglašeno na samom početku ove obuke, a u svakom slučaju polaznici koji se odluče za drugu varijantu, te nastavu pohađaju u jednoj od poslovnica pomenute institucije nemaju razloga za brigu, budući da ova institucija obezbeđuje posebno kvalitetnu računarsku opremu za rad.

Biće na samom početku objašnjeno prisutnima i da se velike Excel list koriste kada postoji velika količina podataka i kada je potrebno njima na što jednostavniji način upravljati.

Samim tim što konkretna obrazovna institucija u ponudi ima i takozvanu korporativnu edukaciju, postoji mogućnost prilagođavanja programa potrebama polaznika u tom slučaju. Naime, kada je u pitanju nastava namenjena zaposlenima, primeri iz prakse koje uzimaju predavači mogu da budu usklađeni sa njihovim potrebama. A pod tim prvenstveno mislimo na činjenicu da mogu biti korišćeni primeri koji su direktno vezani za poslovanje samog preduzeća, u kome su oni zaposleni. Svakako je važno da nadležno lice te firme iznese zahtev pred profesora u vezi sa time, kako bi on mogao da ga ispuni.

Naučiće prisutni i kako bi trebalo najpre prikupiti podatke bilo o kupcima, bilo o poslovnim partnerima uopšte. Zatim će saznati svako ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju i kako bi trebalo da bude vršena analiza. Da budemo precizni, specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama će omogućiti polaznicima da nauče posebne alate da koriste za analizu. Upravo zahvaljujući tome će oni biti u prilici i da sortiraju različite podatke, te da na osnovu toga i izvedu zaključke koji su im potrebni.

A biće predstavljeni i različiti postupci filtriranja brojnih informacija, te celokupan postupak koji je vezan za sređivanje, odnosno definisanje konkretnih lista u pomenutom programu. Naravno da se one mogu koristiti u različitim situacijama, a svakako će se profesori potruditi da prikažu primere iz različitih sektora.

Vrlo je važno da svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju nauči i kako iz tih velikih lista treba izvući zahtevane podatke, odnosno kako bi trebalo da funkcioniše postupak ne samo sistematizacije tih informacija, nego i njihovog filtriranja. A isto tako će profesori govoriti i o alatima koji se koriste prilikom grupisanja brojnih informacija, te se podrazumeva da će to sve biti potkrepljeno i primerima iz prakse.

Saznaće svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama i na koji način se računa total, odnosno koje funkcije se koriste kada je potrebno izvršiti prečišćavanje svih tih velikih lista, to jest podataka koji se u njima nalaze.

Nakon što sve to budu savladali, polaznici ove specijalizovane edukacije će naučiti i kako bi trebalo da funkcioniše zaštita podataka, to jest zaštita kreiranih lista. Dobiće informacije o tome o čemu posebno moraju da vode računa, a da bi bezbednost bila na visokom nivou i da ne bi imali apsolutno nikakvog razloga da brinu da li će podaci biti dostupni trećem licu.

Podrazumeva se da će u toku završnog dela ove edukacije polaznici naučiti i kako bi trebalo te velike liste da budu štampane.

Sva pitanja koja budu imali u vezi sa konkretnim temama će prisutni moći da postave predavaču primarno tokom završnog predavanja, mada će biti naznačeno i kada pred kraj određenog časa profesor može da odgovori na pitanja polaznika.

Gde je predviđeno da bude organizovan stručni seminar - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama i u kojim terminima?

Precizne informacije ne samo o terminima u kojima bi trebalo da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama, nego i o tome na kom će mestu predavanja da budu održana će dobiti svaki pojedinačni polaznik prilikom zvaničnog upisa.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi više mogućnosti za pohađanje predavanja, te se svakako očekuje da svako fizičko lice odluči gde želi nastavu da pohađa i na koji od svih tih načina. Da pojednostavimo, nastava može biti organizovana online i prema onom principu, koji se smatra uobičajenim, a podrazumeva se da svaki polaznik treba da izabere da li časove da pohađa u formi individualne, odnosno grupne ili nastave u paru. Svakako na osnovu svih tih detalja će oni dobiti informacije od nadležnih kako o datumu početka edukacije, tako i o lokaciji sprovođenja časova, ali i o terminima u kojima će oni biti održani i o svemu ostalom.

Potrebno je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost zainteresovanima da već prilikom zvaničnog upisa odluče i kako će predavanja da pohađaju i gde, te se svakako podrazumeva da će sve informacije o važnim detaljima dobiti na vreme i na za to propisan način.

Širom naše zemlje ova obrazovna institucija ima poslovnice, tako da svaki kandidat bira predstavništvo koje mu je fizički najbliže, a ukoliko odluči da nastavu pohađa na klasičan način. Njegova je obaveza i da se u tom slučaju izjasni na koji od dostupnih načina želi časove da prati, posle čega će svakako dobiti informacije i o neophodnim detaljima.

Isto tako svaki pojedinačni polaznik ima pravo i da se odluči nastavu onlajn da pohađa. A tom prilikom on mora obezbediti kompjuter, čije karakteristike neizostavno treba da budu zadovoljavajuće, s tim da će prethodno nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog pojedinačnog polaznika i o tim detaljima. Bitno je da svako fizičko lice u tom slučaju samostalno instalira softver, preko koga će i biti organizovan online kurs i obuka - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama. Podrazumeva se da će jasne smernice biti date svakome od njih od strane nadležnih, te da će im biti precizno objašnjeno kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije tog programa. A u slučaju da bilo koji polaznik ne uspe to samostalno da učini, odnosno ako naiđe na bilo kakav problem u tom slučaju, ima pravo da kontaktira nadležnu poslovnicu i zahteva pomoć IT stručnjaka, koji su u okviru svake od njih zaposleni. Neophodno je da veza sa internetom u samom prostoru, u kome taj kandidat bude odlučio da boravi dok predavanja na taj način bude pohađao, svakako maksimalno bude stabilna, jer će na taj način biti osiguran i visok kvalitet obuke koja se prema tom principu organizuje.

Važno je da svaki prijavljeni kandidat zna da se kako klasična, tako isto i online edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, te se zato podrazumeva da svako od njih bira da li će predavanja da pohađa u formi grupne nastave ili mu više odgovara princip koji podrazumeva individualni tip edukacije, s tim da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi mogućnost i pohađanja edukacije u paru, a u okviru takozvane poluindividualne.

Svako od prijavljenih ko se odluči i da specijalizovani seminar - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama pohađa individualno, ima i izuzetno visok nivo slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Stvar je u tome da bi taj polaznik trebalo tom prilikom da sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora i sa nadležnim predavačem precizira po kom principu će predavanja da budu organizovana. Najjednostavnije rečeno, to znači da će zajedno definisati i dinamiku prema kojoj će biti organizovani časovi i termine u kojima će oni biti održani, ali će zajedno odrediti i kog datuma bi trebalo individualni tip nastave da počne.

Iako se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada edukaciju treba da pohađa samo jedno lice, poluindividualna je poznata kao nastava u paru i tada dvoje kandidata treba da pristupe obuci. Upravo i jeste predviđeno da se njih dvoje usaglase sa nadležnima u konkretnom predstavništvu oko svih prethodno navedenih detalja.

Važno je da napomenemo i to da je grupna obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama u principu najrigorozniji tip edukacije, koji je u ponudi ove specijalizovane institucije. U tom slučaju će biti prisutno najviše osmoro ljudi za vreme predavanja, s tim da je organizator definisao da najmanje 4 osobe moraju prijavu zvanično da izvrše, kako bi uopšte nastava u grupi mogla u tom predstavništvu da bude organizovana. Posebno je važno da svako od prijavljenih zna i to da se izmene ne dozvoljavaju prilikom organizacije nastave u grupi, što znači da se ni zahtevi polaznika ne smeju tom prilikom uzeti u obzir. Dakle, jednostavno rečeno, sve ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude pre toga precizno definisao će polaznici biti u obavezi da prihvate u potpunosti, jer njihovi zahtevi u vezi sa izmenama neće biti prihvaćeni. Svakako tek nakon formiranja grupe od minimum 4 člana će on i biti u prilici da precizira i termine održavanja časova i njihov raspored, kao i datum početka edukacije te vrste. A pre toga će nadležni da definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje grupni tip nastave, što je predviđeno pravilima.

Prethodno tačno definisani broj zaposlenih u određenoj kompaniji imaju pravo da pohađaju takozvani korporativni seminar. Maksimalno će biti ispoštovani zahtevi zainteresovanih u tom slučaju, a prethodno bi oni trebalo da ih iznesu ovlašćenom predstavniku institucije organizatora. Zapravo bi oni trebalo da se dogovore kako oko datuma početka korporativne obuke, isto tako i oko svih ostalih detalja. A ti detalji uključuju preciziranje termina u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i rasporeda časova, odnosno lokacije na kojoj će da budu organizovani časovi za zaposlene. Nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća prvo moraju izneti zvaničan zahtev organizatoru da nastava za određeni broj radnika bude organizovana u okviru konkretne kompanije. Biće informisani tom prilikom i o obavezama, koje su prvenstveno vezane za odabrani prostor i način na koji bi on trebalo da bude opremljen, što je svakako njihova obaveza, ukoliko se odluče za tu opciju. A pošto budu nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovanog preduzeće sve to definisali, oni su u obavezi da uz maksimalno poštovanje pravila o svemu tome obaveste polaznike, to jest prethodno tačno određeni broj zaposlenih u tom preduzeću.

Koliko je određeno da traje specijalizovani kurs i obuka- naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama?

Zvaničnim programom, u skladu sa čijim smernicama će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama je obuhvaćeno ukupno 12 časova.

Navedeni broj časova važi za sva tri tipa edukacije, koji se nalaze u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford. Međutim, uzevši u obzir da se primenjuje drugačiji princip organizacije za individualnu, odnosno grupnu i poluindividualnu edukaciju, to se vrlo često događa i da trajanje obuke bude drugačije.

U slučaju organizacije nastave za grupu kandidata važe posebno stroga pravila, a isključivo koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica, odnosno nadležni u okviru konkretne specijalizovane obrazovne institucije preciziraju da nastava u grupi treba da traje ukupno mesec dana. A ta informacija je dostupna ranije svakom polazniku, te se očekuje od članova same grupe da se pridržavaju onoga što ovlašćeno lice u tom predstavništvu navedene obrazovne institucije bude pre toga odredilo, budući da se izmene ne dozvoljavaju po zahtevu polaznika.

Međutim, s obzirom na to da se i individualni, odnosno poluindividualni seminar - naučite kako da uspešno upravljanje velikim Excel listama nalazi u ponudi ove institucije, to svako kome odgovaraju striktno definisana pravila kao kod nastave u grupi, može da pohađa časove po tom principu. Tada će jedan kandidat ili dvoje njih, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni tip nastave ili poluindividualni, precizirati sa nadležnima koliko će konkretni tip obuke da traje. Stvar je u tome da je pravilnikom predviđeno da polaznici tada treba zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru samog predstavništva da se dogovore, između ostalog o tome kako će definisani nastavni fond da bude raspoređen, odnosno na koliko dana. Zahvaljujući tome će oni zajedno da odluče i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru ili ona, koju kandidat pohađa samostalno.

S obzirom na to da se na vrlo sličan način organizuje i korporativna obuka, a u kom slučaju radnici zaposleni u određenom preduzeću predavanja pohađaju, to će oni naknadno biti informisani i o trajanju nastave. Da budemo precizni, nedugo pošto nadležni predstavnik tog preduzeća bude ove i sve ostale detalje precizirao sa zvanično ovlašćenim licem institucije organizatora, tačno definisani broj zaposlenih, koji bi trebalo korporativni kurs da pohađaju će na propisan način da budu informisani o svemu tome. Podrazumeva se da će se pomenuta lica usaglasiti i oko datuma početka nastave za zaposlene i oko toga u kojim će terminima da budu predavanja organizovana. A svakako da će definisati i na kojoj lokaciji bi trebalo časovi u tom slučaju da budu održani, pošto organizator dozvoljava promenu u tom segmentu isključivo kada je u pitanju obuka namenjena isključivo zaposlenim licima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da uspešno upravljate velikim Excel listama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje