Kurs i obuka - Naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu

Zaposlenima u kompanijama koje prvenstveno posluju na internetu je na prvom mestu namenjen specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu. Bez obzira da li oni posluju u svetu muzičke ili televizijski industrije, odnosno novinarstva ili u okviru neke druge oblasti, njihovi radnici bi trebalo da se upoznaju sa tematikom ove edukacije. Prvenstveno bi trebalo da nastavu pohađaju vlasnici takvih firmi, potom nadležni u odeljenju marketinga i prodaje, te svi oni koji su u takvim preduzećima zaduženi za odnose sa javnošću. A isto tako bi veliku korist od praćenja ove edukacije mogli da imaju i brend menadžeri, s tim da nastavu može da pohađa svako ko smatra da je ova tema zanimljiva i da od upoznavanja sa njom može imati koristi.

Moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, koji je glavni organizator ove obuke, od polaznika ne zahteva da imaju bilo kakvo znanje o konkretnoj oblasti. Zato jeste dozvoljeno svakome ko želi da predavanja pohađa.

Inače ova edukacija može biti organizovana i za pravna lica, tačnije za zaposlene u bilo kom preduzeću. Princip organizacije korporativnog kursa je prilično jednostavan, jer je vlasniku kompanije ili njenom ovlašćenom predstavniku data mogućnost da zajedno sa zvanično ovlašćenim licem institucije organizatora dogovori kako će časovi da budu organizovani. Trebalo bi prvo da se usaglase oko datuma početka obuke, a posle toga i oko svih detalja koji se tiču termin održavanja časova i dinamike po koji će predavanja da budu sprovođena. Samim tim će oni zajedno da definišu i koliko bi trebalo korporativni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu ukupno da traje. S obzirom na to da je dobro poznata informacija da zaposleni imaju manjak slobodnog vremena, organizator dozvoljava i da nastava bude održana u okviru njihovog radnog mesta, odnosno u samoj kompaniji u kojoj su zaposleni. Moraju biti ispoštovani svi zahtevi organizatora u tom slučaju, te neizostavno mora biti odabran prostor čije karakteristike mogu da odgovore na propisane zahteve. U svakom slučaju će svaki klijent da bude informisan o svim njegovim obavezama u tom slučaju, a kako bi kvalitet nastave bio na zadovoljavajućem nivou.


Istakli bismo i to da svako fizičko lice ima obavezu kao prvo da izvrši prijavu za pohađanje ove obuke, a kao drugo da pristupi zvaničnom upisu u skladu sa pravilima konkretne obrazovne institucije.

Izuzev mogućnosti da prijavu izvrše putem telefona, pojedinačni polaznici to mogu da učine i elektronski, a u kom slučaju na mejl adresu organizatora šalju zahtevane podatke, te je isto tako dostupna i mogućnost ličnog prijavljivanja u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Neophodno je da od podataka u tom slučaju svaki pojedinačni kandidat navede kako datum svog rođenja, tako isto i svoje prezime i ime, te svakako i broj telefona.

Vrlo brzo posle toga će svaki prijavljeni polaznik biti kontaktiran od strane nadležnih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Posebno je važno i da lično prisustvuje upisu svako od njih, jer tako predviđaju pravila pomenute obrazovne institucije.

TESTOVI


Takođe je naročito bitno da svaki prijavljeni kandidat zna da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu može biti organizovana na nekoliko načina, te je vrlo važno da se između svih mogućnosti koje se nalaze u ponudi, on odluči upravo u trenutku zvaničnog upisa.

Dakle, nastava može biti održana kako za jednog polaznika i dvoje njih u isto vreme, tako isto i za grupu, a predviđeno je da kandidat bira i da li će časove pohađati na klasičan način ili će se opredeliti za opciju praćenja nastave online. Jednostavnije govoreći, kako individualna i poluindividualna, tako isto i grupna edukacija mogu biti organizovane u poslovnicama pomenute institucije i putem računara. Uzevši u obzir da su u pitanju brojne opcije, to se i zahteva da svaki pojedinačni polaznik prilikom upisa odluči gde će časove pohađati i na koji način.

Zvaničnim pravilnikom institucije organizatora je definisano da osmoro ljudi najviše imaju pravo nastavi da prisustvuju, ako je u pitanju grupna edukacija, dok je organizator predvideo da najmanje četvoro ljudi u tom slučaju treba predavanja da prate. Najbitnije je da svako od prijavljenih zna i to da je upravo od strane organizatora naveden zvaničan uslov za početak edukacije tog tipa, a on se odnosi na formiranje grupe od minimum 4 člana. Ustvari, onog trenutka kada minimalan broj polaznika bude izvršio prijavu u tom predstavništvu, koordinator za nastavu će uzeti na sebe obavezu da odluči o tome kako će predavanja da budu organizovana. A pored toga što će precizirati kog datuma bi trebalo da počne grupni seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu, on će odlučiti i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana. Njegova je obaveza i da definiše raspored časova, s obzirom na to da je prethodno za svaku poslovnicu određeno koliko bi trebalo nastava u grupi da traje. Uzevši u obzir da su pravila organizacije naročito stroga u tom slučaju, to znači da zahtevi polaznika u vezi sa izmenama datuma početka nastave, odnosno termina i dinamike održavanje časova, a koji su izneti od strane polaznika, ne smeju da budu prihvaćeni, tako da će sa tim svaki kandidat da bude upoznat na vreme.

U ponudi se nalazi i mogućnost praćenja nastave u paru ili potpuno samostalno, jer je dostupna i poluindividualna i individualna. U tom slučaju su mnogo fleksibilnija pravila organizacije, a njih praktično rečeno definiše svaki polaznik zajedno sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice navedene institucije. Jednostavnije rečeno, ili jedan kandidat ili njih dvoje bi tada trebalo da se sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu dogovore o načinu organizacije časova. U suštini je neophodno da se usaglase kako oko datuma početka bilo individualne, bilo poluindividualne nastave, tako isto i oko termina održavanja časova, ali i oko njihovog rasporeda. S obzirom na to da bi tada oni trebalo da se dogovore i o dinamici održavanja predavanja, to podrazumeva da će oni precizno da definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualna obuka ili poluindividualna.

Inače je pravilnikom konkretne institucije predviđeno da sva tri tipa kursa koja su u ponudi, mogu da budu organizovana i online i na način koji se smatra klasičnim. Baš zato je predviđeno da svaki kandidat mora odabrati gde će da boravi dok nastavu pohađa.

A u slučaju da mu više odgovara klasičan tip nastave, to znači da je njegova obaveza da prisustvuje lično predavanjima u okviru one poslovnice institucije organizatora, u kojoj pre toga bude izvršio prijavu i prema pravilima se upiše. Najvažnije je da i u tom slučaju svako od njih izabere kako će časove pohađati, jer će na taj način dobiti i informacije o tome u kojim terminima bi predavanja trebalo da prati.

Isto tako je na raspolaganju zainteresovanima i online obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu, a u kom slučaju bi polaznici trebalo da samostalno izaberu odakle će nastavu pohađati, jer to čine preko računara. Najbitnije je da odgovarajuće karakteristike taj kompjuter ima, te se podrazumeva da će svaki polaznik dobiti precizne informacije o svemu tome. A da bi edukacija mogla nesmetano na taj način da bude organizovana, potrebno je da posebnu vrstu softvera svaki pojedinačni polaznik na konkretni uređaj instalira. Sve smernice će dobiti od nadležnih, kao i pomoć IT stručnjaka. Stvar je u tome da tim za tehničku podršku postoji u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije, tako da polaznici imaju pravo da se njima obrate kad god je to potrebno. Naročito je važno i da svaki pojedinačni polaznik zna da može odabrati na kom mestu će boraviti dok predavanja pohađa na taj način, ali u tom prostoru mora da postoji stabilna veza sa internetom. Sve to je zahtevano zato što kvalitet edukacije mora da bude na visokom nivou, te nastava treba bez ikakvih smetnji da bude održana.

Šta izučava stručni seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu?

Budući da se često može čuti pojam autorskih prava, to znači da će svaki polaznik ove specijalizovane edukacije prvo biti upoznat sa time na koji način je taj pojam definisan. Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu ponuditi svakom polazniku i adekvatne primere iz prakse, a poseban akcenat će biti stavljen na autorska prava online, odnosno na ona koja su vezana za internet. Na taj način će profesori objasniti prisutnima šta se tačno tretira kao autorsko pravo i u kom smislu može da dođe do njegovog kršenja.

Prema nastavnom programu, predviđeno je da polaznici potom budu upoznati sa osnovnim načelima Zakona o autorskom i srodnim pravima, s tim što će akcenat svakako biti stavljen na zaštitu na internetu. A u tom smislu će saznati kako je prema slovu ovog zakona definisano autorsko delo, te koje uslove mora da ispunjava da bi tako moglo da bude okarakterisano.

Pored ostalog, biće upoznati i sa pojmom autorsko pravne zaštite, te sa definicijom autora i sa načinom na koji dolazi do nastanka prava. Dobiće polaznici informacije i o tome ko je tačno subjekat autorskog prava, odnosno ko još može biti nosilac autorskog prava, a biće govora i o tome kako je prema pomenutom zakonu definisan pojam koautor.

Zatim je predviđeno nastavnim programom da stručni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu bude usmeren na preciziranje prava objavljivanja i obaveza, koje prema slovu ovog zakona ima autor.

Šta je to pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela, odnosno koja imovinska prava na osnovu ovog zakona može da ostvari autor su, svakako teme koje će biti precizno obrađene. Ukratko će se profesori osvrnuti i na pravo stavljanja primeraka dela u promet, zatim na pravo davanja primeraka u zakup i na pravo na unovčavanje, a potom će objasniti prisutnima i kako je prema ovom zakonu definisano pravo izvođenja i predstavljanja, odnosno pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja.

Naravno da će saznati prisutni i kako je definisano pravo emitovanja, odnosno pravo reemitovanja, a biće govora i o pravu na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti i na sve ostale vrste prava, koje su definisane ovim zakonom.

S obzirom na to da konkretni zakon definiše i prava autora prema vlasniku primeraka autorskog dela, ukratko će se osvrnuti predavači i na to, te će objasniti polaznicima i šta je to pravo autora na posebnu naknadu, odnosno u kojim slučajevima će ono biti ostvareno.

U određenim situacijama može doći do ograničenja autorskog prava, a to je takođe usklađeno sa slovom ovog zakona, pa će i o tome specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu da govori.

U kojim slučajevima može doći do prenosa autorskog prava, ali i kako bi trebalo da izgleda autorski ugovor su teme, o kojima će takođe govoriti predavači polaznicima ove specijalizovane edukacije. Naravno da će u tom segmentu biti reči i o različitim vrstama ugovora, kao i o tome kako je pomenutim zakonom definisano ono autorsko delo, koje je stvoreno u radnom odnosu.

Ukratko će profesori govoriti i o srodnom pravu, odnosno o tome kako je ono regulisano prema odredbama ovog zakona, a zatim će se osvrnuti na autorska prava na globalnoj mreži. A u tom segmentu će govoriti o svim onim elementima, koji moraju da budu ispoštovani, da bi autorska prava na internetu bila napravila način zaštićena. Biće predstavljena i takozvana Copyright direktiva Evropske Unije, te će polaznici saznati i koje su novine u nju unete i kako se to odražava na korišćenje interneta.

Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu omogući svakom polazniku da nauči na koji način pre objavljivanja određenog dela treba da postupi, da bi u budućnosti autorska prava u tom segmentu zaista bila na pravilan način zaštićena.

Trebalo bi da profesori objasne prisutnima i šta je to delo slobodnog statusa, odnosno delo zaštićeno autorskim pravima, te koja je osnovna razlika između njih. Naravno da će biti predstavljeni i primeri iz prakse, kako bi polaznici lakše razumeli njihove osnovne karakteristike.

Šta je to licenca kreativne zajednice (Creative Commons License), te kako bi ona trebalo da bude primenjivana u praksi je, takođe tema koja će biti detaljno predstavljena polaznicima ove specijalizovane obuke.

Po kom principu funkcioniše autorsko pravna zaštita na internetu i kako bi trebalo da bude u praksi primenjena, te koja su to autorska dela na internetu svrstana u slobodna za korišćenje su vrlo važne teme, o kojima će profesori govoriti. Koji su uslovi za korišćenje takvih dela će saznati prisutni, a svakako da će dobiti i adekvatne primere.

Sam postupak zaštite autorskog dela, koje bi trebalo da bude objavljeno na internetu, a bez obzira da li je u pitanju fotografija, tekstualni sadržaj ili video snimak, će biti predstavljen precizno svakom polazniku ove edukacije.

Takođe bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu omogući polaznicima i da saznaju šta se događa kada dođe do povrede autorskih prava i kako bi trebalo uputiti žalbu nadležnim organima.

A u toku završnog predavanja ove specijalizovane edukacije je predviđeno da kandidati postavljaju pitanja profesorima u vezi sa temama, koje su pre toga obrađene, a kako bi bilo kakvu nejasnoću oni razjasnili.

Na kojoj lokaciji će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu biti održana i kada?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi nekoliko mogućnosti svakom pojedinačnom polazniku i u vezi sa mestom održavanja nastave i u vezi sa načinom organizacije predavanja, to praktično nije moguće reći ni gde će ni kada biti održan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu.

Da ne bude zabune, naglašavamo da ova obrazovna institucija nudi zainteresovanima opciju da nastavu pohađaju u paru, u grupi ili individualno, a to mogu učiniti kako na klasičan način, tako isto i online, a sa bilo koje lokacije.

Svakako je predviđeno da pojedinačni polaznik u momentu zvaničnog upisa odluči i kako želi nastavu da pohađa i gde će to učiniti. A upravo od te njegove odluke i zavisi na kom mestu će predavanja da budu organizovana i u kojim terminima.

Svako ko se opredeli da nastavu pohađa onlajn treba prvo da ima sopstveni kompjuter. A podrazumeva se da računar koji će polaznik koristiti tom prilikom, mora da ima tačno definisane karakteristike i sa njima će na vreme svako od njih da bude upoznat. Važno je i da veza sa internetom bude kvalitetna, odnosno stabilna u okviru onog prostora, u kome će taj polaznik da boravi dok predavanja bude pohađao. Vrlo je važno napomenuti i to da bi samostalno trebalo svaki pojedinačni kandidat da instalira poseban tip programa na taj računar. Sve smernice o načinu instalacije softvera će dobiti blagovremeno od nadležnih svaki pojedinačni polaznik, mada taj postupak ne važi za naročito zahtevan. Niko od njih nema razloga za zabrinutost i ako ne bude uspeo da instalira taj program, zato što su IT stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Upravo oni će pomoći svakome od njih da otkloni svaki problem na koji naiđe kako dok pristupa predavanjima, tako isto i dok bude instalirao konkretnu vrstu softvera na sopstveni kompjuter.

Očekuje se da u trenutku upisa svaki prijavljeni kandidat odluči i da li želi specijalizovani seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu da pohađa samostalno, potom u grupi ili u paru. A radi se o tome da ova obrazovna institucija nudi mogućnost praćenja individualne nastave, zatim grupne i poluindividualne.

Pravilnikom konkretne institucije je određeno da jednu grupu može činiti između četvoro i maksimalno osmoro kandidata, a da isključivo koordinator za nastavu ima nadležnost u tom slučaju da definiše na koji način će časovi da budu organizovani. Sve to je vrlo značajno za polaznike, zato što njihovi zahtevi ne mogu biti prihvaćeni u tom slučaju, već se u potpunosti očekuje da prihvate ono što koordinator bude odredio. Naravno da će sa time oni biti upoznati, a i sa činjenicom da grupa od četvoro kandidata najmanje mora prvo da bude oformljena u okviru konkretnog predstavništva da bi uopšte bio ostvaren uslov za organizaciju nastave u grupi. Najbitnije je da to zna svaki kandidat, kako ne bi bilo nikakvih nejasnoća. Inače, vrlo brzo pošto grupa od najmanje četiri lica bude bila opremljena, obaveza je koordinatora za nastavu i da precizira detalje. A to znači da će on odlučiti prvo o datumu početka edukacije tog tipa, a zatim i o terminima u kojima bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu da bude organizovana. Svaka poslovnica ove institucije mora poštovati informaciju o trajanju nastave u grupi, koja se definiše uopšteno, a koordinator konkretnog predstavništva odlučuje o dinamici sprovođenja časova. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat da dobije precizna obaveštenja o definisanim pravilima, te još jednom naglašavamo da se promene kod nastave te vrste ne smeju dozvoliti.

Inače je predviđeno i to da ukoliko postoji potreba da određeni broj zaposlenih u nekoj firmi ovu obuku pohađa, može da bude organizovan korporativni seminar. Pravila organizacije su prilično fleksibilna, pa je i data velika sloboda klijentu vezano za organizaciju predavanja. Pored toga što bi nadležno lice u okviru tog preduzeća trebalo da precizira sa predstavnikom institucije organizatora kog datuma će korporativna obuka početi, oni će odlučiti zajedno i o tome gde će nastava biti održana, u kojim terminima i na koji način će da bude raspoređen celokupan nastavni fond. Kada je u pitanju lokacija održavanja časova u tom slučaju, moramo naglasiti da samo tada institucija organizatora dozvoljava izmene. Ipak, prostor u okviru samog preduzeća neizostavno mora da zadovolji jasno definisane zahteve, te da bude opremljen onako kako to pravilnik institucije navodi. Takođe se podrazumeva i da će svaki zaposleni biti informisan o načinu organizacije časova i o lokaciji na kojoj bi trebalo predavanja da pohađa.

Koliko traje stručni kurs i obuka - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu?

Prilikom zvaničnog upisa se očekuje da svaki kandidat odluči i gde će nastavu da pohađa i na koji način, pa će na osnovu te odluke i dobiti sve neophodne informacije o tome koliko bi ukupno trebalo da traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu.

Ipak, moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford isključivo za nastavu, koja podrazumeva prisustvo grupe polaznika definiše koliko će trajati unapred.

Zato i jeste navedeno da će 10 časova nastavnog programa u tom slučaju da bude raspoređeno na ukupno tri sedmice.

Svakako će naknadno polaznici dobiti informacije o tome u kojim terminima će pohađati časove, zatim kakva će dinamika u tom slučaju da bude poštovana i naravno kada će grupni seminar zvanično da počne. Zapravo je potrebno da prvo grupa od najmanje 4 člana bude u određenom predstavništvu pomenute institucije oformljena, jer je to od strane institucije organizatora navedeno kao jedini i osnovni zahtev za početak nastave te vrste.

I duže od 3 sedmice, ali i kraće od tog perioda može da traje individualni i poluindividualni tip edukacije. Razlog za to je vezan za princip organizacije, uzevši u obzir da polaznici treba tom prilikom da se o rasporedu predavanja, odnosno o dinamici prema koji će nastava biti organizovana dogovore kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj su se prijavili i upisali prema pravilima.

Ističemo i to da korporativni seminar - naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu takođe može da traje onoliko koliko polaznicima bude odgovaralo. Da budemo precizni, u tom slučaju je neophodno da klijent, to jest ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije definiše kako će časovi biti organizovani, te da odluči zajedno sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije na koji način bi trebalo da bude raspoređen nastavni fond koji je predviđen aktuelnim programom za ovu obuku.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da zaštitite autorska prava na internetu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje